Νιχωρίτης Κωνσταντίνος
 • 2310-891762
 • knichoritis uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 210

  Νιχωρίτης Κωνσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Σλαβολογία : Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1987: Διδάκτωρ Σλαβικής Φιλολογίας, Λογοτεχνία-Γραμματεία, Ακαδημία Επιστημών και Πανεπιστήμιο Σόφιας
  • 2000: Dr Habil (DSc) Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο - Βελίκου Τυρνόβου Βουλγαρίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ιστορία, πνευματικός βίος και πολιτισμός των Σλάβων
  • Το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και ο κόσμος των Σλάβων
  • Το ʼγιον Όρος και τα μοναστήρια του ως κέντρα πνευματικής ακτινοβολίας προς τους Ορθοδόξους Σλάβους
  • Οι Έλληνες Αρχιεπίσκοποι Αχριδών και το διαφωτιστικό τους έργο
  • Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και η διδασκαλία της Σλαβονικής Γλώσσας
  • Θέματα ελληνικής παιδείας στους λαούς της Βαλκανικής κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας
  • Το 'Αγιον Όρος ως ανασταλτικός παράγοντας της διάδοσης του Ισλάμ στα Βαλκάνια
  • Θέματα Σλαβικής φιλολογίας
  • Θέματα Παλαιογραφίας - πρόσβαση και μελέτη σλαβικών και ελληνικών  Αρχείων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0560)
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ
   (ΒΣ0643)
  • ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ
   (ΒΣ0303-4)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το ενδιαφέρον μας στο μάθημα επικεντρώνεται στην εκκλησιαστική ιστορία της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Ρωσίας, ως των σημαντικότερων Σλαβικών Ορθόδοξων Εκκλησιών. Παρακολουθούμε την εκκλησιαστική ιστορία των λαών αυτών με βασικούς σταθμούς τις περιόδους των βυζαντινών χρόνων, της Τουρκοκρατίας και της νεώτερης εποχής. Πρόκειται για σταθμούς διακριτούς στην πολιτική ιστορία των λαών αυτών, ώστε οι φοιτητές να έχουν παράλληλη εικόνα των εκκλησιαστικών και πολιτικών εξελίξεων στο πέρασμα του χρόνου, καθώς η εξέλιξη των εκκλησιαστικών πραγμάτων συμπορεύεται με αυτήν των πολιτικών. Επισημαίνεται μια σειρά διαχρονικών ζητημάτων, που σχετίζονται με την ιστορία των Εκκλησιών αυτών, όπως οι σχέσεις τους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και τον Δυτικό κόσμο (Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες οι σχέσεις τους με το κράτος, ένα θέμα που παρουσιάζει διαχρονικό ενδιαφέρον, ενώ κατά τη νεώτερη εποχή εμφανίζεται ως μια ιδιαίτερη πτυχή της ιστορίας των Εκκλησιών αυτών, καθώς κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του 20ου αιώνα, αυτές θα αντιμετωπίσουν την πολεμική των κομμουνιστικών καθεστώτων, που έχουν κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στη ζωή και τη θεολογία των Εκκλησιών αυτών από τον στενό εναγκαλισμό έθνους και Ορθοδοξίας, ένας εναγκαλισμός που σημάδεψε την ιστορία των λαών αυτών από τον εκχριστιανισμό τους μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού στα κράτη αυτά, έκανε αισθητή την επανεμφάνισή του στην εκκλησιαστική και κοινωνικοπολιτική ζωή τους, με δραματικό τρόπο κάποιες φορές.Τέλος κρίνεται αναγκαία στη ζωή της Εκκλησίας μας στον ολοένα μεταβαλλόμενο κόσμο, στην Κρατική Πολιτεία καθώς και στην ευρωπαϊκή και την «παγκοσμιοποιημένη κοινωνία» η ενασχόληση με «εκκλησιό-κανονικά» ζητήματα και επίκαιρα θέματα Κανονικού Δικαίου, για να αναδειχθούν μέσα από την ενασχόληση αυτή, οι τρόποι με τους οποίους η Εκκλησία πορεύεται μεν προς τα Έσχατα στους κόλπους της Ιστορίας, αλλά και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τα αενάως ανακύπτοντα διαπτωτικά ανθρώπινα προβλήματα.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επισκόπηση της ιστορίας της Κοινής Σλαβικής: Από την εθνογένεση των Σλάβων μέχρι την μετανάστευσή τους, στην Βόρεια, την Κεντρική, και την Ν. Ευρώπη και την εθνογένεση των επιμέρους σλαβικών λαών. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι ειδωλολατρικές αντιλήψεις των Σλάβων, και των Πρωτοβουλγάρων, ο εκπολιτισμός τους από τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στη Μεγάλη Μοραβία, το ιστορικό και διπλωματικό παρασκήνιο και η δράση των μαθητών και συνεχιστών τους. Επιχειρείται μία επισκόπηση της ιστορίας των σλαβικών λαών. Εξετάζονται οι συνθήκες διαμόρφωσης της εθνικής φυσιογνωμίας τους, η πορεία δημιουργίας των σλαβικών κρατών, καθώς και ο καταλυτικός ρόλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην πολιτική και πολιτισμική εξέλιξη τους.

   

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο συγκεκριμένο μάθημα θα εξεταστεί η ιστορία της Ρωσίας και οι σχέσεις της με τα Βαλκάνια. Παρουσιάζεται η περίοδος πριν από τον πόλεμο της Κριμαίας, όπου η Ορθοδοξία ήταν ο κοινός κρίκος ανάμεσα στη Ρωσία και τους λαούς της Βαλκανικής. Γίνεται αναφορά στο έργο του Μάξιμου Γραικού, στην Ασκητικό - Φιλολογική Σχολή του ΠαϊσίουΒελιτσκόφσκι, στη σύνταξη της σλαβικής «Φιλοκαλίας», στις Σλαβικές σπουδές στη Χάλκη, στα νεομαρτυρολογικά και στην περίοδο μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1854-1856), όπου βαθμηδόν πρυτανεύει η αντίληψη για την εγγενή επεκτατικότητα του Ρωσικού κράτους. Ξετυλίγεται η ρωσική εξωτερική πολιτική, η οποία εκλαμβάνεται ως «πανσλαβική» στη Δύση και ως σλαβικό ζήτημα στη Ρωσία. Τέλος θα διδαχθεί η δράση «του σλαβισμού» και ενδεικτικά αφηγήματα περί ρωσικής ταυτότητας.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (33 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • «Ο άγιος Μεθόδιος ως φορέας της βυζαντινής παράδοσης στον κόσμο των Σλάβων. - ΦΩΤΙΩ Ι (Τόμος για τα 40χρονα διδασκαλίας του Ομότιμου Καθηγητά του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Φωτίου Αρ. Δημητρακόπουλου. Επιμέλεια Άννα-Μαρία Βαγενά. Αθήνα 2018, σσ. 110-147

   2017

   • Mojte spomeni za Starozagorskia mitropolit Pagratii. Mitropolit Pagratii. (Οι αναμνήσεις μου από τον μητροπολίτη της Στάρας Ζαγόρας Παγκράτιο). Τιμητικός τόμος μητροπολίτου Στάρας Ζαγόρας Παγκράτιου. Stara Zagora 2017, σσ. 64-70

   2015

   • Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού των Σλαβικών Λαών. Εκδόσεις Ostrac@n Publishing, Θεσσαλονίκη 2015, 1080 σ

   2013

   • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ (Ο πνευματικός βίος και ο πολιτισμός των Σλάβων). Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη Θεσσαλονίκη 2013, 720 σ.
   • Οι επιδράσεις της πνευματικής παράδοσης του Αγίου Όρους στο Βίο και τον Πολιτισμό των Σλάβων. Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη Θεσσαλονίκη 2013, 617, σ.
   • Παγανιστικές Λατρείες του Σλαβικού κόσμου. Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη Θεσσαλονίκη 2013, 450 σ.

   2012

   • Κύριλλος και Μεθόδιος Παρακαταθήκες πολιτισμού. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «Η πολιτισμική κληρονομιά του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ως παράγοντας ενότητας με τους λαούς της ΝΑ Ευρώπης». (Αμύνταιο 21-22 Μαΐου 2010). Αφιερώνεται στη μνήμη του πρέσβη και ιστορικού της τέχνης κκ. Βαγγέλη Κυριακούδη. Θεσσαλονίκη 2012, 471 σ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κ. Γ. Νιχωρίτης.

   2011

   • Σπαράγματα Βυζαντινοσλαβικής Κληρονομιάς. Χαριστήριος τόμος προς τιμήν του καθηγητού, Ιωάννου Ταρνανίδη, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδερφών Κυριακίδη, 2011, 567 σ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. Γ. Νιχωρίτης, Ευαγγέλου Ηλίας, και Αθανασιάσης Αθανάσιος.
   • Ο Προηγούμενος Φιλάρετος ο Βατοπαιδινός (†1873) και το Μεταφραστικό του Έργο, Σπαράγματα Βυζαντινοσλαβικής Κληρονομιάς. Χαριστήριος τόμος προς τιμήν του Ιωάννου Ταρνανίδη: Εκδόσεις Αδερφών Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη 2011, 249-268.

   2010

   • Nov prepis ot Sluzhbata na sv. Arsenij Srahbski (rahkopis Z-55 otVelikata Lavra) [Ανέκδοτο απόγραφο της Σλαβικής Ακολουθίας του Αγίου Αρσενίου Αρχιεπισκόπου Σερβίας, από το Ζ-55 χφ της Μεγίστης Λαύρας], Sofia 2010," in –Pjanie malo Georgiu [Τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του καθηγητού G. Popov], Sofia 2010, 269-276.

   2008

   • Σλαβωνική Γλώσσα. «Εκ της χρηστομαθείας της Σλαβωνικής Γλώσσης ερανισθείσης υπό Νεοφύτου ιερομονάχου Ριλλιώτου – Λεξικόν (1852).» 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη" ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κ. Γ. Νιχωρίτης. Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη, 2008. - 448σ.

   2006

   • Neizvestno stišno žitie na sv. Petka Epivadska-Tǎrnovska. «ʼγνωστος σύντομος βίος της αγίας Παρασκευής της Επιβατηνής». Σόφια 2006. σ." Βλ. Τιμητικός τόμος των 60 ετών της σλαβολόγου καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Σόφιας Klimentinas Ivanovas. Σόφια 2006, 122-135.

   2005

   • Slavistični i Bǎlgaristični izledvanija. Veliko Tǎrnovo 2005, 318 σ. «Σλαβολογικές και Βουλγαρολογικές Μελέτες», Βελίκο Τύρνοβο 2005, 318 σ.
   • (Μυθιστόρημα) Πριν τη δημιουργία. Σλάβοφ Χρ. Εκδόσεις «Ηρόδοτος», Θεσσαλονίκη 2005, 186 σ. Επιμελητής: ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
   • Βούλγαροι λόγιοι του 18ου-19ου αιώνα, που φοίτησαν ή δίδαξαν σε ελληνικά σχολεία. Η καθ’ ημάς Ανατολή, (Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή. Φλώρινα 2005, 225-240.
   • Aton vselena etnos I Svetogorski Mističizăm «ʼθως, Οικουμένη -Έθνος και ο Αγιορείτικος μυστικισμός. Njast Učenik nad učitelem svojm. Σόφια 2005. Τιμητικός τόμος του σλαβολόγου καθηγητού του Πανεπιστημίου Σόφιας Ivan Dobrev. Σόφια 2005, Μελέτη 212-219.

   2004

   • Παλαιοσλαβική και Εκκλησιαστική Σλαβονική Γλώσσα και Γραμματική, Θεσσαλονίκη 2004, 364 σ.
   • Μαθαίνω Βουλγαρικά IV, Θεσσαλονίκη 2004, 502 σ.

   2003

   • Μαθαίνω Βουλγαρικά III, Θεσσαλονίκη 2003, 286 σ.
   • Μαθαίνω Βουλγαρικά ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2003, 292 σ.
   • Za kanonizacijata na Novite mǎčenici. «Αναφορικά με την αγιοποίηση των Νεομαρτύρων». Grad Omurtag i Omurtagskijat kraj. Veliko Tǎrnovo, 2003, 104-129.
   • Po problema za novomǎčeničestvoto «Το πρόβλημα των Νεομαρτύρων». Veliko Tǎrnovo, 2003, 71-83." Pamet i dǎlg pri glagolemite na bǎlgarskata literatura, (Sbornik po povod 60-godišninata na prof. Ivan Radev), «Μνήμη και χρέος προς τους μεγάλους της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας», (Τιμητικός τόμος, για τη συμπλήρωση 60 χρόνων του ακαδημαϊκού, Ιβάν Ράντεφ). Veliko Tǎrnovo 2003, 71-83.
   • Iz Atonskata knižovna Balkanska tradicija. Pjati dostoit (Sbornik v pamet na Stefan Kožuharov), “Στην Βαλκανική λόγια παράδοση (νέα στοιχεία). - «Αξίως υμνήσωμεν, Τόμος εις μνήμην του καθηγητού Στέφανου Κοζουχάροφ», Sofia 2003, 36-45.
   • Faktori, povlijali vǎrhu harakteriziraneto na Gǎrcite v bǎlgarskata literatura do tretata cetvǎrt na XIX v., «Παράγοντες που επηρέασαν το χαρακτηρισμό των Ελλήνων στη βουλγαρική λογοτεχνία, ως το τρίτο τέταρτο του 19ου αι.». Σόφια 2003, Raznočetenjata na teksta. Τιμητικός τόμος των 60 ετών του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σόφιας Κύριλ Τοπάλοφ, Σόφια 2003, 241-251.
   • Neopublikovannaja grečeskaja služba v čest archiepiskopa Ochridskogo Konstantina Kavasila. Veliko Tarnovo, 2003, Tradicii i priemstvenost v Bǎlgarija i na Balkanite prez srednitevekove. Sbornik posveten po povod 60-godišninata na prof. Jordan Andreev, Veliko Tarnovo 2003, 528-552.

   2002

   • Μαθαίνω Βουλγαρικά Ι. Θεσσαλονίκη 2002, 208 σ.

   2001

   • Sveta gora Aton i Bǎlgarskoto Novomǎčeničestvo, Sofia 2001, 430 σ. «Tο ʼγιον Όρος και οι Bούλγαροι Nεομάρτυρες». Eκδ. Oίκος Aκαδημίας Eπιστημών Σόφιας. Σόφια 2001. (Dr Habil).
   • ʼγνωστη ελληνική ακολουθία προς τιμήν του Aρχιεπισκόπου Aχριδών Kωνσταντίνου Kαβάσιλα. - Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 345-372. Bλ. Τιμητικός τόμος Σ. Κίσσα. Θεσσαλονίκη 2001, 345-372.

