Πρόγραμμα Σπουδών


  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
3ο Εξάμηνο
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

Θεωρία Πολέμου

Μεγάλες Δυνάμεις και Υποσυστήματα (Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία)

Μαθήματα επιλογής (επιλογή 1 από τα 3)

Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί

Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα

Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Άμυνα

2ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων

Στρατηγική Ανάλυση

Μαθήματα επιλογής (επιλογή 2 από τα 4)

Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Δίκαιο Πολέμου

3ο εξάμηνο

Διπλωματική εργασία