Παπουτσή Κλεοπάτρα
 • 2310 891.623
 • kleopatrapapoutsi1 gmail.com
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Παπουτσή Κλεοπάτρα

  Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας