Υπόδειγμα σύντομου βιογραφικού για κατάθεση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