Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 • 2310-891403
 • kpapado uom.gr
 • Γραφείο: Κτίριο ΚΖ, 306

  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 1995
  • Διδακτορικό δίπλωμα (Χωρική Γνώση - Βοηθήματα Προσανατολισμού και Κινητικότητας για άτομα με Τύφλωση), Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2000

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΚΑΠ0104)
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΚΑΠ0108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2005

   • 1. Παπαδόπουλος, Κ. (2005). Τύφλωση και Ανάγνωση: Διαβάζοντας με την Αφή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (49 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2014

    • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουστριάβα, Ε., Κουτσοκλένης, Α. & Μπίμπασης, Φ. (2014). Φοιτητές με Οπτική Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Εμπόδια στη Πρόσβαση και τη Συμμετοχή. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής (υπό δημοσίευση)
    • Koutsoklenis, A. & Papadopoulos, K. (2014). Haptic Cues Used for Outdoor Wayfinding by Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairments and Blindness, 108(1), 43-53.
    • Papadopoulos, K. (2014). The impact of individual characteristics in Self-esteem and Locus of Control of Young Adults with Visual Impairments. Research in Developmental Disabilities, 35, 671-675.
    • Papadopoulos, K., Paralikas, Th., Barouti, M., & Chronopoulou, E. (in press). Self-esteem, Locus of control and various aspects of Psychopathology of Adults with Visual Impairments. International Journal of Disability, Development and Education (in press).
    • Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., Montgomery, A., & Solomou, A. (2014). Social Support and Depression of Adults with Visual Impairments. Research in Developmental Disabilities (in press).
    • Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., Koustriava, E., & Kouderi, V. (2014). Social Support, Social Networks and Happiness of Individuals with Visual Impairments. Rehabilitation Counseling Bulletin (in press).
    • Papadopoulos, K., Simaioforidis, Z., Charitakis K., & Barouti M. (2014 - in press). University Examination System for Students with Visual Impairments. Lecture Notes in Computer Science (in press).
    • Papadopoulos, K., Barouti M., & Charitakis K. (2014 - in press). A university indoors audio-tactile mobility aid for individuals with blindness. Lecture Notes in Computer Science (in press).

    2013

    • Papadopoulos, K., Montgomery, A., & Chronopoulou, E. (2013). The Impact of Visual Impairments in Self-esteem and Locus of Control. Research in Developmental Disabilities, 34, 4565-4570.
    • Koustriava, E. & Papadopoulos, K. (2013). Attitudes of Individuals with Visual Impairments towards Distance Education. Universal Access in the Information Society. DOI: 10.1007/s10209-013-0331-2
    • Papadopoulos, K., Koustriava E., Charalampidou, M., & Gerapostolou, I. (2013). The Impact of Vision Loss in Personality Traits. International Journal of Special Education, 28(3), 1-7.

    2012

    • Koustriava E., & Papadopoulos K. (2012). Are there relationships among different spatial skills of individuals with blindness? Research in Developmental Disabilities, 33(6), 2164-2176.
    • Papadopoulos, K., Papadimitriou, K., & Koutsoklenis, A. (2012). The role of sound cues in the spatial knowledge of blind individuals. International Journal of Special Education, 27(2), 169-180.
    • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2012). Spatial Coding of Individuals with Visual Impairment. Journal of Special Education, 46(3), 180-190.

    2011

    • Papadopoulos, K., Metsiou, K., & Agaliotis, I. (2011). Adaptive behavior of children and adolescents with visual impairments. Research in Developmental Disabilities, 32, 1086-1096.
    • Papadopoulos K. & Koustriava E. (2011). The Impact of Vision in Spatial Coding. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2084-2091.
    • Metsiou, K., Papadopoulos, K. & Agaliotis I. (2011). Adaptive behavior of primary school students with visual impairments: the impact of educational settings. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2340-2345.
    • Papadopoulos, K., Koustriava, E. (2011). Piaget’s Water-Level Task: The impact of vision on performance. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2289-2293.
    • Koutsoklenis, A. & Papadopoulos, K. (2011). Olfactory cues used for wayfinding in urban environments by individuals with visual impairments. Journal of Visual Impairments & Blindness, 105(10), 692-702.
    • Koutsoklenis, A. & Papadopoulos, K. (2011). Auditory cues used for wayfinding in urban environments by individuals with visual impairments. Journal of Visual Impairments & Blindness, 105(10), 703-714.
    • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2011). The impact of residual vision in spatial skills of individuals with visual impairments. Journal of Special Education, 45(2), 118–127.

    2010

    • Koustriava E., & Papadopoulos K. (2010). Mental Rotation Ability of Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(9), 570-574.
    • Papakonstantinou, D. & Papadopoulos, K. (2010). Forms of Social Support in the Workplace for Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(3), 183-187.
    • Papadopoulos, K., Katemidou, E., Koutsoklenis, A., & Mouratidou, E. (2010). Differences amongst sighted individuals and individuals with visual impairments in word intelligibility presented via synthetic and natural speech. Augmentative and Alternative Communication, 26(4), 278-288.

    2009

    • Papakonstantinou, D. & Papadopoulos, K. (2009). Social Support in the Workplace for Working-Age Adults with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(7), 393-402.
    • Papadopoulos K., Koutsoklenis, A., Katemidou, E., & Okalidou A. (2009). Perception of synthetic and natural speech by adults with visual impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(7), 403-414.
    • Papadopoulos, K., & Koutsoklenis, A. (2009). Reading Media Used by Higher-Education Students and Graduates with Visual Impairments in Greece. Journal of Visual Impairment & Blindness, 103, 772-779.
    • Papadopoulos, K. & Karanikolas, N. (2009). Tactile maps provide location based services for individuals with visual impairments. Journal of Location Based Services, 3(3), 150-164.
    • Papadopoulos, K., Arvaniti E., Gkoutsioudi V., Dimitriadi D., & Zantali Ch. (2009). Spelling Knowledge of Visually Impaired Adults. British Journal of Visual Impairment, 27(1), 49-64.
    • Goudiras, D., Papadopoulos, K., Koutsoklenis, A., Papageorgiou, V. & Stergiou, M. (2009). Factors Affecting the Use of Reading Media by Visually Impaired Adults. British Journal of Visual Impairment, 27, 111-127.
    • Παπαδόπουλος, Κ., Αθανασιάδου, Α., Βούλτσιος, Η., Διαμαντοπούλου, Ε., Δρόσου, Γ., & Καλούδη, Α. (2009). Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικές Σχέσεις των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης στον Εργασιακό Χώρο. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 7-20.
    • Παπαδόπουλος, Κ., Γουδήρας, Δ. & Αγγελάκη, Κ. (2009). Αυτοεκτίμηση και Κέντρο Ελέγχου των Ενηλίκων με Πρόβλημα Όρασης. Μέντορας, 11, 42-55.

    2008

    • Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Πολιτικός και Γεωφυσικός Χάρτης Αφής της Ελλάδας για ʼτομα με Τύφλωση. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 111-119.
    • Papadopoulos, K., Argyropoulos, V. & Kouroupetroglou, G. (2008). Discrimination, perception and comprehension of synthetic speech by students with visual impairments: the case of similar acoustic patterns. Journal of Visual Impairment and Blindness, 102(7), 420-429.

    2007

    • Argyropoulos V., Papadopoulos K., Kouroupetroglou G., Xydas G., & Katsoulis P. (2007). Discrimination and Perception of the Acoustic Rendition of Texts by Blind People. Lecture Notes in Computer Science, 4556, 205-213.
    • Παπαδόπουλος Κ., Κοσμίδου Μ. & Τζέκου Δ. (2007). ʼτομα με Προβλήματα όρασης και Εργασία, Μέντορας, 10, 136-154.

    2006

    • Παπαδόπουλος, Κ. & Χρονοπούλου, Ε. (2006). ʼτομα με Τύφλωση Υπολογίζουν Αποστάσεις: μια Ερευνητική Προσέγγιση. Μέντορας, 78-90.

    2005

    • Papadopoulos, K. (2005). On the theoretical basis of tactile cartography for the haptic transformation of historic maps. e-Perimetron, 1(1), 81-87.
    • Papadopoulos, K. & Goudiras, D. (2005). Alumos con discapacidad visual y examenes en la Universidad. Entre dos mundos, 28, 5-13.
    • Papadopoulos, K. & Goudiras, D. (2005). Accessibility Assistance for Visually Impaired People in Digital Texts. British Journal of Visual Impairment, 23, 75-83.
    • Papadopoulos K. (2005). Automatic Transcription of Tactile Maps. Journal of Visual Impairment and Blindness, 99(4), 242-245.
    • Παπαδόπουλος, Κ. (2005). Η Ελληνική Τυφλική Γραφή: Προβλήματα και Προοπτικές. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 169-180.

