Ντανάση Ιωάννα
  • 2310 891.295
  • joedan uom.edu.gr, modip uom.edu.gr
  • Γραφείο: E3,

    Ντανάση Ιωάννα

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραφείο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)