Γαβριηλίδου Ιουλία
 • 2310 891.606
 • liag uom.gr
 • Γραφείο: , ΚΖ1

  Γαβριηλίδου Ιουλία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) - Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ
  Προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων