Λίτσας Σπυρίδων
 • 2310-891496
 • litsas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 423, 4ος όροφος

  Λίτσας Σπυρίδων

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, University of Central Lancashire, UK (1997).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις, University of Durham, UK (2001).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Θεωρία Πολέμου
  Θεωρία Υψηλής Στρατηγικής
  Θεωρία Σύναψης Συμμαχιών
  Ηγεμονία - Παγκοσμιοποίησης & Έθνος - Κράτος
  Ισλάμ και Ισλαμιστικός Παράγοντας
  Τουρκία: Εξωτερική Πολιτική & Κοινωνία
  Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική
  Κυπριακό Ζήτημα
  Μέση Ανατολή

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ARMED CONFLICT: THEORY AND LAW
   (IPA205)
  • THE UNITED STATES OF AMERICA GRAND STRATEGY IN THE 21st CENTURY
   (ΔΕ5019)
  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ II
   (ΔΕ4001)
  • ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
   (ΔΕ5003)
  • ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
   (ΜΔΣ0101)
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (ΜΔΣ0201)
  • ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
   (Δ28007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ο πόλεμος, ως φαινόμενο αλλά και διαδικασία πολιτικής εφαρμογής, αποτελεί μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη αποτύπωση της ανθρωπολογικής, ενδοκρατικής, διακρατικής και συστημικής συνθήκης επηρεασμού της εξέλιξης
  της Ιστορίας. Μια αποτύπωση που κάποιοι θεωρητικοί των Διεθνών Σχέσεων την παρουσιάζουν ως έκφανση συστημικής δυσλειτουργίας, άλλοι ως εργαλείο επιβολής της ημέτερης βουλής, στα πλαίσια της πολιτικής ώσμωσης, ενώ τέλος
  άλλοι ως το αυταπόδεικτο της ανθρώπινης φύσης που ρέπει προς το σκοτεινό του ασυνειδήτου.
  Από τον Όμηρο έως τις ημέρες μας, η θεωρία των Διεθνών Σχέσεων επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο να κατανοήσει και να αναλύσει σε βάθος το φαινόμενο του Πολέμου.
  Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής να κατανοήσει πλήρως την πολυπλοκότητα των δομών του πολεμικού φαινομένου, να αναλύσει σε βάθος τα δομικά αίτια ανάπτυξης του και τις σύγχρονες εξελικτικές
  διαδρομές αυτού σε θεωρητικό και εφαρμοστικό επίπεδο με στόχο και σκοπό να συνδράμει στο μέλλον από όποια θέση ευθύνης κι αν βρίσκεται στη χρονική επιμήκυνση της ειρηνικής περιόδου.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • 'Η Θεωρία της Ήπιας Ισχύος στο Πλαίσιο των Νέο-Οθωμανικών Προσανατολισμών: Μια Ενδοσκόπηση στο Στρατηγικό Βάθος' στο Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης & Σπυρίδων Ν. Λίτσας (επιμ.), Το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2013. Σ. 183- 230.
   • Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης & Σπυρίδων Ν. Λίτσας (επιμ.), Το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2013.
   • 'Sovereignty and International Politics: Interdependence, Self-Help, and Survival' in Kostas A. Lavdas, Spyridon N. Litsas and Dimitrios V. Skiadas, Stateness and Sovereign Debt: Greece in the European Conundrum, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2013, pp. 59-82.
   • 'State and Sovereignty: Mythical Talos and the Politics of Conventional Rationality' in Kostas A. Lavdas, Spyridon N. Litsas and Dimitrios V. Skiadas, Stateness and Sovereign Debt: Greece in the European Conundrum, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2013, pp. 41-58 .
   • Stateness and Sovereign Debt: Greece in the European Conundrum, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2013 (with Kostas A. Lavdas, Ph.D & Dimitrios V. Skiadas, Ph.D).
   • 'Το Φαινόμενο της Αραβικής 'Ανοιξης έναν Χρόνο Μετά: Μια Θεωρητική και Εμπειρική Αποτίμηση' στο Ηλ. Ι. Κουσκουβέλης (επιμ.), Η Αραβική 'Ανοιξη: Mελέτες Διεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012, σ. 109-148.

   2012

   • 'Τα Αίτια Εκδήλωσης του Ψυχρού Πολέμου: Μια από-ιδεολογικοποιημένη Θεωρητική Προσέγγιση' στο Π. 'Ηφαιστος & Κ. Κολιόπουλος & Ευ. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η 'Εναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950: Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια;, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2012, σ. 321-354.
   • 'Τα Αίτια της λήξης του Ψυχρού Πολέμου: Μία συστημική ανάλυση μέσα από το πρίσμα του Επιθετικού Ρεαλισμού' στο Θ. Καρβουναράκης (επιμ.), Ο Ψυχρός Πόλεμος: Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2012, σ. 285-314.

