Λεύκος Ιωάννης
 • 2310 891.353
 • lefkos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 205

  Λεύκος Ιωάννης

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμογές Πληροφορικής και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας
  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής,
  • MSc στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών & τις Νέες Τεχνολογίες
  • PhD  στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών & τις Νέες Τεχνολογίες
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
  • Επιστημονικός Γραμματισμός
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
   (ΣΕ0647)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
   (ΚΕ0110)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   (ΚΕ0215)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΚΕ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ e-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ)
   (ΚΕ0616-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Ερευνητών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Μολοχίδης Αν., Λεύκος Ι., Ζουπίδης Αν., Ταραμόπουλος Αθ. (2020), Τμήμα Φυσικής & Τμήμα Χημείας ΑΠΘ (υπό έκδοση), ISSN 2623-3622
   • Users’ preferences for pedagogical e-Content: A utility/usability survey on the Greek Illustrated Science Dictionary for School, I., Lefkos & M., Mitsiaki (2020), in S., Demetriadis, T., Tsiatsos, T., Mikropoulos & V., Dagdilelis (Ed.): “Research on E-Learning and ICT in Education”, Springer (accepted)

   2015

   • Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, Ψύλλος Δ., Σιγάλας Μ., Καλλέρη Μ., Σταμοβλάσης Δ., Μολοχίδης Α., Λεύκος Ι., Αντώνογλου Λ., Χαριστός Ν., Ταραμόπουλος Α. (2015), 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (Τόμος Συνόψεων), ΠΤΔΕ – ΑΠΘ (ISBN:978-960-243-701-8).

   2011

   • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Εικονικών Εργαστηρίων – μια πρόταση για τη Διδακτική Αξιοποίηση του Εργαστηρίου Θερμότητας του Λογισμικού Σ.Ε.Π., Λεύκος 2011, Γράφημα: Θεσσαλονίκη (ISBN: 978-960-93-2884-5)

   2010

   • Enhancing students’ abilities to design experiments of thermal interactions by virtual investigations in a simulated laboratory, I., Lefkos, D., Psillos, E., Hatzikraniotis (2010), στο M.F. Tasar & G. Cakmakci (Ed.): “Contemporary Science Education Research: Teaching”, 413-418, ESERA (ISBN: 978-605-364-030-1)

   2008

   • Φυσική, Ι., Λεύκος (2008), στο: «Θεωρία για το Τεστ Δεξιοτήτων», σελ. 403-468, Εκδόσεις Μπόνιας (ISBN: 987-960-89911-1-8)

   2005

   • Μελέτη της διδασκαλίας της θερμιδομετρίας με Εικονικό Εργαστήριο, Πετρίδου Ε., Λεύκος Ι., Χατζηκρανιώτης Ε. και Ψύλλος Δ. (2005), στο Π. Φιλντίσης (Εκδ.): «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών – Προτάσεις για νέες διδακτικές μεθόδους», Ε.Ε.Φ., σελ. 136-145, Εκδόσεις Κωστόγιαννος (ISBN: 960-543-185-8)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο (ΕΛΕΦΥΣ): Ένα πολυλειτουργικό εργαλείο για τη Διδασκαλία της Γλώσσας με βάση το Περιεχόμενο, Μητσιάκη Μ. & Λεύκος Ι. (2019), περιοδικό Φιλόλογος, Τόμος ΜΑ, τεύχ. 174-175 (ISSN: 1107-5392)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Designing experiments about thermal interactions by secondary students in a simulated laboratory environment, Lefkos I., Psillos D., Hatzikraniotis E., (2011), Research in Science & Technological Education, Vol 29 (2) (Έντυπο ISSN: 0263-5143, Δικτυακό ISSN: 1470-1138)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Μια πρόταση για την αξιοποίηση διαδραστικών δικτυακών χαρτών στη διδασκαλία ιστορικών και γεωγραφικών δεδομένων, Κ. Κοταρίδου, Ι. Λεύκος, Β. Δαγδιλέλης (2020), (υπό έκδοση) πρακτικά του 1ου Διεθνούς Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, Media Pedagogy Research Group, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 3, 4 & 5 Ιουλίου 2020

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • Διαβαθμιζόμενοι ορισμοί των εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες: η παιδαγωγική προσέγγιση του Ε.ΛΕ.ΦΥ.Σ., Ι. Λεύκος & Μ. Μητσιάκη (2019), πρακτικά (υπό έκδοση) του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, Απρίλιος 2019

      Προβολή Δημοσίευσης

     • STEMigrants.eu: Ένα δικτυακό αποθετήριο δραστηριοτήτων STEM για την ένταξη και την εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών μαθητών - Πιλοτική έρευνα απόψεων εκπαιδευτικών, Ι. Λεύκος & X. Λούστα (2019), πρακτικά του Πανελλήνιου συνεδρίου Scientix για την εκπαίδευση STEM, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Η εκπαιδευτική πύλη Scientix: μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής εκπαιδευτικών, με ευκαιρίες για επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη, Ι. Λεύκος & Π. Κανύχης (2019), πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Ρόδος, Απρίλιος 2019 (τ. B’, σελ. 150-154, ISBN 978-618-80768-7-7)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας διδακτικής σειράς ψηφιακών σεναρίων με εικονικά πειράματα – σύγκριση με την συμβατική προσέγγιση, Ν. Παπαλαζάρου, Ι. Λεύκος, Ν. Φαχαντίδης (2019), πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αθήνα, Οκτώβριος 2019 (σελ 347-358, ISBN:978-618-83186-4-9)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • ELeFyS: A Greek Illustrated Science Dictionary for School, Maria Mitsiaki & Ioannis Lefkos (2018), 18 EURALEX International Congress, Ljubljana, Slovenia, Ιούλιος 2018,

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΕΛεΦυΣ – Πιλοτική διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ι. Λεύκος, Μ. Μητσιάκη (2018), 11ου Πανελληνίου/Διεθνούς Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018 (165-172, ISBN: 978-618-83186-2-5)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Ένα ψηφιακό λεξικό Φυσικής για το Σχολείο, Ι. Λεύκος, Μ. Μητσιάκη (2017), 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αθήνα, Απρίλιος 2017 (878-884, ISBN 978-618-83186-0-1)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΕΛΕΦΥΣ – Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο, Ι. Λεύκος, Μ. Μητσιάκη (2017), 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, Απρίλιος 2017 (σελ. 1130-1138, ISBN: 978-960-86978-3-6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Πλανήτης Γη: Η Αιτία Για Την Εναλλαγή Των Εποχών - Ένα Διδακτικό Σενάριο Γεωγραφίας Δημοτικού Με Χρήση ΤΠΕ, Λεύκος, Ι., (2017), 9ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, Απρίλιος 2017, (ISBN 978-618-80768-4-6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Web – labs: Aξιολόγηση Aποδοχής, Μολοχίδης, Μ., Λεύκος, Ι., Ταραμόπουλος, Α., Χατζηκρανιώτης, Ε., & Ψύλλος, Δ. (2016), 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2016

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Web-based Virtual Labs. A Cosmos – Evidence – Ideas as a Design Framework Leading to Good Practice, Molohidis A., Lefkos I., Taramopoulos A., Hatzikraniotis E. and Psillos D. (2015), 7th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2015), Lisbon, Portugal (DOI: 10.5220/0005477204180423, ISBN: 978-989-758-107-6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Διερευνώντας διαστάσεις της ικανότητας πειραματισμού, μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, Ι. Λεύκος, Δ. Ψύλλος (2015), 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Μαΐος 2015, (908-914, ISBN: 978-960-243-702-5)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ανοικτά Διαδικτυακά Εικονικά Εργαστήρια Φυσικής, Δ. Βράκας, Α. Μολοχίδης, I. Λεύκος, Α. Ταραμόπουλος, Ε. Κοντόπουλος, Ε. Χατζηκρανιώτης, Ι. Βλαχάβας, Δ. Ψύλλος (2015), 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Μαΐος 2015, (387-395, ISBN: 978-960-243-702-5)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Ενισχύοντας την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών Γυμνασίου στην περιοχή των θερμικών φαινομένων με μια διδακτική σειρά εμπλουτισμένη με ΤΠΕ, Λεύκος, Ι., Ψύλλος, Δ., Χατζηκρανιώτης, Ε. (2011), 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 2011 (670-678, ISSN 1791-1281, τ. 7)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Talking Physics in inquiry Based Virtual Laboratory Activities, Lefkos I., Psillos D., Hatzikraniotis E. (2010), 9th International Conference on "Computer Based Learning in Science (CBLIS)", Warsaw, Poland (189-200, ISBN: 978-9963-689-85-9),

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • Ανάπτυξη πειραματικών δεξιοτήτων μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον στην περιοχή των θερμικών φαινομένων, Λεύκος Ι., Ψύλλος Δ., Χατζηκρανιώτης Ε. (2009), 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 7-10 Μαΐου 2009, Φλώρινα (495-503, ISSN: 1791-1281, τόμος 6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2005

     • Μια πρόταση για την εργαστηριακή υποστήριξη της διδασκαλίας της Θερμικής Ακτινοβολίας με συνδυασμένη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, Λεύκος, Ι., Ψύλλος, Δ., Χ"Κρανιώτης, Ε., Παπαδόπουλος, Α. (2005), 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος (372-382, ISBN: 960-8105-90-0)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Integrating ICT tools in a laboratory teaching sequence of thermal phenomena, Lefkos I., Psillos D., Hatzikraniotis E. (2005), 7th International Conference on "Computer Based Learning in Science (CBLIS)", Zilina, Slovakia (450-460, ISBN: 9963-607-63-2)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Investigating the use of simulated laboratory for teaching aspects of calorimetry to secondary education students, Petridou E., Psillos D., Lefkos I., Fourlari S., Hatzikraniotis E. (2005), 7th International Conference on "Computer Based Learning in Science (CBLIS)", Zilina, Slovakia (284-295, ISBN: 9963-607-63-2)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.