Κίτσιος Φώτιος
 • 2310-891718
 • kitsios uom.gr
 • Γραφείο: Γ4, 433

  Κίτσιος Φώτιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. στη Στρατηγική & Καινοτομία, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Διαχείριση Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών", Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση & Διοίκηση, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
  • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διαχείριση Καινοτομίας
  • Ψηφιακή Στρατηγική επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Διοίκηση Αλλαγών
  • Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων
  • νάπτυξη Νέων Υπηρεσιών στο e-business
  • Κοινωνική Καινοτομία - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Λήψη Αποφάσεων - Πολυκριτήρια Ανάλυση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • BUSINESS POLICY AND STRATEGY
   (ΠΛ0932)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (EI0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   (ΠΛ0837)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία των αλλαγών. Ο έντονος ανταγωνισμός στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετική στάση από πλευράς οργανισμών απέναντι στις αλλαγές. Αναλύονται τεχνικές σχεδιασμού και εφαρμογής των αλλαγών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Ανάλυση της επίδρασης της τεχνολογίας στη δομή, οργάνωση και παραγωγή μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Αναλυτική προσέγγιση της επίδρασης στους τομείς μάρκετινγκ, ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης προϊόντων και παραγωγής, οργανωτικής δομής, χρηματο-οικονομικής διαχείρισης, τεχνολογικής υποδομής. Συνθετική παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησης των επιφερόμενων αλλαγών. Ανάλυση περιπτώσεων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  60% γραπτή τελική εξέταση και 40% οι εξαμηνιαίες εργασίες (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία ατομική και ομαδική).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77121044 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2018, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-138-2

  50659772 Οργανωσιακή Αλλαγή, Τύπος: Σύγγραμμα, Senior B., Dr Swailes S., 2016, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258512

  32998194 Καινοτομία και αλλαγή στο επιχειρείν, Τύπος: Σύγγραμμα, Ελένη Ε. Σαλαβού, 2013, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-960-7745-31-6

  77109690 Οργανωσιακή συμπεριφορά, Τύπος: Σύγγραμμα, Robbins Stephen P., Judge Timothy A., 2018, Κριτική, ISBN: 978-960-586-233-6

  13764 Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, GARY YUKL, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-263-5

  8591 ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, Μαρία Βακόλα, 2009, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ISBN: 960-08-0348-Χ

  68393817 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΧΥΤΗΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, 2017, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-129-0

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΠΛ0830)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα Ειδικά Θέματα Στρατηγικού Μάνατζμεντ, αποτελεί ένα προχωρημένο μάθημα στρατηγικής, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση σε μια σειρά επίκαιρων θεμάτων στρατηγικής διοίκησης που απασχολούν κάθε επιχείρηση και οργανισμό με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα ψηφιακή οικονομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Ανταγωνιστική στρατηγική, Στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο, Μοντέλα διαμόρφωσης στρατηγικής, Μαθησιακή οργάνωση και στρατηγική αλλαγή, Στρατηγική καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Δημιουργία Αξίας μέσω πολλαπλών δραστηριοτήτων, Εταιρική διακυβέρνηση και στρατηγική, Σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές (scenario planning, benchmarking, outsourcing, strategic alignments, balanced scorecard), Λήψη στρατηγικών αποφάσεων, Στρατηγική στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, Στρατηγική και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Μελέτες περιπτώσεων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  50% γραπτή τελική εξέταση και 50% η εξαμηνιαία εργασία (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68383883 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2013, ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-8249-95-0

  59382654 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Τύπος: Σύγγραμμα, Bessant J. -Tidd J., Κουλουριώτης Δημήτρης (επιμ.), 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-603-7

  68369937 Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία, Τύπος: Σύγγραμμα, Σαρρή Κατερίνα, Τριχοπούλου Άννα, 2017, Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-681-5

  50656013 Διοίκηση Επιχειρήσεων, 11η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Bateman Shell, 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-534-4

  77107332 Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση -Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης, Τύπος: Σύγγραμμα, Hill W.L. Charles, Schilling A. Melissa, Jones R. Gareth, 2018, Broken Hill Publishers Ltd, ISBN: 9789925563524

  13256966 Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Τύπος: Σύγγραμμα, Perreault W., 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ISBN: 9789604891504

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
   (ΠΛ0524)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές την έννοια της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης, ο προσδιορισμός της οποίας περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων όπως η διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης, ο καθορισμός των στόχων, καθώς και η επιλογή, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Δομική ανάλυση αγοράς, παράγοντες ανταγωνισμού, αλυσίδες αξίας και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού, μακροχρόνιοι στόχοι και γενικές στρατηγικές, διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων, ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, κίνδυνος και στρατηγική επιλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στρατηγικής, στρατηγικός προγραμματισμός. Σύνταξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων. Μελέτες περιπτώσεων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  70% γραπτή τελική εξέταση και 30% η εξαμηνιαία εργασία (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77107332 Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση -Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης, Τύπος: Σύγγραμμα, Hill W.L. Charles, Schilling A. Melissa, Jones R. Gareth, 2018, Broken Hill Publishers Ltd, ISBN: 9789925563524

  50659970 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Α΄, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2016, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-119-1

  59396604 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Τύπος: Σύγγραμμα, A.Thompson Jr, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, Dr. A. J. (Lonnie) Strickland, 2016, Utopia, ISBN: 978-618-81298-0-1

  50656356 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ROBERT M. GRANT, JUDITH JORDAN, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-670-1

  59368002 Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Τύπος: Σύγγραμμα, Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard, 2016, Κριτική, ISBN: 978-960-586-140-7

  50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8

  13882 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-069-3

  • ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (ΠΛ0740)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Αυτό το μάθημα στόχο έχει να παρουσιάσει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα βασικά εργαλεία και πρακτικές που σχετίζονται με την περιοχή αυτή. Παράλληλα προσπαθεί μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης και εργασιών να αναπτύξει τις ικανότητες τους ώστε να τους προετοιμάσει για εισαγωγή στην αγορά εργασίας.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγικές έννοιες στην ανάπτυξη και διοίκηση προϊόντων και υπηρεσιών
  Τύποι προϊοντικών αποφάσεων
  Κύκλος ζωής προϊόντος και στρατηγικές αποφάσεις
  Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών
  Μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων
  Μοντέλα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών
  Στάδια πριν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Στάδια ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Ο ρόλος της καινοτομικότητας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Επιτυχημένη υιοθέτηση και διάχυση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Μελέτες περιπτώσεων

  Αξιολόγηση φοιτητών

  60% γραπτή τελική εξέταση, 40% ομαδική εργασία (προφορική παρουσίαση)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68389614 Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Tidd Joe, Bessant John, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274703

  13595 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΦΩΤΗΣ Χ. ΚΙΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-119-5

  59391294 Η Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Schilling A. Melissa, 2016, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258864

  22630 Αποτελεσματική διοίκηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Αυλωνίτης Γεώργιος Ι., Παπασταθοπούλου Πολίνα, 2004, Σταμούλη Α.Ε., ISBN: 960-351-518-3

  50657960 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Αυλωνίτης Γ.,Τσιότσου Ρ.,Γούναρης Σ., 2015, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258567

  18548838 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Τύπος: Σύγγραμμα, Ulrich K., Eppinger S., 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-489-7

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (EI0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (MLI0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (30 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019), Open Data and high-tech startups: Towards nascent entrepreneurship strategies, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Advanced Methodologies and Technologies in Digital Marketing and Entrepreneurship, IGI Global Publishing, chapter 37, pp. 471-482
   • Kamariotou, M., Kitsios, F., Madas, M., Manthou, V. and Vlachopoulou, M. (2019), Strategic Decision Making and Information Management in the Agrifood Sector, In: Salampasis, M. and T. Bournaris (Eds.), HAICTA2017 post conference proceedings "ICT in Agriculture", Communications in Computer and Information Science, Springer Series, Vol. 953, pp. 97-109
   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019), Critical Factors of Strategic Information Systems Planning Phases in SMEs, In: Themistocleous, M. and Rupino da Cunha, P. (Eds.), Information Systems, EMCIS 2018, Springer LNBIP 341, Springer Nature, chapter 39, pp. 503-517
   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019), Strategic Information Systems Planning, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Advanced Methodologies and Technologies in Business Operations and Management, IGI Global Publishing, chapter 39, pp. 535-545