   2011

   • 'Hegemonism vs. Fundamentalism: A Theoretical Approach Regarding the Origins of the war between the USA and Al-Qaeda' in G. Voskopoulos & I. Kouskouvelis (eds.), Russia, the EU and the US as a Security Triangle, Athens: Eurasia Publications, 2011, pp. 88-120.

   2010

   • Πόλεμος και Ορθολογισμός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010.

   2009

   • 'Παγκοσμιοποίηση και 'Εθνος – Κράτος: Μετανεοτερική Προσέγγιση και Κεκαλυμμένες Ηγεμονικές Φιλοδοξίες' στο Π. Σιούσουρας & Κ. Χαζάκης (επιμ.), Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελλάδα: Πολιτικές και Οικονομικές 'Οψεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2009, σ. 357-384

   2008

   • 'H Λογική της Μη-Σύγκρουσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου στον Ευρωπαϊκό Χώρο: Μια Θεωρητική Προσέγγιση' στο Γ. Βοσκόπουλος, Η Οικοδόμηση της Ευρώπης: Ειρήνη, Συμφιλίωση, Συνεργασία, Ολοκλήρωση, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2008, σ. 319 – 353.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2014

    • Bandwagoning for Profit and Turkey: Alliance Formation and Volatility in the Middle East (Israel Affairs, 2014).

    2013

    • Stranger in a Strange Land: Thucydides' Stasis and the Arab Spring, (Digest of Middle East Studies, 2013), vol. 22, no.2, pp. 361-376.

    2012

    • Democratic Peace Theory and Militarism: The Unrelated Connectivity, (Civitas Gentium, 2012), vol. 2, no. 1, pp. 33-58.

    2011

    • Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και η Πορεία του Κυπριακού Ζητήματος μέσα από το Πρίσμα της Δεύτερης Εκλογικής Νίκης του Adalet ve Kalkinma Partisi: Θεματικές Αλλαγές ή Παγίωση των Δεδομένων, (Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, Εκδ. Ι. Σιδέρης, 2011), τευχ. 7, σ. 69-95.

    2010

    • Η 'Εννοια της Ασφάλειας ως Θεωρητική Αρχή: Η Δομή, 'Εννοια και ο Αποδομητικός Ρόλος των Ιδιωτικών Εταιρειών Στρατού στο Διεθνές Σύστημα του 21ου Αιώνα, (Γεωστρατηγική, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010), τευχ. 18-19, σ. 185-227.

    2008

    • Η 'Εννοια της Συμμαχίας μέσα από το Πρίσμα της Θεωρητικής Ανάλυσης: Εξισορρόπηση της Απειλής - Σύμπλευση και οι Ελληνορωσικές Σχέσεις, (Γεωστρατηγική, Μάιος - Αύγουστος, 2008), τευχ. 14, σ. 38-75.
    • The Strategy of Surprise: The Turkish Paradox and Systemic Power Reversals in the Middle East, (Fletcher School of Law and Diplomacy, 2008), C. Karamanlis Working Papers in Hellenic and European Studies, no. 3, pp. 1-28.
    • Is there an Exit form the Labyrinth of Instability? 21st century International Relations System: Rivalries, Hegemonic Aspirations and the imperative role of Nation-State, (Defensor Pacis, 2008), vol. 22, pp. 117-130.

    2007

    • Το Πολυεπίπεδο Σχήμα της Ολικής Αντιπαράθεσης: Η Ιδεολογικοποίηση του Αδιεξόδου της Σύγκρουσης μεταξύ Δύσης και Ισλαμιστικού Ζηλωτισμού, (Γεωστρατηγική, Ιαν. - Απρ. 2007), τευχ. 10, σ. 30-53.
    • Η Σύγχρονη Τουρκική Πραγματικότητα και ο Ρόλος του Στρατού στις Δομές Εξουσίας του Κράτους: Από τη θεσμική κατοχύρωση στη συνειδησιακή ταύτιση, (Ελληνικό 'Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2007), Ειδικές Μελέτες, ΟΡ07.02, σ. 1-49.

    2005

    • The American Electoral Result and three case scenarios over the South - Eastern Mediterranean, (Defensor Pacis, 2005), vol. 16, pp. 123-134.
    • The Origins of the Enosis Question in Cyprus, (Defensor Pacis, 2005), vol. 17, pp. 113-148.

    2004

    • Ο 'Αγγλοαμερικανικός 'Αξονας: Οι διεθνολογικές Προεκτάσεις της Εφαρμοσμένης Ρεαλιστικής Προσέγγισης, (Εξωτερικά Θέματα - Επιθεώρηση Εξωτερικής Πολιτικής, 2004), τευχ. 13, σ. 28-37.
    • Οι Παράγοντες της Τελμάτωσης του Παλαιστινιακού Ζητήματος: Μια Ενδοσκόπηση του Αμοιβαίου Αρνητισμού, (Γεωστρατηγική, Ιαν. - Απρίλιος, 2004), τευχ. 4, σ. 251-267.
    • Το Ιράν στο Λαβύρινθο της Ασύμμετρης Απειλής: Μια Ενδοσκόπηση του Σύγχρονου Ιρανικού Περιγράμματος, (Φιλελεύθερη 'Εμφαση, Οκτ. - Νοεμβ. - Δεκεμβ. 2004), τευχ. 21, σ. 33-45.

    2003

    • Η Γεωπολιτική Θέση της Βρετανίας την εποχή της Ασύμμετρης Απειλής, (Εξωτερικά Θέματα - Επιθεώρηση Εξωτερικής Πολιτικής, 2003), τευχ. 11, σ. 26-35.

    2001

    • Αλβανία: Ο Μεγάλος Ασθενής των Βαλκανίων, (Εκσυγχρονισμός - Εταιρεία Κοινωνικών και Οικονομικών Μελετών, 2001), τευχ. 2, σ. 34-49.
    • Ο Φόβος του Αγνώστου: Το Κεμαλικό Σύστημα στο Νέο Αιώνα, (Ελληνικό 'Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2001), Ειδικές Μελέτες, ΟΡ01.07, σ. 1-21.
    • Συνέδρια (15 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Κοσμική Διπλωματία Μέσω της Σουνιτικής Θεοκρατικής Προσέγγισης: Η Περίπτωση της Τουρκίας στο 'Πολιτιστική και Θρησκευτική Διπλωματία', Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2013, Έδρα Ασφάλειας & Στρατηγικής της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

     2012

     • Stability as an Alternative in International Politics: A Realist Approach to Systemic Peace, Thessaloniki: May 2012, στο 'International Conference on International Business, ICIB'.
     • Τhe Arab Spring and Stasis: Domestic Political Review in an International Context Analysis, στο 'The Uprising in the Arab-Muslim World: Peace and Stability Issues in the Mediterranean', Athens: December 2012, National Kapodistrian University of Athens, Faculty of Turkish and Modern Asian Studies.
     • Θεσσαλονίκη με όρους μέλλοντος: Η διάσταση της Κομβικής Πόλης στο πλαίσιο της Διεθνούς Θεωρίας, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2012, 'Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου & Εθνικό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών 'Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος', 'Η Θεσσαλονίκη και η Βαλκανική Ενδοχώρα: 100 Χρόνια Μετά'.
     • Θεσσαλονίκη και Προοπτικές Μέλλοντος: Η Διάσταση της 'Κομβικής Πόλης', Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2012, ΑΔΙΣΠΟ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης '100 Χρόνια από την 'Εναρξη των Βαλκανικών Πολέμων & την απελευθέρωση της Θεσ/νικης'.
     • H Αραβική 'Ανοιξη έναν Χρόνο Μετά: Μια Αποτίμηση στο 'Η Αραβική 'Ανοιξη και οι Επιπτώσεις της για την Ελλάδα και την Ευρύτερη Περιοχή', Θεσσαλονίκη: Φεβρουάριος 2012, Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου & Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

     2011

     • Τα Αίτια Εκδήλωσης του Ψυχρού Πολέμου: Μια Από-ιδεολογικοποιημένη Θεωρητική Προσέγγιση στο 'Η Έναρξη του Ψυχρού Πόλεμου, 1941-1950: Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια;', Αθήνα: Φεβρουάριος 2011, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.
     • Η πολιτική διάσταση του Ισλάμ και οι θεωρητικές διαστάσεις στη Διεθνή Πολιτική στο 'Πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις στις χώρες της Β. Αφρικής - Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις τους σε Ν. Ευρώπη και Τουρκία', Θεσσαλονίκη: Μάιος 2011, Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.

