Κατσούκας Δημήτριος
 • 2310-891248
 • katsukas uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ ημ.,
 • Fax: 2310-891280

  Κατσούκας Δημήτριος

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
  Προϊστάμενος


  Βιογραφικό