Ελευθεριάδης Ιορδάνης
 • 2310 891.591
 • jordan uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 402

  Ελευθεριάδης Ιορδάνης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΑΕ206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος: Αναλυτική στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management Analytics)

   

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ206

  Εξάμηνο:

  B’

  Είδος:

  Επιλογής

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  70 – 30

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Compus

   

  Τμήμα, Τομέας, Υπεύθυνος

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Χρηματοοικονομική

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ελευθεριάδης Ιορδάνης (Καθηγητής)

  Email:

  jordan@uom.edu.gr

  Web:

   

  Τηλ:

  2310-891591

  Γραφείο

  402, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ευγενία Αναγνωστοπούλου

  Email:

  eanagno@uom.edu.gr

  Web:

   

  Τηλ:

  2310-891591

  Γραφείο

  02, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Βιβλιογραφία 

  Analytics for Insurance: The Real Business of Big Data (The Wiley Finance Series) 1st Edition., Predictive Data Mining Models (Computational Risk Management) 1st ed. 2017 Edition, Kindle Edition, Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software 2nd Edition, Business Risk and Simulation Modelling in Practice: Using Excel, VBA and @RISK (The Wiley Finance Series) 1st Edition, Άρθρα από διεθνή περιοδικά

   Λογισμικό

  Excel, @Risk

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των μεγάλων δεδομένων, στον χώρο της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής και της Διαχείρισης Κινδύνου. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εξηγούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην χρήση μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.
  • Να εντοπίζουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά δεδομένα και να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές που θα χρησιμεύουν ως πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την επιχείρηση.
  • Αξιοποιούν μεγάλα δεδομένα για την πραγματοποίηση προβλέψεων και επιλογή των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων.
  • Περιγράφουν τη διαδικασία, μεθόδους, και εργαλεία για την διαχείριση κινδύνου με χρήση μεγάλων δεδομένων.
  • Κατανοούν τη χρήση εργαλείων λογισμικού για την αξιοποίηση της αναλυτικής μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.

  Η διδασκαλία του μαθήματος θα περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα με χρήση εργαλείων λογισμικού.

   Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

  1.  Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ανάλυση
  2. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  3. Χρήση Ποσοτικών Μεθόδων στην Χρηματοοικονομική και στην Διαχείριση Κινδύνου
  4. Εργαλεία Λογισμικού για την Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στην Χρηματοοικονομική
  5. Αναλυτική Δεδομένων με χρήση Excel
  6. Αναλυτική Δεδομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στις Ασφαλιστικές Εταιρίες
  7. Νευρωνικά Δίκτυα, Μεγάλα Δεδομένα και αξιοποίησή τους για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
  8. Μελέτη Χρήσης Μεγάλων Δεδομένων για την τμηματοποίηση πελατών
  9. Big Data Use Cases in Banking and Financial Services, Personalized Marketing
  10. Μελέτες Περιπτώσεων Χρήσης Μεγάλων Δεδομένων για την Διαχείριση Κινδύνου
  11. Χρήση μεγάλων δεδομένων για την πρόληψη της απάτης
  12. Μεγάλα δεδομένα και η αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις Fintech
  13. Τελικές εξετάσεις

   Αξιολόγηση Επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 70%

  [2] Εργασίες - συμμετοχή στο μάθημα 30%

   

   

   

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (MIB0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MIB0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   (MTF0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Περιγραφή Μαθήματος

   

  Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές  ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων. Οι συνθήκες αβεβαιότητας που εντείνονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν την ανάγκη για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών μονάδων, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σε θέματα διαχείρισης – διοίκησης του κινδύνου. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων. Παρουσιάζονται  διεξοδικά οι διαφορετικοί τύποι κινδύνων, οι τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησής τους καθώς και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Εξετάζονται ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λογιστικός κίνδυνος, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο πολιτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας, ο νομικός-κανονιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης και ο συστημικός κίνδυνος. Για καθένα από τους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη τόσο για την μέτρηση όσο και για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσίαση case – studies βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου και να ενημερωθούν για τις άριστες πρακτικές.

   

   

  Στόχοι Μαθήματος

   

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  •           Γνωρίζουν τις έννοιες της  Διαχείρισης Κινδύνων

  •           Αναγνωρίζουν τα είδη των κινδύνων

  •           Εφαρμόζουν τις μεθόδους μέτρησης των κινδύνων

  •          Να αποφασίζουν για την πλέον κατάλληλη μέθοδο αντιμετώπισης κάθε κινδύνου

   

   

  Αξιολόγηση Φοιτητών

   

  Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.

