Χασιώτης Κωσταντίνος
 • 2310 891.392
 • khass uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 403

  Χασιώτης Κωσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Όμποε, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 62/29.01.2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης- Όμποε, Ανώτατη Σχολή Μουσικής Folkwang του Essen, Γερμανία.(1995)
  • Πτυχίο Χημικού-Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης(1997)
  • Διδακτορικός τίτλος (DMA) City University, Λονδίνο, με τίτλο: "A Critical Edition of the 48 Studies for Oboe, Op. 31 by Franz Wilhelm Ferling (1796-1874), Based on Original Historical Evidence and Viewed Within the Context of the Evolution of Didactic Material for Oboe, with Particular Reference to Nineteenth-Century Performing Practices" (2010)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τεχνικές προετοιμασίας και δοκιμών συνόλων πνευστών,
  • Τεχνικές μελέτης πνευστών, 
  • Εφαρμογή της ιστορικής και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στη μουσική εκτέλεση και παιδαγωγική, 
  • Κριτική και ερμηνευτική έκδοση μουσικών έργων,
  • Ιστορικό ρεπερτόριο συνόλων πνευστών (με έμφαση στα έργα Ελλήνων συνθετών),
  • Ερμηνευτική πρακτική της μουσικής 17ος-19ος αιώνας.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
   (ΜΕΑ107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9015)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9016)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα
  μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς
  και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των
  ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της
  ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη
  διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών.
  Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών,
  διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της
  πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά
  θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται
  και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους
  φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης
  της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.
  Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου
  και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ I
   (ΜΚΑ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ II
   (ΜΚΑ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΚΑΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΚΑΜ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΚΑΜ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
   (ΚΑΟ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΚΑΟ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ III
   (ΚΑΟ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΚΑΟ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ V
   (KAΟ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (KAΟ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VII
   (KAΟ107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (KAΟ108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΜΠΟΕ I
   (ΕΟ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0379)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ II
   (ΕΟ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0380)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ III
   (ΕΟ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0381)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ IV
   (ΕΟ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0382)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ V
   (ΕΟ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0383)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ VI
   (ΕΟ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0384)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ VII
   (ΕΟ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0385)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0386)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΜΠΟΕ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΟ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΟΜΠΟΕ)
   (ΜΣ0314)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΟΜΠΟΕ)
   (ΜΣ0415)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΟΜΠΟΕ)
   (ΜΣ0518)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΟΜΠΟΕ)
   (ΜΣ0615)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9253)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9254)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
   (ΜΣ0709)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΜΣ0812)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ III
   (ΜΣ0119)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΜΣ0121)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ V
   (ΜΣ0126)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (ΜΣ0127)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη ιοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VII
   (ΜΣ9128)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (ΜΣ9129)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων  καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ I
   (ΜΚΑ109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ II
   (ΜΚΑ209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ I
   (ΜΕΑ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ II
   (ΜΕΑ203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΟΜΠΟΕ): ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΟΡΝΟ I
   (ΕΟ0502)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου. Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΟΜΠΟΕ): ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΟΡΝΟ II
   (ΕΟ0602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου.Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντικήσταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΚΑ110)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΝΟΛΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΚΑ210)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΠΟΕ ΦΑΓΚΟΤΟΥ II
   (ΜΣ9282)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές ασκούνται στην κατασκευή
  καλαμιών από το αρχικό έως το τελικό στάδιο της διαδικασίας. Το
  μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού και η πρώτη ύλη παρέχονται από
  το Τμήμα. Οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με βασικά στοιχεία του
  μηχανισμού του οργάνου και αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες
  συντήρησης και επισκευής.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΠΟΕ ΦΑΓΚΟΤΟΥ IV
   (ΜΣ9284)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΜΣ9280)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην επισκόπηση και πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας πηγών καθώς και οργάνωσης και συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική διαχείριση της εκάστοτε θεματολογίας και του σχετικού υλικού.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Hassiotis, Konstantinos, The Ancient Greek March by Nikos Skalkottas: A Contribution to the Expansion of the Original Greek Music Repetoire for the Wind Orchestra, American Research Institute for Policy Development, June 2018, Vol 6, No 1, pp 13-25

   2012

   • Hassiotis, Konstantinos, F. W. Ferling’s 48 Studies for Oboe Op. 31. A Critical Edition Based on Historical Evidence with Particular Reference to Nineteenth-Century Performing Practices, Lambert Academic Publishing 2012.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Δημοσίευση στο International Journal of Music and Performing Arts του American Research Institute for Policy Development του άρθρου μου, The Ancient Greek March by Nikos Skalkottas: A contribution to the expansion of the original Greek music repertoire for Wind Orchestra.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2009

     • ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Κ., 2009: "Η οργάνωση της ύλης και του προγράμματος σπουδών στην ελληνική παραδοσιακή μουσική: Προβληματισμοί με βάση την εμπειρία των δυτικοευρωπαϊκών προτύπων", 1ο Διεθνές Συνέδριο "Καλλιέργεια της Μουσικής Τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης", Τμήμα Μ.Ε.Τ. - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 29-31.05.2009.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (66 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2019

      2018

      • 28.8.2018: Σολίστ στο 47ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Διπλών Γλωττίδων (International Double Reed Society) στη Γρανάδα της Ισπανίας, με έργα Kishio Hirao & Albert Guinovart.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Α΄ όμποε και σόλο αγγλικό κόρνο στην ΑΣΟΝ, Χώρος Τεχνών Βέροιας.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2017

      • Ρεσιτάλ με έργα για όμποε και πιάνο με την καθηγήτρια Dr. Mia Hynes, University of Central Missouri.
      • Ρεσιτάλ με έργα για όμποε και πιάνο με τον καθηγητή Anthony Padilla, Lawrence University.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Ρεσιτάλ με έργα για όμποε και πιάνο με τον Tyler Wottrich, North Dakota State University.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Συμμετοχή με τους κ.κ. Α. Καθαρίου, Mia Hynes, Α. Ζέρβα, στη Βραδιά «Υπερήφανοι κι εμείς, όπως εκείνοι» με έργα Α. Ζέρβα, Αίθουσα Τιμών ΛΑΦΘ.
      • Συμμετοχή με τους κ.κ. Α. Καθαρίου, Mia Hynes, Α. Ζέρβα, στη Βραδιά Λυρικού τραγουδιού με έργα Α. Ζέρβα, Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής», Κέντρο Πολιτισμού Πανοράματος.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Ρεσιτάλ με έργα για όμποε και πιάνο με την καθηγήτρια Dr. Mia Hynes, Αμφιθέατρο ΠΑΜΑΚ.
      • Συμμετοχή με τους κ.κ. Α. Καθαρίου, Mia Hynes, Α. Ζέρβα, στη Βραδιά Λυρικού τραγουδιού με έργα Α. Ζέρβα, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2016

      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με την καθηγήτρια Dr. Mia Hynes, University of Central Missouri.
      • 22.12.2016: Σολίστ με την ορχήστρα Πνευστών του ΤΜΕΤ στο Κοντσέρτο αρ. 2 για όμποε και σύνολο πνευστών του Hidas Frigyes.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο, Columbia College Chicago.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με την καθηγήτρια Dr. Mia Hynes, Missouri State University.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Ρεσιτάλ με έργα Ισπανών και Λατινοαμερικανών συνθετών για όμποε και πιάνο με τον κ. Ιωάννη Ζγούρα στο Αμφιθέατρο τελετών του ΠΑΜΑΚ.
      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με τον Tyler Wottrich, North Dakota State University.

