Ψάννης Κωνσταντίνος
 • 2310 891 737
 • kpsannis uom.gr
 • Γραφείο: Γ5, 521

  Ψάννης Κωνσταντίνος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • PhD, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία. 

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ- ΣΥΝΝΕΦΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
   (CS0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (BC0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (ΠΛ0737)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ψάννης Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες σφαιρική αντίληψη των σύγχρονων συστημάτων επικοινωνιών και εφαρμογών τους

  Περιεχόμενο μαθήματος

  ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΗ ΝΕΦΟΥΣ (CLOUD COMPUTING) -ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (INTERNET OF THINGS)- ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (BIG DATA)

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις /Εργασίες/Εργαστήρια

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  21392 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΔΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-378-6

  12270 Ασύρτες επικοινωνίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Rappaport Theodore, 2006, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 960-512-467-Χ

  50659044 Συνεργατικές εφαρμογές στο διαδίκτυο, Τύπος: Σύγγραμμα, Αποστολάκης Ιωάννης, Τζαναβάρης Δημήτρης, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3139-7

  50658783 Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ., Τύπος: Σύγγραμμα, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, 2015, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6865

  50657185 Κινητές Τεχνολογίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Δαμιανός Γαβαλάς, Βλάσης Κασαπάκης, Θωμάς Χατζηδημήτρης, 2015, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-578-007-4

  7983 Το Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM, Τύπος: Σύγγραμμα, Λούβρος Σπυρίδων - Κούγιας Ιωάννης, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 978-960-6759-48-2

  41963074 Το Δίκτυο LTE, Τύπος: Σύγγραμμα, Λούβρος Σπυρίδων, 2014, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-16-1

  18548787 Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Θεολόγου Μ., 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-278-7

  RUIsFixedLabelIsBigButtonIsCheckboxEnterEmuLengthMinimumMaximumIncrementDecimalPlacesUnitTypeIsAutoIsMixedValidati

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΠΛ0731)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ψάννης Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες σφαιρική αντίληψη των τεχνολογιών, των εφαρμογών, των λειτουργιών
  των συστημάτων επικοινωνίας δεδομένων, καθώς και του συνολικού τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος
  ώστε να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Δομή ενός συστήματος επικοινωνίας δεδομένων, Παράμετροι λειτουργίας ενός συστήματος επικοινωνίας, Ο τηλεπικοινωνιακός δίαυλος, πομπός/δέκτης, παρεμβολές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, Επικοινωνίες Δεδομένων για τις Επιχειρήσεις (Data Communications for Enterprise),
  Σύγκλιση και Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Convergence and Unified Communications),
  Απαιτήσεις Επιχειρηματικής Πληροφορίας (Business Information Requirements),
  Mετάδοση των πληροφοριών (Transmission of Information),
  Κατανεμημένη Επεξεργασία Δεδομένων (Distributed Data Processing),
  Επιχειρηματική Πληροφορία (ήχος, δεδομένα, εικόνα, βίντεο) Business Information (Audio, Data, Image, Video), Μετάδοση Δεδομένων (Data Transmission), Σήματα για τη διαβίβαση των πληροφοριών (Signals for Conveying Information), Μέσα μετάδοσης (Transmission Media), Υποβαθμίσεις μετάδοσης (Transmission Impairments), Κανάλια επικοινωνίας (Communications Channels), Χωρητικότητα καναλιού channel capacity), Όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαδικασία Δειγματοληψίας, Βασικές αρχές επικοινωνιών δεδομένων (Data Communication Fundamentals), Αναλογικές και ψηφιακές Επικοινωνίες Δεδομένων (Analog and Digital Data Communications), Τεχνικές κωδικοποίησης δεδομένων (Data Encoding Techniques), Έλεγχος ροής και έλεγχος λάθους (Flow Control and Error Control), Ασύγχρονη και σύγχρονη μετάδοση (Asynchronous and Synchronous Transmission), Ανίχνευση σφάλματος (Error Detection), Πολυπλεξία (Multiplexing), Ψηφιακές διαμορφώσεις, Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, βιομηχανικά standards, τηλεπικοινωνιακά προϊόντα , Αξιολόγηση παραμέτρων κωδικοποίησης και διαμόρφωσης (Performance Parameters of Coding and Modulation Scheme), Υπηρεσίες Επικοινωνιών Δεδομένων (Data Communication Services) στις επιχειρήσεις, Κριτήρια επιδόσεων, Ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Services), Ποιότητα Εμπειριών (Quality of Experience), Διαχείριση Τηλεπικοινωνιών πόρων, Μεθοδική ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής στις επιχειρήσεις, Τεχνικός Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, Internet-based εφαρμογές. Εφαρμογές Πολυμέσων (Multimedia Applications), Λειτουργία Διαδικτύου (Internet Operation), Αξιολόγηση ποιότητας των υπηρεσιών (Quality of Service), ποιότητας της εμπειρίας (Quality of Experience).
  Business Data Communications: Μελέτες περιπτώσεων: Ενοποιημένες Επικοινωνίες και Τεχνολογίες σύγκλισης επικοινωνιακών συστημάτων (σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ, σύγκλιση Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, σύγκλιση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεόρασης, υπολογιστών και επικοινωνιακών συστημάτων). Το Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of things) στις επιχειρήσεις και νεφο-επικοινωνίες δεδομένων (Cloud-based Data Communications)

