Κίτσιος Φώτιος
 • 2310 891.718
 • kitsios uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 232
 • 2310 891.722

  Κίτσιος Φώτιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. στη Στρατηγική & Καινοτομία, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Διαχείριση Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών", Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση & Διοίκηση, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
  • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διαχείριση Καινοτομίας
  • Ψηφιακή Στρατηγική επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Διοίκηση Αλλαγών
  • Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών στο e-business
  • Κοινωνική Καινοτομία - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Λήψη Αποφάσεων - Πολυκριτήρια Ανάλυση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (EI0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (AIC204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Φούσκας Κωνσταντίνος, Κίτσιος Φώτιος, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα περιγράφουν τη σύγχρονη επιχείρηση και θα παρουσιάζουν το ρόλο του μάνατζμεντ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να  αποκτήσουν  γνώση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τεχνολογίας με έμφαση στη διοίκηση ομάδων και επιχειρήσεων ΤΠE. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το πώς η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων και πως οι μάνατζερ καλούνται να την διαχειριστούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.

  • Να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους εγχειρημάτων.

  • Αναπτύξουν δεξιότητες διοίκησης και ειδικότερα Διοίκησης  Τεχνολογικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.

  • Αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

  • Αναπτύξουν τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, συνεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  • Λήψη αποφάσεων

  • Αυτόνομη εργασία

  • Ομαδική εργασία

  • Διαχείριση ομάδων

  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

  • Διαχείριση έργου

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στη διοίκηση και τεχνολογία

  • Διοικητικά στελέχη και διοίκηση

  • Η λειτουργία του Προγραμματισμού

  • Προγραμματισμός & Λήψη αποφάσεων

  • Η λειτουργία της Οργάνωσης

  • Τεχνολογία και Οργανωτικός σχεδιασμός

  • Η λειτουργία της Διεύθυνσης

  • Διεύθυνσης & Στελέχωση

  • Η λειτουργία του Ελέγχου

  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πωλήσεις

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Προμήθειες

  • Διοίκηση Παραγωγής & Logistics

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

  • Γραπτές εξετάσεις: 100%

  • Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (προαιρετική): 20%

  - Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.

  - Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία, οι οδηγίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.

  - Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών υπάρχει στο υλικό του μαθήματος στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Compus).

  - Ανά εξάμηνο πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή παρουσιάσεων από τις ομάδες.

  - Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Compus) ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

   

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  77107313 Εισαγωγή στο Management, 2η έκδοση, έκδοση: 2/2018, Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel, ISBN: 9789925563098

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT186 )

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   (ΠΛ0837)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία των αλλαγών. Ο έντονος ανταγωνισμός στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετική στάση από πλευράς οργανισμών απέναντι στις αλλαγές. Αναλύονται τεχνικές σχεδιασμού και εφαρμογής των αλλαγών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Ανάλυση της επίδρασης της τεχνολογίας στη δομή, οργάνωση και παραγωγή μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Αναλυτική προσέγγιση της επίδρασης στους τομείς μάρκετινγκ, ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης προϊόντων και παραγωγής, οργανωτικής δομής, χρηματο-οικονομικής διαχείρισης, τεχνολογικής υποδομής. Συνθετική παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησης των επιφερόμενων αλλαγών. Ανάλυση περιπτώσεων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  60% γραπτή τελική εξέταση και 40% οι εξαμηνιαίες εργασίες (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία ατομική και ομαδική).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77121044 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2018, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-138-2

  50659772 Οργανωσιακή Αλλαγή, Τύπος: Σύγγραμμα, Senior B., Dr Swailes S., 2016, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258512

  77109690 Οργανωσιακή συμπεριφορά, Τύπος: Σύγγραμμα, Robbins Stephen P., Judge Timothy A., 2018, Κριτική, ISBN: 978-960-586-233-6

  13764 Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, GARY YUKL, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-263-5

  8591 ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, Μαρία Βακόλα, 2009, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ISBN: 960-08-0348-Χ

  68393817 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΧΥΤΗΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, 2017, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-129-0

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
   (ΠΛ0524)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές την έννοια της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης, ο προσδιορισμός της οποίας περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων όπως η διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης, ο καθορισμός των στόχων, καθώς και η επιλογή, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Δομική ανάλυση αγοράς, παράγοντες ανταγωνισμού, αλυσίδες αξίας και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού, μακροχρόνιοι στόχοι και γενικές στρατηγικές, διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων, ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, κίνδυνος και στρατηγική επιλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στρατηγικής, στρατηγικός προγραμματισμός. Σύνταξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων. Μελέτες περιπτώσεων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  70% γραπτή τελική εξέταση και 30% η εξαμηνιαία εργασία (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77107332 Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση -Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης, Τύπος: Σύγγραμμα, Hill W.L. Charles, Schilling A. Melissa, Jones R. Gareth, 2018, Broken Hill Publishers Ltd, ISBN: 9789925563524

  50659970 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Α΄, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2016, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-119-1

  59396604 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Τύπος: Σύγγραμμα, A.Thompson Jr, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, Dr. A. J. (Lonnie) Strickland, 2016, Utopia, ISBN: 978-618-81298-0-1

  50656356 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ROBERT M. GRANT, JUDITH JORDAN, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-670-1

  59368002 Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Τύπος: Σύγγραμμα, Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard, 2016, Κριτική, ISBN: 978-960-586-140-7

  50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8

  13882 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-069-3

  • ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (ΠΛ0740)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Αυτό το μάθημα στόχο έχει να παρουσιάσει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα βασικά εργαλεία και πρακτικές που σχετίζονται με την περιοχή αυτή. Παράλληλα προσπαθεί μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης και εργασιών να αναπτύξει τις ικανότητες τους ώστε να τους προετοιμάσει για εισαγωγή στην αγορά εργασίας.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγικές έννοιες στην ανάπτυξη και διοίκηση προϊόντων και υπηρεσιών
  Τύποι προϊοντικών αποφάσεων
  Κύκλος ζωής προϊόντος και στρατηγικές αποφάσεις
  Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών
  Μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων
  Μοντέλα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών
  Στάδια πριν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Στάδια ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Ο ρόλος της καινοτομικότητας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Επιτυχημένη υιοθέτηση και διάχυση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Μελέτες περιπτώσεων

  Αξιολόγηση φοιτητών

  60% γραπτή τελική εξέταση, 40% ομαδική εργασία (προφορική παρουσίαση)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68389614 Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Tidd Joe, Bessant John, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274703

  13595 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΦΩΤΗΣ Χ. ΚΙΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-119-5

  59391294 Η Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Schilling A. Melissa, 2016, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258864

  22630 Αποτελεσματική διοίκηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Αυλωνίτης Γεώργιος Ι., Παπασταθοπούλου Πολίνα, 2004, Σταμούλη Α.Ε., ISBN: 960-351-518-3

  50657960 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Αυλωνίτης Γ.,Τσιότσου Ρ.,Γούναρης Σ., 2015, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258567

  18548838 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Τύπος: Σύγγραμμα, Ulrich K., Eppinger S., 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-489-7

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (EI0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (MLI0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (39 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2020), Agile Stage-Gate Hybrid Framework for New Product Development, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technologies, IGI Global Publishing, chapter 41, pp. 549-563

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Syngelakis, A., Kamariotou, M., Kitsios, F., Charalambous, C. and Polychronopoulou, A. (2020), Quality management in Primary Dental Care: Methods and Challenges, In: Manolitzas, P., C. Zopounidis, M. Talias, E. Grigoroudis and N. Matsatsinis (Eds.), Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation, IGI Global Publishing, chapter 10, pp. 192-212

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019), Strategic IT Alignment and Business Performance in SMEs: An Empirical Investigation, In: Abramowicz, W. and R. Corchuelo (Eds.), Business Information Systems Workshops, Springer LNBIP 373, Springer Nature, volume 373, pp. 113-123

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Jones, G. R. and George, J. M. (2019), Σύγχρονη Διοίκηση. Επιμέλεια από Γαλανάκη, Ε., Κίτσιος, Φ., Μπέλλου, Β. και Χατζόγλου, Π.: Broken Hill Publishers. ISBN: 9789925575428
   • Syngelakis, A., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019), Work-related Stress in Public Healthcare: A Case Study in Greece during economic crisis, In: Sakas, D. P. and D. K. Nasiopoulos (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 211-216

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Kamariotou, M. and Manthou, V. (2019), Hospital Information Systems Planning: Strategic IT Alignment in Healthcare, In: Sakas, D. P. and D. K. Nasiopoulos (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 203-209

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019), Information Systems Planning and Success in SMEs: Strategizing for IS, In: Abramowicz, W. and Corchuelo, R. (Eds.), BIS 2019, Springer LNBIP 353, Springer Nature, chapter 31, pp. 397-406

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019), Open Data and high-tech startups: Towards nascent entrepreneurship strategies, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Advanced Methodologies and Technologies in Digital Marketing and Entrepreneurship, IGI Global Publishing, chapter 37, pp. 471-482

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M., Kitsios, F., Madas, M., Manthou, V. and Vlachopoulou, M. (2019), Strategic Decision Making and Information Management in the Agrifood Sector, In: Salampasis, M. and T. Bournaris (Eds.), HAICTA2017 post conference proceedings "ICT in Agriculture", Communications in Computer and Information Science, Springer Series, Vol. 953, pp. 97-109

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019), Critical Factors of Strategic Information Systems Planning Phases in SMEs, In: Themistocleous, M. and Rupino da Cunha, P. (Eds.), Information Systems, EMCIS 2018, Springer LNBIP 341, Springer Nature, chapter 39, pp. 503-517

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019), Strategic Information Systems Planning, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Advanced Methodologies and Technologies in Business Operations and Management, IGI Global Publishing, chapter 39, pp. 535-545

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018), Open Data and high-tech startups: Towards nascent entrepreneurship strategies, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, IGI Global Publishing, chapter 265, pp. 3032-3041

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2018), Strategic Information Systems Planning, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, IGI Global Publishing, chapter 78, pp. 912-922

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Hill, C. W. L., Schilling, M. A. and Jones, G. R. (2018), Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Επιμέλεια από Κίτσιος, Φ. και Πολλάλης, Ι.: Broken Hill Publishers. ISBN: 978-9925-563-52-4

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2017), Led to Change or Change to Lead?, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 97-105

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017), Information Systems Phases and Firm Performance: A conceptual Framework, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 553-560

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), Strategic IT alignment: Business performance during financial crisis, In: Tsounis, N. and A. Vlachvei (Eds.), Advances in Applied Economic Research, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 503-525

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), Decision Support Systems and Strategic Information Systems Planning for Strategy Implementation, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 327-332

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), From Apps to Startups: Success Factors for New Entries in Open Data Ecosystem, In: Sindakis, S. and P. Theodorou (Eds.), Global Opportunities for Entrepreneurial Growth: Coopetition and Knowledge Dynamics within and across Firms, Emerald Group Publishing, chapter 16, pp. 337-354

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J. and Strickland, III A.J. (2017), Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. Επιμέλεια από Πολλάλης, Γ. Α., Δρυμπέτας, Ε., Κίτσιος, Φ., Κωνσταντόπουλος, Ν. και Μυλώνη, Β.: Utopia Press (2η Έκδοση). ISBN-13: 978-618-81298-0-1

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tidd, J. and Bessant, J. (2017), Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας. Επιμέλεια από Ζοπουνίδης, Κ. και Κίτσιος, Φ.: Broken Hill Publishers (1η έκδοση). ISBN: 9789963274703

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2016), Fostering a Competitive Differentiation Strategy for Sustainable Organizational Performance, In: Grigoroudis, E. and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 85-112

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Champipi, E. and Grigoroudis, E. (2016), Cultural and Creative Industries Innovation Strategies for New Service Development Using MCDA, In: Grigoroudis, E. and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 69-84

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • Papadopoulos, T., Angelopoulos, S. and Kitsios, F. (2013), A strategic approach to e-health interoperability using e-government frameworks, In: Information Resources Management Association, User-Driven Healthcare: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publishing, chapter 19, pp. 791-807

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2012), Transformation of management in the Public Sector: Exploring the Strategic Frameworks of e-Government, In: Information Resources Management Association, Digital Democracy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publishing, chapter 60, pp. 1198-1211

    Προβολή Δημοσίευσης

   • ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2012), Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων, Θεωρητικές Σημειώσεις & Νομοθεσία, Αθήνα ISBN: 978-618-5006-03-7 (Συλλογικός Τόμος – υπεύθυνος έρευνας και αναζήτησης πηγών)
   • ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2012), Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων, Βιβλίο Δραστηριοτήτων, Αθήνα ISBN: 978-618-5006-02-0 (Συλλογικός Τόμος – υπεύθυνος έρευνας και αναζήτησης πηγών)

   2011

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2011), Transformation of management in the Public Sector: Exploring the Strategic Frameworks of e-Government, In: Papadopoulos, T. and P. Kanellis (Eds.), Public Sector Reform Using Information Technologies: Transforming Policy into Practice, IGI Global Publishing, pp. 44-58

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Kitsios, F., Tzortzatos, P. and Zopounidis, C. (2010), Service Innovation Management: New Service Development Strategies in the Telecommunications Industry Test Template for Data Mining Publications, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Networking and Telecommunications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publishing, chapter 117, pp. 1831-1847
   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Babulac, E. (2010), From e to u: Towards an innovative digital era, In: Symonds, J. (Ed.), Ubiquitous and Pervasive Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publishing, chapter 103, pp. 1669-1687

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F., Kofakis, P. and Papadopoulos, T. (2010), Emerging Barriers in E-Government Implementation, In: Wimmer, M. A., J. L. Chappelet, M. Janssen and H. J. Scholl (Eds), Electronic Government. EGOV 2010. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, vol. 6228, pp. 216-225

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Papadopoulos, T. and Angelopoulos, S. (2010), A roadmap to the introduction of pervasive Information Systems in healthcare, In: Lazakidou, A., K. Siassiakos and K. Ioannou (Eds.), Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Health Care: Systems and Applications, IGI Global Publishing, pp. 1-13

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Papadopoulos, T., Angelopoulos, S. and Kitsios, F. (2010). A strategic approach to e-health interoperability using e-government frameworks. In Lazakidou, A., Siassiakos, K., and Ioannou, K (Eds.), Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Health Care: Systems and Applications. Hershey, USA: Idea Group publishing, pp. 213-229

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Babulac, E. (2008), From e to u: Towards an innovative digital era, In: Kotsopoulos, S. and K. Ioannou (Eds.), Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform, IGI Global Publishing, pp. 427-444

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Angelopoulos, S. and Zannetopoulos, I. (2008), Innovation and e-government: an in depth overview on e-services, In: Kotsopoulos, S. and K. Ioannou (Eds.), Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform, IGI Global Publishing, chapter 18, pp. 415-426
   • Kitsios, F., Tzortzatos, P. and Zopounidis, C. (2008), Service Innovation Management: New Service Development Strategies in the Telecommunications Industry, In: Kotsopoulos, S. and K. Ioannou (Eds.), Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform, IGI Global Publishing, pp. 445-459

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Κίτσιος, Φ. και Ζοπουνίδης, Κ. (2008), Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών: Τουρισμός, Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα ISBN: 978-960-461-119-5

   2006

   • Κίτσιος, Φ. (2006), Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων στον Τομέα των Υπηρεσιών: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας στον Ξενοδοχειακό Κλάδο, στο: Ζοπουνίδης, Κ. και Ι. Σίσκος (επιμέλεια), Τουριστικό Μάνατζμεντ, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, σελ 173-206

   2001

   • Κίτσιος, Φ. και Σκιαδάς, Χ. (2001), Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, στο: Κομνηνός, Ν., Λ. Κυργιαφίνη και Ε. Σεφερτζή (επιμέλεια), Τεχνολογίες Ανάπτυξης Καινοτομίας σε περιφέρειες και συμπλέγματα παραγωγής, εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα, κεφ. 12, σελ. 177-188
   • Επιστημονικά Περιοδικά (36 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2020). How Managers Use Information Systems for Strategy Implementation in Agritourism SMEs, Information, 11 (6), 331, pp. 1-11

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Kamariotou, M. and Talias, M. (2020). Corporate Sustainability Strategies and Decision Support Methods: A Bibliometric Analysis, Sustainability, 12 (2), 521, pp. 1-21