    2004

    • Papadopoulos, K. (2004). A School Program Contributes to the Environmental Knowledge of Blind. British Journal of Visual Impairment, 22(3), 101-104.
    • Papadopoulos, K. & Goudiras, D. (2004). Visually Impaired Students and University Examinations. British Journal of Visual Impairment, 22(2), 66-70.

    2003

    • Papadopoulos Κ. (2003). Automatic transcription of geographic names: A cartographic implementation. Cartography, 32 (1), 1-10.
    • Παπαδόπουλος, Κ. (2003). Η Περιβαλλοντική Γνώση των Ατόμων με Εξασθένιση Όρασης: Μια Ερευνητική Προσέγγιση μέσω Νοητικών Χαρτών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35, 186-199.
    • Παπαδόπουλος, Κ. (2003). Βοηθήματα Προσανατολισμού και Κινητικότητας για τα ʼτομα με Μειονέκτημα Όρασης - Χάρτες Αφής. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 79-86.
    • Παπαδόπουλος, Κ., Γουδήρας, Δ. & Σταμόπουλος, Κ. (2003). Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών για ʼτομα με Μειονέκτημα Όρασης. Μέντορας, 7, 81-93.

    2002

    • Παπαδόπουλος, Κ. (2002). Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής. Τεχνικά Χρονικά, 2(1), 101-110.
    • Συνέδρια (24 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Μπαρούτη, Μ., Παπαδόπουλος, Κ., & Κουρουπέτρογλου, Γ. (2013). Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, 2013.
     • Barouti, M., Papadopoulos, K., & Kouroupetroglou, G. (2013). Synthetic and natural speech intelligibility in individuals with visual impairments: effects of experience and presentation rate. Proceedings of 12th European AAATE Conference (pp. 695-701), Vilamoura, Portugal, 2013.
     • Boutoura, Ch., Papadopoulos, K., Tsorlini, A., & Dadala, Ch. (2013). Design and production of a paper printed and a digital - interactive accessibility map of the Aristotle University of Thessaloniki campus, Greece, for People with Disabilities. Proceedings of 26th International Conference of ICA, August 23-25, Dresden, Germany.

     2010

     • Παπαδόπουλος, Κ., Κουτσοκλένης, Α., & Χατζηγιαννάκογλου, Π. (2010). Οπτικοακουστικά συστήματα και δημιουργία νοητικών χαρτών από άτομα με πρόβλημα όρασης. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακής Επιστήμης, Πάρος 2010.
     • Κουστριάβα, Ε. & Παπαδόπουλος, Κ. (2010). Νοητική Περιστροφή και Γνώση του Μακρινού Χώρου Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακής Επιστήμης, Πάρος 2010.

     2009

     • Papadopoulos K., Kartasidou L., Papakonstantinou D., Koutsoklenis A., & Koustriava E. (2009). Self-esteem of Adults with Visual Impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, "Living in a Changing Europe", Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
     • Papadopoulos K., Koustriava E., Papakonstantinou D., & Koutsoklenis A. (2009). People with Visual Impairments: Views of Sighted Individuals. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, "Living in a Changing Europe", Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
     • Koutsoklenis A., Papadopoulos K., Papakonstantinou D., & Koustriava E. (2009). Students with Visual Impairments in Higher Education Institutes. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, "Living in a Changing Europe", Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
     • Παπακωνσταντίνου, Δ. & Παπαδόπουλος, Κ. (2010). Το Νομοθετικό Πλαίσιο Αναφορικά με την Εισαγωγή και τη Φοίτηση Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης στα Α.Ε.Ι.: Αξιολόγηση και Προτάσεις. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.
     • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α., & Κουστριάβα, Ε. (2010). Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικά Δίκτυα Μαθητών και Φοιτητών με Πρόβλημα Όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

     2008

     • Goudiras, D. B., Polychronopoulou, S., Papadopoulou, S., Papadopoulos, K., Agaliotis, I., Kartasidou, L., Paleologou, N., Papavasiliou, I. Noulas, A. & Papageorgiou, K. (2008). Training needs of teachers in Greece. Proceedings of the 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Konya, 23-26 October, 2008.
     • Παπαδόπουλος, Κ., Πλατσίδου, Μ. & Κανάκη, Δ. (2008). "Η αντιληπτή πολλαπλή νοημοσύνη σε σχέση με την αντικειμενική επίδοση σε προβλήματα νοητικής περιστροφής στα άτομα με πρόβλημα όρασης" (Abstracts book). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 6 - 9 Νοεμβρίου 2008.

