Καραγιάννης Ιωάννης
 • 2310 891.759
 • karagian uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 502

  Καραγιάννης Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ (1986).
  • Master στην Αγροτική Οικονομία, Πανεπιστήμιο Saskatchewan, Saskastoon, Canada (1989).
  • Ph.D στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Saskatchewan, Saskastoon, Canada (1992).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΙ0516)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0516 - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0516

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Open eclass

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την αγροτική παραγωγή και πως αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις των παραγωγών.  Συγκεκριμένα, αναλύονται οι διάφορες θεωρίες γαιοπροσόδου και παρουσιάζεται τα υποδείγματα του αγροτικού νοικοκυριού και της συμβολαιακής γεωργίας.  Στην συνέχεια αναλύεται ο ρόλος και η μορφή των τεχνολογικών αλλαγών στον αγροτικό τομέα.  Τέλος, παρουσιάζονται διάφορα υποδείγματα που αφορούν στην ανάλυση της συμπεριφορά των παραγωγών υπό συνθήκες αβεβαιότητας τόσο ως προς τις τιμές των αγροτικών προϊόντων όσο και ως προς την παραγωγή αυτή καθ’ αυτή.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

  Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής παραγωγής όσον αφορά τις αποφάσεις των παραγωγών

  Τις διάφορες θεωρίες γαιοπροσόδου

  Την οικονομική λογική των αποφάσεων του αγροτικού νοικοκυριού αναφορικά με την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου

  Την οικονομική λογική της συμβολαικής γεωργίας

  Τις επιδράσεις διαφόρων μορφών αβεβαιότητας στις παραγωγικές αποφάσεις των αγροτών

  Γενικές Ικανότητες

  Αυτόνομη εργασία

  Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

  α. Προσφορά και ζήτηση γεωργικής γης

  β. Χρήση γεωργικής γης

  γ. Έγγεια Πρόσοδος

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

  α. Προσφορά και ζήτηση εργασίας

  β. Θεωρία κατανομής του χρόνου

  γ. Υπόδειγμα του Chayanov

  δ. Υπόδειγμα του αγροτικού νοικοκυριού

  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  α. Τεχνολογική πρόοδος στον αγροτικό τομέα

  β. Παραγωγικότητα

  γ. Αποτελεσματικότητα

  δ. Τεχνολογική πρόοδος και ανάλυση ευημερίας

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  α. Αρχή ισο-οριακής χρήσης της γεωργικής γης

  β. Καλλιέργεια εκ περιτροπής

  γ. Συμβολαϊκή γεωργία

  δ. Θεώρημα του ιστού της αράχνης

  ε. Αποθέματα αγροτικών προϊόντων και αποθήκευση

  στ. Αβεβαιότητα τιμών

  ζ. Αβεβαιότητα παραγωγής

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  113

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα.  Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Τελική εξέταση = 100% του βαθμού

  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά

   

   

   

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
   (ΟΙ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Γ’ εξάμηνο)

  ΟΙ0301- ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I 

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0301

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ/ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ(A-Mα), ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ – ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  OXI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO142/ 

  ημείωση: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα openeclass)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Βασικός στόχος του μαθήματος «Μικροοικονομική Ι», είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη όλων των μεθοδολογικών εργαλείων και αρχών που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και την ανάλυση μικροοικονομικών προβλημάτων. Προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή (νοικοκυριού) και του παραγωγού (επιχείρησης). Επιπλέον, το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό τη μετάβαση από το εισαγωγικό μάθημα «Εισαγωγή στη Μικροοικονομική» προς τη μικροοικονομική θεωρία μέσου επιπέδου, καθώς και από το επίπεδο αυτό στην προχωρημένη μικροοικονομική θεωρία. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση όλων των θεμάτων που συζητούνται είναι όχι μόνο διαγραμματική, αλλά και αλγεβρική.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού και τους μηχανισμούς αποκατάστασης της ισορροπίας,
  • χρησιμοποιεί τις ελαστικότητες ζήτησης και να ερμηνεύει τις τιμές τους,
  • χρησιμοποιεί το υπόδειγμα της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και να αναλύει το πώς οι καταναλωτές αντιδρούν στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματός τους,
  • αναγνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες αγαθών που καταναλώνονται,
  • αντιληφθεί τους λόγους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας μίας παραγωγικής μονάδας ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο,
  • γνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς της παραγωγής και των διαφόρων στοιχείων που διαμορφώνουν τα κόστη παραγωγής,
  • κατανοεί τον τρόπο σχηματισμού των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  - Καμπύλες αδιαφορίας και εισοδηματικός περιορισμός.

  - Μεγιστοποίηση χρησιμότητας και ελαχιστοποίηση δαπάνης καταναλωτή.

  - Καμπύλες εισοδήματος - κατανάλωσης, καμπύλη Engel και καμπύλη τιμής - κατανάλωσης.

  - Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος.

  - Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks.

  - Θεωρία παραγωγής.

  - Μεγιστοποίηση προϊόντος, ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση κέρδους.

  - Κόστος παραγωγής.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  188

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω  γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Τελική Εξέταση (100% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
  • Επίλυση προβλημάτων.
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Varian, H. (2006), "Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.
  • Nicholson. W. (2018), “Μικροοικονομική Θεωρία”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  • Goolsbee, A., Levitt, S., Synerson, C. (2022), “Μικροοικονομική”, Εκδόσεις Broken Hill Publicers Ltd, Αθήνα.


  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
   (ΟΙ0518)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  ΟΙ0518 - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0518

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

   ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Open eclass

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση ειδικών θεμάτων που συνδέονται με την συμπεριφορά του καταναλωτή.  Αυτά συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή του δείκτη τιμών καταναλωτή και του δείκτη κόστους ζωής καθώς και την συνδεσή τους με το «καλάθι της νοικοκυράς».  Σύνδεση της ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών με τις χαρακτηριστικές τους τιμές.  Χρήση των ισοδύναμων κλιμάκων κατανάλωσης στην ανάλυση των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών. Υποδείγματα ανάλυσης των επιλογών που συνδέονται με την ιδιοκατανάλωση, την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και την αποταμιευτική συμπεριφορά.  Επίσης, στις θεματικές ενοτήτες της Συμπεριφορικής Οικονομικής, θα εξεταστούν ο ρόλος των  προκαταλήψεων και των συστηματικών σφαλμάτων καθώς και της διαίσθησης και των εμπειρικών κανόνων στην λήψη καταναλωτκών αποφάσεων.  Τέλος θα αναλυθούν διάφορες πλάνες που συνδέονται με τις καταναλωτικές επιλογές και με μη ορθολογικές, με προβλέψιμο ωστόσο τρόπο, αποφάσεις. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • πως κατασκευάζεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης κόστους ζωής
  • την οικονομική λογική που διέπει την κατανομή του ελεύθερου χρόνου
  • τις οικονομικές αρχές που διέπουν την ιδιοκανάλωση
  • πως κατασκευάζονται οι δείκτες τιμών που λαμβάνουν υπόψιν τους ποιοτικούς παράγοντες
  • τις βασικές αρχές της συμπεριφορικής οικονομικής

  Γενικές Ικανότητες

  Αυτόνομη εργασία

  Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  1. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Θεωρία Αριθμοδεικτών
  2. Δείκτες Κόστους Ζωής και Ευημερία Καταναλωτών
  3. Ποιότητα Αγαθών & Υπηρεσιών και Χαρακτηριστικές Τιμές
  4. Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών και Ισοδύναμες Κλίμακες Κατανάλωσης
  5. Ιδιοκατανάλωση, Σχόλη και Κατανομή του Διαθέσιμου Χρόνου
  6. Διαχρονικές Επιλογές και Αποταμιευτική Συμπεριφορά
  7. Βασικές Αρχές Συμπεριφορικής Οικονομικής
  8. Προκαταλήψεις και Συστηματικά Σφάλματα στην Λήψη Καταναλωτικών Αποφάσεων
  9. Διαίσθηση, Αντιλήψεις, Εμπειρικοί Κανόνες και ο Ρόλος τους στην Καταναλωτική Συμπεριφορά
  10. Μη Ορθολογικές με Προβλέψιμο Τρόπο Αποφάσεις και Διάφορες Πλάνες στις Καταναλωτικές Επιλογές

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

   Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα.  Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Τελική εξέταση = 100% του βαθμού

  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά

   

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (28 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Thanassoulis, E., deWitte, K., Johnes, G., Johnes, J., Karagiannis, G. and M.C.S. Portela. «Applications of Data Envelopment Analysis in Education», in Zhu, J. (ed), Data Envelopmetn Analysis: A Handbook of Empirical Studies and Applications, Springer, N.Y., 2016, chapter 12, pp. 367-438.

   2007

   • Καραγιάννης Γ. (σε συνεργασία με τους Στοφόρος Χρ., Ματζουνέας Η. και Α. Καλλίρη). Η Συμβολή του Αγροτικού τομέα στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδος, Ακαδημία Αθηνών, Γραφείο Οικονομικών Μελετών, Μελέτη Νο 7, Αθήνα, 2007 (ISBN 978-960-404-107-7)

   2005

   • Karagiannis, G., Palivos, T. and C. Papageorgiou. «Variable Elasticity of Substitution and Economic Growth: Theory and Evidence» in Diebolt, C. and C. Kyrtsou (eds), New Trends in Macroeconomics, Springer-Verlag, Berlin, 2005, chapter 3, pp. 21-37.

   2004

   • Καραγιάννης Γ., «Οικονομετρική Εκτίμηση της Τεχνολογίας Παραγωγής στον ελληνικό Αγροτικό Τομέα» στο Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης (επιμ.), Οικονομετρική Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Κεφάλαιο 11, σελ.247-265, Χανιά, 2004.
   • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης, «Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων: Θεωρητικό Πλαίσιο» στο Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης (επιμ.), Οικονομετρική Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Κεφάλαιο 2, σελ.23-41, Χανιά, 2004.
   • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης, «Εισαγωγή», στο Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης (επιμ.), Οικονομετρική Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Κεφάλαιο 1, σελ. 1-21, Χανιά, 2004.
   • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης (επιμ.), Οικονομετρική Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Χανιά, 2004.

   2003

   • Karagiannis, G., «Vocational Training and Subsidized Employment Measures for Disabled in Southern European Countries», Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Α. Λάζαρη, Τόμος Β, σελ.255-265, Πειραιάς, 2003.
   • Καραγιάννης Γ. και Α. Σαρρής, «Αποτελεσματικότητα των Ελληνικών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», στο Σαρρής Α. (επιμ.), Προς μια Στρατηγική Ανάπτυξης του Ελληνικού Αγροτικού Τομέα, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Κεφάλαιο 3, σελ.165-210, Χανιά, 2003.

   2002

   • Karagiannis, G., Tzouvelekas, V. and A. Xepapadeas. «Measuring Irrigation Water efficiency with a Stochastic Production Frontier: An Application to Greek Out-of-Season Vegetable Cultivation», in Pashardes, P., Swanson, T. and A. Xepapadeas (eds.), Current Issues in the Economics of Water Resource Management: Theory, Applications and Policies, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.85-101, 2002.
   • Καραγιάννης Γ. και Χρ. Ι. Πάντζιος, Αξιολόγηση της Αποδοτικής Λειτουργίας των Ερευνητικών Μονάδων του ΕΘΙΑΓΕ, Εκδόσεις ΕΘΙΑΓΕ, Θεσ/νίκη, 2002 (ISBN 960-87189-6-1).

