Ζγούρας Ιωάννης
 • 2310 891.187
 • isgouras uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 412

  Ζγούρας Ιωάννης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Πιανιστική Συνοδεία", (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:Γ' 633/22.03.2021)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα "Η Μουσική Προετοιμασία της Όπερας", Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, επιβλέπων: Σωτήρης Παπούλκας (2019)
  • Δίπλωμα Διεύθυνσης Ορχήστρας, Ανώτατη Κρατική Ακαδημία Μουσικής "Pancho Vladigerov" της Σόφιας (2003).
  • Πτυχίο Γεωπονίας, Τομέας Γεωργικών Βιομηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μουσική προετοιμασία της Όπερας, της Οπερέτας και του Μιούζικαλ.
  • Διεύθυνση φωνητικών και οργανικών συνόλων.
  • Μουσική προετοιμασία και διεύθυνση παιδικών και νεανικών ορχηστρών.
  • Μουσική προετοιμασία χορωδιών αποτελούμενων από χορωδούς χωρίς πρότερη μουσική παιδεία. 
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΚΑΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΚΑΜ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΚΑΜ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ
   (ΕΣ0502)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή.
  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΕΣ0502-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της
  παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να
  υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή
  απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην
  ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή
  του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΕΣ0502-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της
  παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να
  υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή
  απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην
  ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή
  του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΕΣ0502-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της
  παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να
  υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή
  απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην
  ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή
  του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΕΣ0502-4)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της
  παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να
  υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή
  απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην
  ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή
  του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ I
   (ΕΠ0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τεχνικές πιανιστικής συνοδείας, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ II
   (ΕΠ0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τεχνικές πιανιστικής συνοδείας, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ III
   (ΕΠ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τεχνικές πιανιστικής συνοδείας, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ IV
   (ΕΠ0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τεχνικές πιανιστικής συνοδείας, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ I
   (ΜΚΑ111)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ II
   (ΜΚΑ211)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του πιάνου,ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Επίσης διδάσκεται στη μουσική συνοδεία όπερας -Korrepetition -το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές της ορχήστρας-spartito- μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα, σολίστες και χορωδία, για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) της συγκεκριμένης όπερας.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9603)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του πιάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Επίσης διδάσκεται στη μουσική συνοδεία όπερας -Korrepetition -το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές της ορχήστρας-spartito- μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα, σολίστες και χορωδία, για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) της συγκεκριμένης όπερας.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9604)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του πιάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του
  ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη
  έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.
  Επίσης διδάσκεται στη μουσική συνοδεία όπερας -
  Korrepetition -το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική
  γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και
  συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές
  γραμμές της ορχήστρας-spartito- μαθαίνοντας τη σύμπραξη
  με την ορχήστρα, σολίστες και χορωδία, για την άρτια
  ερμηνεία (μουσική και δραματική) της συγκεκριμένης όπερας

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ V
   (ΜΣ9605)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του πιάνου,ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.Επίσης διδάσκεται στη μουσική συνοδεία όπερας -Korrepetition -το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές της ορχήστρας-spartito- μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα, σολίστες και χορωδία, για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) της συγκεκριμένης όπερας.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ VI
   (ΜΣ9606)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του πιάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Επίσης διδάσκεται στη μουσική συνοδεία όπερας -Korrepetition -το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές της ορχήστρας-spartito- μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα, σολίστες και χορωδία, για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) της συγκεκριμένης όπερας.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (87 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

