Σαρρή Αικατερίνη
 • 2310 891.349
 • ksarri uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 221A
 • 2310 891.337

  Σαρρή Αικατερίνη

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΝΟΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1987)
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση  των Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο του Birmingham, Αγγλία (1989)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1996)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα, Διεθνής Επιχειρηματικη Δρασηριότητα, Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα,   Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Μέντορινγκ.

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣ
   (ΒΣΑ415-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ415-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  5

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Δύση & Παγκόσμιος Νότος

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

  -

  -

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης, γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων )

  Ειδικού υποβάθρου, 

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL404/index.php

   (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός και αφορά την εισαγωγή στο αντικείμενο της Επιχειρηματικότητας  και την ανάδειξη της σημασίας της οπτικής του φύλου στην Επιχειρηματικότητα  τόσο στις χώρες του δυτικού κόσμου καθώς και στις χώρες του παγκόσμιου Νότου. Το μάθημα σχεδιάστηκε προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στις έννοιες της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματία, της επιχειρηματικής διαδικασίας με έμφαση στην οπτική του φύλου (κοινωνικού και βιολογικού). Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου επιλέγουν σε επίπεδο ομάδας κάποια χώρα της Δύσης ή του Παγκόσμιου Νότου και διερευνούν θέματα φύλου και γυναικείας επιχειρηματικότητας σε αυτή. Οι εργασίες αυτές παρουσιάζονται στο μέσον και το τέλος του εξαμήνου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες των φοιτητών και δεξιότητες δημιουργικότητας, παρουσίασης και επικοινωνίας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Άλλες…

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι βασικές ενότητες που αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος αφορούν:

   Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα ως Πεδίο Κοινωνιολογικής Έρευνας

  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και η Συμβολή της στην Οικονομική Ανάπτυξη

  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Κίνητρα και Αντικίνητρα

  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Οικογενειακός Κύκλος Ζωής

  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Η Οπτική του Φύλου

  Συναισθηματική Νοημοσύνη και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

  Ενδοεταιρική Επιχειρηματικότητα: Η Οπτική του Φύλου

  Επιχειρηματικότητα και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες από την Οπτική του Φύλου

  Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας μέσω Εκπαίδευσης Κατάρτισης Και συμβουλευτικής

  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Επινόημα ή Πραγματικότητα; Προοπτικές για την Ενίσχυσή της

   (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Ακολουθείται η μέθοδος της ενεργητικής μάθησης (Active learning). Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας όπως χρήση παρουσιάσεων, χρήση ντοκιμαντέρ/ταινιών, συνεργατική μάθηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα με παρουσίαση δικών τους μελετών περίπτωσης και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Η παρουσίαση εργασιών γίνεται την 8η και 13η εβδομάδα διδασκαλίας.

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία για μελέτες περίπτωσης

  30

  Γενική Προετοιμασία

  68

     Σύνολο Μαθήματος             

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από τη συμμετοχή στο μάθημα (20%),την εκπόνηση  και παρουσίαση 2 γραπτών εργασιών (40%+40%). Εναλλακτικά στην περίπτωση που οι φοιτητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν το μάθημα η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις.  

   

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται στους φοιτητές κατά την εισαγωγή στο μάθημα και στο σχετικό περίγραμμα του μαθήματος.

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Τα μόνα σχετικά βιβλία στην ελληνική βιβλιογραφία είναι:

  Σαρρή, Κ. & Τριχοπούλου, Α. 2012. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Προσέγγιση της Ελληνικής Πραγματικότητας Εκδόσεις Rosili

  Σαρρή, Κ. & Τριχοπούλου Α. 2018. Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία Η Οπτική του Φύλου Εκδόσεις Τζιόλα

   Websites:

  TED

   

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΒΣΑ402-ΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ402-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL301/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τις/τους φοιτήτριες/ητές στη σημασία και τον ρόλο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων για την οικονομία της κάθε χώρας, τη λειτουργία των οικονομικών οργανισμών, την ανάλυση, περιγραφή και σημασία του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και των επιμέρους στοιχείων που τα αποτελούν. Να αποσαφηνίσει βασικούς ορισμούς και έννοιες σχετικά με το αντικείμενο της Διοίκησης των επιχειρήσεων και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης και των βασικών λειτουργιών της διοίκησης της επιχείρησης. Ακόμη να προσδιορίσει και να εξετάσει το ρόλο των διοικητικών στελεχών και τη φύση του έργου τους και τέλος να ενθαρρύνει τους φοιτητές να βελτιώσουν και να χρησιμοποιήσουν τις αναλυτικές και κριτικές τους δεξιότητες μέσα από τη μελέτη και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

  Γενικές Ικανότητες

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι βασικές ενότητες που αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος αφορούν:

  Τα θεμέλια της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

  -Διοίκηση και Επίδοση

  -Εξωτερικό και Εσωτερικό Περιβάλλον

  -Λήψη Αποφάσεων

  Προγραμματισμός: Επίτευξη Στρατηγικής Αξίας

  -Στρατηγικό Μάνατζμεντ

  -Ηθική και Εταιρική Ευθύνη

  -Διεθνές Μάνατζμεντ και Επιχειρηματικότητα

  Οργάνωση

  -Οργανωσιακή Δομή

  -Οργανωσιακή Ευελιξία

  -Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Ποικιλόμορφου Εργατικού Δυναμικού

  Ηγεσία: Υποκίνηση των Ανθρώπων

  -Ηγεσία

  -Υποκίνηση

  -Ομαδικότητα

  -Επικοινωνία

  Μάθηση και Αλλαγή

  -Διοικητικός Έλεγχος

  -Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  Ακολουθείται η μέθοδος της ενεργητικής μάθησης (Activelearning). Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως χρήση παρουσιάσεων, χρήση ντοκιμαντέρ/ταινιών, συνεργατική μάθηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητριών/ών στο μάθημα.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία στην Επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία για μελέτες περίπτωσης

  30

  Γενική προετοιμασία

  68

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από τη συμμετοχή στο μάθημα (15%) και γραπτές εξετάσεις (85%) λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητριών/ών (200 εισακτέες/οι ανά έτος).

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Bateman, T., και S. Snell (2017) Διοίκηση Επιχειρήσεων, 11η Έκδοση, Τζιόλας.
  • Kinicki, A., και B. Williams (2017) Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μία Πρακτική Εισαγωγή, 6η Έκδοση, Επίκεντρο.
  • Robins, S., D. Decenzo, και M. Coulter (2012) Διοίκηση Επιχειρήσεων Αρχές και Εφαρμογές, Κριτική.
  • Schermerhorn, J. (2011) Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, 10η Έκδοση, Πασχαλίδης.

  Websites:

  • Επιχειρώ
  • Ναυτεμπορική
  • Huffington Post

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (ΒΣΑ416-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ416-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  Ειδίκευσης

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL409/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στα αντικείμενα της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας και στον ρόλο τους σε οικονομικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Συνδυάζει τις βασικές έννοιες και τη θεωρία με επιχειρηματικές πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων δίνοντας έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Ειδική αναφορά γίνεται στις νέες επιχειρηματικές μορφές καθώς και στους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως στη σημασία της διαμόρφωσης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και στην επιχειρηματική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να προτείνουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα μετά από την κατάρτιση σχετικής μελέτης βιωσιμότητας. Οι εργασίες αυτές παρουσιάζονται στο μέσον και το τέλος του εξαμήνου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες των φοιτητών και δεξιότητες δημιουργικότητας, παρουσίασης και επικοινωνίας.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι βασικές ενότητες που αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος αφορούν:

  Ιστορία της Επιχειρηματικότητας

  Εισαγωγή στις έννοιες της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας, του Επιχειρηματία και της Επιχειρηματικής Διαδικασίας

  Μορφές Επιχειρηματικότητας

  Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη

  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση

  Επιχειρηματική Κατάρτιση και Συμβουλευτική

  Mentoring & E-Mentoring στην Επιχειρηματικότητα

  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Καινοτομία

  Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρηματικότητα

  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

  Η Διάσταση του Κοινωνικού Φύλου στην Επιχειρηματικότητα

  Υλοποίηση Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων

  Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία Αξίας

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  Ακολουθείται η μέθοδος της ενεργητικής μάθησης (Active learning). Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως χρήση παρουσιάσεων, χρήση ντοκιμαντέρ/ταινιών, συνεργατική μάθηση. Επιπλέον, η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητριών/ών στο μάθημα με παρουσίαση δικών τους επιχειρηματικών ιδεών-επιχειρηματικού σχεδίου και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Η παρουσίαση εργασιών γίνεται την 8η και 13η εβδομάδα διδασκαλίας.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία για μελέτες περίπτωσης

  30

  Γενική προετοιμασία

  68

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από τη συμμετοχή στο μάθημα (20%), την εκπόνηση και παρουσίαση 2 γραπτών εργασιών (40%+40%). Εναλλακτικά στην περίπτωση που οι φοιτήτριες/ητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν το μάθημα η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται στις/στους φοιτήτριες/ητές κατά την εισαγωγή στο μάθημα και στο σχετικό περίγραμμα του μαθήματος.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Bessant, J., και J. Tidd (2017) Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, Τζιόλας.
  • Mariotti, S., και C. Glackin (2017) Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων, Τζιόλας.
  • Σαρρή, Κ., και Α. Τριχοπούλου (2018) Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία. Η Οπτική του Φύλου, Τζιόλας.

   Websites

  TED

  GEM

  OECD

  EEDEGE

   – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (17 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Σαρρή, Κ., Πρόλογος και Επιμέλεια για την ελληνική έκδοση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Bateman & Snell , 13th ed, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019, 3η βελτιωμένη έκδοση
   • Sarri K., Laspita S., Greek Students’ attitude towards entrepreneurship: latest data and insights, Greek Report, in: GUESSS Project

   2018

   • Σαρρή Κ., Τριχοπούλου Α., Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Οικονομία- η οπτική του φύλου Εκδόσεις Τζιόλα, σελ. 642 ISBN 9789604186815

   2017

   • Σαρρή, κ., Πρόλογος και Επιμέλεια για την ελληνική έκδοση, Διοίκηση Επιχειρήσεων Bateman & Snell , 11th ed, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017, 2η βελτιωμένη έκδοση, ISBN978-960-418-534-4

   2016

   • Sarri K., Laspita S., An insight to entrepreneurial spirit of Greek students, Greek Report, in: GUESSS Project,

   2013

   • Επιχειρηματικό σχέδιο, Θεματική ενότητα «Θεωρία επιχειρηματικότητας και καινοτομίας», τόμος Γ’, 2013, Εκδόσεις ΕΑΠ, 152 σελίδες

   2012

   • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Προσέγγιση της Ελληνικής Πραγματικότητας, Σαρρή Κ, Τριχοπούλου Α., 2012, Εκδόσεις Rosili, 515 σελίδες ISBN978-960-89407-7-2
   • Πρόλογος για την Ελληνική έκδοση, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Τάσεις, Gary Dessler, Εκδόσεις Κριτική, 2012, σελ. 15-18, ISBN 978-960-218-753-1
   • Επαγγελματική Αποκατάσταση και Ανεξάρτητη Διαβίωση του ασθενούς με ΚΝΜ, Μπάκας Ε, Δημητρακόπουλος Σ, Αλεξόπουλος Μ, Σαρρή Κ.. Στο: Αποκατάσταση του ασθενούς με πάθηση ή κάκωση του νωτιαίου μυελού, Από τη βλάβη έως την επανένταξη, 2012, Κεφ.82, σελ 1308 – 1336, Ιατρικές εκδόσεις “Κωνσταντάρα”, ISBN 978-960-6802-34-8

   2008

   • Female entrepreneurship, self-starting entrepreneurs and family business successors: A review of the Greek situation, Sarri K, Trichopoulou A, In: Culturally-sensitive Models of Family Business in Eastern Europe: A Compendium using the GLOBE paradigm, Edited by: Gupta V, Levenburg N, Moore L, Motwani J and Schwartz T 2008, pp 68 – 87, Hyderabad:. ICFAI University Press, 288 pages. ISBN: 81-314-1222-3

   2006

   • Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Λογιστικής Πληροφόρησης και Διοίκησης Κόστους σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών-Κέντρα Υγείας, Βαζακίδης Α, Παπαδόπουλος Δ, Σαρρή Κ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006, Τιμητικός τόμος Καθηγητού Χρήστου Ναούμ
   • Ο Βαθμός της Προσωπικής Δέσμευσης των Εργαζομένων (employeeship) και η Συναισθηματική Νοημοσύνη της επιχείρησης. Οι εφαρμογές της στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2006, Τιμητικός τόμος Καθηγήτριας Μαρίας Δελιβάνη

   2004

   • Ανασκόπηση, Κριτική Ανάλυση και Κατηγοριοποίηση των θεωριών περί αιτιών και κινήτρων των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων ή/και Συνασπισμών των Επιχειρήσεων, Σαρρή Κ, Παπαδόπουλος Δ., Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τιμητικός τόμος καθηγητού Αντώνιου Λάζαρη, 2004 τόμος ΙΙ, σελ. 515-37

   2002

   • Οι λειτουργίες του σύγχρονου Μάνατζμεντ, Αναλυτικές σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών (Δ΄ Εξάμηνο) και τους σπουδαστές των ΤΕΙΘ, στο Τμήμα Λογιστικής (Δ΄ Εξάμηνο), 2002, Θεσσαλονίκη Οκτώβριος, 132 σελίδες.

   1998

   • Μάρκετινγκ ΜΜΕ, Εκπαιδευτικό εργαλείο σε ηλεκτρονική μορφή (Συγγραφή και Ανάπτυξη) Μορφή CD-ROM, στο πλαίσιο του Προγράμματος ADAPT, 1998, Έκδοση - Παραγωγή Ε.ΔΙ.Π, Μέγεθος αρχείου 500 ΜΒ.
   • Μάνατζμεντ ΜΜΕ, Εκπαιδευτικό εργαλείο σε ηλεκτρονική μορφή (Συγγραφή και Ανάπτυξη) Μορφή CD-ROM, στο πλαίσιο του Προγράμματος ADAPT, 1998, Έκδοση - Παραγωγή Ε.ΔΙ.Π, Μέγεθος αρχείου 651 ΜΒ.
   • Business Plan, Εκπαιδευτικό Υλικό, πρόγραμμα ΝΟW, Έκδοση κέντρο ΕΡΓΑΝΗ, Μάρτιος 1998 σελ.43-73 και 29-32 και Παράρτημα 17
   • Επιστημονικά Περιοδικά (26 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Pedi, R., Sarri, K., From the ‘Small but Smart State’ to the ‘Small and Entrepreneurial State’: Introducing a Framework for Effective Small State Strategies within the EU and Beyond, Baltic Journal of European Studies, 9, 1, 3-19

    2018

    • Sarri, K., Laspita, S., Panopoulos, A., Drivers and Barriers of Entrepreneurial Intensions in Times of Economic Crisis: The Gender Dimension, South Eastern Europe Journal of Economics, 2, 147-170

    2017

    • Zikou,E., Varsakelis, N., Sarri, K., Does Public Sector Crowd Out Entrepreneurship? Evidence from the EU Regions, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, JEBR-03-2017-0100.R3

    2016

    • Chrysagi, E., Rachaniotis, N., Tsoulfas, G., Sarri, K., 4. Ink and Toner cartridges’ remanufacturing in Greece, International Journal of Remanufacturing,
    • Sarri, K., Sivetidou, S., Bakas, E., 5. Return to work for Severe Motor Deficits Patients: An education, preparation and activation integration for rehabilitation team members, European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, vol 52, suppl 1, no 2

    2015

    • Kadoglou T., Sarri K., Women, Motherhood and Work. An interdisciplinary approach, Multilingual Academic Journal of Education & Social Sciences, vol 3, no 1, pp28-51
    • Sarri K., Sivetidou S., Loizidis T., Bakas E., 7. Mentors’ training to support entrepreneurs & potential entrepreneurs with Spinal Cord Injuries, , Journal of Rehabilitation Medicine, supplement 54, pp.355

    2014

    • Sarri, k. Zikou, E., Entrepreneurship education: Why, What, How and when, MENON: Journal of Educational Research, no 3, pp.50-63

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kossyva, D., Sarri, K., Georgopoulos, N. (2014) “Co-opetition: A business strategy for SMEs in times of economic crisis”, South-Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 12, No. 1, pp. 89-106.
    • Kossyva, D., Galanis, K., Sarri, K., Georgopoulos, N. (2014) “Adopting an Information Security Management System in a Co-opetition Strategy Context”, International Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 5, No. 3, pp. 215-228.

    2013

    • E-mentoring: the adoption process and innovation challengePanopoulos A, Sarri K., International Journal of Information Management, 2013, vol 33, issue1, pp. 217-226

    2012

    • Social entrepreneurship in times of economic austerity: a sparkle of light for the economies in crisis?, Zikou E, Gatzioufa P, Sarri K., Scientific Bulletin of Economic Sciences, 2012, vol 11, issue 1, pp53-65

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Developing potential entrepreneurs in Higher Education Institutes, Petridou E, Sarri K., Journal of Enterprising Culture2011, vol 19, No.1, pp 79-99
    • Mentoring female entrepreneurs: a mentors’ training intervention evaluation, Sarri K, Journal of European Industrial Training, 2011, vol 35, No. 7, pp 721-741
    • Occupational Rehabilitation for Spinal Cord Injury Patients-A proposal for promoting Entrepreneurship, Sarri K, Sivetidou S, Bakas E., Journal of Rehabilitation Medicine, 2011 July, No.49 (Suppl), pp.129

    2010

    • Entrepreneur training for creativity and innovationSarri K, Bakouros Y, Petridou E, Journal of European Industrial Training, 2010, vol 34, No. 3, pp 270-288

    2009

    • Έρευνα υιοθέτησης μεθόδων κοστολόγησης για τη λήψη αποφάσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Logistics της Βόρειας Ελλάδας, Βαζακίδης Α, Σαρρή Κ, Χατζής Α, Φωλίνας Δ., Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, 2009, vol. XIV, No2, pp 27-43
    • Entrepreneurship education in Higher Educational Institutions: the gender dimension, Petridou E, Sarri K, Kyrgidou L, Gender in Management: an International Journal,2009, vol 24, No 4, pp 286-309

    2007

    • Mentoring Support for New and early stage female entrepreneurs, Sarri K, Petridou E, The National Council of Graduate Entrepreneurship, working paper, 002/2007

    2006

    • Διερεύνηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών επιχειρήσεων που προβαίνουν σε πράξεις Εξαγορών ή/και Συγχωνεύσεων, Σαρρή Κ., Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, 2006, vol. XII, No 2, pp 23-50

    2005

    • Female Entrepreneurs’ Personal Characteristics and Motivation: A review of the Greek Situation, Sarri K, Trichopoulou A, Women in Management Review 2005, vol 20, No 1, pp 24-36

    2004

    • Evaluation Research in Business Schools: Students’ Rating Myth, Sarri K, Petridou E., International Journal of Educational Management, 2004, vol 18, No 3, pp 152-59

    1999

    • A theoretical and empirical analysis of potential biases in students’ ratings of teaching effectiveness: The case of the American College of Thessaloniki, Pantsios A, Sarri K., The Journal of Liberal Arts, 1999, vol 5, No.1, 77-103

    1998

    • GDP and public expenditure on health-care: the case of Greece, Dritsakis N, Sarri K., The Journal of Liberal Arts, 1998, vol 4, No 2, 129-137

    1997

    • A macroeconomic survey of the Greek economy for the period 1987-1993, Sarri K, The Journal of Liberal Arts, 1997, vol 3, No 2, 71-82

    • Adopting an Information Security Management System in a Co-opetition Strategy Context”, Kossyva D, Sarri K, Galanis K, Georgopoulos N, International Journal of Applied Systemic Studies (forthcoming).
    • Συνέδρια (51 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Laspita, S, Sarri,K., The attitude of Greek students towards entrepreneurship: latest data and recommendations. 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), Kalamata, Greece, 19-21 September
     • Laspita, S., Sarri, K. , An insight into the entrepreneurial spirit of Greek student: latest data and Recommendations.ICIB 2019, hessaloniki, Greece, 23-26 May
     • Pedi, R., Sarri, K., Entrepreneurship and Public Diplomacy: Old wine in new bottles. 6th International Conference on Applied Economics, Volos, Greece, 30 May-1 June
     • Pedi, R., Sarri, K. , Resilience through Entrepreneurship: Enriching European External Action Service’s Resilience Toolbox.ISA 2019, Toronto Canada, 26-29 March

     2018

     • Pedi, R., Sarri, K. , From the ‘Small but Smart State’ to the ‘Small and Entrepreneurial State’: Rethinking the International Relations of Small states. 12th Pan-European Conference on International Relations, Prague
     • Pedi, R., Sarri, K. , Soft power, public diplomacy and entrepreneurship: a new nexus for an old goal. ICIB 2018, Thessaloniki, Greece, 17-20 May
     • Pedi, R., Sarri, K. , Entrepreneurship stimulation as a diplomacy tool: Lessons from the US, Israeli, Dutch, French and British diplomatic missions’ initiatives in Greece during the economic crisis. ISA 2018,San Francisco US, 4-7 April

     2017

     • Pedi, R., Sarri, K., The “start-up” Nation was not built in a night: Entrepreneurship & Israel in light of Small States’ International Relations.ICIB 2017,Thessaloniki, Greece, 19-21 May
     • Pyrgeli, M., Anastasiadou, S., Sarri, K., Commitment towards medical rehabilitation clinics in the Greek NHS.10th World Congress of the ISPRM Buenos Aires, Argentina, 30 April-4 May
     • Pyrgeli, M., Anastasiadou, S., Sarri, K., Validation of a questionnaire measuring patients’ loyalty and/or Validation of a questionnaire measuring patients’ loyalty and/or commitment towards medical rehabilitation clinics in the Greek NHS. 10th World Congress of the ISPRM Buenos Aires, Argentina, 30 April-4 May
     • Pedi, R., Sarri, K.Towards a framework for understanding opportunity and change in international relations .27 th ISA, Baltimore, Maryland, USA, 22-25 February,

     2016

     • Sarri, K, Laspita, S., Panopoulos, A.Entrepreneurial Intensions in Greece: drivers and barriers in times of economic crisis.Entrepreneurship in turbulent times,Chania, Crete, 29&30 August
     • Paidi, R., Sarri, K.Entrepreneurship beyond business: exploring the use of entrepreneurship insights to understand international relations Phenomena.Entrepreneurship in turbulent times, Chania, Crete, 29&30 August
     • Giokarini, M., Tzekas, A., Paidi, R., Sarri, K., Dispersing entrepreneurial mindsets: A novice training intervention for European Youth.Entrepreneurship in turbulent times Chania, Crete, 29&30 August
     • Sarri, K., Sivetidou, S., Bakas, E., Return to work for Severe Motor Deficits Patients: An education, preparation and activation integration for rehabilitation team members. European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Estoril, Portugal, 23-28 April

