Κατρανίδης Στυλιανός
 • 2310 891.772
 • katranid uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ3, 307
 • 2310 891.732

  Κατρανίδης Στυλιανός

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Αγροτική Οικονομική"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.Σ.O.E.E., (1981)
  • Dr. sc. agr., Univ. Kiel, D., (1986).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Οικονομικά της Ευημερίας
  Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Ολοκλήρωσης
  Κοινή Αγροτική Πολιτική

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα 2018, (σε συνεργασία με τον Δ. Νταντάκα).

   2006

   • Η Λιμνάζουσα Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έκδοση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 104, (σε συνεργασία με τον Η. Κατσίκα)

   2001

   • Κατρανίδης, Σ. (επιμέλεια), Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Έκδοση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2001.

   1998

   • Karagiannis, G., Katranidis, S., Nitsi, E., Tzouvelekas, V. and Vakrou, A., “Competitiveness, Regional Impacts and Environmental Dimensions of Aquaculture”, in Freer Trade, Environment, and the Primary Production Sector in Southern Europe: Unraveling the Evidence from Greece, Kluwer Academic Publishers, 1998.

   1996

   • Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, 1996, (σε συνεργασία με τους Λιανό, Π.Θ., Δαμιανό, Ι.Δ., Μέργο, Γ.Ι., Ντεμούση, Μ.Φ.)

   1995

   • Διερεύνηση της Παραγωγής και Εμπορίας Φασολιού στους Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έκδοση Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.), Αθήνα, 1995, (σε συνεργασία με τους Βελέντζα, Κ., Κατσίκα, Η., Χατζηπροκοπίου, Μ.)
   • Κατρανίδης, Σ., Ειδικά Θέματα Διεθνούς Εμπορίου, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Έκδοση Παν/μίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.

   1992

   • Avillez, F. and Katranidis, S., Production Marketing and Consumption of Animal Products in Portugal, Wissenschoftsverlag Vank Kiel KG, Kiel 1992.

   1991

   • Κατρανίδης, Σ., Παραδόσεις για το μάθημα της Αγροτικής Οικονομικής, Έκδοση Παν/μίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1991.
   • Katranidis, S. and Lianos, T., P., Production Marketing and Consumption of Animal Products in Greece, Wissenschoftsverlag Vank Kiel KG, Kiel, 1991.

   1987

   • Katranidis, S., Entwicklungsprobleme und-moeglichkeiten laendlicher Raeume in Griechenland, Spanien und Portugal: Eine Studie unter besonderer Beruecksictigung des Beitrages des landwirtschaftlichen Sektors einer erweiterten EG, Wissenschoftsverlag Vank Kiel KG, Kiel 1987.

   1985

   • Katranidis, S., Agrarpolitik und Agrarsektor in Griechenland, Wissenschoftsverlag Vank Kiel KG, Kiel 1985.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (37 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2016

    • Economists, Research Performance and National Inbreeding: North Versus South, Economic Notes, 46(1): 145-163, 2016, (σε συνεργασία με τους T. Panagiotidis και C. Zontanos).

    2015

    • Vertical Gender Differences in Greek Economics Departments: Does Research Productivity Matter? International Journal of Social Science and Human Behavior Study, 2(2): 174-180, 2015, (σε συνεργασία με τους C. Kotakou και C. Zontanos)

    2014

    • An Evaluation of the Greek Universities Economics Departments, Bulletin of Economic Research, 61(2): 173-182, 2014, (σε συνεργασία με τους T. Panagiotidis και C. Zontanos)

    2012

    • Are CAP Decoupling Policies Really Production Neutral? Outlook on Agriculture, 41(2): 73-79, 2012, (σε συνεργασία με την C. Kotakou)

    2011

    • Perspectives for the Textiles and Clothing Industry in Greece: Past Experience, Outlook, and Policy Implications, Spoudai, 61(1-2): 13-38, 2011, (σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

    2010

    • Trade Liberalization in T&C: An Overview of Welfare Effects, International Journal of Trade and Global Markets, 3(3): 247-246, 2010, (σε συνεργασία με τον D. Dadakas).
    • The Effects of Trade Liberalization in Textiles and Clothing on the Greek Market for Cotton Yarn: A Multi-Market Analysis, Review of International Economics, 18(1): 138-152, 2010. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

    2008

    • Single versus Multi-Market Approach: An Application to the Greek Cotton Market, Atlantic Economic Journal, 36(4): 469-481, 2008. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

    2005

    • The effects of EU Corn, Cotton and Sugar Beef Policies on Greek Producers: A multi-market analysis. Agricultural Economics, 33(3): 423-430, 2005. (Σε συνεργασία με τους D.S. Bullock και E.I.Nitsi)

    2003

    • Κατρανίδης, Σ., Κόρδας, Γ. και Βελέντζας, Κ., “Αγροτικός Φουνταμενταλισμός και Κρατική Παρέμβαση”, Σπουδαί, Vol.53, 2003.
    • Katranidis, S., Kordas, G. and Velentzas K., “Welfare analysis and bootstrapping”, Applied Economic Letters, Vol.10(6), 2003.
    • Katranidis S., Nitsi E. and Vakrou A., “Social Acceptability of Aquaculture Development in Coastal Areas: The Case of Two Greek Islands”, Coastal Management, Vol.31, 2003.

    2002

    • Karagiannis, G., Katranidis, S. and V. Tzouvelekas, “Measuring and Attributing Technical Inefficiencies of Seabass and Seabream Production in Greece”, Applied Economics Letters, Vol.9 (8), 2002.
    • Katranidis, S. and Vakrou, A., “EU-Memberstates' Positions and Voting Coalitions in the Context of Agenda 2000 and the CAP Reform”, Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales, Vol.63(2), 2002.

    2000

    • Karagiannis, G., Katranidis, S. and V. Tzouvelekas, “Measuring Technical, Allocative and Cost Efficiencies of Seabass and Seabream Farms in Greece”, Aquaculture Economics and Management, Vol.4(3/4), 2000.
    • Karagiannis, G. and Katranidis, S., “A production Function Analysis of Seabass and Seabream Production in Greece”, Journal of the World Aquaculture Society, Vol.31(3), 2000.
    • Katranidis, S. and Velentzas, K., “The Markets of Cotton Seed and Maize in Greece: Welfare Implications of the Common Agricultural Policy”, Agricultural Economics Review, Vol.1(2), 2000.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S. and Velentzas, K., “An Error Correction Almost Ideal Demand System for Meat in Greece”, Agricultural Economics, Vol.22, 2000.

    1998

    • Katranidis, S., and Nitsi, E., “Aussenhandelseffekte der oekonomischen Integration in der Europaeischen Union Der Fall Bulgariens und Rumaeniens, Schriften der Gesellschaft fuer Wirtschafts-und Sozialwissenschaften des Landbaues”, Land-und Ernaehrungs wirtschaft in einer Εrweiterten EU, Vol.38, 1998.

    1997

    • Karagiannis, G., Katranidis, S. and Velentzas, K., “Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry”, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol.52, 1997.

    1996

    • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “Decomposition Analysis of Factor Cost Shares: The Case of Greek Agriculture”, Journal of Agricultural and Applied Economics, Vol.28, 1996.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “A Quantitative Analysis of Demand for Meat Items in Greece, 1965-1992”, Scottish Agricultural Economics Review, Vol.9, 1996.
    • Katranidis, S., “The Albanian Livestock Sector: Problems and Perspectives”, Agricoltura Mediterranea, Vol.126, 1996.
    • Katranidis, S., “Raeumliche Wirtschaftsstrukturen und regionale Agrareinkommensdisparitaeten in Griechenland, Portugal und Spanien”, Schriften der Gesellschaft fuer Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues, Agrarstrukturentwicklungen und Agrarpolitik, Vol.36, 1996.
    • Katranidis, S., “Regionale Aspekte der albanischen Tierproduktion: Standorteinteilung und agrarpolitische Implikationen”, Berichte ueber Landwirtschaft, Vol. 74, 1996.

    1995

    • Κατρανίδης, Σ., “Η Πολιτική Οικονομία της Δασμολογικής Προστασίας: Η Ελληνική Περίπτωση”, Σπουδαί, Vol.45, 1995.
    • Katranidis, S., “Der Markt fuer Schweinefleisch in Griechenland und die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik”, Berichte ueber Landwirtschaft, Vol.73, 1995.

    1993

    • Κατρανίδης, Σ. και Λιανός, Θ.Π., “Η αγορά βοδινού-μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα”, Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, Vol.11, 1993.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “Empirische Untersuchung der Auswirkungen des EG-Beitritts auf die Verwendung produktiver Inputs und die Outputentwicklung des griechischen Agrarsektors”, Agrarwirtschaft, Vol.42(10), 1993.
    • Lianos, T., P. and Katranidis, S., “Modelling the beef market of the Greek economy”, European Review of Agricultural Economics, Vol.20, 1993.

    1992

    • Βελέντζας, Κ., Καραγιάννης, Γ., Κατρανίδης, Σ., “Δυνατότητες Υποκατάστασης Παραγωγικών Συντελεστών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα”, Σπουδαί, Vol.42, 1992.
    • Katranidis, S. and Mantakas, G., “Sectoral Interaction in the Greek Sugar Industry”, Quarterly Journal of International Agriculture, Vol.31, 1992.

    1989

    • Katranidis, S. und Boesche, B. “Einfluss des EG-Beitritts auf die Landwirtschaft der portugiesischen Regionen unter Beruecksichtigung der griechischen Erfahrungen”, Berichte ueber Landwirtschaft, Vol.67, 1989.

    1988

    • Katranidis, S. et Analytis, M., “La pluriactivite des agriculteurs grecs: une analyse du phenomene et propositions pour une politique agricole et regionale”, Revue d'Economie Regionale et Urbaine, Vol.4, 1988.
    • Katranidis,S. und Boesche, B., “Bestimmungsgruende regionaler inkommensdisparitaeten im Ararsektor Griechenlands”, Agrarwirtschaft, Vol.3(37), 1988.

    1987

    • Κατρανίδης, Σ., “Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία Περιφερειακές επιδράσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής”, Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, Vol.ΙΙ(2), 1987.
    • Boesche, B. und Katranidis, S., “EG Agraraussenhandel und-marktordnungssystem vor dem Hintergrund aktueller GATT–Verhandlungen”, Agrarwirtschaft, Vol.6(36), 1987.
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2015

     • Accounting for Compositional Effects in Measuring Inter-Country Research Productivity Differences: The Case of Economics Departments in Four European Countries, 15th International Society of Scientometrics and Infometrics Conference, Istanbul, Turkey, July 2015, (σε συνεργασία με τον G. Karagiannis).
     • Relative Productivity Drivers of Economists: A Probit/Logit Approach for Six European Countries, 15th International Society of Scientometrics and Infometrics Conference, Instabul, Turkey, July 2015, (σε συνεργασία με τον T. Panagiotidis)

     2013

     • On the determinants of research performance: Evidence from Economic Departments of four European countries, International Society of Scientometrics and Infometrics Conference, ISSI 2013, Vienna, July 2013, (σε συνεργασία με τους T. Panagiotidis και K. Zontanos)

     2009

     • Ο Κατάλογος Εγκρίτων Επιστημονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Νοέμβριος 2009, (σε συνεργασία με τον Κ. Ζωντανό)

     2002

     • Κατρανίδης, Σ., Κόρδας, Γ. και Βελέντζας, Κ., “Αγρότες και Περιβαλλοντική Προστασία: Μια Έρευνα Γνώμης”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 2002.

     2000

     • Κατρανίδης, Σ., Κόρδας, Γ. και Βελέντζας, Κ., “Αγροτικός Φονταμενταλισμός, Οικογενειακή Γεωργία και Κρατική Παρέμβαση”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 2000.
     • Κατρανίδης, Σ., “Ευημεριακές Επιδράσεις της ΚΑΠ σε Οριζόντια Σχετιζόμενες Αγορές Αγροτικών Προϊόντων: Η Περίπτωση των Παραγωγών Καλαμποκιού, Βαμβακιού και Ζαχαρότευτλων”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 2000.
     • Κατρανίδης, Σ., Νικολάου, Α. και Βελέντζας, Κ., “Η ζήτηση τσιγάρων στην Ελλάδα: Μια εμπειρική μελέτη”, Πρακτικά του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2000.

     1998

     • Κατρανίδης, Σ. και Καραγιάννης, Γ., “Ανάλυση των Διαρθρωτικών Χαρακτηριστικών του Κλάδου Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών στην Ελλάδα”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 1998.
     • Κατρανίδης, Σ., “AGENDA 2000 και Κ.Α.Π : Η Διεθνής Διάσταση της Συνεχιζόμενης Μεταρρύθμισης”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 1998.

     1997

     • Βάκρου, Α., Καραγιάννης, Γ., Κατρανίδης, Σ. και Νίτση, Ε., “Οικονομική Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ιχθυοκαλλιεργειών: η Περίπτωση των Ιχθυοτροφείων Κεφαλλονιάς”, Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, «Εξελίξεις στον Τομέα Αλιείας», Θεσσαλονίκη, 1997.
     • Καραγιάννης, Γ. και Κατρανίδης, Σ., “Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Παραγωγής των Ιχθυοτροφικών Μονάδων Τσιπούρας και Λαβρακιού στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 1997.

     1995

     • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “Production Structure of Cotton Farm in Greece: A Regional Analysis on Returns to Scale, “Small Scale Economies in a Large Integrated Economy: An Agricultural Perspective”, 44th EAAE Seminar, Θεσσαλονίκη, 1995.
     • Katranidis, S. and Lianos, Th., “Small Farms in Greek Agriculture, “Small Scale Economies in a Large Integrated Economy: An Agricultural Perspective”, 44th EAAE Seminar, Θεσσαλονίκη, 1995.

     1994

     • Καραγιάννης, Γ., Κατρανίδης, Σ., “Η Παρέμβαση του Κράτους στην Πολιτική Δανειοδότησης του Αγροτικού Τομέα: Ομάδες Συμφερόντων και Επιδιώξεις της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής”, Πρακτικά του Ε' Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, “Όρια και Σχέσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού”, Αθήνα, 1994.

     1993

     • Κατρανίδης, Σ., “Ελληνική Μεταποίηση, ομάδες συμφερόντων και οι επιδράσεις τους στη διάρθρωση της δασμολογικής προστασίας, Εισήγηση στο Δ' Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, “Η Ελληνική Κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945 - 1967)”, Αθήνα, 1993.
     • Κατρανίδης, Σ., “Ένα οικονομετρικό υπόδειγμα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων πολιτικής στην αγορά αγροτικών προϊόντων: Η περίπτωση της αγοράς χοιρινού κρέατος και οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)”, Εισήγηση στο Συνέδριο: International Symposium on Economic Modelling, που διοργανώθηκε από το Παν/μιο Πειραιώς και το European Economics and Financial Centre, Πειραιάς, 1993.
     • Katranidis, S., “Periurbane Landwirtschaft in dem Groβraum Thessaloniki: Entwicklung, Bedeutung, Perspektiven”, Εισήγηση στο Συνέδριο: 3.Internationales Symposium, Agribusiness-Environmental Protection, Berlin, 1993.
     • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “Conflicts on Agricultural Regional Development in the European Community: Implications from Technical Change, Policy and Food Consumption Patterns”,Seminar Proceedings, Geographies of Intergrations, Geographies of Inequality in a Post Maastricht Europe, International Seminar, Σύρος, 1993.

     1992

     • Κατρανίδης, Σ. και Λιανός, Θ.Π., “Η αγορά αιγοπρόβειου κρέατος στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής”, Εισήγηση στο Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1992.

     1991

     • Κατρανίδης, Σ. και Μάντακας, Γ., “Η Κοινωνική Πολιτική των Αγροτικών Τιμολογιακών Ενισχύσεων και η Διαφορική της Επίδραση στον Αγροτικό Πληθυσμό”, Εισήγηση στο Γ' Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, “Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα”, Αθήνα, 1991.

     1990

     • Λιανός, Θ.Π. και Κατρανίδης, Σ., “Ζωικό Κεφάλαιο και Παραγωγή Βοδινού - Μοσχαρίσιου Κρέατος στην Ελλάδα, 1966–1987”, Εισήγηση στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 1990.
     • Άλλα (33 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2015

      • Πίσω από τη Θεσμική Επίδραση του Τμήματος Σπουδών στη Βαθμολογία των Φοιτητών: Αναλύοντας τις Επιπτώσεις των Ποιοτικών Μεταβλητών της Εκπαίδευσης στις Διαφορές Βαθμολογίας Ανάμεσα στα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Educational Researches and Publications Association International Congresson Education, Athens July 2015, (σε συνεργασία με τον E. Katsikas).

      2014

      • Developing Net Assessment Scores after Controlling for Factors Affecting Student Evaluations of Faculty,The Second Dubai International Conference in Higher Education: Sustaining Success Through Innovation, Dubai, January, 2014, (σε συνεργασία με τον K. Zafeiropoulos).
      • On the Relationship Between University Entrance Thresholds and Academic Performance: Evidence from a Greek University, Ioannina Meeting on Applied Economics & Finance, Corfu, June 2014, (σε συνεργασία με τους E. Katsikas και Τ. Panagiotidis).

      2013

      • Evaluating Research Performance in Greek University Departments of Economics Using DEA, DEA 2013, Samsun, Turkey, June 2013, (σε συνεργασία με τον G.Karagiannis).

      2012

      • Ranking the Greek Universities Economic Departments: Does the Country where Faculty Members have Received their PhD Matter? The Second International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education, Bahrain, April 2012, (σε συνεργασία με τους T. Panagiotidis και K. Zontanos).

      2010

      • Evaluating the Effects of Decoupled Payments under Output and Price Uncertainty, 84th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Scotland, March 2010, (σε συνεργασία με την C. Kotakou).

      2008

      • Are CAP Decoupling Policies Really Production Neutral?,XIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, Belgium, August 2008, (σε συνεργασία με την C. Kotakou).

      2007

      • Single versus Multi-Market Approach: An Application to the Greek Cotton Market, European Applied Business Research Conference (EABRC), Ljubljana, June, 2007, (σε συνεργασία με τον D. Dadakas).
      • Perspectives for the Cotton-Yarn Sector in Greece and Turkey, 3rd International Conference on Business,Management and Economics (ICBME), Izmir, Turkey, June 2007, (σε συνεργασία με τον D. Dadakas).
      • Measuring Welfare Effects in Vertically Related Markets: The Cotton- Sector in Greece, 3rd International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), Izmir, Turkey, June 2007, (σε συνεργασία με την C. Kotakou).
      • Measuring the Effects of Technology with Multi-Market Models, American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, Oregon, July, 2007, (σε συνεργασία με τους D. Dadakas και D.S. Bullock).
      • Trade Liberalization in Textiles and Clothing: An Overview of the Welfare Effects in Greece, Portugal, Spain and Turkey, All China Economics (ACE) International Conference, Hong Kong, December 2007, (σε συνεργασία με τον D. Dadakas).

      2006

      • The Effects of Trade Liberalization in Textiles and Clothing on the Greek Market for Cotton Yarn: A Multi-Market Analysis, 26th Congress of the World Agricultural Economics Association (IAAE), Queensland, Australia, 2006, (σε συνεργασία με τον D. Dadakas).
      • MFA Quotas Elimination: the Case of Cotton Yarn in Greece – a Multi-Market vs. a Single Market Analysis, American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Long Beach, California, July 2006, (σε συνεργασία με τον D. Dadakas).

      2005

      • Measuring Multi-market Effects in Vertically Related Markets, 80th Annual WEA International Conference, San Francisco, California, 2005, (σε συνεργασία με τον D. Dadakas).

      2003

      • The C.A.P. and the Greek Livestock Sector, The EC Livestock Policy and its Impact on the Animal Production Sectors in Greece, Portugal and Spain, Institut fuer Agraroekonomie, Christian – Albrechts – Universitaet Kiel, Diskussionbeitraege Nr. 4, Αυγούστου 1993, (σε συνεργασία με τον T.H. Lianos).
      • Development Policy in the Twenty-First Century: Beyond the post-Washington Consensus, B. Fine, C. Lapavitsas and J. Pincus (Ed.), A Book Review, South-Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 1(1), 2003.

      2002

      • Ευημεριακές Επιδράσεις σε ένα Μοντέλο δύο Προϊόντων με Ταυτόχρονες Μεταβολές στις Τιμές: Η Περίπτωση των Παραγωγών Ρυζιού-Καλαμποκιού στο Νομό Θεσσαλονίκης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 2002, (σε συνεργασία με τον Χ. Καρπέτη).

      2001

      • Bullock, D.S. , Katranidis, S. and Nitsi, E., “Multi-market Welfare Analysis: The Case of Greek Corn”, 76th Annual WEA International Conference, San Francisco, California, 2001.
      • Bullock , D.S. , Katranidis, S. and Nitsi, E., “The Economic Effects of EU Wheat Policies in Greece: A Welfare Analysis of Horizontally Linked Markets”, Annual Meeting of the Southern Agricultural Economics Association, Fort Worth, Texas, 2001.

      2000

      • Explaining EU-Member States Positions Towards Agenda 2000 and CAP Reform, IVI Congress of the World Agricultural Economics Association (IAAE), Berlin, 2000, (σε συνεργασία με την A. Vakrou).
      • Katranidis, S., and Vakrou, A., “Explaining EU-Member States Positions Towards Agenda 2000 and CAP Reform”, IVI Congress of the World Agricultural Economics Association (IAAE), Berlin, 2000.

      1999

      • Katranidis, S. and Vakrou, A., “EU-Member States Positions and Voting Coalitions Towards Agenda 2000 and CAP Reform”, Contributed Paper, IX Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Warsaw, 1999.

      1998

      • CAP Reform: The Southern Products, M. Tracy (Ed.), A Book Review, European Review of Agricultural Economics, Vol. 25, 1998.
      • Katranidis, S. and Vakrou, A., “Searching for Potential Use of Ecological Materials in Buildings: Roof Greening in Greece”, 6o Symposium JIP Agribusiness and Environmental Protection, Rio de Janeiro, 1998.

      1996

      • Katranidis, S. αnd Nitsi, E., “Die Nachfrage nach Umweltqualitaet: Der Fall der Bauwerks-Naturierung, Symposium JIP A.E.P. «Stadtentwicklung und Stadtoekologie, Bauwerks-Groβflaechen-Naturierung”, San Juan, Puerto Rico, 1996.
      • Karagiannis, G. and Katranidis, S., “The Political Economy of Farm Credit Policy: The Case of Greece”, Contributed Paper, VIII Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Edinburgh, 1996.
      • Karagiannis, G. and Katranidis, S. and Velentzas, K., “Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry”, Contributed Paper, Southern Agricultural Economics Association (SAEA), Annual Meeting, Greensboro, North Carolina, Feb. 1996.

      1994

      • Χρήση Παραγωγικών Εισροών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα: Οι επιπτώσεις της Ένταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Τιμητικός Τόμος προς τιμή του καθηγητή Γ. Στεργιάδη, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 1994, (σε συνεργασία με τους Κ. Βελέντζα και Γ. Καραγιάννη).
      • Die wirtschaftliche Bedeutung Griechenlands auf dem Balkan alt Mitglied der Europaeischen Union, στο: Arbeitspapiere des Instituts fuer Internationale Politik und Regionalstudien, Nr. 4, Berlin, 1994, (σε συνεργασία με τους G. Tsekouras και S. Siskos).

      1993

      • Πρόσφατες εξελίξεις στην αλβανική κτηνογραφία: μία πρώτη προσέγγιση, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1993, (σε συνεργασία με τον Η. Κατσίκα).
      • Katranidis, S. and Lianos, Th., “The Market for Lamb and Goat Meat in Greece and the Reform of the Common Agricultural Policy”, VII Συνέδριο της European Assosiation of Agricultural Economists (E.A.A.E.), in Congress Proceedings Abstracts, Stressa, Ιtaly, 1993.

      1986

      • Milchmarktpolitik und Arbeitszeitverkuerzung bei vollem Einkommensausgleich, στο:Agra – Europe, Vol. 49, 1986, (σε συνεργασία με τον B. Boesche).
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font