Κοτίνη Ισαβέλλα
 • kotini uom.edu.gr

  Κοτίνη Ισαβέλλα

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 
  • Med - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση  του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
  • PhD – Μοντελοποίηση και Ανάλυση συστημάτων με Υβριδικά Αυτόματα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εξ αποστάσεως Μάθηση 
  • Συνεργατική Μάθηση 
  • Παιχνιδοποίηση 
  • Υπολογιστική Σκέψη 
  • Μοντελοποίηση και Ανάλυση Συστημάτων 
  • Τυπικές Μέθοδοι 
  • Θεωρία Υπολογισμού και Αυτόματα 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Πληροφορική Βιβλίο Μαθητή Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό Γ τάξης Γενικού Λυκείου,

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   2015

   • Πλαίσιο ανάπτυξης Μαθησιακών δραστηριοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης με στοιχεία Παιχνιδοποίησης
   • Σενάρια διδασκαλίας Πληροφορικής και Ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης με εφαρμογή στοιχείων Παιχνιδοποίησης
   • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γ΄ Ταξη ΕΠΑ.Λ

    Προβολή Δημοσίευσης

   • A gamification-based framework for developing learning activities of computational thinking

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   1998

   • Επιστημονικά Περιοδικά (10 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    2016

    2014

    • Τα Δίκτυα Μάθησης που οργανώνονται με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών συμβάλλουν στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Learning Networks organized using Information and Communication Technologies contribute to the Professional Development of Teachers

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    2008

    2006

    2004

    • Συνέδρια (23 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2017

     • Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού και Ευέλικτη Μάθηση Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, Στα πρακτικά 11ο Πανελλήνιου Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Καινοτόμες Σύγχρονες διδακτικές Προσεγγίσεις, Χαλκίδα,

      Προβολή Δημοσίευσης

     • An Innovative Teaching Approach in E-safety Education 9th Conference on Informatics in Education –Informatics in Education (CIE2017) University of Piraeus

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Η μεθοδολογία Agile και η εφαρμογή της στην μαθησιακή διαδικασία ενισχύουν την Υπολογιστική Σκέψη

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης Πλαίσιο Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με στοιχεία Παιχνιδοποίησης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ικανότητες και Στάσεις Υπολογιστικής Σκέψης με Στοιχεία Παιχνιδοποίησης,

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Συσχετίσεις Ικανοτήτων και Στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης με Στοιχεία Παιχνιδοποίησης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Refining a Revised Bloom’s Taxonomy to Enhance Student Learning in Computer Science Courses, In the Proceedings of 1st International Conference on New Developments in Science and Technology Education, NDSTE 2014
     • Ταξινομία του Bloom για αξιολόγηση διδακτικών στόχων στον Προγραμματισμό

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής, στα πρακτικά του συνεδρίου Conference on Informatics in Education –Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (CIE2013), ISBN 978-960-6759-92-5

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μαθητοκεντρικό πλαίσιο διδασκαλίας ενίσχυσης της Υπολογιστικής Σκέψης με στοιχεία Παιχνιδοποίησης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     2010

     2008

     • Streaming video timing analysis in wireless ad-hoc networks

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Incorporating Pedagogical Principles in Developing an Adaptive Hypermedia Educational System In the Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2008), Corfu, Greece.

     2006

     • Geometrical Computations for Modeling the Behavior of soft tissue In Proceedings of the 2nd International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”, ISBN (Vol. I): 960-530-081-8, Athens, Greece

     2003

     • An Application of Integrating Role and Lattice Based Access Control in Database Engineering, In Proceedings of the 1st Balkan Conference in Informatics (BCI’2003), Thessaloniki, Greece, November 2003.
     • Verifying specifications in hybrid automata models of systems. In Proceedings of 7rd WSEAS International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (pp. 146-151).
     • Verification of Hybrid System Specifications using Linear Hybrid Automata. In Proceedings of 7rd WSEAS International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (pp. 112-118)
     • Security Modules for Access Control in Mobile Applications. In Proceedings in First International Workshop in Wireless Security Technologies.
     • Verification of Hybrid System Specifications using Linear Hybrid Automata. In Proceedings of 7rd WSEAS International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (pp. 112-118
     • Άλλα (2 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Η καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης απαραίτητη προϋπόθεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ‘Νέου Σχολείου’

      2004

      • VRLAB: Πολυμεσικό Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας για Ανοικτή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font