     2007

     • Papadopoulos, K. & Karanikolas, N. (2007). From digital map to digital tactile map: a transmission with accent in haptic language. Proceedings of the 4th International Symposium on Location Based Services & TeleCartography, Hong Kong, November 2007.
     • Παπαδόπουλος, Κ., Παπαδημητρίου, Κ., Μαϊόγλου, Δ., Δράκου, Ε., Κουτσοκλένης, Α., Χατζηγιαννίδης, Γ. & Παντής, Ι. (2007). Η αποτύπωση του αστικού ηχοτοπίου ως βοήθημα στην κινητικότητα και στον προσανατολισμό των ατόμων με οπτική εξασθένιση. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας (Abstracts book) - 'Ακουστική Οικολογία στην Ελλάδα Σήμερα', Κέρκυρα, 30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου, 2007.

     2006

     • Goudiras D., Papadopoulos K., Koutsoklenis A., Papageorgiou V., & Stergiou M. (2006). Reading Media used by Visually Impaired Adults. Abstracts book of the 12th ICEVI World Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 16th - 21st July, 2006.
     • Papadopoulos, K., Arvaniti E., Gkoutsioudi V., Dimitriadi D., & Zantali Ch. (2006). Spelling Performance of Visually Impaired Adults. Abstracts book of the 12th ICEVI World Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 16th - 21st July, 2006.

     2004

     • Γουδήρας, Δ., Παπαδόπουλος, Κ. & Ρούμεν, Π. (2004). Οι διαστάσεις της προσωπικότητας ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωστικής Ψυχολογίας, "Η Γνωστική Ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης", Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος 2004.

     2003

     • Papadopoulos, K., Tsioukas, V. & Daniil, M. (2003). 3D Maps for Children's Education: Multimedia and Virtual Reality. Proceedings of 21st International Cartographic Conference of ICA, Durban, South Africa.
     • Daniil, Μ., Tsioukas, V., Papadopoulos, K., & Livieratos, E. (2003). Scanning options and choices in digitizing historic maps. Proceedings of CIPA, XIX International Symposium, "New Perspectives to Save Cultural Heritage", Antalya, Turkey.

     2002

     • Tsioukas, Β., Papadopoulos, Κ., Daniil, Μ., & Daniil, Ε. (2002). A new perspective for the visualization of cartographic data. Proceedings of the ISPRS Symposium, Commission V, Corfu, September 2002.

     2001

     • Papadopoulos, K., Livieratos, E. & Boutoura, Ch. (2001). A large scale city atlas for the blind. Proceedings of the 20th International Cartographic Conference of ICA, Beijing, China.

     2000

     • Παπαδόπουλος, Κ. & Μπούτουρα, Χ. (2000). Ο ʼτλαντας της Θεσσαλονίκης για ʼτομα με Μειονέκτημα Όρασης. Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδος (ΧΕΕΕ), Αθήνα.
     • Παπαδόπουλος, Κ., & Καρανικόλας, Ν. (2000). Η χρήση της τεχνολογίας και των πολυμέσων για τη παρουσίαση χαρτογραφικών πληροφοριών σε κλίμακες αστικών χαρτών. Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδος (ΧΕΕΕ), Αθήνα.

     1998

     • Λιβιεράτος, Ε., Παπαδόπουλος, Κ., Μπούτουρα, Χ. & Ανθόπουλος, Α. (1998). Ψηφιακή παραγωγή αστικών χαρτών για τυφλούς και μέθοδος προσανατολισμού τους στη πόλη: Η πρώτη εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδος (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη.
     • Άλλα (15 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2010

      • Koustriava, E., Papadopoulos, K., Arvaniti, E., & Panagiota Kouveli (in print). The impact of media on attitudes modification toward individuals with visual impairments. Proceedings of the 5th ICEVI Balkan Conference, Zagreb, Croatia, 2010.
      • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Stoidou, K., & Velkou, A. Differences in Performance of Individuals with and without Visual Impairment in Piaget's Water-Level Task. Proceedings of the 5th ICEVI Balkan Conference, Zagreb, Croatia, 2010.
      • Papadopoulos, K., Koutsoklenis, A., Xatzigiannakoglou, P., Avgoulas, E. & Sifakis, D. Exploring the Relation between Social Support and Locus of Control of Adults with Visual Impairments. Proceedings of the 5th ICEVI Balkan Conference, Zagreb, Croatia, 2010.
      • Papadopoulos, K., Koutsoklenis, A., & Xatzigiannakoglou, P. Using Soundscape Recordings in Audio-haptic Maps for Individuals with Visual Impairments. Proceedings of the 5th ICEVI Balkan Conference, Zagreb, Croatia, 2010.

