Συντονιστική Επιτροπή


Διευθυντής:

Βαλκάνος Ευθύμιος, Καθηγητής

 

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:

Φαχαντίδης ΝικόλαοςΚαθηγητής

Πλατσίδου Μαρία, Καθηγήτρια

Σταμπουλής Μιλτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιαννούλη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font