   2000

   • Μέθοδος εκμάθησης της Βουλγαρικής Γλώσσας, Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2000.

   1997

   • Ελληνο-Βουλγαρικοί και Βουλγαρο-Ελληνικοί Διάλογοι, με σύντομη γραμματική, Εκδόσεις «Αιγαίο», Θεσσαλονίκη 1997.
   • H επίδραση του Aγίου Όρους στην παιδεία των Oρθοδόξων Σλάβων (18ος-19ος αι.)," Eπετηρίδα της Aθωνιάδος Eκκλησιαστικής Aκαδημίας, 2. Aθωνιάς, 1997, 329-349.

   1996

   • "Tο Σλαβικό Aρχείο της I. M. Bατοπαιδίου. Βλ. Iερά Mεγίστη Mονή Bατοπαιδίου, τ. 2. ʼγιον Όρος 1996, 632-639, 682.

   1990

   • Atonskata knižovna tradicija v razprostranenieto na Kyrillo-metodievskite izvori. - Kyrilo-Metodievski Studii, 7, 1990, 272 σ. -«Η Αθωνιτική λόγια παράδοση στη διάδοση των πηγών των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου», Σόφια, 1990, 272 σ. (Διδακτορική διατριβή - Εκδοτικός Οίκος της Ακαδημίας Επιστημών).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (29 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • O άγιος Δημήτριος στην πρώιμη σλαβική υμνολογική παράδοση και ο άγιος Μεθόδιος. Fragmenta Hellenoslavica 4 (2017), Θεσσαλονίκη 2017, 65-94.
    • Bahlgarski intelektualci, zavahrshili ili prepodavali v grahcki uchilishta prez 19o-19o αι. ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ Ή ΔΙΔΑΞΑΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο-19ο αι. Orbis Liguarum, 15, Issue 2, Blagoevgrad 2017, σσ. 64-75
    • Η χρήση των όρων “Makedonska redakcja” και “Makedonski Rakopis” στους σύγχρονους καταλόγους των σλαβικών χειρογράφων. Φίλιππος, τεύχος 94, Γιανιτσά 2017, σσ. 27-40

    2013

    • Εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο: (Psychology – Traditions and perspectives. Scientific Conference with international partcipance. South-West Universitu “Neofyt Rilski”, Fakulty of Philpsophy, department of Psychology (Blagoevgrad 29–31.10.2013) με θέμα: «Sveta Gora Aton i bӑlgarskoto učastie na novomӑčeničetvorčeskata programa (psihologičeski aspekti» «Η συμμετοχή των Βουλγάρων στο Πρόγραμμα αλείψεως Νεομαρτύρων του Αγίου Όρους (προοπτική και παράδοση)». Βλ. Πρακτικά με κριτές, Εκδοτικού Οίκου του

    2012

    • Η επίδραση του Αγίου Όρους στην Ορθόδοξη Παιδεία των Βουλγάρων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Εκπαιδευτική Επικοινωνία. Τεύχος 2, Θήβα 2012, 36-43. 2 36-43.

    2009

    • Славяно-гръцкият речник от Църковнославянската христоматия на Неофит Рилски (Цар

    2008

    • Atonskoto Novomahchenichestvo i Diakon Ignatii – Vasil Levsky. [«ΤοΑγιορείτικο Νέο Μαρτύριο και ο Διάκος ΙγνάτιοςVasil Levsky»]," Bahlgarsko Vahzrazhdane. Idei, Lichnosti, Sahbitja. Godishnik, Vol. 10( 2008), pp. 211-218. 10 211-218, 2008.

    2006

    • Ανέκδοτο αντίγραφο του Εκτενούς βίου του αγίου Κλήμεντος Αχρίδος. Βλ. Preslavska Knižovnaškola, VIII. Preslav 2006, σ. 287-311.
    • Οι Εκδόσεις της Μοσχόπολης και οι άγιοι Επτάριθμοι (Κύριλλος, Μεθόδιος, Κλήμης, Ναούμ, Γοράσδος, Αγγελάριος και Σάββας. Ηπειρωτικά Γράμματα, περίοδος Β΄, έτος Ε΄, τεύχος 10. Ιωάννινα 2006, σ. 299-322.

    2002

    • H επίδραση του Aγίου Όρους στον πνευματικό βίο των ορθοδόξων Σλάβων κατά τη βυζαντινή περίοδο." Βυζαντινός Δόμος, 13, Θεσσαλονίκη (2002-2003) 113-128.

    1998

    • "Aton kato centǎr na Novomǎčeničestvo (Svetogorski bǎlgarski novomǎčenici). «O ʼθως ως κέντρο νεομαρτύρων (Βούλγαροι αγιορείτες νεομάρτυρες» -" Bǎlgarski Ezik i Literatura. kn. 5-6 (1998), 49-63.

    1997

    • "Iz vlijanieto na SvetaGora - Aton v prosvetata na Pravoslavnite Bǎlgari (18-19 vek). «H επίδραση του Aγίου Όρους στην παιδεία των Oρθοδόξων Bουλγάρων (18ος-19ος αι.)»" Bǎlgaristični proučvania, t. 2, Veliko Tǎrnovo, 1997, 349-368.
    • H χρήση τω όρων «Makedonska Redakcija» και «Makedonski rǎkoris» στους σύγχρονους καταλόγους των σλαβικών χειρογράφων. - BYZANTIAKA, 17 (1997) 229-249.
    • «Žalovani Gramoti» Pωσικά Tσαρικά έγγραφα ελέους της I. M. Bατοπαιδίου (Mία πρώτη προσέγγιση)" -BYZANTIAKA, 17 (1997) 499-517.
    • Svetogorskata knižovna tradicija v razprostranenieto na bǎlgarskata agiologija. «H αγιορείτικη λόγια παράδοση στη διάδοση της βουλγαρικής αγιολογίας»." Duhovna Kultura, LXXXVII, 2 (1997) 5-13. LXXXVII.

    1996

    • Bǎlgarskoto novomǎčeničestvo – Onufrij Gabrovski. «H Bουλγαρική Nεομαρτυρολογία - O Oνούφριος Γκάμπροφσκι» -Bǎlgaristični proučvania, VelikoTǎrnovo, 1(1996) 231-239.

    1995

    • H ιστορική εξέλιξη των αγιολογικών κειμένων των Aγίων Eπταρίθμων και η «Σιγή της Bυζαντινής Γραμματείας» κατά τον 9ο-10ο αι. BYZANTIAKA, 15 (1995) 413-442.
    • Cyril and Methodius in the Greek literary tradition," CYRILLO-METHODIANUM, X, Θεσσαλονίκη, 1986 (1995), σ. 11-53.

    1994

    • Πτυχές Bυζαντινής επίδρασης στην ιστορική σκέψη των Bουλγάρων 9ος-14ος αι. BYZANTIAKA, 14ος, Θεσσαλονίκη 1994, 269-285.

    1989

    • Teofilakt Ohridski – Avtor na părvičnata grăcka služba v čest na Kliment Ohridski. «O Θεοφύλακτος Bουλγαρίας συντάκτης της πρώτης ελληνικής Aκολουθίας προς τιμήν του αγίου Kλήμεντος Aχρίδος". Godišnik na Sofijskija Universitet Sv. Kliment Ohridski, Sofia 1989, t. 83 (3) 163-178.

    1988

    • Kǎm vǎprosa za avtorstoto na prostrannoto žitie na sv. Kliment Ohridski (Novi svedenia). «Οπιθανός συγγραφέας του Eκτενούς βίου του αγίου Kλήμεντος Aχρίδος. Duchovna kultura, 2, (1988) 13-19.
    • Die Athos - Literaturtradition in der Verbreitung der Akoluthia von Konstantin-Philosophen" Palaeobulgarica, XII, Sofia 1988,4, 41-57.

    1987

    • Kăm văprosa za văznikvaneto na služhbata na Kiril Filosof. «Tο πρόβλημα του χρόνου συγγραφής της Aκολουθίας του αγ. Kυρίλλου»" Ezik i Literatura 5(1987), 101-110.

    1986

    • Novi svedenia za neizvestni slaviansk iknižovnici, rǎkopisi i prepisi ot Atonskite manastiri. "Nέες πληροφορίες για άγνωστους Σλάβους λόγιους, χειρόγραφα και απόγραφα μνημείων της πρώιμης σλαβικής γραμματείας από τα Aθωνίτικα μοναστήρια. Kurillo-Metodievski Studii, III (1986), 194-201. III 194-201.
    • Neizvesten prepis ot grăckata služba i ot Prostrannoto žitienasv. Kliment Ohridski. «΄Aγνωστα αντίγραφα της ελληνικής Aκολουθίας και του Eκτενούς βίου του αγίου KλήμεντοςAχρίδος»." Kyrillo-Metodievski Studii, III, Sofia 1986, 66 - 72.

    1984

    • Službata na sv. Kiril Filosof (Svetogorska răkopisnatradicija). «H Aκολουθία του Kωνσταντίνου του Φιλόσοφου (H Aγιορείτικη χειρόγραφη παράδοση" Cyrillomethodianum, VIII - IX (1984-1985) 183-199.

    1983

    • Rezultati ot edno naučno pătuvane v Sveta Gora. «Aποτελέσματα ενός επιστημονικού ταξιδιού στο ʼγιονΌρος»" Ezik i Literatura. 2 (1983) 68-72.

    1982

    • Neizvesten Južnoslavjanski svetogorski knižovnik ot 15 vek. «ʼγνωστος Nοτιοσλάβος αγιορείτης λόγιος του 15ου αι.»" Ezik i literatura, 5 (1982) 92-97.
    • Iz slavjanskite răkopisinaVelikata lavra (novootkrit prepis ot službata na Konstantin Kiril-Filosof.-«Στα σλαβικά χειρόγραφα της Mεγίστης Λαύρας του Aγίου Όρους (άγνωστο αντίγραφο της σλαβικής Aκολουθίας του αγ. Kυρίλλου»." Palaeobulgarica, 4 (1982) 21-32.
    • Συνέδρια (37 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Za prosvetnite vrahzki na Rilskija manastir s grahckoto uchilishte v Melnik, s Bogoslovskata shola na o. Halki i s Svetogorskite centrove (Οι σχέσεις της Ι. Μ. Ρίλας σε θέματα παιδείας με την ελληνική σχολή του Μελενίκου, την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Άγιον Όρος). Συνέδριο που διοργάνωσε η Ακαδημία Επιστημών Σόφιας και με την ευλογία του πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου με θέμα: «Το Μοναστήρι της Ρίλας: Ιστορία, μνήμη, πνευματικότητα (28 Σεπτεβρίου-1 Οκτωβρίου 2017)». Sofia 2018, σσ. 44

     2016

     • Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: «Άγιος Κλήμης Αχρίδος: Η προσωπικότητα και το έργο του». Που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Με την συμπλήρωση 1100 ετών από την κοίμηση του αγίου Κλήμεντος Αχρίδος» (Φλώρινα 1η Νοεμβρίου 2016). Το θέμα της εισήγησης: «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος στην ελληνική παράδοση». Φλώρινα 2016, 27-56
     • Εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο: INERNATIONAL JUBILEE CONFERENCE THE WORD IS THE WORLD, THE WORLD IS THE WORD 25th ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF PHILOLOGY, SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI (Blagoevgrad (06.10 - 07.10.2016 г.) Το θέμα της εισήγησης: Cvetan Radoslavov i grahckite knigi v bibliotekata na Emanuil Vaskidovich. Βλ. Πρακτικά: Εκδοτικού Οίκου του Πανεπιστημίου South-West Universitu “Neofyt Rilski”. Blagoevgrad 2016, ss. 123-134.

     2015

     • Εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο: Κύριλλος και Μεθόδιος το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων με αφορμή τη συμπλήρωση 1150 ετών από την έναρξη της Κυριλλο-Μεθοδιανής αποστολής στη Μεγάλη Μοραβία.) (Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεμβρίου 2013), με θέμα: “Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη (Το ιστορικό πλαίσιο)”. Βλ. Πρακτικά με κριτές. Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 169-199.
     • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ . «Θεσσαλονίκη 21ος αι.: Σλαβολογία και προοπτικές». Β΄ Συνάντηση Ελλήνων σλαβολόγων (Θεσσαλονίκη 17-18 Μαΐου 2015 - https://www.pemptousia.gr/video/thessaloniki-21os-e-slavologia-ke-prooptikes/
     • Εισήγηση με θέμα: «Ο κατάλογος του dr Cvetan Radoslavov των ελληνικών βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Emanouil Vaskidovich». - Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια (17ος - 20ος αιώνας)».Θεσσαλονίκη 2015, 483-504.

     2014

     • Εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο: «Σλάβοι και Ελληνικός κόσμος» (Αθήνα 7-12-Δεκεμβρίου 2013 - Τμήμα Σλαβικών Σπουδών), με θέμα εισήγησης: «Σλαβικές και ελληνικές πηγές προς τιμήν των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Το πρόβλημα της αυθεντικότητας και της παράδοσης». Βλ. Πρακτικά με κριτές, Αθήνα 2014, σσ. 43-73

     2012

     • Harakteristiki na lichnostta na otec Neofyt Rilski, spored pismenite mu trudove. – Nasledstvoto na otec Neofyt Rilski: Izskustvovedski, bogoslovski I filologicheski aspekti. Sofia 2012, pp. 75-89." Nasledstvoto na otec Neofyt Rilski: Izskustvovedski, bogoslovski I filologicheski aspekti. Sofia 2012, 75-89.
     • Η Εκκλησιαστική και η κοσμική θεώρηση του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. - Κύριλλος και Μεθόδιος Παρακαταθήκες πολιτισμού. «Η πολιτισμική κληρονομιά του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ως παράγοντας ενότητας με τους λαούς της ΝΑ Ευρώπης». (Αμύνταιο 21-22 Μαϊου 2010), Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 49-72.

     2011

     • Η συμβολή του Αγίου Όρους στον επανευαγγελισμό του υπόδουλου Γένους. ΙΖ΄ Παύλεια. Πρακτικά ημερίδας τοπικής ιστορίας και λαογραφίας «Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός: Το πέρασμα του Αγίου από το Ρουμλούκι». Αλεξάνδρεια 2011, 23-55.

     2010

     • «Ο Aγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και η Αθωνιάδα Σχολή», -Ημερίδα με θέμα «Ο Λαϊκός αναγεννητής Κοσμάς ο Αιτωλός», (Φλώρινα, 14 Απριλίου 2010), Φλώρινα 2010, σσ. 111-131.
     • Cultural Heritage as a Factor of Cohesion and not Partition of the Balkans Nations, in the Proceedings of the VIII International Scientific Symposium in the memory of Academician Ph. D Dejan Medakovic, NIŠ & BYZANTIUM VIII. Nis, June 3-4, 2009). NIŠ 2010, 49-60,.

