Ελευθεριάδης Ιορδάνης
 • 2310 891.591
 • jordan uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 402

  Ελευθεριάδης Ιορδάνης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΑΕ206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος: Αναλυτική στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management Analytics)

   

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ206

  Εξάμηνο:

  B’

  Είδος:

  Επιλογής

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  70 – 30

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Compus

   

  Τμήμα, Τομέας, Υπεύθυνος

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Χρηματοοικονομική

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ελευθεριάδης Ιορδάνης (Καθηγητής)

  Email:

  jordan@uom.edu.gr

  Web:

   

  Τηλ:

  2310-891591

  Γραφείο

  402, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ευγενία Αναγνωστοπούλου

  Email:

  eanagno@uom.edu.gr

  Web:

   

  Τηλ:

  2310-891591

  Γραφείο

  02, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Βιβλιογραφία 

  Analytics for Insurance: The Real Business of Big Data (The Wiley Finance Series) 1st Edition., Predictive Data Mining Models (Computational Risk Management) 1st ed. 2017 Edition, Kindle Edition, Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software 2nd Edition, Business Risk and Simulation Modelling in Practice: Using Excel, VBA and @RISK (The Wiley Finance Series) 1st Edition, Άρθρα από διεθνή περιοδικά

   Λογισμικό

  Excel, @Risk

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των μεγάλων δεδομένων, στον χώρο της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής και της Διαχείρισης Κινδύνου. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εξηγούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην χρήση μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.
  • Να εντοπίζουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά δεδομένα και να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές που θα χρησιμεύουν ως πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την επιχείρηση.
  • Αξιοποιούν μεγάλα δεδομένα για την πραγματοποίηση προβλέψεων και επιλογή των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων.
  • Περιγράφουν τη διαδικασία, μεθόδους, και εργαλεία για την διαχείριση κινδύνου με χρήση μεγάλων δεδομένων.
  • Κατανοούν τη χρήση εργαλείων λογισμικού για την αξιοποίηση της αναλυτικής μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.

  Η διδασκαλία του μαθήματος θα περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα με χρήση εργαλείων λογισμικού.

   Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

  1.  Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ανάλυση
  2. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  3. Χρήση Ποσοτικών Μεθόδων στην Χρηματοοικονομική και στην Διαχείριση Κινδύνου
  4. Εργαλεία Λογισμικού για την Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στην Χρηματοοικονομική
  5. Αναλυτική Δεδομένων με χρήση Excel
  6. Αναλυτική Δεδομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στις Ασφαλιστικές Εταιρίες
  7. Νευρωνικά Δίκτυα, Μεγάλα Δεδομένα και αξιοποίησή τους για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
  8. Μελέτη Χρήσης Μεγάλων Δεδομένων για την τμηματοποίηση πελατών
  9. Big Data Use Cases in Banking and Financial Services, Personalized Marketing
  10. Μελέτες Περιπτώσεων Χρήσης Μεγάλων Δεδομένων για την Διαχείριση Κινδύνου
  11. Χρήση μεγάλων δεδομένων για την πρόληψη της απάτης
  12. Μεγάλα δεδομένα και η αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις Fintech
  13. Τελικές εξετάσεις

   Αξιολόγηση Επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 70%

  [2] Εργασίες - συμμετοχή στο μάθημα 30%

   

   

   

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (MIB0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MIB0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   (ΔΕ0375)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Γενικές Ικανότητες:
  Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:
  1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  3. Λήψη αποφάσεων
  4. Αυτόνομη εργασία
  5. Ομαδική εργασία
  6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  1. Εξηγήσουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των στρατηγικών της Διαχείρισης Κινδύνου.
  2. Ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν τη γνώση που αποκτήθηκε σε σχέση με τη διαμόρφωση και εφαρμογή μίας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.
  3. Αναλύσουν και να αξιολογήσουν πραγματικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου
  4. Χρησιμοποιήσουν επιστημονικές πηγές, να συγκεντρώνουν και να αναλύουν δεδομένα σχετικά με την ανάλυση μελετών περιπτώσεων που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου.

  Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  1. Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν στρατηγικές που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου.
  2. Λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου, του κινδύνου αγοράς, του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας.
  3. Αναλάβουν την ευθύνη ανάπτυξης στρατηγικών διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   (MTF0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0201

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=2

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Ατομικές Δεξιότητες:

  Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  1.             Εξηγήσουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των στρατηγικών της Διαχείρισης Κινδύνου.

  2.             Ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν τη γνώση που αποκτήθηκε σε σχέση με τη διαμόρφωση και εφαρμογή μίας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.

  3.             Αναλύσουν και να αξιολογήσουν πραγματικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου

  4.             Χρησιμοποιήσουν επιστημονικές πηγές, να συγκεντρώνουν και να αναλύουν δεδομένα σχετικά με την ανάλυση μελετών περιπτώσεων που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου.

   

   

  Ικανότητες:

  Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1.             Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν στρατηγικές που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου.

  2.             Λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου, του κινδύνου αγοράς, του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας.

  3.             Αναλάβουν την ευθύνη ανάπτυξης στρατηγικών διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

  1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  3. Λήψη αποφάσεων
  4. Αυτόνομη εργασία
  5. Ομαδική εργασία
  6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  7. 7.       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αριθμός Διάλεξης

  Τίτλος Διάλεξης

  Περιεχόμενο

  Εβδομάδα 1η

  Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων.

  Ορισμοί Κινδύνου. Διάκριση μεταξύ Αβεβαιότητας και Κινδύνου. Είδη Κινδύνου. Κατηγορίες Κινδύνου.

  Εβδομάδα 2η

  Στρατηγικοί και Λειτουργικοί Κίνδυνοι (Μέρος Ι).

  Επιχειρηματικός Κίνδυνος. Βιομηχανικός Κίνδυνος. Λογιστικός Κίνδυνος – Case Study: Enron Corporation. Κίνδυνος Απάτης.

  Εβδομάδα 3η

  Στρατηγικοί και Λειτουργικοί Κίνδυνοι (Μέρος ΙΙ).

  Περιβαλλοντικός Κίνδυνος – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Case Study: Exxon Valdez, BP Gold Stream. Κίνδυνοι Κλιματικής Αλλαγής. Κίνδυνος.. Κίνδυνος Χώρας, Κυριαρχικός Κίνδυνος.

  Εβδομάδα 4η

  Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος Ι).

  Κίνδυνος Ρευστότητας. Κίνδυνος ρευστότητας χρηματοδότησης. Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς. Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας: Η περίπτωση της Bear Stearns. Collateralized Debt Obligation (CDO). Credit Default Swap (CDS). Υπολογισμός κινδύνου χρηματοδοτικής ρευστότητας. Μέτρηση του κινδύνου ρευστότητας. Προσομοίωση καταστάσεων κρίσης ρευστότητας

  Εβδομάδα 5η

  Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος ΙΙ).

  Κίνδυνος Αγοράς. Η έννοια της Αξίας σε Κίνδυνο. Η Μέθοδος VaR. Ιστορική προσομοίωση. Η αναλυτική μέθοδος - Μέθοδος διακυμάνσεων – συνδιακυμάνσεων. Συντελεστής Συσχέτισης. Προσομοίωση Monte Carlo.

  Εβδομάδα 6η

  Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος ΙΙΙ).

  Πιστωτικός Κίνδυνος. Case Study: Washington Mutual. Μοντελοποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Παράμετροι μοντέλων πιστωτικού κινδύνου. Μη αναμενόμενες απώλειες. Credit Risk Models. Μοντέλο διακριτικής ανάλυσης. Τα Z-Scores του Altman και η Χρηματοπιστωτική Κρίση. Πώς βαθμολογούνται οι δανειολήπτες. Αξιολόγηση Δανείου.

  Εβδομάδα 7η

  Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος ΙV).

  Κίνδυνος Επιτοκίου. Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κινδύνου Επιτοκίου: Συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap - IRS), Προθεσμιακή Ανταλλαγή επιτοκίων (Forward Rate Agreement - FRA), Συναλλαγές κατωτάτου επιτοκίου (Floor), Συναλλαγές ανώτατου επιτοκίου (Cap), Interest Rate Collar.

  Εβδομάδα 8η

  Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος V).

  Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Λογιστική Έκθεση ( Έκθεση Μετάφρασης), Έκθεση Συναλλαγών, Λειτουργική Έκθεση. Στρατηγικές Διαχείρισης Λογιστικής Έκθεσης: Μέθοδος Κυκλοφορούντων/ Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων (current/non current method), Χρηματική/Μη Χρηματική Μέθοδος(monetary/non monetary),Μέθοδος τρέχουσας ισοτιμίας (current rate method) κλπ. Στρατηγικές Διαχείρισης της Έκθεσης Συναλλαγών

  Εβδομάδα 9η

  Αντιστάθμιση Κινδύνου μέσω παραγώγων (Μέρος Ι).

   Δικαιώματα προαίρεσης (Options). Παράγοντες προσδιορισμού τιμήματος Δικαιώματος. Δείκτες Ευαισθησίας. Βασικές Θέσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Κερδοσκοπία με Options. Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging) με Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) σε Μετοχές.

  Εβδομάδα 10η

  Αντιστάθμιση Κινδύνου μέσω παραγώγων (Μέρος ΙΙ)

  Σύνθετες Θέσεις – Στρατηγικές Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Στρατηγικές «Ταύρου» (Bull Call Spread, Στρατηγική του «κολάρου», Call Backspread, Covered Straddle). Στρατηγικές «Αρκούδας» (Bear Put Spread, Put Backspread ). Στρατηγικές Ουδετερότητας (Spread Επιτοκίου, Long Straddle - Short Straddle, Long Strangle - Short Strangle, Butterfly Spread, Condor Strategy).

  Εβδομάδα 11η

  Λειτουργικοί Κίνδυνοι Τραπεζικού Συστήματος.

  Case Study: Barings Bank. Βασικοί Πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ. Μέθοδοι υπολογισμού Κεφαλαιακής Επάρκειας Τραπεζών Λειτουργικός Κίνδυνος: Συλλογή Συμβάντων και Ζημιών. Μέθοδοι αξιολόγησης Κινδύνων και Ελέγχου, Ανάλυση Σεναρίων, Βασικοί Δείκτες Κινδύνου (Μετρικοί Δείκτες Τεχνολογίας και Υποδομών, Δείκτες Νομοθετικού Κινδύνου, People Metrics).

  Εβδομάδα 12η

  Εργαλεία Προσδιορισμού Αντιμετώπισης Κινδύνου.

  What – if τεχνικές, Διαγράμματα Αξιοπιστίας (Σειριακά και Παράλληλα Συστήματα), Λίστες Ελέγχου, Μελέτες Αστοχίας, Ανάλυση Επικινδυνότητας (HAZOP), Δένδρα Σφαλμάτων, Δένδρα Συμβάντων, Ποσοτική Εκτίμηση Επικινδυνότητας.

   

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

   

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

   

  ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ POWERPOINT, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Διαδραστική διδασκαλία

  20 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  40 ώρες

  Παρουσίαση εργασίας

  10 ώρες

  Μελέτη

  51 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  160

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

   

   

  Τελική  εξέταση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

  -          ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,

  -          ερωτήσεις σύντομης απάντησης,

  -          επίλυση προβλημάτων

  -          γραπτή εργασία

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Ross A. Stephen, Westerfield W. Randolph, Jaffe Jeffrey. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων. Broken Hill Publishers Ltd, 2017.
  2. Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017). Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  3. Alan C. Shapiro. (2014). Multinational Financial Management, 10th Edition. JohnWiley& Sons, Inc
  4. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2012). Principles of corporate finance. Tata McGraw-Hill Education.
  5. Deventer, Donald R. Van, Imai, Kenji, and Mesler, Mark. Advanced Financial Risk Management : Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Management (2nd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.
  6. Fraser, John, Simkins, Betty, and Narvaez, Kristina. Robert W. Kolb Series : Implementing Enterprise Risk Management : Case Studies and Best Practices (1). Somerset, US: Wiley, 2014.
  7. Merna, Tony, and Al-Thani, Faisal F.. Corporate Risk Management (2nd Edition). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2008.
  8. Hull, J. C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education India, 2006.
  9. Approaches to Enterprise Risk Management. Huntingdon, GBR: Bloomsbury Information Ltd, 2010.
  10. Girling, Philippa. Wiley Finance : Operational Risk Management : A Complete Guide to a Successful Operational Risk Framework. Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.
  11. Allen, Steve L.. Wiley Finance : Financial Risk Management : A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk (2nd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.
  12. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου,               Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, Rosili, 2009
  13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ (COUNTRY RISK): ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2004

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  1. 1.       Journal of Risk Research
  2. 2.       Risk Management
  3. 3.       Journal of Risk and Uncertainty
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   (ΠΣ0107-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Ο τρόπος με τον οποίο οι χρηματοοικονομικές αγορές εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης έφερε στην επιφάνεια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη φύση της πληροφορίας και τη συμπεριφορά των επενδυτών. Σε αντίθεση με την κλασσική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι χρηματοοικονομικές αγορές αποτελούνται από ομοιογενή και γραμμικώς αλληλεξαρτώμενα μέρη, τα πραγματικά συστήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με τα πολύπλοκα δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα, ικανό να διαταράξει την ρευστότητα της αγοράς και κατά συνέπεια τη σταθερότητα της.

  Ο σκοπός του 1ου τμήματος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει: 1)τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις συναλλαγές αυτές, 2) τα εργαλεία της θεμελιώδους (financial ratios) και της τεχνικής ανάλυσης (MACD, RSI, OBV, Bollinger Bands, Momentum) και ανάλυση και σημαντικότητας των διαγραμμάτων για την επιλογή των επενδυτικών προϊόντων, 3) επενδυτικές πλατφόρμες του Διαδικτύου με ανάλυση των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων.

  Ο σκοπός του 2ου τμήματος του μαθήματος είναι να διερευνήσει: 1) την επίδραση των ασυμμετριών πληροφόρησης καθώς και των επενδυτικών χαρακτηριστικών στην εξέλιξη ενός χρηματοοικονομικού δικτύου και 2) τις πηγές του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Το μάθημα αποτελείται τόσο από θεωρητικές διαλέξεις όσο και από εργαστήρια με στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υπολογιστικές μεθόδους.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΟΔ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΔΕ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0302

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA184/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίζει τους ορισμούς των ακόλουθων όρων: επιτόκιο, απλός τόκος, σύνθετος τόκος, μελλοντική αξία, τρέχουσα αξία, παρούσα αξία,  συντελεστής  προεξόφλησης, προεξοφλητικό επιτόκιο,  ονομαστικό επιτόκιο, πραγματικό επιτόκιο, εξίσωση αξίας.

  a)       Δεδομένων των τριών από τα επιτόκιο, χρονική περίοδο, παρούσα αξία και τη μελλοντική αξία, να υπολογίσει το  υπολειπόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας απλό ή σύνθετο τόκο.

  b)      Αναγνωρίζει τους ορισμούς των ακόλουθων όρων: άμεση ράντα,  διηνεκής ράντα, ράντα με όρους αυξανόμενους κατά αριθμητική πρόοδο, ράντα με όρους αυξανόμενους κατά γεωμετρική πρόοδο,  αύξηση/φθίνουσα πρόσοδος, όρος ράντας.

  c)       Αναγνωρίζουν τους ορισμούς των ακόλουθων όρων: κεφάλαιο, τόκοι, διάρκεια δανείου, ανεξόφλητο υπόλοιπο, τελική πληρωμή, απόσβεση

  d)      Υπολογίζει:

                             i.            Το στοιχείο που λείπει, δεδομένου ότι υπάρχουν τέσσερα από τα: διάρκεια δανείου, επιτόκιο, ποσό πληρωμής, περίοδος πληρωμής, κεφάλαιο.

                            ii.            Το οφειλόμενο υπόλοιπο ανά πάσα στιγμή.

                          iii.            Το ποσό των τόκων και της αποπληρωμής του κεφαλαίου σε μια δεδομένη πληρωμή. Παρόμοιοι υπολογισμοί με τους παραπάνω όταν πρόκειται για αναχρηματοδότηση.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας των χρηματοοικονομικών μαθηματικών

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Επισκόπηση του μαθήματος.
  2. Χρονική αξία του χρήματος
  3. Απλός ή σύνθετος τόκος
  4. Υπολογισμός του τόκου. Συχνότητα ανατοκισμού. Συνεχής ανατοκισμός.
  5. Ασκήσεις σε ανατοκισμό. Εισαγωγή στην αποτίμηση προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
  6. Παρούσα και μελλοντική αξία των ταμειακών ροών.
  7. Ράντες, υπολογισμός παρούσας αξίας, μελλοντικής αξίας, τρέχουσας αξίας, επιτοκίου και διάρκειας της ράντας.
  8. Διηνεκείς ράντες.
  9. Απόσβεση δανείου.
  10. Μελέτες περιπτώσεων

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt,), πλατφόρμα eclass, εφαρμογές excel

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Λύση Ασκήσεων

  26 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  35 ώρες

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  100 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Τελική  γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει  την επίλυση προβλημάτων

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Διανεμόμενα Συγγράμματα

  -          Π.Γ. Ευθύμογλου και Ι.Μ. Ελευθεριάδης, Μαθηματικά Χρηματοδότησης και Στοιχεία Ασφαλιστικών Μαθηματικών, 3η Έκδοση, Πειραιάς, 2011.

  -          Ν. Σγουρινάκης, Οικονομικά Μαθηματικά, Νομική Βιβλιοθήκη, 2η Έκδοση, 2015.

  Άλλα Συγγράμματα

  -          Τ. Bradley, Μαθηματικά: Για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2015.

  -          J. Cvitanić and F. Zapatero, Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, MIT Press, Cambridge, 2004.

   

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΔΕ0203-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται π.χ ανώτατο. μεσαίο, κατώτατο μάνατζμεντ και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται π.χ παραγωγή, μάρκετινγκ, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτής της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης.

  Αυτό το μάθημα έχει στόχο να δώσει μία πρώτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και των αρμοδιοτήτων του χρηματοοικονομικού μάνατζερ. Η εξέταση των στοιχείων θα γίνει δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της χρηματοοικονομικής με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ II
   (ΟΔ0603)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0603

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA108/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

  1. Κατανοήσει τη διαδικασία του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.
  2. Κατανοήσει τον ρόλο και τις ευθύνες των χρηματοοικονομικών διευθυντών
  3. Εξοικειωθεί με την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών, τον προϋπολογισμό και την πολιτική προβλέψεων.
  4. Κατανοήσει τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
  5. Να κατανοήσει σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις και τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρέχουν και να είναι σε θέση να αξιολογήσει και να αναλύσει τις καταστάσεις ταμιακών ροών.
  6. Εφαρμόσει απλές τεχνικές για την ανάλυση του κόστους και την αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων.
  7. Κατανοήσει τη διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων και τις τεχνικές αποτίμησης επιχειρήσεων.
  8. Κατανοήσει τον τρόπο ενσωμάτωσης του κινδύνου και της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοδοτικές και επενδυτικές αποφάσεις.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων
  2. Οικονομικές καταστάσεις και ταμειακές ροές
  3. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικά μοντέλα
  4. Αποτίμηση προεξοφλημένων ταμειακών ροών
  5. Καθαρή παρούσα αξία και άλλοι επενδυτικοί κανόνες
  6. Λήψη κεφαλαιακών επενδυτικών αποφάσεων
  7. Κεφαλαιακή διάρθρωση. Όρια στη χρήση χρέους
  8. Αποτίμηση και κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός μιας μοχλευμένης εταιρείας
  9. Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και σχεδιασμός
  10. Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων
  11. Πίστωση και διαχείριση αποθεμάτων
  12. Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση
  13. Ανάλυση κινδύνου και προϋπολογισμός κεφαλαίου

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt,), πλατφόρμα eclass, εφαρμογές excel

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Συγγραφή εργασιών

  35

  Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

  26

  ΣύνολοΜαθήματος

  100 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Τελικές εξετάσεις με επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα  Συγγράματα

  a)       Ross A. Stephen, Westerfield W. Randolph, Jaffe Jeffrey. Business Finance. Broken Hill Publishers Ltd, 2017.

  b)      Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2012). Principles of corporate finance. Tata McGraw-Hill Education.

  c)       Vassiliou, D. Ireiotis, N. (2009) Investment Analysis and Management Portfolio. Rosili Publications.

  d)      Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.

  e)      Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory (Vol. 5). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

  f)        Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.

  ΣυμπληρωματικάΑναγνώσματα

  •              Journal of Banking and Finance

  •              Journal of Finance

  •              Journal of Financial Management Analysis

  •              Journal of Applied Financial Economics

  •              Managerial Finance

   

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0108)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0108

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Χρηματοοικονομική Στατιστική

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=1

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των μεγάλων δεδομένων, στον χώρο της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής και της Διαχείρισης Κινδύνου. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εξηγούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην χρήση μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.
  • Να εντοπίζουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά δεδομένα και να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές που θα χρησιμεύουν ως πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την επιχείρηση.
  • Αξιοποιούν μεγάλα δεδομένα για την πραγματοποίηση προβλέψεων και επιλογή των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων.
  • Περιγράφουν τη διαδικασία, μεθόδους, και εργαλεία για την διαχείριση κινδύνου με χρήση μεγάλων δεδομένων.
  • Κατανοούν τη χρήση εργαλείων λογισμικού για την αξιοποίηση της αναλυτικής  μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.

  Η διδασκαλία του μαθήματος θα περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα με χρήση εργαλείων λογισμικού.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

  1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  3. Λήψη αποφάσεων
  4. Αυτόνομη εργασία
  5. Ομαδική εργασία
  6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  1

  Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ανάλυση

  2

  Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

  3

  Χρήση Ποσοτικών Μεθόδων στην Χρηματοοικονομική και στην Διαχείριση Κινδύνου

  4

  Εργαλεία Λογισμικού για την Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στην Χρηματοοικονομική

  5

  Αναλυτική Δεδομένων με χρήση Excel

  6

  Αναλυτική Δεδομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στις Ασφαλιστικές Εταιρίες

  7

  Νευρωνικά Δίκτυα, Μεγάλα Δεδομένα και αξιοποίησή τους για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

  8

  Μελέτη Χρήσης Μεγάλων Δεδομένων για την τμηματοποίηση πελατών

  9

  Περιπτώσεις χρήσης Big Data σε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εξατομικευμένο μάρκετινγκ

  10

  Μελέτες Περιπτώσεων Χρήσης Μεγάλων Δεδομένων για την Διαχείριση Κινδύνου

  11

  Χρήση μεγάλων δεδομένων για την πρόληψη της απάτης

  12

  Μεγάλα δεδομένα και η αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις Fintech

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ POWERPOINT, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Διαδραστική διδασκαλία

  20 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  40 ώρες

  Παρουσίαση εργασίας

  10 ώρες

  Μελέτη

  51 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  160 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γραπτές Εξετάσεις 70%

  Εργασίες 30%

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Analytics for Insurance: The Real Business of Big Data (The Wiley Finance Series) 1st Edition.,
  2. Predictive Data Mining Models (Computational Risk Management) 1st ed. 2017 Edition, Kindle Edition,
  3. Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software 2nd Edition,
  4. Business Risk and Simulation Modelling in Practice: Using Excel, VBA and @RISK (The Wiley Finance Series) 1st Edition
  5. Financial Data Analytics: Theory and Application (Contributions to Finance and Accounting) 1st ed. 2022 Edition by Sinem Derindere Köseoğlu
  6. Haskell Financial Data Modeling and Predictive Analytics, Pavel Ryzhov, 2013, Packt Publishing
  7. Financial Analysis and Risk Management: Data Governance, Analytics and Life Cycle Management, Victoria L. Lemieux, Victoria Lemieux, 2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  8. ICDL Professional Data Analytics - Financial Spreadsheets
  9. Financial Analytics with R: Building a Laptop Laboratory for Data Science (Instructor's Resources - Lecture, Solution Manual) (Solutions), Mark J. Bennett, Dirk L. Hugen, 2013, Cambridge University Press
  10. Analysis of Financial Data, Gary Koop, 2006, John Wiley & Sons Inc
  11. Fraud analytics using descriptive, predictive, and social network techniques : a guide to data science for fraud detection, Bart Baesens, Veronique Van Vlasselaer, Wouter Verbeke, 2015, John Wiley & Sons
  12. Using Analytics to Detect Possible Fraud: Tools and Techniques,Pamela S. Mantone(eds.), 2013, Wiley
  13. Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection, Mark Nigrini, 2013, Wiley
  14. The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services, Bernardo Nicoletti, 2017, Palgrave Macmillan

  - - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  1. 1.       Financial Analysts Journal
  2. 2.       Journal of Financial and Quantitative Analysis
  3. Journal of Risk and Uncertainty

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Measuring and Managing Performance and Risk in Public Administration”, Global Encyclopedia of Public Administration,Public Policy, and Governance, Springer

   2012

   • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. “M&As: Motives, empirical results and contemporary issues”. In Vas. Vlachos, Pyrros Papadimitrios, Arist. Bitzenis (Eds.), Mergers and Acquisitions as the Pillar of Foreign Direct Investment. Palgrave Macmillan.
   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Πρ. Γ. Ευθύμογλου, «Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Τεύχος Β’»

   2011

   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Πρ. Γ. Ευθύμογλου, «Μαθηματικά Χρηματοδότησης και Στοιχεία Ασφαλιστικών Μαθηματικών»

   2006

   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Β. Καρατζόγλου, «Προσδιορισμός και Διαχείριση του Κινδύνου», Διδακτικό και Επιμορφωτικό Υλικό του Προγράμματος «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ)»
   • Επιστημονικά Περιοδικά (25 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Eleftheriadis, E., & Vyttas, V., "The measurement of risk and performance in public organizations.", Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 8(4), 7-15
    • Eleftheriadis, I. M., “Corporate trade-off hypothesis: An investigation of relationship between business and financial risk.”, Corporate Ownership & Control, 15(2-1)

    2017

    • Bekiros, S., Loukeris, N., Eleftheriadis, I. et al., “Tail-Related Risk Measurement and Forecasting in Equity Markets”, Computational Economics
    • Drogalas G., Eleftheriadis I., Pazarskis M., Anagnostopoulou E., “Perceptions About Effective Risk Management. The Crucial Role of Internal Audit and Management. Evidence from Greece” , Investment Management and Financial Innovations 14(4):1-11
    • N. Loukeris, I. Eleftheriadis, “The Evolutional Portfolio Intelligent Complex Optimization (EPICO) model”, Corporate Ownership and Control, p. 271-285, 14(4-1)
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Applying of a risk measurement tool in Greek Public Sector”, Corporate Ownership & Control / Volume 14, Issue 4
    • St. Bekiros, N. Loukeris, I. Eleftheriadis, "Portfolio optimization with investor utility preference of higher-order mooments: A behavioral approach", Review of Behavioral Economics, p. 83–106, vol. 4
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Risk Management and Viability of Public Organizations. Development of a Risk Measurement Tool: The Case of Greece”, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 10, No.1, 55-59

    2016

    • Eleftheriadis I. , Anagnostopoulou E., “Measuring the level of corporate commitment regarding climate change strategies”, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 9 Issue: 5
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Creating a culture of risk in Greece a brief retrospect on the memorandum era." - International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (ISSN 2408-0098, Vol. 9. Issue 2, p. 65-71) (Special Issue)
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., "Creating a culture of risk in Greece a brief retrospect on "ice age", Advances in Economics and Business, vol. 4, No. 3
    • N. Loukeris, I. Eleftheriadis, E. Livanis, “The Portfolio Heuristic Optimisation System (PHOS)”, Computational Economics, Springer

    2015

    • Loukeris N. and I. Eleftheriadis, “Support Vector Machines Networks to Hybrid neuro-genetic SVMs in Portfolio Selection”, Intelligent Information Management, Volume 7(3)
    • Loukeris N. and I. Eleftheriadis, “Further Higher Moments in Portfolio Selection and A-priori Detection of Bankruptcy, under Multi Layer Perceptron Neural Networks, Hybrid Neuro-Genetic MLPs, and the Voted Perceptron”, International Journal of Finance and Economics, Wiley co
    • Eleftheriadis I, Anagnostopoulou E., “Identifying barriers in the diffusion of renewable energy sources”, Energy Policy, Elsevier, Volume 80

    2014

    • Eleftheriadis I, Anagnostopoulou E., "Relationship between Corporate Climate Change Disclosures and Firm Factors", Business Strategy and the Environment

    2012

    • Eleftheriadis, Ι., Pazarskis, M., Christodoulou, P. and Drogalas, G. “Evaluating Post-Merger Performance and Risk at Conglomerate Mergers in Greece”, Archives of Economic History, Volume XXIV, No 1

    2011

    • Ι. A. Tampakoudis D. N. Subeniotis I. M. Eleftheriadis, “The economic impact of mergers and acquisitions in Greece: lessons from a comparative analysis regarding western economies”, American J. Finance and Accounting, Vol. 2, No. 3

    2010

    • Παζάρσκης, Μ., Καραγιώργος, Θ., Χριστοδούλου, Π. και Ελευθεριάδης, Ι. , “Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Οικονομική Επίδοση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Spoudai - Journal of Economics and Business .
    • Eleftheriadis, Ι., Pazarskis, M., Karagiorgos, T. and Christodoulou, P. , “The Post-Merger Accounting Performance and Risk at Conglomerate Mergers of Greek Listed Firms: Myths and Reality”, International Economics and Finance Journal, Vol. 5, Nos. 1-2
    • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P., “The Post-Merger Performance of Greek Acquiring Listed Firms: An Accounting Analysis”, MIBES Transactions - International Journal, Vol. 4, Issue 1, pp. 96-107.

    2009

    • Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Iordanis Elefteriadis, Petros Christodoulou, “Efficient Risk Management and Internal Audit”, International Journal of Management Research and Technology, Special Issue on “New Aspects and Trends on Contemporary Management”, Vol. 3, Num.2

    2008

    • I. Eleftheriadis, “Risk in Public Enterprises. Cases from the Greek Public Sector.” , Investment Research and Analysis Journal

    2006

    • Pazarskis Μ, Eleftheriadis Ι., Drogalas G., Christodoulou P. "Exploring the development and the nature of merger waves. Evidence from US and UK Capital Markets.", South European Review of Business Finance and Accounting, vol. 4, Number 1, June 2006

    2002

    • Ιορδάνης Μ. Ελευθεριάδης, Κωνσταντίνος Α. Αγοραστός, «Η επίδραση της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης στην Διαμόρφωση του Συνολικού Επιχειρηματικού Κινδύνου», ΣΠΟΥΔΑΙ, 2002 (Τόμος 52, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος – Ιούνιος 2002
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font