  • Τελική εξέταση (70%)
   • Εργασία(30%)

   

   

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

   

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ        ROSS A. STEPHEN  BROKEN HILL PUBLISHERS       2016    ΑΘΗΝΑ        
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (+ CD)  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.             ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ Ν.    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROSILI 2009    ΑΘΗΝΑ        

   

  Πρόσθετη Βιβλιογραφία

   

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ (COUNTRΥ RISK)          ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ Κ.          ΔΟΥΜΠΟΣ Μ.               ΚΟΣΜΙΔΟΥ Κ.            ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ            2004    ΑΘΗΝΑ      
   • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (10η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ, 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)       BREALEY MYERS ALLEN            ΕΚΔΟΣΕΙΣ UTOPIA 2013    ΑΘΗΝΑ        
   • The Essentials of Risk Management: The Definitive Guide for the Non-risk Professional Hardcover – 1 Jan 2006 Michel Crouhy,‎ Dan Galai ,‎ Robert Mark
   • A Practical Guide to Risk Management Kindle Edition, Thomas S. Coleman,
   • Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk, 2nd Edition, Steve L. Allen, Dec 2012, Wiley
   • Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management Paperback – 3 May 2012, Paul Hopkin,‎ Institute of Risk Management
   • Risk Management and Financial Institutions, 4th Edition, John C. Hull, Mar 2015, Wiley

   

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   (ΠΣ0107-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Ο τρόπος με τον οποίο οι χρηματοοικονομικές αγορές εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης έφερε στην επιφάνεια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη φύση της πληροφορίας και τη συμπεριφορά των επενδυτών. Σε αντίθεση με την κλασσική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι χρηματοοικονομικές αγορές αποτελούνται από ομοιογενή και γραμμικώς αλληλεξαρτώμενα μέρη, τα πραγματικά συστήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με τα πολύπλοκα δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα, ικανό να διαταράξει την ρευστότητα της αγοράς και κατά συνέπεια τη σταθερότητα της.

  Ο σκοπός του 1ου τμήματος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει: 1)τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις συναλλαγές αυτές, 2) τα εργαλεία της θεμελιώδους (financial ratios) και της τεχνικής ανάλυσης (MACD, RSI, OBV, Bollinger Bands, Momentum) και ανάλυση και σημαντικότητας των διαγραμμάτων για την επιλογή των επενδυτικών προϊόντων, 3) επενδυτικές πλατφόρμες του Διαδικτύου με ανάλυση των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων.

  Ο σκοπός του 2ου τμήματος του μαθήματος είναι να διερευνήσει: 1) την επίδραση των ασυμμετριών πληροφόρησης καθώς και των επενδυτικών χαρακτηριστικών στην εξέλιξη ενός χρηματοοικονομικού δικτύου και 2) τις πηγές του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Το μάθημα αποτελείται τόσο από θεωρητικές διαλέξεις όσο και από εργαστήρια με στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υπολογιστικές μεθόδους.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΟΔ0302)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναλύει την έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, η οποία αντανακλά το γεγονός ότι η αξία μίας νομισματικής μονάδας δεν παραμένει διαχρονικά σταθερή αλλά μεταβάλλεται. Περιγράφει τις έννοιες του τόκου και του επιτοκίου, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της παρούσας και της μελλοντικής αξίας ενός ποσού με απλό τόκο ή ανατοκισμό. Παράλληλα, εξηγεί το πώς μπορεί να υπολογισθεί το επιτόκιο και το χρονικό διάστημα μίας επένδυσης. Παρουσιάζει την έννοια της ράντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της παρούσας και μελλοντικής αξίας της. Συμβάλλει στην κατανόηση της δομής και διάρθρωσης των δανείων και των αποταμιευτικών προγραμμάτων, ενώ διαχωρίζει τις έννοιες του ονομαστικού και του πραγματικού επιτοκίου.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΔΕ0203-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται π.χ ανώτατο. μεσαίο, κατώτατο μάνατζμεντ και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται π.χ παραγωγή, μάρκετινγκ, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτής της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης.

