Κίσσα Βαρβάρα
 • 2310 891.304
 • kisvar uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, Ημιώροφος
 • 2310 891.273

  Κίσσα Βαρβάρα

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Προσωπικού


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font