Μικέλης Κυριάκος
 • 2310 891.492
 • kmikelis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 430

  Μικέλης Κυριάκος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρία και Ιστοριογραφία Διεθνών Σχέσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D., Πάντειο Πανεπιστήμιο/ Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2007.
  • Μ.Α., Πανεπιστήμιο του Kent at Canterbury/ Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων (Πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών), 2000.
  • Πτυχίο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Πολιτικών Σπουδών (Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας), 1999.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνείς σχέσεις
  • Θεωρία διεθνών σχέσεων
  • Ιστοριογραφία και μεθοδολογία κοινωνικών επιστημών με έμφαση στη διεθνολογία
  • Επιστημολογία
  • Ιστορία ιδεών
  • Θεωρίες (ευρωπαϊκής) ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης
  • Ανάλυση και λόγος της εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στην Ελλάδα και την Τουρκία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • INTERNATIONAL RELATIONS THEORY/INTERNATIONAL PUBLIC GOVERNANCE
   (IPA106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
   (ΜΔ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
   (Δ28005)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αιτιών, των σκοπών και των μεθόδων που τα κράτη δημιουργούν ή λαμβάνουν μέρος σε περιφερειακές οικονομικές & πολιτικές ενώσεις.  Αλλιώς, πώς η συμμετοχή των κρατών σε περιφερειακούς συνασπισμούς σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των στόχων τους (π.χ. ανάπτυξη και επιβίωση);
  Συγκεκριμένα, λαμβάνει χώρα η ανάλυση: α) ειδικών θεμάτων εθνικής και υπερεθνικής ολοκλήρωσης (πέραν του ευρωπαϊκού μοντέλου), β) της διεθνούς πολιτικής και οργάνωσης σε όρους (περιφερειακών) συστημάτων και συμπλεγμάτων περιφερειακής ασφάλειας, γ) του πώς  οι ενώσεις αυτές διαμορφώνουν ή και επηρεάζουν τις παγκόσμιες εξελίξεις, & δ) της σχέσης περιφερειοποίησης και παγκοσμιοποίησης.  Στο πλαίσιο των
  αναπτυσσόμενων στο μάθημα επιστημονικών προβληματισμών & εργαλείων, δίνεται περιπτωσιολογική έμφαση σε οντότητες όπως ενδεικτικά η Ένωση των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου,  ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης κ.α.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες της θεματικής επί της σχέσης της περιφερειακής οργάνωσης, πολιτικής, συνεργασίας και πολιτικής  και εφαρμογή αυτών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη διεθνή πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο.   

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δειθνο-πολιτικών και διεθνο-οικονομικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών διεθνο-πολιτικών εξειδικεύσεων. 

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών διεθνο-πολιτικών επιχειρημάτων και προβληματικών με ειδική αναφορά στον περιφερισμό και την (υπερ) εθνική ολοκλήρωση. 

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της διεθνούς πολιτικής και διεθνούς πολιτικής οικονομίας με επίκεντρο τη συνεργασία και την ολοκλήρωση.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (18 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Mikelis, K. ‘‘Trolling IR About Trolling in International Affairs’’ in St. McGlinchey, L.S.F. Lin, Z.S. Balcι, & P. Vernon (eds) (2022) ''Global Politics in a Post-Truth Age'', 30-42, Bristol: E-International Relations

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Μικέλης, Κ. & Μποζίνης, Α. ‘‘Επιστημικές Κοινότητες και Διακυβέρνηση του Κυβερνοχώρου’’, με Α. Μποζίνη, στο Α. Λιαρόπουλος και Α. Μποζίνης (επιμ.) (2022) Διακυβέρνηση του Κυβερνοχώρου και Κυβερνοασφάλεια στις Διεθνείς Σχέσεις, 49-76, Αθήνα: Παπαζήσης

   2021

   • Koutsoupias, N. & Mikelis, K. ‘‘Text, Content and Data Analysis of Journal Articles: The Field of International Relations’’, με Ν. Koutsoupias, in T. Chadjipadelis, B. Lausen, A. Markos, T.R. Lee, A. Montanari & R. Nugent (eds.) (2021) Data Analysis and Rationality in a Complex World, 113-120, Springer
   • Mikelis, K. ‘‘Securitization: Theoretical Underpinnings and Implications’’, στο Voskopoulos, G. (ed.) (2021) European Union. Security and Defence. Policies, Operations and Transantlantic Challenges, 39-54, Springer

   2020

   • Μικέλης, Κ. ‘‘Η Έναρξη της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων σε Ελλάδα και Τουρκία: Σύγκριση και Αναστοχασμός’’, στο Γκόφας, Α., Ευαγγελόπουλος, Γ., & Κοππά, Μ. (επιμ.) (2020) Ένας Αιώνας Διεθνών Σχέσεων, 1919-2019. 385-393, Αθήνα: Πεδίο

