Μωυσίδης Κυριάκος
 • kmoisidis uom.edu.gr

  Μωυσίδης Κυριάκος

  Ακαδημαϊκός Υπότροφος
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ I
   (ΠΑ0120-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιώ είναι η «παραγγελματική», ευρύτατα διαδεδομένη σε όσους διδάσκουν κινήσεις (χορό, aerobic κλπ). Η φιλοσοφία αυτής της μεθόδου αναφέρεται στο προκαθορισμένο αποτέλεσμα ασκήσεων, στη σαφή περιγραφή, στην επιβλητική απόδειξη, στην επίδειξη και στην ταυτόχρονη εκτέλεση. Αντικειμενικός σκοπός είναι η αναπαραγωγή των χορευτικών κινήσεων που διδάσκω, για το λόγο αυτό επιλέγω, με βάση τους στόχους του μαθήματος, την κατανομή και το είδος των ασκήσεων, την αρχή, τη διάρκεια, το τέλος της κάθε άσκησης. Για την επιτυχία της μεθόδου απαιτείται από τον δάσκαλο να έχει πολύπλευρη κατάρτιση με καλαίσθητο λόγο και κίνηση. Προκειμένου λοιπόν να διδάξω αποτελεσματικά χορό προσπαθώ να:

  • χρησιμοποιώ κατάλληλες και κατανοητές λέξεις για να αναλύσω τιςκινήσεις του σώματος (μέρος σώματος, τροχιά, κατεύθυνση, τελική στάση) και συγχρόνως εκφωνώ τις οδηγίες με διαφορετική χροιά φωνής,
  • εκτελώ τους χορούς το δυνατόν καλύτερα τοποθετώντας τους μαθητές μου έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι μπορούν να με παρακολουθήσουν εύκολα,
  • απαιτώ συγχρονισμό των κινήσεων των διδασκομένων με τις δικές μου και

  • επαναλαμβάνω τις κινήσεις πολλές φορές για να επιφέρω τη βέβαιη καταγραφή τους στην κινητική μνήμη. Οι παρατηρήσεις που κάνω χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των επιμέρους κινήσεων και χορών και όχι τα άτομα. Τους πιο απλούς χορούς προτιμώ να τους διδάσκω δείχνοντας από την αρχή ολοκληρωμένο το κινητικό τους μοτίβο. Τους πιο πολύπλοκους χορούς τους διαχωρίζω σε κινητικά μέρη που το σύνολο τους βέβαια δίνει ολοκληρωμένο τον χορό, εφαρμόζω επομένως τη μέθοδο από τα απλά στα σύνθετα (αναλυτική). Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όσο το επιτρέπει ο χρόνος που υπάρχει διαθέσιμος, γίνονται και μικρές διαλέξεις που αφορούν τον παραδοσιακό χορό και τη μελέτη του.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ II
   (ΠΑ0120-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιώ είναι η «παραγγελματική»,ευρύτατα διαδεδομένη σε όσους διδάσκουν κινήσεις (χορό, aerobic κλπ). Η φιλοσοφία αυτής της μεθόδου αναφέρεται στο προκαθορισμένο αποτέλεσμα ασκήσεων, στη σαφή περιγραφή, στην επιβλητική υπόδειξη, στην επίδειξη και στην ταυτόχρονη εκτέλεση.
  Αντικειμενικός σκοπός είναι η αναπαραγωγή των χορευτικών κινήσεων που διδάσκω, για το λόγο αυτό επιλέγω, με βάση τους στόχους του μαθήματος, την κατανομή και το είδος των ασκήσεων, την αρχή, τη διάρκεια, το τέλος της κάθε άσκησης. Για την επιτυχία της μεθόδου απαιτείται από τον δάσκαλο να έχει πολύπλευρη κατάρτιση με καλαίσθητο λόγο και κίνηση. Προκειμένου λοιπόν να διδάξω αποτελεσματικά χορό προσπαθώ να:
  • χρησιμοποιώ κατάλληλες και κατανοητές λέξεις για να αναλύσω τις κινήσεις του σώματος (μέρος σώματος, τροχιά, κατεύθυνση, τελική στάση) και συγχρόνως εκφωνώ τις οδηγίες με διαφορετική χροιά φωνής,
  • εκτελώ τους χορούς το δυνατόν καλύτερα τοποθετώντας τους μαθητές μου έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι μπορούν να με παρακολουθήσουν εύκολα,
  • απαιτώ συγχρονισμό των κινήσεων των διδασκομένων με τις δικές μου και
  • επαναλαμβάνω τις κινήσεις πολλές φορές για να επιφέρω τη βέβαιη καταγραφή τους στην κινητική μνήμη. Οι παρατηρήσεις που κάνω χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των επιμέρους κινήσεων και χορών και όχι τα άτομα. Τους πιο απλούς χορούς προτιμώ να τους διδάσκω δείχνοντας από την αρχή ολοκληρωμένο το κινητικό τους μοτίβο.Τους πιο πολύπλοκους χορούς τους διαχωρίζω σε κινητικά μέρη που το σύνολο τους βέβαια δίνει ολοκληρωμένο τον χορό, εφαρμόζω επομένως τη μέθοδο από τα απλά στα σύνθετα (αναλυτική). Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όσο το επιτρέπει ο χρόνος που υπάρχει διαθέσιμος, γίνονται και μικρές διαλέξεις που αφορούν τον παραδοσιακό χορό και τη μελέτη του.