Τσέντς Κατρίν-Αννέττε
 • 2310 891.125
 • katze uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 403

  Τσέντς Κατρίν-Αννέττε

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Φλάουτο",(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 62/29.01.2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φλάουτου Künstlerische Reifeprüfung (1991), Hochschule für Musik Detmold, Dortmund, Γερμανία.
  • Δίπλωμα Φλάουτου (1989) Hochschule für Musik Detmold, Dortmund, Γερμανία.
  • 2013 - Διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Η Πολυφωνία στο φλάουτο - μια ερευνητική, ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση». Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ρεπερτόριο φλάουτου: όλων των ειδών και όλων των εποχών
  • Μουσική ερμηνεία: τα στιλιστικά ιδανικά της μουσικής έκφρασης και του ήχου, η ιστορική ενημέρωση, η μουσική δημιουργία στον 20ο και 21ο αιώνα, το ρεπερτόριο Ελλήνων συνθετών, τα πνευστά έξω-ευρωπαϊκών πολιτισμών, ο αυτοσχεδιασμός
  • Διδασκαλία: με επίκεντρο την υποστήριξη της προσωπικής και μουσικής εξέλιξης των νέων μουσικών
  • Παιδαγωγική και επιστημονική μελέτη: η κατάρτιση της εκτέλεσης στο φλάουτου ως συνολικήπράξη - μέσω πνευματικής εργασίας, της γνώσης, της ικανότητας και της ευχέρειας για τη σωστή και απρόσκοπτη απόδοση ενός μουσικού έργου. Παράλληλη εμβάθυνση σε θεμελιώδη ακουστικά στοιχεία, στη συνείδηση του σώματος και στη φιλοσοφική προσέγγιση αισθητικών ιδανικών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9015)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9016)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα
  μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς
  και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των
  ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της
  ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη
  διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών.
  Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών,
  διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της
  πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά
  θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται
  και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους
  φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης
  της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.
  Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου
  και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (KAM101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (KAM105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (KAM106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ I
   (ΚΑΕ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ II
   (ΚΑΕ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ III
   (KAE203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ IV
   (ΚΑΕ204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ V
   (KAE205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ VI
   (KAE206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ VII
   (KAE207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ VIII
   (ΚΑΕ208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΦΛΑΟΥΤΟ)
   (ΜΣ0313)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΦΛΑΟΥΤΟ)
   (ΜΣ0414)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΦΛΑΟΥΤΟ)
   (ΜΣ0517)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΦΛΑΟΥΤΟ)
   (ΜΣ0614)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9253)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9254)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΜΣ0812)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΜΣ0121)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (ΜΣ0127)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη ιοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (ΜΣ9129)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων  καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΦΛΑΟΥΤΟ): ΠΙΚΟΛΟ I
   (ΜΣ0115)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου. Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΦΛΑΟΥΤΟ): ΠΙΚΟΛΟ II
   (ΜΣ0116)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου. Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  • ΦΛΑΟΥΤΟ I
   (ΕΦ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0395)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ II
   (ΕΦ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0396)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ III
   (ΕΦ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0397)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ IV
   (ΕΦ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0398)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ V
   (ΕΦ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0399)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ VI
   (ΕΦ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ VI--ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0400)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ VII
   (ΕΦ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0454)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ VIII--ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0455)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΛΑΟΥΤΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΦ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2015

   • 2015 - Zenz, K., The Complete Works for Flute by John Cage II - American Classics - Liner Notes για το booklet του CD, Naxos (8.559774 / 2016)

   2014

   • 2014 - Zenz, K., The Complete Works for Flute by John Cage I - American Classics - Liner Notes για το booklet του CD, Naxos (8.559773 / 2015)

   2013

   • Τσεντς, Κ., “H Πολύηχοι στο φλάουτο: μια ερευνητική, πρακτική και παιδαγωγική προσέγγιση”, Διδακτορική διατριβή PhD Diss., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2013

   2011

   • Vouvaris, P. /Zenz , K., Σημείωμα / Liner Notes για το booklet του CD “Greek Flute Music of the 20th & 21st Centuries”, 10/2011, Naxos 8.572369
   • Κουμεντάκης, Γιώργος «Forget Me» (2009), Hellenic Music Center 2011 (Μουσική παρτιτούρα)

   1994

   • Michels, Ulrich, Ατλας της μουσικής τόμοι I & II, Φ. Νάκας 1994-95, Αθήνα. Συνεργασία στην μετάφραση από τα Γερμανικά στα Ελληνικά,
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2005

    • Zenz, K. «DMAATHEN by I. Xenakis – Musical analysis with emphasis on the special features of the transcription for Alto flute & percussion by K. Zenz (2002)» Ανακοίνωση στο Ιnternational Symposium Iannis Xenakis», Αθήνα 2005. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Universite de Montpellier (Με κριτές, δημοσιευμένο στα Πρακτικά.

    1994

    • Zenz, Κ., “Ιm Andenken an Anestis Logothetis”, MusikTexte 53/1994, p.57
    • Συνέδρια (2 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2011

     • 2011 - “Second Athens Composer/Performer Conference”, Deree College, Αθήνα, σε συνεργασία με: Goldsmiths, University of London, St. Catherine’s British Embassy School, Athens, Greece and DEREE, The American College of Greece, Chair σε ενότητα παρουσιάσεων και μέλος στο στρογγυλό τραπέζι συζήτησης

     2005

     • 2005 - «Ιnternational Symposium Iannis Xenakis», Αθήνα , DMAATHEN by I. Xenakis – Musical analysis with emphasis on the special features of the transcription for Alto flute & percussion by K. Zenz (2002)
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (123 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2016

      • Μάρτιος 2016 - Θεατρικός Σταθμός Ηρακλείου, Κρήτη Κατερίνα Τσεντς – φλάουτο, Ελένη Νικολαϊδη – πιάνο C. Saint-Saens, M. Ravel, Cl. Debussy, B. Godard, C. Ph. E. Bach, F. Chopin, Φ. Κοσώνα, F. Poulenc – Κρήτη
      • Απρίλιος 2016 - ΕΡΤ, 3ο Πρόγραμμα Ζωντανή συναυλία «Παρουσίες ΙΙ», Σύνολο «Παρουσίες» με έργα J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, Μ. Αδάμη, Α. Λογοθέτη, Α. Παναγιωτόπουλου, διεύθ. Α. Παναγιωτόπουλος, ΣΤΟΥΝΤΙΟ Γ’ - Αθήνα