   2019

   • Koutsoupias, N. & Mikelis, K. (2019) Exploring International Relations Journal Articles: A Multivariate Approach. Στο SAGE Research Methods Cases (http://dx.doi.org/10.4135/9781526486189)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Μικέλης, Κ., & Τσιριγώτης, Δ., Εισαγωγή: H Κυρίαρχη Εξουσία της Πολιτείας στη Σκιά του Αριστοτέλη;, στο Μικέλης, Κ., & Γεωργιάδης, Κ. (επιμ.) (2018) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας. Καβάλα: Εκδόσεις Λογία/Logia, σελ. vii-xviii

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Μικέλης, Κ., & Γεωργιάδης Κ. (επιμ.) (2018) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας. Καβάλα: Εκδόσεις Λογία/Logia (ISBN: 978-618-83974-0-8)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Μικέλης, Κ. και Στροίκος, Δ., Ιεραρχίες, Πολιτισμός και η Κρίση της Ευρωζώνης: Η Ελληνική Χρηματοπιστωτική Κρίση, στο Μαραγκός, Γ. (επιμ.) (2018) Η Ελληνική Χρηματοπιστωτική Κρίση, Θεσ/κη: Μέθεξις, 217-245
   • Mikelis, K., Normative Challenges of Network Governance: Whither the Democratic Nation-State?, στο Karvounarakis, Th. (ed.) (2018) The University of Macedonia MIPA Book: Essays on the Functioning of the World Community, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 103-118
   • Kouskouvelis, I. & Mikelis, K., Institutions and International Political Economy: Realist Readings of International Regimes, in Vliamos, S., & Zouboulakis, M. (eds) (2018) Institutionalist Perspectives on Development: A Multidisciplinary Approach, Palgrave Macmillan, 191-209

   2017

   • Mikelis, K. 'The Long Road to a Democratic Networked European Union', in Bitros, G. & Kyriazis, N. (eds) (2017), 'Democracy and an Open Economy World Order', Springer International Publishing, 209-222
   • Mikelis, K. & Stroikos, "D. Hierarchies, Civilization and the Eurozone Crisis: The Greek Financial Crisis", in Marangos, J. (ed.) (2017), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, Palgrave Macmillan, pp. 125-142

   2016

   • Μικέλης, Κ. 'Ο Πολιτισμός στην Παγκόσμια Πολιτική: Θεωρία και Πράξη', Βασιλειάδης, Ν. και Μπουτσιούκη, Σ. (επιμ.) (2016) 'Πολιτιστική Διπλωματία. Ελληνικές και Διεθνείς Διαστάσεις' Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (πρόγραμμα Κάλλιπος), σελ. 189-215

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Μικέλης, Κ. 'Μικρές Δυνάμεις, σε Μεγάλα Παιχνίδια; Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου στην Ελλάδα, υπό το Πρίσμα της Ιστορίας των Ιδεών' στο Ήφαιστος, Π., Κολιόπουλος Κ. & Χατζηβασιλείου, Ε. (επιμ.) (2012) 'Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950: Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια;' Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων/E-book, σελ. 255-273

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • Μικέλης, Κ. & Στροίκος, Δ. 'Ακροβατώντας Μεταξύ Ηγεμονίας και Περιφερειοποίησης; Η Εξέλιξη της ASEAN και της Περιφερειακής Συνεργασίας στην Περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, Μετά το Ψυχρό Πόλεμο' στο Περράκης, Σ. (επιμ.) (2011) 'Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση' Αθήνα, Ι. Σιδέρης, σελ. 223-243 (πρακτικά του ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων του 2009)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Μακρής Σ. & Μικέλης Κ. 'Εθνικές Επιστημονικές Κοινότητες και Διεθνείς Σχέσεις. Η Ελληνική Περίπτωση' στο Μακρής, Σ. (2008) 'Ισχύς και Ελευθερία: Φιλοσοφικές, Πολιτικές και Διεθνολογικές Προσεγγίσεις' Αθήνα, Σιδέρης, σελ. 557-589

   2003

   • Μακρής Σ. & Μικέλης Κ. 'Εισαγωγή. Ο Επιστημονικός Κλάδος των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα. Γεώργιος Σκληρός (1878-1919): Ένας Πρωτοπόρος Φιλελεύθερος Ρεαλιστής' στο Σκληρός, Γ. 'Η Φιλοσοφία του Πολέμου και της Ειρήνης' Αθήνα, Ιωλκός (2003), σελ. 7-60
   • Επιστημονικά Περιοδικά (22 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Mikelis, K. ‘‘Lessons Learned from the Development of Turkish IR: A View from Greece’’ All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, 12(1): 45-60

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Mikelis, K. & Tsardanidis, Ch. ‘‘International Relations Scholarship in Greece: The Uncertainty of Influence’’, with Ch. Tsardanidis, European Review of International Relations, 9, 1 (2022), 3-27

    2021

    • Mikelis, K. ‘‘Capitalist Competition and the Liberal International Order’’ Βήμα Κοινωνικών Επιστημών (Social Science Tribune), τ. 74 (2021), 114-132

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Μικέλης, Κ. ‘‘Ο Θουκυδίδης και η Επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων’’, με Η. Κουσκουβέλη, Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, τ. 10 (2020), 21-35
    • Μικέλης, Κ. ‘‘Η Ευρωκρίση και η Χρησιμότητα της Μετα-αποικιακής Σκέψης’’ Δια-λογος: Επετηρίδα Φιλοσοφικής Έρευνας, τ. 10 (2020), 248-265

    2019

    • Mikelis, K. ‘‘Review - Thucydides on Choice and Decision Making: Why War is Not Inevitable’’ (2019) (review essay), , E-IR

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Μικέλης, Κ., . ‘‘In the Shadow of Civilization(s)? Civilizational Thinking and the (Re)construction of World Order’’ Civitas Gentium, 7(1)(2019), 66-82
    • Μικέλης, Κυριάκος ‘‘Διεθνείς Σχέσεις και η Ασφάλεια ως Γλωσσική Πράξη: Οντολογικά Διακυβεύματα και Προκλήσεις’’ Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, τ. 19 (2019), 203-221

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Μποζίνης, Α. & Μικέλης Κ., Νέες Tεχνολογίες στις Διεθνείς Σχέσεις: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη της Ρομποτικής και Drones ως Συντελεστών Ισχύος, Μέσω μιας Σύγχρονης Θεωρητικής Προσέγγισης. Αεροπορική Επιθεώρηση, τ. 113 (2018), 38-55

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Μικέλης, Κ. 'Αυτο-αναστοχασμός ως τα 'Aκρα; Η Ανάλυση του Λόγου στη Διεθνή Θεωρία και στην Ιστοριογραφία της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων ' Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, τ. 8 (2016), 137-161
    • Mikelis, K. 'Neocolonial Power Europe'? Postcolonial Thought and the Eurozone Crisis' French Journal for Media Research, issue 5 (2016)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Μικέλης, Κ. & Τρούλης, Μ. 'Τα Κράτη, η Επιθετικότητά τους και ο J. Mearsheimer: Μία Συμπληρωματική Ανάγνωση' Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, τ. 65 (2015), 34-53

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mikelis, K. 'Realist Stronghold in the Land of Thucydides? Appraising and Resisting a Realist Tradition in Greece' European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, vol. 4, issue 4 (2015), pp. 15-32

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Μικέλης, Κ. 'Τίνος Πλανήτης; Διεθνείς Σχέσεις και η Σχέση Μεταξύ Ανθρώπων και Ζώων' Θεωρία και Έρευνα στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, τ. 1 (2015), 73-92, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Μικέλης, Κ. 'Χαμένη στα βαθιά; H Θέση του 'Στρατηγικού Βάθους' (Α. Davutoğlu) ως Μέρος της Τουρκικής Διεθνολογίας' Αεροπορική Επιθεώρηση, τ. 98 (2013), σελ. 98-119

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mikelis, K. & Karabelias, G. 'Just Another Form of Dependence? A Short Description of the Development of the Discipline of International Relations in Post-war Greece and Turkey' Balkan Studies, v. 47 (2013), pp. 165-188

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Makris, S & Mikelis, K. 'Discontent, but Also Blind? Understanding the Discipline of International Relations in Greece' Etudes Helléniques/Hellenic Studies, v. 16, n. 1, Printemps/Spring 2008, σελ. 155-180
    • Μικέλης, Κ. 'Η Διεθνολογία στην Τουρκία και η Ασφάλεια ως Πυρήνας της Διεθνολογικής Συζήτησης' Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 168, τεύχος 566/Σεπτ.-Οκτ.-Νοε. 2008, σελ. 95-107
    • Μικέλης, Κ. 'Αγνοημένη, Κυρίαρχη ή Υποτιμημένη; Η Ανάπτυξη της Διεθνολογικής Σκέψης στην Ελλάδα και ο ρόλος του παράγοντα 'Οικονομία'' Αγορά Χωρίς Σύνορα, τόμος 14, τεύχος 2/Σεπτ.-Οκτ.-Νοε. 2008, σελ. 124-144

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Μικέλης, Κ. ''Είναι η Θεωρία Ανόητε! Ή Μήπως Όχι;' Οι Διεθνείς Σχέσεις στην Ελλάδα: Ελληνική ή Αμερικανική Κοινωνική Επιστήμη;' Γεωστρατηγική, τ. 12/Σεπτ.-Δεκ. 2007, σελ. 94-109

    2003

    • Μικέλης, Κ. 'Βιβλιοκριτικό Δοκίμιο για το Σύγγραμμα του κ. Σ. Μακρή Η Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Κονστρουκτιβισμός VS Ρασιοναλισμός' Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, τ. 35/Ιούλιος 2003, σελ. 181-190
    • Μικέλης, Κ. 'Ιστοριογραφία των Διεθνών Σχέσεων: Το Σχήμα των Μεγάλων Συζητήσεων' Εξωτερικά Θέματα, τ. 11/Οκτ. 2003, σελ. 71-77
    • Συνέδρια (43 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Mikelis, K. ‘‘A Manifestation of Eurasianism? Russia-Sponsored Regional Cooperation’’ Paper presented at the 3rd Europe in Discourse Conference: Tracing Identity Through Values, History and Borders. Athens: Hellenic American University, 21-23/9/2022 under submission process

     2021

     • Μικέλης, Κ. 60 ‘‘Η Λήψη Αποφάσεων στη (Διεθνή) Πολιτική: Μια Παιδαγωγική Πρόταση’’. Στο Γράψια, Ειρ. (επιμ.) (2022) ‘Αναζητώντας την Παιδαγωγική Ηγεσία: Η Διαχείριση Κρίσεων στην Εκπαίδευση, Τόμος Γ΄. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικής Τηλε-διημερίδας. 26-27 Μαρτίου 2021’. Ιωάννινα: Εκδόσεις Λογία/Logia, 113-126

     2020

     • Μικέλης, Κ. ‘‘Η Ηθική στον Πολιτικό Ρεαλισμό: Hans Morgenthau και Reinhold Niebuhr’’, Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας ‘Πολιτική Ηθική και Διεθνείς Σχέσεις’. Καβάλα, 25-27/9/2020 Πρακτικά υπό δημοσίευση

     2019

     • Μικέλης, Κ. ‘‘Η Έννοια του ‘διεθνούς’ και η Ιστορία της’’. Στο Κ. Γεωργιάδης & Κ. Κατσαρού (επιμ.) ‘Επιστήμη & Ιδεολογία. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας’ Καβάλα: Εκδόσεις ΛΟΓίΑ/LOGIA, 2022 (πρακτικά οικείου συνεδρίου: διοργανωμένου από τον Σύλλογο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ». Καβάλα, 30/8 - 1/9 2019), 249-262
     • Koutsoupias, N., & Mikelis, K. ‘‘Document Clustering via Multiple Correspondence, Term and Metadata Analysis in R’’, paper (poster) presented at the 16th Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS). Thessaloniki, 28-29/8/2019

     2018

     • Mikelis, K., Ordoliberalism and European Governance. 2ond International Conference on Europe in Discourse: Agendas of Reform. Αθήνα, 21-23/9/2018
     • Mikelis, K. 'Eurasian Integration: Ideological and Political Underpinnings'. International Conference on International Business. Θεσσαλονίκη, 17-20/5/2018
     • Μικέλης, Κ. 'Η Κοσμοθεωρία των Εθνών ως Κριτική του Αυταρχικού Φιλελευθερισμού'. Επιστημονική ημερίδα 'Τρεις δεκαετίες επιστημονική παρουσία του Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων & Στρατηγικών Σπουδών Παναγιώτη Ήφαιστου. Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης ένα τέταρτο του αιώνα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο'. Αθήνα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 15/5/2018
     • Μποζίνης, Α. & Μικέλης, Κ. 'Βιοασφάλεια και Βιολογικοί Κίνδυνοι στα Πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης' 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα: 9-12/5/2018 (περίληψη σε οικείο βιβλίο περιλήψεων)
     • Μικέλης, Κ. 'Διεθνείς Σχέσεις και η Ασφάλεια ως Γλωσσική Πράξη: Οντολογικά Διακυβεύματα και Προκλήσεις'. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας (Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 'σὺν Ἀθηνᾷ' και περιοδικό Φιλοσοφείν). Θεσσαλονίκη, 27-29/4/2018
     • Μικέλης, Κ. 'Θρησκευτική Ετερότητα: Το Πρίσμα της Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων'. Διεπιστημονικό Συνέδριο "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων" (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Θεολογία και Κοινωνία' & Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.). Αθήνα, 15-16/2/2018

     2017

     • Μικέλης, Κ. 'Πολιτιστική Διπλωματία και Διεθνείς Σχέσεις' 2η Ημερίδα Πολιτιστικής Διπλωματίας. (Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας- Έδρα UNESCO ΠαΜακ). Θεσσαλονίκη, 21/10/2017. Δημοσιευμένο ως κείμενο εργασίας στον ιστοχώρο της ανωτέρω έδρας (Οκτ. 2018)
     • Μικέλης, Κ. 'Διεθνής Πολιτική και Γνώση: Αποτελέσματα ενός Παιδαγωγικού Πειράματος Δημιουργικής Έκφρασης'. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας. Φιλοσοφίας (Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 'συν Αθηνά'). Καβάλα, 13-15/10/2017
     • Μικέλης, Κ. 'Κουλτούρα και Επικοινωνία ως Πόροι Ισχύος στη Διεθνή Πολιτική: Θεωρία και Πράξη της Πολιτικής της Έλξης'Τακτικό Συνέδριο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 'Δημοκρατία, Ανάπτυξη και Ασφάλεια: Πολιτική σε Συνθήκες Αβεβαιότητας', Λουτράκι, 8-10/12/2017
     • Μικέλης, Κ. & Κουτσουπιάς, Ν. 'Ταξινόμηση Κειμένων Διεθνολογίας: το Τουρκικό Περιοδικό Perceptions' (2017). Στο 9 Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή. Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων. Θεσσαλονίκη. 28-30/9/2017. Πρακτικά συνεδρίου, σσ. 148-156

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μικέλης, Κ., Ευρύτερη Μέση Ανατολή και η Δυναμική των Περιφερειακών Δυνάμεων: Η Περίπτωση της Τουρκίας. Στο Mazis, I. Th. (ed.) (2018) Contemporary Geopolitical Readings of the Wider Middle East: Security, Economy, Politics, Culture. Proceedings of the International Conference Held at Athens May 25-26 2017, σ. 47-67. Αθήνα: Λειμών
     • Mikelis, K. 'Pipeline Curse, Ahead? Remarks on the Politics of Oil/Natural Gas Transport' International Conference on International Business. Θεσσαλονίκη, 18-21/5/2017
     • Kouskouvelis, I. & Mikelis, K. 'Institutions and International Political Economy: Realist Readings of International Regimes'. 5th International Conference on Applied Economics 'Institutions and Development', Βόλος, 17-19/5/2017 (αναμορφωμένη εκδοχή, δημοσιευμένη ως κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο)
     • Mikelis, K. 'From Civilizing Mission to Soft Power? European Powers and the Politics of Attraction'. In House, J., & Kaniklidou, Th. (eds) (2017) Proceedings of the 1st International Conference. Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders. Athens, September 23-25, 2016, 73-86, Hellenic American University

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Μικέλης, Κ. 'Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου; H Κουλτούρα στις Διεθνείς Σχέσεις' 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας. Καβάλα, 18-20/11/2016
     • Μικέλης, Κ. 'Το Διεθνές και οι Ιδέες στον Π. Κονδύλη', Συμπόσιο για τον Παναγιώτη Κονδύλη (1943-1998)', Αθήνα (Νέον Πλανόδιον και ΙΝ.Σ.ΠΟΛ.), 9-10/4/2016 όλα με έτος 2016
     • Mikelis, K. 'Regional Powerhood and the Eastern Mediterranean'. Workshop on Security & Stability in the Mediterranean and the Middle East (Institute for International Economic Relations et al.). Athens, 26-28/5/2016
     • Mikelis, K. 'Securitization: Theoretical Underpinnings and Implications'. International Studies Association/ Comparative and Interdisciplinary Studies Section Conference 'Boundaries and Borders in an Evolving World Order: Challenges and Prospects'. Thessaloniki, 13-15/6/2016
     • Mikelis, K. 'In the Shadow of Civilization(s)? Civilizational Thinking and the (Re)construction of World Order'. International Studies Association / Comparative and Interdisciplinary Studies Section Conference 'Boundaries and Borders in an Evolving World Order: Challenges and Prospects'. Thessaloniki, 13-15/6/2016
     • Mikelis, K. 'From Civilizing Mission to Soft Power? European Powers and the Politics of Attraction'. 1st International Conference 'Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders'. Athens, 23-25/9/2016
     • Troulis, M. & Mikelis, K. 'Squaring the Circle: Is Looking for Balance of Power in North Africa Pragmatic or Illusionary?' In Bitzenis, A. & Kontakos, P. (eds) (2016) 'ICIB 2015-2016 Proccedings' Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, pp 57-61 (paper presented at ICIB 2015, 22-24/5/2015)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Mikelis, K. 'Governance Networks Surplus - Democratic and Legitimacy Deficit? The Long Road to a Democratic Networked European Union' Volos, 4th Pan-Hellenic Conference on Applied Economics 'Democracy and Economy' 23-24/11/2015
     • Μικέλης, Κ 'Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτισμοί: Η Διεθνής Πολιτική με Όρους Πολιτισμού, Κριτηρίου του Πολιτισμού, Εκπολιτιστικής Αποστολής και Ευρωκεντρισμού' Λουτράκι, 2o Τακτικό Συνέδριο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: Ιδέες και Πολιτική', 11-13/12/2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μικέλης, Κ. 'Διακυβέρνηση Μέσω Δικτύων και Δημοκρατικό Έλλειμμα' Αθήνα, Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 17-19/12/2015
     • Mikelis, K. 'Realist Stronghold in the Land of Thucydides? Appraising and Resisting a Realist Tradition in Greece' 9th Pan-European International Relations Conference, GIardini-Naxos (Italy), 2015