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2020). Evaluating service innovation and business performance in tourism: A multicriteria decision analysis approach, Management Decision. doi: 10.1108/MD-09-2019-1326 (in press)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karamitri, I., Kitsios, F. and Talias, M. (2020). Development and validation of a knowledge management questionnaire for hospitals and other healthcare organizations, Sustainability, 12 (7), 2730, pp. 1-19

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2020). Mapping New Service Development: A Review and Synthesis of Literature, The Service Industries Journal, 40 (9-10), pp. 682-704

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2020). Competitiveness analysis and evaluation of entrepreneurial ecosystems: a multi‐criteria approach, Annals of Operations Research, 294, pp. 377-399

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Using multicriteria decision analysis to evaluate the effect of digital transformation on organizational performance: evidence from Greek tourism SMEs, International Journal of Decision Support Systems, 4(2), pp. 143-158

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Charatsari, C. and Kamariotou, M. (2019). Strategic Decision Support Systems for Short Supply Chain Development in the Agrifood Sector, International Journal of Decision Support Systems, 4 (2), pp. 115-129

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Strategizing Information Systems: An empirical analysis of IT Alignment and Success in SMEs, Computers, 8 (4), 74, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Kamariotou, M., Madas, M., Fouskas, K. and Manthou, V. (2019). Information systems strategy in SMEs: critical factors of strategic planning in logistics, Kybernetes, 49 (4), pp. 1197-1212

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Beyond Open Data Hackathons: Exploring Digital Innovation Success, Information, 10 (7), 235, pp. 1-10

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Service innovation process digitization: areas for exploitation and exploration, Journal of Hospitality and Tourism Technology. doi: 10.1108/JHTT-02-2019-0041 (in press)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Charatsari, C., Kitsios, F., Lioutas, E.D. (2019). Short food supply chains: The link between participation and farmers' competencies, Renewable Agriculture and Food Systems. doi: 10.1017/S1742170519000309 (in press)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Business Strategy Modelling based on Enterprise Architecture: A State of the Art Review, Business Process Management Journal, 25 (4), pp. 606-624

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sitaridis I. and Kitsios, F. (2019). Entrepreneurship as a Career Option for Information Technology Students: Critical Barriers and the Role of Motivation, Journal of the Knowledge Economy, 10 (3), pp. 1133-1167

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Stefanakakis, S., Kamariotou, M. and Dermentzoglou, L. (2019). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Computer Standards & Interfaces Journal, 63, pp. 16-26

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Decision Support Systems for Strategic Information Systems Planning: An Approach for Logistics Strategic Management, International Journal of Decision Support Systems, 3 (3-4), pp. 207-221

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mitkidis, G., Magoutas, A. and Kitsios, F. (2018). Market and Economic Feasibility Analysis for the Implementation of 2nd Generation Biofuels in Greece, Energy Strategy Reviews, 19, pp. 85-98

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Open Data Hackathons: An Innovative Strategy to Enhance Entrepreneurial Intention, International Journal of Innovation Science, 10 (4), pp. 519-538

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Decision Support Systems and Strategic Planning: Information Technology and SMEs Performance, International Journal of Decision Support Systems, 3 (1/2), pp. 53-70

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Charatsari, C., Kitsios, F., Stafyla, A., Aidonis, D. and Lioutas, E. D. (2018). Antecedents of farmers’ willingness to participate in short food supply chains, British Food Journal, 120 (10), pp. 2317-2333

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Atsalakis, G., S. and Kitsios, F. (2018). Forecasting the Success of a New Service in Tourism by Computational Intelligence, Journal of Scientific and Engineering Research, 5 (2), pp. 87-99

    2017

    • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2017). Entrepreneurial intentions in information technology students: The theory of planned behaviour, the role of gender and education, Journal of International Business and Entrepreneurship Development, 10 (3), pp. 316-335

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Sindakis, S. and Kitsios, F. (2016). Entrepreneurial Dynamics and Patient Involvement in Service Innovation: Developing a Model to Promote Growth and Sustainability in Mental Health Care, Journal of the Knowledge Economy, 7 (2), pp. 545-564

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Kitsios, F., Grigoroudis, E., Giannikopoulos, K., Doumpos, M. and Zopounidis, C. (2015). Strategic decision making using multicriteria analysis: New service development in Greek hotels, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 7 (2), pp. 187-202

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Lazakidou, Α., Ioannou, A., Ioannou, K. and Kitsios, F. (2014). Use of TETRA Networks in Crisis Situations for Health Information Transfer Strategies, International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare, 3 (1), pp. 1-8

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dagoumas, A. and Kitsios, F. (2014). Assessing the impact of the economic crisis on energy poverty in Greece, Sustainable Cities and Society, 13, pp. 267-278

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Kitsios, F., Moschidis, O. and Livanis, E. (2013). Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An exploratory study using correspondence analysis, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 5 (1), pp. 49-62

    2011

    • Georgakalou, M. and Kitsios, F. (2011). The Need of Identifying Heuristic Measures of Entrepreneurship, Investment Research and Analysis Journal, 4 (2), pp 20-24

    2010

    • Kitsios, F., Papadopoulos, T. and Angelopoulos, S. (2010). A roadmap to the introduction of pervasive Information Systems in healthcare, International Journal of Advanced Pervasive and Ubiquitous Computing, 2 (3), pp. 21-32

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Κίτσιος, Φ. και Καραγιάννης, Σ. (2010). Η συμβολή της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών στη στρατηγική των αγροτουριστικών επιχειρήσεων: Μια προτεινόμενη έρευνα πεδίου, Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, 1 (1), σελ. 15-32
    • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Papadopoulos, T. (2010). New service development in e-Government: Identifying Critical Success Factors, Transforming Government: People, Process and Policy, 4 (1), pp. 95-119

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Kitsios, F., Angelopoulos, S. and Papadogonas, T. (2009). Innovation and Strategic Management in e-Government Services, International Journal of Trade in Services, 1 (1), pp. 35-42
    • Kitsios, F., Angelopoulos, S. and Papadogonas, T. (2009). Strategic innovation in tourism services: Managing Emergent Technologies, International Journal of Management Research and Technology, 3 (1), pp. 217-237
    • Kitsios, F., Doumpos, M., Grigoroudis, E. and Zopounidis, C. (2009). Evaluation of new services development strategies using multicriteria analysis: Predicting the success of innovative hospitality services, Operational Research: An International Journal (ORIJ), 9 (1), pp. 17-33

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Kitsios, F. and Zopounidis, C. (2007). Services marketing in the hospitality economy: An exploratory study, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, 5 (1), pp. 97-133
    • Συνέδρια (95 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2020). Stage-Gate and Agile Manufacturing in New Product Development: A state-of-the art, Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE20), Rome, Italy, pp. 330-337
     • Laspita, S., Sitaridis, I., Kitsios, F. and Sarri, K. (2020). Entrepreneurship Program Learning: Different Views of Latent, Nascent, Active Entrepreneurs and Abstainers, Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE20), Rome, Italy, pp. 352-359
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2020). Entrepreneurial barriers perceptions of Information Technology students, Proceedings of the 2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Porto, Portugal, pp. 1347-1351

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • Kitsios, F., Delimpasis, T. and Kamariotou, M. (2019). Digital Business Strategy: An Empirical Analysis of Mission statement content and Financial Performance, Proceedings of the 19th International Conference on Electronic Business (ICEB), Newcastle, UK, pp. 156-163

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). Evaluating IT alignment and performance in SMEs using Multivariate Regression Analysis, Proceedings of the 19th International Conference on Electronic Business (ICEB), Newcastle, UK, pp. 222-230

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Digital transformation strategy: a literature review, Πρακτικά 6ου Φοιτητικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, σελ. 59-61
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). Strategic Information Systems Planning: Implementing a Digital Strategy, Πρακτικά 6ου Φοιτητικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, σελ. 56-58
     • Κουτλουμπάση, E., Κίτσιος, Φ., Καρακίτσιου, A. και Τάλιας, Μ. Α. (2019). Αξιολόγηση αποδοτικότητας στη Δημόσια Υγεία: Η περίπτωση των Κέντρων Υγείας του Νομού Σερρών, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 11
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2019). Course experience evaluation using importance-performance analysis, Proceedings of the 2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Dubai, UAE, pp. 859-862

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2019). The effect of computer self-efficacy on entrepreneurial aspirations of students, Proceedings of the 2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Dubai, UAE, pp. 685-688

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kasaris, E. and Kitsios, F. (2019). Open innovation in SMEs: Intention and Influence to contemporary entrepreneurship, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 36-40
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). MCDA for assessing the impact of digital transformation on hotels performance in Thessaloniki, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 53-57
     • Ntereka, E., Madas, M., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). A Multicriteria Evaluation of Passenger Satisfaction in Greek Railways, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 28
     • Kyriakopoulou, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Analyzing Consumers’ Behavior and Purchase Intention: the case of Social Media Advertising, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 18-22
     • Kitsios, F., Tsotoulidou, A. and Kamariotou, M. (2019). User Satisfaction and Acceptance of the e-justice system in Greece, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 131-135
     • Champipi, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Innovation Management and New Service Development Strategy: A Case Study in Cultural Heritage Institutions, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 115-119
     • Giatsidis, I., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Digital Transformation and User Acceptance of Information Technology in the Banking Industry, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 6-10
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). Information Systems Planning and Business Strategy: Implications for Planning Effectiveness, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 58-62
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Open Data Value Network and Business Models: Opportunities and Challenges, Proceedings of the 21st IEEE Conference on Business Informatics (CBI2019), Moscow, Russia, pp. 296-302

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). Strategic Planning and Information Systems Success: Evaluation in Greek SMEs, Proceedings of the 21st IEEE Conference on Business Informatics (CBI2019), Moscow, Russia, pp. 204-211

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Information Systems Strategy and Strategy-as-Practice: Planning Evaluation in SMEs, Proceedings of Americas Conference on Information Systems (AMCIS2019), Cancun, Mexico, pp. 1-10

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kouparanidis, A. and Kitsios, F. (2019). The Antecedents of Customer Satisfaction in Tourism: Text Analysis of Online Hotel Reviews, Proceedings of the International Symposium on Consumer Personality in Contemporary Contexts (ISCP2019), Thessaloniki, Greece, pp. 21-22
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Evaluating digital transformation strategies: a MCDA analysis of Greek tourism SMEs, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), Kalamata, Greece, vol. 2, pp. 667-676
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Service Dominant Logic and Digital Innovation from Open Data: Exploring Challenges and Opportunities, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), Kalamata, Greece, vol. 1, pp. 522-529
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Digital Business Strategy and Information Systems Planning: Determinants of Success, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), Kalamata, Greece, vol. 1, pp. 514-521
     • Avramidis, N. and Kitsios, F. (2019). Information and Communication Technology adaption by the organizations of Social Entrepreneurship in Greece, Proceedings of the 2019 European Triple Helix Congress on Responsible Innovation & Entrepreneurship (EHTAC2019), Thessaloniki, Greece, pp. 39-40
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Digital Innovation and Open Data Hackathons Success: A Comparative Descriptive Study, Proceedings of the 2019 European Triple Helix Congress on Responsible Innovation & Entrepreneurship (EHTAC2019), Thessaloniki, Greece, pp. 20-25
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Measuring the success of digital transformation strategies in tourism firms: an MCDA approach, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 1
     • Kyriakopoulou, E. and Kitsios, F. (2019). The influence of social media advertising on customers’ behavior and purchase intention, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 10
     • Kasaris, E. and Kitsios, F. (2019). Open Innovation and Entrepreneurship: The case of Small and medium-sized Enterprises, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 3
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). The Effectiveness of Strategic Information Systems Planning in the Agritourism sector, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 4-5

