Φούσκας Κωνσταντίνος
 • 2310 891.845
 • kfouskas uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 430

  Φούσκας Κωνσταντίνος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τεχνολογική Καινοτομία και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Business Strategy and Innovation. «Examining managerial perceptions of competitive environment and organizational capabilities as antecedents of firms competitive reactions and performance», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2008).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) in Decision Sciences (International MBA), Κατεύθυνση:  e-Business. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2001).
  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση: Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2000).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  1. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα
  2. Ανάπτυξη νεόφυτων επιχειρήσεων
  3. Τεχνολογική καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας
  4. Ηλεκτρονικό εμπόριο
  5. Επιχειρησιακή στρατηγική με έμφαση στις ανταγωνιστικές αντιδράσεις
  6. Ψηφιακό συνάλλαγμα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ENTREPRENEURSHIP - CASE STUDIES
   (ΠΛ0919)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (EI0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (AIC204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Φούσκας Κωνσταντίνος, Κίτσιος Φώτιος, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα περιγράφουν τη σύγχρονη επιχείρηση και θα παρουσιάζουν το ρόλο του μάνατζμεντ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να  αποκτήσουν  γνώση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τεχνολογίας με έμφαση στη διοίκηση ομάδων και επιχειρήσεων ΤΠE. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το πώς η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων και πως οι μάνατζερ καλούνται να την διαχειριστούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.

  • Να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους εγχειρημάτων.

  • Αναπτύξουν δεξιότητες διοίκησης και ειδικότερα Διοίκησης  Τεχνολογικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.

  • Αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

  • Αναπτύξουν τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, συνεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  • Λήψη αποφάσεων

  • Αυτόνομη εργασία

  • Ομαδική εργασία

  • Διαχείριση ομάδων

  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

  • Διαχείριση έργου

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στη διοίκηση και τεχνολογία

  • Διοικητικά στελέχη και διοίκηση

  • Η λειτουργία του Προγραμματισμού

  • Προγραμματισμός & Λήψη αποφάσεων

  • Η λειτουργία της Οργάνωσης

  • Τεχνολογία και Οργανωτικός σχεδιασμός

  • Η λειτουργία της Διεύθυνσης

  • Διεύθυνσης & Στελέχωση

  • Η λειτουργία του Ελέγχου

  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πωλήσεις

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Προμήθειες

  • Διοίκηση Παραγωγής & Logistics

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

  • Γραπτές εξετάσεις: 100%

  • Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (προαιρετική): 20%

  - Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.

  - Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία, οι οδηγίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.

  - Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών υπάρχει στο υλικό του μαθήματος στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Compus).

  - Ανά εξάμηνο πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή παρουσιάσεων από τις ομάδες.

  - Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Compus) ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

   

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  77107313 Εισαγωγή στο Management, 2η έκδοση, έκδοση: 2/2018, Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel, ISBN: 9789925563098

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT186 )

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (ΠΛ0839)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της επιχειρηματικότητας μέσα από την εβδομαδιαία ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και την διαμόρφωση στόχευσης, πρωτοτύπου, ομάδας, τρόπου παρουσίασης κλπ. Παράλληλα γίνεται παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης από το ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να εξετάσουν ως επιλογή καριέρας την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στο μάθημα παρουσιάζεται το θέμα της επιχειρηματικότητας και αναπτύσεται η επιχειρηματική ιδέα που μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των φοιτητών. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν αναγνωρισμένοι ομιλητές από σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με σχετική εμπειρία που θα την μοιραστούν με τους φοιτητές του μαθήματος. Τέλος μέσα από το μάθημα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας και καινοτομίας.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
  • Εξέλιξη Επιχειρηματικότητας σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο
  • Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικότητα και Διαδίκτυο
  • Δικτύωση και συστάδες επιχειρήσεων
  • Μικρές επιχειρήσεις & οργάνωση
  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ανάλυση και παρουσίαση σε εβδομαδιαία θέματα (υποχρεωτική) & Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (υποχρεωτική):100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77107408 Επιχειρηματικότητα-Aπό τη Θεωρία στην Πράξη Kuratko F. Donald, Επιμέλεια Έκδοσης Φαφαλιού Ειρήνη,Έκδοση: 1/2018, ISBN: 9789925563050

  68369937 Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία, Τύπος: Σύγγραμμα, Σαρρή Κατερίνα, Τριχοπούλου Άννα, 2017, Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-681-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος. (http://compus.uom.gr/MT187 )

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
   (ΠΛ0807)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:
  α) τη στρατηγική και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική και συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος.
  β) επιχειρησιακές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι­κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης (e-Business plan). Εννοιολογικές προσεςγγίσεις: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce/ business. Παράγοντες επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχειρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά­δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.
  Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο­νικό εμπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας κ.ά). Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνεργιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα.
  Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.  Πρακτικές εφαρμογές.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  60% Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)
  40% Παρουσίαση και ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8

  86053196 Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Τύπος: Σύγγραμμα, Βλαχοπούλου Μάρω, Έκδοση: 1/2019, ISBN: 979-888-8888-888

  12536563 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010, Τύπος: Σύγγραμμα, Turban Efraim,King David,,Lee Jae,Ting-Peng Liang, Turban Deborah, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-605-6

  18548694 e - Οικονομία-Εμπόριο-Μάρκετιγκ-Διακυβέρνηση, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεωργιάδου Ε., Τριανταφύλλο Ευ., Οικονομίδης Αν., 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-242-8

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστότοπος μαθήματος
  (Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF174 )

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • Fouskas, Κ., D. Drossos, Competition Analysis Process and Effectiveness: Analysis and Research Directions, Organizational Behaviour and Culture: Globalization and the Changing Environment of Organizations, Mirjana Radovic-Markovic, (ed), 2011, VDM Verlag Dr. Müller
   • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Fouskas K. (2019) Entrepreneurial opportunity scanning in the digital age. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, vol. 42, iss. 2, June 2019
    • Kitsios F., Kamariotou M., Madas, M., Fouskas K., Manthou, V (2019)., Information Systems Strategy in SMEs: Critical Factors of Strategic Planning in Logistics, Kybernetes

    2017

    • D. Drossos, F., K. Fouskas. Fuel business transformation with electronic invoicing, Journal of Business Cases and Applications Vol. 19

    2016

    • Vergi G, Fouskas K. (2016) Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία χρηματοδότησης μιας νεοφυούς επιχείρησης (Start-up). In the Proceedings of the 13th Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, 12 May 2016, Athens, Greece

    2014

    • D. Drossos, F. Kokkinaki, G. Giaglis, K. Fouskas, (2014). "The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising, Electronic Commerce Research and Applications", 2014, Accepted, Forthcoming, , (IF = 1.304)

    2013

    • Nikolaidis,Y., Fouskas K. and Carayannis, E. (2013). "Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions", Journal of Innovation and Entrepreneurship, June 2013, 2:16

    2012

    • Nanou T.,Lekakos G., Fouskas K. (2012)."The effects of recommendations' presentation on persuasion and satisfaction in a movie recommender system", ACM Multimedia Systems Journal, Volume 16, Issue 4-5, pp 219-230 (I.F. 0.679).
    • Fouskas K., Giaglis G. (2012) "The impact of managerial perceptions on competitive response variety. Management Decision", Vol. 49 Iss: 8, pp.1257 - 1275, (I.F., 0,622),
    • Karaiskos, D., Drossos, D., Giaglis, G., Tsiaousis, A. and Fouskas, K. (2012) "Affective and social determinants of mobile data services adoption". Behavioural & Information Technology (I.F. 0.915), Volume 31, Issue 3, pp. 209 - 219

    2011

    • D. Drossos, K. Fouskas, F. Kokkinaki, D. Papakyriakopoulos,(2011), "Advertising on the Internet: Perceptions of advertising agencies and marketing managers, International Journal of Internet Marketing and Advertising", Vol. 6, No. 3, pp. 244-264, Inderscience Publishers

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Drosos D., Fouskas K., Kokkinaki F. and Papakyriakopoulos D., (2011) "Advertising on The Internet: Perspectives From Advertising Agencies And Marketing Managers". International Journal of Internet Marketing and Advertising (IJIMA),

    2010

    • Fouskas, K. D. Drosos, (2010) "The role of industry perceptions in competitive responses", Industrial Management and Data Systems, Vol 110 (4), p 477-494, (Impact Factor 0.945).

    2005

    • Fouskas, K., G.M. Giaglis, S. Karnouskos, P. Kourouthanassis, A. Pitsillides, and M. Stylianou. "A roadmap for research in mobile business" (2005). International Journal of Mobile Communications, 3(4):350-373.
    • Συνέδρια (24 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • [4] Fouskas K., Pachni-Tsitiridou O., Chatziharistou C.(2019). A Systematic Literature Review on E-commerce Success Factors. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) July 17-21 2019, Chios, Mytilene Islands, Greece.
     • Fouskas K., Chatziharistou C.(2019). E commerce Success Factors. A taxonomy and application in the Fashion Industry. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) July 17-21 2019, Chios, Mytilene Islands, Greece.
     • Fouskas K.., Syrigos E. (2019). Examining The Role Of Disruptive And Non-Disruptive Competition In The Performance Feedback- Organizational Change Relationship. Strategic Management Society (SMS) Annual Conference, October 19-22 2019, Minneapolis, USA

     2018

     • Kitsios F., Kamariotou M., Mandas M., Fouskas K., Manthou V., (2018). Strategic Information Systems in Logistics and Supply Chain Management , PROMETHEE Days 2018 workshop, ICDSST meeting of the EURO Working Group on DSS EWG-DSS, May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece
     • Fouskas K., Misirlis N., Karanatsiou D., Vlachopoulou M., (2018). Big data analysis in Tourism and Hospitality: a mapping literature review 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2018, 27-29 June 2018, Athens, Greece
     • Fouskas K., Kitsios F., Vlachopoulou M. and Tsiavos V. (2018). Challenges for Digital Expansion to International Markets. Global Marketing Conference, July 26-29 2018, Tokyo, Japan.
     • Pachni-Tsitiridou O., Fouskas K., Manthou V. (2018). Opportunities Through Digital Transformation: Customer Experience. 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2018) 28-30 September 2018, Corfu, Greece.
     • Pachni-Tsitiridou O, Fouskas K., (2018).Location-aware Technologies: How they Affect Customer Experience International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) 2018, October 17-20 2018, Athens, Greece
     • Oikonomidis T.,Fouskas K.,(2018). Literature Review of Smartphone Geolocation Technologies International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) 2018, October 17-20 2018., Athens, Greece
     • Oikonomidis T.,Fouskas K.,(2018). Is Social Media Paying its Money?. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) 2018, Athens, Greece, October 17-20 2018.
     • Fouskas K., Tsiara O., Ziakis Ch., (2018). Digital Transformation Technologies in The Fashion Industry, International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development” (ICEIRD), 29-31 October 2018, Doha, Qatar.

     2017

     • Fouskas K. and and Patsialou Sp..(2017) Utilization of Internet of Things to improve Digitization of Academic Institutions. In the Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece
     • Keramida Κ., Fouskas Κ., Manthou V.(2017). Development and Application of a Digital Transformation Model for Improving Educational Organizations. International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development (ICEIRD 2017). Thessaloniki, Greece, 31 August- 1 September 2017
     • Karagiannaki, A., Vergados G. and Fouskas K. (2017), The Impact of Digital Transformation in the Financial Services Industry: Insights from an Open Innovation Initiative in FinTech in Greece. In the Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Information Systems, Genova - Italy, 4-5 September 2017
     • Fouskas K., Oikonomidis T., (2017) Succeeding In The Mobile Application Industry: A Study Of The Top Applications In The Android Market, In the Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Information Systems, Genova - Italy, 4-5 September 2017

     2010

     • Drosos D., Fouskas K., "Product involvement dimensionality and its effect on intentions to purchase", 9th International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, June 13-15, 2010

     2009

     • K. Pramatari, L. Kioses , K. Fouskas, "Adoption of electronic supply chain collaboration services: the effect of collaboration climate and the role of perceptions of e-marketplace participation impact", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27, 2009
     • D.Drosos , K. Fouskas, "Advertising on the internet: perspectives from advertising agencies and advertisers", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27, 2009

     2007

     • K. Fouskas., E. Syrigos , "Εξετάζοντας την Σχέση Μεταξύ Χαρακτηριστικών των Σπουδών, Θέσης και Τμήματος των Διδασκόντων Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών", In the Proceedings of the 4th Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 17, 2007 (In Greek)

     2006

     • K. Fouskas., "Οι ρίζες της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς", In the Proceedings of the 3rd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 10, 2006

     2003

     • K. Fouskas, G.M. Giaglis, "Η συμβολή των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών στην μείωση της αστυφιλίας"', In the Proceedings of the 1st Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, March 17, 2003 (In Greek)
     • E. Rodina, V. Zeimpekis, and K. Fouskas. "Remote workforce business process integration through real-time mobile communications". In G.M. Giaglis, H. Werthner, V. Tchammer, and K.A Froeschl, editors, Second International Conference on Mobile Business (ICMB), Vienna, Austria June 2003.

     2002

     • G.M. Giaglis, A. Pateli, K. Fouskas, P. Kourouthanassis, and A. Tsamakos. "On the potential use of mobile positioning technologies in indoor environments", In 15th International Conference on Electronic Commerce, pages 413-429, June 2002.
     • K. Fouskas, A. Pateli, D. Spinellis, and H. Virola. "Applying contextual inquiry for capturing end-users behaviour requirements for mobile exhibition services", In 1st International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, July 2002.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Fouskas K. (2019). Managerial myopia in responding to disruptive competition. Which firms are mainly affected by digital disruption? ETHAC 2019, The European Triple Helix Conference. September 30- October 1 2019, Thessaloniki, Greece.

      2018

      • Fouskas K., Potouris P., Vlachopoulou, (2018). Digital Transformation on Industry Level Evidence from 5 leading industries. 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research held in Chania, Greece, June 14-16, 2018.

      2017

      • Fouskas K. and Panti. Ch. (2017). Assessing Digital transformation obstacles in multinational firms. In the Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece