Τσιρώνης Λουκάς
 • 2310 891.874
 • loukas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 228

  Τσιρώνης Λουκάς

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
   (MPM0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (MIB0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
   (ΟΔ0612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Αυτό το μάθημα παρέχει μια συστηματική και εμπεριστατωμένη εισαγωγή σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου. Το μάθημα καλύπτει τόσο τις διοικητικές όσο και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό των έργων, την απόκτηση των απαραίτητων πόρων και την καθοδήγηση των ομάδων έργων για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Τα θέματα περιλαμβάνουν τον στρατηγικό ρόλο των έργων σε σύγχρονους οργανισμούς και τα τεχνικά εργαλεία διαχείρισης (εύρος του έργου, δομή ανάλυσης εργασιών, διαγράμματα δικτύου, εκτίμηση χρονοδιαγραμμάτων και κόστους, κίνδυνοι και διαχείριση της παραγόμενης αξίας).

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   (ΟΔ0714)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Έννοια και ορισμοί των Logistics, η σημασία των Logistics στις επιχειρήσεις, στρατηγική της εφοδιαστικής, λειτουργική σχεδίαση συστημάτων εφοδιαστικής, τα βασικά στοιχεία της εφοδιαστικής (εξυπηρέτηση πελάτη, προμήθειες, μεταφορές, αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση υλικών, διαχείριση και επεξεργασία παραγγελιών, δίκτυα διανομών). Διαχείριση ροής αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα, βασικές αρχές και τεχνικές ανάλυσης προβλημάτων εφοδιαστικής, μέτρηση και έλεγχος της απόδοσης της εφοδιαστικής, σύγχρονες τάσεις στα συστήματα εφοδιαστικής, σύνδεση εφοδιαστικής με τα υπόλοιπα τμήματα (παραγωγής, μάρκετινγκ, οικονομικό) της επιχείρησης, σχεδιασμός και ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   (MIB0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
   (ΟΔ0318)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   (MTM0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΟΔ0816)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις έννοιες της αξιοπιστίας (reliability) , των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO14001, EMAS,  ISO 26000), τις επιθεωρήσεις ποιότητας (quality audits) και το ρόλο του επιθεωρητή ποιότητας αλλά και με τα σύγχρονα εργαλεία ποιότητας. Το μάθημα θα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων, προσκαλούνται στελέχη τμημάτων Ποιοτικού Ελέγχου από πιστοποιημένες επιχειρήσεις και Εξωτερικοί επιθεωρητές ποιότητας από φορείς πιστοποίησης (πχ. TUV Hellas).

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)
   (ΔΕ0376)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό εξετάζει την διαχείριση έργου, τον κύκλο ζωής ενός έργου και διάφορες τεχνικές προγραμματισμού των εργασιών, τον έλεγχο καθώς και την αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εφαρμογή των αρχών διαχείρισης έργων, διαδικασιών και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ελέγχου, της διαχείριση του κόστους, της παρακολούθησης του έργου και εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Οι φοιτητές θα μάθουν επίσης πώς να ελέγχουν τα χρονοδιαγράμματα του έργου, τον προϋπολογισμό και το αντικείμενο (scope) του έργου, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που ελαχιστοποιούν ή εξαλείφουν την «διολίσθηση του έργου». Τεχνικές όπως fast-tracking, συμπίεση κρίσιμης διαδρομής, στοχαστική εκτίμηση, και αξιοποίηση της προπορείας-καθυστέρησης μιας δραστηριότητας θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν γρήγορα, ακριβή χρονοδιαγράμματα.

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (SPC)
   (ΟΔ0619)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Αυτό το μάθημα αναλύει την έννοια της βελτίωσης της ποιότητας σε διεργασίες και προϊόντα, μέσω του στατιστικού ελέγχου των διεργασιών, των μελετών των δυνατοτήτων των διεργασιών και της δειγματοληψίας αποδοχής. Παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του στατιστικού ελέγχου των διεργασιών και την εφαρμογή τους για τη διαχείριση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών και μέσω αυτής της παραγωγικότητας των οργανισμών.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • The role of middle managers in knowledge creation and diffusion
   • A mapping of Knowledge Management techniques and tools for sustainable growth in the public sector

   2017

   • Eco-certification and transparency in global food supply chains

   2015

   • Business Process Improvement through Data Mining Techniques
   • Business Process Improvement through Data Mining Techniques

   2011

   • Evaluating Environmental and Regional Policies in the European Union through the Use of Environmental Quality Indices
   • Επιστημονικά Περιοδικά (27 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Investigating the quality of online advertisement: A model of evaluation criteria
    • The essence of Supply Chain collaboration: A consideration of information sharing types and benefits
    • Supply Chain Reconfiguration Opportunities Arising from Additive Manufacturing Technologies in the Digital Era

    2018

    • Hybrid methods and practices associated with agile methods, method tailoring and delivery of projects in a non-software context
    • Identifying customer satisfaction: the mystery customer approach
    • Quality improvement calls data mining: the case of the 7 new quality tools

    2017

    • E-Business Critical Success Factors: Developing an Integrated Success Model

    2016

    • Road towards Lean Six Sigma in Service Industry: A Multi-Factor Integrated Framework

    2015

    • Towards the identification of important strategic priorities of the supply chain network: An empirical investigation

    2014

    • The Road Towards Lean Six Sigma: Sustainable Success Factors in Service Industry

    2012

    • Towards an Integrated Framework for Lean Six Sigma Application: Lessons from Air Line Industry
    • Lean Six Sigma in a service context: A multi-factor application approach in the telecommunications industry
    • Towards a systematic e-business excellence framework

    2011

    • A QFD strategy for Improving Customer Satisfaction: Case Study of Telecom Companies of Pakistan
    • Antibiotic prescriptions in primary health care in a rural population in Crete

    2010

    • Fuzzy Performance Evaluation of Workflow Stochastic Petri nets

    2009

    • An Alternative Comprehensive Approach to Quality Business Education
    • An Alternative Comprehensive Approach to Quality Business Education
    • A framework for BPML assessment and improvement: a case study using IDEF0 and eEPC

    2008

    • Empowerment the IDEF0 modelling language
    • The assessment of user-perceived web quality: Application of a satisfaction benchmarking approach

    2007

    • Creativity development in Engineering education: The case on Mind mapping
    • Benchmarking the competitiveness of industrial sectors – Application in Textiles

    2006

    • A model of website quality assessment

    2005

    • Mining Aberrant Driving Behavior Characteristics
    • Using machine learning to support quality management: Framework and experimental investigation

    2003

    • Quality and Electronic Commerce: A partnership for growth
    • Συνέδρια (15 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • An innovative game-based approach for teaching urban sustainability
     • A project about Game Based Learning on Urban Sustainability
     • Investigation and Classification of Risk Factors in Supply Chains: A Multi-Criteria Approach
     • The use of hybrid methods and agile practices for the management of projects delivering services: A journey in literature
     • Measuring the efficiency of Greek regional airports prior to privatization using Data Envelopment Analysis

     2018

     • Hybrid methods and practices associated with agile methods, method tailoring and delivery of projects in a non-software context

     2012

     • The Road towards Lean Six Sigma: Key Success Factors in Service Industry

     2009

     • Quality Control in The Tourist Sector. The Case of the Mamidakis Hotels: Lessons for the Middle East
     • Mapping out the use of the European Quality Award. A case study over the Greek finalist organizations
     • Towards a systematic e-Business Excellence framework

     2006

     • Defining the Main Factors of Quality of Service in Mobile Telephony
     • Βελτίωση Διαδικασιών με χρήση Ασαφούς Λογικής

     2004

     • Website Quality Assessment Criteria

     2001

     • Using inductive Machine Learning to support Quality Management

     1996

     • Knowledge Quality Assurance in Medical Data Mining
     • Άλλα (7 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Towards a unified framework of Labor Productivity Assessment

      2001

      • Using Analytic Hierarchy Process to Assess WWW Site Effectiveness

      1999

      • Machine Learning meets Logistics
      • Quality Assurance in Knowledge Discovery in Databases: Tutorial
      • Positioning machine learning in operations management: Past, present, and future potential
      • Quality and Electronic Commerce: A partnership for growth

      1994

      • Evaluation and Selection of Landfill Sites for Chania