Επιτυχόντες που δε διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης