Καρτασίδου Λευκοθέα
 • 2310 891.350
 • lefka uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 202

  Καρτασίδου Λευκοθέα

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ειδική Αγωγή"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(1994)
  • Πτυχίο Αρμονίας και Αντίστιξης της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών του Νέου Ωδείου Θεσσαλονίκης(1994)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ειδική/ Θεραπευτική Παιδαγωγική, Πανεπιστήμιο Κολωνίας (Γερμανία)(1999)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή
  • Νοητική καθυστέρηση/ νοητική αναπηρία: ψυχοκινητικές δεξιότητες, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, λειτουργικές δεξιότητες
  • Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες:ψυχοκινητικές δεξιότητες, κοινωνικές και
  • επικοινωνιακές δεξιότητες, λειτουργικές δεξιότητες
  • Μουσική εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή
  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
   (ΕΚΑΠ0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΚΕ0405-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/ τριες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και για την ελληνική πραγματικότητα. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να περιγράψουν το  σύστημα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ειδική αγωγή και το νομοθετικό πλαίσιο,
  • να διακρίνουν τις διάφορες αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • να εκτιμήσουν και να εξηγήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα, 
  • να εξετάσουν και να διαφοροποιήσουν τους παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την εκπαίδευση ενός ατόμου με αναπηρία,
  • να προτείνουν τρόπους για την αντιμετώπιση δυσκολιών και εύρεσης λύσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης/σχολείου, και
  • να εκτιμήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχει ένα άτομο με αναπηρία.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες βασίζεται σε ένα κοινωνικό–πολιτικό σύστημα που εκφράζει τις αξίες και τις προκαταλήψεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Για την κατανόηση του ρόλου της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες βασικό στοιχείο είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας του Άλλου αλλά και η λειτουργικότητα του κρατικού μηχανισμού ο οποίος ως επί το πλείστον αντανακλά τη σύσταση της κοινωνίας που εκπροσωπεί. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην εικόνα των ατόμων με ειδικές ανάγκες όπως αυτή σκιαγραφείται στη σημερινή ελληνική κοινωνία (π.χ. ΜΜΕ, κινηματογράφος, λογοτεχνία) καθώς αυτή αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της ένταξης τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση του χώρου της ειδικής αγωγής από την κοινωνική, νομοθετική και εκπαιδευτική σκοπιά τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο.  Μελετώνται όροι και ορισμοί της ειδικής αγωγής όπως αναπηρία και γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Ακολουθεί παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.) και των ψυχοπαιδαγωγικών μοντέλων που ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση τους. Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:

  • Ιστορική ανασκόπηση της ειδικής αγωγής
  • Η έννοια της διαφορετικότητας
  • Η ιατρική, ψυχολογική, εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση της αναπηρίας
  • Κοινωνικό και νομοθετικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής
  • Οικογένειες ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Πρώιμη παρέμβαση
  • Αξιολόγηση και διάγνωση
  • Εκπαίδευση ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ/ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ0601-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/ τριες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία/ νοητική καθυστέρηση. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να περιγράψουν τα κριτήρια της νοητικής καθυστέρησης (ΝΚ)/ νοητικής αναπηρίας (ΝΑ) και τις γνωστικές δυσκολίες των ατόμων με ΝΚ/ ΝΑ
  • να διακρίνουν, να εκτιμήσουν και να εξηγήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς (γνωστικά και συμπεριφορικά) των συνδρόμων με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης
  • να γνωρίζουν τα εργαλεία διαγνωστικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης  για τα άτομα με ΝΑ/ ΝΚ
  • να εξετάσουν και να διαφοροποιήσουν τους παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την εκπαίδευση ενός ατόμου με ΝΑ/ ΝΚ,
  • να προτείνουν τρόπους για την αντιμετώπιση δυσκολιών και εύρεσης λύσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης/σχολείου,
  • να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων για άτομα με ΝΑ/ ΝΚ.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στο μάθημα αυτό θα γίνει επεξεργασία και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ατόμων με νοητική καθυστέρηση/ αναπηρία με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για την καλύτερη σχολική και κοινωνική τους ένταξη. Θα διερευνηθούν οι όροι: νοημοσύνη, νοητική ηλικία, μάθηση, ανάπτυξη (γνωστική, γλωσσική, κινητική κ.λπ.), λειτουργικότητα, λειτουργικές δεξιότητες. Ο ορισμός της νοητικής καθυστέρησης θα δοθεί μέσα από μια ιστορική αναδρομή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα αυτά και μέσα από μια συγκριτική παρουσίαση όρων και ορισμών στη διεθνή βιβλιογραφία που σχετίζονται με την νοητική καθυστέρηση. Αναλόγως έπεται αναφορά στα επίπεδα της νοητικής καθυστέρησης (ελαφρά, μέτρια, βαριά νοητική καθυστέρηση) με σχετική παρουσίαση διαφόρων συνδρόμων (Down, Williams κ.α.) με έμφαση στα συμπεριφορικά και γνωστικά χαρακτηριστικά. Αναμφίβολα η προσέγγιση αυτή θα γίνει στο πλαίσιο του ιατρικού, ψυχολογικού και παιδαγωγικού μοντέλου που επηρέασε και διαμόρφωσε την εκπαίδευση αυτών των ατόμων προκειμένου να ακολουθήσει επεξεργασία των σύγχρονων τάσεων και εκπαιδευτικών αρχών που διέπουν την εκπαίδευση τους π.χ. η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού.Θα γίνει αναφορά σε εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Προσχολική αγωγή, Δημοτικό), Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο). Ένας από τους επιμέρους στόχους είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων διδασκαλίας μέσα από μελέτες περίπτωσης.  

  Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

  • Διερεύνηση των όρων και ορισμών της νοητικής καθυστέρησης
  • Βασικές αρχές εκπαίδευσης ατόμων με νοητική καθυστέρηση
  • Ελαφρά, μέτρια και βαριά νοητική καθυστέρηση - Θεραπευτικές & εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
  • Αναλυτικά προγράμματα και Νοητική καθυστέρηση
  • Διδακτική μεθοδολογία, εκπαιδευτικός σχεδιασμός και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες ατόμων με νοητική καθυστέρηση
  • Αυτοπροσδιορισμός ατόμων με νοητική καθυστέρηση/ αναπηρία
  • Δεξιότητες ζωής και ανεξαρτησίας ατόμων με νοητική καθυστέρηση/ αναπηρία
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
   (ΕΚΑΠ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΕΑ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/-τριες οδηγούνται στην επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως:

  • Η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με τις συνθήκες λειτουργίας και τη διοίκηση του φορέα, τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Η απόκτηση από μέρους των φοιτητών/-τριών βασικών δεξιοτήτων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή από τους φοιτητές/-τριες μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης του φορέα
  • Η δυνατότητα σχεδιασμού μαθήματος και η συμμετοχή του φοιτητή/-τριας στη διδασκαλία, υπό την επίβλεψη του Μέντορα που παρακολουθεί και υποστηρίζει τον φοιτητή/-τρια στον φορέα
  • Η παρατήρηση, καταγραφή και συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχει ο φορέας

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Κατά την διάρκεια των 13 εβδομάδων και 26 συνολικά επισκέψεων, οι φοιτητές/-τριες της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης:

  • τη γνωριμία με το προσωπικό και την εξοικείωση με τις συνθήκες λειτουργίας του φορέα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Π.Α.
  • τη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φορέα,   στον οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

  Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/-τριών μπορεί να είναι:

  • Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ή/και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στον φορέα
  • Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη σε φορείς ή σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με τη συμβουλευτική παρέμβαση, τον πληθυσμό-στόχο, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που ο φορέας Π.Α. προσφέρει υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Καρτασίδου, Λ. Ο ρόλος της μουσικής εκπαίδευσης στην ενίσχυση δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού στα παιδιά με αναπηρία. Στάμου, Λ. (επιστ. επιμέλεια) Διαλεκτική και πρωτοπορία στη Μουσική Παιδαγωγική Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση ISBN: 978-618-83465-2-9, 259-276
   • Leonidou, P. & Kartasidou, L. MANAGEMENT OF BEHAVIOR PROBLEMS OF CHILDREN WITH AND WITHOUT DISABILITIES: TOWARDS PARENTAL TRAINING AND INTERVENTION PROGRAMS IN GREECE. In Carmo, M (edited) Education Applications & Developments IV ISSN 2183-2978

   2018

   • Sladoje-Bosnjak, B., Perucica, R., Kaurin, S., Vijevic-Duriv, V., Kartasidou, L., Debevc, M., Pavlidou, E., Panagiotopoulou, D. (2018) (ed). Mentor Training in inclusive education. ISBN 978-99976-717-6-9 University of East Sarajevo. Faculty Medicine Foca
   • Kafedzic, L., Guska-Bjelan, S., Susnjara, S., Osmic, L., Zukic, M., Kartasidou, L., Agaliotis, I., Debevc, M. (2018) (ed). Academic Staff training to support students with disabilities towards the transition process from higher education to labour Market ISBN 978-9958-27-446-6 Sarajevo: Dobra knjiga d.o.o

   2017

   • Kartasidou, L., & Pavlidou, E. Greece. In M.L. Wehmeyer & J.R. Patton (Eds.), The Praeger International Handbook of Special Education (Vol. 2). New York: Praeger, 166-178

   2016

   • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kartasidou, L., Stylianidis, E., Kouroupetroglou, G., Sakalli Gumus, S., Mueller, K., & Yilmaz, E. (2016). Specification of symbols used in audio-tactile maps for individuals with blindness. Lectures notes in computer science 9759 160-167
   • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Kartasidou, L., Kouroupetroglou, G., Sakalli Gumus, S., Stylianidis, E., Stiefelhagen, R. Mueller, K., Yilmaz, E., Jatowek, G., Polimeras, Ch., Sayin, U., Oikonomidis, N., & Lithoxopoulos, N. (2016). User requirements regarding information included in audio-tactile-maps for individuals with blindness. Lectures notes in computer science, 9759, 168-175

   2009

   • Soulis, S. G., Kartasidou, L., Samara, E. & Barlou, K. (2009). Unterstützte Kommunikation: Eine Herausforderung für Griechenland. /Birngruber, C., //& //Arendes, S. (hrsg.) (2009). Werkstatt Unterstützte Kommunikation/ ISAAC Gesellschaft für UnterstützteKommunikation Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag, 279-293
   • Καρτασίδου, Λ. Η φύση και η δομή του μαθήματος της μουσικής για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Βιβλίο Ζητήματα μουσικής παιδαγωγικής Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

   2008

   • Καρτασίδου, Λ. (2008). Η μουσική στην πρώιμη παρέμβαση. Στον τόμο Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: θέματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

   2006

   • Καρτασίδου, Λ., Στάμου, Λ (επιμέλεια), Μουσική Παιδαγωγική, Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, Μουσικοθεραπεία: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Πρακτικά Ημερίδας 20 Μαΐου 2006, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 2006

   2004

   • Καρτασίδου, Λ., Μάθηση μέσω κίνησης: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής στην Ειδική Παιδαγωγική, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004 .
   • Καρτασίδου, Λ., Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Παιδαγωγική, εκδόσεις Τυπωθήτω–Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 2004.

   2001

   • Καρτασίδου, Λ., Λιώνη, Σ., Μακρή Ε., Οργάνωση Βρεφονηπιακών Τμημάτων και μορφές δραστηριοτήτων προσχολικής ηλικίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το μάθημα του Τ.Ε.Ε. Τομέας Υγείας και Πρόνοιας Β’ Κύκλος Ειδικότητα: Βοηθών Βρεφονηπιοκομίας Αθήνα, 2001.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Papadopoulos , K., Koustriava E., Koukourikos P., Kartasidou L., Barouti M., Varveris A., Misiou M., Zacharogeorga T., and Anastasiadis T. (2017). Comparison of three orientation and mobility aids for individuals with blindness: Verbal description, audio-tactile map and audio-haptic map. Assistive Technology 29, (1), 1–7
    • Dimitriadou, I. & Kartasidou, L. The role of support systems for the independence of individuals with intellectual disabilities. The International Journal of Pedagogy and Curriculum 24(3), 59-73
    • Pavlidou, E., & Kartasidou, L. The role of the family as a support system: the views of individuals with an intellectual disability in Greece. The International Journal of Learner Diversity and Identities 24(23)

    2014

    • Dimitriadou, I., & Kartasidou L. Independent living of individuals with intellectual disability: The parents’ perspective. The International Journal of Learner Diversity and Identities 20(3), 77-89

    2013

    • Kartasidou, L. (2013). Preparing HΕΙs in Montenegro to meet the needs of students with disabilities. Education Sciences and Society 2, 79-96
    • Kartasidou L., Dimitriadou, I., Pavlidou, E., & Varsamis, P. (2013). Independent living and Interpersonal relations of individuals with intellectual disability: The perspective of support staff in Greece. The International Journal of Learner Diversity and Identities 19(2), 59-73.

    2012

    • Papadopoulos K., Koustriava E. & Kartasidou, L. (2012). Spatial Coding of Individuals with Visual Impairment. The Journal of Special Education 46(3), 180-190.
    • Kartasidou L., Varsamis, P., & A. Sampsonidou (2012). Motor Performance and rhythmic perception of children with intellectual and developmental disability and developmental coordination disorder. International Journal of Special Education 27(1), 74-80.
    • Varsamis P., Staikopoulos K., Kartasidou L. (2012). Effect of rhythmic auditory stimulation on controlling stepping cadence of individuals with mental retardation and cerebral palsy International Journal of Special Education 27(3), 68-75.

    2011

    • Πετράκη Ζ., Παπαγεωργίου Γ., Καρτασίδου Λ. & Παυλίδου Ε. Διερεύνηση των αναγκών των Ειδικών Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης - μια πιλοτική έρευνα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 3, 29-5
    • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2011). The impact of residual vision in spatial skills of individuals with visual impairments. The Journal of Special Education, 45 (2), 118-127.
    • Μαυρίδου, Μ., Καρτασίδου, Λ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Η αντίληψη της έννοιας του θανάτου από εφήβους με νοητική καθυστέρηση. Μέντορας 13, 131-145.
    • Πετράκη Ζ., Παπαγεωργίου Γ., Καρτασίδου Λ. & Παυλίδου Ε. (2011). Διερεύνηση των αναγκών των Ειδικών Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης - μια πιλοτική έρευνα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 3, 29-50.

    2010

    • Κουτσοκλένης, Α. & Καρτασίδου, Λ. Πιλοτική διερεύνηση των εκπαιδευτικών παροχών στους μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 49, 97-111.

    2009

    • Kartasidou, L., Agaliotis, I. & Dimitriadou, I. Educational Design and Instructional Applications for the Promotion of Self Determination in Individuals with Intellectual Disability: A Pilot Study. International Journal of Learning 16(10), 317-328.

    2008

    • Kartasidou, L., Sampsonidou, A., & Varsamis, P. A transdisciplinary assessment of sensory motor and psychomotor skills of children with developmental disability. European Psychomotricity Journal 1(1), 17-21.

    2006

    • Καρτασίδου, Λ. Το μάθημα της μουσικής σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μακεδνόν, 15, 47-57.

    2004

    • Agaliotis, I. & Kartasidou, L. A Cross Thematic Curriculum Framework and children with profound intellectual disability. International Journal of Learning, 11, 1309-1320.

    2003

    • Καρτασίδου, Λ. & Χαρατσή, Γ. (2003). Η εκπαιδευτική λειτουργία της μουσικής σε παιδιά με προβλήματα ακοής. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 30, 16-17.
    • Kartasidou, L. & Sampsonidou, A. Educational Implementations for the Promotion of a Global Culture in an Inclusive Society. International Journal of Learning, 10, 1281-1289.

    2002

    • Καρτασίδου, Λ. Βασικές αρχές διδασκαλίας της μουσικής σε παιδιά και νέους με μαθησιακές δυσκολίες και ελαφρά νοητική καθυστέρηση. Μουσική Εκπαίδευση Περιοδική Έκδοση της Ε. Ε. Μ. Ε., 11, 320-333.

    2001

    • Καρτασίδου, Λ. Θεραπευτική Παιδαγωγική Μουσικοθεραπεία (Goll 1993) Βασικές αρχές μιας ολιστικής και διαλογικής θεώρησης και πρακτικής εφαρμογής της Μουσικοθεραπείας σε παιδιά και νέους με βαριά νοητική υστέρηση. Μουσική Εκπαίδευση Περιοδική Έκδοση της Ε. Ε. Μ. Ε., 3(9), 31-42.

    2000

    • Καρτασίδου, Λ. Πατέρες και μητέρες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Συγκριτική παρουσίαση του ρόλου του πατέρα και της μητέρας. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 25, 37-40.
    • Συνέδρια (56 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Βάμβουρα, Β., & Καρτασίδου, Λ. (υπό δημοσίευση). Η προσβασιμότητα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ως παράγοντας προώθησης της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία: Μία μελέτη των απόψεων των θεατών του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη—Reflection of Disability in Art». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, 25-27/9/2020, Αθήνα.
     • Φράγκου, Κ., Καρτασίδου, Λ. & Πλατσίδου, Μ. Η σχέση του αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή «Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση», 23-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα: Εκδόσεις readnet, ISBN 978-618-5498-02-3, 219-237
     • Μαυρίδου, Μ.-Α, Καρτασίδου, Λ. & Ζαφειρόπουλος, Κ. Ο αυτοπροσδιορισμός σε σχέση με τις επιλογές μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης με ήπια νοητική αναπηρία στην Ελλάδα: μια πιλοτική έρευνα Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή «Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση», 23-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα: Εκδόσεις readnet, ISBN 978-618-5498-02-3, 202-218
     • Μπαμπαλιάρη, Π., Γιαννούλη, Β. & Καρτασίδου, Λ. Η χρήση και η αποτελεσματικότητα στρατηγικών για την αναγνωστική κατανόηση μαθητών Γυμνασίου με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. . Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή «Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση», 23-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα: Εκδόσεις readnet, ISBN 978-618-5498-02-3, 153-169
     • Καρατζά, Χ., Αγαλιώτης, Ι. & Καρτασίδου, Λ. Η σχέση αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και αυτοαντίληψης/ αυτοεκτίμησης: μια διερευνητική μελέτη σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή «Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση», 23-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα: Εκδόσεις readnet, ISBN 978-618-5498-02-3, 121-139
     • Καρτασίδου, Λ. Μοντέλο Αναλυτικού Προγράμματος Λήψης Απόφασης: μια συμπεριληπτική προσέγγιση βασισμένη στον αυτοπροσδιορισμό. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή «Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση», 23-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα: Εκδόσεις readnet, ISBN 978-618-5498-02-3, 189-201

     2019

     • Βάμβουρα, Β., & Καρτασίδου, Λ. Η προσβασιμότητα ως προτεραιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων: Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη—Reflection of Disability in Art», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη
     • Βάμβουρα, Β., & Καρτασίδου, Λ. Δημιουργικότητα και καινοτομία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός”.10-12/5/2019: Πρακτικά (σσ.19-31). Αθήνα
     • Tsikinas, St., Xinogalos, St., Satratzemi, M., Kartasidou, L. Designing a serious game for independent living skills in special education. Proceeedings of European Conference on Games Based Learning (Oct 2019). 748-756
     • Leonidou, P., Kartasidou, L. Use of behavior management strategies in children with and without disabilities: a comparative study of Greek parents’ and teachers’ opinions. Proceedings Educacion and New Developments ISSN: 2184-0444X ISBN: 978-989-54612-5-0, 257-261