   2001

   • Καραγιάννης Γ., Κατρανίδης Σ. και Β. Τζουβελέκας, «Ανάλυση της Οικονομικής Αποτελεσμεσματικότητας των Μονάδων Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών», στο Κατρανίδης Σ. (επιμ.), Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κεφάλαιο 4, σελ.83-95, Θεσσαλονίκη, 2001.
   • Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Εμπειρική Ανάλυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Εισροών των Μονάδων Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών», στο Κατρανίδης Σ. (επιμ.), Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κεφάλαιο 3, σελ.65-82, Θεσσαλονίκη, 2001.
   • Καραγιάννης Γ., Κατρανίδης Σ. και Σ. Κλωνάρης, «Η Κατάσταση του Κλάδου», στο Κατρανίδης Σ. (επιμ.), Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κεφάλαιο 1, σελ.15-47, Θεσσαλονίκη, 2001.
   • Mattas, K., Karagiannis, G. and K. Galanopoulos (eds.), Problems and Prospects of Balkan Agriculture in a Restructuring Environment: Proceedings of the 70th EAAE Seminar, Zitis Publishers, Thessaloniki, 2001.
   • Karagiannis, G. and A. Xepapadeas. «Agricultural Policy, Environmental Impacts and Water Use under Production Uncertainty», in Dosi, C. (ed.), Agricultural Use of Groundwater: Towards Integration between Agricultural Policy and Water Resource Management, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, chapter 10, pp.215-239, 2001.

   2000

   • Βελέντζας Κ., Καραγιάννης Γ. και Μ. Χατζηπροκοπίου, «Ενεργό Εργατικό Δυναμικό, Απασχόληση, Ανεργία και Γονιμότητα στην Ελλάδα», στο Giannis, D.A. and D. Kirkilis (eds), The Labour Market in Greece, East-West Series in Economics, Business and the Environment, vol.III, σελ. 129-149, Αθήνα, 2000.
   • Καραγιάννης Γ. και Φ. Σαχινίδης, «Δημοσιονομική Σύγκλιση και οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Αγορά Εργασίας», στο Giannis, D.A. and D. Kirkilis (eds), The Labour Market in Greece, East-West Series in Economics, Business and the Environment, vol.III, σελ.118-128, Αθήνα, 2000.

   1999

   • Καραγιάννης Γ. και Π. Φουσέκης. «Ανάλυση της Εξωγεωργικής Απασχόλησης των Νοικοκυριών του ΔΙΓΕΛΠ: Θεωρητική Προσέγγιση και Εμπειρικά Αποτελέσματα», στο Φωτόπουλος Χ. (επιμ.), Το Εξωγεωργικό Εισόδημα των Ελληνικών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Εκδόσεις Υπ. Γεωργίας, Κεφάλαιο 5, σελ.100-133, Αθήνα, 1999.
   • Furtan, W.H., Guzel, A.H., Karagiannis, G. and A. Bayaner, An Examination of Agricultural Productivity and Returns to Agricultural Research in Turkey, Agricultural Economics Research Institute (AERI) Publications, No 21, Ankara, 1999 (ISBN 975-407-037-7).

   1998

   • Karagiannis, G., Katranidis, S., Nitsi, E., Tzouvelekas, E., and A. Vakrou. «Exploring the Sustainability of Aquaculture», in Lekakis, J.N (ed), Freer Trade, Sustainability, and the Primary Production Sector in the Southern EU: Unraveling the Evidence from Greece, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, chapter 10, pp.143-158, 1998.
   • Karagiannis, G., «Environmental Sustainability and Price Support under Production Uncertainty», in Lekakis, J.N.(ed), Freer Trade, Sustainability, and the Primary Production Sector in the Southern EU: Unraveling the Evidence from Greece, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, chapter 5, pp.76-86, 1998.

   1997

   • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Ο Βαθμός Χρησιμοποίησης της Παραγωγικής Ικανότητας στην Ελληνική Βιομηχανία: Εμπειρικά Αποτελέσματα και Οικονομικές Επιπτώσεις», στο Κιντής Α.Α. (επιμ.), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Εκδόσεις Gutenberg, Τόμος Α, σελ.574-591, Αθήνα, 1997.
   • Μέργος Γ.Ι. και Γ. Καραγιάννης, Θεωρητική Ανάλυση και Μέτρηση της Παραγωγικότητας: Μεθοδολογία και Εφαρμογή, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1997 (ISBN 960-02-1239-2).

   1996

   • Karagiannis, G., «Solutions of the Dynamic Input-Output Model: A Critical Review», Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του Καθηγητή Κ. Λιάκη, Τόμος ΧΙΙ, Τεύχος Ι, σελ.205-226, Θεσσαλονίκη, 1996.

   1994

   • Quiggin, J., Karagiannis, G. and J. Stanton, «Crop Insurance and Crop Production: An Empirical Study of Moral Hazard and Adverse Selection», in Hueth, D.L. and W.H. Furtan (eds), Economics of Agricultural Crop Insurance: Theory and Evidence, Kluwer Academic Publishers, N.Y., chapter 14, pp.253-272, 1994.

   1993

   • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Εμπειρική Ανάλυση της Ζήτησης Καταναλωτικών Αγαθών στην Ελλάδα: 1958-1989», Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του Καθηγητή Σ. Ζευγαρίδη, Τόμος ΧΙ, σελ.93-134, Θεσσαλονίκη, 1993.

   1991

   • Βελέντζας Κ., Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Χρήση Παραγωγικών Εισροών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα: Οι Επιπτώσεις της Ένταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προς τιμή του Καθηγητή Γ. Χ. Στεργιάδη, Θεσσαλονίκη, Τόμος ΛΔ/3, σελ.1561-1577, 1991.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (94 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Ravanos, P. and G. Karagiannis. «Tricks with the BoD Model and an Application to the e-Government Development Index», Socio-Economic Planning Sciences, 2022, vol. 81(1), article 100955.
    • Bouzidis, Th. and G. Karagiannis. «An Alternative Ranking of DMUs Performance for the ZSG-DEA Model», Socio-Economic Planning Sciences, 2022, vol. 81(1), article 101179
    • Bouzidis, Th. and G. Karagiannis. «A Note on the Zero-Sum Gains Data Envelopment Analysis Model», Operational Research: An International Journal, 2022, vol. 22(3), pp. 1737-1758.
    • Bouzidis, Th. and G. Karagiannis. «Extending the Zero-Sum Gains Data Envelopment Analysis Model», Journal of Productivity Analysis, 2022, vol. 58(2-3), pp. 171-184.
    • Ravanos, P. and G. Karagiannis. «In Search of the Most Preferred Solution in Value Efficiency Analysis», Journal of Productivity Analysis, 2022, vol. 58(2-3), pp. 203-220.

    2021

    • Balezentis, T. and G. Karagiannis. «Aggregate Efficiency Dynamics in Lithuanian Dairy Farms», German Journal of Agricultural Economics, 2021, vol. 70(4), pp. 251-264.
    • Karagiannis, G. «Partial Average Cross-weight Evaluation for ABC Inventory Classification», International Transactions in Operational Research , 2021, vol. 28(3), pp. 1526-1549.
    • Ravanos, P. and G. Karagiannis. «Using VEA to Assess Effectiveness in the Development of Human Capabilities», Economic Change and Restructuring, 2021 , vol. 54(1), pp. 75-99.
    • Ravanos, P. and G. Karagiannis. «A VEA Benefit-of-the-Doubt Model for the HDI», Social Indicators Research, 2021, vol. 155(1), pp. 27-46.
    • Karagiannis, G. and S.M. Paleologou. «A Regression-based Improvement to the Multiple Criteria ABC Inventory Classification Analysis», Annals of Operations Research, 2021, vol. 306(1-2), pp. 369-382.

    2020

    • Karagiannis, R. and G. Karagiannis. «Constructing Composite Indicators with Shannon Entropy: The Case of Human Development Index», Socio-Economic Planning Sciences, 2020, vol. 70, article 100701.
    • Färe, R. and G. Karagiannis. «On the Denominator Rule and a Theorem by Janos Aczél », European Journal of Operational Research, 2020, vol. 282(1), pp. 398-400.

    2019

    • Karagiannis, G. and M. Kellermann. «Stochastic Frontier Models with Correlated Effects», Journal of Productivity Analysis, 2019, vol. 51(2-3), pp. 175-187.
    • Färe, R., Karagiannis, G., Hassanasab, M., and D. Margaritis. «A Benefit-of-the-Doubt Model with Reverse Indicators», European Journal of Operational Research, 2019, vol. 278(2), pp. 394-400.

    2018

    • Färe, R. and G. Karagiannis. «Inferring Scope Economies from the Input Distance Function», Economics Letters, 2018, vol. 172, pp. 40-42.
    • Färe, R., Grosskopf, S. and G. Karagiannis. «On Technical Efficiency Indicators at the Industry Level», International Journal of Production Economics, 2018, vol. 196(1), pp. 333-334.
    • Karagiannis, G., Kellermann, M., Proll, S. and K. Salhofer. «Markups and Product Differentiation in the German Brewing Sector», Agribusiness, 2018, vol. 34(1), pp. 61-76.
    • Karagiannis, R. and G. Karagiannis. «Intra- and Inter-group Composite Indicators Using the BoD Model», Socio-Economic Planning Sciences, 2018, vol. 61(1), pp. 44-51.

    2017

    • Karagiannis, G. «On Aggregate Composite Indicators», Journal of Operational Research Society, 2017, vol. 68(7), pp. 741-746.
    • Karagiannis, G. and G. Paschalidou. «Assessing Research Effectiveness: A Comparison of Alternative Non-parametric Models», Journal of Operational Research Society, 2017, vol. 68(4), pp. 456-468.
    • Färe, R., Grosskopf, S., Karagiannis, G. and D. Margaritis. «Data Envelopment Analysis and its Related Linear Programming Models», Annals of Operational Research, 2017, vol. 250(1), pp. 37-43.
    • Färe, R. and G. Karagiannis. «The Denominator Rule for Share-weighting Aggregation», European Journal of Operational Research, 2017, vol. 260(3), pp. 1175-1180.

    2016

    • Karagiannis, G. and C.A.K. Lovell. «Productivity Measurement in Radial DEA Models with a Single Constant Input», European Journal of Operational Research, 2016, vol. 251(2), pp. 323-328

    2015

    • Karagiannis, G. and K. Melfou. «Efficiency Analysis in a Sample of PGI Bean Producers in Greece», Agricultural Economics Review, 2015, vol. 16(2), pp. 28-41.
    • Karagiannis, G. «On Structural and Average Technical Efficiency», Journal of Productivity Analysis, 2015, vol. 43(3), pp. 259-267.
    • Balk, B.M., Färe, R. and G. Karagiannis. «On Directional Scale Elasticities», Journal of Productivity Analysis, 2015, vol. 43(1), pp. 99-104.
    • Almanidis, P., Karagiannis, G. and R.C. Sickles. «Semi-nonparametric Spline Modifications of the Cornwell-Schmidt-Sickles Estimator: An Analysis of U.S. Banking Productivity», Empirical Economics, 2015, vol. 48(1), pp. 169-191.

    2014

    • Färe, R. and G. Karagiannis. «A Note on Separability of the Profit Function», Theoretical Economics Letters, 2014, vol. 4(8), pp. 702-704
    • Färe, R. and G. Karagiannis. «Benefit-of-the-doubt Aggregation and the Diet Problem», Omega, 2014, vol. 47(1), pp. 33-35.
    • Färe, R. and G. Karagiannis. «A Postscript on Aggregate Farrell Efficiencies», European Journal of Operational Research, 2014, vol. 233(3), pp. 784-786.
    • Färe, R. and G. Karagiannis. «Radial and Directional Measures of the Rate of Technical Change», Journal of Economics, 2014, vol. 112(2), pp. 183-199.
    • Karagiannis, G. «Modeling Issues in Applied Efficiency Analysis: Agriculture», Economics and Business Letters, 2014, vol. 3(1), pp. 12-18
    • Chambers, R.G., Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Productivity Accounting for Separable Technologies», Journal of Productivity Analysis, 2014, vol. 41(1), pp. 41-50.

    2012

    • Karagiannis, G. «More on the Fox Paradox», Economics Letters, 2012, vol. 116(2), pp. 333-334
    • Giannakas, K., Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Spillovers, Efficiency and Productivity Growth in Advertising», American Journal of Agricultural Economics, 2012, vol. 94(5), pp. 1154-1170.
    • Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «The Damage Control Effect of Pesticides in Total Factor Productivity Growth», European Review of Agricultural Economics, 2012, vol. 39(3), pp. 417-437.
    • Brewin, D.G., Gray, R. and G. Karagiannis. «Revisiting the Impact of Trade Liberalization and Mergers on the Malting Industry of North America», German Journal of Agricultural Economics, 2012, vol. 61(4), pp. 244-253.

    2011

    • Pantzios, C., Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Parametric Decomposition of the Input-Oriented Malmquist Productivity Index: With an Application to Greek Aquaculture», Journal of Productivity Analysis, 2011, vol. 36(1), pp. 21-31.
    • Zhu, X., Karagiannis, G. and A. Oude Lansink. «Analyzing the Impact of Direct Income Transfers of CAP on the Performance of Greek Cotton Farms Using a Non-monotonic Inefficiency Effects Model», Journal of Agricultural Economics, 2011, vol. 62(3), pp. 630-638.

    2010

    • Chambers, R.G., Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Another Look at Pesticide Productivity and Pest Damage», American Journal of Agricultural Economics, 2010, vol. 92(5), pp. 1401-1419.
    • Palivos, Th. and G. Karagiannis. «The Elasticity of Substitution as an Engine of Growth», Macroeconomic Dynamics, 2010, vol. 14(5), pp. 617-628.
    • Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Sectoral Linkages and Industrial Efficiency: A Dilemma or A Requisition in Identifying Development Priorities?», Annals of Regional Science, 2010, vol. 45(1), pp. 207-233.

    2009

    • Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Measuring Technical Efficiency in the Stochastic Varying Coefficient Frontier Model», Agricultural Economics, 2009, vol. 40(2), pp. 389-396.
    • Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Parametric Measurement of Time-varying Technical Inefficiency: Results from Competing Models», Agricultural Economics Review, 2009, vol. 10(1), pp. 50-79.

    2008

    • Karagiannis, G. «Commentary», Journal of Productivity Analysis, 2008, vol. 30(1), pp. 67-68.

    2007

    • Dinar, A., Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Evaluating the Impact of Agricultural Extension on Farms Performance in Crete: A Non-neutral Stochastic Frontier Approach», Agricultural Economics, 2007, vol. 36(2), pp. 135-146.
    • Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «A Flexible Time-varying Specification of the Technical Inefficiency Effects Model», Empirical Economics, 2007, vol. 33(3), pp. 531-540.

    2005

    • Karagiannis, G. and A. Sarris. «Measuring and Explaining Scale Efficiency with the Parametric Approach: The Case of Greek Tobacco Growers», Agricultural Economics, 2005, vol. 33(supplement), pp. 441-451.
    • Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Explaining Output Growth with a Heteroscedastic Non-neutral Production Frontier: The Case of Sheep Farms in Greece», European Review of Agricultural Economics, 2005, vol. 32(1), pp. 51-74.
    • Fousekis, P. and G. Karagiannis. «Measuring and Decomposing Productivity Growth in Oligopsonistic Industries: An Application to US Meat Packing Industry», International Review of Economics and Business, 2005, vol. 52(2), pp. 223-244.

    2004

    • Kumbhakar, S.C. and G. Karagiannis, «On the Equivalence of Two Normalizations in Estimating Shadow Cost Functions», Economics Letters, vol.82(1), pp.15-19, 2004.
    • Karagiannis, G., Kumbhakar, S.C. and E. Tsionas, «An Input Distance Function Approach for Measuring Technical and Allocative Inefficiency», Indian Economic Review, vol.38, 2004.
    • Karagiannis, G. and A. Sarris, «A Comparison of SFA and DEA Scale Efficiency Estimates: The Case of Greek Fresh Fruits Producers», Indian Economic Review, vol.38, 2004.
    • Tsekouras, K.D., Pantzios, C.J. and G. Karagiannis, «Malmquist Productivity Index Estimation with Zero-Value Variables: The Case of Greek Prefectural Training Councils», International Journal of Production Economics, vol.89(1), pp.95-106, 2004.
    • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Decomposition Analysis and Consumers’ Demand Changes: An Application to Greek Consumption Data», Applied Economics, vol.36(5), pp.497-504, 2004.
    • Karagiannis, G. and A. Sarris, «Measuring and Explaining Scale Efficiency with the Parametric Approach: The Case of Greek Tobacco Growers», Agricultural Economics, vol.31, 2004.
    • Karagiannis, G., Midmore, P. and V. Tzouvelekas, «Parametric Decomposition of Output Growth Using a Stochastic Input Distance Function», American Journal of Agricultural Economics, vol.86(4), pp.1044-1057, 2004.

    2003

    • Karagiannis, G., Tzouvelekas, V. and A. Xepapadeas, «Irrigation Water Efficiency in Out-of-Season Vegetable Cultivation: A Stochastic Production Frontier Approach», Environmental and Resource Economics, vol.26(1), pp.57-72, 2003.

    2002

    • Klonaris, S. and G. Karagiannis, «Evaluating the Performance of LAIDS Using Different Price Indices and Micro Data», ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 52(3), σελ.46-59, 2002.
    • Karagiannis, G., “Case of Inelastic Linear Supply Curves”, Agricultural Economics Review, vol.3(1), pp.5-11, 2002.
    • Karagiannis, G. and G.J. Mergos, «Estimating Theoretically Consistent Demand Systems Using Cointegration Techniques, with Application to Greek Food Data», Economics Letters, vol.74(2), pp.137-143, 2002.
    • Karagiannis, G. Katranidis, S.D. and V. Tzouvelekas, «Measuring and Attributing Technical Inefficiencies of Seabass and Seabream Production in Greece», Applied Economics Letters, vol.9(8), pp.519-522, 2002.
    • Karagiannis, G. and C.J. Pantzios, «To Comply or not to Comply with Policy Regulations–The Case of Greek Cotton Growers: A Note», Journal of Agricultural Economics, vol.53(2), pp.345-351, 2002.
    • Karagiannis, G., Midmore, P. and V. Tzouvelekas, «Separating Technical Change from Time-Varying Technical Inefficiency in the Absence of Distributional Assumptions», Journal of Productivity Analysis, vol.18(1), pp.23-38, 2002.

    2001

    • Hatziprokopiou, M., Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Ideology, Political Coalitions and Economic Performance in Albanian Agriculture», East-West Journal of Economics and Business, vol.4(2), pp.9-24, 2001.
    • Fousekis, P. and G. Karagiannis, «Wholesale Level Demand for Fish Grades in Greece», Applied Economics Letters, vol.8(7), pp.479-482, 2001.
    • Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas, «Self-Dual Stochastic Production Frontiers and Decomposition of Output Growth: The Case of Oil-Growing Farms in Greece», Agricultural and Resource Economics Review, vol.30(2), pp.168-178, 2001.

    2000

    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «An Error Correction AIDS for Meat in Greece», Agricultural Economics, vol.22(1), pp.29-35, 2000.
    • Karagiannis, G. and S.D. Katranidis, «A Production Function Analysis of Seabass and Seabream Production in Greece», Journal of the World Aquaculture Society, vol.31(3), pp.297-305, 2000.
    • Karagiannis, G. and G.J. Mergos, «Total Factor Productivity Growth and Technical Change in a Profit Function Framework», Journal of Productivity Analysis, vol.14(1), pp.31-51, 2000.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and V. Tzouvelekas, «Measuring Technical, Allocative and Cost Efficiencies of Seabass and Seabream Farms in Greece», Aquaculture Economics and Management, vol.4(3/4), pp.191-207, 2000.

    1999

    • Karagiannis, G. and C. Stoforos, «Estimating a Dynamic Supply Response Model for Apricots in Greece, with Time Series Econometric Techniques», Acta Horticulturae, vol.488(1), pp.71-76, 1999.
    • Karagiannis, G., «Proportional Profit Taxes and Resource Management under Production Uncertainty», Journal of Agricultural and Resource Economics, vol.24(2), pp.525-535, 1999.

    1998

    • Mergos, G.J. and G. Karagiannis, «Productivity Decline and the Impact of Inflation in Greek Industry», International Review of Economics and Business, vol.45(4), pp.769-783, 1998.
    • Karagiannis, G., «Analyzing Consumers Demand for Wine in Greece», Cahiers Scientifiques de l’ AREV, vol.2, pp.1-18, 1998.
    • Karagiannis, G., «Production Uncertainty, Risk Aversion and Cost Minimization», Greek Economic Review, vol.18(1), pp.45-52, 1998.
    • Karagiannis, G., «Interactions between Agricultural and Resource Policy: Comment», American Journal of Agricultural Economics, vol.80(2), pp.419-421, 1998.

    1997

    • Karagiannis, G. and W.H. Furtan, «The Effects of Supply Shifts on Producers Surplus: The Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης. «Η Χρήση της Δυϊκής Θεωρίας στην Ανάλυση της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή: Μια Επισκόπηση της Πρόσφατης Εμπειρίας», ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 47(3-4), σελ.147-170, 1997.
    • Mergos, G.J. and G. Karagiannis, «Sources of Productivity Change under Temporary Equilibrium Framework and Application to Greek Agriculture», Journal of Agricultural Economics, vol.48(3), pp.313-329, 1997.
    • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Explaining Food Consumption Patterns in Greece», Journal of Agricultural Economics, vol.48(1), pp.83-92, 1997.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry», Indian Journal of Agricultural Economics, 52(4), pp.782-790, 1997.
    • Karagiannis, G. and G.G. Storey, «Alternative Hedging Decisions of a Two-Product Competitive Firm under Output Price Uncertainty», International Review of Economics and Business, vol.44(3), pp.521-533, 1997.

    1996

    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «A Quantitative Analysis of Demand for Meat Items in Greece, 1965-1992», Scottish Agricultural Economics Review, vol.9(1), pp.47-56, 1996.
    • Karagiannis, G., Guzel, H.A. and W.H. Furtan, «Measuring the Cost of the Export Enhancement Program», Quarterly Journal of International Agriculture, vol.35(4), pp.338-347, 1996.
    • Hatziprokopiou, M., Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Production Structure, Technical Change and Productivity Growth in Albanian Agriculture», Journal of Comparative Economics, vol.22(3), pp.295-310, 1996.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «Decomposition Analysis of Factor Cost Shares: The Case of Greek Agriculture», Journal of Agricultural and Applied Economics, vol.28(2), pp.369-379, 1996.
    • Karagiannis, G. and R. Gray, «The LeChatelier Principle under Production Uncertainty», Scandinavian Journal of Economics, vol.98(3), pp.453-460, 1996.

    1995

    • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Changes in Greek Consumption Patterns: The Role of Commodity Prices and Budget Expenditure», International Review of Economics and Business, vol.42(5), pp.405-420, 1995.

    1993

    • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Habits and Empirical Analysis of Demand for Six Aggregate Commodity Groups in Greece», ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 43(2), σελ.139-154, 1993.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «Empirische Untersuchung der Auswirkungen des Eg-beitritts auf die Uerwendung Produktiver Inputs und die Outputentwicklung des Griechischen Agrarsekfors», Agrarwirtschaft, vol.42(10), pp.363-367, 1993.
    • Quiggin, J., Karagiannis, G. and J. Stanton, «Crop Insurance and Crop Production: An Empirical Study of Moral Hazard and Adverse Selection», Australian Journal of Agricultural Economics, vol.37(2), pp.95-113, 1993.
    • Karagiannis, G. and W.H. Furtan, «Production Structure and Decomposition of Biased Technical Change: An Example from Canadian Agriculture», Review of Agricultural Economics, vol.37(2), pp.95-113, 1993.

    1992

    • Βελέντζας Κ., Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Δυνατότητες Υποκατάστασης Παραγωγικών Συντελεστών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα», ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 42(3-4), σελ.277-298, 1992.

    1990

    • Karagiannis, G. and W.H. Furtan, «Induced Innovation in Canadian Agriculture: 1926-1987», Canadian Journal of Agricultural Economics, vol.38(1), pp.1-21, 1990.
    • Συνέδρια (34 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Karagiannis, G. and S.M. Paleologou. «Exploring the Covariance Term in the Olley-Pakes Productivity Decomposition», in Greene, W.H., Khalaf, L., Makdissi, P., Sickles, R.C., Veall, M. And M.C. Voia (eds), Productivity and Inequality, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, AG, 2018, pp, 169-182.

     2015

     • Karagiannis, G. and S. Katranidis. «Accounting for Compositional Effects in Measuring Inter-country Research Productivity Differences: The Case of Economics Departments in Four European Countries, Proceedings of the 15th International Society of Scientometircs and Informetrics Conference, Instabul, 2015, pp. 616-617.
     • Karagiannis, G. and K. Melfou. «Technical and Scale Efficiency of PGI Bean Farms in Greece», Latvia University of Agriculture, International Scientific Confernece Proceedings: Research for Rural Development, 2015, vol. 2, pp. 250-254.

     2006

     • Νάστης Σ.Α. και Γ. Καραγιάννης. «Η Απόδοση της Δημόσιας Αγροτικής Έρευνας στην Ελλάδα: Η Περίπτωση της Παραγωγής Καπνού», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Πρακτικά 9ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 2006, σελ. 1112-1123.

     2002

     • Καραγιάννης Γ. και Κ. Γαλανόπουλος, «Ανάλυση των Επιπτώσεων των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Γάλακτος στην Τεχνική Αποτελεσματικότητα των Προβατοτροφικών Εκμεταλλεύσεων της Ηπείρου», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Αναζητώντας το Αύριο της Ελληνικής Γεωργίας Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλης, σελ.563-574, Αθήνα, 2002.
     • Καραγιάννης Γ., «Αποτίμηση της Οικονομικής Αποδοτικότητας των Δημοσίων Δαπανών για Έρευνα στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Αναζητώντας το Αύριο της Ελληνικής Γεωργίας-Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλης, σελ.81-94, Αθήνα, 2002.
     • Pantzios, C.J., Karagiannis, G. and K.D. Tsekouras, «Using a Trans-logarithmic Input Distance Function to Measure the Technical Efficiency of the Greek Prefectural Training Councils (NELE)», Πρακτικά 15ου Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Β’ Τόμος, σελ.776-784, Ιωάννινα, 2002.

     2001

     • Καραγιάννης Γ., «Η Συμβολή του Καθηγητή Pan Yotopoulos στα Οικονομικά της Αγροτικής Παραγωγής», Προβληματισμός για ένα Τρίτο Δρόμο στη Γεωργία και την Ανάπτυξη: Πρακτικά Ημερίδας προς Τιμή του Καθηγητή Pan Yotopoulos, Εκδόσεις ΕΘΙΑΓΕ, σελ.25-29, Αθήνα, 2001.
     • Karagiannis, G., Kiriakopoulos, N. and C. Thirtle, «Assessing Rates of Returns to Public Agricultural Research in Greece: A Two-stage Decomposition Approach», in Mattas, K., Karagiannis, G. and K. Galanopoulos (eds.), Problems and Prospects of Balkan Agriculture in a Restructuring Environment: Proceedings of the 70th EAAE Seminar, Zitis Publishers, pp.216-222, Thessaloniki, 2001.

     2000

     • Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Οικονομική Ανάλυση των Διαρθρωτικών Χαρακτηριστικών του Κλάδου Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών στην Ελλάδα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου-Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.310-321, Αθήνα, 2000.
     • Τζουβελέκας Ε. και Γ. Καραγιάννης, «Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας στην Αγροτική Παραγωγή: Μια Συγκριτική Παρουσίαση των Μεθόδων που Χρησιμοποιούν Διαστρωμματικά Στοιχεία Χρονολογικών Σειρών», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου-Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.140-53, Αθήνα, 2000.
     • Καραγιάννης Γ. και Χ. Πάντζιος, «Εκτιμήσεις των Επιπτώσεων του Τέλους Συνυπευθυνότητας στο Εισόδημα των Βαμβακοπαραγωγών», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου-Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.101-117, Αθήνα, 2000.

     1998

     • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης, «Μέτρηση και Ανάλυση της Παραγωγικότητας στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα: Οι Νέες Προκλήσεις για την Ελλάδα-Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Ζήτη, σελ.88-99, Θεσσαλονίκη, 1998.
     • Καραγιάννης Γ., «Τεχνολογική Πρόοδος και Αγροτική Πολιτική: Προοπτικές Ορθολογικής Διασύνδεσής τους», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα: Οι Νέες Προκλήσεις για την Ελλάδα-Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Ζήτη, σελ.409-419, Θεσσαλονίκη, 1998.
     • Καραγιάννης Γ., «Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Προβλημάτων του Ελληνικού Αγροτικού Τομέα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Διαρθρωτικά Προβλήματα του Αγροτικού Τομέα-Πρακτικά Ημερίδας, Εκδόσεις ΑΤΕ, σελ.53-78, Αθήνα, 1998.
     • Πάντζιος Χ. και Γ. Καραγιάννης, «Οικονομετρικά Κριτήρια Επιλογής Εμπειρικών Υποδειγμάτων Ζήτησης: Μια Εφαρμογή στη Ζήτηση Εισαγόμενου Βοδινού Κρέατος στην Ελλάδα», Πρακτικά 11ου Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, σελ.385-396, Χανιά, 1998.
     • Καραγιάννης Γ. και Ε. Τζουβελέκας, «Μέτρηση του Βαθμού της Τεχνικής Αποτελεσματικότητας μέσω Οικονομετρικών Εκτιμήσεων με τη Γενικευμένη Μέθοδο των Ροπών», Πρακτικά 11ου Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, σελ.171-180, Χανιά, 1998.