     2009

     • Η 'Εννοια της Ασφάλειας μέσα από το Πλαίσιο της Ρεαλιστικής Θεώρησης στο 'Διεθνής Πολιτικής και Περιφερειακή Ασφάλεια στις Απαρχές του 21ου Αιώνα', Αθήνα: Οκτ. 2009, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων & Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ.
     • Democratic Peace and Militarism in 21st Century στο 'Militarism: Political Economy, Security, Theory', University of Sussex: May 2009.
     • Thucydides and Rational Choice Theory στο 'New Directions for International Relations', Herzliya: July 2009, I.D.C., Lauder School of Governance, Diplomacy and Strategy.

     2008

     • Islamic Fundamentalism vs. USA’s Hegemonic Aspirations στο 'Thinking With (Out) Borders: International Political Theory in the 21st Century', St. Andrews: June 2008, University of St. Andrews, Scotland.
     • Η Τουρκία ως Διαχρονικός Παράγοντας Αποσταθεροποίησης στη Ν.Α Ευρώπη στο 'Ο Ρόλος της Τουρκίας στην Ισορροπία Ισχύος της Ν.Α Ευρώπης', Λάρισα, Τακτικό Στρατηγείο Αεροπορίας: Φεβρουάριος 2008, Γενικό Αρχηγείο Αεροπορίας & Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων.
     • Ο Τουρκικός Νεοοθωμανισμός και οι Επιπτώσεις του υπό το θεωρητικό πρίσμα του Διλήμματος Ασφάλειας στο 'Τα Βαλκάνια στον 21ο Αιώνα', Ξάνθη, Δ. Σώμα Στρατού: Οκτ. 2008, Γενικό Επιτελείο Στρατού & Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων.

     2007

     • Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις μέσα από το πρίσμα του Συστημικού Ανταγωνισμού στο 'Οι Σχέσεις Ελλάδα και Τουρκία στο Υποσύστημα της Ν.Α. Ευρώπης', Αθήνα: Σεπτέμβριος 2007, ΓΕΕΘΑ & Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων.
     • Άλλα (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2012

      • Islam, De Profundis: Politics and Religion under Doctrinal Diversity. Thessaloniki: May 2012. Headquarters NATO Deployable Corps- GR/G2, 'Sikinos' 11th Seminar
      • Νέες Πηγές Ασφάλειας στην Ένωση και στο Διεθνές Σύστημα; 'Σεμινάρια Jean Monnet στο Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης', Δεκέμβριος 2012, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
      • Government, Security and Energy Resources in the Eastern Mediterranean, Laboratory of International Relations and European Integration, University of Macedonia, December 2012.
      • Ευρωσκεπτικισμός, Λαϊκισμός και η 'Ανοδος των 'Ακρων στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα, 'Σεμινάρια Jean Monnet στο Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης', Δεκέμβριος 2012, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
      • Crisis Management in International Politics. Kilkis: March 2012, Multinational Peace Support Operations Training Center - Hellenic National Defence Staff.
      • Peace Keeping Operations and International Relations Theory. Kilkis: May 15 2012, Multinational Peace Support Operations Training Center - Hellenic National Defence Staff. United Nations Military Observers Course.

      2011

      • Ισλάμ, Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στη Μέση Ανατολή, Λευκωσία: Ιανουάριος 2011, Τμήμα Αμυντικής Πολιτικής του Υπουργείου ʼμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
      • Security and International Politics in the 21st Century: The Radicalization of Islam, Thessaloniki: December 2011, Headquarters NATO Deployable Corps - Greece, 'Sikinos' 11th Seminar.

      2010

      • A Theoretical Argumentation Against Turkey's Accession to the European Union, Κωνσταντινούπολη, 2010, Organizers: Department of Communications, Media and Culture - Panteion University & School of Communications and Media - Bigli University.

      2009

      • Τα Κράτη του Καύκασου και ο ρόλος τους στο Διεθνές Σύστημα, Αθήνα: Μάρτιος, 2009, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
      • Ζητήματα Ασφάλειας στον 21ο Αιώνα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, Χανιά: Σεπτέμβριος 2009, 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών, Ειδικές Δυνάμεις Στρατού Ξηράς.

      2007

      • Theory and Methodology in I.R. στο 'I.R. Seminars to Young Professional Opinion Makers of Central and Southeastern Europe', Δελφοί: June, 2007, Organizers: Allgemeine Zeitung & Center for Political Research and Communication.
      • Τουρκία και Περιφερειακά Προβλήματα στην Ευρύτερη Περιοχή, Αθήνα: Νοέμβριος 2007, ΓΕΕΘΑ

      2003

      • Τhe Cypriot Question and a Series of Missed Opportunities, Αθήνα: New York College, November, 2003.