   2019

   • 28/11/2019: Μουσική προετοιμασία της χορωδίας Μ.Σ. Κιλκίς στην συναυλία της μέτζο-σοπράνο Σόνιας Θεοδωρίδου και της Ορχήστρας Mobile στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Κιλκίς.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • 28/2/2019: Πιανιστική συνοδεία και διεύθυνση της δημοτική χορωδίας Ν. Καλλικράτειας στο διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ του Βελιγραδίου.
   • 8/5/2019: Μουσική προετοιμασία, ενορχήστρωση και διεύθυνση μέρους της συναυλίας με τίτλο “Concerto Cinema” στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης. Καλεσμένος της βραβευμένης χορωδίας «Αγάπη» (Χρυσό μετάλλιο στον διεθνή διαγωνισμό "Laurea Mundi Budapest" Open Competition, 2016, Αργυρό μετάλλιο στον 22ο Διεθνή Διαγωνισμό Πρέβεζας, 2017) συνοδεία εικοσαμελούς ορχήστρας εγχόρδων και κρουστών. Χορωδιακά έργα από παιδικά μιούζικαλ της Disney.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • 16/5/2019: Πιανιστική συνοδεία της παιδικής χορωδίας Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στο 9ο διεθνές φεστιβάλ παιδικών και νεανικών χορωδιών του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • 10/11/2019: Πιανιστική συνοδεία και διεύθυνση της χορωδίας «Η Κασσάνδρα» στην Aller Heiliger Kirche του Μονάχου σε χορωδιακά έργα ελλήνων συνθετών.

   2018

   • 8/5/2018: Συμμετοχή στο αφιέρωμα στον συνθέτη Ντίνο Κωνσταντινίδη που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Alejandro Argüello Cornejo: Trio for Flute (or Alto Saxophone), Cello and Piano, με τους Αθανάσιο Ζέρβα (Σαξόφωνο) και Δημήτριο Πάτρα (τσέλο).
   • 8/5/2018: Συμμετοχή στο αφιέρωμα στον συνθέτη Ντίνο Κωνσταντινίδη που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Alejandro Argüello Cornejo: Trio for Flute (or Alto Saxophone), Cello and Piano, με τους Αθανάσιο Ζέρβα (Σαξόφωνο) και Δημήτριο Πάτρα (τσέλο).
   • 11/5/2018: Πιανιστική συνοδεία στο ρεσιτάλ σαξοφώνου του Παναγιώτη Σκύφτα, μεταπτυχιακού φοιτητή του πανεπιστημίου Columbia. Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑΜΑΚ. W. Albright: Sonata for Alto Saxophone and Piano Ingolf Dahl: Cocerto for Alto Saxophone and Wind Orchestra.
   • 3/12/2018. Συναυλία μουσικής δωματίου με τους καθηγητές του Lawrence University Wisconsin, Mathew Michelic (βιόλα) και Leslie Outland Michelic (Όμποε), στο Αμφιθέατρο Τελετών του ΠΑΜΑΚ. V. Persichetti: Infanta Marina for Viola and Piano R. Schumann: Romances for Oboe and Piano op. 94
   • 9/12/2018: Μουσική προετοιμασία, πιανιστική συνοδεία και διεύθυνση της δημοτικής χορωδίας Ν. Καλλικράτειας στο χριστουγεννιάτικο χορωδιακό φεστιβάλ του Δήμου Αμαρουσίου.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • 1 και 2/4/2017: Μουσική προετοιμασία και διεύθυνση της ορχήστρας και χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών στην παράσταση του μιούζικαλ “Oliver” σε μουσική του Lionel Bart.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • 15/7/2016: Διεύθυνση της χορωδίας «Η Κασσάνδρα» στο φεστιβάλ ανοιχτού θεάτρου Κασσάνδρειας σε έργα Ελλήνων συνθετών.
   • 20/9/2015: Πιανιστική συνοδεία του πτυχιακού ρεσιτάλ κιθάρας του φοιτητή Γιασιτζή Ευάγγελου. M.C.Tedesco: Κοντσέρτο για κιθάρα no 1 σε ρε ελάσσονα.
   • 20/1/2016: Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα λατινοαμερικάνων συνθετών για όμποε και πιάνο με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Κ. Χασιώτη, στο αμφιθέατρο τελετών του Παν. Μακεδονίας.
   • 23/2/2016: Διεύθυνση από το πιάνο της δημοτικής χορωδίας Ν. Καλλικράτειας στο διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ Κέρκυρας με έργα Caccini, Β. Μακρίδη και Spirituals.
   • 12/5/2016: Διεύθυνση από το πιάνο της δημοτικής χορωδίας Ν. Καλλικράτειας στον χώρο συναυλιών του μουσικού γυμνασίου Κομοτηνής. Έργα G. Caccini, A. L. Weber, Β. Μακρίδη.
   • 30/6/2016: Πιανιστική συνοδεία στο πτυχιακό ρεσιτάλ του Α. Γούνη στο αμφιθέατρο τελετών του Παν. Μακεδονίας. Έργα Schubert και Mozart.
   • 1/7/2016: Πιανιστική συνοδεία στο πτυχιακό ρεσιτάλ φλάουτου του Ε. Αναστασιάδη στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με έργα Reinecke, Dutilleux, Mozart.

   2015

   • 2/4/2015: Διεύθυνση της ορχήστρας και χορωδίας Μουσικού Γυμνασίου Σερρών στα έργα «Το Χαμόγελο της Τζοκόντα» του Μ. Χατζηδάκι και «Missa Criolla» του Ariel Ramirez.
   • 15/6/2015: Πιανιστική συνοδεία του πτυχιακού ρεσιτάλ της φοιτήτριας της ειδίκευσης κλαρινέτου του ΜΕΤ Χριστίνας Αγγελίδη. Έργα J. Brahms, K. M. Weber, A. Berg.
   • 21/6/2015: Συναυλία ως μαέστρος και πιανίστας με την ορχήστρα των καθηγητών του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών: J.S.Bach Κοντσέρτο για πιάνο BWV 1052 σε ρε ελάσσονα.
   • 24/6/2015: Συμμετοχή στο Διεθνές συνέδριο: «Αφηγήσεις της οικονομικής κρίσης: μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης κοινωνίας». Πιανιστική συνοδεία της μέτζο-σοπράνο Αγγελικής Καθαρίου σε έργα K.Weil. M. Ravel, G. Bizet.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Φεβρουάριος 2014: Μουσική προετοιμασία της όπερας Albert Herring του B.Britten στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
   • 16/2/2014: Συναυλία στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών με τον ομποίστα Κ.Χασιώτη με έργα σύγχρονων Ισπανών και Λατινοαμερικάνων συνθετών.
   • 23/2/2014: Συναυλία στο Τελλόγλειο Ίδρυμα με τον ομποίστα Κ. Χασιώτη με έργα σύγχρονων Ισπανών και Λατινοαμερικάνων συνθετών.
   • 1κ2/4/2014: Συναυλία με την Ορχήστρα και Χορωδία του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών. Αφιέρωμα στον συνθέτης Γιώργο Ανδρέου
   • 26/5/2014: Διεύθυνση της Concert Band του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και μέρους της Concert Band του Missouri State University, στον χώρο του Αλατζά Ιμαρέτ, στα πλαίσια του σεμιναρίου πνευστών οργάνων που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου δίδαξαν καθηγητές πνευστών των δύο πανεπιστημίων.
   • 10/6/2014: Διεύθυνση της Concert Band του Τμήματος στο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων.
   • 13/6/2014: Πιανιστική συνοδεία στο πτυχιακό ρεσιτάλ της φοιτήτριας του ΜΕΤ, Στέλλας Φούρλα. Έργα Bach, Dubois, Debussy, Darius Milhaud.
   • 20/6/2014: Διεύθυνση της Ορχήστρας του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών σε έργα Vivaldi, Piazzolla, Mollineli.
   • 29/8/2014: Διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συναυλία που έγινε στο εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης με έργα: W.A.Mozart: Οι γάμοι του Φίγκαρο. Εισαγωγή W.A.Mozart: Don Giovanni. Εισαγωγή Α.Dvorzak: Συμφωνία αρ. 9 «Του Νέου Κόσμου»
   • 19/9/2014: Διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συναυλία που έγινε στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ με τα έργα: G. F. Handel: Μουσική για τα βασιλικά πυροτεχνήματα F. Schubert: Συμφωνία νο 8 Heinz Benker: Mobile Concertante J. Brahms: Ουγγρικοί χοροί νο 1και 5 A. Dvorzak: Σλάβικοι χοροί op 46 no 1 και νο 8 και op 72 νο 2 D. Shostakovich. Waltz no 2 από την δεύτερη Jazz Suite K. Badelt: Πειρατές της Καραϊβικής
   • 14/10/2014: Διεύθυνση της χορωδίας «Κασσάνδρα» στο χορωδιακό φεστιβάλ Δήμου Λεμεσού με έργα Ελλήνων συνθετών.