      2009

      • Κουτσοκλένης, Α., & Παπαδόπουλος, Κ. (2010). Η Συμβολή της Ακοής στην Κατανόηση του Χώρου, τον Προσανατολισμό και την Κινητικότητα των Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.
      • Κουστριάβα, Ε., & Παπαδόπουλος, Κ. (2010). Στάσεις Εκπαιδευτικών για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε Θέματα Σχετικά με την Εκπαίδευση Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

      2008

      • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D. & Mpimpasis, F. "Students with Visual Impairments in Greek Higher Education Institutes: views of sighted students". Proceedings of the 4th ICEVI Balkan Conference, Istanbul, 22-25 October 2008.
      • Μπίμπασης, Φ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α. & Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Φοιτητές με Πρόβλημα Όρασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση των Απόψεων Βλεπόντων Φοιτητών. Ημερίδα με θέμα "ʼνθρωποι με τυφλότητα: Προβλήματα και Λύσεις: Εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα". Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2008.
      •  Κουτσοκλένης, Αθ., Παπακωνσταντίνου Δ., Κουστριάβα Ε., Μπίμπασης, Φ. & Παπαδόπουλος, Κ. (2008). "Απόψεις Καθηγητών και Προσωπικού των ΑΕΙ σχετικά με τη Φοίτηση των Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης". 2ο Forum της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,"Ποιότητα Ζωής στο Α.Π.Θ.", Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2008.

      2007

      • Παπαδημητρίου, Κ., Παπαδόπουλος, Κ., Κουτσοκλένης, Α. & Μπίμπασης, Φ. (2007). Προσανατολισμός και κινητικότητα των ατόμων με οπτική εξασθένιση: Καταγραφή και αναπαράσταση του αντιλαμβανόμενου ηχοτοπίου της Πανεπιστημιούπολης. 1ο Forum της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -"Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για όλους. Σύγχρονα Προβλήματα της Σπουδάζουσας Νεολαίας", Θεσσαλονίκη, 16-18 Νοεμβρίου 2007. Δημοσίευση της εργασίας σε αυτόνομο τεύχος από τον εκδοτικό οίκο του
      • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ. & Μπίμπασης, Φ. (2007). Πρακτική και Συναισθηματική Υποστήριξη των Ατόμων με πρόβλημα όρασης στον εργασιακό χώρο. 1ο Forum της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για όλους. Σύγχρονα Προβλήματα της Σπουδάζουσας Νεολαίας", Θεσσαλονίκη, 16-18 Νοεμβρίου 2007. Δημοσίευση της εργασίας σε αυτόνομο τεύχος από τον εκδοτικό οίκο του ΑΠΘ.

      2006

      • Παπαδόπουλος, Κ. (2006). Νέες Τεχνολογίες και ʼτομα με Οπτική Αναπηρία. Ημερίδα με θέμα "Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και Πρόσβαση στην Πληροφορίας για ʼτομα με Απώλεια Όρασης". Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Βόλος, 26 Μαΐου 2006.

      2005

      • Παπαδόπουλος, Κ. (2005). Παιδιά με Σοβαρά Προβλήματα Όρασης στο Πρωτοβάθμιο Γενικό Σχολείο. Στα Πρακτικά της Ημερίδας με θέμα "Ειδική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Εκπαιδευτική πραγματικότητα και προοπτικές". Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Θεσσαλονίκη 2005.

      2003

      • Κονιόρδος, Β., Ζουρνά, Μ., Ναλμπάντης, Δ., Νανιόπουλος, Α., Παπαδόπουλος, Κ. & Τόσκας, Ι. (2003). Ελεύθερες Διαδρομές για Όλους στη Θεσσαλονίκη. Στα Πρακτικά της Ημερίδας με θέμα "Μετακίνηση, Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες, Σχεδιασμός για Όλους" (σελ. 57-62), Θεσσαλονίκη, 2003.

      2002

      • Παπαδόπουλος Κ., Γουδήρας Δ. Β., & Σταμόπουλος Κ. (2002). Οδηγός σπουδών για άτομα με πρόβλημα όρασης. Ημερίδα με θέμα "Πανεπιστημιακές Σπουδές των Νέων με Ειδικές Ανάγκες: Πραγματικότητα και Προοπτικές". Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2002.