Καρτασίδου Λευκοθέα
 • 2310 891.350
 • lefka uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 202
 • 2310 891.388

  Καρτασίδου Λευκοθέα

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ειδική Αγωγή"

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(1994)
  • Πτυχίο Αρμονίας και Αντίστιξης της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών του Νέου Ωδείου Θεσσαλονίκης(1994)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ειδική/ Θεραπευτική Παιδαγωγική, Πανεπιστήμιο Κολωνίας (Γερμανία)(1999)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή
  • Νοητική καθυστέρηση/ νοητική αναπηρία: ψυχοκινητικές δεξιότητες, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, λειτουργικές δεξιότητες
  • Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες:ψυχοκινητικές δεξιότητες, κοινωνικές και
  • επικοινωνιακές δεξιότητες, λειτουργικές δεξιότητες
  • Μουσική εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή
  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΚΑΠ0115)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΚΕ0405-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
   (ΕΑ0802-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
   (ΕΚΑΠ0112)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ/ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ0601-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
   (ΕΚΑΠ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑμεΑ
   (ΕΑ0647)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
   (ΕΑ251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΕΑ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΕΑ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
   (ΕΚΑΠ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Leonidou, P. & Kartasidou, L. (2019). MANAGEMENT OF BEHAVIOR PROBLEMS OF CHILDREN WITH AND WITHOUT DISABILITIES: TOWARDS PARENTAL TRAINING AND INTERVENTION PROGRAMS IN GREECE. In Carmo, M (edited) Education Applications & Developments IV ISSN 2183-2978

   2018

   • Sladoje-Bosnjak, B., Perucica, R., Kaurin, S., Vijevic-Duriv, V., Kartasidou, L., Debevc, M., Pavlidou, E., Panagiotopoulou, D. (2018) (ed). Mentor Training in inclusive education. ISBN 978-99976-717-6-9 University of East Sarajevo. Faculty Medicine Foca
   • Kafedzic, L., Guska-Bjelan, S., Susnjara, S., Osmic, L., Zukic, M., Kartasidou, L., Agaliotis, I., Debevc, M. (2018) (ed). Academic Staff training to support students with disabilities towards the transition process from higher education to labour Market ISBN 978-9958-27-446-6 Sarajevo: Dobra knjiga d.o.o

   2017

   • Kartasidou, L., & Pavlidou, E. (2017). Greece. In M.L. Wehmeyer & J.R. Patton (Eds.), The Praeger International Handbook of Special Education (Vol. 2). New York: Praeger, 166-178

   2009

   • Soulis, S. G., Kartasidou, L., Samara, E. & Barlou, K. (2009). Unterstützte Kommunikation: Eine Herausforderung für Griechenland. /Birngruber, C., //& //Arendes, S. (hrsg.) (2009). Werkstatt Unterstützte Kommunikation/ ISAAC Gesellschaft für UnterstützteKommunikation Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag, 279-293
   • Καρτασίδου, Λ. (2009). Η φύση και η δομή του μαθήματος της μουσικής για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Βιβλίο Ζητήματα μουσικής παιδαγωγικής Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

   2008

   • Καρτασίδου, Λ. (2008). Η μουσική στην πρώιμη παρέμβαση. Στον τόμο Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: θέματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

   2006

   • Καρτασίδου, Λ., Στάμου, Λ (επιμέλεια), Μουσική Παιδαγωγική, Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, Μουσικοθεραπεία: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Πρακτικά Ημερίδας 20 Μαΐου 2006, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 2006

   2005

   • Kartasidou, L. (2005). “Creativityinitsbroadestsense” anditsroleintheeducationofchildrenwithseveredisabilities– acasestudy. /Πρακτικά του 2^ου Παγκόσμιου Συνέδριου//e//-//book/13-17

    Προβολή Δημοσίευσης

   2004

   • Καρτασίδου, Λ., Μάθηση μέσω κίνησης: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής στην Ειδική Παιδαγωγική, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004 .
   • Καρτασίδου, Λ., Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Παιδαγωγική, εκδόσεις Τυπωθήτω–Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 2004.

   2001

   • Καρτασίδου, Λ., Λιώνη, Σ., Μακρή Ε., Οργάνωση Βρεφονηπιακών Τμημάτων και μορφές δραστηριοτήτων προσχολικής ηλικίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το μάθημα του Τ.Ε.Ε. Τομέας Υγείας και Πρόνοιας Β’ Κύκλος Ειδικότητα: Βοηθών Βρεφονηπιοκομίας Αθήνα, 2001.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (25 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • K. Papadopoulos, E. Koustriava, P. Koukourikos, L. Kartasidou, M. Barouti, A. Varveris, M. Misiou, T. Zacharogeorga, and T. Anastasiadis (2017). Comparison of three orientation and mobility aids for individuals with blindness: Verbal description, audio-tactile map and audio-haptic map. Assistive Technology 29, (1), 1–7
    • Dimitriadou, I. & Kartasidou, L. (2017). The role of support systems for the independence of individuals with intellectual disabilities. The International Journal of Pedagogy and Curriculum 24(3), 59-73
    • Pavlidou, E., & Kartasidou, L. (2017). The role of the family as a support system: the views of individuals with an intellectual disability in Greece. The International Journal of Learner Diversity and Identities 24(23)

    2016

    • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kartasidou, L., Stylianidis, E., Kouroupetroglou, G., Sakalli Gumus, S., Mueller, K., & Yilmaz, E. (2016). Specification of symbols used in audio-tactile maps for individuals with blindness. Lectures notes in computer science 9759 160-167
    • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Kartasidou, L., Kouroupetroglou, G., Sakalli Gumus, S., Stylianidis, E., Stiefelhagen, R. Mueller, K., Yilmaz, E., Jatowek, G., Polimeras, Ch., Sayin, U., Oikonomidis, N., & Lithoxopoulos, N. (2016). User requirements regarding information included in audio-tactile-maps for individuals with blindness. Lectures notes in computer science, 9759, 168-175

    2014

    • Dimitriadou, I., & Kartasidou L. (2014). Independent living of individuals with intellectual disability: The parents’ perspective. The International Journal of Learner Diversity and Identities 20(3), 77-89

    2013

    • Kartasidou, L. (2013). Preparing HΕΙs in Montenegro to meet the needs of students with disabilities. Education Sciences and Society 2, 79-96
    • Kartasidou L., Dimitriadou, I., Pavlidou, E., & Varsamis, P. (2013). Independent living and Interpersonal relations of individuals with intellectual disability: The perspective of support staff in Greece. The International Journal of Learner Diversity and Identities 19(2), 59-73.

    2012

    • Papadopoulos K., Koustriava E. & Kartasidou, L. (2012). Spatial Coding of Individuals with Visual Impairment. The Journal of Special Education 46(3), 180-190.
    • Kartasidou L., Varsamis, P., & A. Sampsonidou (2012). Motor Performance and rhythmic perception of children with intellectual and developmental disability and developmental coordination disorder. International Journal of Special Education 27(1), 74-80.
    • Varsamis P., Staikopoulos K., Kartasidou L. (2012). Effect of rhythmic auditory stimulation on controlling stepping cadence of individuals with mental retardation and cerebral palsy International Journal of Special Education 27(3), 68-75.

    2011

    • Πετράκη Ζ., Παπαγεωργίου Γ., Καρτασίδου Λ. & Παυλίδου Ε. (2011). Διερεύνηση των αναγκών των Ειδικών Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης - μια πιλοτική έρευνα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 3, 29-5
    • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2011). The impact of residual vision in spatial skills of individuals with visual impairments. The Journal of Special Education, 45 (2), 118-127.
    • Μαυρίδου, Μ., Καρτασίδου, Λ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Η αντίληψη της έννοιας του θανάτου από εφήβους με νοητική καθυστέρηση. Μέντορας 13, 131-145.
    • Πετράκη Ζ., Παπαγεωργίου Γ., Καρτασίδου Λ. & Παυλίδου Ε. (2011). Διερεύνηση των αναγκών των Ειδικών Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης - μια πιλοτική έρευνα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 3, 29-50.

    2010

    • Κουτσοκλένης, Α. & Καρτασίδου, Λ. (2010). Πιλοτική διερεύνηση των εκπαιδευτικών παροχών στους μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 49, 97-111.

    2009

    • Kartasidou, L., Agaliotis, I. & Dimitriadou, I. (2009). Educational Design and Instructional Applications for the Promotion of Self Determination in Individuals with Intellectual Disability: A Pilot Study. International Journal of Learning 16(10), 317-328.

