Πέντση Ελένη
  • 2310-891 691
  • maf uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΗΘ, 431