Λιάτσου Ελένη
 • lenioliatsou uom.edu.gr

  Λιάτσου Ελένη

  Διδάσκων ΠΔ 407/80
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΚΑΕ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΚΑΕ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0354)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού υλικού. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Εισαγωγή / καθοδήγηση σε ρεπερτόριο, επιλεγμένο με κριτήριο το δυναμικό, τη σύνθεση οργάνων, το υπόβαθρο, και το μουσικό επίπεδο των συμμετεχόντων και τους καλλιτεχνικούς στόχους του κάθε εξαμήνου.

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0453)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού υλικού. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Εισαγωγή / καθοδήγηση σε ρεπερτόριο, επιλεγμένο με κριτήριο το δυναμικό, τη σύνθεση οργάνων, το υπόβαθρο, και το μουσικό επίπεδο των συμμετεχόντων και τους καλλιτεχνικούς στόχους του κάθε εξαμήνου.