Κατσαούνη Κατερίνα
 • 2310 891.129
 • kkatsaouni uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, Ημιώροφος, Βιβλιοθήκη

  Κατσαούνη Κατερίνα

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
  Βιβλιοθηκονόμος


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font