      2015

      • Μάρτιος 2015 - "Before the Wind" συναυλία με σύνολα φλάουτων σε σύμπραξη με την τάξη σύνθεσης του ΤΜΕΤ (Κ. Τσεντς / Γ. Κυριακάκης), Thessaloniki, Γενή Τζαμί
      • Μάιος 2015 - ΕΡΤ, 3ο Πρόγραμμα Ζωντανή συναυλία «Παρουσίες Ι», Σύνολο «Παρουσίες» με έργα C. Ph. E. Bach, Α. Λογοθέτη, Α. Παναγιωτόπουλου, διεύθ. Α. Παναγιωτόπουλος, ΣΤΟΥΝΤΙΟ Γ’ - Αθήνα
      • An Art, Αθήνα Ιούνιος 2015 - Ρεσιτάλ για φλάουτο & πιάνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Παναγιώτης Κραμπής, πιάνο, με έργα L.v. Beethoven, F. Schubert, J. Andersen, F. Chopin, Αθήνα

      2014

      • Ιανουάριος 2014 - Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα Tribute to Mauricio Kagel - Open Days “Phantasiestueck” για φλάουτο & πιάνο σόλο με μικρό σύνολο Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Χρήστος Σακελλαρίδης, πιάνο “Von” για φλόυτο & ακορντεόν, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Θόδωρος Κοτεπάνος, ακορντεόν - Αθήνα
      • Μάρτιος 2014 - Alatza Imaret "Magic Flutes" Σύνολο 17 φλάουτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας & του Ιονίου Πανεπιστημίου με έργα H. Brant, J. Bodin de Boismortier, M. Kagel, J. S. Bach, Δ. Μπάκα, St. Reich, Ν. Σκαλκώτα, Γιάννης Κούκας, διεύθ., σχεδιασμός: Κατερίνα Τσεντς, στο πλαίσιο του “European Youth Capital 2014 City of Thessaloniki”
      • Μάρτιος 2014 - California Arts Institute CalArts Solo Flute Recital, Katrin Zenz, flute, “Greek flute music of the 20th&2st centuries” με έργα Θ. Αντωνίου, Μ. Μπορμπουδάκη, Δ. Τερζάκη, Γ. Κουρουπού, Α. Φιλιππακόπουλου, Φ. Κοσώνα, Γ. Κουμεντάκη - Los Angeles
      • Απρίλιος 2014 - University of Santa Barbara, California Solo Flute Recital, Katrin Zenz, flute, “Greek flute music of the 20th&2st centuries” με έργα Θ. Αντωνίου, Μ. Μπορμπουδάκη, Δ. Τερζάκη, Γ. Κουρουπού, Α. Φιλιππακόπουλου, Φ. Κοσώνα, Γ. Κουμεντάκη - Santa Barbara
      • Απρίλιος 2014 - Redlands University, California Solo Flute Recital, Katrin Zenz, flute, “Greek flute music of the 20th&2st centuries” με έργα Θ. Αντωνίου, Μ. Μπορμπουδάκη, Δ. Τερζάκη, Γ. Κουρουπού, Α. Φιλιππακόπουλου, Φ. Κοσώνα, Γ. Κουμεντάκη - Los Angeles
      • Μάιος 2014 - "Λουτρό των Αέριδων", Αθήνα "On the Rocks" - Σόλο ρεσιτάλ φλάουτου Θ. Αντωνίου, Μ. Μπορμπουδάκης, Δ. Τερζάκης, Α. Φιλιππακόπουλος, Φ. Κοσώνα, Γ. Κουμεντάκης - Αθήνα
      • Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα Σεπτέμβριος 2014 - ICMC 2014 – Σόλο ρεσιτάλ για φλάουτο και ηλεκτρακουστικά μέσα Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, πίκολο, άλτο φλάουτο με έργα των Fernando Lopez-Lezcano, Rodrigo Cadiz, David Evan Jones, Nicolas Jacquot, (Άγγελος Μπότσης, κιθάρα), Ying-Jung Chen, Riccardo Castagnola, Ori Barel, Daniel Miller, Tom Mays (7 Παγκόσμιες πρώτες εκτελέσεις) - Αθήνα
      • Σεπτέμβριος 2014 - Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Αθήνα Ρεσιτάλ σόλο φλάουτου στα πλαίσια της εγκαίνιας της έκθεσης ΑΚΡΟπολίτες, Αθήνα
      • Δεκέμβριος 2014 - Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα Αφιέρωμα στον Karlheinz Stockhausen Zungenspitzentanz 9. ex 53 (1983) για σόλο πίκολο φλάουτο Zeitmasze No. 5 (1955-56) για 5 ξύλινα πνευστά, Αθήνα
      • Δεκέμβριος 2014 - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα - Μουσικές Τετάρτες - “Με Ένα Καλειδοσκόπιο” Ρεσιτάλ για φλάουτο & πιάνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Ελένη Νικολαϊδη, πιάνο W.A. Mozart, L.v. Beethoven, F. Schubert, J. Andersen, Δ. Τερζάκη, Γιάννη Ιωαννίδη - Αθήνα