      2014

      • Σολίστ με Ορχήστρα Δωματίου στα έργα για αγγλικό κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων Θρήνος του Κρέοντα του Ντ. Κωνσταντινίδη και Ελεγεία του Α. Ζέρβα, Αθήνα, Αμφιθέατρο Γεώργιος Μαλλιάρας.
      • Ρεσιτάλ με έργα Ισπανών και Λατινοαμερικανών συνθετών για όμποε και πιάνο με τον κ. Ιωάννη Ζγούρα στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Ρεσιτάλ με έργα Ισπανών και Λατινοαμερικανών συνθετών για όμποε και πιάνο με τον κ. Ιωάννη Ζγούρα στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών.

      2013

      • Σολίστ με τον Στέλιο Τσακαλίδη και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα κονσέρτα για βιολί και όμποε των J. S. Bach και Antonio Vivaldi.
      • Σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε κονσέρτα των J. S. Bach και A. Vivaldi για όμποε, βιολί και ορχήστρα εγχόρδων, 4.7.2013.
      • Ρεσιτάλ στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών με έργα Goddard, Piazolla, Grovlez, 31.5.2013
      • Συμμετοχή στη μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη στη 10η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
      • Συναυλία στο Μουσικό σχολείο Καρδίτσας, Μάρτιος 2013
      • Συναυλία με πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του έργου "Als sahe ich dich jetzt tanzen" του Σπ. Μουχάγιερ στο Μουσικό σχολείο Τρικάλων, Μάρτιος 2013

      2012

      • Πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στο ΚΩΘ του έργου «Ελεγεία για την Αντιγόνη» του Αθανάσιου Ζέρβα.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του έργου "Ελεγεία για την Αντιγόνη" του Αθ. Ζέρβα (εκδ. Jeann?) για όμποε και πιάνο, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, 5.3.2012

      2010

      • Συμμετοχή σε συναυλία μουσικής δωματίου: L"Etang από τις Δύο Ραψωδίες για όμποε, βιόλα και πιάνο του Charles Martin Loeffler. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 02.6.2010.
      • Καλλιτεχνική συμμετοχή με την ερμηνεία του Κοντσερτίνο για όμποε και πιάνο του Νίκου Σκαλκώτα στην τελετή αναγόρευσης του Γιώργου Χατζηνίκου σε επίτιμο διδάκτορα του ΤΜΕΤ.
      • Συμμετοχή στην τελετή αναγόρευσης του καθηγητή κ. Γιώργου Χατζηνίκου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος: α΄ και β΄ μέρος από το Κονσερτίνο για όμποε και πιάνο του Νίκου Σκαλκώτα. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 20.4.2010.
      • Συμμετοχή στη συναυλία καθηγητών του ΤΜΕΤ με τον επίκουρο καθηγητή κ. Α. Βασιλειάδη στο έργο The Fairies Mystical Rite για όμποε και μαρίμπα του Yoshioka Takayoshi.
      • Σολίστ με την Portobello Symphony Orchestra, Λονδίνο, στο κονσέρτο του Franz Krommer, Op. 52, για όμποε και ορχήστρα.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Σολίστ με την Portobello Symphony Orchestra, Fr. V. Krommer: Κονσέρτο για όμποε και ορχήστρα σε φα μείζονα έργο 52. Λονδίνο, 27.3.2010. 

      2009

      • Ρεσιτάλ με έργα για όμποε και πιάνο με τον επίκ. καθ. κ. Ίγκορ Πέτριν στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με έργα Ferling, Bozza, Britten, Ντ. Κωνσταντινίδη στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 20.5.2009.
      • Συμμετοχή με τον επίκ. καθ. Ίγκορ Πέτριν στον «Μήνα Ελλήνων Συνθετών» στο ΚΩΘ με το έργο Transformations για όμποε και πιάνο του Ντίνου Κωνσταντινίδη.
      • Συμμετοχή στο Matin?e με έργα Ελλήνων συνθετών από διδάσκοντες του Τμήματος. Νίκος Σκαλκώτας: Οκτέτο για κουαρτέτο ξύλινων πνευστών και κουαρτέτο εγχόρδων. Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, 15.2.2009.

      2007

      • Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για όμποε και έγχορδα στα 42α ‘ΔΗΜΗΤΡΙΑ’.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για όμποε και έγχορδα στο Sani Classic Festival.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για όμποε και έγχορδα των Ferling, Reicha, Arnold, Δραγατάκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ "Sani Classic". Sani Hotel, 24.8.2007. 
      • Σολιστική συμμετοχή στη σειρά συναυλιών ‘City Lights’ στο Πανεπιστήμιο City University London

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 1η παγκόσμια εκτέλεση του Three Concert Etudes για σόλο όμποε του Ισπανού συνθέτη Carlos Duque, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "City Lights 2007". Αίθουσα Συναυλιών City University London, 20.2.2007.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2006

      • Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για όμποε και έγχορδα των Ferling, Britten, Arnold, Mozart στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. 2.10.2006. 
      • Ρεσιτάλ με έργα ρομαντικών συνθετών (Schumann, Ponchielli, Hindemith, Brod) για όμποε και πιάνο. Τελλόγλειο Πνευματικό Κέντρο, 10.5.2006.
      • Συναυλίες με το Trio Affectus (δύο όμποε και αγγλικό κόρνο) με έργα Beethoven, Wranitzky στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνου. Κρήτη, Αύγουστος 2006. 

      2005

      • Σολίστ με την City University Symphony Orchestra. Joseph Haydn: Κονσέρτο για όμποε και ορχήστρα σε ντο μείζονα. Λονδίνο, 8.12.2005.
      • Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για όμποε και έγχορδα των Gal, Mozart. Αίθουσα Εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου "Μαλλιάρης", Θεσσαλονίκη, 8.4.2005.

      2003

      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με έργα Schumann, Platti, Grovlez, Rankyi. Ωδείο "Δημήτριου Δημόπουλου", Κοζάνη. 17.5.2003.
      • Ενεργός συμμετοχή σε συναυλίες της συμφωνικής ορχήστρας του Τμήματος καθώς και σε σύνολα δωματίου με φοιτητές του Τμήματος (2003-2013)

      2000

      • Μαζί με τον καθηγητή Christian Schneider, σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. T. Albinoni: Κονσέρτο - cinque έργο 9 αρ. 3 σε φα μείζονα για δύο όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο και A. Vivaldi: Κονσέρτο σε ντο μείζονα για δύο όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου, 7.6.2000.
      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με έργα συνθετών του 20ου αιώνα (Hindemith, Berio, Bozza, Nielsen, Jacob, Vaughan-Williams). Μακεδονικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 13.5.2000.
      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με έργα συνθετών του 20ου αιώνα (Hindemith, Berio, Bozza, Nielsen, Jacob, Vaughan-Williams). Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 10.2.2000. 

      1999

      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με έργα συνθετών του 20ου αιώνα (Hindemith, Bozza, Nielsen, Jacob, Β. Τενίδης). Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 7.10.1999.
      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με έργα Γάλλων συνθετών (Saint-Sa?ns, Poulenc, Bozza κλπ.) στο πλαίσιο του "Μουσικού Μάρτη", υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας. Αίθουσα Γαλλικού Ινστιτούτου, Θεσσαλονίκη, 24.3.1999.
      • Συναυλία με το Beethoven Trio (δύο όμποε και αγγλικό κόρνο) με έργα Triebensee, Beethoven, P. M. Dubois. Ωδείο "Φίλιππος Νάκας". Θεσσαλονίκη, 17.2.1999. 
      • Συναυλία με το Beethoven Trio (δύο όμποε και αγγλικό κόρνο) με έργα Triebensee, Beethoven, P. M. Dubois, Μουχάγιερ. Δημοτικό Ωδείο Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκη, 13.2.1999. 