   2018

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2018), Strategic Information Systems Planning, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, IGI Global Publishing, chapter 78, pp. 912-922
   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018), Open Data and high-tech startups: Towards nascent entrepreneurship strategies, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, IGI Global Publishing, chapter 265, pp. 3032-3041
   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018), Open Data and high-tech startups: Towards nascent entrepreneurship strategies, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Advanced Methodologies and Technologies in Digital Marketing and Entrepreneurship, IGI Global Publishing, chapter 37, pp. 471-482
   • Perkin, N. and Abraham, P. (2018), Το Επιχειρείν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Επιμέλεια από. Ζαρκάδα, Α και Κίτσιος, Φ: Εκδόσεις Rosili. ISBN: 9786185131425
   • Hill, C. W. L., Schilling, M. A. and Jones, G. R. (2018), Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Επιμέλεια από Κίτσιος, Φ. και Πολλάλης, Ι.: Broken Hill Publishers. ISBN: 978-9925-563-52-4

   2017

   • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2017), Led to Change or Change to Lead?, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 97-105
   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017), Information Systems Phases and Firm Performance: A conceptual Framework, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 553-560
   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), Strategic IT alignment: Business performance during financial crisis, In: Tsounis, N. and A. Vlachvei (Eds.), Advances in Applied Economic Research, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 503-525
   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), Decision Support Systems and Strategic Information Systems Planning for Strategy Implementation, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 327-332
   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), From Apps to Startups: Success Factors for New Entries in Open Data Ecosystem, In: Sindakis, S. and P. Theodorou (Eds.), Global Opportunities for Entrepreneurial Growth: Coopetition and Knowledge Dynamics within and across Firms, Emerald Group Publishing, chapter 16, pp. 337-354
   • Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J. and Strickland, III A.J. (2017), Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. Επιμέλεια από Πολλάλης, Γ. Α., Δρυμπέτας, Ε., Κίτσιος, Φ., Κωνσταντόπουλος, Ν. και Μυλώνη, Β.: Utopia Press (2η Έκδοση). ISBN-13: 978-618-81298-0-1
   • Tidd, J. and Bessant, J. (2017), Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας. Επιμέλεια από Ζοπουνίδης, Κ. και Κίτσιος, Φ.: Broken Hill Publishers (1η έκδοση). ISBN: 9789963274703

   2016

   • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2016), Fostering a Competitive Differentiation Strategy for Sustainable Organizational Performance, In: Grigoroudis, E. and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 85-112
   • Kitsios, F., Champipi, E. and Grigoroudis, E. (2016), Cultural and Creative Industries Innovation Strategies for New Service Development Using MCDA, In: Grigoroudis, E. and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 69-84

   2012

   • ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2012), Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων, Θεωρητικές Σημειώσεις & Νομοθεσία, Αθήνα ISBN: 978-618-5006-03-7 (Συλλογικός Τόμος – υπεύθυνος έρευνας και αναζήτησης πηγών)
   • ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2012), Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων, Βιβλίο Δραστηριοτήτων, Αθήνα ISBN: 978-618-5006-02-0 (Συλλογικός Τόμος – υπεύθυνος έρευνας και αναζήτησης πηγών)

   2011

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2011), Transformation of management in the Public Sector: Exploring the Strategic Frameworks of e-Government, In: Papadopoulos, T. and P. Kanellis (Eds.), Public Sector Reform Using Information Technologies: Transforming Policy into Practice, IGI Global Publishing, pp. 44-58

   2010

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F., Kofakis, P. and Papadopoulos, T. (2010), Emerging Barriers in E-Government Implementation, In: Wimmer, M. A., J. L. Chappelet, M. Janssen and H. J. Scholl (Eds), Electronic Government. EGOV 2010. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, vol. 6228, pp. 216-225
   • Kitsios, F., Papadopoulos, T. and Angelopoulos, S. (2010), A roadmap to the introduction of pervasive Information Systems in healthcare, In: Lazakidou, A., K. Siassiakos and K. Ioannou (Eds.), Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Health Care: Systems and Applications, IGI Global Publishing, pp. 1-13
   • Papadopoulos, T., Angelopoulos, S. and Kitsios, F. (2010). A strategic approach to e-health interoperability using e-government frameworks. In Lazakidou, A., Siassiakos, K., and Ioannou, K (Eds.), Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Health Care: Systems and Applications. Hershey, USA: Idea Group publishing, pp. 1-13

   2008

   • Angelopoulos, S., Kitsios F. and Babulac, E. (2008), "From e to u: Towards an innovative digital era", "Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform", Handbook edited by Prof. Stavros Kotsopoulos and Dr. Konstantinos Ioannou, pp 427-444, Hershey, USA: Idea Group Publishing.
   • Kitsios, F., Angelopoulos S. and Zannetopoulos, I. (2008), "Innovation and e-government: an in depth overview on e-services", "Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform", Handbook edited by Prof. Stavros Kotsopoulos and Dr. Konstantinos Ioannou, pp 415-426, Hershey, USA: Idea Group Publishing.
   • Kitsios, F., Tzortzatos P. and Zopounidis, C. (2008), "Service Innovation Management: New Service Development Strategies in the Telecommunications Industry", "Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform", Handbook edited by Prof. Stavros Kotsopoulos and Dr. Konstantinos Ioannou, pp 445-459, Hershey, USA: Idea Group Publishing.
   • Κίτσιος, Φ. και Ζοπουνίδης, Κ. (2008), «Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών: Τουρισμός, Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα ISBN: 978-960-461-119-5

   2006

   • Κίτσιος, Φ. (2006), «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων στον Τομέα των Υπηρεσιών: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας στον Ξενοδοχειακό Κλάδο», Συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο «Τουριστικό Μάνατζμεντ», Κ. Ζοπουνίδης - Ι. Σίσκος,, σελ 173-206, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα

   2001

   • Κίτσιος, Φ. και Σκιαδάς, Χ. (2001), «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων», Συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο «Τεχνολογίες Ανάπτυξης Καινοτομίας σε περιφέρειες και συμπλέγματα παραγωγής», Ν. Κομνηνός - Λ. Κυργιαφίνη - Ε. Σεφερτζή, κεφ. 12, σελ 177-188, εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα
   • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Kitsios, F., Stefanakakis, S., Kamariotou, M. and Dermentzoglou, L. (2019). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Computer Standards & Interfaces Journal, 63, pp. 16-26

    2018

    • Sitaridis I. and Kitsios, F. (2018). Entrepreneurship as a Career Option for Information Technology Students: Critical Barriers and the Role of Motivation, Journal of the Knowledge Economy. doi: 10.1007/s13132-018-0519-z
    • Mitkidis, G., Magoutas, A. and Kitsios, F. (2018). Market and Economic Feasibility Analysis for the Implementation of 2nd Generation Biofuels in Greece, Energy Strategy Reviews, 19, pp. 85-98
    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Open Data Hackathons: An Innovative Strategy to Enhance Entrepreneurial Intention, International Journal of Innovation Science, 10 (4), pp. 519-538
    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Decision Support Systems and Strategic Planning: Information Technology and SMEs Performance, International Journal of Decision Support Systems, 3 (1/2), pp. 53-70
    • Charatsari, C., Kitsios, F., Stafyla, A., Aidonis, D. and Lioutas, E. D. (2018). Antecedents of farmers’ willingness to participate in short food supply chains, British Food Journal, 120 (10), pp. 2317-2333
    • Atsalakis, G., S. and Kitsios, F. (2018). Forecasting the Success of a New Service in Tourism by Computational Intelligence, Journal of Scientific and Engineering Research, 5 (2), pp. 87-99

    2017

    • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2017). Entrepreneurial intentions in information technology students: The theory of planned behaviour, the role of gender and education, Journal of International Business and Entrepreneurship Development, 10 (3), pp. 316-335

    2016

    • Stefanakakis, S. and Kitsios, F. (2016). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 53-58
    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). The impact of Information Technology and the alignment between business and service innovation strategy on service innovation performance, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications (ICIMSA 2016), Jeju Island, Korea, pp. 247-25
    • Sindakis, S. and Kitsios, F. (2016). Entrepreneurial Dynamics and Patient Involvement in Service Innovation: Developing a Model to Promote Growth and Sustainability in Mental Health Care, Journal of the Knowledge Economy, 7 (2), pp. 545-564

    2015

    • Kitsios, F., Grigoroudis, E., Giannikopoulos, K., Doumpos, M. and Zopounidis, C. (2015). Strategic decision making using multicriteria analysis: New service development in Greek hotels, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 7 (2), pp. 187-202

    2014

    • Lazakidou, Α., Ioannou, A., Ioannou, K. and Kitsios, F. (2014). Use of TETRA Networks in Crisis Situations for Health Information Transfer Strategies, International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare, 3 (1), pp. 1-8
    • Dagoumas, A. and Kitsios, F. (2014). Assessing the impact of the economic crisis on energy poverty in Greece, Sustainable Cities and Society, 13, pp. 267-278

    2013

    • Kitsios, F., Moschidis, O. and Livanis, E. (2013). Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An exploratory study using correspondence analysis, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 5 (1), pp. 49-62

    2011

    • Georgakalou, M. and Kitsios, F. (2011). The Need of Identifying Heuristic Measures of Entrepreneurship, Investment Research and Analysis Journal, 4 (2), pp 20-24

    2010

    • Kitsios, F., Papadopoulos, T. and Angelopoulos, S. (2010). A roadmap to the introduction of pervasive Information Systems in healthcare, International Journal of Advanced Pervasive and Ubiquitous Computing, 2 (3), pp. 21-32
    • Κίτσιος, Φ. & Καραγιάννης, Σ. (2010), «Η συμβολή της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών στη στρατηγική των αγροτουριστικών επιχειρήσεων: Μια προτεινόμενη έρευνα πεδίου», Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, Vol. 1, No. 1, pp 15-32
    • Angelopoulos, S., Kitsios, F. & Papadopoulos, T. (2010), "New service development in e-Government: Identifying Critical Success Factors", Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 4, No. 1, pp 95-119, Emerald Publications.

    2009

    • Kitsios, F., Angelopoulos, S. and Papadogonas, T. (2009), "Innovation and Strategic Management in e-Government Services", International Journal of Trade in Services, Vol. 1, No. 1, pp 35-42, Serials Publications
    • Kitsios, F., Angelopoulos, S. and Papadogonas, T. (2009), "Strategic innovation in tourism services: Managing Emergent Technologies", International Journal of Management Research and Technology, Vol. 3, No. 1, pp 217-237, Serials Publications
    • Kitsios, F., Doumpos, M., Grigoroudis, E. and Zopounidis, C. (2009), "Evaluation of new services development strategies using multicriteria analysis: Predicting the success of innovative hospitality services", Operational Research: An International Journal (ORIJ), Vol. 9, No. 1, pp 17-33, Springer-Verlag

    2007

    • Kitsios, F. and Zopounidis, C. (2007), "Services marketing in the hospitality economy: An exploratory study", The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, Vol. 5, No. 1, pp 97-133
    • Συνέδρια (61 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Measuring the success of digital transformation strategies in tourism firms: an MCDA approach, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 1