      2013

      • 18 Αυγούστου - Εκκλησίες Αγ. ʼννα, Αγ. Γεώργιος, Παναγία Κώμης, Τήνος,“Μουσικός Περίπατος” με έργα Bach, Mozart, Debussy, Ibert, Saint- Saens, Berio, Cage, Τερζάκης.ʼννα Παγκάλου, μέτζο σοπράνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτα, Μαρία-Χριστίνα Παπαδοπούλου, άρπα
      • 14 Ιουλίου - Kolumba Artmuseum Cologne, Γερμανία“FLUTEscape” Ρεσιτάλ σόλο φλάουτο των J.S. Bach, L. Berio, J. Cage, Α. Φιλιππακόπουλου
      • 13-15 Μαϊου - Academy of Music Zagreb, Croatia. Masterclass φλάουτου στα πλαίσια Erasmus/Socrates
      • 25 Μαρτίου - About / Χώρος Τεχνών, Αθήνα. The complete works for flute by John Cage IKatrin Zenz, flute, Uwe Grodd, flute, Μαρία Αλούπη, πιάνο
      • 9 Φεβρουαρίου - Θέατρο Εμπρός, Αθήνα. Σχεδιασμός διαδραστικής εκτέλεσης έργων των J.S. Bach, L. Berio, J. Cage, Α. Δενιόζου, Α. Λογοθέτη, αυτοσχεδιασμοί.ʼννα Παγκάλου, μέτζο σοπράνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Σωκράτης Σινόπουλος, πολιτική λύρα, Βασίλης Παπαβασιλείου, κοντραμπάσο
      • SPECTRA - Συναυλία για δύο ως δώδεκα φλάουτα με το σύνολο φλάουτων του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τ.Μ.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Henry Brant (Α’ πανελλήνια εκτέλεση), J. Brahms, J. Bodin de Boismortier, Χ. Ξανθουδάκης, M. Kagel: Magic flutes (2004) (Α’ πανελλήνια εκτέλεση), J. S. Bach Δ. Μπάκας: Apophatic Spectralism No 2 (2013), (Α’ παγκόσμια εκτέλεση), St. Reich Γιάννης Πρωτόπαπας: διεύθ., καλλιτεχνική επιμέλεια/διδασκαλία: Ρία Γεωργιάδου & Κατερίνα Τσεντς - Κέρκυρα
      • Δεκέμβριος 2013 - Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα Αφιέρωμα στον Luciano Berio – Open Day Η ακρόαση του έργου του Luciano Berio σε ζωντανή εκτέλεση για σόλο όργανα και φωνές, σε προβολή βίντεο των κινηματογραφημένων ντοκουμέντων για τον ίδιο και από τον Luciano Berio, με οπτικοακουστική εγκατάσταση αφιέρωμα στην Cathy Berberian «magnifiCathy/Mille e una voce» στις αίθουσες και όλους τους χώρους της ΣΓΤ. Καλλιτεχνικός σχεδιασμός και επιμέλεια, επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού, επιμέλεια του συνόλου Ensemble TORA: Κατερίνα Τσεντς (Fanie Antonelou: soprano, Anna Pangalou: mezzo-soprano, Theodora Baka: mezzo-soprano, Katrin Zenz: flute, alto flute, Krista Martynes: clarinet, bass clarinet, Angelos Politis: clarinet, Dimitris Chandrakis: violin, Angela Giannaki: viola, Dimitris Karakantas: violin, Angela Giannaki: viola, Nikolas Kavakos: violoncello, Vassilis Papavassiliou: double bass, Lorenda Ramou: piano, Maria-Christina Papadopoulou: harp, Panayiotis Andreoglou: accordion, Marinos Tranoudakis: percussion) – Αθήνα

      2012

      • 19-20 Ιουνίου - Universitaet fuer Musik und Darstellende Kunst, Wien. Masterclass φλάουτου στα πλαίσια Erasmus/Socrates
      • 24 Νοεμβρίου - Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα.MUSICIRCUS Αφιέρωμα στον John Cage, Συνδιοργάνωση συνόλου μουσικών, συμμετοχή ως σολίστ και σε σύνολο σε 10 έργα του J. Cage
      • 8 Νοεμβρίου - Donauhalle Donaueschingen, Γερμανία,“Die Neue Reihe” Kersten McCall, Carin Levine, Katrin Zenz, φλάουτο, Oliver McCall, πιάνο.Έργα για σόλο και μουσικής δωματίου των Γ. Κουμεντάκη, Y. Taira, L. Berio, J. Cage, B. McCall
      • 22 Σεπτεμβρίου - About / Χώρος Τεχνών, Αθήνα,“Οι σταθμοί του 20ου αιώνα για φλάουτο» Ρεσιτάλ με έργα E. Varese, L. Berio, J. Cage, S. Sciarrino, D. Lang
      • 24 Αυγούστου - ʼγιος Ιωάννης, Κώμη, Τήνος.Συναυλία Μουσικής Δωματίου με έργα J.Ph. Rameau, G. Pergolesi, W.A. Mozart, F. Schubert, C. Saint-Saens, A. Dvorak, G. Faure, G. Gershwin, G. Koumendakis.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Σοφία Κυανίδου, σοπράνο,, Χαρά Ιακωβίδου & Ludovic Frochot, πιάνο, Πέτρος Βλάσσης, βιολί, Μαίρη Ζαμπέλη, βιόλα
      • 9 Ιουνίου - Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα.Αφιέρωμα στον Ανέστη Λογοθέτη, Μουσική επιμέλεια και διοργάνωση του Συνόλου ΤΩΡΑ, συμμετοχή ως σολίστ και σε σύνολο έργων Α. Λογοθέτη
      • 18 Μαϊου - Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.Πανκόσμια Ημέρα Μουσείων, «Σουμπερτιάδα», πρόγραμμα με έργα F. Schubert, Quartett για φλάουτο, κιθάρα, βιόλα, βιολοντσέλο.Κ. Τσεντς, φλάουτο, Ε. Παπανδρέου, κιθάρα, Δ. Χανδράκης, βιόλα, Δ. Πάτρας, βιολοντσέλο
      • 11 Μαϊου - Ωδείο Athenaeum, ΑθήναΣυναυλία - Πορτραίτο της Έφης Μαρκουλάκη – Κιθαρωδίες.Θεοδώρα Μπάκα, σοπράνο, Βαγγέλης Μανιάτης, βαρύτονος, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Otilia Alitei, βιολί, Κωστής Θέος, βιολοντσέλο, Μιχάλης Κονταξάκης, κιθάρα
      • 11 Μαρτίου - Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα.“Αφιέρωμα στον Γιώργο Κουμεντάκη” Συμμετοχή ως Α’ κορυφαία/φλάουτο στην συναυλία της Ορχήστρας των Χρωμάτων σε έργα L. Berio και Γ. Κουμεντάκη

      2011

      • 16 Δεκεμβρίου - Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα.Παρουσίαση της ηχογράφησης “Greek Flute Music of the 20th&21st centuries” Greek Classics, Naxos
      • 12 Νοεμβρίου - Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα.Αφιέρωμα στους Iάννη Ξενάκη & Francois Bernard Mâche.Αγγελική Καθαρίου, μέτζο σοπράνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Δημήτρης Βασιλάκης, πιάνο, Δημήτρης Δεσύλλας, κρουστά
      • 1 Οκτωβρίου - 70ο Δημοτικό Σχολείο Κουκακίου, Αθήνα.Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα J.S. Bach, W.A. Mozart, L.v. Beethoven, G. Rossini.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Bridge Stringquartet
      • 19 Αυγούστου - ʼγιος Ιωσήφ, Μοναστήρια Τήνου.Ρεσιτάλ σόλο φλάουτου με έργα J.S. Bach, Cl. Debussy, G. Scelsi, F. Chopin, E. Bozza, G. Coates, N. Paganini, Γ. Κουμεντάκη, T. Takemitsu
      • 29 Ιουλίου - Campus Musica, Sermoneta, Italy. Εισαγωγή στην κυκλική αναπνοή – στα πλαίσια του Masterclass φλάουτου του Peter-Lukas Graf
      • 27 Ιουλίου - «Campus musica», Festival Pontina, Sermoneta, Ιταλία.Συμμετοχή στην τελική συναυλία με τη σονάτα του S. Prokfiev και το Flute Quartet του Isang Yun
      • 7 Μαίου - «Buehne frei”, Donauhalle Donaueschingen, Γερμανία.Ρεσιτάλ σόλο φλάουτου με έργα K. H. Stockhausen, G. Coates, E. Bozza, J. Ph. Rameau, Ch. Gounod/Bach, F. Chopin, Γ. Κουμεντάκη
      • 6 Απριλίου - Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.Ρεσιτάλ φλάουτου «F-L-U-T-E Φλαουτοφωνία” με τους φοιτητές της τάξης φλάουτου με έργα Bocquillon, G. Coates, E. Bozza, J. Mouquet, Ph. Glass, R. Wolschina, Γ. Κουμεντάκη, Bach/Gounod
      • 28 Μαρτίου - Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών.Συναυλία στα πλαίσια της αναγώρευσης του επίτιμου διδάκτορα Γάλλου συνθέτη Francois Bernard Mâche με το έργο «Kurunta».Αγγελική Καθαρίου, μέτζο σοπράνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Αθηνά Καψετάκη, κρουστά

      2010

      • 20 Δεκεμβρίου - Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών.Συναυλία με την συμφωνική ορχήστρα του ΤΜΣ, σολίστ Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, W.A. Mozart, Concerto σε ρε ελάσσων για φλάουτο & ορχήστρα KV 314
      • 30 Νοεμβρίου - Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑΜΑΚ.Ρεσιτάλ φλάουτου και πιάνου με έργα J.S. Bach, Mozart, S. Sciarrino, S. Prokofiev.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Ιγκόρ Πέτριν, πιάνο
      • 20 Αυγούστου - 'Αγιος Γεώργιος Περάστρα, Τήνος.
       Σόλο ρεσιτάλ με έργα J.S. Bach, C.Ph.E. Bach, Mozart, Chopin, Αντωνίου, Debussy, Sciarrino, Κουμεντάκη
      • 27 Ιουλίου - Campus Musica, Sermoneta, Italy. Εισαγωγή στην κυκλική αναπνοή – στα πλαίσια του Masterclass φλάουτου του Peter-Lukas Graf
      • 2 Ιουλίου - Βουλευτικό Ναύπλιο.Σόλο ρεσιτάλ με έργα J.S. Bach, C.Ph.E. Bach, Chopin, Αντωνίου, Τερζάκη, Debussy, Sciarrino, Κουμεντάκη
      • 20 Ιουνίου - Swedish Institute of Athens.Memorial for Swedish writer Lure Stinner με έργα C. Ph. E. Bach, Αντωνίου
      • 12 Ιουνίου - 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.Συναυλία μουσικής δωματίου με φλάουτο, βιολί και βιόλαΚατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Μαίρη Ζαμπέλη, βιολί, Πέτρος Βλάσσης, βιολί και βιόλα
      • 28 Απριλίου - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», 12ος κύκλος διαλέξεων “Νέες Τεχνικές στο Φλάουτο”, Παρουσίαση με την Κατερίνα Τσεντς
      • 28 Απριλίου - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα «Λίλιαν Βουδούρη». Διάλεξη – παρουσίαση «Νέες Τεχνικές στο φλάουτο»
      • 18 Μαρτίου - Deutsches Flötenfestival München, Musikhochschule München.Σόλο ρεσιτάλ “Greek flute music of the 20th&21st centuries” με έργα Αντωνίου, Τερζάκη, Ιωαννίδη, Μπορμπουδάκη, Κοσώνα, Κουμεντάκη
      • 14 Φεβρουαρίου - Trianon Film Center, Αθήνα.«Μουσική Εικονολατρεία» Mauricio Kagel “Das Konzert” (2001-02) Concerto για σόλο φλάουτο & ορχήστρα.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Ορχήστρα των Χρωμάτων, διευθ. ʼλκης Μπαλτάς
      • 19 Ιανουαρίου - Conservatoire de la Ville de Luxembourg, Grand Auditorium.Συναυλία με έργα M. Mower, St. Reich, G. Coates, M. Kagel.Soliste: Katrin Zenz, flutes, L’Ensemble de flûtes du Conservatoire de la Ville de Luxembourg, Direction: Carlo Jans
      • 17-19 Ιανουαρίου - Conservatoire de la Ville de Luxembourg, Luxembourg. SEMINAR 20th/21st century flute techniques

      2009

      • 2 Δεκεμβρίου - Δήμος Νέου Ψυχικού, Αθήνα.Συναυλία μουσικής δωματίου με φλαόυτο & τσέμπαλο, με έργα των Mozart, Haydn, J. S. Bach, Αργύρη Κουνάδη, Gloria Coates, Henry Cowell.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Κατερίνα Κτώνα, τσέμπαλο
      • 31 Οκτωβρίου - Αίθουσα Παρνασσός, Αθήνα.Σόλο ρεσιτάλ “Το Πολυφωνικό Φλάουτο” με έργα Coates, Bartolozzi, Holliger, Hosokawa, Sciarrino, Κοσώνα, Λογοθέτη.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, μπάσο φλάουτο
      • 3 Οκτωβρίου - Γκαλερί ΤΑΦ, Αθήνα.3x3 - Σύγχρονη Μουσική από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ με έργα Ελλήνων & Αμερικανών συνθετών.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Γιάννης Σαμπροβαλάκης, κλαρινέτο, Θόδωρος Μιλκόβ, κρουστά
      • 3 Ιουλίου - Münchner Künstlerhaus, Γερμανία.Griechische Flötenmusik des 20. & 21. JahrhundertsΣόλο ρεσιτάλ με έργα Αντωνίου, Ιωαννίδη, Κουρουπού, Λογοθέτη, Τερζάκη, Κοσώνα, Μπορμπουδάκη, Τσαγκάρη, Κουμεντάκη
      • 28 Ιουνίου - Christuskirche Donaueschingen, Γερμανία.Griechische Flötenmusik des 20. & 21. JahrhundertsΣόλο ρεσιτάλ με έργα Αντωνίου, Ιωαννίδη, Κουρουπού, Λογοθέτη, Τερζάκη, Κοσώνα, Μπορμπουδάκη, Τσαγκάρη, Κουμεντάκη
      • 30 Μαϊου - 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνα.Συναυλία μουσικής δωματίου με σοπράνο, φλάουτο και κιθάρα.Σοφία Κυανίδου, σοπράνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Γιώργος Μουλουδάκης, κιθάρα
      • 9 Μαϊου - Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑΜΑΚ.Συμμετοχή στην συναυλία της ημερίδας « Μιχάλης Αδάμης: μουσικό ήθος, νέο-ετεροφωνία και πολυμελωδία» Μ. Αδάμης “Μέλισμα”Αγγελική Καθαρίου, μέτζο σοπράνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο
      • 22-25 Απριλίου - 7ο Διεθνές FLUTEMEETING Λάρισα, διοργάνωση: FluteArt, Διεθνές φεστιβάλ φλάουτου με master classes, συναυλίες, εργαστήρια, εκθέσεις, διαλέξεις, 1ος Μεσογειακός Διαγωνισμός Φλάουτου
      • 7 Μαρτίου - Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑΜΑΚ.Συμμετοχή στην συναυλία της ημερίδας «Elliot Carter: 100 χρόνια μουσικής δημιουργίας» (E. Carter “Scrivo in vento” για σόλο φλάουτο)
      • 15 Φεβρουαρίου - Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.Συναυλία με έργα Ελλήνων Συνθετών, Σύνολο διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
      • 9 Φεβρουαρίου - Εθνική Λυρική Σκηνή, Θέατρο «Ολύμπια», Αθήνα.Σκηνική παράσταση με έργα των Patrice Libes & Γιώργου Κουρουπού, διεύθ. Valery Oreshkin