    2008

    • Kartasidou, L., Sampsonidou, A., & Varsamis, P. (2008). A transdisciplinary assessment of sensory motor and psychomotor skills of children with developmental disability. European Psychomotricity Journal 1(1), 17-21.

    2006

    • Καρτασίδου, Λ. (2006). Το μάθημα της μουσικής σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μακεδνόν, 15, 47-57.

    2004

    • Agaliotis, I. & Kartasidou, L. (2004). A Cross Thematic Curriculum Framework and children with profound intellectual disability. International Journal of Learning, 11, 1309-1320.

    2003

    • Καρτασίδου, Λ. & Χαρατσή, Γ. (2003). Η εκπαιδευτική λειτουργία της μουσικής σε παιδιά με προβλήματα ακοής. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 30, 16-17.
    • Kartasidou, L. & Sampsonidou, A. (2003). Educational Implementations for the Promotion of a Global Culture in an Inclusive Society. International Journal of Learning, 10, 1281-1289.

    2002

    • Καρτασίδου, Λ. (2002). Βασικές αρχές διδασκαλίας της μουσικής σε παιδιά και νέους με μαθησιακές δυσκολίες και ελαφρά νοητική καθυστέρηση. Μουσική Εκπαίδευση Περιοδική Έκδοση της Ε. Ε. Μ. Ε., 11, 320-333.

    2001

    • Καρτασίδου, Λ. (2001). Θεραπευτική Παιδαγωγική Μουσικοθεραπεία (Goll 1993) Βασικές αρχές μιας ολιστικής και διαλογικής θεώρησης και πρακτικής εφαρμογής της Μουσικοθεραπείας σε παιδιά και νέους με βαριά νοητική υστέρηση. Μουσική Εκπαίδευση Περιοδική Έκδοση της Ε. Ε. Μ. Ε., 3(9), 31-42.

    2000

    • Καρτασίδου, Λ. (2000). Πατέρες και μητέρες παιδιών με ειδικές ανάγκες – Συγκριτική παρουσίαση του ρόλου του πατέρα και της μητέρας. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 25, 37-40.
    • Συνέδρια (45 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Leonidou, P. & Kartasidou, L. (2018). Management of behavior problems of students with disabilities: Greek Parents’ opinions. Proceedings of END2018 Conference, 12th-14th June 2016, Lubljana (Slovenia), 324-328 ISSN: 978-989-99864-8-0
     • Pavlidou, E. & Kartasidou, L. (2018). Professional Quality of life of special educators and parafrofessionals in Greece. Proceedings EDULEARN18 pp 473-479 ISBN 978-84-09-02709-5

     2017

     • Tsikinas, S., Xinogalos, S., Satrazemi, M. & Kartasidou, L. (2017). Using serious games for promoting blended learning for people with intellectual disabilities and autism: literature vs reality. Proceedings International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, 213-224

