Λίτσας Σπυρίδων
 • 2310 891.496
 • litsas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 423, 4ος όροφος

  Λίτσας Σπυρίδων

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, University of Central Lancashire, UK (1997).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις, University of Durham, UK (2001).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων / Θεωρία Πολέμου
  • Στρατηγική Θεωρία 
  • Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ
  • Τρομοκρατία / Ασφάλεια στον 21ο Αιώνα
  • Τζιχαντισμός 
  • Θρησκευτική Ριζοσπαστικοποίηση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ARMED CONFLICT: THEORY AND LAW
   (IPA205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
   (ΜΔΣ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (ΜΔΣ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (21 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • ‘The Russian Foreign Policy in the Eastern Mediterranean: A sui-generis revisionism’ in Spyridon N. Litsas & Aristotle Tziampiris (eds.), The New Eastern Mediterranean: Theory, Politics and States in the new Volatile Era, Geneva & New York: Springer International, 2018, pp. 169-190.
   • 'The Russian Foreign Policy in the Middle East Under Putin: Can Bears walk in the Desert?’ in Yannis Stivacthis (ed.), Conflict and Diplomacy in the Middle East: External Actors and Regional Rivalries, Bristol, UK: e-International Relations Publisher, 2018, pp. 64-77.
   • The New Eastern Mediterranean: Theory, Politics and States in a Volatile Era. Geneva & New York: Springer International, 2018 (co-editor Aristotle Tziampiris).

   2017

   • From Sentimental Idealism and Incompetent Realism Towards a New Greek Grand Strategy: Searching for Ariadne’s Thread’ in Spyridon N. Litsas & Aristotle Tziampiris (eds.), Foreign Policy Under Austerity: Greece’s Return to Normality? London & New York: Palgrave Macmillan, 2017, pp. 1-28
   • Foreign Policy Under Austerity: Greece’s Return to Normality. London & New York: Palgrave Macmillan, 2017 (co-editor Aristotle Tziampiris).

   2016

   • ‘War, Peace and Stability in the Era of Multipolarity: What Lies at the end of the Systemic Rainbow?’ in Spyridon N. Litsas & Aristotle Tziampiris (eds.), The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, Power and Politics, Farnham, Surrey: Ashgate, 2015 & London – New York: Routledge, 2016, pp. 1-20 (in English)
   • The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, Politics and Power. Farnham Surrey: Ashgate, 2015 & London: Routledge, 2016 (co-editor Aristotle Tziampiris)

   2015

   • The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, Politics and Power. Farnham Surrey: Ashgate, 2015 & London: Routledge, 2016 (co-editor Aristotle Tziampiris)

   2014

   • Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική: Μια Θεωρητική Ανάλυση. Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2014

   2013

   • 'Το Φαινόμενο της Αραβικής 'Ανοιξης έναν Χρόνο Μετά: Μια Θεωρητική και Εμπειρική Αποτίμηση' στο Ηλ. Ι. Κουσκουβέλης (επιμ.), Η Αραβική 'Ανοιξη: Mελέτες Διεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012, σ. 109-148.
   • 'Η Θεωρία της Ήπιας Ισχύος στο Πλαίσιο των Νέο-Οθωμανικών Προσανατολισμών: Μια Ενδοσκόπηση στο Στρατηγικό Βάθος' στο Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης & Σπυρίδων Ν. Λίτσας (επιμ.), Το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2013. Σ. 183- 230.
   • Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης & Σπυρίδων Ν. Λίτσας (επιμ.), Το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2013.
   • 'Sovereignty and International Politics: Interdependence, Self-Help, and Survival' in Kostas A. Lavdas, Spyridon N. Litsas and Dimitrios V. Skiadas, Stateness and Sovereign Debt: Greece in the European Conundrum, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2013, pp. 59-82.
   • 'State and Sovereignty: Mythical Talos and the Politics of Conventional Rationality' in Kostas A. Lavdas, Spyridon N. Litsas and Dimitrios V. Skiadas, Stateness and Sovereign Debt: Greece in the European Conundrum, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2013, pp. 41-58 .
   • Stateness and Sovereign Debt: Greece in the European Conundrum, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2013 (with Kostas A. Lavdas, Ph.D & Dimitrios V. Skiadas, Ph.D).

   2012

   • 'Τα Αίτια Εκδήλωσης του Ψυχρού Πολέμου: Μια από-ιδεολογικοποιημένη Θεωρητική Προσέγγιση' στο Π. 'Ηφαιστος & Κ. Κολιόπουλος & Ευ. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η 'Εναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950: Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια;, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2012, σ. 321-354.
   • 'Τα Αίτια της λήξης του Ψυχρού Πολέμου: Μία συστημική ανάλυση μέσα από το πρίσμα του Επιθετικού Ρεαλισμού' στο Θ. Καρβουναράκης (επιμ.), Ο Ψυχρός Πόλεμος: Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2012, σ. 285-314.

   2011

   • 'Hegemonism vs. Fundamentalism: A Theoretical Approach Regarding the Origins of the war between the USA and Al-Qaeda' in G. Voskopoulos & I. Kouskouvelis (eds.), Russia, the EU and the US as a Security Triangle, Athens: Eurasia Publications, 2011, pp. 88-120.

   2010

   • Πόλεμος και Ορθολογισμός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010.

   2009

   • 'Παγκοσμιοποίηση και 'Εθνος – Κράτος: Μετανεοτερική Προσέγγιση και Κεκαλυμμένες Ηγεμονικές Φιλοδοξίες' στο Π. Σιούσουρας & Κ. Χαζάκης (επιμ.), Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελλάδα: Πολιτικές και Οικονομικές 'Οψεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2009, σ. 357-384

   2008

   • 'H Λογική της Μη-Σύγκρουσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου στον Ευρωπαϊκό Χώρο: Μια Θεωρητική Προσέγγιση' στο Γ. Βοσκόπουλος, Η Οικοδόμηση της Ευρώπης: Ειρήνη, Συμφιλίωση, Συνεργασία, Ολοκλήρωση, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2008, σ. 319 – 353.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (22 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • 'Thucydides and Rationalism: A Study Beyond Rational Choice Theory’, The Journal of International Relations, Peace and Development Studies, 2018 vol. 4, no.1. Retrieved from

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • 'The European Common Security and Defense Concept: Opportunities and Challenges’, Mediterranean Quarterly: A Journal of Global Issues, 2017, vol. 28, no.3., pp. 56-67.
    • 'Russia in the Eastern Mediterranean: Intervention, Deterrence, Containment’, Digest of Middle East Studies, 2017, vol.26, no.1, pp.56-73.

    2014

    • 'The Greek Failing State and Its “Smart Power” Prospects: A Theoretical Approach’, Mediterranean Quarterly: A Journal of Global Issues, 2014, vol. 25, no.3, pp. 52-73.
    • Bandwagoning for Profit and Turkey: Alliance Formation and Volatility in the Middle East (Israel Affairs, 2014).

    2013

    • Stranger in a Strange Land: Thucydides' Stasis and the Arab Spring, (Digest of Middle East Studies, 2013), vol. 22, no.2, pp. 361-376.

    2012

    • Democratic Peace Theory and Militarism: The Unrelated Connectivity, (Civitas Gentium, 2012), vol. 2, no. 1, pp. 33-58.

    2011

    • Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και η Πορεία του Κυπριακού Ζητήματος μέσα από το Πρίσμα της Δεύτερης Εκλογικής Νίκης του Adalet ve Kalkinma Partisi: Θεματικές Αλλαγές ή Παγίωση των Δεδομένων, (Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, Εκδ. Ι. Σιδέρης, 2011), τευχ. 7, σ. 69-95.

    2010

    • Η 'Εννοια της Ασφάλειας ως Θεωρητική Αρχή: Η Δομή, 'Εννοια και ο Αποδομητικός Ρόλος των Ιδιωτικών Εταιρειών Στρατού στο Διεθνές Σύστημα του 21ου Αιώνα, (Γεωστρατηγική, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010), τευχ. 18-19, σ. 185-227.

    2008

    • The Strategy of Surprise: The Turkish Paradox and Systemic Power Reversals in the Middle East, (Fletcher School of Law and Diplomacy, 2008), C. Karamanlis Working Papers in Hellenic and European Studies, no. 3, pp. 1-28.
    • Is there an Exit form the Labyrinth of Instability? 21st century International Relations System: Rivalries, Hegemonic Aspirations and the imperative role of Nation-State, (Defensor Pacis, 2008), vol. 22, pp. 117-130.
    • Η 'Εννοια της Συμμαχίας μέσα από το Πρίσμα της Θεωρητικής Ανάλυσης: Εξισορρόπηση της Απειλής - Σύμπλευση και οι Ελληνορωσικές Σχέσεις, (Γεωστρατηγική, Μάιος - Αύγουστος, 2008), τευχ. 14, σ. 38-75.

    2007

    • Το Πολυεπίπεδο Σχήμα της Ολικής Αντιπαράθεσης: Η Ιδεολογικοποίηση του Αδιεξόδου της Σύγκρουσης μεταξύ Δύσης και Ισλαμιστικού Ζηλωτισμού, (Γεωστρατηγική, Ιαν. - Απρ. 2007), τευχ. 10, σ. 30-53.
    • Η Σύγχρονη Τουρκική Πραγματικότητα και ο Ρόλος του Στρατού στις Δομές Εξουσίας του Κράτους: Από τη θεσμική κατοχύρωση στη συνειδησιακή ταύτιση, (Ελληνικό 'Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2007), Ειδικές Μελέτες, ΟΡ07.02, σ. 1-49.

    2005

    • The American Electoral Result and three case scenarios over the South - Eastern Mediterranean, (Defensor Pacis, 2005), vol. 16, pp. 123-134.
    • The Origins of the Enosis Question in Cyprus, (Defensor Pacis, 2005), vol. 17, pp. 113-148.

    2004

    • Ο 'Αγγλοαμερικανικός 'Αξονας: Οι διεθνολογικές Προεκτάσεις της Εφαρμοσμένης Ρεαλιστικής Προσέγγισης, (Εξωτερικά Θέματα - Επιθεώρηση Εξωτερικής Πολιτικής, 2004), τευχ. 13, σ. 28-37.
    • Οι Παράγοντες της Τελμάτωσης του Παλαιστινιακού Ζητήματος: Μια Ενδοσκόπηση του Αμοιβαίου Αρνητισμού, (Γεωστρατηγική, Ιαν. - Απρίλιος, 2004), τευχ. 4, σ. 251-267.
    • Το Ιράν στο Λαβύρινθο της Ασύμμετρης Απειλής: Μια Ενδοσκόπηση του Σύγχρονου Ιρανικού Περιγράμματος, (Φιλελεύθερη 'Εμφαση, Οκτ. - Νοεμβ. - Δεκεμβ. 2004), τευχ. 21, σ. 33-45.

    2003

    • Η Γεωπολιτική Θέση της Βρετανίας την εποχή της Ασύμμετρης Απειλής, (Εξωτερικά Θέματα - Επιθεώρηση Εξωτερικής Πολιτικής, 2003), τευχ. 11, σ. 26-35.

    2001

    • Αλβανία: Ο Μεγάλος Ασθενής των Βαλκανίων, (Εκσυγχρονισμός - Εταιρεία Κοινωνικών και Οικονομικών Μελετών, 2001), τευχ. 2, σ. 34-49.
    • Ο Φόβος του Αγνώστου: Το Κεμαλικό Σύστημα στο Νέο Αιώνα, (Ελληνικό 'Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2001), Ειδικές Μελέτες, ΟΡ01.07, σ. 1-21.
    • Συνέδρια (27 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Germany and geostrategic challenges in S.E Europe: New Goals and Tasks Ahead. Friedrich Nauman Stiftung fur die Freiheit, Deutsches Generalkonsulat in Thessaloniki & University of Macedonia, March 2019, ‘South-East Europe and Germany in the 21st Century: New Roles and Narratives for a New Era’.
     • The Israeli – Arab Relations into a new phase of Normalization. B’ni- B’rith International, Jerusalem, 12-14 November 2019. ‘The 1st Conference of Hellenic-Israeli Committee’.

     2018

     • Κράτη Παρίες και Εξτρεμισμός στη Διεθνή Πολιτική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, «Έδρα Θουκυδίδης» Μάιος 2018.
     • The next step of the Greek-American Relations: Is a ‘Special Relationship’ Feasible? University of Macedonia & University of Piraeus, Thessaloniki, September 2018, ‘The Greek American Relations in the 21st Century: Prospects and Challenges ahead’.

     2017

     • Τα αίτια της Αραβικής Άνοιξης: Πολιτική και τοπικές ιδεολογίες στο ‘Η Μέση Ανατολή σε κρίση: Πολιτική και Θρησκεία’, Μάρτιος 2017, Πανεπιστήμιο Αθηνών
     • Ισλάμ, Τζιχαντισμός και Τακφιρισμός: Η Διάσταση του Τρόμου από μια Θεωρητική Προσέγγιση, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, «Έδρα Θουκυδίδης», Απρίλιος 2017

     2016

     • Can Bears Swim? Russia in the Eastern Mediterranean, NATO – Naval Striking and Support Forces: Maritime Expeditionary Operations Conference, Lisbon, July 2016.

     2015

     • An Anatolian Bull in the Eastern Mediterranean Shop: The Turkish Foreign Policy. University of Piraeus & Begin Sadat Institute, Athens, May 2015
     • Egypt and Greece in the volatile region of the Eastern Mediterranean: Politics and Strategy. Chair of Strategic Studies ‘Thucydides’ & Unversity of Macedonia, Thessaloniki, November 2015.

     2014

     • O Πρωτεϊκός Χαρακτήρας της Βίας: Από τον Άνθρωπο στο Κράτος και από το Κράτος στο Σύστημα στο «Βια και Πολιτική: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας», Φεβρουάριος 2014, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
     • The Protean Dimensions of Violence in a Theoretical Approach of International Relations: From the human element to the civic dimension of State and to the International Arena, 5th Philosophical Congress, February 2014, Thessaloniki.

     2013

     • A Theory of Smart States as a way for Europe to overcome present crisis in «The European Union as an Actor in the International System: A Jean Monnet Conference», University of Macedonia: August 2013
     • Κοσμική Διπλωματία Μέσω της Σουνιτικής Θεοκρατικής Προσέγγισης: Η Περίπτωση της Τουρκίας στο 'Πολιτιστική και Θρησκευτική Διπλωματία', Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2013, Έδρα Ασφάλειας & Στρατηγικής της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

     2012

     • Stability as an Alternative in International Politics: A Realist Approach to Systemic Peace, Thessaloniki: May 2012, στο 'International Conference on International Business, ICIB'.
     • Τhe Arab Spring and Stasis: Domestic Political Review in an International Context Analysis, στο 'The Uprising in the Arab-Muslim World: Peace and Stability Issues in the Mediterranean', Athens: December 2012, National Kapodistrian University of Athens, Faculty of Turkish and Modern Asian Studies.
     • Θεσσαλονίκη με όρους μέλλοντος: Η διάσταση της Κομβικής Πόλης στο πλαίσιο της Διεθνούς Θεωρίας, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2012, 'Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου & Εθνικό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών 'Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος', 'Η Θεσσαλονίκη και η Βαλκανική Ενδοχώρα: 100 Χρόνια Μετά'.
     • Θεσσαλονίκη και Προοπτικές Μέλλοντος: Η Διάσταση της 'Κομβικής Πόλης', Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2012, ΑΔΙΣΠΟ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης '100 Χρόνια από την 'Εναρξη των Βαλκανικών Πολέμων & την απελευθέρωση της Θεσ/νικης'.
     • H Αραβική 'Ανοιξη έναν Χρόνο Μετά: Μια Αποτίμηση στο 'Η Αραβική 'Ανοιξη και οι Επιπτώσεις της για την Ελλάδα και την Ευρύτερη Περιοχή', Θεσσαλονίκη: Φεβρουάριος 2012, Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου & Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

     2011

     • Τα Αίτια Εκδήλωσης του Ψυχρού Πολέμου: Μια Από-ιδεολογικοποιημένη Θεωρητική Προσέγγιση στο 'Η Έναρξη του Ψυχρού Πόλεμου, 1941-1950: Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια;', Αθήνα: Φεβρουάριος 2011, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.
     • Η πολιτική διάσταση του Ισλάμ και οι θεωρητικές διαστάσεις στη Διεθνή Πολιτική στο 'Πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις στις χώρες της Β. Αφρικής - Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις τους σε Ν. Ευρώπη και Τουρκία', Θεσσαλονίκη: Μάιος 2011, Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.

     2009

     • Democratic Peace and Militarism in 21st Century στο 'Militarism: Political Economy, Security, Theory', University of Sussex: May 2009.
     • Thucydides and Rational Choice Theory στο 'New Directions for International Relations', Herzliya: July 2009, I.D.C., Lauder School of Governance, Diplomacy and Strategy.
     • Η 'Εννοια της Ασφάλειας μέσα από το Πλαίσιο της Ρεαλιστικής Θεώρησης στο 'Διεθνής Πολιτικής και Περιφερειακή Ασφάλεια στις Απαρχές του 21ου Αιώνα', Αθήνα: Οκτ. 2009, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων & Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ.

     2008

     • Islamic Fundamentalism vs. USA’s Hegemonic Aspirations στο 'Thinking With (Out) Borders: International Political Theory in the 21st Century', St. Andrews: June 2008, University of St. Andrews, Scotland.
     • Η Τουρκία ως Διαχρονικός Παράγοντας Αποσταθεροποίησης στη Ν.Α Ευρώπη στο 'Ο Ρόλος της Τουρκίας στην Ισορροπία Ισχύος της Ν.Α Ευρώπης', Λάρισα, Τακτικό Στρατηγείο Αεροπορίας: Φεβρουάριος 2008, Γενικό Αρχηγείο Αεροπορίας & Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων.
     • Ο Τουρκικός Νεοοθωμανισμός και οι Επιπτώσεις του υπό το θεωρητικό πρίσμα του Διλήμματος Ασφάλειας στο 'Τα Βαλκάνια στον 21ο Αιώνα', Ξάνθη, Δ. Σώμα Στρατού: Οκτ. 2008, Γενικό Επιτελείο Στρατού & Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων.

     2007

     • Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις μέσα από το πρίσμα του Συστημικού Ανταγωνισμού στο 'Οι Σχέσεις Ελλάδα και Τουρκία στο Υποσύστημα της Ν.Α. Ευρώπης', Αθήνα: Σεπτέμβριος 2007, ΓΕΕΘΑ & Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων.
     • Άλλα (24 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • What is left from the Arab Spring?, February 2019, Consulat general de France a Thessalonique

      2018

      • Security Prospects and Challenges for Smart States, United Arab Emirates’ National Defense College, Abu Dhabi, February 2018.
      • The rise of Jihadism in Europe, May 2018, Consulat general de France a Thessalonique
      • The European Security and Defense Agenda: A step into the 21st century, European People’s Party, European Parliament, Brussels, June 2018

      2017

      • Τα αίτια της Αραβικής Άνοιξης: Πολιτική και τοπικές ιδεολογίες στο ‘Η Μέση Ανατολή σε κρίση: Πολιτική και Θρησκεία’, Μάρτιος 2017, Πανεπιστήμιο Αθηνών

      2015

      • The Syrian Civil War, November 2015, Headquarters NATO Rapid Deployable Corps.

      2014

      • The Russian Foreign Policy in Europe: A New Hegemonic Approach, May 2014, Headquarters NATO Rapid Deployable Corps – GR/G2 ‘Sikinos’ 13th Seminar.

      2013

      • Turkish Media and Politics, University of Macedonia, Feb. 2013
      • The Greek – Israeli Relations in the 21st Century, University of Macedonia, May 2013.
      • The West Trapped in the Syrian Conundrum, June 2013, Headquarters NATO Rapid Deployable Corps- GR/G2, ‘Sikinos’ 12th Seminar

      2012

      • Crisis Management in International Politics. Kilkis: March 2012, Multinational Peace Support Operations Training Center - Hellenic National Defence Staff.
      • Peace Keeping Operations and International Relations Theory. Kilkis: May 15 2012, Multinational Peace Support Operations Training Center - Hellenic National Defence Staff. United Nations Military Observers Course.
      • Islam, De Profundis: Politics and Religion under Doctrinal Diversity. Thessaloniki: May 2012. Headquarters NATO Deployable Corps- GR/G2, 'Sikinos' 11th Seminar
      • Government, Security and Energy Resources in the Eastern Mediterranean, Laboratory of International Relations and European Integration, University of Macedonia, December 2012.
      • Νέες Πηγές Ασφάλειας στην Ένωση και στο Διεθνές Σύστημα; 'Σεμινάρια Jean Monnet στο Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης', Δεκέμβριος 2012, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
      • Ευρωσκεπτικισμός, Λαϊκισμός και η 'Ανοδος των 'Ακρων στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα, 'Σεμινάρια Jean Monnet στο Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης', Δεκέμβριος 2012, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

      2011

      • Security and International Politics in the 21st Century: The Radicalization of Islam, Thessaloniki: December 2011, Headquarters NATO Deployable Corps - Greece, 'Sikinos' 11th Seminar.
      • Ισλάμ, Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στη Μέση Ανατολή, Λευκωσία: Ιανουάριος 2011, Τμήμα Αμυντικής Πολιτικής του Υπουργείου ʼμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

      2010

      • A Theoretical Argumentation Against Turkey's Accession to the European Union, Κωνσταντινούπολη, 2010, Organizers: Department of Communications, Media and Culture - Panteion University & School of Communications and Media - Bigli University.

      2009

      • Τα Κράτη του Καύκασου και ο ρόλος τους στο Διεθνές Σύστημα, Αθήνα: Μάρτιος, 2009, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
      • Ζητήματα Ασφάλειας στον 21ο Αιώνα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, Χανιά: Σεπτέμβριος 2009, 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών, Ειδικές Δυνάμεις Στρατού Ξηράς.

      2007

      • Theory and Methodology in I.R. στο 'I.R. Seminars to Young Professional Opinion Makers of Central and Southeastern Europe', Δελφοί: June, 2007, Organizers: Allgemeine Zeitung & Center for Political Research and Communication.
      • Τουρκία και Περιφερειακά Προβλήματα στην Ευρύτερη Περιοχή, Αθήνα: Νοέμβριος 2007, ΓΕΕΘΑ

      2003

      • Τhe Cypriot Question and a Series of Missed Opportunities, Αθήνα: New York College, November, 2003.