      2008

      • 18 Δεκεμβρίου - Μουσείο Ηρακλειδών, Αθήνα,Συναυλία μουσικής δωματίου με φλάουτο & τσέμπαλο με έργα των Fischer, J. S. Bach, Αργύρη Κουνάδη, K. Volans.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Κατερίνα Κτώνα, τσέμπαλο
      • 6 Δεκεμβρίου – Αριστοτέλειο Ωδείο Τρικάλων.Σόλο ρεσιτάλ στα πλαίσια του σεμιναρίου φλάουτου με έργα J. S. Bach, Cl. Debussy, Μ Μπορμπουδάκη
      • 6–7 Δεκεμβρίου - Αριστοτέλειο Ωδείο Τρικάλων. Σεμινάριο Φλάουτου
      • 13 Σεπτεμβρίου - “Ιονικές Γιορτές” Δήμου Νέας Σμύρνης.Συναυλία με ποικιλία έργων από Όπερες και Οπερέτες.Δέσποινα Σκαρλάτου, σοπράνο, Αντώνης Συριανός, τενόρος, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Μέμα Ειρηναίου, πιάνο
      • 2 Ιουλίου - Christuskirche Donaueschingen, Γερμανία.“Die Neue Reihe” Συναυλία με το Trio “Windbrücke”Mayumi Miyata, Sho, Katrin Zenz, φλάουτο, Stefan Hussong, ακκορντεόν
      • 30 Απριλίου- 2 Μαϊου - 6ο Διεθνές FLUTEMEETING Λάρισα.Διοργάνωση: FluteArt, καλλιτέχνική επιμέλεια: Κατερίνα Τσεντς.Διεθνές φεστιβάλ φλάουτου με συναυλίες, εργαστήρια, σύνολα φλάουτου, προβολές, εκθέσεις, παρουσιάσεις

      2007

      • 15 Ιουλίου - SMC 07 International Sound & Music Computing Conference, Λευκάδα.Concert 4 J. Harley “Wild fruits 2”, J. Chadabe “Many times Katerina”.Concert 6 S. Emmerson “Spirit of ‘76” για φλάουτο και tape delay
      • 14 Ιουλίου - SMC 07 International Sound & Music Computing Conference, Λευκάδα.Concert 3 A. Deniosos «Chant» (2007) for flutist, audience & electronics
      • 5 Μαϊου - Concert Hall Matica Hrvatska, Zagreb.Ρεσιτάλ για δύο φλάουτα & πιάνο με έργα Debussy, C.Ph.E. Bach, A. Mozart, I. Yun, Ι. Ιωαννίδη, Faure.Renata Penezic & Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο
      • 4 Μαϊου - Concert Hall Matica Hrvatska, Zagreb.«Ο ήχος του φλάουτου στον 21ο αιώνα» Σόλο ρεσιτάλ φλάουτου με έργα Takemitsu, Stockhausen, Perezzani, Μπορμπουδάκη, Lang
      • 4-6 Μαϊου - Ανώτατη Μουσική Ακαδημία Zagreb, “Zagreb – Thessaloniki with a flute” Masterclass φλάουτου σε φοιτητές από τις Ανώτατες Μουσικές Ακαδημίες Zagreb, Dubrovnik & Split, Κροατία. Επιμέλεια και διεύθυνση Συνόλου Φλάουτου στη συναυλία στις 6.5.07
      • 21 Απριλίου - Νέο Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.“Medea Electronique” (2007) παράσταση με πολυμέσα των Μ. Μανουσάκη, Χρ. Λάσκαρη, Lo Key, Π. Τσαγκαράκη, Σ. Μπιρμπίλη.Ελένη Κουτσουμπή, σοπράνο, Λίλιαν Σίμπα, μετζο σοπρ., Τζο Τορναμπένε, βαρύτονο σαξόφωνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Γιώργος Φαρούγγιας, φακγότο, Κώστας Αναστασόπουλος, βιολί, Παναγιώτης Κολιαβασίλης, κρουστά, ʼγγελος Μπότσης, κιθάρα
      • 13 Απριλίου - Διεθνές FLUTE MEETING VOLOS, Σεμινάριο – Παρουσίαση «Ο ήχος του φλάουτου στον 21ο αιώνα»
      • 16, 17, 18 Μαρτίου - Θέατρο Φούρνος, Αθήνα.Συναυλίες με πολύτεχνα έργα για φλάουτο σόλο, φλάουτο &τσέλο τωνΝίκου Χαριζάνου & Σοφίας ΚαμαγιάννηΚατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Κωστής Θέος, βιολοντσέλο
      • 10, 11, 12 Φεβρουαρίου - Θέατρο Σημείο, Αθήνα.Συναυλίες με πολύτεχνα έργα για φλάουτο σόλο, φλάουτο & τσέλοτων Νίκου Χαριζάνου & Σοφία ΚαμαγιάννηΚατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Κωστής Θέος, βιολοντσέλο
      • 19 Ιανουαρίου - Μουσείο Weiler Ακροπόλεος, Αθήνα.Σόλο ρεσιτάλ φλάουτου με έργα Bach, Debussy, Κουρουπός, Alfven
      • 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ιανουαρίου - Μέγαρο Μουσικής Αθήνα.«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» Μπαλέτο της Ζυρίχης με έργα Mendelssohn, Reich, Glass.Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, Καμεράτα (Α’ κορυφαία), διεύθ. J. Tuggle
      • 13 Απριλίου - Διεθνές FLUTE MEETING, Νέα Ιονία Βόλου.«Ο ήχος του φλάουτου στον 21ο αιώνα» Σόλο ρεσιτάλ φλάουτου με έργα Takemitsu, Stockhausen, Perezzani, Lang

      2006

      • 11 Δεκεμβρίου - Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης,«Τεχνική Αναπνοής Ι» για πνευστά όργανα
      • 28-30 Νοεμβρίου - Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης,“Zagreb – Thessaloniki with a flute” Masterclass στους καλεσμένους φοιτητές από την Ανώτατη Μουσική Ακαδημία Zagreb
      • 28 Ιουλίου - Διεθνές Φεστιβάλ Φλάουτου Stratford-upon-Avon (SIFF), Μεγάλη Βρετανία.Συμμετοχή στο ρεσιτάλ/αφιέρωμα στον συνθέτη R.R. Bennett
      • 21 Ιουλίου – 7 Αυγούστου - Stratford International Flute Festival (SIFF), Stratford-upon-Avon, Μεγάλη Βρετανία, Master class φλάουτου, επιμέλεια και διεύθυνση των Συνόλων Φλάουτων σε συναυλία
      • 29 Απριλίου - Διεθνείς Ημέρες Πλαγιαύλου, Παλαιά Ηλεκτρική, Βόλος.Παναγιώτης Κόκκορας (1974) “Morphallaxis II”, Κοντσέρτο για φλάουτο & ορχήστραΚατερίνα Τσεντς, σόλο φλάουτο, Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, διεύθ. Π. Σεργίου
      • 27 Απριλίου - Γερμανική εκκλησία, Αθήνα.Παναγιώτης Κόκκορας (1974) “Morphallaxis II”, Κοντσέρτο για φλάουτο & ορχήστρα.Κατερίνα Τσεντς, σόλο φλάουτο, Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, διεύθ. Παύλος Σεργίου
      • 18 Ιανουαρίου - Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα.«Εξωτισμός & Μύθος» ρεσιτάλ μουσικής δωματίου με έργα Ravel, Debussy, Roussel, Caplet, Franghiz Ali-Zadeh.Τζούλια Σουγλάκου, σοπράνο, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Χαρά Ιακωβίδου, πιάνο
      • 27-30 Απριλίου - Διεθνείς Ημέρες Πλαγίαυλου, Βόλος – International Flute Meeting Volos. Masterclass & Ensemble Φλάουτων, Επιμέλεια και διεύθυνση των Συνόλων Φλάουτων σε συναυλία στις 30-4-2006

      2005

      • 9 Δεκεμβρίου - 6ο Φεστιβάλ 2:13, Μικρό Μουσικό Θέατρο, Αθήνα.Συνθέσεις της Κατερίνας Τσεντς.Κατερίνα Τσεντς, σόλο φλάουτο
      • 6-8 Μαϊου - Διεθνείς Ημέρες Πλαγίαυλου, Μεταξουργείο, Βόλος
      • 6-8 Μαϊου - Διεθνείς Ημέρες Πλαγίαυλου, Βόλος. Master class φλάουτου
      • 16 Φεβρουαρίου - Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα.Ρεσιτάλ σόλο φλάουτου με έργα J. S. Bach, Cl. Debussy, Γ. Κουρουπού
      • 8 Φεβρουαρίου - Αμφιθέατρο ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη.Ρεσιτάλ Ιαπωνέζικο Sho & φλάουτο.Τoshio Hosokawa “Bird Fragments III” *.Mayumi Miyata, Sho, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο
      • 7 Φεβρουαρίου - ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αθήνα.Ρεσιτάλ Ιαπωνέζικο Sho & φλάουτο.Τoshio Hosokawa “Bird Fragments III”.Mayumi Miyata, Sho, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο
      • 4 Φεβρουαρίου - ODEON, Ρέθυμνον, Κρήτη.Ρεσιτάλ Ιαπωνέζικο Sho & φλάουτοΤoshio Hosokawa “Bird Fragments III”.Mayumi Miyata, Sho, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο

      2004

      • 5 Νοεμβρίου - Αμερικάνικο Κολλέγιο Αγίας Παρασκευής, Αθήνα.Συναυλία με έργα για φλάουτο, σαξόφωνο και live electronics.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτα, Joe Tornabene, σαξόφωνα, Tim Ward, live-electronics
      • 11 Αυγούστου - «Internationale Ferienkurse für Neue Musik” Kunsthalle Darmstadt, Γερμανία.Manos Tsangaris: Ansage (2003) für Flöte solo
      • 17 – 31 Ιουλίου - Διεθνές Φεστιβάλ Φλάουτου Stratford-upon-Avon (SIFF), Μεγάλη Βρετανία.The Final Concert” με τους σολίστες του φεστιβάλ.Uwe Grodd & Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο
      • 17-31 Ιουλίου - Stratford International Flute Festival (SIFF), Stratford-upon-Avon (SIFF), Μεγάλη Βρετανία. Master class φλάουτου, επιμέλεια και διεύθυνση του Ensemble Φλάουτων σε συναυλίες
      • 10 Ιουνίου - Συναυλία διδασκώντων του ΤΜΕΤ/ ΠΑΜΑΚ Θεσσαλονίκη. Με έργα Saint-Saëns για φλάουτο, κλαρινέτο, κρουστά, 2 πιάνα & κουιντέτο εγχόρδων
      • 6 Μαϊου - Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen, Γερμανία.«The Flute Experience” ρεσιτάλ μουσικής δωματίου με έργα Taira, Leftheris, Jokkinen, Huber, TsangarisCarin Levine & Katrin Zenz, Flöte, Stefan Hussong, Akkordeon
      • 22 Μαρτίου - «ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ» Αθήνα.ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Μια παράσταση Μουσικού Θεάτρου με έργα του Μάνου ΤσαγκάρηΜάνος Τσαγκάρης, σύνθεση, σκηνοθεσία – εκτέλεση,Pi-hsien Chen, πιάνο σόλο, Κατερίνα Τσεντς φλάουτο σόλο, «Τέσσερα Χ 4» - Κουαρτέτο φλάουτων (Μιχάλης Ραμός, Θοδωρής Γιατράς, Κατερίνα Τσεντς, Μαριλένα Δωρή), ηθοποιοί: Κάτια Γέρου, Joe Tornabene, Σταύρος Σιόλας, Μαργαρίτα Βαρλάμου
      • 28 Φεβρουαρίου - Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Περιστερίου, Αθήνα.«Μια διαφορετική μουσική γιορτή»Κατερίνα Τσεντς, didgeridoo, φλάουτο
      • 1 Φεβρουαρίου - Μικρό Μουσικό Θέατρο, Αθήνα.«Breath Acts II»Σαβίνα Γιαννάτου, φωνή, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, μπάσο φλάουτο, αυτοσχέδια πνευστά, Χάρης Λαμπράκης, νεϊ

