Λιάτσου Ελένη

Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


Βιογραφικό
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
 • 2016 Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής ‘Μουσικο-εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του σύγχρονου ρεπερτορίου για πιάνο’.
 • 2003 Ανώτατη μουσική Σχολή της Κολωνίας (Hochschule für Musik)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Mουσική Δωματίου για σύγχρονη μουσική (Gemischte Ensembles fϋr zeitgenössische Musik)
 • 2001 Bασιλικό Kολέγιο (Royal College of Music), Λονδίνο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην προκεχωρημένη εκτέλεση (πιάνο) (Master of Music in Advanced Performance),
 • Goldsmiths College - ΠανεπιστήμιοτουΛονδίνου
 • Πτυχίο (Bachelor of Music)
Πολυμέσα

 

Διδασκόμενα Μαθήματα


 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
  (ΚΑΕ101)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
  (ΚΑΕ102)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
  (ΜΣ0354)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού υλικού. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Εισαγωγή / καθοδήγηση σε ρεπερτόριο, επιλεγμένο με κριτήριο το δυναμικό, τη σύνθεση οργάνων, το υπόβαθρο, και το μουσικό επίπεδο των συμμετεχόντων και τους καλλιτεχνικούς στόχους του κάθε εξαμήνου.

 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
  (ΜΣ0453)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού υλικού. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Εισαγωγή / καθοδήγηση σε ρεπερτόριο, επιλεγμένο με κριτήριο το δυναμικό, τη σύνθεση οργάνων, το υπόβαθρο, και το μουσικό επίπεδο των συμμετεχόντων και τους καλλιτεχνικούς στόχους του κάθε εξαμήνου.