Παπαθανασίου Ιάσων
 • 2310 891.571
 • jasonp uom.edu.gr
 • Γραφείο: κτίριο της ΟΔΕ, 203

  Παπαθανασίου Ιάσων

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων με έμφαση στη Διοίκηση Λειτουργιών και την Πολυκριτήρια Ανάλυση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Συστήματα στήριξης αποφάσεων με έμφαση στη Διοίκηση Λειτουργιών και την Πολυκριτήρια Ανάλυση
  • Έμπειρα συστήματα
  • Προβλήματα χωροθέτησης της βιομηχανίας
  • Επιχειρησιακή έρευνα
  • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  • Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων
  • Γραμμικός προγραμματισμός

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (ΟΔ0411-1)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο του μαθήματος, που είναι εργαστηριακό, έχει να κάνει με θεμελιώδεις έννοιες της Java, ορολογία της γλώσσας, θεωρία αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, ενθυλάκωση, πολυμορφισμός, κληρονομικότητα, χειρισμός συντακτικών σφαλμάτων, τύποι δεδομένων, αριθμητικοί, σχεσιακοί και λογικοί τελεστές, τελεστής εκχώρησης, προτάσεις ελέγχου προγράμματος, είσοδος χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο, βρόχοι, κλάσεις, αντικείμενα, μέθοδοι, μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες, προσδιοριστικά πρόσβασης, τρόποι διαβίβασης ορισμάτων, υπερφόρτωση μεθόδων, αναδρομή, μέθοδοι κατασκευής, αφηρημένες κλάσεις, πακέτα και διεπαφές, είσοδος/έξοδος, χειρισμός εξαιρέσεων, υπέρβαση μεθόδων, applets και γεγονότα. Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να μπορούν να προγραμματίσουν ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραμμα σε γλώσσα Java.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (ΟΔ0722)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (ΟΔ0213)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αφορά στην παρουσίαση-εκμάθηση προχωρημένων δυνατοτήτων του  MS Excel. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει θέματα όπως οι τελεστές, οι συναρτήσεις, οι απόλυτες και σχετικές αναφορές, τη δημιουργία UserForms και προσαρμοσμένων εναλλακτικών παραθύρων διαλόγου, την ενσωμάτωση χειρισμού συμβάντων και στοιχείων αλληλεπίδρασης με άλλες εφαρμογές, την εργασία με διαδικασίες VBA και διαδικασίες συναρτήσεων και τη δόμηση φιλικών στον χρήστη γραμμών εργαλείων, μενού και συστημάτων βοήθειας. Επίσης θα εισάγει τον φοιτητή σε διαδικασίες επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα σε επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με το εργαλείο Solver.

  • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΑΕ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Εργαλεία Λογισμικού στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων (Software Tools for Business Analytics) 

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ101

  Εξάμηνο:

  A’ – Προκαταρκτικό μάθημα

  Είδος:

  Υποχρεωτικό

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  0 -100

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Compus

   Τμήμα, Υπεύθυνος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Υπεύθυνος:

  Ιάσων Παπαθανασίου (Αναπληρωτής Καθηγητής)

  Email:

  jasonp@uom.edu.gr

  Τηλ:

  2310-891571

  Γραφείο

  203, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στο Compus

    

  Βιβλιογραφία

  Haslwanter, T. “An introduction to Statistics with Python. With applications in the Life Sciences”. Springer, 2016.

  Johansson, R. “Numerical Python. A practical techniques approach for Industry”. Springer, 2015.

  Linge, S. and Langtangen, H. P. “Programming for Computations - Python. A gentle introduction to Numerical Simulations with Python”. Springer, 2016.

  Rahlf, T. “Data Visualisation with R”. Springer, 2017.

  Daróczi, G. “Mastering Data Analysis with R”. Packt Publishing 2015.

  Documentation for packages: NetworkX, Pandas, Seaborn, matplotlib, scipy, numpy, graphviz, gnuplot.py.  

   

   Λογισμικό

   Python, Anaconda, Spyder, NetworkX, Pandas, Seaborn, matplotlib, scipy, numpy, graphviz, gnuplot, gnuplot.py, R.   


  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Η γλώσσα Python είναι μια μοντέρνα γλώσσα προγραμματισμού που διακρίνεται ιδιαίτερα για τον ευανάγνωστο κώδικά της και την ευκολία χρήσης της. Διαθέτει επίσης πλέον μία πληθώρα από εργαλεία που την κάνουν πολύ χρήσιμη, ευέλικτη και αποδοτική για επιστημονικές εργασίες. Η R είναι επίσης μία μοντέρνα γλώσσα που χρησιμοποιείται κυρίως για στατιστική επεξεργασία. Το μάθημα αφορά την εκμάθηση προχωρημένων τεχνικών των παραπάνω γλωσσών για την επίλυση προβλημάτων δικτύων, αλγοριθμικής ανάλυσης, στατιστικής και οπτικοποίησης δεδομένων. Είναι εργαστηριακό και το σύνολο του λογισμικού που χρησιμοποιείται είναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Επίσης θεωρείται προπαρασκευαστικό, με την έννοια ότι το σύνολο του λογισμικού και των τεχνικών που διδάσκονται θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στις εργασίες των υπολοίπων μαθημάτων του μεταπτυχιακού. Αρχικά θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στις λειτουργίες των γλωσσών αυτών, που αφορά τον καθορισμό των μεταβλητών, εντολών, δομών δεδομένων και την παραμετροποίηση του περιβάλλοντος εργασίας. Στη συνέχεια και με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να γράψουν κώδικα Python και R σχετικό με τα θέματα που προαναφέρθηκαν, δηλαδή να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα εργαλεία για να δουλεύουν με πίνακες και άλλες δομές δεδομένων, να οπτικοποιούν δεδομένα και να μπορούν να τα αναπαραστήσουν με ευανάγνωστα και σωστά δομημένα διαγράμματα, να υλοποιούν αλγόριθμους, να αναπαραστούν δίκτυα και παράλληλα να τα οπτικοποιούν και τέλος να είναι σε θέση να κάνουν εκτεταμένες στατιστικές αναλύσεις.  

   

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

  1. Introduction to Python I (installation, editors, variables, etc)
  2. Introduction to Python II (data structures, functions, I/O)
  3. Arrays and scientific programming with Python (packages: numpy, scipy)
  4. Algorithm analysis with Python
  5. Statistics with Python I (package: pandas)
  6. Statistics with Python II (package: StatsModels)
  7. Networks with Python (package: NetworkX)
  8. Network visualization with Python (packages: matplotlib, graphviz)
  9. Data visualization with Python (packages: matplotlib, gnuplot.py, seaborn)
  10. Introduction to R (installation, editors, variables, etc)
  11. Statistics with R I
  12. Statistics with R II
  13. Final Exam

   

  Αξιολόγηση Επίδοσης 

   

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 60%

  [2] Ενεργός συμμετοχή 10%

  [3] Ασκήσεις 30%

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΟΙ0626)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0626

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΣΤ-Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Παπαθανασίου Ιάσων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

   4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Επιχειρησιακή Έρευνα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA100/index.php

             

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational ή Operations Research, Management Science, Quantitative Analysis) αφορά τις μεθοδολογίες ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων που συνδράμουν στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα στα οποία αλληλεπιδρούν πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια, μεθοδολογίες και γενικότερα οντότητες που έχουν κάποιο στόχο. Αποτελεί το κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο της συστημικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, η Επιχειρησιακή Έρευνα μετεξελίσσεται σεν έναν από τους πυλώνες του αντικειμένου που έγινε γνωστό ως Business Analytics & Data Science μαζί με τις τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης και με τη στήριξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας και της διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή, πρακτικά τις τρεις Επιστήμες των Αποφάσεων). Στο πλαίσιο του Business Analytics & Data Science αποτελεί την ενότητα που συνδέει την Περιγραφική και Προβλεπτική Αναλυτική (Descriptive and Predictive Avalytics) με την λήψη Αποφάσεων (Prescriptive Analytics). Το πακέτο αυτό των μεθοδολογιών εδράζεται πάνω στην υπολογιστική ισχύ που μας προσφέρει η Πληροφορική και προσφέρει απίστευτες δυνατότητες ς για την ανάλυση δεδομένων μικρού ή μεγάλου όγκου (Big Data Analysis). Η Επιχειρησιακή Έρευνα βρίσκεται ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ παντού (άσχετα αν δεν το γνωρίζετε) αφού κάθε δραστηριότητά μας εμπεριέχει την ανάγκη εντοπισμού της βέλτιστης προσέγγισης υλοποίησής της. Έτσι βλέπουμε εφαρμογές της Επ. Έρευνας σε όλους τους κλάδους επιχειρησιακής δραστηριότητας (δημόσιο τομέα, άμυνα, ιατρική, κατασκευές, βιομηχανική παραγωγή, μηχανολογικές εφαρμογές, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, κλπ).

  Το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την ενότητα των υποχρεωτικών μαθημάτων Ποσοτικής Ανάλυσης / Επιχειρησιακής Έρευνας με την παρουσίαση μίας δεύτερης ομάδας, εστιασμένης στην ανάλυση αποφάσεων, ατομικών ή συνεργατικών,  προσδιοριστικών ή στοχαστικών μεθοδολογιών. Ειδικότερα, αναλύονται προσδιοριστικά πρότυπα δυναμικού προγραμματισμού, βασικά μοντέλα θεωρίας ουρών αναμονής και εφαρμογές της στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων, εισαγωγή στη μελέτη ανταγωνιστικών καταστάσεων με τη θεωρία παιγνίων  και εκτενής παρουσίαση της θεωρίας ανάλυσης αποφάσεων και της έννοιας της χρησιμότητας. Επίσης, επιχειρείται περαιτέρω εμβάθυνση στο υλικό που διδάχθηκε στο Γ εξάμηνο με τη μελέτη εκτενών περιπτώσεων γραμμικού προγραμματισμού, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, στην αίθουσα διδασκαλίας. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).

   

  Γενικές Ικανότητες

           

   

  3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  1.     Προχωρημένα μοντέλα Γραμμικού προγραμματισμού

  2.     Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού

  3.     Αρχή της βελτιστοποίησης, αναδρομικές σχέσεις

  4.     Η μεθοδολογία του Δυναμικού Προγραμματισμού

  5.     Εισαγωγή στα μοντέλα ουρών αναμονής

  6.     Προχωρημένα μοντέλα ουρών αναμονής

  7.     Βελτιστοποίηση σε προβλήματα ουρών αναμονής

  8.     Λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης

  9.     Θεωρία παιγνίων, παίγνια μηδενικού αθροίσματος και μη μηδενικού αθροίσματος

  10.  Επίλυση παιγνίων, μικτές στρατηγικές, εφαρμογές

  11.  Εισαγωγή στην Θεωρία Ανάλυσης Αποφάσεων

  12.  Λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας και ρίσκου

  13.  Θεωρία χρησιμότητας

   

  4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Όλες οι διαθέσιμες ΤΠΕ χρησιμοποιούνται

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  65

  Αυτόνομη μελέτη

   85

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτές εξετάσεις με ανοικτού τύπου ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων στα ελληνικά.

  Προαιρετικές ασκήσεις (coursework) 

   

  5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  •Γ. Οικονόμου & Α. Γεωργίου, «Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2011

  •Π. Υψηλάντη «Επιχειρησιακής Έρευνα», Εκδόσεις Προπομπός, 2006.

  ••Α. Γεωργίου, Γ. Οικονόμου, Γ. Τσιότρα «Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας», Εκδόσεις Μπένου, 2006.

   -Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Operations Research

  European Journal of Operational Research

  Journal of The Operational Research Society

  Omega

  Decisions Sciences

  Interfaces

  Or MS Today

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2020-21

   

  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΔΕ0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν και θα διοικήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας για να αναζωογονήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δοθεί έμφαση στα συστήματα που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και την αξία που μπορεί να προσφέρουν αυτά στον οργανισμό γενικά. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ψηφιακής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (19 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou, Andreas C. Georgiou and Nikolaos Samaras. “Assessing multidimensional sustainability of European countries with a novel, two-stage DEA”. Volume titled “DSS Developments & Future Trends”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2019.

   2018

   • Jason Papathanasiou & Nikolaos Ploskas (authors). “Multiple Criteria Decision Aid. Methods, Examples and Python Implementations”. The foreword is by prof. Bertrand Mareschal (Université Libre de Bruxelles). Series: Springer Optimization and Its Applications, Volume 136, hardcover ISBN: 978-3-319-91646-0, 190 pages, Springer 2018.
   • Glykeria Myrovali, Georgios Tsaples, Maria Morfoulaki, Georgia Aifadopoulou and Jason Papathanasiou. “An Interactive Learning Environment Based on System Dynamics Methodology for Sustainable Mobility Challenges Communication & Citizens’ Engagement”. Volume titled “Decision Support Systems VIII: Sustainable Data-Driven & Evidence-based Decision Support”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2018.
   • Georgios Stavrou, Panagiotis Adamidis and Jason Papathanasiou. “Computer Supported Team Formation”. Volume titled “Decision Support Systems VIII: Sustainable Data-Driven & Evidence-based Decision Support”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2018.

   2017

   • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou and Nikolaos Ploskas. “Integrating System Dynamics with exploratory MCDA for robust decision-making”. Volume titled “Decision Support Systems VII: Data, Information and Knowledge Visualisation in Decision Making”, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2017.
   • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou and Georgios Tsaples. “Implementation of an extended fuzzy VIKOR method based on triangular and trapezoidal fuzzy linguistic variables and alternative deffuzification techniques”. Volume titled “Decision Support Systems VII: Data, Information and Knowledge Visualisation in Decision Making”, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2017.

   2016

   • J. Papathanasiou, N. Ploskas, T. Bournaris, and B. Manos. “A Decision Support System for Multiple Criteria Alternative Ranking Using TOPSIS & VIKOR: A Case Study on Social Sustainability in Agriculture”. Volume titled “Decision Support Systems VI: Decision Support Systems Addressing Sustainability & Societal Challenges”, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2016.
   • J. Papathanasiou, N. Ploskas, T. Bournaris, and B. Manos. “A Decision Support System for Multiple Criteria Alternative Ranking Using TOPSIS & VIKOR: A Case Study on Social Sustainability in Agriculture”. Volume titled “Decision Support Systems VI: Decision Support Systems Addressing Sustainability & Societal Challenges”, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2016.

   2015

   • N. Ploskas, I. Athanasiadis, J. Papathanasiou, N. Samaras. “A Collaborative Spatial Decision Support System for the Capacitated Vehicle Routing Problem on a Tabletop Display”. Volume titled “Information and Knowledge Management in Decision Processes“. I. Linden, J. E. Hernández, S. Liu, F. Dargam (editors). Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2015.
   • N. Ploskas, I. Athanasiadis, J. Papathanasiou, N. Samaras. “A Tangible Collaborative Decision Support System for Various Variants of the Vehicle Routing Problem”. Volume titled “Decision Support Systems V: Big Data Analytics for Decision Making”. B. Delibasic, J.E. Hernández, J. Papathanasiou, F. Dargam, P. Zaraté, R. Ribeiro, S. Liu, I. Linden (editors), Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Volume 216, Springer, 2015.

   2014

   • Jason Papathanasiou, Nikolaos Ploskas and Nikolaos Samaras. “A Web-Based Decision Support System for the Capacitated Facility Location Problem”. Volume titled “Impact of Decision Support Systems for Global Environments” published by Springer in the series of “Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP)”. F. Dargam, J. E. Hernández, P. Zaraté, S. Liu, R. Ribeiro, B. Delibasic, J. Papathanasiou (editors). Volume 184, 2014.

   2013

   • Dimitra Manou, Jason Papathanasiou. “An Overview of the Case Studies”. Volume titled “Transactional Environmental Support System Design: Global Solutions”, Robert Kenward, Jason Papathanasiou, Basil Manos and Stratos Arampatzis (editors). IGI Global, USA, 2013.
   • Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras, Jason Papathanasiou. “A Web-Based Decision Support System using Basis Update on Simplex Type Algorithms” Volume titled “Decision Support Systems II - Recent Developments Applied to DSS Network Environments”, Jorge E. Hernández, Shaofeng Liu, Boris Delibašić, Pascale Zaraté, Fátima Dargam, Rita Ribeiro (editors), lecture notes in Business Information Processing (LNBIP) series, Volume 164, 2013, Springer.

   2011

   • B. Manos, R. Kenward, S.Arampatzis, J. Papathanasiou. «A Governance and Ecosystems Management Approachto the Conservationof Biodiversity». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Agricultural and EnvironmentalInformatics, Governance, and Management: Emerging Research Applications», IGI Global, 2011.

   2008

   • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris. «DecisionSupport System». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Developmentand utilization of vulnerability maps for the monitoring and management ofgroundwater resources in the Archimed area», ειδική έκδοση,Δεκέμβριος 2008.
   • Dimitra Manou, Jason Papathanasiou, GeorgeDesipris and Anastasia Dimitriadi. «Artificial lake Kerkini». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο:«Governance and Ecosystem Management for the CONservation of BIOdiversity», εκδ. Ζήτη,2008

   2007

   • Basil Manos, Thomas Bournaris, Jason Papathanasiou, Domna Tziaka. «An MCDM model for the study of impacts of irrigated agriculture». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Our Common Future. 20 years after» με συντάκτη τον κ. Franco A. Cavalleri, έκδοση του οργανισμού CSST - Development Studies, 2007.
   • Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Ι. Παπαθανασίου, Ι. Ταρνανίδης. «Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Παρουσίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης». Έχει δημοσιευθεί στον τόμο με τίτλο: 'Πολυκριτήρια Συστήματα Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια' με επιμελητές έκδοσης τους κκ. Ν. Ματσατσίνη και Κ. Ζοπουνίδη στις εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

   2005

   • Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Ταρνανίδης, Ι. Παπαθανασίου , Γ. Καλφακάκου. «Επίδραση Περιβαλλοντικών Παραγόντων στην Επιλογή Λύσης Τεχνικού Έργου». Έχει δημοσιευτεί στον επιστημονικό τόμο της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), 2005
   • Επιστημονικά Περιοδικά (37 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • George N. Aretoulis, Jason Papathanasiou, Fani Antoniou.“PROMETHEE based ranking of project managers’ based on the five personality traits”. Kybernetes, accepted. Emerald.
    • T. Tarnanidis, J. Papathanasiou, D Subeniotis. “How far the TBL concept of sustainable entrepreneurship extends beyond the various sustainability regulations: Can Greek food manufacturing enterprises sustain their hybrid nature over time?”. Journal of Business Ethics, Vol. 154, No. 3, pp. 829-846, Springer.

    2018

    • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou. “A decision support system for multiple criteria alternative ranking using TOPSIS and VIKOR in fuzzy and nonfuzzy environments”. Fuzzy Sets and Systems, accepted. Elsevier.
    • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou. “Ranking the EU countries according to the Environmental Performance Index (EPI) from 2006 to 2018; a case study using PROMETHEE”. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI), Vol. 4, Nos. 3/4, 2018. Inderscience.
    • Stefanos Tsiaras, Jason Papathanasiou. "Decision Making under the scope of Forest Policy: Sustainable Agroforestry Systems in Less Favoured Areas". International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI), Vol. 4, Nos. 3/4, 2018. Inderscience.

    2017

    • Pantelis Vogiatzis, George Aretoulis, Jason Papathanasiou. "A Multicriteria Based Ranking of Greek Construction Companies Listed in Athens Stock Exchange Using Investment Ratios". International Journal of Decision Support Systems (IJDSS). Volume 3, Issue 1/2, 71-90, Inderscience.
    • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Maro Vlachopoulou, Basil Manos, Anna Kalioropoulou. “A multicriteria approach for assessing agricultural productivity”. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI), Vol. 3, Issue 4, pp. 314-324, Inderscience.

    2016

    • G. Aretoulis, J. Papathanasiou, K. Zapounidis, A. Seridou. “Conscientiousness Personality Trait defines the Competent Greek Project Manager”. International Journal of Business Performance Management (IJBPM), Vol. 18, Issue 3, pp. 350-380, Inderscience.
    • T. Tarnanidis, J. Papathanassiou, D Subeniotis. “Critical success factors in the TBL concept of sustainable entrepreneurship”. International Journal of Decision Support Systems (IJDSS), Volume 2, No. 1/2/3, pp. 38-53, 2016, Inderscience.

    2015

    • Th. Bournaris, J. Papathanasiou, B. Manos, N. Kazakis, K. Voudouris. “Support of irrigation water use and eco-friendly decision process in agricultural production planning”. Operational Research, an International Journal, Volume 15, Issue 2, pp 289-306, 2015, Springer.
    • Ioanna Nakou, Jason Papathanasiou and Basil Manos. “Evaluation of development operational programmes in rural areas. Consistency between planned targets and implemented actions”. International Journal of Operational Research, vol 23, no 4, 2015, Inderscience.
    • Georgios Aretoulis, Christophoros Triantafyllidis, Jason Papathanasiou, Ioannis Anagnostopoulos. “Selection of the most competent Project Designer based on multi-criteria and cluster analysis”. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, vol 7, no 2, 2015, Inderscience.
    • N. Ploskas, I. Athanasiadis, J. Papathanasiou, N. Samaras. “An Interactive Spatial Decision Support System using Tangible User Interfaces for the Multiple Capacitated Facility Location Problem”. International Journal of Decision Support System Technology, vol 7, no 2, 2015, IGI.
    • Jason Papathanasiou, Vassilis Kostoglou, Dimitris Petkos. “A comparative analysis of cloud computing services using multicriteria decision analysis methodologies”. International Journal of Information and Decision Sciences, vol 7, no 1, 2015, Inderscience.
    • Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras and Jason Papathanasiou. “A Decision Support System for Solving Linear Programming Problems”. International Journal of Decision Support System Technology, vol 6, no 2, 2015, IGI.

    2014

    • Fani Antoniou, Georgios Aretoulis, Dimitrios Konstantinidis and Jason Papathanasiou. “Choosing the most appropriate contract type for compensating major highway project contractors”. Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, vol 6, no 2, 2014, Nova.
    • Vassilis Kostoglou, Jason Papathanasiou, Odysseas Moschidis and Paraskevi Ladopoulou. “Α comparative analysis of the Greek universities' presence on the world wide web using an analytical MCDM methodology”. International Journal of Multicriteria Decision Making, vol 4, no 3, 2014, Inderscience.
    • Moschidis Οdysseas and Papathanasiou Jason. “A multivariate statistical assessment of the level of use of Information Systems in the public sector services in Greece in order to oppose bureaucracy”. International Journal of Operations Research and Information Systems, vol 5, no 1, 2014, IGI.
    • Thomas Bournaris, Christina Moulogianni and Jason Papathanasiou. “Regulatory impact assessment and its evolution in Greece and Cyprus”. International Journal of Environment and Sustainable Development, vol 13, no 3, 2014, Inderscience.
    • Jason Papathanasiou and Robert Kenward. “Design of a data-driven environmental decision support system and testing of stakeholder data-collection”. Environmental Modelling & Software, vol. 55, pp 92-106, 2014, Elsevier.

    2013

    • Ch. Triantafillidis, J. Papathanasiou. “Multicriteria decision analysis in Programme Management: Evaluation of Education Infrastructure Projects using the AHP”. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, vol 5, no 1, 2013, Inderscience.

    2012

    • Th. Bournaris, J. Papathanasiou. «A DSS for the planning of agricultural production». Περιοδικό International Journal of Business Innovation and Research, Vol 6, no 1, 2012, εκδ. Inderscience.

    2011

    • R. E. Kenward, M. J. Whittingham, S. Arampatzis, B. D. Manos, T. Hahn, A. Terry, R. Simoncini, J. Alcorn, O. Bastian, M. Donlan, K. Elowe, F. Franzén, Z. Karacsonyi, M. Larsson, D. Manou, I. Navodaru, O. Papadopoulou, J. Papathanasiou, A. von Raggamby, R. J. A. Sharp, T. Söderqvist, Å. Soutukorva, L. Vavrova, N. J. Aebischer, N. Leader-Williams, and C. Rutz. «Towards Adaptive Governance: Associations from Environmental Case Studies». PNAS (Proceedings of the National Academy of Sc

    2010

    • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris, K. Voudouris. “A DSS for Sustainable Planning and Environmental Protection of Agricultural Regions”. Environmental Monitoring and Assessment, vol 164, no 1-5, pp. 43-52, May 2010, Springer.
    • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris and K. Voudouris. «A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management». Περιοδικό Journal of Environmental Management, Vol 91 (2010), Issue 7, pp 1593-1600, εκδ. Elsevier.
    • B. Manos, Th. Bournaris, J. Papathanasiou, P Chatzinikolaou. «Tobacco decoupling impacts on income, employment and environment in European tobacco regions». Περιοδικό International Journal of Business Innovation and Research number 4, volume 4, pp. 281 - 297, 2010, εκδ. Inderscience.

    2009

    • Basil Manos, Jason Papathanasiou, Thomas Bournaris, Anastasia Paparrizou, Garyfallos Arabatzis. “Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment”. Operational Research, an International Journal, vol 9, no 3, November, 2009, pp. 251-266, Springer.
    • Th. Bournaris, J. Papathanasiou, Ch. Moulogianni, B. Manos «A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning agricultural irrigated regions». Περιοδικό New Medit (Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment), τεύχος Νo 4, Vol VIII, 2009.
    • Dimitra Manou, Jason Papathanasiou. “Exploring the potential failure of the Regulatory framework and management tools which govern the conservation of biodiversity: the case of artificial lake Kerkini in Greece”. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, vol 11, no 2, pp. 213–243, June 2009, World Scientific.
    • Basil Manos, Thomas Bournaris, Jason Papathanasiou, Parthena Chatzinikolaou. «Evaluation of tobacco cultivation alternatives under the EU common agricultural policy (CAP)». Περιοδικό Journal of Policy Modeling, Vol 31, Issue 2, Pages 225-238, March-April 2009, εκδ. Elsevier.

    2007

    • J. Papathanasiou and B. Manos. «An Approximation Algorithm for the Location of Dairy Enterprises under Time Constraints». Περιοδικό European Journal of Operational Research Vol.182, issue 3, 2007, pp. 1479 - 1487, November 2007 (διαθέσιμο online από 6 Δεκεμβρίου 2006), εκδ. Elsevier.
    • B. Manos, Moss. Anjuman Ara Begum, Mohd. Kamruzzaman, Ioanna Nakou, J. Papathanasiou. «Fertilizer price police, the environment and farms behavior». Περιοδικό Journal of Policy Modeling, Vol 29, issue 1, January/February 2007, εκδ. Elsevier.

    2006

    • B. Manos, Th. Bournaris, Mohd. Kamruzzaman, Moss. Anjuman Ara Begum, J. Papathanasiou. «The regional impact of irrigation water pricing in Greece under alternative scenarios of European policy: a multicriteria analysis». Περιοδικό Regional Studies, Vol. 40.9, pp. 1055-1068, Δεκέμβριος 2006, εκδ. Routledge (Taylor & Francis Group).

    2005

    • Papathanasiou, I. Vassiliadou, M. Vlahopoulou, B. Manos. «A decision support system for farm regional planning». Yugoslav Journal of Operational Research, τόμος 15, 2005, Number 1.

    2004

    • B. Manos, A. Ciani, Th. Bournaris, I. Vassiliadou, J. Papathanasiou. «A taxonomy Survey of Decision Support Systems in Agriculture». Agricultural Economics Review, τόμος 5(2), Αύγουστος 2004.
    • B. Manos, Th. Bournaris, N. Silleos, V. Antonopoulos, J. Papathanasiou. «A Decision Support System for Rivers Monitoring and Sustainable Management». Environmental Monitoring and Assessment, τόμος 96, τεύχος 1-3, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2004, εκδ. Springer.

    2002

    • Th. Koutroumanidis, J. Papathanasiou, B. Manos. «A Multicriteria Analysis of productivity of Agricultural Regions in Greece». Operational Research, an International Journal, τόμος 2, τεύχος 3, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2002, εκδ. Springer.
    • Συνέδρια (55 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Vassilis Kostoglou. “Using PROMETHEE to evaluate Environmental Health in a set of countries”. 16th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society, 12th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, Piraeus, Greece, 15th – 17th February 2018.
     • Paraskevas Xanthopoulos, Jason Papathanasiou, Vassilis Kostoglou. “Using DEA to evaluate the performance of European airlines”. 16th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society, 12th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, Piraeus, Greece, 15th – 17th February 2018.