     2016

     • Βαρσάμης, Π., Καρτασίδου, Λ. & Παπακώστα Ι. (2016). Εκτίμηση του σωματικού και του κοινωνικού εαυτού ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε σχέση με το άλλο φύλο – μια πιλοτική έρευνα. Πρακτικά Διεθνούς ΙΔ’ Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 380-389.
     • Καρτασίδου, Λ. & Βαρσάμης, Π. (2016). Κλίμακα εκτίμησης σχολικής λειτουργικότητας – μια διερευνητική μελέτη της ευχρηστίας της. Πρακτικά ΙΔ’ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 98-113
     • Dimitriadou, I., Pavlidou, E. & Kartasidou, L. (2016) Independent living and Interpersonal relationships of individuals with intellectual disability: The perspective of individuals with intellectual disability in Greece Proceedings of INTED2016 International Technology, Education and Development Conference, 7th-8th March 2016, Valencia (Spain), 5965-5972, ISBN: 978-84-608-5617-7
     • Leonidou, P. & Kartasidou, L. (2016). Management of behavior problems of students with disabilities: Greek Teachers’ opinions. Proceedings of END2016 Conference, 12th-14th June 2016, Lubljana (Slovenia), 324-328 ISBN: 978-989-99389-8-4
     • Matjaz Debevc, Ines Kozuh, Miroslava Raspopovic, Katarina Kaplarski, Danijela Ljubojevic, Lefkothea Kartasidou, Donata Konzcyk & Pawel Wdowik (2016). E learning approaches for supporting Higher Education (HE) students with disabilities on transition planning Montenegro Proceedings 7th Conference on e-learning (e-Learning 2016), 29th-30th September 2016, Belgrade Metropolitan University, 110-115
     • Merima Zukić, Lejla Hodžić, Sandra Bjelan Guska, Lejla Kafedžić, Snježana Šušnjara, Tatijana Dlabač, Nataša Kovač, Maja Škurić, Lefkothea Kartasidou, Maria Platsidou, Georgia Diamantopoulou, Doxa Papakonstantinou, Jasmina Klemenovic, Bojan Janicic, Pavle Milenkovic, Biljana Sladoje-Bošnjak, & Vera Vujević (2016) Transition planning for Higher Education (HE) students with disabilities: a comparative analysis of the opinions of students and employees with disabilities in Serbia, Bosnia and Herz
     • Biljana Sladoje-Bošnjak, Vera Vujević, Nataša Kovač, Maja Škurić, Tatijana Dlabač, Pavle Milenkovic, Jasmina Klemenovic, Bojan Janicic, Maria Platsidou, Georgia Diamantopoulou, Lefkothea Kartasidou, Doxa Papakonstantinou, Merima Zukić, Lejla Hodžić, Sandra Bjelan Guska, Lejla Kafedžić, & Snježana Šušnjara (2016). Transition planning for Higher Education (HE) students with disabilities: a comparative analysis of the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Proceeding
     • Nataša Kovač, Maja Škurić, Tatijana Dlabač, Jasmina Klemenovic, Pavle Milenkovic, Bojan Janicic, Lefkothea Kartasidou, Maria Platsidou, Georgia Diamantopoulou, Biljana Sladoje-Bošnjak, Vera Vujević, Merima Zukić, Lejla Hodžić, Sandra Bjelan Guska, Lejla Kafedžić, & Snježana Šušnjara (2016). Transition planning for Higher Education (HE) students with disabilities: the opinions of students and employees with disabilities Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Proceedings 7th Conference on
     • Jasmina Klemenovic, Bojan Janicic, Pavle Milenkovic, Tatijana Dlabač, Nataša Kovač, Maja Škurić, Georgia Diamantopoulou, Maria Platsidou, Lefkothea Kartasidou, Doxa Papakonstantinou, Merima Zukić, Lejla Hodžić, Sandra Bjelan Guska, Lejla Kafedžić, Snježana Šušnjara, Biljana Sladoje-Bošnjak, & Vera Vujević (2016). Transition planning for Higher Education (HE) students with disabilities: the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Proceedings 7th Conference on e-lear

     2014

     • Kartasidou L., Pavlidou E., & Chideridou A. (2014). Quality of life of adultes with intellectual disability – a research study in Greece. Proceedings of EDULEARN14 Conference, 7th-9th July, Barcelona, 7502-7509, ISBN 978-84-617-0557-3
     • Sendelj R., Ognjanovic I., & Kartasidou L. (2014). The national star model of accessiblity support center ofr university students with disabilities in Montenegro. Proceedings of EDULEARN14 Conference, 7th-9th July, Barcelona, 7366-7373, ISBN 978-84-617-0557-3

     2012

     • Αγαλιώτης, Ι., Πλατσίδου, Μ. & Καρτασίδου, Λ. (2012). Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου. Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού» Αθήνα: Πεδίο, 990-1001
     • Αγαλιώτης, Ι., Πλατσίδου, Μ. & Καρτασίδου, Λ. (2012). Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου. Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού» Αθήνα: Πεδίο, 990-1001.

     2011

     • Παυλίδου, Ε. & Καρτασίδου, Λ. (2011). Αυτοπροσδιορισμός και διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 722-734
     • Δημητριάδου, Ι. & Καρτασίδου, Λ. (2011). Αυτοπροσδιορισμός και Ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 745-760

     2010

     • Δημητριάδου, Ι. & Καρτασίδου, Λ. (2010). Δεξιότητες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση. Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη, 264-276
     • Γκλαβίνη, Α., Καρτασίδου, Λ., Γουδήρας, Δ. (2010). Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς – μια μελέτη περίπτωσης μαθητή με νοητική καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος με θέμα «Η ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 15-18 Απριλίου 2010, ISBN  978-960-333-633-4
     • Αυγερινού, Δ., Καρτασίδου, Λ., Πλατσίδου, Μ. (2010). Αναγνώριση και ερμηνεία συναισθημάτων από άτομα με νοητική καθυστέρηση – μια πιλοτική έρευνα Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος με θέμα «Η ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 15-18 Απριλίου 2010, ISBN  978-960-333-633-4
     • Καρτασίδου, Λ., Αγαλιώτης, Ι., Δημητριάδου, Ι., Φέτση, Ο. (2010). Μοντέλο Διδασκαλίας Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης για ʼτομα με Νοητική Καθυστέρηση Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος με θέμα «Η ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 15-18 Απριλίου 2010, ISBN  978-960-333-633-4

     2009

     • Papadopoulos K., Kartasidou L., Papakonstantinou D., Koutsoklenis A., & Koustriava E. (2009). Self-esteem of Adults with Visual Impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009. http://www.icevi-europe.org/dublin2009/index.html
     • Γουδήρας, Δ., Παπαδοπούλου, Σ., Αγαλιώτης, Ι., Καρτασίδου, Λ. & Παπαγεωργίου, Κ. (2009). Ο επαγγελματικός ρόλος και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008, 733-746
     • Καρτασίδου, Λ., Δημητριάδη, Ι., Φέτση, Ό. (2009) Προσαρμογή και εφαρμογή της κλίμακας αυτοπροσδιορισμού Arc’s σε άτομα με νοητική καθυστέρηση Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008, 521-529
     • Παπαδοπούλου, Μ., Καρτασίδου, Λ. (2009). Ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες μέσω της μουσικής Στο Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2009, 774-784
     • Καλατζόγλου, Χ., Καρτασίδου, Λ. (2009). Μουσική αντίληψη ατόμων με κοχλιακό εμφύτευμα Στο Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2009, 523-532
     • Παπά, Ο., Καρτασίδου, Λ. (2009). Μουσικές δεξιότητες των ατόμων με πρόβλημα όρασης Στο Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2009, 764-773
     • Soulis, S. G., Kartasidou, L., Samara, E., Barlou, K. (2009). Unterstützte Kommunikation: Eine Herausforderung für Griechenland Στο Birngruber, C., Arendes, S. (hrsg.) (2009) Werkstatt Unterstützte Kommunikation ISAAC Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag, pp 279-293

     2008

     • Goudiras, D. B., Polychronopoulou, S., Papadopoulou, S., Papadopoulos, K., Agaliotis, I., Kartasidou, L., Paleologou, N., Papavasiliou, I. Noulas, A. & Papageorgiou, K. (2008). Training needs of teachers in Greece. Proceedings of the 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Konya, 23-26 October 2008.

     2007

     • Καρτασίδου, Λ., Σταϊκόπουλος, Κ., «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μουσικής σε θέματα ειδικής αγωγής: προβληματική και αναζητήσεις στην ελληνική πραγματικότητα», Πρακτικά του 5ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική Παιδεία και αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας», 2007
     • Καρτασίδου, Λ., Τσίρης, Γ., «Το μάθημα της μουσικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες: μια πιλοτική έρευνα των απόψεων των εκπαιδευτικών μουσικής στην Ελλάδα», Πρακτικά του 5ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα «Μουσική Παιδεία και αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας» 2007
     • Καρτασίδου, Λ., «Η συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση και συνεκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες», Πρακτικά Συνεδρίου της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», Μάιος 2007
     • Καρτασίδου, Λ., Δρόσου, Γ. « Η εκπαιδευτική πραγματικότητα των παιδιών με μυϊκή δυστροφία Duchenne: μια πιλοτική έρευνα καταγραφής των απόψεων των γονέων», Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος με θέμα «Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης», 2007

     2006

     • Καρτασίδου, Λ., «Η συμβολή της μουσικής στην αντιμετώπιση της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς σε άτομα με βαριές πολλαπλές αναπηρίες», Πρακτικά Συνεδρίου του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα «Μουσικοθεραπεία και άλλες μουσικές προσεγγίσεις για παιδιά και νέους με αναπηρίες», 2006

     2004

     • Καρτασίδου, Λ., «Η επίδραση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στην ενίσχυση της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης σε παιδιά με σοβαρές αναπηρίες», Πρακτικά του Πανευρωπαϊκού συνεδρίου με θέμα «Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής - ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας», 2004
     • Agaliotis, I., Kartasidou, L., A Cross Thematic Curriculum Framework and its contribution to the education of children with profound mental retardation - A preliminary study, presented at the Learning Conference 2004 in Havana-Cuba International Journal of Learning, Vol.11, 2004.

     2003

     • Kartasidou, L. and Sampsonidou, A., «Educational Implementations for the Promotion of a Global Culture in an Inclusive Society-The role of education in the implementation of a “global culture” in an inclusive society», in 10th Learning Conference International Journal of Learning, 2003

     2001

     • Καρτασίδου, Λ., «Η δραματουργία στο μάθημα και η κατεύθυνση Lernen in Neuen Dimensionen (μάθηση σε νέες διαστάσεις) ως δυο μορφές εξατομικευμένης διδασκαλίας», Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε. με θέμα: Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2001.

     2000

     • Καρτασίδου, Λ., «Μουσική: Εκπαιδευτικό ή Θεραπευτικό Μέσο της Ειδικής Παιδαγωγικής», Πρακτικά Συνεδρίου ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ επιμέλεια Αντ. Κυπριωτάκης, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σελ.782-793, 2000.

     • Παυλίδου, Ε. & Καρτασίδου, Λ. (υπό δημοσίευση). Αυτοπροσδιορισμός και διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», Ιούνιος 2011, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
     • Δημητριάδου, Ι. & Καρτασίδου, Λ. (υπό δημοσίευση). Αυτοπροσδιορισμός και Ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Ιούνιος 2011, «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
     • Καρτασίδου, Λ. (υπό δημοσίευση). Αυτοπαρακολούθηση και εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», Ιούνιος 2011, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
     • Βαρσάμης, Π. & Καρτασίδου, Λ. (υπό δημοσίευση). Εκτίμηση του σωματικού και του κοινωνικού εαυτού ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε σχέση με το άλλο φύλο – μια πιλοτική έρευνα. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Δεκέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
     • Καρτασίδου, Λ. & Βαρσάμης, Π. (υπό δημοσίευση). Κλίμακα εκτίμησης σχολικής λειτουργικότητας – μια διερευνητική μελέτη της ευχρηστίας της. Πρακτικά ΙΔ’ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Δεκέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
     • Άλλα (7 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • Καρτασίδου, Λ., «Επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια: η περίπτωση των οικογενειών με παιδιά με νοητική καθυστέρηση», Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με το ΠΤΔΕ Ιωαννίνων με θέμα «Σχολείο και Οικογένεια», 2005

      2003

      • Καρτασίδου, Λ., Ρέντζιος, Ε., «Θεματικά Επικεντρωμένη Διάδραση - μια ανθρωπιστική στάση στο μάθημα», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα», Πάτρα, Μάιος 2003.
      • Σούλης, Σ., Αγαλιώτης, Ι., Καρτασίδου, Λ., «Ο ρόλος της Δυναμικής της Ομάδας στο πλαίσιο της από κοινού εκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες. Απόψεις των φοιτητών/ -τριών ως μελλοντικών εκπαιδευτικών», 1ο Συνέδριο Ψ.Ε.Β.Ε., Βόλος, 2003.
      • Καρτασίδου, Λ. και Ρέντζιος, Ε., «Θεματικά Επικεντρωμένη Διάδραση–μια ανθρωπιστική στάση στο μάθημα», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Πάτρα, Μάιος 2003.

      2001

      • Βλάχου, Α. και Καρτασίδου, Λ., “Inclusive learning initiatives: From policy to practice implementation”, Σπέτσες, 8ο Learning Conference, Ιούλιος 2001.

      1999

      • Καρτασίδου, Λ. και Σούλης, Σπ., «Αναπαραστάσεις των Ειδικών Παιδαγωγών για το ρόλο τους», 4ο Συμπόσιο με θέμα: Η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση, στο Δ.Π.Θ. Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 1999.
      • Καρτασίδου, Λ., «Η αποδοχή της διαφορετικότητας σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο, ως προϋπόθεση ενσωμάτωσης παιδιών με ειδικές ανάγκες», 4ο Συμπόσιο με θέμα: Η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση, στο Δ.Π.Θ. Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 1999.