Καρατζίδης Ευστράτιος
 • 2310 891.687
 • kstratos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 422

  Καρατζίδης Ευστράτιος

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Πληροφορικός