Κατσούκας Δημήτριος
 • 2310 891.248
 • katsukas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ ημ.,
 • 2310 891.280

  Κατσούκας Δημήτριος

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
  Προϊστάμενος


  Βιογραφικό