Κατσεμακίδου Ευαγγελία
 • 2310 891.800
 • litsak uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 120

  Κατσεμακίδου Ευαγγελία

  Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
  Εξυπηρέτηση Χρηστών Η/Υ


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font