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Mikelis, K. 'Towards a Narrative of Neo-colonial Power Europe? Post-colonial Thought and Insights for the Eurozone crisis' International Conference ‘Narratives of the Crisis: Myths and Realities of Contemporary Society' Thessaloniki, AISLF et al., 24-26/6/2015 (published with modified title at a special issue of the French Journal of Media Research)
     • Mikelis, K. 'Whose Planet? Remarks on why Should International Relations Care About Animal-Human Relations' In Bitzenis, A. & Vlachos, V. (eds) (2015) '23-25 May 2014 ICIB Conference Proceedings' Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, p.p. 246-250
     • Mikelis, K. & Troulis, M. 'Multiple Dimensions of John Mearsheimer's Conceptualization of Revivalism: Towards a Post-offensive Realist Analysis?' In Bitzenis, A. & Vlachos, V. (eds) (2015) '23-25 May 2014 ICIB Conference Proceedings' Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, p.p. 241-245

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Troulis, M. & Mikelis, K. 'Deception Among Allies? Uncertainty and Distrust on the Eve of the Iraq War in 2003' στο Bitzenis, A. & Vlachos, V. (eds) (2014) ''16-18 May 2013 ICIB Conference Proceedings'' Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 346-351

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Karabelias, G. & Mikelis, K. 'Fear Not! Is Ahmet Davutoğlu's ‘Strategic Depth' a Threat to Atatürk's 'Peace in the Country, Peace in the World'?' 8th Pan-European International Relations Conference, Warsaw, 2013

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μικέλης, Κ. 'Βαλκανικά Επιστημονικά Μονοπάτια; Δύο Παραδείγματα της Διεθνολογίας της Περιφέρειας' στο Bitzenis, A. & Vlachos, V. (eds) (2013) '17-19 May 2012 ICIB Conference Proceedings' Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 156-164

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Μικέλης, Κ. 'Μικρές Δυνάμεις, σε Μεγάλα Παιχνίδια; Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου στην Ελλάδα, υπό το Πρίσμα της Ιστορίας των Ιδεών' Workshop του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 'Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950: στρατηγικά ή ιδεολογικά αίτια;', Αθήνα, 2011

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μικελης, Κ. & Στροίκος Δ. 'Περιφερειακές Προσεγγίσεις της Ευθύνης Προστασίας; Η Περίπτωση της Ανατολικής Ασίας' Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (γραπτή παρέμβαση), Αθήνα, 2011

     2010

     • Μικέλης, Κ. 'Βεστφαλία, σε Σταθερή Τροχιά; Το Αποτυχημένο Δυτικό Κράτος υπό το Πρίσμα της Θέσης για την Κοσμοθεωρία των Εθνών' Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (γραπτή παρέμβαση), Αθήνα, 2010

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • Μικέλης, Κ. 'Αγνοημένη, Κυρίαρχη ή Υποτιμημένη; Η Ανάπτυξη της Διεθνολογικής Σκέψης στην Ελλάδα και ο ρόλος του παράγοντα 'Οικονομία'' 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Αθήνα, 2008

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • Μακρής, Σ. & Μικέλης, Κ. 'Η Γενεαλογία των Διεθνών Σπουδών στην Ελλάδα. Ιστοριογραφικά, Θεσμικά, Κοινωνιολογικά και Επιστημολογικά Χαρακτηριστικά' 4ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 2006

      Προβολή Δημοσίευσης

     2003

     • Mikelis, K. 'The Self-Reflection of the Greek I.R. Community. The Decade of the 1990s' 1st Ph.D. Symposium on Social Science Research in Greece (LSE/ Hellenic Observatory), London, 2003

      Προβολή Δημοσίευσης

     2000

     • Mikelis, K. 'The Deparadoxization of European Integration Theory Through Social and Complex Systems Theory' 29th European Consortium of Political Research (E.C.P.R.) Joint Sessions, Copenhagen, 2000

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (28 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2022

      • Μικέλης, Κ. Ο Πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρασιατική Περιφερειακή Αρχιτεκτονική. Ανακοίνωση. Στο ‘Οι Διεθνείς Επιπτώσεις του Πολέμου στην Ουκρανία. Συνέδριο εις Μνήμην Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη’ Ελληνικό Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων κ.ά. Θεσσαλονίκη, 20-21/10/2022
      • Mikelis, K. ‘‘Methodological Questions’ Paper by invitation presented in ‘Symposium on Greek and Turkish Approaches’’ Institute of International Economic Relations and others. Athens, 6/9/2022
      • Mikelis, K. ‘‘Delayed Aberystwyth? IR landmark in Greece’’ 15th EISA Pan-European Conference on International Relations. Athens, 1-4/9/2022
      • Mikelis, K. ‘‘National vs Foreign Policy? Diplomacy in Greek Discourse on the Nation’’ Paper. 9th EISA Workshops in International Studies (EWIS). Thessaloniki, 6-9/7/2022

      2021

      • Μικέλης, Κ. ‘‘Διεθνής Πολιτική & Trolling: Πρόκληση για τη Διεθνή Θεωρία;’’ Ανακοίνωση στο 4ο Συνέδριο Επιστημολογίας (Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» και Εργαστήριο Σημειωτικής/Α.Π.Θ.). Καβάλα, 3-5/12/2021 Υπό διαδικασία υποβολής σε πρακτικά
      • Mikelis, K. ‘‘Lessons learned from the development of Turkish IR: A view from Greece.’’ Paper. 6th All Azimuth Workshop ‘Think Global Act Local: The Globalization of Turkish IR’. Bilkent University (με πρόσκληση), 6-7/11/2021
      • Mikelis, K. ‘‘Historiographical Remarks on Women and International Relations’’ Paper. 8th EISA Workshops in International Studies (EWIS). Thessaloniki (virtual), 30/6-3/7 2021
      • Mikelis, K. ‘‘Capitalist Competition and the Liberal International Order’’. Ανακοίνωση στο 7th International Conference on Applied Economics ‘Competition. Analysis and Policy’. Volos: University of Thessaly, 20/-21/5/ 2021

      2019

      • Mikelis, K., & Stoikos, D., Civilizing Governance? Civilizational Logic Within the EU and its Normative Intricacies. International Conference "Democracy in Crisis". Athens, 30/1-1/2/2019
      • Μικέλης, Κ. ‘‘Η Έναρξη της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων σε Ελλάδα και Τουρκία: Σύγκριση και Αναστοχασμός’’, ανακοίνωση στο συνέδριο ‘100 έτη Διεθνείς Σχέσεις | 30 έτη Ι.ΔΙ.Σ.: Αναστοχαζόμενοι τη μελέτη των Διεθνών Σχέσεων στον Κόσμο και την Ελλάδα’, ΙΔΙΣ, Αθήνα, 29/11 με 1/12/2019
      • Μικέλης, Κ., & Μποζίνης, Α. ‘‘Επιστημικές Κοινότητες: Από τη Θεωρία στην Περίπτωση της Διακυβέρνησης του Κυβερνοχώρου’’, με Α. Μποζίνη, ανακοίνωση στο Συνέδριο ‘Επιστημονική και Τεχνική Διπλωματία: Ιστορικές Διαστάσεις μιας Σύγχρονης Σχέσης’. Σύρος, 3-5/7/2019
      • Bozinis, A., & Mikelis, K. ‘‘Global Political Economy in the Information Society: The Use of Information and Communication Technology as a Power Indicator, in the Case of China’’, paper presented at the 6th International Conference on Applied Economics ‘Institutions and the Knowledge Economy’. Volos: University of Thessaly, 30/5-1/6 2019
      • Μικέλης, Κ. ‘‘Περιφερειακος Ρόλος της Τουρκίας: Ακροβατώντας Μεταξύ (Αν)ασφάλειας και Αναζήτησης Κύρους;’’ Ανακοίνωση σε ημερίδα της ΑΔΙΣΠΟ. Θεσ/κη, 29/5/2019

      2018

      • Mikelis, K., Big Aspirations for Small States in Turbulent Times? Public Discourse and Greek Security in the Early Post-WWII period. Workshop: Small Powers Security and Strategy in Times of Change. Thessaloniki, University of Macedonia, 29-30/11/2018
      • Mikelis, K. 'Greece'. Symposium 'One Discipline, One Sea, Many Perspectives: International Relations around the Mediterranean' YaΊar University/Center for Mediterranean Studies. Izmir/Turkey, 22/1/2018
      • Μικέλης, Κ. 'Διεθνείς Σχέσεις και η Ασφάλεια ως Γλωσσική Πράξη: Οντολογικά Διακυβεύματα και Προκλήσεις'. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας (Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 'σὺν Ἀθηνᾷ' και περιοδικό Φιλοσοφείν). Θεσσαλονίκη, 27-29/4/2018