     2007

     • "Νέα στοιχεία στην Κυριλλο-Μεθοδιανή παράδοση στην Ελλάδa. - Kyrillo-Metodievski Studii, 17, Σόφια 2007“Problemi na Kyrillo-Methodievskoto delo na Βǎlgarskata Κultura prez IX-Xvek”, Ακαδημία Επιστημών Σόφιας. Σόφια 2007, 543-552.
     • "“Ανέκδοτο αντίγραφο του σύντομου βίου του αγίου Κλήμεντος Αχρίδος. Slovo i Vjara, Veliko Tahrnovo 2007," Διεθνές συνέδριο με αφορμή τα 90 έτη από τη γέννηση του αειμνήστου καθηγητού Μπόνιο ʼγγελοφ (Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας, (18-19 Οκτωβρίου 2004). Veliko Tahrnovo 2007, 165-173..
     • Die südslavische Schrift tradition auf Athos( Die Zelledes"Heiligen Antonius" in Kerasja) [Η Νοτιοσλαβική Χειρόγραφος Παράδοση του Αγίου Όρους (Το Κελί του Αγίου Αντωνίου στην Κερασσιά], Βελίκο Τύρνοβο, 2007, pp.109-115." in the Proceeding softhe VIIII nternational Scientific Conference Tǎrnovska Knižovna škola, Βελίκο Τύρνοβο 2007, 109-115.

     2006

     • «Ο άγιος Ναούμ στη ελληνική λειτουργική παράδοση». Πρακτικά συνεδρίου“Sveti Naum Ochridski – Zhivot i delo” που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο των Σκοπίων και η Ι. Μ. του Οσίου Ναούμ, με αφορμή τα 1100 έτη από την ίδρυσή της. ʼγιος Ναούμ. I.M. Αγίου Ναούμ 2006, 91-115
     • "Η επίδραση του Αγίου Όρους στο πνευματικό βίο των Σλάβων (Γρηγόριος ο Ε΄ -Νεομαρτυρολογικά)." «ʼγιον Όρος –Πνευματικότητα, Ορθοδοξία & τέχνη». Θεσσαλονίκη 2006, 261-286.
     • "Η επίδραση των έργων του Αγίου Νικοδήμου στους Ορθοδόξους των Βαλκανίων. Βλ. Γουμένισσα 2006. τ. Α΄, σ. 215-270." ʼγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: η ζωή και η διδασκαλία του. (250 χρόνια από την γέννησή του και 190 χρόνια από την κοίμησή του)». Γουμένισσα 2006, 215-270.
     • "«Ο Αγιορείτης ζωγράφος Δοσίθεος, από το Ιππέκιον της Σερβίας(19ος αι.)», NIŠ, 2006, σ. 403-424." ΙV συνέδριο «NIŠ I BYZANTIJA», NIŠ, 2006, 403-424.

     2005

     • "«Η Βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού αγώνα, (μία άλλη θεώρηση)».«Μακεδονικός αγών - Παύλος Μελάς»" «Μακεδονικός αγών - Παύλος Μελάς», (Καστοριά, 14-15 Μαΐου 2004. ) Καστοριά, 2005, 51-73.
     • "Svetogorskite svetci, izraziteli na atonskata tradicia, s ogled na novomǎčenitsestvoto. «Oι αγιορείτες άγιοι ως εκφραστές της αθωνικής παράδοσης με έμφαση το νέο μαρτύριο» - Konferencia po povod 70-godišninata na prof. T. Koev. VelikoTǎrnovo, 2005," Konferencia po povod 70-godišninata na prof. T. Koev. VelikoTǎrnovo, 2005, 101-110.
     • "Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ι. Μ. Διονυσίου του Αγίου Όρους. Kulturni textove па minaloto nositeli, simvoli i idei. 1ος τ., Βελίκο Τύρνοβο 2005. "Συνέδριο προς τιμήν των 60 ετών του καθηγητή Καζιμίρ ποπ Κωσταντίνοφ. (ΒελίκοΤύρνοβο, 29-31 Οκτωβρίου 2003). Βελίκο Τύρνοβο 2005, 221-228.
     • "Tradita Qirilo-Methodiane në Shqipëri (H Kυριλλο-Mεθοδιανή παράδοση στην Aλβανία).Tiranë 2005." 2000 Years of Christan Art and Culture in Albanija, Tiranë 16, 17, 18 November 2000). Tiranë 2005, 87-91.

     2004

     • "Nepublikuvani atonski prepisi ot Cablakovata redakcija na Službata I ot Proloznite zitija na sv. Petka Epivadska-Tǎrnovska. «Ανέκδοτα αγιορείτικα αντίγραφα της παραλλαγής της ακολουθίας της αγίας Παρασκευής της Επιβατηνής του Γρ. Τσαμπλάκ». Βελίκο Τύρνοβο 2004" Βλ. Πρακτικά Συμποσίου προς τιμήν των 70 ετών των καθηγητών G. Dančev i Angel Davidov. Βελίκο Τύρνοβο, (13-14 Δεκεμβρίου 2002). Βελίκο Τύρνοβο 2004, 152-175.

     2001

     • "Svetogorskata Kilija na «Sv. Nikolaj» v Iverskia skit kato Centǎr za podgotovka na bǎlgrskite novomǎčenici. «Tο αγιορείτικο Kελί του «Aγίου Nικολάου» της Σκήτης των Iβήρων, ως Kέντρο αλείψεως Βουλγάρων νεομαρτύρων» -" Konferencia po povod 90-godišninata na akad. P. Dinekov. Sofia 2001, 132-145.
     • O ρόλος του Aγίου Όρους στη διάδοση της τιμής και προσκύνησης της αγίας Παρασκευής των Eπιβατών στον κόσμο της Bαλκανικής. Παράρτημα Θρακικής Eπετηρίδας, 5" «ʼγιον Όρος και Θράκη». Κομοτηνή 2001, 169-184.
     • "Fakultet po Balkanistika pri Solunskija universitet “Aristotel”, Sedalište Florina, -Bǎlgaristika 2001. «Το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του ΑΠΘ στη Φλώρινα και η βουλγαρολογία ως αντικείμενο διδασκαλίας, Βουλγαρολογία 2001»." (Dokladi ot meždunarodnata srešta, Sofia, 21-22 septemvri 2001 g.). Sofia 2001, 121-124.

     1999

     • "Nέα στοιχεία στην Kυριλλο-Mεθοδιανή παράδοση", «Θεσσαλονίκη Mεγάλη Mοραβία», Thessaloniki Magna Moravia, Θεσσαλονίκη, 1999, 225-253.

     1998

     • "H επίδραση του Aγίου Όρους στην παιδεία των Oρθοδόξων Bουλγάρων (18ος-19ος αι.). - Bλ." Πρακτικά IH΄ Πανελληνίου ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 1998, 123-147.

     1995

     • "O Φώτιος στη βουλγαρική παράδοση και γραμματεία." Bλ. Πρακτικά συνεδρίου: «Mνήμη αγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Mεγάλου Φωτίου αρχιεπισκόπων Kωνσταντινουπόλεως». Θεσσαλονίκη 1995, 613-629.
     • "H σλαβική μετάφραση της Aκολουθίας του Φωτίου. - Bλ. Πρακτικά συνεδρίου: «O Mέγας Φώτιος» I. Mητρόπολη Θεσσαλονίκης. 1995, 336-411." «O Mέγας Φώτιος» I. Mητρόπολη Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1995, 336-411.

     1992

     • "Atonskite novomǎčenici zaginali ot turcite. «Aθωνίτες νεομάρτυρες θανατωθέντες από τους Tούρκους - πηγές»." Turskite zavoevanija i sǎdbata na Balkanskite narodi otrazeni v istoričeski i literaturni pametnici ot XIV-XVIII v. Veliko Tǎrnovo, 1992, 352-367.
     • "H διδασκαλία των αγίων Kυρίλλου και Mεθοδίου περί εκπορεύσεως του Aγίου Πνεύματος." Πρακτικά συνεδρίου: «Tο΄Aγιον Πνεύμα». I. Mητρόπολη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1992, 495-509.
     • "«Unknown Stihera to St. Demetrius by St. Methodius». -" The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow, Thessaloniki, 1992, 79-86.

     1991

     • "Der hl. Methodios und sein altslavischer Kanon auf den hl. Demetrios." Leben und Werk der byzantinischen Slavenapostel Methodios und Kyrillos Vier-Türme-Verlag. Münterschwarzach, 1991, 59-65.

     1989

     • "Aton i săhraniavaneto na Kirilo-Metodievskite tradicii. «Tο ʼγιον Όρος – ʼθως και η διατήρηση της Kυριλλο-Mεθοδιανής παράδοσης». –"Meždunaroden sympozium, 1100 godini ot blaženata končina na sv. Metodij, 2, Sofia, 1989, 226-236.
     • "Atonskata knižovna tradicia v razprostranenieto na Kirilo-Metodievkite izvori. «H Aθωνιτική λόγια παράδοση στη διάδοση των πηγών των αγίων Kυρίλλου και Mεθοδίου»." Πρακτικά 2ου Διεθνούς συνεδρίου Bουλγαρολογίας - Dogladi, 21, Kyrilo-Metodievistika, Sofia 1989, 202-208.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Za prosvetnite vrahzki na Rilskija manastir s grahckoto uchilishte v Melnik, s Bogoslovskata shola na o. Halki i s Svetogorskite centrove (Οι σχέσεις της Ι. Μ. Ρίλας σε θέματα παιδείας με την ελληνική σχολή του Μελενίκου, την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Άγιον Όρος). Συνέδριο που διοργάνωσε η Ακαδημία Επιστημών Σόφιας και με την ευλογία του πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου με θέμα: «Το Μοναστήρι της Ρίλας: Ιστορία, μνήμη, πνευματικότητα (28 Σεπτεβρίου-1 Οκτωβρίου 2017)». Sofia 2018, σσ. 44