     2017

     • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Athanasios Dragoslis. “Using PROMETHEE to classify the countries of the European Union in relation to their production of renewable energy sources”. 9th Pan-Hellenic Conference of Data Analysis with International Participation. Thessaloniki, Greece, 28-30 September 2017. (in Greek)
     • Jason Papathanasiou & Nikolaos Ploskas. “Building a web based DSS integrating alternative versions of fuzzy MCDA methodologies”. Abstract submitted to the “14th Decision Deck workshop”, LAMSADE - University of Paris Dauphine, 20 September 2017.
     • Tsiaras Stefanos, Dragoslis Athanasios, Papathanasiou Jason. “Fuzzy multiple criteria analysis for selecting the optimum tree species for truffle cultivation in Greece”. 18th Panhellenic Forestry Congress “Hellenic Forestry facing major challenges: sustainable forest management, forest cadaster, environmental technologies-networking and nature protection” & International Workshop “Information Technology, Sustainable Development, Scientific Network & Nature Protection”. 8-11 October 2017, Edessa, Greece.
     • Athanasios Dragoslis, Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Vasileios Kostoglou. “Using fuzzy AHP and fuzzy VIKOR to find the most suitable crops in a region”. Proceedings of the 44th International Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2017, Zlatibor, Serbia 25 – 28 September 2017.
     • Panagiota Digkoglou, Athanasios Dragoslis, Jason Papathanasiou, Vasileios Kostoglou. “Using AHP and VIKOR to evaluate the hotel industry of eight European countries”. Proceedings of the 8th Balkan Region Conference on Engineering and Business Education (BRCEBE) and 10th International Conference on Engineering and Business Education (ICEBE) “Creating a mindset for growth and socio-economic development”, 19 - 22 October 2017, Sibiu, Romania.
     • Basil Manos, Τhomas Bournaris, Jason Papathanasiou, Athanasios Dragoslis. “A DSS for sustainable planning of agricultural production and scenario analysis”. Book of Abstracts of the 2017 EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment) congress, Montpellier, France 2-6 July 2017.
     • Athanasios Dragoslis, Jason Papathanasiou, Theodore Tarnanidis. “Software design and development for spatial tillage allocation using the Revised Simos methodology combined with the Multicriteria Analysis Methods AHP and VIKOR”. Book of Abstracts of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 8-10, 2017.
     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Maro Vlachopoulou, Anna Kalioropoulou, Basil Manos. “Evaluation of agricultural productivity by using multicriteria analysis: A case study in Central Macedonia in Greece”. Book of Abstracts of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 8-10, 2017.
     • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou and Nikolaos Ploskas. “Integrating System Dynamics with exploratory MCDA for robust decision-making”. 3rd International Conference on Decision Support Systems Technology (ICDSST 2017), “Data, Information and Knowledge Visualisation in Decision Making”, Department of Business Administration, Faculty of Economics, Social Sciences and Business Administration, University of Namur, Belgium, 29-31 May 2017.
     • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou and Georgios Tsaples. “Implementation of an extended fuzzy VIKOR method based on triangular and trapezoidal fuzzy linguistic variables and alternative deffuzification techniques”. 3rd International Conference on Decision Support Systems Technology (ICDSST 2017), “Data, Information and Knowledge Visualisation in Decision Making”, Department of Business Administration, Faculty of Economics, Social Sciences and Business Administration, University of Namur, Belgium, 29-31 May 2017.
     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Maro Vlachopoulou, Bertrand Mareschal. “Multi-Criteria-Decision-Aid approach for ICT entrepreneurs in agribusiness: The case of Greece”. Book of Abstracts of the PROMETHEE Days 2017, Portsmouth Business School, University of Portsmouth, UK, May 11-12, 2017.
     • Georgios Aretoulis, Christoforos Triantafyllidis, Panagiotis Papaioannou, Ioannis Anagnostopoulos, Jason Papathanasiou. “Analysis of Greek Construction Design - Engineers’ Cognitive Abilities, Personality and Knowledge”. Proceedings of the 9th International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-9) “Revolutionizing the Architecture, Engineering and Construction Industry through Leadership, Collaboration and Technology”, Dubai, United Arab Emirates, March 5th-7th, 2017.

     2016

     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Demetres Subeniotis, Eleftheriadis Iordanis. “Does business students’ perception on entrepreneurship education affect their entrepreneurial intentions?”. Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, University of Piraeus, Aigaleo, Athens, Greece, June 9-11, 2016.
     • Georgios Aretoulis, Constantina Parisi, Andreas Georgiou, Jason Papathanasiou, Fani Antoniou and Christoforos Triantafyllidis. “A fuzzy multicriteria decision analysis on selecting the most competent Project Manager considering personality traits and project procurement systems”. Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, University of Piraeus, Aigaleo, Athens, Greece, June 9-11, 2016.
     • Tarnanidis, T., Papathanasiou, J., O. Moschidis. “Greek Thermal Springs as an alternative tourism destination: A study of satisfaction level”. Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, University of Piraeus, Aigaleo, Athens, Greece, June 9-11, 2016.
     • J. Papathanasiou, N. Ploskas, T. Bournaris, and B. Manos. “A Decision Support System for Multiple Criteria Alternative Ranking Using TOPSIS & VIKOR: A Case Study on Social Sustainability in Agriculture”. 2nd International Conference on Decision Support Systems Technology (ICDSST 2016), “Decision Support Systems addressing Societal Challenges”, Plymouth Graduate School of Management & Plymouth Business School, Faculty of Business, University of Plymouth, Plymouth, UK, May 23-25, 2016.

     2015

     • Tarnanidis, T., Papathanasiou, J., and Soubeniotis D. “Entrepreneurship education in Greece: The case of University of Macedonia”. Book of Abstracts of the 6th International Conference on International Business (ICIB), University of Macedonia, 22-24 May 2015, Thessaloniki, Greece.
     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou. “Sustainable entrepreneurship: What it is? Can we measure it?”. Proceedings of the 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece June 4-6, 2015.
     • Kostoglou, V., Ploskas, N., Papathanasiou, J. and Charitakis, G. “Monitoring the ranking of the IT departments of the Greek Technological Educational Institutes over time”. Book of Abstracts of the 14th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society, 11th Meeting of Multicriteria Decision Analysis “Agricultural Development and Rural Economy using Multicriteria Decision Analysis”, Agrinio, Greece, 12th– 14th March 2015.
     • N. Ploskas J. Papathanasiou, N. Samaras, I. Athanasiadis. “A Tangible Collaborative Decision Support System for Various Variants of the Vehicle Routing Problem”. International Conference on Decision Support Systems Technology (ICDSST 2015), Belgrade, Serbia, 27-29 May 2015. Selected papers were published in Springer Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP) volume titled “Decision Support Systems V: Big Data Analytics for Decision Making”.

     2014

     • Tarnanidis, T., Soubeniotis, D., and Papathanasiou J. “Measuring sustainable entrepreneurship in a time of crisis: Evidence from a structural equation model”. Proceedings of the 5th International Conference on International Business (ICIB), University of Macedonia, 23-25 May 2014, Thessaloniki, Greece.
     • Tarnanidis, T., Papathanasiou, J., and Soubeniotis D. “Modelling sustainable entrepreneurship in time of crisis: evidence from a conjoint choice survey of Greek food companies”. Proceedings of the 5th International Conference on International Business (ICIB), University of Macedonia, 23-25 May 2014, Thessaloniki, Greece.
     • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou and Nikolaos Samaras. “Towards a Web-Based Spatial Decision Support System for the Multiple Capacitated Facility Location Problem”. Proceedings of the GDN 2014 (Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO Working Group on DSS), Toulouse, June 10th-13th 2014. Special Focus: Group Decision Making and Web3.0.