     2015

     • Σαρρή Κ., Σιβετίδου Σ., Λοϊζίδης Θ., Μπάκας Ε., Εκπαίδευση, Προετοιμασία και Ενεργοποίηση των μελών της Ομάδας Αποκατάστασης προκειμένου να προετοιμάσουν ασθενείς με σοβαρή κινητική αναπηρία για την επαγγελματική τους επανένταξη. National Congress of the Physical Rehabilitation Medicine, Athens, Greece 27-29 November 2015
     • Σαρρή Κ., Σιβετίδου Σ., Λοϊζίδης Θ., Μπάκας Ε.Πρόγραμμα εκπαίδευσης μεντόρων για την υποστήριξη επιχειρηματιών και δυνητικών επιχειρηματιών με κάκωση νωτιαίου μυελού, National Congress of the Physical Rehabilitation Medicine Athens, Greece 27-29 November 2015.
     • Sarri, K., Sivetidou, S., Loizidis, Th., Bakas, E., Mentors’ training to support entrepreneurs and potential entrepreneurs with Spinal Cord Injuries, 9th World Congress of the ISPRM, Berlin, Germany, 19-23 June 2015.
     • Σαρρή Κ., Σιβετίδου Σ., Λοϊζίδης Θ., Μπάκας Ε. Πρόγραμμα εκπαίδευσης μεντόρων για την υποστήριξη επιχειρηματιών και δυνητικών επιχειρηματιών με κάκωση νωτιαίου μυελού, 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 10-13 Ιουνίου 2015.

     2014

     • Kossyva, D., Sarri, K., Georgopoulos, N. (2014) “Co-opetition in light of systemic entrepreneurship”, Paper Presented at the 10th National and International Conference of Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS): Systemic Entrepreneurship - Innovations, Business, Growth, 29-31 May 2014, Athens, Greece.

     2013

     • An insight into potential male and female entrepreneurs. Findings from the Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, Laspita S, Sarri K., 6th Equality, Diversity and Inclusion International Conference, Athens, Greece, 2013
     • Women’s transformation from “subsidiary”, “silent” and “inconspicuous” employees to entrepreneurs: mapping female entrepreneurship in Greece since the late 1880s, Sarri K., 6th Equality, Diversity and Inclusion International Conference, Athens, Greece, 2013
     • Co-opetition: A Business Strategy for Overcoming Economic Crisis?, Kossyva D, Sarri K, Katsanakis Y, Georgopoulos N.International Conference on Applied Business & Economics, New York, 2-4 October, 2013

     2012

     • Female Business Venturing in Tourism: Exploiting Advances through Value Creation Networks, Kossyva D, Sarri K, Georgopoulos N., Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference Corfu May 31-June 3, 2012
     • Social entrepreneurship in times of economic austerity: a sparkle of light for the economies in crisis?, Zikou E, Gatzioufa P, Sarri K., The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries (EBEEC), Sofia, Bulgaria, May 11-14, 2012
     • Entrepreneurial intensions among undergraduate students: in search of entrepreneurial enhancement, Laspita S, Gatzioufa P, Zikou E, Sarri K., The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries (EBEEC), Sofia, Bulgaria, May 11-14, 2012
     • Adopting an Information Security Management System in a Co-competition strategy context, Kossyva D, Sarri K, Georgopoulos N, 8th international conference of Hellenic Society of Systemic Studies (HSSS), Thessaloniki 5-7 July, 2012
     • Outlining the impact of the Financial Crisis on Greece and the way out, Sarri K, World Council of Churches, Central Committee Plenary, Chania, 29th August- 5th September, 2012

     2011

     • Innovativeness in SMEs; Exploring the role of marketing innovation, Samara E, Bakouros Y, Giourka P, Sarri K., 16th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens, April 27 – 29, 2011
     • Female entrepreneurship and regional development, Sarri K, Zikou E., 3rd The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries (EBEEC), Pitesti, Romania, May 5 – 8, 2011
     • Occupational rehabilitation for Spinal Cord Injury (SCI) patients. – A proposal for promoting entrepreneurship, Sarri K, Sivetidou S, Bakas E., 6th World Congress of International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM), Porto Rico, June 16 – 19, 2011
     • E-mentoring for entrepreneurs: Adoption process and innovation challenge, Panopoulos A, Sarri K., Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition, Economies (REDETE), Banja Luka, October 27-29, 2011
     • E-mentoring: a business education tool for aspiring entrepreneurs in Higher Education Institutes, Sarri K, Zikou E., Rethinking Business & Business Education in the Age of Crisis, Chios, October 20-22, 2011
     • An insight into potential entrepreneurs: addressing the gender issue, Sarri K, European Union - Winnet 8, Final Meeting, Kastoria, September 12-14, 2011

     2010

     • Greek Banks Strategy in Customer ServiceGatzioufa P, Sariannidis N, Sarri K, 2nd The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries (EBEEC), Kavala, May 7 – 9, 2010
     • Developing potential entrepreneurs in higher education institutes, Petridou E, Sarri K, 2nd International conference on Employability and entrepreneurship, Porto, Portugal, September 27 – 28, 2010

