Παπαθανασίου Ιάσων
 • 2310-891571
 • jasonp uom.gr
 • Γραφείο: κτίριο της ΟΔΕ, 203

  Παπαθανασίου Ιάσων

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συστήματα στήριξης αποφάσεων με έμφαση στη Διοίκηση Λειτουργιών

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
  • Έμπειρα συστήματα
  • Προβλήματα χωροθέτησης της βιομηχανίας
  • Επιχειρησιακή έρευνα
  • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  • Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων
  • Γραμμικός προγραμματισμός

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (ΟΔ0411-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο του μαθήματος, που είναι εργαστηριακό, έχει να κάνει με θεμελιώδεις έννοιες της Java, ορολογία της γλώσσας, θεωρία αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, ενθυλάκωση, πολυμορφισμός, κληρονομικότητα, χειρισμός συντακτικών σφαλμάτων, τύποι δεδομένων, αριθμητικοί, σχεσιακοί και λογικοί τελεστές, τελεστής εκχώρησης, προτάσεις ελέγχου προγράμματος, είσοδος χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο, βρόχοι, κλάσεις, αντικείμενα, μέθοδοι, μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες, προσδιοριστικά πρόσβασης, τρόποι διαβίβασης ορισμάτων, υπερφόρτωση μεθόδων, αναδρομή, μέθοδοι κατασκευής, αφηρημένες κλάσεις, πακέτα και διεπαφές, είσοδος/έξοδος, χειρισμός εξαιρέσεων, υπέρβαση μεθόδων, applets και γεγονότα. Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να μπορούν να προγραμματίσουν ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραμμα σε γλώσσα Java.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (ΟΔ0213)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αφορά στην παρουσίαση-εκμάθηση προχωρημένων δυνατοτήτων του  MS Excel. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει θέματα όπως οι τελεστές, οι συναρτήσεις, οι απόλυτες και σχετικές αναφορές, τη δημιουργία UserForms και προσαρμοσμένων εναλλακτικών παραθύρων διαλόγου, την ενσωμάτωση χειρισμού συμβάντων και στοιχείων αλληλεπίδρασης με άλλες εφαρμογές, την εργασία με διαδικασίες VBA και διαδικασίες συναρτήσεων και τη δόμηση φιλικών στον χρήστη γραμμών εργαλείων, μενού και συστημάτων βοήθειας. Επίσης θα εισάγει τον φοιτητή σε διαδικασίες επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα σε επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με το εργαλείο Solver.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΟΔ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: Δ’  υποχρεωτικό

  Διδακτικές ώρες: 5 εβδομαδιαίως

  Διδάσκων: Ανδρέας Κ. Γεωργίου (Τμήμα Α-Μα)

   

  Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

  Το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την ενότητα των υποχρεωτικών μαθημάτων Ποσοτικής Ανάλυσης / Επιχειρησιακής Έρευνας με την παρουσίαση μίας δεύτερης ομάδας, εστιασμένης στην ανάλυση αποφάσεων, ατομικών ή συνεργατικών,  προσδιοριστικών ή στοχαστικών μεθοδολογιών. Ειδικότερα, αναλύονται προσδιοριστικά πρότυπα δυναμικού προγραμματισμού, βασικά μοντέλα θεωρίας ουρών αναμονής και εφαρμογές της στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων, εισαγωγή στη μελέτη ανταγωνιστικών καταστάσεων με τη θεωρία παιγνίων  και εκτενής παρουσίαση της θεωρίας ανάλυσης αποφάσεων και της έννοιας της χρησιμότητας. Επίσης, επιχειρείται περαιτέρω εμβάθυνση στο υλικό που διδάχθηκε στο Γ εξάμηνο με τη μελέτη εκτενών περιπτώσεων γραμμικού προγραμματισμού, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, στην αίθουσα διδασκαλίας.

  Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).

  • ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΟΔ0719)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Προβλήματα απόφασης, όπως εκείνα της ταξινόμησης, κατάταξης και βέλτιστης επιλογής ανάμεσα σε ένα σύνολο από εναλλακτικές δράσεις, είναι συνηθισμένα στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και σχεδόν πάντα ο αποφασίζων πρέπει να λάβει υπόψη του πολλά, αντικρουόμενα και διαφορετικής μορφής κριτήρια. Τα προβλήματα, είτε αφορούν στο στρατηγικό, στο τακτικό ή στο καθημερινό επιχειρησιακό επίπεδο λήψεως αποφάσεων είναι πολύπλοκα και η ιδεατή λύση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατη. Το μάθημα έχει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθοδολογίες πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η προσπάθεια θα είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της πολυκριτήριας θεωρίας αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω:

  •   Προγραμματισμός Στόχων (βεβαρημένος, λεξικογραφικός)

  •   Μεθοδολογία Simos

  •   Analytic Ηierarchy Process (ΑHP)

  •   Multi-Attribute Utility Theory (MAUT)

  •   Preference Ranking Organization METHod for Enriched Evaluation (PROMETHEE)

  •   ELimination Et Choix Traduisant la REalité (elimination and choice expressing reality, ELECTRE)

  •   Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS)

  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει επίδειξη μέρους από τα παρακάτω πακέτα λογισμικού: MS Excel (Solver), Visual Promethee, RightChoice, LINDO, Expert Choice, ELECTRE III-IV, ELECTRE Tri.

  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΔΕ0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν και θα διοικήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας για να αναζωογονήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δοθεί έμφαση στα συστήματα που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και την αξία που μπορεί να προσφέρουν αυτά στον οργανισμό γενικά. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ψηφιακής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • B. Manos, R. Kenward, S.Arampatzis, J. Papathanasiou. «A Governance and Ecosystems Management Approachto the Conservationof Biodiversity». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Agricultural and EnvironmentalInformatics, Governance, and Management: Emerging Research Applications», IGIGlobal, 2011.

   2008

   • Dimitra Manou, Jason Papathanasiou, GeorgeDesipris and Anastasia Dimitriadi. «Artificial lake Kerkini». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο:«Governance and Ecosystem Management for the CONservation of BIOdiversity», εκδ. Ζήτη,2008
   • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris. «DecisionSupport System». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Developmentand utilization of vulnerability maps for the monitoring and management ofgroundwater resources in the Archimed area», ειδική έκδοση,Δεκέμβριος 2008.

   2007

   • Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Ι. Παπαθανασίου, Ι. Ταρνανίδης. «Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Παρουσίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης». Έχει δημοσιευθεί στον τόμο με τίτλο: 'Πολυκριτήρια Συστήματα Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια' με επιμελητές έκδοσης τους κκ. Ν. Ματσατσίνη και Κ. Ζοπουνίδη στις εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.
   • Basil Manos, Thomas Bournaris, Jason Papathanasiou, Domna Tziaka. «An MCDM model for the study of impacts of irrigated agriculture». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Our Common Future. 20 years after» με συντάκτη τον κ. Franco A. Cavalleri, έκδοση του οργανισμού CSST - Development Studies, 2007.

   2005

   • Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Ταρνανίδης, Ι. Παπαθανασίου , Γ. Καλφακάκου. «Επίδραση Περιβαλλοντικών Παραγόντων στην Επιλογή Λύσης Τεχνικού Έργου». Έχει δημοσιευτεί στον επιστημονικό τόμο της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), 2005
   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2012

    • Th. Bournaris, J. Papathanasiou. «A DSS for the planning of agricultural production». Περιοδικό International Journal of Business Innovation and Research, Vol 6, no 1, 2012, εκδ. Inderscience.

    2011

    • R. E. Kenward, M. J. Whittingham, S. Arampatzis, B. D. Manos, T. Hahn, A. Terry, R. Simoncini, J. Alcorn, O. Bastian, M. Donlan, K. Elowe, F. Franzén, Z. Karacsonyi, M. Larsson, D. Manou, I. Navodaru, O. Papadopoulou, J. Papathanasiou, A. von Raggamby, R. J. A. Sharp, T. Söderqvist, Å. Soutukorva, L. Vavrova, N. J. Aebischer, N. Leader-Williams, and C. Rutz. «Towards Adaptive Governance: Associations from Environmental Case Studies». PNAS (Proceedings of the National Academy of Sc

    2010

    • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris, K. Voudouris. «A DSS for Sustainable Planning and Environmental Protection of Agricultural Regions». Περιοδικό Environmental Monitoring and Assessment, τόμος 164, τεύχος 1-5, pp 43-52, Μάϊος 2010, εκδ. Springer.
    • B. Manos, Th. Bournaris, J. Papathanasiou, P Chatzinikolaou. «Tobacco decoupling impacts on income, employment and environment in European tobacco regions». Περιοδικό International Journal of Business Innovation and Research number 4, volume 4, pp. 281 - 297, 2010, εκδ. Inderscience.
    • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris and K. Voudouris. «A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management». Περιοδικό Journal of Environmental Management, Vol 91 (2010), Issue 7, pp 1593-1600, εκδ. Elsevier.

    2009

    • Basil Manos, Thomas Bournaris, Jason Papathanasiou, Parthena Chatzinikolaou. «Evaluation of tobacco cultivation alternatives under the EU common agricultural policy (CAP)». Περιοδικό Journal of Policy Modeling, Vol 31, Issue 2, Pages 225-238, March-April 2009, εκδ. Elsevier.
    • Dimitra Manou, Jason Papathanasiou. «The case of artificial lake Kerkini: A potential failure of management for biodiversity conservation». Περιοδικό Journal of Environmental Assessment Policy and Management, Vol 11, No 2, pp. 213-243, Ιούνιος 2009, εκδ. World Scientific (Imperial College Press).
    • Basil Manos, Jason Papathanasiou, Thomas Bournaris, Anastasia Paparrizou, Garyfallos Arabatzis. «Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment». Περιοδικό Operational Research, an International Journal, Volume 9, Number 3, November, 2009, pp 251-266.
    • Th. Bournaris, J. Papathanasiou, Ch. Moulogianni, B. Manos «A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning agricultural irrigated regions». Περιοδικό New Medit (Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment), τεύχος Νo 4, Vol VIII, 2009.

    2007

    • B. Manos, Moss. Anjuman Ara Begum, Mohd. Kamruzzaman, Ioanna Nakou, J. Papathanasiou. «Fertilizer price police, the environment and farms behavior». Περιοδικό Journal of Policy Modeling, Vol 29, issue 1, January/February 2007, εκδ. Elsevier.
    • J. Papathanasiou and B. Manos. «An Approximation Algorithm for the Location of Dairy Enterprises under Time Constraints». Περιοδικό European Journal of Operational Research Vol.182, issue 3, 2007, pp. 1479 - 1487, November 2007 (διαθέσιμο online από 6 Δεκεμβρίου 2006), εκδ. Elsevier.
    • J. Papathanasiou, A. Paparrizou. «A Decision Support System for the Facility Location Problem under Time Constraints». Περιοδικό (e-journal) AMO - Advanced Modeling and Optimization, Volume 9, Number 1, 2007, 117-134.

    2006

    • B. Manos, Th. Bournaris, Mohd. Kamruzzaman, Moss. Anjuman Ara Begum, J. Papathanasiou. «The regional impact of irrigation water pricing in Greece under alternative scenarios of European policy: a multicriteria analysis». Περιοδικό Regional Studies, Vol. 40.9, pp. 1055-1068, Δεκέμβριος 2006, εκδ. Routledge (Taylor & Francis Group).
    • J. Tarnanidis, J. Papathanasiou, P. Filakis. «Learning Curves as a tool for Enterprises development». Περιοδικό (e-journal) AMO - Advanced Modeling and Optimization, Volume 8, Number 2, 2006, 209-216.

    2005

    • Papathanasiou, I. Vassiliadou, M. Vlahopoulou, B. Manos. «A decision support system for farm regional planning». Yugoslav Journal of Operational Research, τόμος 15, 2005, Number 1.

    2004

    • B. Manos, Th. Bournaris, N. Silleos, V. Antonopoulos, J. Papathanasiou. «A Decision Support System for Rivers Monitoring and Sustainable Management». Environmental Monitoring and Assessment, τόμος 96, τεύχος 1-3, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2004, εκδ. Springer.
    • B. Manos, A. Ciani, Th. Bournaris, I. Vassiliadou, J. Papathanasiou. «A taxonomy Survey of Decision Support Systems in Agriculture». Agricultural Economics Review, τόμος 5(2), Αύγουστος 2004.

    2002

    • Th. Koutroumanidis, J. Papathanasiou, B. Manos. «A Multicriteria Analysis of productivity of Agricultural Regions in Greece». Operational Research, an International Journal, τόμος 2, τεύχος 3, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2002, εκδ. Springer.
    • Συνέδρια (18 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2011

     • Moschidis Odysseas, Ismyrlis Vasileios and Papathanasiou Jason. «Public sector employees and information systems' security with data analysis methods». Πρακτικά του «1st International Symposium & 10th Βalkan Conference on Operational Research», 22 - 25 Σεπτεμβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

     2010

     • B. Manos, R. Kenward, S.  Arampatzis, J. Papathanasiou. «A transactional "glocal" approach to biodiversity conservation through sustainable use». Πρακτικά του συνεδρίου «5th International Conference on Environmental Science and Technology 2010», 12 - 16 Iουλίου 2010, στο Χιούστον των ΗΠΑ.

     2009

     • R. Kenward, B. Manos, S. Arampatzis, J. Papathanasiou. «A   Transactional Environmental Support System for Europe». Πρακτικά  του European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU. TOWARDS eENVIRONMENT (Challenges of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe). Επιμέλεια: Hřebíček, J., Hradec, J., Pelikán, E., Mírovský, O., Pilmmann, W., Holoubek, I. & Legat, R., Πράγα, Τσεχία, Μάρτιος 25-27, 2009.
     • B. Manos, T. Bournaris, J. Papathanasiou and C. Moulogianni. «A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning irrigated agricultural regions». Πρακτικά του 2ου International CEMEPE & SECOTOX Conference, Μύκονος, Ιούνιος 21-26, 2009.
     • Rodoula Tsiotsou, Jason Papathanasiou and Odysseas Moschidis. «Tracing customer orientation through hotels' websites». Πρακτικά του International Conference on Tourism Development and Management (Tourism in a Changing World: Prospects and Challenges), Κως, 11-14 Σεπτεμβίου 2009.
     • Rodoula  Tsiotsou, Odysseas  Moschidis  and  Jason   Papathanasiou. «Examining Customer Orientation in Hotels' Websites: A Comparative Study». Πρακτικά του δεύτερου διετούς διεθνούς συνεδρίου στο Μάρκετινγκ υπηρεσιών με θέμα «Orchestrating the Service Experience: Music to the ears of our customers». Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 4-6 Νοεμβρίου, 2009

     2007

     • B. Manos, Th. Bournaris, J. Papathanasiou, K. Voudouris, Ch. Moulogianni. «A DSS for Agricultural Land Use, Water Management and Environmental Protection». Πρακτικά του 3rd IASME / WSEAS International Conference on ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EEESD'07), Κρήτη, Ιούλιος 2007.
     • B. Manos, S. Arampatzis, A. Terry, O. Papadopoulou and J. Papathanasiou. «Governance and ecosystem management for the conservation of biodiversity in developing countries». Πρακτικά του Ecological Complexity and Sustainability: Challenges and Opportunities for 21 Century's Ecology. Eco Summit 2007, Πεκίνο, Κίνα 22 με 27 Mαϊου 2007.
     • Pericles Fylakis, Jason Papathanasiou and John Tarnanidis. «Quality of life and environmental factors relevant to the facility location problem». Πρακτικά 19oυ Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Αρτα, Ιούνιος 2007.

     2006

     • Σ. Αραμπατζής, Β. Μάνος, Ι. Παπαθανασίου. «Διακυβέρνηση και Διαχείριση Οικοσυστημάτων για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2006.

     2005

     • Ι. Παπαθανασίου. «Χωροθέτηση Ανταγωνιστικών Μονάδων Παραγωγής με Χρονικούς Περιορισμούς». Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Ρίο, Ιούνιος 2005.
     • Ι. Ταρνανίδης, Γ. Τσαλικίδης, Ι. Παπαθανασίου, Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Αναστασιάδης. «Μαθηματική περιγραφή των καμπύλων μάθησης». Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Ρίο, Ιούνιος 2005.
     • Z. Andreopoulou, M. Vlachopoulou, B. Manos, S. Vassiliadou, J. Papathanasiou. «Website Evaluation in the Context of Support and Promotion for E-business in Forestry Sector». Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου International Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and Environment (Itafe '05), Αδανα της Τουρκίας, Οκτώβριος 2005.

     2003

     • Ι. Παπαθανασίου, Σ. Ευαγγελογιάννης, Χ. Κορμπή. «Μοντέλο χωροθέτησης πολλαπλών Βιομηχανικών Μονάδων σε χώρο με έντονο ανταγωνισμό». Πρακτικά 16ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003.