      1998

      • Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με έργα Ηaendel, Scarlatti, J. S. Bach για όμποε και σπινέτο. Ινστιτούτο Goethe, Θεσσαλονίκη, 12.12.1998.
      • Συναυλία με το Beethoven Trio (δύο όμποε και αγγλικό κόρνο) με έργα Triebensee, Poessinger, Beethoven, P. M. Dubois. Muenster, Γερμανία, 28.09.1998.
      • Συναυλία με το Beethoven Trio (δύο όμποε και αγγλικό κόρνο) με έργα Triebensee, Poessinger, Beethoven, P. M. Dubois. Muenster, Γερμανία, 25.09.1998.
      • Συναυλία με το Beethoven Trio (δύο όμποε και αγγλικό κόρνο) με έργα Triebensee, Poessinger, Beethoven, P. M. Dubois. Muenster, Γερμανία, 24.09.1998.
      • Συναυλία μπαρόκ μουσικής με το Ensemble Aulophonia με έργα Vivaldi, Mozart, Heinichen, J. Pla. Δρίζειο Ίδρυμα, Κοζάνη, 8.3.1998.
      • Συναυλία μπαρόκ μουσικής με το Ensemble Aulophonia με έργα Vivaldi, Mozart, Heinichen, J. Pla. Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Goethe. Αίθουσα Τελετών Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 5.3.1998.

      1997

      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με έργα Telemann, Poulenc, Britten, Mozart, Dring, Vaughan-Williams. Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 16.4.1997. 
      • Ρεσιτάλ για όμποε και πιάνο με έργα Telemann, Poulenc, Britten, Mozart, Dring, Vaughan-Williams. Ωδείο "Φίλιππος Νάκας", Αθήνα, 22.3.1997.

      1996

      • Όμποε και σόλο αγγλικό κόρνο με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. (1996-2008)

      1994

      • 1ο όμποε και σόλο αγγλικό κόρνο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.(1994-2003) 
      • Σεμινάρια / Masterclasses (26 εγγραφές)

       2019

       • Oboe Masterclasses, Conservatorio Superior de Musica, Castellon, Spain

       2017

       • Φεβρουάριος 2017: Ενημέρωση, Masterclass & συναυλίες στα Μουσικά Σχολεία Ιλίου, Παλλήνης, Αλίμου και Πειραιώς.
       • Masterclass (oboe), University of Central Missouri.
       • Διάλεξη, Missouri State University.
       • Masterclass (woodwinds), University of Nebraska at Kearney.
       • Masterclasses (oboe), Lawrence University.
       • 6-7.4.2017: Masterclasses (oboe / oboe trio), Concordia College.
       • Masterclasses on Ferling etudes & oboe, North Dakota State University.
       • Διάλεξη, Missouri Western State University.

       2016

       • 7-9.3.2016: Διάλεξη, Masterclass (oboe, woodwind quintet), προετοιμασία πνευστών συμφωνικής (Beethoven: 7η Συμφωνία), University of Nebraska at Kearney.
       • Masterclass (oboe) Concordia College.
       • Masterclasses on Ferling etudes & oboe, North Dakota State University.
       • Lecture-presentation at Columbia College Chicago.
       • Masterclass (oboe), University of Central Missouri.
       • Masterclass (oboe), Missouri State University.
       • Δύο διαλέξεις και ένα masterclass (oboe), Georgia State University.

       2015

       • 8-9.5.2015: Masterclass (oboe), Ωδείο Φλώρινας.
       • 13.3.2015: Ενημέρωση, Masterclass & συναυλία στο Μουσικό Σχολείο Σερρών
       • 9-10.3.2015: Ενημέρωση, Masterclass & συναυλία στο Μουσικό Σχολείο Βόλου
       • 9.3.2015: Ενημέρωση & Masterclass στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

       2014

       • 15-19.9.2014: Masterclasses (όμποε / φλάουτο / μουσική δωματίου) & διάλεξη, Malmoe Academy of Music (Lund University) (Erasmus program)
       • Ενημέρωση & Masterclass στο Μουσικό Σχολείο Δράμας

        Προβολή Δημοσίευσης

       • 7-8.2.2014: Masterclasses στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
       • 7.2.2014: Ενημέρωση, Masterclass & συναυλία στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

       2012

       • ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Κ., Διάλεξη στο ΚΩΘ με θέμα: Ιστορικές πηγές και η χρήση της έρευνας στη μουσική εκτέλεση και διδασκαλία", ΚΩΘ, 29.4.2012.