  Αυτό το μάθημα έχει στόχο να δώσει μία πρώτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και των αρμοδιοτήτων του χρηματοοικονομικού μάνατζερ. Η εξέταση των στοιχείων θα γίνει δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της χρηματοοικονομικής με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ II
   (ΟΔ0603)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στους μετόχους όσο και σε άλλες ομάδες ενδιαφέροντος, όπως επενδυτές, τράπεζες, πιστωτές και πελάτες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητούν τις βέλτιστες επενδυτικές επιλογές, αλλά και να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων. Οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στη συνεχή προσπάθεια των επιχειρήσεων να δημιουργούν αξία, αφού προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα μίας επένδυσης και επιτρέπουν την αξιολόγηση επενδύσεων ανεξαρτήτως από το εάν είναι μεμονωμένες ή αμοιβαίως αποκλειόμενες. Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα διδαχθούν τα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική και πρακτική αξία των χρηματοοικονομικών δεικτών ή αριθμοδεικτών. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται Αριθμοδείκτες Ρευστότητας, Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας, Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Φερεγγυότητας και Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας. Η ανάλυση αριθμοδεικτών ολοκληρώνεται με την Ανάλυση DuPont και τους Αριθμοδείκτες Επενδυτών. Με αφετηρία την ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης όπως αυτή προκύπτει από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, το επόμενο στάδιο είναι η παρουσίαση του πλαισίου διαμόρφωσης μελλοντικών προβλέψεων αναφορικά με την πορεία των επιχειρήσεων, με έμφαση στις πωλήσεις και στα κέρδη. Η τελευταία θεματική ενότητα του μαθήματος ασχολείται με την εκτίμηση της παρούσας αξίας των επιχειρήσεων, προεξοφλώντας τις μελλοντικές χρηματοροές που προβλέπονται.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0108)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σχετική Βιβλιογραφία

  • GERALD KELLER, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 8η ΕΚΔΟΣΗ,ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.               
  • Στατιστική, Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Ιωάννης Χαλικιάς.
  • Στατιστική μεθοδολογία, Ιωαννίδης Δημήτρης

     

  Λογισμικό

  à Excel, Spss, Mad

   

  Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

  Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να γνωρίζει να καταλαβαίνει και να μπορεί να ασχοληθεί και να διεκπεραιώσει την επεξεργασία και ανάλυση χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων. Παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές ποσοτικές μέθοδοι καθώς και η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα προβλήματα της χρηματοοικονομικής. Με την χρήση των μεθόδων της Εφαρμοσμένης Στατιστικής θα είναι δυνατή η διερεύνηση του στατιστικού υλικού, η παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων με στατιστικούς πίνακες και διαγράμματα, ο προσδιορισμός των αναγκαίων στατιστικών παραμέτρων (Περιγραφική Στατιστική) , καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στο σύνολο των στοιχείων του πληθυσμού από τα δεδομένα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος (Στατιστική Συμπερασματολογία). Επιδιώκεται η συστηματική εισαγωγή στις βασικές τεχνικές ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό, µε βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα δεδομένα του δείγματος. Επιπλέον έχει ως στόχο να εξοπλίσει με γνώσεις και εργαλεία για την εμβάθυνση σε αντικείμενα σχετικά με μεθόδους περεταίρω στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των συσχετίσεων και αλληλοεπιδράσεων  μεταβλητών, όπως η Παλινδρόμηση, η Ανάλυση Διακύμανσης κλπ. Θα γίνει πρακτική εφαρμογή με χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων (spss,excel)

  Αξιολόγηση επίδοσης : Γραπτή Εξέταση

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Measuring and Managing Performance and Risk in Public Administration”, Global Encyclopedia of Public Administration,Public Policy, and Governance, Springer

   2012

   • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. “M&As: Motives, empirical results and contemporary issues”. In Vas. Vlachos, Pyrros Papadimitrios, Arist. Bitzenis (Eds.), Mergers and Acquisitions as the Pillar of Foreign Direct Investment. Palgrave Macmillan.
   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Πρ. Γ. Ευθύμογλου, «Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Τεύχος Β’»

   2011

   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Πρ. Γ. Ευθύμογλου, «Μαθηματικά Χρηματοδότησης και Στοιχεία Ασφαλιστικών Μαθηματικών»

   2006

   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Β. Καρατζόγλου, «Προσδιορισμός και Διαχείριση του Κινδύνου», Διδακτικό και Επιμορφωτικό Υλικό του Προγράμματος «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ)»
   • Επιστημονικά Περιοδικά (25 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Eleftheriadis, E., & Vyttas, V., "The measurement of risk and performance in public organizations.", Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 8(4), 7-15
    • Eleftheriadis, I. M., “Corporate trade-off hypothesis: An investigation of relationship between business and financial risk.”, Corporate Ownership & Control, 15(2-1)

    2017

    • Bekiros, S., Loukeris, N., Eleftheriadis, I. et al., “Tail-Related Risk Measurement and Forecasting in Equity Markets”, Computational Economics
    • Drogalas G., Eleftheriadis I., Pazarskis M., Anagnostopoulou E., “Perceptions About Effective Risk Management. The Crucial Role of Internal Audit and Management. Evidence from Greece” , Investment Management and Financial Innovations 14(4):1-11
    • N. Loukeris, I. Eleftheriadis, “The Evolutional Portfolio Intelligent Complex Optimization (EPICO) model”, Corporate Ownership and Control, p. 271-285, 14(4-1)
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Applying of a risk measurement tool in Greek Public Sector”, Corporate Ownership & Control / Volume 14, Issue 4
    • St. Bekiros, N. Loukeris, I. Eleftheriadis, "Portfolio optimization with investor utility preference of higher-order mooments: A behavioral approach", Review of Behavioral Economics, p. 83–106, vol. 4
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Risk Management and Viability of Public Organizations. Development of a Risk Measurement Tool: The Case of Greece”, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 10, No.1, 55-59

    2016

    • Eleftheriadis I. , Anagnostopoulou E., “Measuring the level of corporate commitment regarding climate change strategies”, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 9 Issue: 5
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Creating a culture of risk in Greece a brief retrospect on the memorandum era." - International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (ISSN 2408-0098, Vol. 9. Issue 2, p. 65-71) (Special Issue)
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., "Creating a culture of risk in Greece a brief retrospect on "ice age", Advances in Economics and Business, vol. 4, No. 3
    • N. Loukeris, I. Eleftheriadis, E. Livanis, “The Portfolio Heuristic Optimisation System (PHOS)”, Computational Economics, Springer

    2015

    • Loukeris N. and I. Eleftheriadis, “Support Vector Machines Networks to Hybrid neuro-genetic SVMs in Portfolio Selection”, Intelligent Information Management, Volume 7(3)
    • Loukeris N. and I. Eleftheriadis, “Further Higher Moments in Portfolio Selection and A-priori Detection of Bankruptcy, under Multi Layer Perceptron Neural Networks, Hybrid Neuro-Genetic MLPs, and the Voted Perceptron”, International Journal of Finance and Economics, Wiley co
    • Eleftheriadis I, Anagnostopoulou E., “Identifying barriers in the diffusion of renewable energy sources”, Energy Policy, Elsevier, Volume 80

    2014

    • Eleftheriadis I, Anagnostopoulou E., "Relationship between Corporate Climate Change Disclosures and Firm Factors", Business Strategy and the Environment

    2012

    • Eleftheriadis, Ι., Pazarskis, M., Christodoulou, P. and Drogalas, G. “Evaluating Post-Merger Performance and Risk at Conglomerate Mergers in Greece”, Archives of Economic History, Volume XXIV, No 1

    2011

    • Ι. A. Tampakoudis D. N. Subeniotis I. M. Eleftheriadis, “The economic impact of mergers and acquisitions in Greece: lessons from a comparative analysis regarding western economies”, American J. Finance and Accounting, Vol. 2, No. 3

    2010

    • Παζάρσκης, Μ., Καραγιώργος, Θ., Χριστοδούλου, Π. και Ελευθεριάδης, Ι. , “Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Οικονομική Επίδοση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Spoudai - Journal of Economics and Business .
    • Eleftheriadis, Ι., Pazarskis, M., Karagiorgos, T. and Christodoulou, P. , “The Post-Merger Accounting Performance and Risk at Conglomerate Mergers of Greek Listed Firms: Myths and Reality”, International Economics and Finance Journal, Vol. 5, Nos. 1-2
    • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P., “The Post-Merger Performance of Greek Acquiring Listed Firms: An Accounting Analysis”, MIBES Transactions - International Journal, Vol. 4, Issue 1, pp. 96-107.

    2009

    • Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Iordanis Elefteriadis, Petros Christodoulou, “Efficient Risk Management and Internal Audit”, International Journal of Management Research and Technology, Special Issue on “New Aspects and Trends on Contemporary Management”, Vol. 3, Num.2

    2008

    • I. Eleftheriadis, “Risk in Public Enterprises. Cases from the Greek Public Sector.” , Investment Research and Analysis Journal

    2006

    • Pazarskis Μ, Eleftheriadis Ι., Drogalas G., Christodoulou P. "Exploring the development and the nature of merger waves. Evidence from US and UK Capital Markets.", South European Review of Business Finance and Accounting, vol. 4, Number 1, June 2006

    2002

    • Ιορδάνης Μ. Ελευθεριάδης, Κωνσταντίνος Α. Αγοραστός, «Η επίδραση της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης στην Διαμόρφωση του Συνολικού Επιχειρηματικού Κινδύνου», ΣΠΟΥΔΑΙ, 2002 (Τόμος 52, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος – Ιούνιος 2002
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.