     2018

     • Sitaridis, I., Stefanakakis, S., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2018). Students’ experience and Course evaluation: An MCDA analysis approach, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 116-120
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2018). Entrepreneurial Intentions in the field of IT: The role of gender typed personality and entrepreneurship education, Proceedings of the 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain, pp. 1854-1859
     • Sindakis, S., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Family Management Strategies in the Arab World: The Impact of Organizational Culture on Firm Performance, 1st International Academic Conference Family Business in the Arab World, UAE
     • Mitroulis, D., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). MCDA framework to sustainable innovative strategy, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 189-194
     • Mitroulis, D., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Marketing Strategy Decision Support for Technology and Market-Driven Changes, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 56-61
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2018). A Sustainable Knowledge-based Innovation Strategy Framework, Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), Heraklion, Greece, pp. 75
     • Madas, M., Vlachopoulou, M., Manthou, V., Kitsios, F. and Vergidis, K. (2018). Decision Support Systems & Tools for Airport Airside Performance Assessment, Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), Heraklion, Greece, pp. 50
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Mavridis, I. and Fouliras, P. (2018). Information Systems Policy and Strategic Planning: The Alignment between Organizational Factors and ICT Security Management, Proceedings of the ICDSST2018 Conference, Heraklion, Greece, pp. 80
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Madas, M., Fouskas, K. and Manthou, V. (2018). Strategic Information Systems in Logistics and Supply Chain Management, Proceedings of the ICDSST2018 Conference, Heraklion, Greece, pp. 59
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Fouliras, P. and Mavridis, I. (2018). National Cybersecurity Strategy: A Conceptual Framework for Greece, Proceedings of the 11th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2018), Doha, Qatar, pp. 99-105
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Open Data Hackathons and Innovation: Strategic Planning, Implementation and Evaluation of Civic Applications, Proceedings of the 11th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2018), Doha, Qatar, pp. 107-113
     • Kamariotou, M., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Strategic Information Systems and SMEs Performance: Evaluation approach using MUSA method, Πρακτικά 16oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 12ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Πειραιάς, Ελλάδα, σελ. 50
     • Kamariotou, M., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Strategic Decision Making using Multicriteria Analysis: Information Systems Performance Evaluation in Greek SMEs, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 184-188
     • Fouskas, K., Kitsios, F., Vlachopoulou, M. and Tsiavos, V. (2018). Challenges for Digital Expansion to International Markets, Proceedings of the 2018 Global Marketing Conference, Tokyo, pp. 370-382
     • Delimpasis, T., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Στρατηγική ψηφιακών επιχειρήσεων: Η ανάλυση της δήλωσης αποστολής με τη χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης, Πρακτικά 16oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 12ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Πειραιάς, Ελλάδα, pp. 52
     • Delimpasis, T. and Kitsios, F. (2018). E-Business Strategy: Mission statement and performance of digital businesses, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 178-183
     • Charatsari, C., Kitsios, F. and Lioutas, E. D. (2018). Developing short food supply chains: The dual role of farmers’ competencies, Proceedings of the 4th International Conference on Supply Chains, Katerini, Greece, pp. 27
     • Barboutidis, G., Stiakakis, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Proposing a New Dynamic Framework of Digital Skills: A Bottom-Up Approach, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 111-115

     2017

     • Syngelakis, A. I. and Kitsios, F. (2017). Evaluating occupational stress and job satisfaction in health sector during the austerity: the case of Greek NHS dentists, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 252-256
     • Stefanakakis, S., Trevlakis, S. and Kitsios, F. (2017). Analyzing quality characteristics: The case of an e – health application, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 246-251
     • Kyriakopoulou, E. and Kitsios, F. (2017). The influence of social media on consumers’ behavior, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 62-66
     • Kitsios, F. and Sitaridis, I. (2017). An application of non weight MCDM for the evaluation of GEM entrepreneurial ecosystems, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 35-39
     • Kitsios, F., Papachristos, N. and Kamariotou, M. (2017). Business Models for Open Data Ecosystem: Challenges and Motivations for Entrepreneurship and Innovation, Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI’17), Thessaloniki, Greece, pp. 398-408
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Strategic Change Management in Public Sector Transformation: The Case of Middle Manager Leadership in Greece, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2017, Coventry, UK, pp. 1-17
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Enterprise Architecture Management for Business Strategy Modelling, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2017, Coventry, UK, pp. 1-24
     • Kamariotou, M., Kitsios, F., Madas, M., Manthou, V. and Vlachopoulou, M. (2017). Strategic Decision Support Systems for Logistics in the Agrifood Industry, Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, Chania, Crete, Greece, pp. 781-794
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017). Open Data Hackathons: A Strategy to Increase Innovation in the City, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2017), Thessaloniki, Greece, pp. 231-238
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017). An Empirical Evaluation of Strategic Information Systems Planning Phases in SMEs: Determinants of Effectiveness, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 67-72
     • Georgakalou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Measuring Leaders’ Strategic Thinking, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 73-78
     • Charatsari, C., Kitsios, F., Stafyla, A. and Lioutas, E. D. (2017). Developing Alternative Food Networks: What Strengthens Farmers’ Willingness to Participate in Short Food Supply Chains?, Proceedings of the 23rd European Seminar on Extension (and) Education (ESEE), Chania, Crete, Greece, pp. 1-14

     2016

     • Καμαριώτου, Μ. και Κίτσιος, Φ. (2016). Στρατηγική Διοίκηση Οργανωσιακής και Τεχνολογικής Αλλαγής: Κριτική Επισκόπηση στο Δημόσιο Τομέα, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, Ελλάδα, σελ. 103-104
     • Sitaridis I. and Kitsios, F. (2016). Student's perception of barriers to entrepreneurship, Proceedings of the 1st Panhellenic Scientific Conference: “Greece-Europe 2020 - Education, Lifelong learning, Research, Innovation and Economy”, Athens, Greece, pp. 524-535
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2016). A Taxonomy of barriers to entrepreneurship, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 133-137
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). Decision Support Systems and Business Strategy: A conceptual framework for Strategic Information Systems Planning, Proceedings of the 6th IEEE International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS2016), Prague, Czech Republic, pp. 149-153
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). Critical success factors in service innovation strategies: An annotated bibliography on NSD, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2016, Newcastle, UK, pp. 1-28
     • Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2016). Comparing hospitality innovation strategies: New service development using multicriteria analysis, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 127-132
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2016). Strategic Information Systems Planning: SMEs Performance outcomes, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 153-157

     2015

     • Στεφανακάκης, Σ. και Κίτσιος, Φ. (2015). Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 244-252
     • Σιταρίδης, Ι. και Κίτσιος, Φ. (2015). Η Δημιουργικότητα σαν βάση για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα. Κρίσιμοι παράγοντες ανάπτυξης και υπαινιγμοί για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 271-281
     • Παπαχρήστος, Ν. και Κίτσιος, Φ. (2015). Open Data Ecosystem: A Business Perspective Literature Review, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 282-300
     • Μητρούλης, Δ. και Κίτσιος, Φ. (2015). Ο Προσανατολισμός προς την Αγορά και η Στρατηγική Διαχείριση της Καινοτομίας για την βελτίωση της Επιχειρηματικής Απόδοσης, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 322-328
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2015). Competitive innovation strategies improving the organizational performance, Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece, pp. 23-28
     • Kitsios, F., Champipi, E. and Grigoroudis, E. (2015). New service development: strategy and innovation process in cultural and creative industries using MCDA, Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece, pp. 36-42
     • Kamariotou, M., Liaggou, D. and Kitsios, F. (2015). The Implementation of E-Business Value Chain on enterprises in the sector of Information Technology and Communications, Proceedings of the 2nd Student Conference of Department of Applied Informatics on “Contemporary Entrepreneurship and Information Technology”, Thessaloniki, Greece, pp. 450-461
     • Georgakalou, M. and Kitsios, F. (2015). New heuristic measures for potential entrepreneurs, Proceedings of ΗΟΒΑ Conference, Athens, Greece, Hellenic Open University, Patras: ISBN: 978-960-538-950-5
     • Angelopoulos, S. and Kitsios, F. (2015). Decision Making for Content Management Systems: Criteria Identification and Categorisation, Proceedings of the 48th IEEE Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), USA, pp. 1233-1239

     2014

     • Χαριζοπούλου Β., Μπουρουτζόγλου, Μ., Κίτσιος, Φ., Καλαθέρη, Ε., Μπεκιαρίδου, Ο. και Φλαμπουλίδου, Γ. (2014). Κοινοτική μαιευτική στην Ελλάδα σήμερα: Η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό, Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιών-Μαιευτών, Ναύπλιο, Ελλάδα, σελ. 49
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2014). Innovation management strategies for organizational performance, Proceedings of the 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, pp. 177-182
     • Kitsios, F. and Sindakis, S. (2014). Analysis of innovation strategies in hospitality industry: Developing a framework for the evaluation of new hotel services in Thailand, Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE 2014), Bangkok, pp. 136-141
     • Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2014). Evaluating new service development effectiveness in tourism: An ordinal regression analysis approach, Proceedings of the 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, pp. 138-145
     • Carayannis, E. G., Sindakis, S. and Kitsios, F. (2014). Sustained Enterprise Excellence, Resilience & Robustness via Organizational Intelligence & Data Analytics, Πρακτικά 18ου Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, «Περιφερειακή εξειδίκευση και επιχειρηματικότητα», Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, pp. 54-59

     2013

     • Darousis, E. and Kitsios, F. (2013). New e-Tourism Services Development: The Case of Greek Winter Tourism E-Business Innovation, Proceedings of the 1st International Conference on Applied Innovation, Arta, Epirus, Greece, pp. 203-213 2010
     • Darousis, E. and Kitsios, F. (2013). Case Study of e-Services Development: New e-Business Idea in the Greek Winter Tourism Economy, Proceedings of the 8th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE 2013, Chania, Crete, Greece, pp. 273-278

     2010

     • Κοντάκος Η., Κίτσιος Φ. (2010), "Τεχνολογία, καινοτομία και ανάπτυξη: εφαρμογή στις ελληνικές περιφέρειες", 16ο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 15 Οκτωβρίου, Αθήνα, Ελλάδα, pp. 73-82
     • Angelopoulos, S., Kitsios, F., Kofakis, P., and Papadopoulos, T. (2010). "Emerging barriers in e-government implementation", accepted in IFIP e-government conference 2010. Lausanne, Switzerland.

     2009

     • Angelopoulos, S., Kitsios, F. & Moustakis, V. (2009), "Managing e-government services: An overview of emergent strategy models", accepted for presentation at the 5th National & International HSSS Conference, 24-27 June, Xanthi, Greece, pp. 1-20
     • Angelopoulos, S., Papadopoulos, T. & Kitsios, F. (2009), "New service development in e-Government: Identifying Critical Success Factors", accepted for presentation at the 2009 EMCIS conference, 13-14 July. Izmir, Turkey, pp. 1-14

     2006

     • Kitsios, F. (2006), "Services marketing in the hospitality economy: An exploratory study", 98th EAAE seminar, Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives, 29 June - 02 July, Chania, Crete, Greece, pp. 1-23

     2001

     • Kitsios, F. and Skiadas C. (2001), "Some Critical Issues Concerning Technological Change", Proceedings of 1st International Conference in Management of Change, pp 37-43, Iasi, Romania, October

     2000

     • Σκιαδάς, Χ., Αποστόλου, Α., Κίτσιος, Φ. και Αγγελάκης, Ν. (2000), "Εφοδιαστική Αλυσίδα & Χάος",5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, Αθήνα
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Kyriakopoulou, E. and Kitsios, F. (2019). The influence of social media advertising on customers’ behavior and purchase intention, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 10
      • Kasaris, E. and Kitsios, F. (2019). Open Innovation and Entrepreneurship: The case of Small and medium-sized Enterprises, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 3
      • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). The Effectiveness of Strategic Information Systems Planning in the Agritourism sector, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 4-5

      2010

      • Κίτσιος Φ., Μοσχίδης Ο., Λιβάνης Κ. (2010), «Service Innovation Strategies using correspondence analysis», 10ο Ειδικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Ορεστιάδα 30/09-02/10. 2010

      2007

      • Κίτσιος, Φ., Γρηγορούδης Ε., Δούμπος Μ. και Ζοπουνίδης Κ. (2007), «Πολυκριτήρια αξιολόγηση της καινοτομίας των υπηρεσιών: Η περίπτωση των ελληνικών ξενοδοχείων», 7ο Ειδικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 5η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Χανιά 27-28 Σεπτεμβρίου

      1997

      • Κίτσιος, Φ. (1997) "Στρατηγική Ανάπτυξης Ημερήσιου Επαρχιακού Τύπου", 3ο Συνέδριο Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιου Επαρχιακού Τύπου, Συνεδριακό Κέντρο Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Σεπτέμβριος, Χανιά