       2011

       • ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Κ., 2011: Διάλεξη με θέμα "Κριτική μουσική ερμηνεία και πρωτογενείς πηγές στο Διαδίκτυο", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 14.4.2011.
       • Δισκογραφία (1 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

        2008

        • Συμμετοχή στην ηχογράφηση έργων του Ildebrando Pizzetti με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

         Προβολή Δημοσίευσης

        • Άλλα (8 εγγραφές)

        Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

         2019

         • Ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές Συνέδριο Φιλαρμονικών ορχηστρών Ληξούρι 13.7.2019 με θέμα: “Οι συνθέσεις του Νίκου Αστρινίδη (1921-2010) για σύνολα πνευστών”.

          Προβολή Δημοσίευσης

         2018

         • Συνέντευξη / ανακοίνωση στην ημερίδα «80 χρόνια Φιλαρμονική Μαρκόπουλου» με θέμα Με αφορμή τους Εννέα Χορούς για ορχήστρα πνευστών του Νίκου Σκαλκώτα: Νέες προοπτικές στη μουσική έρευνα, εκπαίδευση και εκτέλεση για τις ελληνικές Φιλαρμονικές και τα καλλιτεχνικά μουσικά Πανεπιστήμια.

          Προβολή Δημοσίευσης

         2017

         • Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Συμποσίου «Οι Ελληνικοί Χοροί του Νίκου Σκαλκώτα», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με θέμα Η «επεξεργασία» των εννέα Ελληνικών χορών για ορχήστρα πνευστών από το Νίκο Σκαλκώτα: ζητήματα κριτικής έκδοσης και ερμηνείας.

          Προβολή Δημοσίευσης

         2016

         • Ανακοίνωση στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου συνεδρίου «Φιλαρμονικές Ορχήστρες στην Ελλάδα και Κύπρο: Πραγματικότητα και προοπτικές», στην Λευκωσία Κύπρου, με θέμα Το Αρχαίο Ελληνικό Εμβατήριο του Νίκου Σκαλκώτα: Μια συμβολή στη διεύρυνση του ελληνικού ρεπερτορίου της ορχήστρας πνευστών.

         2015

         • Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου “4th International Reflective Conservatoire Conference” στο Guildhall School of Music and Drama του Λονδίνου με θέμα Social and Economic Changes in 21st-century Greece: implications and opportunities regarding the curriculum, and teaching strategies for professional musicians.

          Προβολή Δημοσίευσης

         2012

         • HASSIOTIS, K., 2012: "How Students in Greek Music Education Implement Acquired Knowledge in Performance: A Re-evaluation Based on Research of Historical Didactic Repertoire", 30th International ISME Conference, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012.
         • HASSIOTIS, K., 2012: "Adopting Didactic Material of the Past in Modern Instrumental Studies: How Historical Research may Enhance and Re-evaluate Modern Didactic Repertoire", 3rd Reflective Conservatoire International Conference, Guildhall School of Music and Drama, Λονδίνο, Μάρτιος 2012.

         2007

         • ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Κ., 2009: "Ίδρυση και λειτουργία των μουσικών σχολείων στην Ελλάδα: Προβλήματα και προοπτικές με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο", 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων και ΥΠΕΠΘ: "Τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα: Μουσική και Παιδεία. Αναδρομή, αξιολόγηση και προοπτικές", Ξάνθη, 17.03.2007. Δημοσιευμένα πρακτικά του συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη, 2008, 85-92.
         Wheelchair Blue
         Accessibility Tools
         Fonts PlusIncrease Text
         Fonts MinusDecrease Text
         ContrastHigh Contrast
         GrayscaleGrayscale
         Readable FontReadable Font