     2018

     • Tsikinas S., Xinogalos S., Satratzemi M., Kartasidou L. (2018). Using Serious Games for Promoting Blended Learning for People with Intellectual Disabilities and Autism: Literature vs Reality. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 725. Springer, Cham., 563-57
     • Leonidou, P. & Kartasidou, L. Management of behavior problems of students with disabilities: Greek Parents’ opinions. Proceedings of END2018 Conference, 12th-14th June 2016, Lubljana (Slovenia), 324-328 ISSN: 978-989-99864-8-0
     • Pavlidou, E. & Kartasidou, L. Professional Quality of life of special educators and parafrofessionals in Greece. Proceedings EDULEARN18 pp 473-479 ISBN 978-84-09-02709-5

     2017

     • Tsikinas, S., Xinogalos, S., Satrazemi, M. & Kartasidou, L. Using serious games for promoting blended learning for people with intellectual disabilities and autism: literature vs reality. Proceedings International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, 213-224

     2016

     • Βαρσάμης, Π., Καρτασίδου, Λ. & Παπακώστα Ι. Εκτίμηση του σωματικού και του κοινωνικού εαυτού ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε σχέση με το άλλο φύλο – μια πιλοτική έρευνα. Πρακτικά Διεθνούς ΙΔ’ Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 380-389.
     • Καρτασίδου, Λ. & Βαρσάμης, Π. Κλίμακα εκτίμησης σχολικής λειτουργικότητας – μια διερευνητική μελέτη της ευχρηστίας της. Πρακτικά ΙΔ’ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 98-113
     • Dimitriadou, I., Pavlidou, E. & Kartasidou, L. Independent living and Interpersonal relationships of individuals with intellectual disability: The perspective of individuals with intellectual disability in Greece Proceedings of INTED2016 International Technology, Education and Development Conference, 7th-8th March 2016, Valencia (Spain), 5965-5972, ISBN: 978-84-608-5617-7
     • Leonidou, P. & Kartasidou, L. Management of behavior problems of students with disabilities: Greek Teachers’ opinions. Proceedings of END2016 Conference, 12th-14th June 2016, Lubljana (Slovenia), 324-328 ISBN: 978-989-99389-8-4
     • Matjaz Debevc, Ines Kozuh, Miroslava Raspopovic, Katarina Kaplarski, Danijela Ljubojevic, Lefkothea Kartasidou, Donata Konzcyk & Pawel Wdowik (2016). E learning approaches for supporting Higher Education (HE) students with disabilities on transition planning Montenegro Proceedings 7th Conference on e-learning (e-Learning 2016), 29th-30th September 2016, Belgrade Metropolitan University, 110-115
     • Merima Zukić, Lejla Hodžić, Sandra Bjelan Guska, Lejla Kafedžić, Snježana Šušnjara, Tatijana Dlabač, Nataša Kovač, Maja Škurić, Lefkothea Kartasidou, Maria Platsidou, Georgia Diamantopoulou, Doxa Papakonstantinou, Jasmina Klemenovic, Bojan Janicic, Pavle Milenkovic, Biljana Sladoje-Bošnjak, & Vera Vujević (2016) Transition planning for Higher Education (HE) students with disabilities: a comparative analysis of the opinions of students and employees with disabilities in Serbia, Bosnia and Herz
     • Biljana Sladoje-Bošnjak, Vera Vujević, Nataša Kovač, Maja Škurić, Tatijana Dlabač, Pavle Milenkovic, Jasmina Klemenovic, Bojan Janicic, Maria Platsidou, Georgia Diamantopoulou, Lefkothea Kartasidou, Doxa Papakonstantinou, Merima Zukić, Lejla Hodžić, Sandra Bjelan Guska, Lejla Kafedžić, & Snježana Šušnjara (2016). Transition planning for Higher Education (HE) students with disabilities: a comparative analysis of the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Proceeding
     • Nataša Kovač, Maja Škurić, Tatijana Dlabač, Jasmina Klemenovic, Pavle Milenkovic, Bojan Janicic, Lefkothea Kartasidou, Maria Platsidou, Georgia Diamantopoulou, Biljana Sladoje-Bošnjak, Vera Vujević, Merima Zukić, Lejla Hodžić, Sandra Bjelan Guska, Lejla Kafedžić, & Snježana Šušnjara (2016). Transition planning for Higher Education (HE) students with disabilities: the opinions of students and employees with disabilities Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Proceedings 7th Conference on
     • Jasmina Klemenovic, Bojan Janicic, Pavle Milenkovic, Tatijana Dlabač, Nataša Kovač, Maja Škurić, Georgia Diamantopoulou, Maria Platsidou, Lefkothea Kartasidou, Doxa Papakonstantinou, Merima Zukić, Lejla Hodžić, Sandra Bjelan Guska, Lejla Kafedžić, Snježana Šušnjara, Biljana Sladoje-Bošnjak, & Vera Vujević (2016). Transition planning for Higher Education (HE) students with disabilities: the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Proceedings 7th Conference on e-lear
     • Βαρσάμης, Π. & Καρτασίδου, Λ. Εκτίμηση του σωματικού και του κοινωνικού εαυτού ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε σχέση με το άλλο φύλο - μια πιλοτική έρευνα. Πρακτικά Διεθνούς ΙΔ’ Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 380-389.
     • Καρτασίδου, Λ. & Βαρσάμης, Π. Κλίμακα εκτίμησης σχολικής λειτουργικότητας - μια διερευνητική μελέτη της ευχρηστίας της. Πρακτικά ΙΔ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Δεκέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 98-113

