Πρόγραμμα Σπουδών


  • Π.Μ.Σ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  • Π.Μ.Σ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  • Π.Μ.Σ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