     2018

     • Σιταρίδης, Ι. και Κίτσιος, Φ. (2018). Αυτοαντίληψη ικανοτήτων χρήσης υπολογιστών ως παράγοντας επίδρασης στις επιχειρηματικές βλέψεις μαθητών, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία, Λαμία (in press)
     • Sitaridis, I., Stefanakakis, S., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2018). Students’ experience and Course evaluation: An MCDA analysis approach, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 116-120
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2018). Entrepreneurial Intentions in the field of IT: The role of gender typed personality and entrepreneurship education, Proceedings of the 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain, pp. 1854-1859

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Mitroulis, D., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). MCDA framework to sustainable innovative strategy, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 189-194
     • Mitroulis, D., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Marketing Strategy Decision Support for Technology and Market-Driven Changes, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 56-61
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2018). A Sustainable Knowledge-based Innovation Strategy Framework, Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), Heraklion, Greece, pp. 344-349
     • Madas, M., Vlachopoulou, M., Manthou, V., Kitsios, F. and Vergidis, K. (2018). Decision Support Systems & Tools for Airport Airside Performance Assessment, Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), Heraklion, Greece, pp. 162-170
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Mavridis, I. and Fouliras, P. (2018). Information Systems Policy and Strategic Planning: The Alignment between Organizational Factors and ICT Security Management, Proceedings of the ICDSST2018 Conference, Heraklion, Greece, pp. 368-372
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Madas, M., Fouskas, K. and Manthou, V. (2018). Strategic Information Systems in Logistics and Supply Chain Management, Proceedings of the ICDSST2018 Conference, Heraklion, Greece, pp. 216-221
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Fouliras, P. and Mavridis, I. (2018). National Cybersecurity Strategy: A Conceptual Framework for Greece, Proceedings of the 11th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2018), Doha, Qatar, pp. 99-105
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Open Data Hackathons and Innovation: Strategic Planning, Implementation and Evaluation of Civic Applications, Proceedings of the 11th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2018), Doha, Qatar, pp. 107-113
     • Kamariotou, M., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Strategic Information Systems and SMEs Performance: Evaluation approach using MUSA method, Πρακτικά 16oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 12ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Πειραιάς, Ελλάδα, σελ. 50
     • Kamariotou, M., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Strategic Decision Making using Multicriteria Analysis: Information Systems Performance Evaluation in Greek SMEs, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 184-188
     • Fouskas, K., Kitsios, F., Vlachopoulou, M. and Tsiavos, V. (2018). Challenges for Digital Expansion to International Markets, Proceedings of the 2018 Global Marketing Conference, Tokyo, pp. 370-382
     • Delimpasis, T., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Στρατηγική ψηφιακών επιχειρήσεων: Η ανάλυση της δήλωσης αποστολής με τη χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης, Πρακτικά 16oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 12ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Πειραιάς, Ελλάδα, pp. 52
     • Delimpasis, T. and Kitsios, F. (2018). E-Business Strategy: Mission statement and performance of digital businesses, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 178-183
     • Charatsari, C., Kitsios, F. and Lioutas, E. D. (2018). Developing short food supply chains: The dual role of farmers’ competencies, Proceedings of the 4th International Conference on Supply Chains, Katerini, Greece, pp. 27
     • Barboutidis, G., Stiakakis, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Proposing a New Dynamic Framework of Digital Skills: A Bottom-Up Approach, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 111-115

     2017

     • Syngelakis, A. I. and Kitsios, F. (2017). Evaluating occupational stress and job satisfaction in health sector during the austerity: the case of Greek NHS dentists, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 252-256
     • Stefanakakis, S., Trevlakis, S. and Kitsios, F. (2017). Analyzing quality characteristics: The case of an e – health application, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 246-251
     • Kyriakopoulou, E. and Kitsios, F. (2017). The influence of social media on consumers’ behavior, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 62-66
     • Kitsios, F. and Sitaridis, I. (2017). An application of non weight MCDM for the evaluation of GEM entrepreneurial ecosystems, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 35-39
     • Kitsios, F., Papachristos, N. and Kamariotou, M. (2017). Business Models for Open Data Ecosystem: Challenges and Motivations for Entrepreneurship and Innovation, Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI’17), Thessaloniki, Greece, pp. 398-408

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Strategic Change Management in Public Sector Transformation: The Case of Middle Manager Leadership in Greece, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2017, Coventry, UK, pp. 1-17
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Enterprise Architecture Management for Business Strategy Modelling, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2017, Coventry, UK, pp. 1-24
     • Kamariotou, M., Kitsios, F., Madas, M., Manthou, V. and Vlachopoulou, M. (2017). Strategic Decision Support Systems for Logistics in the Agrifood Industry, Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, Chania, Crete, Greece, pp. 781-794

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017). Open Data Hackathons: A Strategy to Increase Innovation in the City, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2017), Thessaloniki, Greece, pp. 231-238
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017). An Empirical Evaluation of Strategic Information Systems Planning Phases in SMEs: Determinants of Effectiveness, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 67-72
     • Georgakalou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Measuring Leaders’ Strategic Thinking, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 73-78
     • Charatsari, C., Kitsios, F., Stafyla, A. and Lioutas, E. D. (2017). Developing Alternative Food Networks: What Strengthens Farmers’ Willingness to Participate in Short Food Supply Chains?, Proceedings of the 23rd European Seminar on Extension (and) Education (ESEE), Chania, Crete, Greece, pp. 1-14

     2016

     • Καμαριώτου, Μ. και Κίτσιος, Φ. (2016). Στρατηγική Διοίκηση Οργανωσιακής και Τεχνολογικής Αλλαγής: Κριτική Επισκόπηση στο Δημόσιο Τομέα, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, Ελλάδα, σελ. 103-104
     • Stefanakakis, S. and Kitsios, F. (2016). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 53-58
     • Sitaridis I. and Kitsios, F. (2016). Student's perception of barriers to entrepreneurship, Proceedings of the 1st Panhellenic Scientific Conference: “Greece-Europe 2020 - Education, Lifelong learning, Research, Innovation and Economy”, Athens, Greece, pp. 524-535

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2016). A Taxonomy of barriers to entrepreneurship, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 133-137
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). The impact of Information Technology and the alignment between business and service innovation strategy on service innovation performance, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications (ICIMSA 2016), Jeju Island, Korea, pp. 247-25

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). Decision Support Systems and Business Strategy: A conceptual framework for Strategic Information Systems Planning, Proceedings of the 6th IEEE International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS2016), Prague, Czech Republic, pp. 149-153

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). Critical success factors in service innovation strategies: An annotated bibliography on NSD, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2016, Newcastle, UK, pp. 1-28
     • Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2016). Comparing hospitality innovation strategies: New service development using multicriteria analysis, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 127-132
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2016). Strategic Information Systems Planning: SMEs Performance outcomes, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 153-157

     2015

     • Mitkidis, G., Magoutas, A. and Kitsios, F. (2015). Market Analysis and Strategies of 2nd Generation Biofuels in Greece, Proceedings of the 9th International Conference of New Horizons in Industry, Business and Education, Skiathos, Greece, pp.300-306
     • Konstantinidou, M., Magoutas, A. and Kitsios, F. (2015). New Service Development in the Banking Sector: The Case Study of NTT Hellenic Postbank’s Deposit Strategy, Proceedings of the 9th International Conference of New Horizons in Industry, Business and Education, Skiathos, Greece, pp.307-312
     • Στεφανακάκης, Σ. και Κίτσιος, Φ. (2015). Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 244-252
     • Σιταρίδης, Ι. και Κίτσιος, Φ. (2015). Η Δημιουργικότητα σαν βάση για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα. Κρίσιμοι παράγοντες ανάπτυξης και υπαινιγμοί για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 271-281
     • Παπαχρήστος, Ν. και Κίτσιος, Φ. (2015). Open Data Ecosystem: A Business Perspective Literature Review, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 282-300
     • Μητρούλης, Δ. και Κίτσιος, Φ. (2015). Ο Προσανατολισμός προς την Αγορά και η Στρατηγική Διαχείριση της Καινοτομίας για την βελτίωση της Επιχειρηματικής Απόδοσης, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 322-328
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2015). Competitive innovation strategies improving the organizational performance, Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece, pp. 23-28
     • Kitsios, F., Champipi, E. and Grigoroudis, E. (2015). New service development: strategy and innovation process in cultural and creative industries using MCDA, Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece, pp. 36-42
     • Kamariotou, M., Liaggou, D. and Kitsios, F. (2015). The Implementation of E-Business Value Chain on enterprises in the sector of Information Technology and Communications, Proceedings of the 2nd Student Conference of Department of Applied Informatics on “Contemporary Entrepreneurship and Information Technology”, Thessaloniki, Greece, pp. 450-461
     • Georgakalou, M. and Kitsios, F. (2015). New heuristic measures for potential entrepreneurs, Proceedings of ΗΟΒΑ Conference, Athens, Greece, Hellenic Open University, Patras: ISBN: 978-960-538-950-5
     • Angelopoulos, S. and Kitsios, F. (2015). Decision Making for Content Management Systems: Criteria Identification and Categorisation, Proceedings of the 48th IEEE Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), USA, pp. 1233-1239

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Χαριζοπούλου Β., Μπουρουτζόγλου, Μ., Κίτσιος, Φ., Καλαθέρη, Ε., Μπεκιαρίδου, Ο. και Φλαμπουλίδου, Γ. (2014). Κοινοτική μαιευτική στην Ελλάδα σήμερα: Η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό, Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιών-Μαιευτών, Ναύπλιο, Ελλάδα, σελ. 49
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2014). Innovation management strategies for organizational performance, Proceedings of the 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, pp. 177-182
     • Kitsios, F. and Sindakis, S. (2014). Analysis of innovation strategies in hospitality industry: Developing a framework for the evaluation of new hotel services in Thailand, Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE 2014), Bangkok, pp. 136-141
     • Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2014). Evaluating new service development effectiveness in tourism: An ordinal regression analysis approach, Proceedings of the 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, pp. 138-145
     • Carayannis, E. G., Sindakis, S. and Kitsios, F. (2014). Sustained Enterprise Excellence, Resilience & Robustness via Organizational Intelligence & Data Analytics, Πρακτικά 18ου Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, «Περιφερειακή εξειδίκευση και επιχειρηματικότητα», Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, pp. 54-59

     2013

     • Darousis, E. and Kitsios, F. (2013). New e-Tourism Services Development: The Case of Greek Winter Tourism E-Business Innovation, Proceedings of the 1st International Conference on Applied Innovation, Arta, Epirus, Greece, pp. 203-213
     • Darousis, E. and Kitsios, F. (2013). Case Study of e-Services Development: New e-Business Idea in the Greek Winter Tourism Economy, Proceedings of the 8th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE 2013, Chania, Crete, Greece, pp. 273-278

     2010

     • Κοντάκος, Η. και Κίτσιος, Φ. (2010). Τεχνολογία, καινοτομία και ανάπτυξη: εφαρμογή στις ελληνικές περιφέρειες, Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Αθήνα, Ελλάδα, pp. 73-82
     • Angelopoulos, S., Kitsios, F., Kofakis, P., and Papadopoulos, T. (2010). Emerging barriers in e-government implementation, accepted in IFIP e-government conference 2010. Lausanne, Switzerland.

     2009

     • Angelopoulos, S., Papadopoulos, T. and Kitsios, F. (2009). Services innovation in e-government: A roadmap for a Critical Success Factor approach, Proceedings of EMCIS conference, Izmir, Turkey, pp. 1-14
     • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2009). Managing e-government services: An overview of emergent strategy models, Proceedings of the 5th National & International HSSS Conference, Xanthi, Greece, pp. 1-20

     2006

     • Kitsios, F. (2006). Services marketing in the hospitality economy: An exploratory study, 98th EAAE seminar, Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives, Chania, Crete, Greece, pp. 1-23

     2001

     • Kitsios, F. and Skiadas, C. (2001). Some Critical Issues Concerning Technological Change, Proceedings of the 1st International Conference in Management of Change, Iasi, Romania, pp. 37-43

     2000

     • Σκιαδάς, Χ., Αποστόλου, Α., Κίτσιος, Φ. και Αγγελάκης, Ν. (2000). Εφοδιαστική Αλυσίδα & Χάος, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Logistics, Αθήνα, Ελλάδα, pp. 1-20
     • Άλλα (16 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). The relationship between Strategic Information Systems Planning and Success: An empirical analysis in SMEs, 30th European Conference on Operational Research, June 2019, Dublin Ireland (accepted for presentation)

      2018

      • Sindakis, S., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Management Strategies of Family Firms in the Arab World: The Impact of Organizational Culture on Firm Performance, 2nd International Conference on Cognitive Analytics Management 2018 (CAM2018), November 2018, Lebanon (accepted for presentation)
      • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Agile-Stage-Gate: A New Approach for New Service Development, 10th SERVSIG Conference, June 2018, Paris, France (accepted for presentation)
      • Sindakis, S., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Family Management Strategies in the Arab World: The Impact of Organizational Culture on Firm Performance, 1st International Academic Conference Family Business in the Arab World, UAE

      2016

      • Atsalakis, G, Atsalaki, I. and Kitsios, F. (2016). Modeling the process of development of a new service by ANFIS, FEBS, June 2016, Athens, Malaga, Spain

      2015

      • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2015). Innovating with Strategic Information Systems Planning: A Structured Literature Review, 2nd International Conference on Applied Innovation, October 2015, Arta, Greece

      2014

      • Champipi E. and Kitsios, F. (2014). Innovation Strategy in the Cultural Industry: Development of New Services in Museums Athens, Creative Workshop 2014 – Workshop on the Creative Economy and Developments in Greece, Institute for Regional Development - Panteion University, December 2014, Athens, Greece
      • Sindakis, S. and Kitsios, F. (2014). Corporate venturing and customer driven innovation strategies in the healthcare industry, AMA SERVSIG 2014, June 2014, Thessaloniki, Greece (accepted for presentation)

      2013

      • Darousis, E. and Kitsios, F. (2013). Service Blueprint Methodology Case Study: Business Plan of Electronic Business Development in the Greek Winter Tourism, 1st Interdisciplinary Student Conference of Mediterranean College, May 2013, Athens, Greece

      2011

      • Lazaridis, I., Livanis, E., Kitsios, F. and Palla, F. (2011). A detailed review on IT & IS strategies concerning Greek bank M&A, 2ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.), Δεκέμβριος 2011, Αθήνα, Ελλάδα
      • Georgakalou, M. and Kitsios, F. (2011). Finding potential businessmen and entrepreneurs in texts, 7th National & International HSSS Conference, May 2011, Athens, Greece

      2010

      • Κίτσιος Φ., Μοσχίδης Ο. και Λιβάνης Κ. (2010). Service Innovation Strategies using correspondence analysis, 10ο Ειδικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Σεπτέμβριος 2010, Ορεστιάδα, Ελλάδα

      2009

      • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2009). Current status of strategic e-Government frameworks literature, 5th National & International HSSS Conference, June 2009, Xanthi, Greece
      • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Papadopoulos, T. (2009). New service development in e-Government: Identifying Critical Success Factors, European and Mediterranean Conference on Information Systems (emcis 2009), July 2009, Izmir, Turkey

      2007

      • Κίτσιος, Φ., Γρηγορούδης, Ε., Δούμπος, Μ. και Ζοπουνίδης, Κ. (2007). Πολυκριτήρια αξιολόγηση της καινοτομίας των υπηρεσιών: Η περίπτωση των ελληνικών ξενοδοχείων, 7ο Ειδικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 5η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Σεπτέμβριος 2007, Χανιά, Ελλάδα

      1997

      • Κίτσιος, Φ. (1997). Στρατηγική Ανάπτυξης Ημερήσιου Επαρχιακού Τύπου, 3ο Συνέδριο Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιου Επαρχιακού Τύπου, Συνεδριακό Κέντρο Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Σεπτέμβριος 1997, Χανιά, Ελλάδα