     2014

     • Kartasidou L., Pavlidou E., & Chideridou A. Quality of life of adultes with intellectual disability – a research study in Greece. Proceedings of EDULEARN14 Conference, 7th-9th July, Barcelona, 7502-7509, ISBN 978-84-617-0557-3
     • Sendelj R., Ognjanovic I., & Kartasidou L. The national star model of accessiblity support center ofr university students with disabilities in Montenegro. Proceedings of EDULEARN14 Conference, 7th-9th July, Barcelona, 7366-7373, ISBN 978-84-617-0557-3

     2012

     • Αγαλιώτης, Ι., Πλατσίδου, Μ. & Καρτασίδου, Λ. (2012). Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου. Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού» Αθήνα: Πεδίο, 990-1001
     • Αγαλιώτης, Ι., Πλατσίδου, Μ. & Καρτασίδου, Λ. Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου. Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού» Αθήνα: Πεδίο, 990-1001.

     2011

     • Παυλίδου, Ε. & Καρτασίδου, Λ. Αυτοπροσδιορισμός και διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 722-734
     • Δημητριάδου, Ι. & Καρτασίδου, Λ. Αυτοπροσδιορισμός και Ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 745-760
     • Παυλίδου, Ε. & Καρτασίδου, Λ. Αυτοπροσδιορισμός και διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 722-734
     • Δημητριάδου, Ι. & Καρτασίδου, Λ. Αυτοπροσδιορισμός και Ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 745-760

     2010

     • Δημητριάδου, Ι. & Καρτασίδου, Λ. Δεξιότητες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση. Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη, 264-276
     • Γκλαβίνη, Α., Καρτασίδου, Λ., Γουδήρας, Δ. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς - μια μελέτη περίπτωσης μαθητή με νοητική καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος με θέμα «Η ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 15-18 Απριλίου 2010, ISBN  978-960-333-633-4
     • Αυγερινού, Δ., Καρτασίδου, Λ., Πλατσίδου, Μ. Αναγνώριση και ερμηνεία συναισθημάτων από άτομα με νοητική καθυστέρηση - μια πιλοτική έρευνα Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος με θέμα «Η ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 15-18 Απριλίου 2010, ISBN  978-960-333-633-4
     • Καρτασίδου, Λ., Αγαλιώτης, Ι., Δημητριάδου, Ι., Φέτση, Ο. Μοντέλο Διδασκαλίας Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης για άτομα με Νοητική Καθυστέρηση Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος με θέμα «Η ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 15-18 Απριλίου 2010, ISBN  978-960-333-633-4

     2009

     • Papadopoulos K., Kartasidou L., Papakonstantinou D., Koutsoklenis A., & Koustriava E. Self-esteem of Adults with Visual Impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, "Living in a Changing Europe", Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009. http://www.icevi-europe.org/dublin2009/index.html
     • Γουδήρας, Δ., Παπαδοπούλου, Σ., Αγαλιώτης, Ι., Καρτασίδου, Λ. & Παπαγεωργίου, Κ. (2009). Ο επαγγελματικός ρόλος και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008, 733-746
     • Καρτασίδου, Λ., Δημητριάδη, Ι., Φέτση, Ό. (2009) Προσαρμογή και εφαρμογή της κλίμακας αυτοπροσδιορισμού Arc’s σε άτομα με νοητική καθυστέρηση Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008, 521-529
     • Παπαδοπούλου, Μ., Καρτασίδου, Λ. (2009). Ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες μέσω της μουσικής Στο Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2009, 774-784
     • Καλατζόγλου, Χ., Καρτασίδου, Λ. Μουσική αντίληψη ατόμων με κοχλιακό εμφύτευμα Στο Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2009, 523-532
     • Παπά, Ο., Καρτασίδου, Λ. Μουσικές δεξιότητες των ατόμων με πρόβλημα όρασης Στο Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2009, 764-773
     • Soulis, S. G., Kartasidou, L., Samara, E., Barlou, K. (2009). Unterstützte Kommunikation: Eine Herausforderung für Griechenland Στο Birngruber, C., Arendes, S. (hrsg.) (2009) Werkstatt Unterstützte Kommunikation ISAAC Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag, pp 279-293

     2008

     • Goudiras, D. B., Polychronopoulou, S., Papadopoulou, S., Papadopoulos, K., Agaliotis, I., Kartasidou, L., Paleologou, N., Papavasiliou, I. Noulas, A. & Papageorgiou, K. (2008). Training needs of teachers in Greece. Proceedings of the 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Konya, 23-26 October 2008.

