Φούσκας Κωνσταντίνος
 • 2310-891845
 • kfouskas uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 430

  Φούσκας Κωνσταντίνος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τεχνολογική Καινοτομία και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Business Strategy and Innovation. «Examining managerial perceptions of competitive environment and organizational capabilities as antecedents of firms competitive reactions and performance», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2008).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) in Decision Sciences (International MBA), Κατεύθυνση:  e-Business. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2001).
  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση: Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2000).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  1. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα
  2. Ανάπτυξη νεόφυτων επιχειρήσεων
  3. Τεχνολογική καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας
  4. Ηλεκτρονικό εμπόριο
  5. Επιχειρησιακή στρατηγική με έμφαση στις ανταγωνιστικές αντιδράσεις
  6. Ψηφιακό συνάλλαγμα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (EI0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (ΠΛ0317)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπό του μαθήματος αποτελεί να γνωρίσει ο φοιτητής του τμήματος θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και την τον δρόμο για την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.Στα πλαίσια αυτά θα δοθούν διαλέξεις με το παραπάνω περιεχόμενο που θα συνοδεύονται από συζητήσεις σε επίκαιρα θέματα διοίκησης και τεχνολογίας και ανάλυση μελετών περίπτωσης.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  · Η σύγχρονη επιχείρηση· Διοικητικά στελέχη και διοίκηση· Οργάνωση Ομάδων Εργασίας· Η λειτουργία της Διοίκησης· Η λειτουργία της Οργάνωσης· Η λειτουργία της Στελέχωσης και Ηγεσία· Η λειτουργία του Ελέγχου και Ειδικά Θέματα Διοίκησης· Η Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων· Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων & προσωπικού βιογραφικού· Τεχνολογία στη σύγχρονη επιχείρηση

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ομαδικές εργασίες εξαμήνου και παρουσίαση τους (50% του βαθμού = 5 μονάδες)
  Γραπτές τελικές εξετάσεις (50% του βαθμού = 5 μονάδες)
  Σύνολο 10 μονάδες (Με άριστα το 10)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50656013 Διοίκηση Επιχειρήσεων, 11η Έκδοση, Bateman Shell

  68379703 Διοίκηση επιχειρήσεων, Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (ΒΣ0644)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στα αντικείμενα της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας και στον ρόλο τους σε οικονομικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Συνδυάζει τις βασικές έννοιες και τη θεωρία με επιχειρηματικές πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων δίδοντας έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Ειδική αναφορά γίνεται στις νέες επιχειρηματικές μορφές, καθώς και στους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως στη σημασία της διαμόρφωσης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και στην επιχειρηματική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να προτείνουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα μετά από την κατάρτιση σχετικής μελέτης βιωσιμότητας. Οι εργασίες αυτές παρουσιάζονται στο μέσον και το τέλος του εξαμήνου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες των φοιτητριών/ών και δεξιότητες δημιουργικότητας, παρουσίασης και επικοινωνίας.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (ΠΛ0839)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της επιχειρηματικότητας μέσα από την εβδομαδιαία ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και την διαμόρφωση στόχευσης, πρωτοτύπου, ομάδας, τρόπου παρουσίασης κλπ. Παράλληλα γίνεται παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης από το ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να εξετάσουν ως επιλογή καριέρας την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στο μάθημα παρουσιάζεται το θέμα της επιχειρηματικότητας και αναπτύσεται η επιχειρηματική ιδέα που μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των φοιτητών. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν αναγνωρισμένοι ομιλητές από σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με σχετική εμπειρία που θα την μοιραστούν με τους φοιτητές του μαθήματος. Τέλος μέσα από το μάθημα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας και καινοτομίας.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
  • Εξέλιξη Επιχειρηματικότητας σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο
  • Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικότητα και Διαδίκτυο
  • Δικτύωση και συστάδες επιχειρήσεων
  • Μικρές επιχειρήσεις & οργάνωση
  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ανάλυση και παρουσίαση σε εβδομαδιαία θέματα (υποχρεωτική): 40% Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (υποχρεωτική):60%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68369937 Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία, Τύπος: Σύγγραμμα, Σαρρή Κατερίνα, Τριχοπούλου Άννα, 2017, Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-681-5

  59367615 Μαθαίνω να επιπλέω, Τύπος: Σύγγραμμα, Goldman Seth, Nalebuff Barry, 2016, Κριτική, ISBN: 978-960-586-157-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (ΠΛ0739)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα εξεταστούν οι έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με έμφαση στην τεχνολογική της διάσταση. Θα αναλυθεί η επιχειρηματική διαδικασία από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την εύρεση οικονομικών πόρων και την έναρξη λειτουργίας μια επιχείρησης. Παράλληλα θα εξεταστούν οι έννοιες, διαδικασίες και πρακτικές της καινοτομίας, οι τρόποι διαχείρισης της και οι τρόποι αξιολόγησης της.Οι παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης από το ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ , στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν αναγνωρισμένοι ομιλητές από σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με σχετική εμπειρία που θα την μοιραστούν με τους φοιτητές του μαθήματος.Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, να μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτομικό τρόπο σκέψης και να αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στις επιχειρηματικές τους αναζητήσεις.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  · Εισαγωγή στην Καινοτομία · Στρατηγική και Τεχνολογική Καινοτομία · Διαχείριση Καινοτομίας και πρακτικές · Συστήματα και πολιτικές καινοτομίας · Δημιουργικότητα και ανάπτυξη της στην επιχείρηση · Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα · Επιχειρηματικό μοντέλο και Επιχειρηματικό πλάνο · Ανάλυση ανταγωνισμού και Τοποθέτηση στην αγορά , Ενδοεπιχειρηματικότητα· Ανάπτυξη και αξιοποίηση Ομάδας και Οργάνωση· Χρηματοοικονομική Ανάλυση και αρχικά Στάδια Λειτουργίας

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις: 30% Εργασίες εξαμήνου και παρουσίαση τους (υποχρεωτικές): 70%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  59382654 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Τύπος: Σύγγραμμα, Bessant J. -Tidd J., Κουλουριώτης Δημήτρης (επιμ.), 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-603-7

  1104 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2010, Εκδόσεις "σοφία", ISBN: 978-960-6706-33-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
   (ΠΛ0807)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:
  α) τη στρατηγική και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική και συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος.
  β) επιχειρησιακές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι­κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης (e-Business plan). Εννοιολογικές προσεςγγίσεις: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce/ business. Παράγοντες επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχειρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά­δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.
  Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο­νικό εμπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας κ.ά). Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνεργιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα.
  Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.  Πρακτικές εφαρμογές.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  60% Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)
  40% Παρουσίαση και ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8

  32997535 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, Τύπος: Σύγγραμμα, Βλαχοπούλου Μάρω ,Δημητριάδης Σέργιος, 2013, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-960-7745-32-3

  12536563 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010, Τύπος: Σύγγραμμα, Turban Efraim,King David,,Lee Jae,Ting-Peng Liang, Turban Deborah, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-605-6

  18548694 e - Οικονομία-Εμπόριο-Μάρκετιγκ-Διακυβέρνηση, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεωργιάδου Ε., Τριανταφύλλο Ευ., Οικονομίδης Αν., 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-242-8

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστότοπος μαθήματος
  (Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό)

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • Fouskas, Κ., D. Drossos, "Competition Analysis Process and Effectiveness: Analysis and Research Directions, Organizational Behaviour and Culture: Globalization and the Changing Environment of Organizations", Mirjana Radovic-Markovic, (ed), 2011, VDM Verlag Dr. Müller
   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2014

    • D. Drossos, F. Kokkinaki, G. Giaglis, K. Fouskas, (2014). "The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising, Electronic Commerce Research and Applications", 2014, Accepted, Forthcoming, , (IF = 1.304)

    2013

    • Nikolaidis,Y., Fouskas K. and Carayannis, E. (2013). "Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions", Journal of Innovation and Entrepreneurship, June 2013, 2:16

    2012

    • Nanou T.,Lekakos G., Fouskas K. (2012)."The effects of recommendations' presentation on persuasion and satisfaction in a movie recommender system", ACM Multimedia Systems Journal, Volume 16, Issue 4-5, pp 219-230 (I.F. 0.679).
    • Fouskas K., Giaglis G. (2012) "The impact of managerial perceptions on competitive response variety. Management Decision", Vol. 49 Iss: 8, pp.1257 - 1275, (I.F., 0,622),
    • Karaiskos, D., Drossos, D., Giaglis, G., Tsiaousis, A. and Fouskas, K. (2012) "Affective and social determinants of mobile data services adoption". Behavioural & Information Technology (I.F. 0.915), Volume 31, Issue 3, pp. 209 - 219

    2011

    • D. Drossos, K. Fouskas, F. Kokkinaki, D. Papakyriakopoulos,(2011), "Advertising on the Internet: Perceptions of advertising agencies and marketing managers, International Journal of Internet Marketing and Advertising", Vol. 6, No. 3, pp. 244-264, Inderscience Publishers

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Drosos D., Fouskas K., Kokkinaki F. and Papakyriakopoulos D., (2011) "Advertising on The Internet: Perspectives From Advertising Agencies And Marketing Managers". International Journal of Internet Marketing and Advertising (IJIMA),

    2010

    • Fouskas, K. D. Drosos, (2010) "The role of industry perceptions in competitive responses", Industrial Management and Data Systems, Vol 110 (4), p 477-494, (Impact Factor 0.945).

    2005

    • Fouskas, K., G.M. Giaglis, S. Karnouskos, P. Kourouthanassis, A. Pitsillides, and M. Stylianou. "A roadmap for research in mobile business" (2005). International Journal of Mobile Communications, 3(4):350-373.
    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2010

     • Drosos D., Fouskas K., "Product involvement dimensionality and its effect on intentions to purchase", 9th International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, June 13-15, 2010

     2009

     • K. Pramatari, L. Kioses , K. Fouskas, "Adoption of electronic supply chain collaboration services: the effect of collaboration climate and the role of perceptions of e-marketplace participation impact", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27, 2009
     • D.Drosos , K. Fouskas, "Advertising on the internet: perspectives from advertising agencies and advertisers", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27, 2009

     2007

     • K. Fouskas., E. Syrigos , "Εξετάζοντας την Σχέση Μεταξύ Χαρακτηριστικών των Σπουδών, Θέσης και Τμήματος των Διδασκόντων Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών", In the Proceedings of the 4th Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 17, 2007 (In Greek)

     2006

     • K. Fouskas., "Οι ρίζες της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς", In the Proceedings of the 3rd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 10, 2006

     2003

     • K. Fouskas, G.M. Giaglis, "Η συμβολή των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών στην μείωση της αστυφιλίας"', In the Proceedings of the 1st Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, March 17, 2003 (In Greek)
     • E. Rodina, V. Zeimpekis, and K. Fouskas. "Remote workforce business process integration through real-time mobile communications". In G.M. Giaglis, H. Werthner, V. Tchammer, and K.A Froeschl, editors, Second International Conference on Mobile Business (ICMB), Vienna, Austria June 2003.

     2002

     • G.M. Giaglis, A. Pateli, K. Fouskas, P. Kourouthanassis, and A. Tsamakos. "On the potential use of mobile positioning technologies in indoor environments", In 15th International Conference on Electronic Commerce, pages 413-429, June 2002.
     • K. Fouskas, A. Pateli, D. Spinellis, and H. Virola. "Applying contextual inquiry for capturing end-users behaviour requirements for mobile exhibition services", In 1st International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, July 2002.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.