     2013

     • Fani Antoniou, Georgios Aretoulis, Dimitrios Konstantinidis and Jason Papathanasiou. “Development of a theoretical contract type selection model and application to highway construction project scenarios”. Book of Abstracts of the 13th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 10th Meeting of Multiple Criteria Decision Aid), “Sustainable Development using Multicriteria Decision Analysis”, 21st - 23rd November, 2013, Thessaloniki, Greece.
     • Maria Koura and Jason Papathanasiou. “The Euro Crisis and its impact on the EU Mediterranean countries: Which is the most suitable country for entrepreneurship?”. Book of Abstracts of the 13th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 10th Meeting of Multiple Criteria Decision Aid), “Sustainable Development using Multicriteria Decision Analysis”, 21st - 23rd November, 2013, Thessaloniki, Greece.
     • Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras and Jason Papathanasiou. “A Decision Support System for Solving Linear Programming Problems”. Proceedings of the EURO mini-conference Graz-2013, “On collaborative decision systems in economics, complex societal & environmental applications”, Graz, Austria, October 17-19, 2013.
     • Jason Papathanasiou Nikolaos Ploskas and Nikolaos Samaras. “A Web-Based Decision Support System for the Capacitated Facility Location Problem”. Proceedings of the EWG-DSS Thessaloniki-2013 Workshop, “Exploring New Directions For Decisions In The Internet Age“, Thessaloniki, Greece, May 29-31, 2013.

     2012

     • Georgios Aretoulis, Christoforos Triantafillidis and Jason Papathanasiou. “A synthesis of multi-criteria and cluster analysis approaches for the selection of the most competent Construction Project Designer”. Book of Abstracts of the 12th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 9th Meeting of Multiple Criteria Decision Aid), “Multiple Criteria Analysis in Decision Support Systems”, Kavala, Greece October 11-13, 2012.
     • Jason Papathanasiou, Vassilis Kostoglou, Dimitris Petkos. “A multicriteria comparative analysis of cloud computing services from the user perspective”. Book of Abstracts of the 12th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 9th Meeting of Multiple Criteria Decision Aid), “Multiple Criteria Analysis in Decision Support Systems”, Kavala, Greece October 11-13, 2012.
     • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou and Nikolaos Samaras. “Parallel implementation of an algorithm for the facility location problem”. Proceedings of the 23rd National Operational Research Conference “Energy/Systems Resources Management”. 12 – 14 September 2012, Athens, Greece (in Greek).
     • Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras and Jason Papathanasiou. “The triangular factorization on the revised Simplex algorithm”. Proceedings of the 23rd National Operational Research Conference “Energy/Systems Resources Management”. 12 – 14 September 2012, Athens, Greece (in Greek).
     • Jason Papathanasiou, Nikolaos Ploskas and Nikolaos Samaras. “A Dynamic Heuristic Algorithm for the Facility Location Problem”. Book of abstracts of the 8th HSSS National & International Conference “Systems approach to Strategic Management”. Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS), 5-7 July 2012, Thessaloniki, Greece.
     • Thomas Bournaris and Jason Papathanasiou. “An environmetaly friendly DSS for agricultural production planning”. Proceedings of the DSS2012 – 16th IFIP WG8.3 International Conference on Decision Support Systems, Anavissos, Greece, June 28-30 2012, IOS Press, Amsterdam, NL. Conference theme: “Fusing DSS into the Fabric of the Context”.
     • B. Manos, Th. Bournaris, J. Papathanasiou and K. Voudouris. “A multicriteria model to support eco-friendly agricultural production planning”. Proceedings of the “Protection and Restoration of the Environment XI”. 3-6 July 2012, Thessaloniki, Greece.

     2011

     • Jason Papathanasiou. “A Decision Support System design for environmental policy planning and land use within the EU”. Proceedings (Book of Abstracts, IRIT Research Report: IRIT/RR--2011-14—FR, Toulouse, France) of the EWG-DSS London-2011 workshop on decision systems, London, UK, June 23-24, 2011.
     • Moschidis Odysseas, Ismyrlis Vasileios and Papathanasiou Jason. «Public sector employees and information systems' security with data analysis methods». Πρακτικά του «1st International Symposium & 10th Βalkan Conference on Operational Research», 22 - 25 Σεπτεμβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

     2010

     • B. Manos, R. Kenward, S.  Arampatzis, J. Papathanasiou. «A transactional "glocal" approach to biodiversity conservation through sustainable use». Πρακτικά του συνεδρίου «5th International Conference on Environmental Science and Technology 2010», 12 - 16 Iουλίου 2010, στο Χιούστον των ΗΠΑ.

     2009

     • Rodoula  Tsiotsou, Odysseas  Moschidis  and  Jason   Papathanasiou. «Examining Customer Orientation in Hotels' Websites: A Comparative Study». Πρακτικά του δεύτερου διετούς διεθνούς συνεδρίου στο Μάρκετινγκ υπηρεσιών με θέμα «Orchestrating the Service Experience: Music to the ears of our customers». Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 4-6 Νοεμβρίου, 2009
     • Rodoula Tsiotsou, Jason Papathanasiou and Odysseas Moschidis. «Tracing customer orientation through hotels' websites». Πρακτικά του International Conference on Tourism Development and Management (Tourism in a Changing World: Prospects and Challenges), Κως, 11-14 Σεπτεμβίου 2009.
     • B. Manos, T. Bournaris, J. Papathanasiou and C. Moulogianni. «A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning irrigated agricultural regions». Πρακτικά του 2ου International CEMEPE & SECOTOX Conference, Μύκονος, Ιούνιος 21-26, 2009.
     • R. Kenward, B. Manos, S. Arampatzis, J. Papathanasiou. «A   Transactional Environmental Support System for Europe». Πρακτικά  του European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU. TOWARDS eENVIRONMENT (Challenges of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe). Επιμέλεια: Hřebíček, J., Hradec, J., Pelikán, E., Mírovský, O., Pilmmann, W., Holoubek, I. & Legat, R., Πράγα, Τσεχία, Μάρτιος 25-27, 2009.

     2007

     • Pericles Fylakis, Jason Papathanasiou and John Tarnanidis. «Quality of life and environmental factors relevant to the facility location problem». Πρακτικά 19oυ Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Αρτα, Ιούνιος 2007.
     • B. Manos, S. Arampatzis, A. Terry, O. Papadopoulou and J. Papathanasiou. «Governance and ecosystem management for the conservation of biodiversity in developing countries». Πρακτικά του Ecological Complexity and Sustainability: Challenges and Opportunities for 21 Century's Ecology. Eco Summit 2007, Πεκίνο, Κίνα 22 με 27 Mαϊου 2007.
     • B. Manos, Th. Bournaris, J. Papathanasiou, K. Voudouris, Ch. Moulogianni. «A DSS for Agricultural Land Use, Water Management and Environmental Protection». Πρακτικά του 3rd IASME / WSEAS International Conference on ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EEESD'07), Κρήτη, Ιούλιος 2007.

     2006

     • Σ. Αραμπατζής, Β. Μάνος, Ι. Παπαθανασίου. «Διακυβέρνηση και Διαχείριση Οικοσυστημάτων για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2006.

     2005

     • Z. Andreopoulou, M. Vlachopoulou, B. Manos, S. Vassiliadou, J. Papathanasiou. «Website Evaluation in the Context of Support and Promotion for E-business in Forestry Sector». Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου International Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and Environment (Itafe '05), Αδανα της Τουρκίας, Οκτώβριος 2005.
     • Ι. Ταρνανίδης, Γ. Τσαλικίδης, Ι. Παπαθανασίου, Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Αναστασιάδης. «Μαθηματική περιγραφή των καμπύλων μάθησης». Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Ρίο, Ιούνιος 2005.
     • Ι. Παπαθανασίου. «Χωροθέτηση Ανταγωνιστικών Μονάδων Παραγωγής με Χρονικούς Περιορισμούς». Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Ρίο, Ιούνιος 2005.

     2003

     • Ι. Παπαθανασίου, Σ. Ευαγγελογιάννης, Χ. Κορμπή. «Μοντέλο χωροθέτησης πολλαπλών Βιομηχανικών Μονάδων σε χώρο με έντονο ανταγωνισμό». Πρακτικά 16ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003.

     2002

     • Β. Μανος, Θ. Μπουρνάρης, Δ. Τζιάκα, Ι. Παπαθανασίου. «Ένα πολυκριτηριακό μοντέλο για την διερεύνηση των επιπτώσεων της αρδευόμενης γεωργίας στο εισόδημα, στην απασχόληση και στο περιβάλλον». Πρακτικά 15ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Οκτώβριος 2002.
     • Papathanasiou, I. Vasilliadou, M. Vlahopoulou, B. Manos. «A Decision Support System for farm regional planning». Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), Αθήνα Ιούνιος 2002
     • Th. Bournaris, I. Vasilliadou, J. Papathanasiou, B. Manos. «Decision Support Systems in Agriculture». Πρακτικά 6ου Βαλκανικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2002.

     2001

     • Θ. Κουτρουμανίδης, Ι. Παπαθανασίου, Β. Μάνος. «Πολυκριτηριακή ανάλυση της αποτελεσματικότητας του πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Πρακτικά 14ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, Νοέμβριος 2001.
     • Άλλα (10 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      • Θωμάς Μπουρνάρης, Ιάσων Παπαθανασίου, Κώστας Βουδούρης, Κώστας Παπαρρίζος, Βασίλης Μάνος. «Ένα πολυκριτήριο μοντέλο για την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον αποφάσεων στον προγραμματισμό της γεωργικής παραγωγής». Παρουσίαση στο 11ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (8η  Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων), «Πολυκριτήρια Ανάλυση  και Διαχείριση Τεχνολογίας», Ερέτρια Ευβοίας, 8-10 Δεκεμβρίου 2011
      • Jason Papathanasiou. «A Decision Support System design for environmental policy planning and land use within the EU». Proceedings (Book of Abstracts, IRIT Research Report: IRIT/RR--2011-14-FR, Toulouse, France) of the EWG-DSS London-2011 workshop on decision systems, London, UK, June 23-24, 2011.

      2010

      • Παρουσίαση - κριτική  του  βιβλίου  «Python  Scripting  for Computational Science», του Hans Petter Langtangen, εκδ. Springer 2008, στο περιοδικό «International Journal of Operations Research and Information Systems», vol 1, no 4, 2010
      • J. Papathanasiou, D. Manou.  «Environmental information as a challenge to the successful implementation of Environmental Impact Assessments: the case of Greece». Παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Sustainable Development Evaluations in Europe: From a Decade of Practices, Politics and Science to Emerging Demands», EASY-ECO Brussels Conference 17 - 19 November 2010
      • 'Αγγελος Πανούσης, Ιάσων  Παπαθανασίου.  «Ολοκληρωμένα Πληροφορικά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: η περίπτωση της  Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών». Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης», Πανεπιστημίο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010
      • Θεόδωρος  Ντίνας, Ιάσων  Παπαθανασίου.  «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και προστασίας του φυτικού κεφαλαίου του νομού Κοζάνης». Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης» Πανεπιστημίο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010

      2009

      • J. Papathanasiou. «TESS: Transactional Environmental Support System». Newsletter της ομάδας εργασίας του EURO ΕWG-DSS (Euro Working Group Decision Support Systems), number 8, 2009
      • Διεθνή συνάντηση εργασίας UK-EOF «Data Solutions workshop» με τίτλο «A transactional approach to biodiversity monitoring (and not only monitoring)» στις 25 Ιουνίου 2009 στο Ryton Organic Gardens, Coventry, Μεγάλη Βρεττανία, με συγραφείς τους Robert Kenward, Stratos Arampatzis, Basil Manos και Jason Papathanasiou. (Poster)
      • Διεθνές συμπόσιο «Biodiversity Monitoring and Conservation: bridging the gaps between Global Commitment and Local Action» με τίτλο «A transactional "glocal" approach to biodiversity monitoring (and not only monitoring)» στις 18 και 19 Ιουνίου 2009 στο Zoological Society οf London, Μεγάλη Βρεττανία, με συγραφείς τους Stratos Arampatzis, Robert Kenward, Basil Manos και Jason Papathanasiou. (Poster)

      2007

      • Rainer Muessner, Δήμητρα Μάνου και ΙάσωνΠαπαθανασίου. «Governance processes for the protection of biodiversity across Europe». Παρουσίασηστο 7οΕυρωπαϊκό συνέδρίο για την ανθρώπινη διάσταση της παγκόσμιας περιβαλλοντικήςαλλαγής, «Earth System Governance: Theories and Strategies for Sustainability»,ʼμστερνταμ 24 έως 26 Μαϊου 2007