Παπακωνσταντίνου Δόξα
 • 2310 891.403
 • klerip uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 315

  Παπακωνσταντίνου Δόξα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Εργασιακές σχέσεις και Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στο χώρο της εργασίας"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000
  • Διετές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδίκευση στον Κλάδο του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, 2002
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΑ0819)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ(ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ MOBBING)ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ0645)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ404)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΕΑ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ NEETs (Νέων Εκτός Απασχόλησης ή Κατάρτισης -ΕΑΕΚ)
   (ΕΑ0646)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. ‘Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις και Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία’, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2019, ISBN 978-960-01-0000-0.

   2018

   • Papakonstantinou, D., Bilinovic, R. A., & Berbic, S. (2018). Benefits of employing persons with disabilities. In P. Milenkovic (Ed.). Hiring people with disabilities: employers training (21-34). Serbia: the University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Novi Sad.

   2012

   • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. (2012). Η εργασιακή ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

   2002

   • ­Συνεργάτης στην έκδοση του Κώδικα «Εμπορικός Κώδικας» Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος (2002), ΣΤ’ έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (15 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    in press

    • ­Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, K. (in press). The implementation of Holland SDS to employed higher education graduates: A comparison between sighted adults and adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment
    • ­Papakonstantinou, D. (in press). Work Disability and Rheumatoid Arthritis: Predictive Factors. WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation

    2020

    • ­Papadopoulos, Κ., & Papakonstantinou, D. (2020). The impact of friends’ social support on depression of young adults with visual impairments. International Journal of Disability, Development and Education, 67(5), 484-496. DOI:10.1080/1034912X.2019.1620922
    • ­Papakonstantinou, D. (2020). Relationships between individual characteristics and occupational possibilities for young adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment, 38(2), 137-150. DOI:10.1177/0264619619896005
    • ­Kobus-Ostrowska, D., & Papakonstantinou, D. (2020). Labor market integration of people with disabilities according to Polish and Greek Legislation. Comparative Economic Research ‘Central and Eastern Europe’, 23(1), 111-126. DOI:10.18778/1508-2008.23.07
    • ­Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, K. (2020). Employers’ attitudes toward hiring individuals with visual impairments. Disability and Rehabilitation, 42(6). DOI:10.1080/09638288.2018.1510044

    2018

    • Papakonstantinou, D. (2018). Why should employers be interested in hiring people with mental illness? A review for occupational therapists. Journal of Vocational Rehabilitation, 49(2), 217–226. DOI: 10.3233/JVR-180967

    2017

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2017). “The Impact of Information on Employers' Attitudes towards Employees with Visual Impairments”. Journal of Vocational Rehabilitation, 47, 99-107. DOI: 10.3233/JVR-170886

    2016

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2016). Social Support Provided to Higher Education Students with Visual Impairments by their Sighted Fellow Students. Turkish Online Journal of Educational Technology, December 2016, Special Issue for INTE 2016, 1393- 1400.
    • Papadopoulos, Κ., & Papakonstantinou, D. (2016). Social Support Provided to High School Students with Visual Impairments by their Sighted Classmates. Turkish Online Journal of Educational Technology, December 2016, Special Issue for INTE 2016, 517-522.

    2015

    • Papadopoulos, Κ., Papakonstantinou, D., Κoutsoklenis, A., Κoustriava, E., & Κouderi, V. (2015). Social Support, Social Networks, and Happiness of Individuals with Visual Impairments. Rehabilitation Counseling Bulletin, 58(4), 240-249. DOI: 10.1177/0034355214535471

    2014

    • Papadopoulos, Κ., Papakonstantinou, D., Montgomery, A., & Solomou, A. (2014). Social Support and Depression of Adults with Visual Impairments. Research in Developmental Disabilities, 35(7), 1734-1741. DOI: 10.1016/j.ridd.2014.02.019

    2013

    • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Ο N. 2643/1998 αναφορικά με την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία – H ανάγκη επικαιροποίησής του. Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου (ΕΕΔ), τ. 13, 2013, 777-798.

    2010

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2010). Forms of Social Support in the Workplace for Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(3), 183-187. DOI: 10.1177/0145482x1010400306

    2009

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2009). Social Support in the Workplace for Working-Age Adults with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(7), 393-402. DOI: 10.1177/0145482x0910300703
    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • ­Markou, N. & Papakonstantinou, D. (2020). Work and Non-Visible Disabilities. Proceedings of the World Disability and Rehabilitation Virtual Conference 2020 (WDRVC 2020), 26th June 2020.

     2016

     • Klemenović, J., Janičić, B., Milencović, P., Kovač, N., Škurić, M., Dlabač, T.,...Papakonstantinou, D.,... Vujević, V. (2016). Transition Planning for Higher Education (HE) Students with Disabilities: The Opinions of Employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of the 7th International Conference on eLearning, “eLearning-2016”, Belgrade, Serbia, 29 – 30 September 2016.
     • Bošnjak, S. B., Pavlovič, Ζ., Vujević, V., Kovač, N., Škurić, M., Dlabač, T.,...Papakonstantinou, D.,... Šušnjara, S. (2016). Transition Planning for Higher Education Students with Disabilities: A comparative analysis of the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of the 7th International Conference on eLearning, “eLearning-2016”, Belgrade, Serbia, 29 – 30 September 2016.

     2010

     • Παπακωνσταντίνου, Δ. & Παπαδόπουλος, Κ. (2010). Το Νομοθετικό Πλαίσιο Αναφορικά με την Εισαγωγή και τη Φοίτηση Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης στα Α.Ε.Ι.: Αξιολόγηση και Προτάσεις. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.
     • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α., & Κουστριάβα, Ε. (2010). Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικά Δίκτυα Μαθητών και Φοιτητών με Πρόβλημα Όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

     2009

     • Papadopoulos, K., Kartasidou L., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., & Koustriava, E. (2009). Self-esteem of Adults with Visual Impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.
     • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Papakonstantinou, D., & Koutsoklenis, A. (2009). People with Visual Impairments: Views of Sighted Individuals. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.
     • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Koustriava, E. (2009). Students with Visual Impairments in Higher Education Institutes. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.

     2007

     • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ. & Μπίμπασης, Φ. (2007). Πρακτική και Συναισθηματική Υποστήριξη των Ατόμων με πρόβλημα όρασης στον εργασιακό χώρο. 1ο Forum της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για όλους. Σύγχρονα Προβλήματα της Σπουδάζουσας Νεολαίας», Θεσσαλονίκη, 16-18 Νοεμβρίου 2007. Δημοσίευση της εργασίας σε αυτόνομο τεύχος από τον εκδοτικό οίκο του ΑΠΘ.
     • Άλλα (9 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2020

      • ­Καρτασίδου, Λ. & Παπακωνσταντίνου, Δ. (2020). Η έρευνα στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: τί πρέπει να γνωρίζει ο ερευνητής. Ημερίδα: Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 24 Ιανουαρίου 2020.

      2019

      • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. (2019). Στάσεις εργοδοτών ως προς την πρόσληψη ατόμων με κώφωση. DEAFestifal. Οργάνωση: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος με την υποστήριξη του Συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δημαρχιακό Μέγαρο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2019.
      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2019). Στάσεις εργοδοτών ως προς την πρόσληψη ατόμων με κώφωση. DEAFestifal. Οργάνωση: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος με την υποστήριξη του Συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δημαρχιακό Μέγαρο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2019.

      2013

      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Η «αναγκαστική σύμβαση» στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Ημερίδα: «Μπορώ και εγώ το ίδιο καλά». στο πλαίσιο προγράμματος παράλληλων εκδηλώσεων με τίτλο «ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ-ADMISSION IS POSSIBLE». Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 05 Ιουλίου 2013.
      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εργασιακή απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Ημερίδα: «Ευρωπαϊκές Αξίες, Κοινωνίες και Κοινωνική Ευρώπη: Επαναπροσδιορισμός του Κοινωνικού και Πολιτικού Τοπίου της Ένωσης». Οργάνωση: Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 21 Μαΐου 2013.

      2012

      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2012). Θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα στην αγορά εργασίας. Ημερίδα: «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 28 Νοεμβρίου 2012.

      2008

      • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Mpimpasis, F. (2008). Students with Visual Impairments in Greek Higher Education Institutes: views of sighted students. Proceedings of the 4th ICEVI Balkan Conference, Istanbul, 22-25 October 2008.
      • Κουτσοκλένης, Αθ., Παπακωνσταντίνου Δ., Κουστριάβα Ε., Μπίμπασης, Φ. και Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Απόψεις Καθηγητών και Προσωπικού των ΑΕΙ σχετικά με τη Φοίτηση των Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης. Forum: «Ποιότητα Ζωής στο Α.Π.Θ.». Οργάνωση: Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2008.
      • Μπίμπασης, Φ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α. και Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Φοιτητές με Πρόβλημα Όρασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση των Απόψεων Βλεπόντων Φοιτητών. Ημερίδα «Άνθρωποι με τυφλότητα: Προβλήματα και Λύσεις: Εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα». Οργάνωση: Αναπηρία Σήμερα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2008.