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις & Εργασίες/Εργαστήρια

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  22769688 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, MICHAEL P. FITZ, 2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-515-5

  77107676 Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-814-7

  3235 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1:ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, NEVIO BENVENUTO,GIOVANNI CHERUBINI, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ISBN: 960-530-065-5

  33197231 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Simon Haykin, 2014, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-088-5

  50658783 Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ., Τύπος: Σύγγραμμα, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, 2015, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6865

  13753 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ, ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-062-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  1. Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.
  2. Lee J., A First Course in Combinatorial Optimization, Series: Cambri

  • ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΠΛ0841)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ψάννης Κωνσταντίνος, Πετρίδου Σοφία

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, Ασύρματα συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Θέματα σχεδίασης, Επίδραση της κινητικότητας στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, Συστήματα κινητών επικοινωνιών 3ης και 4ης γενιάς, Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες, μοντέλα απωλειών διαδρομής, Ψηφιακές Επικοινωνίες και Ψηφιακή Μετάδοση (Overview), Τηλεπικοινωνιακή κίνηση, Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών, Multiple Access Techniques, Modulation Schemes, Antennas, Diversity, and Link Analysis, Spread Spectrum (SS) and CDMA Systems. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης, Διαμορφώσεις, Διασποράς φάσματος άμεσης ακολουθίας και διασποράς φάσματος αναπήδηση συχνότητας, Διαχείριση κινητικότητας, Διαχείριση εντοπισμού, Διαδικασία ενημέρωσης θέσης, Έλεγχος και εγκατάσταση κλήσης, Διαδικασία εντοπισμού δεδομένων, Μέθοδοι προσδιορισμού της θέσης κινητού τερματικού. Αλγόριθμοι για κινητά και ασύρματα επικοινωνιακά συστήματα και εφαρμογές (Mobile Media Communications), θέματα ασφάλειας, επιχειρηματικά και ρυθμιστικά θέματα.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  18548787 Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Θεολόγου Μ., 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-278-7

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (ΠΛ0526)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ψάννης Κωνσταντίνος, Πετρίδου Σοφία, Μαμάτας Ελευθέριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Εκμάθηση των βασικών αρχών και μεθόδων των συστημάτων επικοινωνίας.
  Συγκεκριμένα
  • Έμφαση στις μαθηματικές τεχνικές και στην κατανόηση των βασικών αρχών, των μεθόδων, των θεμελιωδών περιορισμών και των trade-offs των ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας
  • Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα του χώρου των Επικοινωνιακών Συστημάτων. Επίλυση ασκήσεων με βάση τη θεωρία που έχει διδαχθεί. Θεωρητικές/ή Εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα ψηφιακών επικοινωνιών (Open Source).
  • Ελαχίστη αναφορά σε hardware, πρωτοκολλά, βιομηχανικά standards, προϊόντα

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Ανάλυση Fourier, Αναπαράσταση σημάτων στα πεδία συχνότητας και χρόνου. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Φίλτρα, Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης καναλιού-θόρυβος. Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης, Συστήματα ΑΜ και FM. όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών (PAM), Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), Μέσα μετάδοσης (Transmission Media), Διαδικασία Δειγματοληψία, Πολυπλεξία (Multiplexing), Κωδικοποίηση καναλιού, Κώδικες Hamming. Ψηφιακές διαμορφώσεις, Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών. Αξιολόγηση παραμέτρων κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης (Performance Parameters of Coding and Modulation Scheme), Υπηρεσίες Επικοινωνιών Δεδομένων (Data Communication Services), Transmission Media, Transmission Impairments, μοντέλο OSI, Δίκτυα Επικοινωνιών, Θεωρία Πληροφοριών και Κωδικοποίηση. Αλγόριθμοι και εφαρμογές συστημάτων επικοινωνιών.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  18548860 Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Τύπος: Σύγγραμμα, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L., 2006, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-061-5

  77107676 Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-814-7

  18548741 Ψηφιακές επικοινωνίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Rice Michael, 2009, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-176-6

  3235 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1:ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, NEVIO BENVENUTO,GIOVANNI CHERUBINI, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ISBN: 960-530-065-5

  68369851 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Καραγιαννίδης Γεώργιος, Παππή Κοραλία, 2017, Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-675-4

  18549058 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Κωττής Παναγιώτης Γ., 2011, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-362-3

  50657744 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, Proakis/Salehi, 2015, Fountas, ISBN: 9789603307631

  12866698 Digital Communications, Τύπος: Σύγγραμμα, John Proakis, Massoud Salehi, 2008, McGraw Hill, ISBN: 9780071263788

  14869 Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος, Τύπος: Σύγγραμμα, Proakis J, Manolakis D., 2010, Ίων, ISBN: 978-960-411-715-4

  33197231 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Simon Haykin, 2014, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-088-5

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (MLI0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   (MLI0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.