      2003

      • 13 Δεκεμβρίου - Μικρό Μουσικό Θέατρο, Αθήνα.4ο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικής Μουσικής 2:13Σαβίνα Γιαννάτου, φωνή, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Isabelle Duthoit, κλαρινέτο, Xavier Charles, κλαρινέτο
      • 27 Νοεμβρίου - Μικρό Μουσικό Θέατρο.«Breath Acts II»Σαβίνα Γιαννάτου, φωνή, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, μπάσο φλάουτο, αυτοσχέδιες σωλήνες, Χάρης Λαμπράκης, νεϊ
      • 13 Οκτωβρίου - Ινστιτούτο Goethe, Αθήνα.ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - συναυλία 1η, συνδιοργάνωση: Ενωση Ελλήνων Μουσουργών – Βασιλική Ολλανδική ΠρεσβείαΜε έργα των: Π. Λευθέρη, Theo Loevendie, Roderik de Man.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Λορέντα Ράμου, πιάνο, Κατερίνα Λιουδάκη, μπάσο κλαρινέτο
      • 22 Ιουνίου - Δημοτικό Θέατρο Παπάγου.Διάλογος – συνάντηση δύο τεχνών.Αλίκη Κόντζιου-Γούσα, κίνηση, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτα, didgeridoo, αυτοσχέδια πνευστά
      • 29 Μαϊου - Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη.Ηλίας Παπαδόπουλος, «Αμφίπνοη Έρωτων Μούσα Εικήεσσα» Κοντσέρτο για Λύρα & ορχήστραΣυμφωνικό Σύνολο Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
      • 24-25 Μαϊου - Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Αθήνα,Σεμινάριο & workshop «Ο ήχος του φλάουτου στον 20ο και 21ο αιώνα»
      • 23 Μαϊου - Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Αθήνα.«Τοπία του 20ου αιώνα” Ρεσιτάλ σόλο φλάουτου με έργα G. Scelsi, L. Berio, B. Ferneyhough, M. Takano, K. Saariaho, T. Takemitsu, S. Sciarrino, St. Reich
      • 13 Μαϊου - Ανοιχτό Θέατρο, Αθήνα.“Σκιές στο χρόνο” Μια μουσική παράσταση του Παναγιώτη Λευθέρη
      • 8 Απριλίου - «Φωνές» Cafe-live, Αθήνα.Σαβίνα Γιαννάτου, φωνή, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, didgeridoo
      • 16 Μαρτίου - Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα.Ρεσιτάλ για φλάουτο & άρπα.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Μαρία Μπιλντέα, άρπα
      • 12 Μαρτίου - Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα.T. Takemitsu “I Hear The Water Dreaming» (1987) Concerto για φλάουτο & ορχήστραΚατερίνα Τσεντς, σόλο φλάουτο, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Μίλτος Λογιάδης, διευθ.
      • 2 Φεβρουαρίου - Kυριακάτικα Πρωϊνα στο Μέγαρο Μουσικής, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα .«Γνωριμία με τα χάλκινα πνευστά όργανα» με το σύνολο Χάλκινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.Σολίστ: Fred Mills, τρομπέτα, Κατερίνα Τσεντς, didgeridoo
      • 15 Ιανουαρίου - Θέατρο Θησείον.«Αφιέρωμα στη Μνήμη του Peter Kowald.Σαβίνα Γιαννάτου, φωνή, Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, μπάσο φλάουτο, didgeridoo

      2002

      • 6 Δεκεμβρίου - Δανέζικο Ινστιτούτο Αθήνας.«Μουσική του 20ού αιώνα» ρεσιτάλ μουσικής δωματίου με έργα Ιωαννίδη, Κουνάδη, Axel Borup Jorgensen, Λυγνού Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Χαρά Ιακωβίδου, πιάνο
      • 4 Δεκεμβρίου - Θέατρο Θησείο, Αθήνα.“Musical snapshots ot the 20th century” ρεσιτάλ για φλάουτο & κρουστάH. Cowell, L. Harrison, G. Scelsi, G. Farr, St. Reich, I. Xenakis.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Κώστας Θεοδωράκος, κρουστά
      • 3 Δεκεμβρίου - Θέατρο Θησείο, Αθήνα.“musical snapshots ot the 20th century” ρεσιτάλ για φλάουτο & κρουστάH. Cowell, L. Harrison, G. Scelsi, G. Farr, St. Reich, I. Xenakis.Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Κώστας Θεοδωράκος, κρουστά
      • 31 Μαρτίου - Παγκρήτιο Ωδείο, Ηράκλειο Κρήτης,Σεμινάριο εκτέλεσης σύγχρονης μουσικής στο φλάουτο
      • Σεμινάρια / Masterclasses (26 εγγραφές)

       2020

       • 2020 University of Macedonia, Thessaloniki, Seminar-workshop II with students of wind instruments (woodwind & brass) “The Cultivation of Sound - Soundscapes”
       • 2020 University of Macedonia, Thessaloniki, Seminar-workshop I with students of wind instruments (woodwind & brass) “The Cultivation of Sound”

       2018

       • 2018 Sibelius Academy Helsinki, Finland, “As if I were a sound – The complete works for flute by John Cage”, παρουσίαση - workshop

       2016

       • 2016 Ωδείο των Χρωμάτων, Ηράκλειο, Κρήτη, Σεμινάριο φλάουτου

       2015

       • 2015 Ωδείο των Χρωμάτων, Ηράκλειο, Κρήτη, Σεμινάριο φλάουτου

       2014

       • 2014 University of Redlands, California, ΗΠΑ, Master class φλάουτου
       • 2014 University Santa Barbara, California, ΗΠΑ, Master class φλάουτου
       • 2014 University CalArts, Los Angeles, California, ΗΠΑ, Master class φλάουτου
       • 2014 Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien, 1) Master class φλάουτου 2) Σεμινάριο “Το φλάουτο στον 20ο & 21ου αιώνα – Τεχνικές εκτέλεσης”

       2013

       • 2013 Academy of Music - University of Zagreb, Κροατία, Master class φλάουτου

       2012

       • 2012 Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien, 1) Master class φλάουτου 2) Σεμινάριο “Το φλάουτο στον 20ο & 21ου αιώνα – Τεχνικές εκτέλεσης”

       2011

       • 2011 Campus Musica, Sermoneta, Ιταλία, Workshop “Εισαγωγή στην κυκλική αναπνοή στο φλάουτο” (στα πλαίσια του Masterclass φλάουτου του Peter-Lukas Graf)

       2010

       • 2010 Conservatoire de la Ville de Luxembourg, Λουξεμβούργο, Master class φλάουτου
       • 2010 Campus Musica, Sermoneta, Ιταλία, Workshop “Εισαγωγή στην κυκλική αναπνοή στο φλάουτο” (στα πλαίσια του Masterclass φλάουτου του Peter-Lukas Graf)

       2009

       • 2009 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Μεγάλη Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», Διάλεξη – παρουσίαση “Το φλάουτο σήμερα – Τεχνικές εκτέλεσης

       2008

       • 2008 Αριστοτέλειο Ωδείο Τρικάλων, Σεμινάριο φλάουτου

       2007

       • 2007 International Flute Meeting Volos – Διεθνές Flute Meeting Βόλου, 1) Master class φλάουτου 2) Σεμινάριο “Το φλάουτο στον 20ο & 21ου αιώνα – Τεχνικές εκτέλεσης”
       • 2007 Academy of Music - University of Zagreb, Κροατία, 1) Master class φλάουτου σε φοιτητές από τις Ανώτατες Μουσικές Ακαδημίες Zagreb, Dubrovnik & Split, 2) επιμέλεια και διεύθυνση συνόλου φλάουτων σε συναυλία

       2006

       • 2006 International Flute Meeting Volos - Διεθνείς Ημέρες Πλαγίαυλου, Βόλος, 1) Master class φλάουτου, 2) επιμέλεια και διεύθυνση των συνόλων φλάουτου σε συναυλία
       • 2006 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Master class φλάουτου με φοιτητές από την Ανώτατη Μουσική Ακαδημία Zagreb (στα πλαίσια ανταλλαγής «Zagreb – Thessaloniki with a flute”)
       • 2006 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Σεμινάριο «Τεχνική Αναπνοής Ι» για πνευστά όργανα
       • 2006 Διεθνές Φεστιβάλ Φλάουτου Stratford-upon-Avon (SIFF), Μεγάλη Βρετανία, 1) Master class φλάουτου, 2) επιμέλεια και διεύθυνση των συνόλων φλάουτου σε συναυλία

       2005

       • 2005 International Flute Meeting Volos - Διεθνείς Ημέρες Πλαγίαυλου, Βόλος, 1) Master class φλάουτου

       2004

       • 2004 Διεθνές Φεστιβάλ Φλάουτου Stratford-upon-Avon (SIFF), Μεγάλη Βρετανία, 1) Master class φλάουτου, 2) επιμέλεια και συναυλία των συνόλων φλάουτου

       2003

       • 2003 Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Αθήνα, Σεμινάριο & workshop «Ο ήχος του φλάουτου στον 20ο και 21ο αιώνα»

       2002

       • 2002 Παγκρήτιο Ωδείο, Ηράκλειο/Κρήτη, Σεμινάριο & workshop «Ο ήχος του φλάουτου στον 20ο και 21ο αιώνα»
       • Δισκογραφία (15 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

        2016

        • RADIO BROADCASTING Manos Tsangaris – Komponistenportrait im RBB (2016) Ansage (2003) for solo flute, Katrin Zenz, flute
        • The complete works for flute by John Cage II - American Classics Katrin Zenz, flute, piccolo, Alto flute, Naxos (8.559774 / 2016) CAGE, J.: Flute Works (Complete), Vol. 2 (Zenz) http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.559774

         Προβολή Δημοσίευσης

        2015

        • The complete works for flute by John Cage I - American Classics Katrin Zenz, flute, piccolo, Alto flute, Naxos (8.559773 / 2015) CAGE, J.: Flute Works (Complete), Vol. 1 (Zenz) http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.559773

         Προβολή Δημοσίευσης

        2014

        • Anastassis Philippakopoulos «songs & piano pieces» Katrin Zenz, solo flute & bassflute, Edition Wandelweiser Records, Germany (EW 1408 / 2014) https://www.wandelweiser.de/_e-w-records/_ewr-catalogue/ewr1408.html

         Προβολή Δημοσίευσης

        2011

        • Έφη Μαρκουλάκη „Γλυπτό“ (Sculpture - 2008) για 'Αλτο φλάουτο σόλο (ανέκδοτο)
        • „Flute Recital: Greek Flute Music of the 20th & 21st Centuries, Katrin Zenz, flute, Alto flute. Works by Th. Antoniou, D. Terzakis, A. Kounadis, A. Logothetis, G. Couroupos, M. Tsangaris, M. Borboudakis, F. Kossona, G. Koumendakis (Naxos 8.572369 10/2011)

         Προβολή Δημοσίευσης

        2007

        • Soliloquies – Μονόλογοι για φλάουτο σόλο. Έργα J. S. Bach, B. Holcombe, L. Liebermann, T. Takemitsu, M. Borboudakis (ανέκδοτο)

        2006

        • Νίκος Χαριζάνος «Στάσιμα Ι» για φλάουτο & μαγνητοταινία (ανέκδοτο)
        • Anastassis Philippakopoulos “Lied 2” για σόλο μπάσο φλάουτο (2004). Edition Wandelweiser Records, EW 0503, Γερμανία

         Προβολή Δημοσίευσης

        • Μανώλης Μανουσάκης « flute tape» για φλάουτο & μαγνητοταινία (ανέκδοτο)

        2003

        • “Flute collection” έργα για φλάουτο & πιάνο (ανέκδοτο). Debussy. Schubert, Ravel, Telemann, Poulenc, Bozza, Bizet. Κατερίνα Τσεντς, φλάουτο, Λητώ Θώμου, πιάνο

        2000

        • Θόδωρος Αμπαζής, «Ρηγμίνα» για φλάουτο

        1998

        • Karaindrou, E.: Trio & Eternity Theme, from Eternity & a Day. Vangelis Christopoulos (ob), Nikos Guinos (cl), Spyros Kazianis (bsn), Vangelis Skouras (hn), Aris Dimitriadis (mandolin), Katrin Zenz (fl), Sergiu Nastasa (vln), Renato Ripo (cello), string orchestra (ECM 1692). Μοναδική ταινία Έλληνα σκηνοθέτη με βραβείο Χρυσού Φοίνικα, Cannes (“Μια αιωνιότητα και μια μέρα”).

         Προβολή Δημοσίευσης

        • Yannis Ioannidis “Chamber Music I”Music for solo flute, flute & piano, flute & guitar. Katrin Zenz, flute, Chara Iacovidou, piano, Yorgos Mouloudakis, guitar. Athens Music Society 1998

        1997

        • Giorgos Koumendakis “Dracula” Music for the dance group “Omada Edafous” ACTIS ensemble, cond.: O. Cuendet Mata Katsouli, soprano OE S19 CD 02 / 1997

         Προβολή Δημοσίευσης

        • Άλλα (0 εγγραφές)

        Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.