   2013

   • 10/4/2013. Διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρας και χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών στην αίθουσα Μουσικού Γυμνασίου στα έργα: D. Cimarosa: Magnificat και W.A.Mozart: Λειτουργία σε Ντο Μείζονα “Coronation” K317
   • 10/06/2013: Διεύθυνση της χορωδίας του Μ. Σ. Κιλκίς στο έργο «Ύμνος στους Έλληνες» σε μουσική Θ. Χατζημιτάκου και ποίηση Κ. Παλαμά. Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ.

   2012

   • 11/03/2012: Πιανιστική συνοδεία στην συναυλία που έδωσαν στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο οι σοπράνο Ζωή Λιάπη και Γεωργία Καραντώνη με έργα των Α.Scarlatti, J.Pergolesi, Mozart, Brahms, A. L. Weber και J. Strauss.
   • 21/06/2012: Διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρας Μουσικού Γυμνασίου Σερρών. W.A.Mozart: Συμφωνία Νο25. Κ187, W.A.Mozart: Συμφωνία Νο40. Κ550, J.S.Bach: Κοντσέρτο για 4 πιάνα παίζοντας ο ίδιος το τέταρτο πιάνο και J.S.Bach: Σουίτα σε Σι ελάσσονα για φλάουτο και ορχήστρα. (Σολίστ: Νίκος Ζήσης)

   2011

   • 28/11/2010: Διεύθυνση της Χορωδίας της ΔΕΗ στο Φεστιβάλ Χορωδιών του Δήμου Συκέων συνοδεύοντας ο ίδιος στο πιάνο.
   • 19/01/2011: Πιανιστική συνοδεία στην παράσταση με θέμα την ελληνική όπερα-οπερέτα στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης σε σκηνοθεσία Α. Ευκλείδη.
   • 25/02/2011: Μουσική προετοιμασία και πιανιστική συνοδεία της δεύτερης πράξης και το Grand Finale της όπερας “Aida” του G.Verdi στην δοκιμαστική παράσταση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η παράσταση ανέβηκε αργότερα στην Neukolner Oper του Βερολίνου, στο ΜΜΘ και στο Φεστιβάλ Αθηνών με τον τίτλο “Yasou Aida”.
   • 4/04/2011: Μουσική προετοιμασία (Πιανιστική συνοδεία, προετοιμασία των τραγουδιστών και της ορχήστρας του τμήματος) και διεύθυνση μιας εκ των τριών παραστάσεων της Οπερέτας Βαφτιστικός του Θ. Σακελλαρίδη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
   • 14/02/2011: Διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρα Μέσης Σχολής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. W.A.Mozart: Συμφωνία Νο25. Κ187, 1ο μέρος και J.Brahms: Ουγγρικοί χοροί Νο 1 και 5
   • 18/05/2011: Διεύθυνση της Χορωδίας του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών στην Αίθουσα του Τεχνικού Πανεπιστημίου της πόλης Constance της Ρουμανίας . Έργα Τ.Παππά, Γ. Κωνσταντινίδη, W.A.Mozart κ.α.
   • 17/5/2011: Διεύθυνση της Χορωδίας του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών στην Αίθουσα του Κρατικού Ωδείου της πόλης Braila της Ρουμανίας μετά από πρόσκληση από την “ Sosiatea Filarmonica ‘Lyra’ ” και της “Orchestra Symfonica ‘Lyra’” της πόλης. Έργα Τ.Παππά, Γ. Κωνσταντινίδη, W.A.Mozart κ.α.
   • 21/06/2011. Διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρας Μέσης Σχολής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στην Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Κ.Ω.Θ. W.A.Mozart: Συμφωνία Νο25. Κ187, J.Brahms: Ουγγρικοί χοροί νο 1 και 5 και A. Vivaldi: Κοντσέρτο για 4 βιολιά σε σι ελάσσονα και κοντσέρτο για 2 τσέλα σε σολ ελάσσονα παίζοντας ο ίδιος το τσέμπαλο.
   • 17/12/2011: Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της πόλης.

   2010

   • 13,14 και 15/05/2010: Οργάνωση, μουσική προετοιμασία των τραγουδιστών (παίζοντας πιάνο σε μουσικές και σκηνικές πρόβες) και της ορχήστρας και διεύθυνση των τριών παραστάσεων της Οπερέτας «Βαφτιστικός» του Θ. Σακελλαρίδη στο τμήμα ΜΕT καθώς και στις πόλεις Βέροια και Φλώρινα. Συμμετείχαν οι φοιτητές της Ειδίκευσης Μονωδίας της τάξης του καθηγητή Σ. Παπούλκα, η Χορωδία του Τμήματος σε διδασκαλία Μ. Μελλιγκοπούλου και η ορχήστρα του Τμήματος.
   • 2/06/2010: Διεύθυνση της Χορωδίας του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών στην πόλη Crotone της Ιταλίας. Αίθουσα Δημαρχείου της πόλης. Έργα Γ,Κωνσταντινίδη, Τ.Παππά καθώς και αποσπάσματα από την Θεία Λειτουργία του Θ.Παπακωνσταντίνου.
   • 20/06/2010: Διεύθυνση της ορχήστρας του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της πόλης με έργα Brahms, Piazzolla, Μπουσμαλή, Β. Παπαθανασίου.
   • 21/06/2010: Διεύθυνση των εγχόρδων της ορχήστρας του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών στο παρακάτω πρόγραμμα: G.Holst: Saint Paul Suite, J.S.Bach: Violin Concerto in Mi major (Σολίστ Κωνσταντίνος Κουζώφ), Α.Vivaldi: Τέσσερεις Εποχές (Σολίστες: Μητριζάκη Μαρία και Ρενάτο Άμκα), Μ.Goleminov: Βουλγάρικος Χορός
   • 16/10/2010: Διεύθυνση από το πιάνο της χορωδίας της Ν. Καλλικράτειας στο Διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ του Ναυπλίου.
   • 17/10/2010: Διεύθυνση από το πιάνο της χορωδίας της ΔΕΗ στο διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ που διοργανώνει ο ΟΤΕ στα πλαίσια του φεστιβάλ «Δημήτρια»
   • 20/10/2010: Διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. W.A.Mozart: Γάμοι του Φίγκαρο. Εισαγωγή, J.Rodrigo: Concerto de Aranjuez (Σολίστ Γιάννης Ανδρόνογου, κιθάρα) και W.A.Mozart: Συμφωνία Νο 40 Κ550. Αίθουσα Μουσικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

   2009

   • 5/04/2009: Διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρας και χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών στην αίθουσα Μουσικού Γυμνασίου στα έργα: Albeniz: Asturias σε μεταγραφή για κιθάρα και έγχορδα του Δ. Σβηντρίδη, J.Rodrigo: Concerto de Aranjuez, F.Schubert: Λειτουργία σε Σολ μείζονα.
   • 5/09/2009: Πιανιστική συνοδεία του τενόρου Σ. Παπούλκα στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ «Πρέσπεια 2009» στις άριες: G.Puccini: E lucenav le stele (Tosca), G.Verdi: Questa quella (Rigoleto), G.Verdi: La dona e mobile (Rigoleto)
   • 23/09/2009: Διεύθυνση της ορχήστρας δωματίου της ΔΕΗ στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Haydn: Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε ρε μείζονα (Αθηνά Αμπατζίδου), Albeniz: Asturias σε μεταγραφή για κιθάρα και έγχορδα του Δ. Σβηντρίδη (Γιάννης Ανδρόνογλου), Grieg: Holberg suite, Νίκου Σκαλκώτα: 5 Ελληνικοί χοροί σε μεταγραφή για ορχήστρα εγχόρδων.
   • 19/12/2009: Διεύθυνση της ορχήστρας και χορωδίας του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της πόλης σε χριστουγεννιάτικους ύμνους αλλά και έργα των J. Williams, Vangelis, R.Strauss και Haendel.
   • 20/12/2009: Διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρας Μουσικού Γυμνασίου Σερρών στην αίθουσα «Αστέρια» της πόλης σε έργα των Pachelbel, Brahms, Haendel, R.Strauss, J.Williams καθώς και χριστουγεννιάτικους ύμνους.

