Νοταρίδου Αικατερίνη
  • 2310 891.388
  • katnot uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΚΖ3, 313
  • 2310 891.388

    Νοταρίδου Αικατερίνη

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής