Κατρανίδης Στυλιανός
 • 2310-891772
 • katranid uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ3, 307
 • Fax: 2310-891732

  Κατρανίδης Στυλιανός

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Αγροτική Οικονομική"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.Σ.O.E.E., (1981)
  • Dr. sc. agr., Univ. Kiel, D., (1986).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Οικονομικά της Ευημερίας
  Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Ολοκλήρωσης
  Κοινή Αγροτική Πολιτική

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
   (ΟΙ0503)
  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΔΕ0209)
  • ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
   (ΟΙ0615)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ - Κ. ΚΑΡΦΑΚΗΣ


  Καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης

  Το μάθημα αυτό είναι ένα κλασικό μάθημα Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός προγράμματος ΜΒΑ. Τα θέματα που καλύπτει το συγκεκριμένο μάθημα είναι: Παραδοσιακές θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Εναλλακτικές προσεγγίσεις για το διεθνές εμπόριο (Ενδοκλαδικό Εμπόριο, Στρατηγική Πολιτική Εμπορίου κ.τ.λ.). Η παρέμβαση του κράτους στο διεθνές εμπόριο. Θεωρία και πολιτική δασμών και ποσοστώσεων. GATT και ΠΟΕ. Εμπορικές συμφωνίες και οικονομική ολοκλήρωση.


  (Διεθνής Χρηματοδότηση) Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρφάκης

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της θεωρίας & πολιτικής του διεθνούς χρήματος που είναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων διεθνών νομισματικών προβλημάτων. Τα θέματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: αγορά συναλλάγματος, αρμπιτράζ νομισμάτων, κερδοσκοπία & αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, αρμπιτράζ επιτοκίων, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, κρατική παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, συναλλαγματικές κρίσεις.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2001

   • Κατρανίδης, Σ. (επιμέλεια), Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Έκδοση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2001.

   1998

   • Karagiannis, G., Katranidis, S., Nitsi, E., Tzouvelekas, V. and Vakrou, A., “Competitiveness, Regional Impacts and Environmental Dimensions of Aquaculture”, in Freer Trade, Environment, and the Primary Production Sector in Southern Europe: Unraveling the Evidence from Greece, Kluwer Academic Publishers, 1998.

   1996

   • Λιανός, Π.Θ., Δαμιανός, Ι.Δ., Μέργος, Γ.Ι., Ντεμούσης, Μ.Φ. και Κατρανίδης, Δ.Σ., Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα, 1996.

   1995

   • Βελέντζας, Κ., Κατρανίδης, Σ., Κατσίκας, Η., Χατζηπροκοπίου, Μ., Διερεύνηση της Παραγωγής και Εμπορίας Φασολιού στους Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έκδοση Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.), Αθήνα 1995.
   • Κατρανίδης, Σ., Ειδικά Θέματα Διεθνούς Εμπορίου, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Έκδοση Παν/μίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.

   1992

   • Avillez, F. and Katranidis, S., Production Marketing and Consumption of Animal Products in Portugal, Wissenschoftsverlag Vank Kiel KG, Kiel 1992.

   1991

   • Κατρανίδης, Σ., Παραδόσεις για το μάθημα της Αγροτικής Οικονομικής, Έκδοση Παν/μίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1991.
   • Katranidis, S. and Lianos, T., P., Production Marketing and Consumption of Animal Products in Greece, Wissenschoftsverlag Vank Kiel KG, Kiel, 1991.

   1987

   • Katranidis, S., Entwicklungsprobleme und-moeglichkeiten laendlicher Raeume in Griechenland, Spanien und Portugal: Eine Studie unter besonderer Beruecksictigung des Beitrages des landwirtschaftlichen Sektors einer erweiterten EG, Wissenschoftsverlag Vank Kiel KG, Kiel 1987.

   1985

   • Katranidis, S., Agrarpolitik und Agrarsektor in Griechenland, Wissenschoftsverlag Vank Kiel KG, Kiel 1985.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (31 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2010

    • The Effects of Trade Liberalization in Textiles and Clothing on the Greek Market for Cotton Yarn: A Multi-Market Analysis, Review of International Economics, 18(1): 138-152, 2010. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

    2008

    • Single versus Multi-Market Approach: An Application to the Greek Cotton Market, Atlantic Economic Journal, 36(4): 469-481, 2008. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

    2005

    • The effects of EU Corn, Cotton and Sugar Beef Policies on Greek Producers: A multi-market analysis. Agricultural Economics, 33(3): 423-430, 2005. (Σε συνεργασία με τους D.S. Bullock και E.I.Nitsi)

    2003

    • Katranidis, S., Kordas, G. and Velentzas K., “Welfare analysis and bootstrapping”, Applied Economic Letters, Vol.10(6), 2003.
    • Κατρανίδης, Σ., Κόρδας, Γ. και Βελέντζας, Κ., “Αγροτικός Φουνταμενταλισμός και Κρατική Παρέμβαση”, Σπουδαί, Vol.53, 2003.
    • Katranidis S., Nitsi E. and Vakrou A., “Social Acceptability of Aquaculture Development in Coastal Areas: The Case of Two Greek Islands”, Coastal Management, Vol.31, 2003.

    2002

    • Karagiannis, G., Katranidis, S. and V. Tzouvelekas, “Measuring and Attributing Technical Inefficiencies of Seabass and Seabream Production in Greece”, Applied Economics Letters, Vol.9 (8), 2002.
    • Katranidis, S. and Vakrou, A., “EU-Memberstates' Positions and Voting Coalitions in the Context of Agenda 2000 and the CAP Reform”, Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales, Vol.63(2), 2002.

    2000

    • Karagiannis, G., Katranidis, S. and Velentzas, K., “An Error Correction Almost Ideal Demand System for Meat in Greece”, Agricultural Economics, Vol.22, 2000.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S. and V. Tzouvelekas, “Measuring Technical, Allocative and Cost Efficiencies of Seabass and Seabream Farms in Greece”, Aquaculture Economics and Management, Vol.4(3/4), 2000.
    • Karagiannis, G. and Katranidis, S., “A production Function Analysis of Seabass and Seabream Production in Greece”, Journal of the World Aquaculture Society, Vol.31(3), 2000.
    • Katranidis, S. and Velentzas, K., “The Markets of Cotton Seed and Maize in Greece: Welfare Implications of the Common Agricultural Policy”, Agricultural Economics Review, Vol.1(2), 2000.

    1998

    • Katranidis, S., and Nitsi, E., “Aussenhandelseffekte der oekonomischen Integration in der Europaeischen Union Der Fall Bulgariens und Rumaeniens, Schriften der Gesellschaft fuer Wirtschafts-und Sozialwissenschaften des Landbaues”, Land-und Ernaehrungs wirtschaft in einer Εrweiterten EU, Vol.38, 1998.

    1997

    • Karagiannis, G., Katranidis, S. and Velentzas, K., “Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry”, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol.52, 1997.

    1996

    • Katranidis, S., “The Albanian Livestock Sector: Problems and Perspectives”, Agricoltura Mediterranea, Vol.126, 1996.
    • Katranidis, S., “Raeumliche Wirtschaftsstrukturen und regionale Agrareinkommensdisparitaeten in Griechenland, Portugal und Spanien”, Schriften der Gesellschaft fuer Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues, Agrarstrukturentwicklungen und Agrarpolitik, Vol.36, 1996.
    • Katranidis, S., “Regionale Aspekte der albanischen Tierproduktion: Standorteinteilung und agrarpolitische Implikationen”, Berichte ueber Landwirtschaft, Vol. 74, 1996.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “Decomposition Analysis of Factor Cost Shares: The Case of Greek Agriculture”, Journal of Agricultural and Applied Economics, Vol.28, 1996.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “A Quantitative Analysis of Demand for Meat Items in Greece, 1965-1992”, Scottish Agricultural Economics Review, Vol.9, 1996.

    1995

    • Κατρανίδης, Σ., “Η Πολιτική Οικονομία της Δασμολογικής Προστασίας: Η Ελληνική Περίπτωση”, Σπουδαί, Vol.45, 1995.
    • Katranidis, S., “Der Markt fuer Schweinefleisch in Griechenland und die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik”, Berichte ueber Landwirtschaft, Vol.73, 1995.

    1993

    • Κατρανίδης, Σ. και Λιανός, Θ.Π., “Η αγορά βοδινού-μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα”, Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, Vol.11, 1993.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “Empirische Untersuchung der Auswirkungen des EG-Beitritts auf die Verwendung produktiver Inputs und die Outputentwicklung des griechischen Agrarsektors”, Agrarwirtschaft, Vol.42(10), 1993.
    • Lianos, T., P. and Katranidis, S., “Modelling the beef market of the Greek economy”, European Review of Agricultural Economics, Vol.20, 1993.

    1992

    • Katranidis, S. and Mantakas, G., “Sectoral Interaction in the Greek Sugar Industry”, Quarterly Journal of International Agriculture, Vol.31, 1992.
    • Βελέντζας, Κ., Καραγιάννης, Γ., Κατρανίδης, Σ., “Δυνατότητες Υποκατάστασης Παραγωγικών Συντελεστών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα”, Σπουδαί, Vol.42, 1992.

    1989

    • Katranidis, S. und Boesche, B. “Einfluss des EG-Beitritts auf die Landwirtschaft der portugiesischen Regionen unter Beruecksichtigung der griechischen Erfahrungen”, Berichte ueber Landwirtschaft, Vol.67, 1989.

    1988

    • Katranidis, S. et Analytis, M., “La pluriactivite des agriculteurs grecs: une analyse du phenomene et propositions pour une politique agricole et regionale”, Revue d'Economie Regionale et Urbaine, Vol.4, 1988.
    • Katranidis,S. und Boesche, B., “Bestimmungsgruende regionaler inkommensdisparitaeten im Ararsektor Griechenlands”, Agrarwirtschaft, Vol.3(37), 1988.

    1987

    • Κατρανίδης, Σ., “Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία Περιφερειακές επιδράσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής”, Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, Vol.ΙΙ(2), 1987.
    • Boesche, B. und Katranidis, S., “EG Agraraussenhandel und-marktordnungssystem vor dem Hintergrund aktueller GATT–Verhandlungen”, Agrarwirtschaft, Vol.6(36), 1987.
    • Συνέδρια (18 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2002

     • Κατρανίδης, Σ., Κόρδας, Γ. και Βελέντζας, Κ., “Αγρότες και Περιβαλλοντική Προστασία: Μια Έρευνα Γνώμης”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 2002.

     2000

     • Κατρανίδης, Σ., Νικολάου, Α. και Βελέντζας, Κ., “Η ζήτηση τσιγάρων στην Ελλάδα: Μια εμπειρική μελέτη”, Πρακτικά του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2000.
     • Κατρανίδης, Σ., Κόρδας, Γ. και Βελέντζας, Κ., “Αγροτικός Φουνταμενταλισμός, Οικογενειακή Γεωργία και Κρατική Παρέμβαση”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 2000.
     • Κατρανίδης, Σ., “Ευημεριακές Επιδράσεις της ΚΑΠ σε Οριζόντια Σχετιζόμενες Αγορές Αγροτικών Προϊόντων: Η Περίπτωση των Παραγωγών Καλαμποκιού, Βαμβακιού και Ζαχαρότευτλων”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 2000.

     1998

     • Κατρανίδης, Σ. και Καραγιάννης, Γ., “Ανάλυση των Διαρθρωτικών Χαρακτηριστικών του Κλάδου Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών στην Ελλάδα”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 1998.
     • Κατρανίδης, Σ., “AGENDA 2000 και Κ.Α.Π : Η Διεθνής Διάσταση της Συνεχιζόμενης Μεταρρύθμισης”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 1998.

     1997

     • Βάκρου, Α., Καραγιάννης, Γ., Κατρανίδης, Σ. και Νίτση, Ε., “Οικονομική Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ιχθυοκαλλιεργειών: η Περίπτωση των Ιχθυοτροφείων Κεφαλλονιάς”, Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, «Εξελίξεις στον Τομέα Αλιείας», Θεσσαλονίκη, 1997.
     • Καραγιάννης, Γ. και Κατρανίδης, Σ., “Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Παραγωγής των Ιχθυοτροφικών Μονάδων Τσιπούρας και Λαβρακιού στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 1997.

     1995

     • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “Production Structure of Cotton Farm in Greece: A Regional Analysis on Returns to Scale, “Small Scale Economies in a Large Integrated Economy: An Agricultural Perspective”, 44th EAAE Seminar, Θεσσαλονίκη, 1995.
     • Katranidis, S. and Lianos, Th., “Small Farms in Greek Agriculture, “Small Scale Economies in a Large Integrated Economy: An Agricultural Perspective”, 44th EAAE Seminar, Θεσσαλονίκη, 1995.

     1994

     • Καραγιάννης, Γ., Κατρανίδης, Σ., “Η Παρέμβαση του Κράτους στην Πολιτική Δανειοδότησης του Αγροτικού Τομέα: Ομάδες Συμφερόντων και Επιδιώξεις της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής”, Πρακτικά του Ε' Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, “Όρια και Σχέσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού”, Αθήνα, 1994.

     1993

     • Κατρανίδης, Σ., “Ελληνική Μεταποίηση, ομάδες συμφερόντων και οι επιδράσεις τους στη διάρθρωση της δασμολογικής προστασίας, Εισήγηση στο Δ' Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, “Η Ελληνική Κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945 - 1967)”, Αθήνα, 1993.
     • Κατρανίδης, Σ., “Ένα οικονομετρικό υπόδειγμα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων πολιτικής στην αγορά αγροτικών προϊόντων: Η περίπτωση της αγοράς χοιρινού κρέατος και οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)”, Εισήγηση στο Συνέδριο: International Symposium on Economic Modelling, που διοργανώθηκε από το Παν/μιο Πειραιώς και το European Economics and Financial Centre, Πειραιάς, 1993.
     • Katranidis, S., “Periurbane Landwirtschaft in dem Groβraum Thessaloniki: Entwicklung, Bedeutung, Perspektiven”, Εισήγηση στο Συνέδριο: 3.Internationales Symposium, Agribusiness-Environmental Protection, Berlin, 1993.
     • Karagiannis, G., Katranidis, S., Velentzas, K., “Conflicts on Agricultural Regional Development in the European Community: Implications from Technical Change, Policy and Food Consumption Patterns”,Seminar Proceedings, Geographies of Intergrations, Geographies of Inequality in a Post Maastricht Europe, International Seminar, Σύρος, 1993.

     1992

     • Κατρανίδης, Σ. και Λιανός, Θ.Π., “Η αγορά αιγοπρόβειου κρέατος στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής”, Εισήγηση στο Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1992.

     1991

     • Κατρανίδης, Σ. και Μάντακας, Γ., “Η Κοινωνική Πολιτική των Αγροτικών Τιμολογιακών Ενισχύσεων και η Διαφορική της Επίδραση στον Αγροτικό Πληθυσμό”, Εισήγηση στο Γ' Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, “Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα”, Αθήνα, 1991.

     1990

     • Λιανός, Θ.Π. και Κατρανίδης, Σ., “Ζωικό Κεφάλαιο και Παραγωγή Βοδινού - Μοσχαρίσιου Κρέατος στην Ελλάδα, 1966–1987”, Εισήγηση στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 1990.
     • Άλλα (9 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2001

      • Bullock , D.S. , Katranidis, S. and Nitsi, E., “The Economic Effects of EU Wheat Policies in Greece: A Welfare Analysis of Horizontally Linked Markets”, Annual Meeting of the Southern Agricultural Economics Association, Fort Worth, Texas, 2001.
      • Bullock, D.S. , Katranidis, S. and Nitsi, E., “Multi-market Welfare Analysis: The Case of Greek Corn”, 76th Annual WEA International Conference, San Francisco, California, 2001.

      2000

      • Katranidis, S., and Vakrou, A., “Explaining EU-Member States Positions Towards Agenda 2000 and CAP Reform”, IVI Congress of the World Agricultural Economics Association (IAAE), Berlin, 2000.

      1999

      • Katranidis, S. and Vakrou, A., “EU-Member States Positions and Voting Coalitions Towards Agenda 2000 and CAP Reform”, Contributed Paper, IX Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Warsaw, 1999.

      1998

      • Katranidis, S. and Vakrou, A., “Searching for Potential Use of Ecological Materials in Buildings: Roof Greening in Greece”, 6o Symposium JIP Agribusiness and Environmental Protection, Rio de Janeiro, 1998.

      1996

      • Karagiannis, G. and Katranidis, S. and Velentzas, K., “Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry”, Contributed Paper, Southern Agricultural Economics Association (SAEA), Annual Meeting, Greensboro, North Carolina, Feb. 1996.
      • Katranidis, S. αnd Nitsi, E., “Die Nachfrage nach Umweltqualitaet: Der Fall der Bauwerks-Naturierung, Symposium JIP A.E.P. «Stadtentwicklung und Stadtoekologie, Bauwerks-Groβflaechen-Naturierung”, San Juan, Puerto Rico, 1996.
      • Karagiannis, G. and Katranidis, S., “The Political Economy of Farm Credit Policy: The Case of Greece”, Contributed Paper, VIII Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Edinburgh, 1996.

      1993

      • Katranidis, S. and Lianos, Th., “The Market for Lamb and Goat Meat in Greece and the Reform of the Common Agricultural Policy”, VII Συνέδριο της European Assosiation of Agricultural Economists (E.A.A.E.), in Congress Proceedings Abstracts, Stressa, Ιtaly, 1993.