Καράνταλη Μαρία
 • 2310 891.320
 • karantalim uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, Ημιώροφος

  Καράνταλη Μαρία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Πρακτική Άσκηση


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font