Φ.Ε.Κ. - Κανονισμός


2019

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. κανονισμού πατήστε εδώ.

2020

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. τροποπoίησης τίτλου του ΠΜΣ  πατήστε εδώ

2021

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. τροποπoίησης του κανονισμού πατήστε εδώ

2023

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. τροποποίησης ίδρυσης πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. τροποποίησης κανονισμού πατήστε εδώ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font