     2002

     • Th. Bournaris, I. Vasilliadou, J. Papathanasiou, B. Manos. «Decision Support Systems in Agriculture». Πρακτικά 6ου Βαλκανικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2002.
     • Papathanasiou, I. Vasilliadou, M. Vlahopoulou, B. Manos. «A Decision Support System for farm regional planning». Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), Αθήνα Ιούνιος 2002
     • Β. Μανος, Θ. Μπουρνάρης, Δ. Τζιάκα, Ι. Παπαθανασίου. «Ένα πολυκριτηριακό μοντέλο για την διερεύνηση των επιπτώσεων της αρδευόμενης γεωργίας στο εισόδημα, στην απασχόληση και στο περιβάλλον». Πρακτικά 15ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Οκτώβριος 2002.

     2001

     • Θ. Κουτρουμανίδης, Ι. Παπαθανασίου, Β. Μάνος. «Πολυκριτηριακή ανάλυση της αποτελεσματικότητας του πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Πρακτικά 14ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, Νοέμβριος 2001.
     • Άλλα (10 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      • Jason Papathanasiou. «A Decision Support System design for environmental policy planning and land use within the EU». Proceedings (Book of Abstracts, IRIT Research Report: IRIT/RR--2011-14-FR, Toulouse, France) of the EWG-DSS London-2011 workshop on decision systems, London, UK, June 23-24, 2011.
      • Θωμάς Μπουρνάρης, Ιάσων Παπαθανασίου, Κώστας Βουδούρης, Κώστας Παπαρρίζος, Βασίλης Μάνος. «Ένα πολυκριτήριο μοντέλο για την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον αποφάσεων στον προγραμματισμό της γεωργικής παραγωγής». Παρουσίαση στο 11ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (8η  Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων), «Πολυκριτήρια Ανάλυση  και Διαχείριση Τεχνολογίας», Ερέτρια Ευβοίας, 8-10 Δεκεμβρίου 2011

      2010

      • Θεόδωρος  Ντίνας, Ιάσων  Παπαθανασίου.  «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και προστασίας του φυτικού κεφαλαίου του νομού Κοζάνης». Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης» Πανεπιστημίο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010
      • 'Αγγελος Πανούσης, Ιάσων  Παπαθανασίου.  «Ολοκληρωμένα Πληροφορικά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: η περίπτωση της  Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών». Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης», Πανεπιστημίο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010
      • J. Papathanasiou, D. Manou.  «Environmental information as a challenge to the successful implementation of Environmental Impact Assessments: the case of Greece». Παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Sustainable Development Evaluations in Europe: From a Decade of Practices, Politics and Science to Emerging Demands», EASY-ECO Brussels Conference 17 - 19 November 2010
      • Παρουσίαση - κριτική  του  βιβλίου  «Python  Scripting  for Computational Science», του Hans Petter Langtangen, εκδ. Springer 2008, στο περιοδικό «International Journal of Operations Research and Information Systems», vol 1, no 4, 2010

      2009

      • Διεθνές συμπόσιο «Biodiversity Monitoring and Conservation: bridging the gaps between Global Commitment and Local Action» με τίτλο «A transactional "glocal" approach to biodiversity monitoring (and not only monitoring)» στις 18 και 19 Ιουνίου 2009 στο Zoological Society οf London, Μεγάλη Βρεττανία, με συγραφείς τους Stratos Arampatzis, Robert Kenward, Basil Manos και Jason Papathanasiou. (Poster)
      • Διεθνή συνάντηση εργασίας UK-EOF «Data Solutions workshop» με τίτλο «A transactional approach to biodiversity monitoring (and not only monitoring)» στις 25 Ιουνίου 2009 στο Ryton Organic Gardens, Coventry, Μεγάλη Βρεττανία, με συγραφείς τους Robert Kenward, Stratos Arampatzis, Basil Manos και Jason Papathanasiou. (Poster)
      • J. Papathanasiou. «TESS: Transactional Environmental Support System». Newsletter της ομάδας εργασίας του EURO ΕWG-DSS (Euro Working Group Decision Support Systems), number 8, 2009

      2007

      • Rainer Muessner, Δήμητρα Μάνου και ΙάσωνΠαπαθανασίου. «Governance processes for the protection of biodiversity across Europe». Παρουσίασηστο 7οΕυρωπαϊκό συνέδρίο για την ανθρώπινη διάσταση της παγκόσμιας περιβαλλοντικήςαλλαγής, «Earth System Governance: Theories and Strategies for Sustainability»,ʼμστερνταμ 24 έως 26 Μαϊου 2007