     2009

     • Μοντέλο κοστολόγησης Τραπεζικών δανείων για τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων, Βαζακίδης Α, Σαρρή Κ, Χατζής Α., 8th Conference of the Hellenic Finance & Accounting Association (H.F.A.A.), Thessaloniki, December 18 – 19, 2009

     2008

     • Creativity and Innovation: Training needs analysis for Entrepreneurs in the Knowledge Economy, Sarri K, 18th Internationalizing Entrepreneurship Education and Training Conference (IntEnt), Miami, Ohio, USA 17-20 July, 2008

     2007

     • Mentoring female entrepreneurs: An evaluation of a Mentors’ training program, Sarri K., 17th Internationalizing Entrepreneurship Education and Training Conference (IntEnt), Gdansk, Poland, July 8-11, 2007

     2006

     • Mentoring support for start up female entrepreneurs: the situation in Greece, Sarri K, Petridou E., 16thGlobal Conference, Internationalizing Entrepreneurship Education and Training (IntEnt), Sao Paulo –Brazil, 9-12 July, 2006
     • Employeeship culture and workplace learning conditions, Petridou E, Sarri K., 7th International Conference on “Human Resource Development Research and Practice Across Europe”, Academy of Human Resource Management, Tilburg, Netherlands, 22-24 May, 2006
     • Taxation Criteria: decisive factor in decision making for choosing the optimal legal form, Xatzis A, Stavropoulos A, Sarri K., Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Kozani, June 2006
     • The function of internal control: detecting falsified financial statements using effective audits in Greece, Karagiannis I, Stavropoulos A, Sarri K., 1st conference in Accounting and Finance, Thessaloniki, August 2006
     • Knowledge transfer from university to SMEs as a significant System Innovation element: a literature review, Sarri K, Dinidou A, International Conference on Entrepreneurship & Innovation in the countries of Black sea and the Balkans, Kavala, Nov. 2006
     • Decision making in Quality Management: Branded Customer Service, Makedos Ch, Sarri K., Balkan Quality Forum, Thessaloniki, December 1-2, 2006

     2005

     • Adding Value to Emotional Intelligence by Focusing on Developing Employeeship Culture. A case study analysis of a Greek Privatized company, Petridou E, Sarri K, 1er Colloque Européen d’Intelligence Economique, Groupe Ecole Superiere de Commerce et de Management ( ESCEM), Poitiers, France, January 27-29. 2005
     • Entrepreneurial Education in Higher Education Institutes in Northern Greece, Petridou E, Sarri K, Archontoulaki M., 15th Global Conference, Internationalizing Entrepreneurship Education and Training (IntEnd), Surrey, UK, July 10-13, 2005

     2004

     • Business Excellence Model: Managing The Quality Process, Makedos Ch, Sarri K., Balkan Quality Forum, Thessaloniki, December 2-3, 2004

     2002

     • Επιχειρηματικότητα και φύλο, Σαρρή Κ. Τριχοπούλου Α, 2ο διεθνές συνέδριο Κοινωνιολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

     1999

     • Διαχείριση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη στήριξη τιμολογιακών αποφάσεων σε επιχειρήσεις του Αγροτικού τομέα, Βλαχοπούλου Μ, Μάνθου Β, Σαρρή Κ., 1ο Ειδικό Συνέδριο: Η Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα στον 21ο Αιώνα. Η Συμβολή της Επιστήμης του Μάνατζμεντ, Ιωάννινα, Οκτώβριος 1999

     1997

     • Economic Development and Public Expenditure in the Greek Economy, Dritsakis N, Papanastasiou I, Sarri K., 4rth Balkan Conference in Operation Research, Thessaloniki, October 1997
     • Άλλα (31 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2017

      • Σαρρή, Κ., 98. The Future of work and education, -Committee of European Union 100 resilient cities, Δήμος Θεσσαλονίκης, 1/12
      • Σαρρή, Κ., 99. Προσεγγίσεις ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας. ΟΑΕΔ-ΧΑΝΘ-Δήμος Θεσσαλονίκης, 7/10
      • Σαρρή, Κ., 100. Επιχειρηματίας, επιχειρηματικότητα μετά το 2017. Αμερικανό Κολλέγιο Ανατόλια, 4 Απριλίου
      • Σαρρή, Κ.,101. Νέοι, Έλληνες, Επιχειρηματίες. CYF congress, create your future, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 30 Μαρτίου
      • Σαρρή, Κ., Γυναικεία Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική οικονομία: Τάσεις και προοπτικές Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, τμ. ΒΣΑΣ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου
      • Σαρρή, Κ., Επιχειρηματία Πρόσφυγας: Πέρα από παράδοξα και στερεότυπα. Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας,, τμ. ΒΣΑΣ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προξενείο ΗΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου

      2016

      • Σαρρή, Κ., 104. Η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, τμ. ΒΣΑΣ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας,Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου
      • Σαρρή, Κ., Η κουλτούρα της «ανοιχτότητας»: Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Ανοιχτά Δεδομένα. ΤΟΓΜΕ ΕΕΔΕ, KFO Greece, Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου

      2013

      • Γυναικεία επιχειρηματικότητα: μοχλός ανάπτυξης σε καιρό κρίσης, Σαρρή Κ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Χίος, 8 Μαρτίου 2013
      • Entrepreneurship a plus (+) leading to quality of life, Sarri K, The power of syn (+) TEDX Thessaloniki, Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2013
      • Γιατί και Πώς Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Σήμερα, Σαρρή Κ, Ημερίδα προαγωγής της γυναίκας στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο: Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, Κέντρο UNESCO, Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2013
      • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα σε καιρούς κρίσης, Σαρρή Κ., Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΑΤΕΙ Κοζάνης, Κοζάνη, 24 Απριλίου 2013
      • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Σαρρή Κ., Συζήτηση για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2013
      • Good practices in the field of matching Educational needs and Entrepreneurship of young people, Sarri K, LET’S MOVE THE MARKET, “Training on New Jobs for the future of young people”, Ergani Center, Thessaloniki, December 5 2013

      2012

      • Sustainable Development Management: from concepts to case studies-Greece, Σαρρή Κ., Ημερίδα Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
      • Γυναικεία επιχειρηματικότητα: προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας, Σαρρή Κ., Στην ημερίδα του Ευρω-κοινοβουλίου με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη: οι γυναίκες πολύτιμο κεφάλαιο», Ευρωκοινοβούλιο, Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2012
      • Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Σαρρή Κ., 3ο Συνέδριο Ka-Business, Θεσσαλονίκη, Porto Pallas, 9 Νοεμβρίου 2012
      • Οι Γυναίκες επιχειρούν μέσα από την κρίση, Σαρρή Κ., Ημερίδα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: “έξοδος από την κρίση, οι γυναίκες επιχειρούν” , Στο πλαίσιο της 5ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, γραφεία Διασύνδεσης Αλεξάνδρειου ΤΕΙ & Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2012
      • Μέντορινγκ και ε-μέντορινγκ μια καινοτόμος προσέγγιση στην επιχειρηματική συμβουλευτική για γυναίκες, Σαρρή Κ, Ημερίδα των δομών του δήμου Θερμαΐκού, Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2012
      • Η σημασία της επιχειρηματικής ιδέας, Σαρρή Κ, Ζήκου Ε., ΒΙΖ Κοζάνη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 5 Δεκεμβρίου 2012

      2011

      • Έναρξη διαβούλευσης με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας, Σαρρή Κ., Ημερίδα φορέων με πρωτοβουλία του Κέντρου Εργάνη, Δήμος Συκεών, 16 Μαίου 2011

      2003

      • Παρουσίαση προγράμματος Μέντορινγκ και εκπαίδευσης Μεντόρων, Σαρρή Κ., Ημερίδα Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών Κέντρου Εργάνη, Πανόραμα, 22 Μαρτίου 2003

      2002

      • Μεθοδολογία Συμβουλευτικής για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Σαρρή Κ., Διημερίδα AWAKE program, Σλοβακία Μάρτιος 2002
      • Δημιουργία Γυναικείων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, Σαρρή Κ., Ημερίδα CEDEFOP, Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2002

      2000

      • Βήματα Έναρξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Η αυτοαπασχόληση ως διέξοδος από την Ανεργία, Σαρρή Κ., Ημερίδα ΜΑΚΙΝΕ, Θεσσαλονίκη 4 Μαΐου 2000
      • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Αυτοαπασχόληση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας για αρχηγούς Μονογονεϊκών οικογενειών, Ημερίδα Υπουργείου Εργασίας, Κέντρο Ορθοδοξίας, Πυλαία, 21 Μαρτίου 2000
      • Εκπαίδευση Συμβούλων Δομών Απασχόλησης, Σαρρή Κ., Διημερίδα, Καλλιπάτειρα, Ρόδος, 17 Ιουλίου 2000
      • 4ο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανάπτυξης-Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Σαρρή Κ, Συνέδριο του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου 2000
      • Επιστημονικός Συντονισμός του Β΄ Πανελλήνιου Φόρουμ για το Μάρκετινγκ, Σαρρή Κ., The Athens School of Management, Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2000

      1999

      • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Σαρρή Κ., Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος NOW, ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας, Λουτράκι, 30 Σεπτεμβρίου 1999

      1997

      • Εκτίμηση ενός Πραγματικού Μικρού Διαρθρωτικού Οικονομετρικού Υποδείγματος στην Ελληνική Οικονομία, Σαρρή Κ., 10ο ετήσιο συνέδριο Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, Μάϊος 1997
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font