Παπαβασιλείου Ιωάννα
 • 2310 891.524
 • ipapav uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 311
 • 2310 891.388

  Παπαβασιλείου Ιωάννα

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Διά Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός"

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Επιστημών Συμπεριφοράς, Universitaet Heidelberg, Germany, 1996
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • 1. Διά βίου Συμβουλευτική και Προσανατολισμός
  • 2. Επαγγελματική Ανάπτυξη
  • 3. Αγορά Εργασίας και Απασχολησιμότητα
  • 4. Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
  • 5. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Εργαζομένων
  • 6. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαγγελματική Ένταξη ΑμεΑ

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
   (ΣΕ0514-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ MENTORING
   (ΕΕΔΒ203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑμεΑ
   (ΕΑ0816-5)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
   (ΕΕ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Σιδερά, Α. (υπό έκδοση). Το Δικαίωμα των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων για Συμβουλευτική Υποστήριξη και η Διαπολιτισμική Ικανότητα των Συμβούλων. Στο Δ. Αναγνωστοπούλου (επιμ.). Εκπαίδευση: Δικαιώματα και Πολιτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ανίκουλα

   2016

   • Papavassiliou-Alexiou, I. & Lazaridou, A. (2016).  Guidance and Counseling for Young People to create a Social Enterprise: A model-proposal. Στο Ρ. Καλούρη, Τ. Παμουκτσόγλου, & Δ. Τσελές, (επιμ.). Νέες Τεχνολογίες, Συμβουλευτική και Εκπαίδευση (σελ 245-260).  Αθήνα.

   2011

   • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2011) . «Διά βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ο ρόλος τους στη διά βίου μάθηση». Στο Παπασταμάτης, Α., Βαλκάνος, Ε., Πανιτσίδου, Ε. & Γ. Ζαρίφης, (επιμ). Διά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, σελ. 321-338. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
   • Μπότσιου, Μ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2011). «Tο κοινωνικό στίγμα και η επίδρασή του στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές». Στο Π. Γιαβρίμης, Ε. Παπάνης, & Β. Αγνή (επιμ.). Έρευνα και Διδακτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή, σελ. 173-186. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
   • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Σινάνη, Γ. (2011). «Ο Ρόλος και τα Προσόντα των Λειτουργών Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα». Στο Πλατσίδου, Μ. & Β. Δαγδιλέλης (επιμ.). Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και το Πλαίσιό της, σελ. 154-172. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   2000

   • Τέττερη, Ι., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Ε. Χατζηαγγελίδου (2000). Μελέτη Προδιαγραφών Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο, Αθήνα: Β΄ ΕΠΕΑΕΚ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (αδημοσίευτη μελέτη).

   1996

   • Papavassiliou-Alexiou, I. (1996). Berufswahlvorbereitung für Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland und in Griechenland. Ein Vergleich, Heidelberger Studien zur Erziehungswissenschaft, vol. 49, Frankfurt am Main: Peter Lang.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (21 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Vaiopoulou, J. Papavassiliou-Alexiou, I., & Stamovlasis, D. (2019). Career Decision making Difficulties and Decision Statuses among Greer Student Teachers. Hellenic Journal of Psychology, 16, 74-94.
    • Papavassiliou-Alexiou, I. & Fotiadou, M. (2019). People with Acquired Physical Disabilities in Greece in Recession: how do they cope with issues of vocational (re)-integration? Journal of Vocational Rehabilitation 50, 171–182, DOI:10.3233/JVR-180998

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Okalidou, A., Papavassiliou-Alexiou, I. Zourna, C. & Anagnostou, F. (2018). Managing Communication of Students with Cochlear Implants in Schools for the Deaf: Professional Practices. Communications Disorders Quarterly, Sage Pub. 39(4), 451-465.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Φωτιάδου, Μ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). Συμβουλευτική ομοτίμων για άτομα με αναπηρία. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107: 137-148.
    • Σιδερά, Α. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). Η κοινωνική-γνωστική θεωρία σταδιοδρομίας στη συμβουλευτική υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107: 171-183.
    • Πολίτη, Β. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). Εργασιακές αξίες στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης: μοχλός δια βίου μάθησης ή τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα των εργαζομένων; Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, 21, διαθέσιμο στο

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία: Θεωρητικό & μεθοδολογικό περίγραμμα. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107: 239-250.
    • Syriopoulou-Delli, K.C., Papavassiliou-Alexiou, I. & Karampilia, D. (2016). Review on Vocational Training and Employment of Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of Educational and Developmental Psychology, 6 (2), 85-96. doi:10.5539/jedp.v6n2p84
    • Papavassiliou-Alexiou, I. & Zourna, Ch. (2016). Teachers' Professional Competences: what has Drama in Education to offer? Professional Development in Education, 42 (5): 767-786. doi: 10.1080/19415257.2015.1127270

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Χρηστίδης, Β. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2014). Πρωτεϊκή καριέρα και οργανωσιακή δέσμευση: σύγχρονες διαστάσεις στη διαχείριση σταδιοδρομίας, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 103: 82-92.

    2013

    • Λασκαράκης, Γ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2013). Ο θεσμός του Μέντορα και η συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 101: 284-295.

    2012

    • Παπαδοπούλου, Μ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2012). Η μετάβαση από την απασχόληση στη Συνταξιοδότηση: Πορεία και ανάγκες για συμβουλευτική υποστήριξη, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 100: 85-100.

    2010

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Ε. Ψαριανός (2010) (υπό έκδοση). «Κοινωνικές Δεξιότητες: Ανάπτυξη και Αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Ρέθυμνο
    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2010). Το σύγχρονο προφίλ του Λειτουργού Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη διαμόρφωσή του, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 90-91: 197-210.

    2009

    • Valkanos, E., Papavassiliou-Alexiou, I. & J. Fragoulis (2009). A Study on Perceptions of Open University Students about the Use and Effectiveness of Collaborative Teaching Methods during the Tutorial Group-Meetings. Review of European Studies 1(2): 22-33.
    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2009). Σύγχρονες Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 86-87: 113-125.
    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Δημητρόπουλος, Α. (2009). Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης: Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 2: 171-194.

    2006

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2006). Ολιστική Προσέγγιση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: πρόταση διευρυμένης Εφαρμογής στο Δευτεροβάθμιο Σχολείο. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 42: 42-62.

    2005

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης Γλώσσας: η Περίπτωση των Παλιννοστούντων- Μεταναστών – Προσφύγων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4: 3-9.

    2004

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2004). Συμβουλευτική και Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Αναγκαιότητα και Λειτουργία, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 68-69: 105-118.
    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2004). Περιεχόμενα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στα μαθήματα Γλώσσας και Λογοτεχνίας: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης, Φιλόλογος 116: 301-309.
    • Συνέδρια (11 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Τσαρούχα, Μ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2018). Απόψεις Σχολικών Διευθυντών για την Επαγγελματική Ανάπτυξη και τον Ηγετικό τους Ρόλο. Στο Λ. Κυριακίδης , Γ. Ιακωβίδης & Δ. Πάντα (επιμ.). Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες». Τόμος Γ, σελ. 335-344. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
     • Καπαχτσή, Β. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2018). Προώθηση της Καινοτομικής Διδασκαλίας: Ένα μοντέλο μεντορικής σχέσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο Σ. Γκιώση, Ε. Βαλκάνος & Α. Οικονόμου (επιμ.). Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες», τόμος Β’, σελ. 175-183. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

     2017

     • Papavassiliou-Alexiou, I. & Zourna, C. (2017). Drama in Education: implementation of an innovative tool for guidance practitioners. In UNAM & IAEVG (eds). Proceedings of the International Conference of Educational and Professional Guidance of the International Association for Educational and Vocational Guidance-IAEVG 2017,[prel. ed.] pp. 201-210. Mexico City: National Autonomous University of Mexico.

     2016

     • Τσούνη, Α. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). «Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής ως προς τους συναδέλφους τους με αναπηρία». Στο Μαλαφάντης, Κ.Δ. & συν. (επιμ). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. Α΄, σελ. 1890-1902. Αθήνα: Διάδραση.

     2014

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Μανάβη, Χ. (2014). «Συμβουλευτική προσέγγιση ανέργων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων». Στο Δ. Γουδήρας (επιμ.). Proceedings of the International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups, σελ. 542-549. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

     2012

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Ψαριανός, Ε. (2012). «Κοινωνικές Δεξιότητες: Ανάπτυξη και Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Στο Μαλαφάντης, Κ.Δ. Ανδρεαδάκης, Ν. Καραγιώργος, Δ. Μανωλίτσης, Γ. & Β. Οικονομίδης (επιμ.). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, α΄ τόμος, σ. 803-819. Αθήνα: Διάδραση.

     2009

     • Papavassiliou-Alexiou, I. (2009). “Quality Lifelong Guidance for Quality Lifelong Learning: the role of the qualified guidance practitioner”. Στο Papastamatis, A. et al. (eds). Conference Proceedings: Educating the Adult Educator, σελ. 195-205. Thessaloniki.

     2008

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2008). «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Ενηλίκων: Λειτουργία-Κλειδί στην Εκπαίδευση και την Απασχόληση». Στο Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Διά Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή», σελ. 291-297. Αθήνα.
     • Papavassiliou-Alexiou, I. (2008). “Lifelong Guidance and Counselling: Institutions and Services of Adult Guidance in Greece”. Στο Demirel, O. & A.M. Sünbül (eds). Further Education in the Balkan Countries, τόμ. I, σελ. 503-514. Konya: Egitim Akademi.

     2006

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2006). «Δεξιότητες-Κλειδιά και Κοινωνικές Δεξιότητες στη Διά Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας». Στο Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρακτικά Εισηγήσεων του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Κοινωνικές Δεξιότητες και Εκπαίδευση Ενηλίκων», σελ. 171-180. Αθήνα.

     2005

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2005). «Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός των Μαθητών: Υπόθεση όλου του Σχολείου». Στο Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Διαστάσεις της Συμβουλευτικής Παρέμβασης στο Σχολείο. Πρακτικά Λ΄ Παιδαγωγικού Συνεδρίου σελ. 89-107. Αθήνα.
     • Άλλα (41 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Zourna, C. & Papavassiliou-Alexiou, I. (2019). “Drama in Education: an innovative career guidance method.” Στο Abstracts Booklet of the International Conference on Research, Practice and Policy in Career Development, σελ. 26-27. 16 & 17 April, Manchester: NICEC
      • Papavassiliou-Alexiou, I. (2019). “Career Management Skills Development in Higher Education: Case Study of an effective Course”. Στο Abstracts Booklet of the International Conference on Research, Practice and Policy in Career Development, σελ. 17-18. 16 & 17 April, Manchester: NICEC.

      2018

      • Papathanasiou, N. & Papavassiliou-Alexiou, I. (2018). Career Education Toolkit for Students with Communication Difficulties in Special Vocational Schools. Poster presented in the Convention of the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Revolutionary Learning Evolutionary Practice. 15-17 November, Boston, USA.

      2016

      • Χατζηγιάννη, Σ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Δυσκολίες λήψης επαγγελματικής απόφασης και η ανάγκη πληροφόρησης των φοιτητών/-ριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις σπουδές και τα επαγγέλματα». Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 10-11 Δεκεμβρίου, 2016. Αθήνα.
      • Papathanasiou, N. & Papavassiliou-Alexiou, I. "Career guidance in Special Vocational Schools in Greece: Development, implementation and assessment of an educational intervention". Poster presented in the Conference of the International Association for Educational & Vocational Guidance, Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact, 15-18 November, 2016, Madrid.
      • Zourna, Ch., Papavassiliou-Alexiou, I. & Okalidou, A. "Developing personal and interpersonal skills for Communication Disorders Graduate Students: an Education Drama Workshop". Poster presented in the Convention of the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Everyday Leadership, Leadership Every Day, 17-19 Νοεμβρίου, 2016, Philadelphia, USA.

      2015

      • Σιδερά, Α. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Συμβουλευτική υποστήριξη των πρώην χρηστών στην Ελλάδα με βάση το κοινωνικο-γνωστικό μοντέλο σταδιοδρομίας». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», 27-28 Ιουνίου, 2015. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη.
      • Παλαιοχωρινού, Ό., Παμπούρη, Α., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Τσαγκανά, Μ. «Η Πρακτική ʼσκηση των ΑΕΙ ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης και διευκόλυνσης της μετάβασης των φοιτητών-φοιτητριών στην Αγορά Εργασίας. Η περίπτωση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτείχου». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», 27-28 Ιουνίου, 2015. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη.
      • Βαϊοπούλου, Γ., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Σταμοβλάσης, Δ. «Δυσκολίες στην επιλογή σταδιοδρομίας: Εμπειρική έρευνα με φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης, «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», 27-28 Ιουνίου, 2015. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:Θεσσαλονίκη.
      • Papavassiliou-Alexiou, I. & Lazaridou, A. “Guidance and Counseling for young people to create a social enterprise: A model-proposal”. Paper presented in the International Scientic Conference, eRA-10, the SynEnergy Forum, 23-25 Σεπτεμβρίου, 2015. ΤΕΙ Πειραιά:Αθήνα.
      • Papavassiliou-Alexiou, I. “Career Guidance in Greece. An Overview focusing on the financial crisis”. Paper presented in the Conference on Scientific Cooperation between Greece and Germany, University of Hamburg, 5-7 February, 2015.

      2013

      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Οι εγκάρσιες δεξιότητες-κλειδιά: εφόδια που αποκτώνται στην εκπαίδευση για την ενίσχυση της σταδιοδρομίας». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο της Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), 23-24 Νοεμβρίου 2013. Αθήνα.
      • Papavassiliou-Alexiou, I. “Key competences and transversal skills as a means for transitions in times of crisis. The role οf guidance in their development”. Paper presented in the International Workshop Education-Work Transitions in Times of Financial Crisis: Comparing Germany and Greece in European & International Perspective, 17-18 December, 2013. UNESCO Institute for Lifelong Learning: Hamburg.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά βίου Μάθηση: Το παρόν και το μέλλον στην απασχόληση», Ημερίδα Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μάρτιος 2013, Θεσσαλονίκη.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Δεξιότητες Ζωής και Σταδιοδρομίας: Απαραίτητα εφόδια σε περιόδους κρίσης», Διημερίδα Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Φεβρουάριος 2013, Θεσσαλονίκη.

      2012

      • Ζουρνά, Χ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών μέσα από τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Δράματος» Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Δεκέμβριος 2012, Αθήνα.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Δεξιότητες Σταδιοδρομίας στην Εκπαίδευση. Ανάπτυξη με Συμμετοχή», Ημερίδα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2012, Θεσσαλονίκη.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Περιγραφή ενός μαθήματος και η συμμετοχή των φοιτητών-τριών ως ενεργών ερευνητών/τριών», Επιμορφωτικό & Επιστημονικό Συνέδριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ιανουάριος 2012, Θεσσαλονίκη.

      2011

      • Βιωματικό Εργαστήριο σε μαθητές-τριες του Αρσακείου Γυμνασίου με θέμα «Δεξιότητες Σταδιοδρομίας». Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2011.
      • Εισήγηση στην Ημερίδα του 2ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης με θέμα «Δεξιότητες Ζωής και Σταδιοδρομίας». Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011.
      • Εισήγηση και βιωματικό Εργαστήριο στην Ημερίδα του ΤΕΙ Ηρακλείου με θέμα «Σχέδιο Αναζήτησης Απασχόλησης: Δεξιότητες και Τεχνικές». Ηράκλειο Κρήτης, Απρίλιος 2011.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Παπαδοπούλου, Μ. «Συμβουλευτική Στήριξη κατά τη Μετάβαση από την Απασχόληση στη Συνταξιοδότηση». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Educational & Social Inclusion of Vulnerable Groups, 24-26 Ιουνίου 2011. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη.
      • Papavassiliou-Alexiou, I. & Tsourka, Th. “Guidance Services for undergraduate Students. Facilitating Transitions into Education & Employment”. Ανακοίνωση στο International Conference on Educational & Social Inclusion. Νοέμβριος 2011. Patna, India.

      2010

      • Εισήγηση στην Ημερίδα του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down ‘Αμφινόμη’, με θέμα «Επαγγελματική Ένταξη ΑμεΑ: Το Μοντέλο της Υποστηρικτικής Απασχόλησης». Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2010.
      • Εισήγηση στην Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Φροντιστηρίων Μπαχαράκη με θέμα: «Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Κατευθύνσεις, Πρόγραμμα Σπουδών, Προοπτικές Απασχόλησης». Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010.
      • Εισήγηση στην Ημερίδα της AIESEC Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: «Διαχείριση Χρόνου». Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2010.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Χαμαϊλίδης, Α. «Οι Ανάγκες του Σύγχρονου Εργαζόμενου για Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας». Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ), 11-12 Δεκεμβρίου 2010. Αθήνα.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Συμβουλευτική Ομοτίμων: Ένα Μοντέλο Στήριξης για την Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή, 8-10 Οκτωβρίου 2010. Αθήνα.
      • Μπότσιου, Μ. & Ι. Παπαβασιλείου-Αλεξίου. «Κοινωνικό Στίγμα και Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή, 8-10 Οκτωβρίου 2010. Αθήνα.

      2009

      • Σεμινάριο-Βιωματικό Εργαστήριο για φοιτήτριες στο Εντευκτήριο της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης με θέμα «Δεξιότητες Σταδιοδρομίας και Συναισθηματική Νοημοσύνη». Αθήνα, Νοέμβριος 2009.
      • Εισήγηση στην Ημερίδα Επαγγελμάτων του 3ου Γυμνασίου Σερρών με θέμα «Κριτήρια και Προϋποθέσεις για Συμφέρουσες Επιλογές». Σέρρες, Απρίλιος 2009.

      2008

      • Εισήγηση-Εργαστήριο στην Ημερίδα Επαγγελμάτων του Βαρβακείου Γυμνασίου με Θέμα: «Οι επιλογές μας για τις Σπουδές και το Επάγγελμα». Αθήνα, Ιανουάριος 2008.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Α. Δημητρόπουλος «Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας (ΕΛΨΕ), Μάϊος, 2008. Αθήνα.

      2006

      • Εισήγηση στην Ημερίδα Επαγγελμάτων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Πώς αποφασίζουμε για το μέλλον μας». Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2006.

      2005

      • Εισήγηση με θέμα «Συνεργασία γονέων και καθηγητών στην προετοιμασία των παιδιών για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές». Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Λάρισα, Φεβρουάριος 2005.
      • Εισήγηση στο 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥ.Ε.Π.) Κιλκίς, με θέμα: «Εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο δευτεροβάθμιο σχολείο, μέσα από τη Διάχυση και τη Διαθεματικότητα». Κιλκίς, Ιούνιος 2005.

      2004

      • Εισήγηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: Ο Ρόλος των Γονέων και των Εκπαιδευτικών στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Παιδιών. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Δόμηση Προγραμμάτων Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης Γλώσσας». Ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ιούνιος 2004, Πάτρα.

      2003

      • Εισήγηση στο ετήσιο Σεμινάριο Συμβουλευτικής της Χριστιανικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών με θέμα «Συμβουλευτική Αντιμετώπιση Προβλημάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Σχολείο». Αθήνα, Μάιος 2003.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Περιεχόμενα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας: Προσέγγιση και Διδασκαλία», Ανακοίνωση στο Συνέδριο Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ιούνιος 2003. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Συμβουλευτική και Προσανατολισμός: Αναγκαιότητα και Λειτουργία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ανακοίνωση στο Συνέδριο Προγράμματα Σπουδών – Ευέλικτη Ζώνη – Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μάρτιος, 2003. Μαράσλειο Διδασκαλείο: Αθήνα.