Λέσχη Κυβερνο-Ασφάλειας


Cyber Security Club at University of Macedonia

(CSC@UoM)

 

Λέσχη Κυβερνο-Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ)

 

  • Η Λέσχη Κυβερνο-Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2021 από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Μαυρίδη και μία ομάδα φοιτητών, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς και συναναστροφής μεταξύ φοιτητών που ενδιαφέρονται για την κυβερνοασφάλεια και το Ethical Hacking.
  • Αριθμούμε πάνω από 270 μέλη τα οποία εντάσσονται αποκλειστικά στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΠΑΜΑΚ.
  • Διοργανώνουμε ομιλίες, παρουσιάσεις, διαγωνισμούς CtF, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, workshops κ.ά.
  • Συμμετέχουμε με σημαντική επιτυχία σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς κυβερνοασφάλειας και Ethical Hacking (ΠΑΝΟΠΤΗΣ, Hack the Box for Universities, Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πανεπιστημίων UniWA, κ.ά.).
  • Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και χώρο με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης (MSN lab).

 

                       

Εγγραφή:

Στη ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ μπορούν να εγγραφούν όλα και μόνο τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://csc.uom.gr/cdi3/login.html

 

Επικοινωνία:

Website: https://csc.uom.gr/

Email: csc@uom.edu.gr

Τηλέφωνο: 2310891868

Αίθουσα: 333 (3ος όροφος κτιρίου Γ) Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας & Δικτύωσης (MSN lab)

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font