      2017

      • Μικέλης, Κ. 'Διεθνής Πολιτική και Γνώση: Αποτελέσματα ενός Παιδαγωγικού Πειράματος Δημιουργικής Έκφρασης'. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας. Φιλοσοφίας (Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 'συν Αθηνά'). Καβάλα, 13-15/10/2017
      • Μικέλης, Κ. 'Εννοιολογικές Πτυχές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: Ο Επιστημονικός Λόγος για την Αναρχία-Κυριαρχία' Συνέδριο 'Ελλάδα και Διεθνές Περιβάλλον: H Ελληνική Εξωτερική Πολιτική από το Τέλος του Ψυχρού Πολέμου Μέχρι Σήμερα' Αθήνα, ΙΔΟΣ, 12-22/9/2017
      • Mikelis, K. 'Negotiating Ideas and Political Realism Through the Work of P. Kondylis'. 9th Pan-European International Relations Conference. Barcelona/Spain, 12-16/9/2017
      • Mikelis, K. & Stroikos, D. 'Constructing Financial Others'?: Financial 'Standards of Civilisation in International Society and the Eurozone Crisis' 9th Pan-European International Relations Conference. Barcelona/Spain, 12-16/9/2017 (αναμορφωμένη εκδοχή, δημοσιευμένη ως κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο ανεξάρτητο του συνεδρίου)
      • Μικέλης, Κ. 'Η Περιφερειακή Δυναμική της Ανατολικής Μεσογείου και η Τουρκία'. Διεθνές Συνέδριο 'The World in Turmoil and the Eastern Mediterranean'. Έδρα ΓΕΕΘΑ 'Θουκυδίδης' και ΑΔΙΣΠΟ. Θεσσαλονίκη, 24-25/5/2017
      • Μικέλης, Κ. 'Παραπληροφόρηση, Συνωμοσιολογία στην Κοινωνία των Πολιτών: Το Πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων' 26ο Ετήσιο Συμπόσιο & TRY 21 TRansatlantic Youth for the 21st Century 'Προκλήσεις Ασφαλείας: ΝΑΤΟ & ΕΕ Υβριδικές Απειλές. Τρομοκρατία. Ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών. GAAEC, Δεκ. 2017 Δημοσιευμένο, με τίτλο "Παραπληροφόρηση και Συνωμοσιολογία: To πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων", ως κείμενο εργασίας του Ινστιτούτου Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων (αρ. 1/18-19)

       Προβολή Δημοσίευσης

      2016

      • Μικέλης, Κ. 'Το Διεθνές και οι Ιδέες στον Π. Κονδύλη', Συμπόσιο για τον Παναγιώτη κονδύλη (1943-1998), Αθήνα, Νέον Πλανόδιον και ΙΝ.Σ.ΠΟΛ., 9-10/4/2016 (υπό δημοσίευση στο Νέο Πλανόδιον)

      2014

      • Μικέλης, Κ. 'Ζαλισμένη από τις Στροφές; Η Επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων, στην 25ετή Μετα-ψυχροπολεμική Εποχή' Ημερίδα ‘Οι διεθνείς σχέσεις και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου: Ένας θαυμαστός νέος κόσμος' Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 17/12/14
      • Μικέλης, Κ. & Χαϊνογλου, Κ. 'Περιφερειακές Δυνάμεις - Περιφερειακοί Οργανισμοί, σημειώσατε 2; Συριακή Κρίση', Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, 18-20/12/2014
      • 'Θεωρία Περιφερειακών Δυνάμεων και Συγκρούσεις στην Ανατολική Μεσόγειο' Διημερίδα της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου 'Οι Διαχρονικές Στρατηγικές Επιλογές των Μεγάλων Δυνάμεων στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου' Θεσσαλονίκη, 2014

      2012

      • Μικέλης, Κ. 'O ιδεολογικός-επιστημονικός προσανατολισμός του δόγματος Davutoğlu' Ημερίδα της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας 'Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον 21ο αι. - Κριτική στο Δόγμα Νταβούτογλου', Αθήνα, 29/10/2012 (δημοσίευση επικαιροποιημένο και με διαφορετικό τίτλο στην 'Αεροπορική Επιθεώρηση')

      2010

      • Μικέλης, Κ. 'Αυτό-αναστοχασμός ως τα ʼκρα; Η Μελέτη του Λόγου στη Διεθνή Θεωρία και Ειδικότερα στην Ιστοριογραφία της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων' Θ' Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, 26-28/5/2010 (δημοσίευση επικαιροποιημένο και με ελαφρώς διαφορετικό τίτλο στα 'Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης')
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font