     2007

     • Καρτασίδου, Λ., Σταϊκόπουλος, Κ., «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μουσικής σε θέματα ειδικής αγωγής: προβληματική και αναζητήσεις στην ελληνική πραγματικότητα», Πρακτικά του 5ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική Παιδεία και αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας», 2007
     • Καρτασίδου, Λ., Τσίρης, Γ., «Το μάθημα της μουσικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες: μια πιλοτική έρευνα των απόψεων των εκπαιδευτικών μουσικής στην Ελλάδα», Πρακτικά του 5ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική Παιδεία και αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας» 2007
     • Καρτασίδου, Λ., «Η συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση και συνεκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες», Πρακτικά Συνεδρίου της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», Μάιος 2007
     • Καρτασίδου, Λ., Δρόσου, Γ. « Η εκπαιδευτική πραγματικότητα των παιδιών με μυϊκή δυστροφία Duchenne: μια πιλοτική έρευνα καταγραφής των απόψεων των γονέων», Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος με θέμα «Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης», 2007

     2006

     • Καρτασίδου, Λ., «Η συμβολή της μουσικής στην αντιμετώπιση της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς σε άτομα με βαριές πολλαπλές αναπηρίες», Πρακτικά Συνεδρίου του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα «Μουσικοθεραπεία και άλλες μουσικές προσεγγίσεις για παιδιά και νέους με αναπηρίες», 2006

     2005

     • Kartasidou, L. “Creativity in its broadest sense” and its role in the education of children with severe disabilities – a case study. Πρακτικά του 2ου Παγκόσμιου Συνέδριου e-book 13-17

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • Καρτασίδου, Λ., «Η επίδραση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στην ενίσχυση της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης σε παιδιά με σοβαρές αναπηρίες», Πρακτικά του Πανευρωπαϊκού συνεδρίου με θέμα «Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής - ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας», 2004
     • Agaliotis, I., Kartasidou, L., A Cross Thematic Curriculum Framework and its contribution to the education of children with profound mental retardation - A preliminary study, presented at the Learning Conference 2004 in Havana-Cuba International Journal of Learning, Vol.11, 2004.

     2003

     • Kartasidou, L. and Sampsonidou, A., «Educational Implementations for the Promotion of a Global Culture in an Inclusive Society-The role of education in the implementation of a “global culture” in an inclusive society», in 10th Learning Conference International Journal of Learning, 2003

     2001

     • Καρτασίδου, Λ., «Η δραματουργία στο μάθημα και η κατεύθυνση Lernen in Neuen Dimensionen (μάθηση σε νέες διαστάσεις) ως δυο μορφές εξατομικευμένης διδασκαλίας», Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε. με θέμα: Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2001.

     2000

     • Καρτασίδου, Λ., «Μουσική: Εκπαιδευτικό ή Θεραπευτικό Μέσο της Ειδικής Παιδαγωγικής», Πρακτικά Συνεδρίου ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ επιμέλεια Αντ. Κυπριωτάκης, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σελ.782-793, 2000.
     • Άλλα (23 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ 20-13 Μαϊου 2018 Οργάνωση στρογγυλής τράπεζας «Μετα-σχολική» Ειδική αγωγή: ανάγκες και προτάσεις
      • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ 20-13 Μαϊου 2018 Οργάνωση δύο συμποσίων 1. Καρτασίδου, Λ. & Αγαλιώτης Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 2. TRANSITION TO WORK LIFE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS WITH DISABILITY: SUPPORT SYSTEMS AND SERVICES IN ADULT EDUCATION
      • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ 20-13 Μαϊου 2018 Καρτασίδου, Λ. & Μαυρίδου, Μ.-Αικ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Ο (ΚΑΘ)ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
      • International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities IASSIDD 5th Europt Congress Diversity & Belonging: Celebrating difference Athens, Greece Kartasidou, L., Pavlidou, E. & Liapi, E.: Quality of life of adults with intellectual and developmental disabilities: a research study in Greece
      • International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities IASSIDD 5th Europt Congress Diversity & Belonging: Celebrating difference Athens, Greece Marouda, A. & Kartasidou, L.: Quality of Life of Adults with Intellectual and Developmental Disabilities (IDD): a research study in Greece

      2017

      • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Άτομα, θεσμοί, κοινωνία: ο κόσμος τη ψυχολογίας» 10-14 Μαϊου, Θεσσαλονίκη Καρτασίδου, Λ., Πλατσίδου, Μ. & Τσιαμούλου, Ε. Η επίδραση της αυτοαντίληψης στην αναγνώριση των συναισθημάτων σε μαθητές της Α/θμιας εκπαίδευσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) ή/και Αναπηρίες
      • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Άτομα, θεσμοί, κοινωνία: ο κόσμος τη ψυχολογίας» 10-14 Μαϊου, Θεσσαλονίκη Κυριακίδου, Ε. & Καρτασίδου, Λ. Η συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ: ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων βασισμένο στον αυτοπροσδιορισμό
      • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας «Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις» 19-22 Οκτωβρίου, Βόλος Τσακουρίδου Ά., Καρτασίδου, Λ. & Αγαλιώτης, Ι. Δεξιότητες και στρατηγικές αυτορρύθμισης στη διδασκαλία των Μαθηματικών: απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής

      2016

      • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας «Συνθέτοντας το παζλ της ανρθώπινης ανάπτυξης: Γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση» 20-23 Οκτωβρίου Βόλος Δημητριάδου, Ι. & Καρτασίδου, Λ. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και με νοητική αναπηρία

      2015

      • 2ο Διεθνές Συνέδριο «…για να ξαναφανταστούμε το σχολείο» 24-26 Σεπτεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη Εξηντάρα, Β., Καρτασίδου, Λ. & Αγαλιώτης, Ι.: Η σημασία των επιλογών των ατόμων με νοητική αναπηρία: μια διερευνητική μελέτη στις δομές ανεξάρτητης διαβίωσης
      • 2ο Διεθνές Συνέδριο «…για να ξαναφανταστούμε το σχολείο» 24-26 Σεπτεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη Αργυροπούλου, Α. Καρτασίδου, Λ. & Αγαλιώτης, Ι.: Δεξιότητες ανεξαρτησίας και λήψης αποφάσεων των ατόμων με νοητική αναπηρία: μια διερευνητική μελέτη
      • 2ο Διεθνές Συνέδριο «…για να ξαναφανταστούμε το σχολείο» 24-26 Σεπτεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη Νακοπούλου, Ζ. Καρτασίδου, Λ. & Πλατσίδου, Μ.: Δεξιότητας αυτορρύθμισης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία: μια διερευνητική μελέτη
      • 2ο Διεθνές Συνέδριο «…για να ξαναφανταστούμε το σχολείο» 24-26 Σεπτεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη Κομηλιώτη Ζ., Καρτασίδου, Λ. & Πλατσίδου, Μ.: Διαπροσωπικές vs Σεξουαλικές σχέσεις ατόμων με νοητική αναπηρία: μια διερευνητική μελέτη
      • 7º της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ) «Μουσικός γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας – Μάθησης» 27-29 Νοεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη • Λευτέρη, Χρ., Καρτασίδου, Λ. & Στάμου, Λ.: Η χρήση των κοινωνικών ιστοριών με τη μορφή τραγουδιού- μια μελέτη περίπτωσης

      2013

      • 1ο Διεθνές Συνέδριο «…για να ξαναφανταστούμε το σχολείο» 28-29 Ιουνίου 2013, ΘεσσαλονίκΚαρτασίδου, Λ.: Τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού στα ισχύοντα Αναλυτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής

      2011

      • Στο Διεθνές συνέδριο με θέμα «Education and Social Integration of Vulnerable Groups» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και το University of California San Diego (USA), 24-26 Ιουνίου 2011, τις εξής εισηγήσεις Αυτοπαρακολούθηση και εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία στο γενικό σχολείο (Καρτασίδου, Λ.)

      2005

      • Καρτασίδου, Λ., «Επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια: η περίπτωση των οικογενειών με παιδιά με νοητική καθυστέρηση», Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με το ΠΤΔΕ Ιωαννίνων με θέμα «Σχολείο και Οικογένεια», 2005

      2003

      • Καρτασίδου, Λ., Ρέντζιος, Ε., «Θεματικά Επικεντρωμένη Διάδραση - μια ανθρωπιστική στάση στο μάθημα», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα», Πάτρα, Μάιος 2003.
      • Σούλης, Σ., Αγαλιώτης, Ι., Καρτασίδου, Λ., «Ο ρόλος της Δυναμικής της Ομάδας στο πλαίσιο της από κοινού εκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες. Απόψεις των φοιτητών/ -τριών ως μελλοντικών εκπαιδευτικών», 1ο Συνέδριο Ψ.Ε.Β.Ε., Βόλος, 2003.
      • Καρτασίδου, Λ. και Ρέντζιος, Ε., «Θεματικά Επικεντρωμένη Διάδραση–μια ανθρωπιστική στάση στο μάθημα», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Πάτρα, Μάιος 2003.

      2001

      • Βλάχου, Α. και Καρτασίδου, Λ., “Inclusive learning initiatives: From policy to practice implementation”, Σπέτσες, 8ο Learning Conference, Ιούλιος 2001.

      1999

      • Καρτασίδου, Λ. και Σούλης, Σπ., «Αναπαραστάσεις των Ειδικών Παιδαγωγών για το ρόλο τους», 4ο Συμπόσιο με θέμα: Η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση, στο Δ.Π.Θ. Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 1999.
      • Καρτασίδου, Λ., «Η αποδοχή της διαφορετικότητας σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο, ως προϋπόθεση ενσωμάτωσης παιδιών με ειδικές ανάγκες», 4ο Συμπόσιο με θέμα: Η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση, στο Δ.Π.Θ. Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 1999
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font