   2008

   • 20/02/2008: Διεύθυνση της ορχήστρας και χορωδίας της ΔΕΗ στο θέατρο ΑΝΕΤΟΝ με σολίστες τους Μιλτιάδη Κασσάρα (Τσέλο), Ιγκόρ Εφτίμοφ (Κλαρινέτο) και Ποπαιλίδου Ραίσα (Βιολί) με έργα των J.s.Bach, L.Bocherrini, E.Grieg, A.L.Weber και Μ.Χατζηδάκη.
   • 5/06/2008: Μουσική προετοιμασία, πιανιστική συνοδεία και διεύθυνση από το τσέμπαλο στην παρουσίαση αποσπασμάτων από τις όπερες “Diocletian” και “Fairy Queen” του Henry Purcell στο αμφιθέατρο τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια του μαθήματος της μελοδραματικής.
   • 13/08/2008: Διεύθυνση της ορχήστρας δωματίου της ΔΕΗ στο έργο του Δ. Σβηντρίδη «Η κυρα-Ρήνη και ο βασιλιάς Ανήλιαγος» (Μουσικό παραμύθι για μικρή ορχήστρα, μέτζο-σοπράνο και αφηγητή) στο Φεστιβάλ Μαρώνειας.
   • 21/12/2008: Διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρας και χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών στην αίθουσα Μουσικού Γυμνασίου στα έργα: Pachelbel: Canon, J.S.Bach: Κοντσέρτο για δύο βιολιά σε ρε ελάσσονα (Κωνσταντίνος Κουζώφ, Φίλιππος Καραφουλίδης), Η.Purcell: Ουβερτούρα για τρομπέτα και έγχορδα (Σολίστ Λεωνίδας Βλάχος). G.F.Handel: Hallelujah από τον «Μεσσία». Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και τραγούδια.

   2007

   • 30/07/2007: Διεύθυνση της χορωδίας της ΔΕΗ στην 13η Συνάντηση Χορωδιών της Σκιάθου. Έργα L.Amstrong, A.L.Weber, V.Cosma, Μ.Χατζηδάκη.

   2006

   • 17/04/2006: Μουσική προετοιμασία της χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών κατά την σύμπραξη της με την Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας υπό την διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα: Μ. Θεοδωράκης: Canto Olympico και η Συμφωνία αρ.3 για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία.
   • 5/06/2006: Συμμετοχή ως πιανίστας και συνοδός στο αφιέρωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Νίκο Αστρινίδη παίζοντας την τα έργα του: “Toccata” για σόλο πιάνο και “Dance Antilaise” στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
   • 17/12/2006: Διεύθυνση της ορχήστρας και χορωδίας της ΔΕΗ στο θέατρο ΑΝΕΤΟΝ G. Holst: Saint Paul suite, E. Grieg: Holberg suite, J.S.Bach: Κοντσέρτο για βιολί σε Μι μείζονα. (Μεγακλής Λέανδρος, βιολί) και χριστουγεννιάτικοι ύμνοι.

   2005

   • Απρίλιος 2005: Μουσική προετοιμασία (πιανιστική συνοδεία, διδασκαλία σολιστών και συνοδεία της χορωδίας) και καθήκοντα βοηθού μαέστρου, στην παραγωγή της όπερα του G.Verdi: Trovatore, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου.

   2004

   • Ιανουάριος 2004: Πιανιστική συνοδεία και μουσική προετοιμασία της όπερας “La Traviata” στην πόλη Sliven της Βουλγαρίας υπό την διεύθυνση του Ivaylo Krinchev. Ήταν μια συμπαραγωγή της συμφωνικής ορχήστρας της πόλης με το τμήμα της όπερας της Μουσικής Ακαδημίας της Σόφιας.
   • 14/06/2004: Συμμετοχή ως πιανίστας στην συναυλία με το έργο «Ο Έρωτας και ο Θάνατος μέσα από την κούπα του κρασιού» του Ν. Αστρινίδη, υπό την διεύθυνση του συνθέτη σε συναυλία-αφιέρωμα που έγινε στον ίδιο στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

   2003

   • 23/1/2003: Διπλωματική συναυλία στην Ακαδημία Μουσικής της Σόφιας. A. Tekeliev: Συμφωνία Δωματίου, L.v.Beethoven: Κοντσέρτο για πιάνο νο5, P.I. Tchaikovsky: Συμφωνία νο5 σε μι ελάσσονα
   • 22/02/2003: Διεύθυνση της ορχήστρα ACO της Ακαδημία Μουσικής της Σόφιας. R.Schumann: Κοντσέρτο για πιάνο σε λα ελάσσονα, J.Brahms: Συμφωνία νο4 σε μι ελάσσονα.
   • 6/03/2003: Διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρας του Sliven L. v. Beethoven: Coriolan, J.Rodrigo: Concerto de Aranjuez (Γιάννης Ανδρόνογου, κιθάρα), W.A.Mozart: Symphony no40 K550.
   • 29/03/2003: Διεύθυνση της ορχήστρας Δωματίου της πόλης Gabrovo Βουλγαρίας στην αίθουσα της Νομικής Σχολής της Κομοτηνής. W.A.Mozart: Divertimento σε Ρε μείζονα Κ121, Β. Britten: Simple Symphony, Δ. Σβυντρίδη: Ιριδισμοί για ορχήστρα εγχόρδων.
   • 15/5/2003: Διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Σλίβεν με σολίστα τον Χρήστο Γρίμπα στο τσέλλο. W.A.Mozart: Le Nozze di Figaro (Ouverture), C.Saint Saens: Cello concerto in sol minor, L.v.Beethoven: Symphony no1.
   • Μάιος 2003: Πιανιστική συνοδεία και μουσική προετοιμασία της όπερας :Le Nozze di Figaro” του W.A.Mozart στην πόλη Sliven της Βουλγαρίας υπό την διεύθυνση του Ivaylo Krinchev. Ήταν μια συμπαραγωγή της συμφωνικής ορχήστρας της πόλης με το τμήμα της όπερας της Μουσικής Ακαδημίας της Σόφιας.
   • 8/09/2003: Διεύθυνση της ορχήστρας Δωματίου της πόλης Gabrovo Βουλγαρίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που διοργανώνει κάθε χρόνο. G. Holst: Saint Paul suite, Β. Britten: Simple Symphony, A.Vivaldi: Κοντσέρτα για φαγκότο σε μι ελάσσονα και λα ελάσσονα (Αλέξανδρος Οικονόμου, φαγκότο), Δημητρίου Γούσιου: «Βυζαντινή σουίτα για τσέλο και έγχορδα» (Σολίστ ο συνθέτης)

   2002

   • 23/01/2002: Διεύθυνση της Συμφωνικής ορχήστρας του Σλίβεν. W. A. Mozart: Le Nozze di Figaro, A. Vivaldi: Concertos for Guitar in re major και in do major (Σολίστ Γιάννης Ανδρόνογλου), L. v. Beethoven: Συμφωνία νο7 σε λα μείζονα

   2001

   • 9/11/2001: Διεύθυνση της ορχήστρας της Ακαδημίας της Σόφιας. J.Rossini: “The Barber of Sivilia” Εισαγωγή, W.A.Mozart: Κοντσέρτο για πιάνο νο17 σε σολ μείζονα, R.Schumann: Συμφωνία νο4 σε ρε ελάσσονα.
   • 22/02/2001: Διεύθυνση της ορχήστρας της Ακαδημίας της Σόφιας. J.S.Bach: Violin concerto BWV 1052, Mozart: Violin concerto no3, Antonin Dvorzak: Συμφωνία νο9 σε μι ελάσσονα (του Νέου Κόσμου).

   2000

   • 9/04/2000: Διεύθυνση της ορχήστρα DMA της Σόφιας. J.Rossini: “The Barber of Sivilia” Εισαγωγή, F. Mendelssohn: Κοντσέρτο για βιολί σε μι ελάσσονα, W.A.Mozart: Symphony no38 “Prager”.
   • Μάιος 2000: Πιανιστική συνοδεία στην συναυλία της χορωδίας του κολλεγίου Ανατόλια στο Φεστιβάλ Αμερικανικών Πανεπιστημίων των Βαλκανίων που διοργάνωσε το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της πόλης Blagoevgrad της Βουλγαρίας.

   1999

   • 24/04/1999: Διεύθυνση της Ορχήστρας της Ακαδημίας της Σόφιας. F.Schubert: Symphony no 8 “Unfinished”, W.A.Mozart: Violin Concerto no5.

   1998

   • 6/04/1998: Διεύθυνση της χορωδίας της ΔΕΗ σε συναυλία που έγινε στον Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του θεσμού «Λατρευτική Εβδομάδα» σε αποσπάσματα από την Λειτουργία του Θ. Παπακωνσταντίνου αλλά και στα έργα Ave Verum του Mozart και Susce Pimus του Leos Janacek.
   • 28/05/1998: Διεύθυνση της χορωδίας της ΔΕΗ σε συναυλία του συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη στο Παλαί ντε Σπορ Θεσσαλονίκης.

   1997

   • Σεπτέμβριος 1997: Συμμετοχή ως πιανίστας στην συναυλία με το έργο «Ο Έρωτας και ο Θάνατος μέσα από την κούπα του κρασιού» του Ν. Αστρινίδη στο θέατρο ΑΝΕΤΟΝ στα πλαίσια του θεσμού «Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» Έργο για 12 εκτελεστές οργάνων, βαρύτονο και σοπράνο.

   1994

   • Ιούνιος 1994: Πιανιστική συνοδεία στην συναυλία της χορωδίας της μητρόπολης Καλαμαριάς στην αίθουσα του πανεπιστημίου του Graz της Αυστρίας. Έργα Μπάμπη Κανά και Ariel Ramirez.

   1990

   • Οκτώβριος 1990: Πιανιστική συνοδεία στην προετοιμασία της Δημοτικής χορωδίας Θεσσαλονίκης στο έργο Messa di Requiem του G. Verdi υπό την διεύθυνση του Θ. Μιμίκου. Η συναυλία έγινε με την σύμπραξη της χορωδίας με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του Κ. Γαλιλαία και της Χορωδίας της Ραδιοφωνίας της Αρμενίας στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Δημήτρια».
   • Σεμινάρια / Masterclasses (3 εγγραφές)

    2018

    • 3/12/2018. Πιανιστική συνοδεία των καθηγητών του Lawrence University Wisconsin, Mathew Michelic (βιόλα) και Leslie Outland Michelic (Όμποε), στην τελική τους συναυλία στα πλαίσια του Masterclass που δώσανε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αμφιθέατρο Τελετών του ΠΑΜΑΚ. V. Persichetti: Infanta Marina for Viola and Piano R. Schumann: Romances for Oboe and Piano op. 94

    2014

    • 26/5/2014: Διεύθυνση της Concert Band του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και μέρους της Concert Band του Missouri State University, στον χώρο του Αλατζά Ιμαρέτ, στα πλαίσια του σεμιναρίου πνευστών οργάνων που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου δίδαξαν καθηγητές πνευστών των δύο πανεπιστημίων.

    2013

    • 14/10/2013: Πιανιστική συνοδεία στο Master Class του καθηγητή του Georgia State University Dwight Coleman, που έγινε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
    • Άλλα (2 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2018

     • Μέλος του καλλιτεχνικής επιτροπής στο 3ο φεστιβάλ σχολικών χορωδιών. Διοργάνωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,Δήμος Καλαμαριάς.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Μέλος της κριτικής επιτροπής στο 1ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ σχολικών χορωδιών Δήμου Καλαμαριάς.

      Προβολή Δημοσίευσης

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font