Ζάρρας Κωνσταντίνος
 • 2310 891.476
 • kzarras uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 327

  Ζάρρας Κωνσταντίνος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική)


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Master 2 στη Διεθνή Ασφάλεια και Άμυνα, Πανεπιστήμιο Jean Moulin,Lyon III
  • Διδακτορικό στις Διεθνείς Σχέσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
   (Δ26005)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα, που τοποθετείται στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, στοχεύει στην παρουσίαση των πρωταγωνιστών της πλέον οξείας και πολυδιάστατης αραβοϊσραηλινής διένεξης, στην αναζήτηση των κύριων αιτίων της και στη συμβολή για επίλυση της διαμάχης, πράγμα που αποτελεί και το πιο φιλόδοξο και δύσκολο εγχείρημα. Η Μέση Ανατολή ως υποσύστημα περιλαμβάνει όμως και άλλα κράτη με ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμπληρωματική προσπάθεια του μαθήματος να διερευνήσει τις διπλωματικές, ιστορικές, θρησκευτικές και άλλες πολιτιστικές πτυχές, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, την εξωτερική πολιτική των κρατών της Μέσης Ανατολής.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Κατανόηση των εννοιολογικών προσδιορισμών της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής στη βάση διαφορετικών κριτηρίων (γεωγραφικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικο-πολιτισμικών).

  - Εξοικείωση των φοιτητών με το ιστορικό υπόβαθρο της ανάδυσης και εξέλιξης ενός συστήματος κρατών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

  - Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα ιδιαίτερα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά γνωρίσματα των κρατών της Μέσης Ανατολής.

  - Ανάπτυξη δυνατοτήτων σύλληψης και περιγραφής των βασικών δυναμικών ασφάλειας της Μέσης Ανατολής στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο.

  - Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων για την περιστολή της πολυπλοκότητας, την αξιολόγηση και ιεράρχηση των πληροφοριών σχετικά με την εξωτερική πολιτική και διπλωματία των χωρών της Μέσης Ανατολής.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ - INTERNATIONAL RELATIONS OF RUSSIA
   (ΔΕ4014)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

   Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση με κεντρικά στοιχεία αναφορικά με τη Ρωσία, την εξωτερική πολιτική της και τον διεθνή ρόλο/παρουσία της στο διεθνές σύστημα και στον γειτονικό της χώρο.  Το περιεχόμενο του μαθήματος: ο ρόλος της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα και η εξωτερική πολιτική της, ιστορικά ορόσημα, βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, κύριοι παίκτες/θεσμικό πλαίσιο, εσωτερικές αναζητήσεις ταυτότητας/στρατηγική κουλτούρα, βασικά ζητήματα και επιδιώξεις σε σχέση με την ασφάλεια (π.χ. ενεργειακή ασφάλεια), περιφερειακή αρχιτεκτονική, συμμετοχή στην ομάδα BRICS, σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις (π.χ. ΗΠΑ, Κίνα όπως και Ε.Ε.).

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 


  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες της θεματικής επί της ρωσικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη ρωσική εξωτερική πολιτική.   

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών πολιτικών και διπλωματικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών πολιτικών και διπλωματικών εξειδικεύσεων.

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών πολιτικών επιχειρημάτων και προβληματικών με ειδική αναφορά τη ρωσική εξωτερική πολιτική και τον διεθνή ρόλο της Ρωσίας. 

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  της Διπλωματίας και της διεθνούς πολιτικής με επίκεντρο τη Ρωσία.

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
   (Δ28013-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - AREA STUDIES AND IR: A REGIONAL SYSTEMS APPROACH
   (Δ1-27026)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (Δ26004)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η συγκριτική προσέγγιση: οφέλη, κίνδυνοι και τεχνικές.
  Πολιτική κουλτούρα. Πολιτική εμπιστοσύνη. Κοινωνικό κεφάλαιο. Μετά-υλισμός.
  Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινή γνώμη.
  Πολιτική συμμετοχή και κοινωνικά κινήματα. Εκλογές και ψηφοφόροι. Θεσμοί άμεσης δημοκρατίας.
  Ομάδες συμφερόντων.
  Συστήματα διακυβέρνησης. Φεντεραλισμός. Ενιαία κυβέρνηση. Τοπική αυτοδιοίκηση.
  Θεωρίες για τον ρόλο της γραφειοκρατίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://youtu.be/_ZEv8qjcVi0 

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με τη συγκριτική μέθοδο ανάλυσης

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία πολιτικών συστημάτων στον δυτικό κόσμο, σε νέες δημοκρατίες και σε απολυταρχικά καθεστώτα

  - Συλλογή πληροφοριών πραγματολογικού χαρακτήρα για τα συστήματα των παραπάνω κατηγοριών.

  - Ανάπτυξη δοκιμίου επί των παραπάνω θεμάτων

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • The Regional Sectarian War and Syria”, in Raymond Hinnebusch, Adham Saouli (eds), The War for Syria, Regional and International Dimensions of the Syrian Uprising, Routledge, St Andrews Syrian Studies Series

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • “Assessing the Regional Influence and Relations of Turkey and Saudi Arabia in the New Middle East”, in Hüseyin Işıksal & Oğuzhan Göksel (eds), Turkey’s Relations with the Middle East: Political Encounters after the Arab Spring, Springer

   2016

   • “On Revolution and Revolutionary Situations: The Cases of Syria and Egypt during the Arab Uprisings” in Imad H. El-Anis and Natasha Underhill (eds), Regional Integration and National Disintegration in the Post-Arab Spring Middle East, Cambridge Scholars Publishing

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • “The prospects of GCC-Turkey cooperation and the Syria crisis”, in Özden Zeynep Oktav, Helin Sarı Ertem (eds), GCC-Turkey Relations: Dawn of a New Era, Gulf Research Centre Publications
   • Επιστημονικά Περιοδικά (3 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Qatar, the UAE and Kuwait as Small States: Evaluating their Role in Regional Organizations and the Prospects for a Small State Security Cooperation Framework, International Journal of Politics and Security, Volume 3, Issue 2, 1 - 23

    2019

    2014

    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2012

     • “The Arab Uprisings and their implications for the Middle Eastern regional subsystem: The case of Iran”, BRISMES 2012 Conference Papers, Center for Security Studies, ETH Zurich

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (11 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2022

      • “Regional De-escalation in the MENA and the EU: Dealing with the Challenges of an Ever-changing Security Environment”, EU SECURITY WATCH SPOT, "Immediate & Wider European Security Considerations",

      2019

      • “The Small Gulf States' Role in Middle Eastern Summitry. A Comparative Study of Qatar, Kuwait and the UAE”, Conference, A Century of Show and Tell: The Seen and the Unseen of IR, 13th PEC, EISA, Sophia, Bulgaria.

      2018

      • «Στρατηγική συνεργασία Αιγύπτου-Σαουδικής Αραβίας και οι συσχετισμοί ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο», Συνέδριο της Έδρας Στρατηγικών Σπουδών «Θουκυδίδης» σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), Ζητήματα στρατηγικής και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο
      • “Small but Increasingly Ambitious: The UAE assertive policies in a changing security environment”, Workshop, Small Powers’ Security and Strategy in Times of Change, University of Macedonia
      • “Seeking Security in a Volatile Environment: The US-Greece Strategic Convergence in the Eastern Mediterranean”, Greek American Relations: Evolving Regional Challenges and Opportunities, Thessaloniki Concert Hall

      2017

      • «Ο Συριακός εμφύλιος πόλεμος και οι επιπτώσεις του στη διαμόρφωση των διαδράσεων ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου», Συνέδριο της Έδρας Στρατηγικών Σπουδών Θουκυδίδης, σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), Ο κόσμος σε αναδιάταξη και η Ανατολική Μεσόγειος, (The World in Turmoil and the Eastern Mediterranean)

      2014

      • “On Revolution and Revolutionary Situation: the cases of Syria and Egypt during the Arab Uprisings”, Nottingham Trent University, “MENA Conference: Regional Integration vs National Disintegration in the Post-Arab Spring Middle East and North Africa”
      • Τhe Syrian Civil War and the Palestinians: Perceptions and Divergences”, BRISMES Annual Conference, “The Middle East in Global Perspective: Interactions Across Time and Space”, University of Brighton

      2013

      • The prospects of GCC-Turkey cooperation and the Syria crisis”, Gulf Research Center, GRM “The GCC States-Turkey Relations: Opportunities and Challenges”, Workshop, University of Cambridge
      • “Reapolitik and Sectarianism: Regional Dimensions of the Syrian Conflict” Centre for Syrian Studies Conference: "The Syrian Uprising: Drivers and Dynamics”, St Andrews University

      2011

      • “Political unrest in the Middle East and its implications for Israel-Iran relations: Towards a new regional security architecture?”,Middle East Congress, Kocaeli University
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font