     1997

     • Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Παραγωγής των Ιχθυοτροφικών Μονάδων Τσιπούρας και Λαυρακίου», Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Τόμος ΙΙ, σελ.153-156, Καβάλα, 1997.
     • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης, «Διαμόρφωση και Εξελίξεις του Αγροτικού Εμπορίου στην Ελλάδα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων-Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Εκδόσεις Ζήτη, σελ.9-22, Θεσσαλονίκη, 1997.
     • Mergos, G.J. and G. Karagiannis, «Attributing Productivity Decline and the Impact of Inflation», Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιο Συνεδρίου Στατιστικής, σελ.355-370, Πειραιάς, 1997.
     • Καραγιάννης Γ. και Γ. Μέργος, «Στατιστικός Έλεγχος Θεωρητικά Συνεπών Συστημάτων Ζήτησης με τις Τεχνικές της Συνολοκλήρωσης: Ζήτηση Τροφίμων στην Ελλάδα», Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιο Συνεδρίου Στατιστικής, σελ.181-370, Πειραιάς, 1997.

     1996

     • Κατρανίδης Σ. και Γ. Καραγιάννης, «Η Παρέμβαση του Κράτους στην Πολιτική Δανειοδότησης του Αγροτικού Τομέα: Ομάδες Συμφερόντων και Επιδιώξεις της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής», Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα: Τα Όρια και οι Σχέσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου, σελ.647-668, Αθήνα, 1996.
     • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Decomposition Analysis in Applied Economics», Proceedings of International Symposium on Economic Modeling, Θαλασσινός, Λ. (επιμ.), Πρακτικά: Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τόμος Ι, σελ.103-118, Πειραιάς, 1996.
     • Βελέντζας Κ., Γ. Καραγιάννης και Μ. Χατζηπροκοπίου, «Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα της Αλβανίας: Αποδόσεις στην Κλίμακα-Παραγωγικότητα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Κράτος και Αγροτικός Χώρος: Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.286-298, Αθήνα, 1996.
     • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Οι Οικονομικές Επιπτώσεις της Γήρανσης του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού στον Αγροτικό Τομέα», ΕΚΚΕ, Γήρανση και Κοινωνία: Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, σελ.211-227, Αθήνα, 1996.
     • Καραγιάννης Γ. και Ε. Τζουραμάνη-Χανιωτάκη, «Καταναλωτικά Πρότυπα Ελαιολάδου στις Μεσογειακές και Βόρειες Ευρωπαϊκές Χώρες», Πρακτικά Συμποσίου: Ελιά-Ελαιόλαδο-Μεσογειακή Διατροφή, σελ.59-72, Καλαμάτα, 1996.
     • Καραγιάννης Γ. και Γ.Ι. Μέργος, «Μέτρηση και Ανάλυση της Συνολικής Παραγωγικότητας με την Παραμετρική Μέθοδο: Η Περίπτωση του Ελληνικού Αγροτικού Τομέα», Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ.68-77, Αθήνα, 1996.
     • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «Regional Aspects on Economies to Scale in Greek Cotton Production», in Mattas, K., Papanagiotou, E. and K. Galanopoulos (eds), Agro-food Small and Medium Enterprises in a Large Integrated Economy, Wissenschaftsverlag Vank Kiek KG, pp.212-221, Kiel, 1996.
     • Hatziprokopiou, M., Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Production Structure of the Albanian Agriculture: Insights for the Transition Process», in Gaburro, G. and B.O. Pettman (eds), Social Economies in Transition: Proceedings of the 7th World Congress of Social Economies, Staples Printers Rochester Ltd, pp.115-125, Kent, 1996.

     1995

     • Karagiannis, G., S. Katranidis. and K. Velentzas, «Conflicts on Agricultural Regional Development in the European Community: Implications from Technical Change, Policy and Food Consumption Patterns», in Seminars of the Aegean: Geographies of Integration, Geographies of Inequality in Europe after Maastricht, pp.298-317, Athens-Thessaloniki, 1995.

     1994

     • Βελέντζας Κ., Γ. Καραγιάννης και Μ. Χατζηπροκοπίου, «Η Κατανάλωση Τροφίμων στην Ελλάδα κατά την Περίοδο 1950-1967», Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα: Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), σελ.197-206, Αθήνα, 1994.
     • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Ανάλυση των Τεχνολογικών Αλλαγών στην Ελληνική Γεωργία κατά την Περίοδο 1973-1989», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Η Ελληνική Γεωργία στα Πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς: Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Ζήτη, σελ.249-269, Θεσσαλονίκη, 1994.

     1993

     • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Η Χρήση της Μεθόδου Εκτίμησης των Φαινομενικά Μη Συσχετιζόμενων Παλινδρομήσεων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Κριτήρια Επιλογής και Εφαρμογές», Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ.11-19, Αθήνα, 1993.

     1990

     • Furtan, H.W., Zentner, R.P. and G. Karagiannis, «Economic Criteria for Maintenance of Soil Quality: High Impact Use», in J.W.B. Stewart (ed.), Soil Quality in Semiarid Agriculture, Turner-Warwick Communications, vol.I, pp.181-195, Saskatoon, 1990.