Κοσμίδου Ιωάννα
  • 2310 891.511
  • kosmid uom.gr
  • Γραφείο: ΗΘ, ισ.

    Κοσμίδου Ιωάννα

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων