Ζάρρας Κωνσταντίνος
 • kzarras uom.edu.gr

  Ζάρρας Κωνσταντίνος

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Master 2 στη Διεθνή Ασφάλεια και Άμυνα, Πανεπιστήμιο Jean Moulin,Lyon III
  • Διδακτορικό στις Διεθνείς Σχέσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
   (Δ28013-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
   (Δ26005)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα, που τοποθετείται στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, στοχεύει στην παρουσίαση των πρωταγωνιστών της πλέον οξείας και πολυδιάστατης αραβοϊσραηλινής διένεξης, στην αναζήτηση των κύριων αιτίων της και στη συμβολή για επίλυση της διαμάχης, πράγμα που αποτελεί και το πιο φιλόδοξο και δύσκολο εγχείρημα. Η Μέση Ανατολή ως υποσύστημα περιλαμβάνει όμως και άλλα κράτη με ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμπληρωματική προσπάθεια του μαθήματος να διερευνήσει τις διπλωματικές, ιστορικές, θρησκευτικές και άλλες πολιτιστικές πτυχές, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, την εξωτερική πολιτική των κρατών της Μέσης Ανατολής.


  POLITICS AND DIPLOMACY OF MIDDLE EAST COUNTRIES

  This class, which is part of International Relations aims at presenting the protagonists of the mostly intense and multidimensional arab-israeli dispute finding out the main reasons of this dispute as well as the contribution for the resolution of the conflict, which is one of the most ambitious and difficult challenge.
  The Middle East as a territory consists of other countries with a special geopolitical and geoeconomic importance. Within the framework of this class an additional effort is included of investigating the diplomatic, historical, religious and other cultural fields, that determine in a great extent the foreign affairs policy of the Middle East countries.