Κεφαλά Μαρία
 • 2310 891.731
 • kefalam uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, ισόγειο

  Κεφαλά Μαρία

  Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπων και Παραγωγής


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font