Καραγιάννης Μάνος
 • 2310-891425
 • makara uom.gr

  Καραγιάννης Μάνος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στη Ρωσία και το Μετασοβιετικό Κόσμο

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο σε Ευρωπαϊκές Σπουδές, London South Bank University, Μεγάλη Βρετανία, (1995)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεθνή Ασφάλεια, University of Reading, Μεγάλη Βρετανία, (1996)
  • Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη, University of Hull, Μεγάλη Βρετανία, (2000) 
  • Μεταδιδακτορικό στο πολιτικό Ισλάμ και την τρομοκρατία στην Κεντρική Ασία, University of Pennsylvania, ΗΠΑ (2005)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ο Καύκασος και η Κεντρική Ασία
  • Ρωσική εξωτερική πολιτική
  • Η Γεωπολιτική της Ενέργειας
  • Τρομοκρατία και Πολιτικό Ισλάμ
  • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Ασύμμετρες Απειλές.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • SECURITY PROBLEMS IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (17 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • “Understanding the Islamic Perspective on Environment – Doctrine and Practice” in James Walters (ed.), Religious Imaginations and Global Transitions: How Narratives of Faith Are Shaping Today’s World (Chicago: The University of Chicago Press, 2019)

   2018

   • The New Political Islam: Human Rights, Democracy and Justice (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018)

   2016

   • “Οι Εξελίξεις στις Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική”, στο Θάνος Ντόκος (επιμ.), Λευκή Βίβλος για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα και Ασφάλεια: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προτάσεις Πολιτικής (Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 2016)

   2014

   • “Η Ιρανική Εξωτερική Πολιτική στην Υπερκαυκασία και την Κεντρική Ασία” στο Βιβή Κεφαλά και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.), Ιράν: Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς και Περιφερειακές Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014)

   2013

   • “Adhering to Neo-Caliphatism: The Ideological Transformation of the Islamic Movement of Uzbekistan” in Madawi al-Rasheed (ed.), Demystifying the Caliphate (New York: Columbia University Press, 2013)
   • “The Politicization of European Converts to Islam” in Tali K. Walters, Rachel Monaghan, & J. Martín Ramirez (eds.), Radicalization, Terrorism, and Conflict (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013)
   • “Η Ενεργειακή Ταυτότητα της Κίνας: Μια Εισαγωγική Προσέγγιση” (μαζί με Στέλιο Σωτηρίου) στο Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας (επιμ.), Η Κίνα και οι 'Αλλοι: Οι Σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013)

   2012

   • Οι Ενεργειακές Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Νέα Γεωπολιτικά Δεδομένα (Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2012)
   • “Η Ρωσική Εξωτερική Πολιτική στην πρώην Γιουγκοσλαβία” στο Κυριάκος Κεντρωτής (επιμ.), Μετά το Τέλος της Ιστορίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2012).

   2011

   • “Η Ρωσική Εξωτερική Πολιτική στα Μετακομμουνιστικά Βαλκάνια” στο Γιάννης Αρμακόλας και Θάνος Ντόκος (επιμ.), Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2011)

   2010

   • Η Ρωσία Σήμερα: Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις (επιμελητής συλλογικού τόμου) (Αθήνα: Παπαζήσης, 2009)
   • Political Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb ut-Tahrir (London & New York: Routledge, 2010)

   2009

   • “The European Union External Energy Policy” in Stelios Stavridis (ed.), Understanding and Evaluating the European Union: Theoretical and Empirical Approaches (Nicosia: University of Nicosia Press, 2009)

   2007

   • “Ethnic Conflicts in the Caucasus and Central Asia” in Vassilis Fouskas (ed.), Politics of Conflict: A Survey (New York: Routledge, 2007)

   2006

   • Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον Καύκασο: Εσωτερικές και Διεθνείς Παράμετροι, Προκλήσεις και Προοπτικές (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006)

   2005

   • Οι Εθνοτικές Συγκρούσεις στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία (Αθήνα: ΕΚΕΜ, 2005)

   2002

   • Energy and Security in the Caucasus (London: Routledge, 2002)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • “The Rise of Electoral Salafism in Egypt and Tunisia: The Use of Democracy as a Master Frame”, Journal of North African Studies [Taylor and Francis], vol. 24, no. 2, 2019, 207-225.

    2016

    • “Ukrainian Volunteer Fighters in the Eastern Front: Ideas, Norms and Emotions as Mobilization Mechanisms”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies [Taylor and Francis], vol. 16, no. 1, March 2016, 1-15.
    • “Shifting Eastern Mediterranean Alliances”, Middle East Quarterly, vol. 23, no. 2, 2016, 1-10.
    • “The Russian Threat to the Baltic States: The Problems of Shaping Local Defense Mechanisms, The Journal of Slavic Military Studies [Taylor and Francis], with Rod Thornton, vol. 29, no. 3, 2016, 331-351.
    • “The New Face of Political Islam in Central Asia: The Rise of Islamo-democrats”, Journal of Muslim Minority Affairs [Taylor and Francis], vol. 36, no. 2, 2016, 267-281.

    2015

    • “When the Green Gets Greener: Political Islam’s Newly Found Environmentalism”, Small Wars and Insurgencies [Taylor and Francis], vol. 26, no. 1, 2015, 181-201.

    2014

    • “The Russian Interventions in South Ossetia and Crimea Compared: Military Performance, Basis of Legitimacy, and Goals”, Contemporary Security Policy [Taylor and Francis], vol. 35, no. 3, 2014, 400-420.
    • “Defining and Understanding the Jihadi-Salafi Movement: A Review Article”, Asian Security [Taylor and Francis], vol. 10, no. 2, 2014, 188-198.
    • “Comparative Islamist Perspectives on the Politics of Energy in the Middle East and Beyond”, Studies in Terrorism and Conflict [Taylor and Francis] vol. 37, no. 8, 2014, 619-637.

    2013

    • “The 2008 Russian-Georgian War via the Lens of Offensive Realism”, European Security [Taylor and Francis], vol. 22, no. 1, 2013, 74-93.
    • “The Emerging Red-Green Alliance: Where Political Islam Meets the Radical Left”, Terrorism and Political Violence [Taylor and Francis], vol. 25, no. 2, 2013, 167-182.
    • “Transnational Islamist Networks: Western Fighters in Afghanistan, Somalia, and Syria”, The International Spectator: Italian Journal of International Affairs [Taylor and Francis], vol. 48, no. 4, 2013, 119-134.

    2012

    • “European Converts to Islam: Mechanisms of Radicalization”, Politics, Religion and Ideology [Taylor and Francis], vol. 13, no. 1, 2012, 99-113.
    • “Making New Friends: Explaining Greek Radical Left’s Political Support for Middle Eastern Islamists”, Dynamics of Asymmetric Conflict [Taylor and Francis], vol. 5, no 3, 2012, 183-195.

    2010

    • “China’s Energy Security and Pipeline Diplomacy: Assessing the Threat of Low-Intensity Conflicts”, Harvard Asia Quarterly, vol. XII, no. 3-4, 2010, 54-60.
    • “Political Islam in the Former Soviet Union: Azerbaijan and Uzbekistan Compared”, Dynamics of Asymmetric Conflict [Taylor and Francis], vol. 3, no. 1, 2010, 46-61.

    2009

    • “Hizballah as a Social Movement Organization: A Framing Approach”, Mediterranean Politics [Taylor and Francis], vol. 14, no. 3, 2009, 365-383.

    2007

    • “The Rise of Political Islam in Kazakhstan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Nationalism and Ethnic Politics [Taylor and Francis], vol. 13, no. 2, 2007, 297-322.

    2006

    • “Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Europe-Asia Studies [Taylor and Francis], vol. 58, no. 2, 2006, 261-280.
    • “Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remains Nonviolent”, Terrorism and Political Violence [Taylor and Francis], vol. 18, no. 1, 2006, 315-334.
    • “The Challenge of Radical Islam in Tajikistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Nationalities Papers [Taylor and Francis], vol. 34, no. 1, 2006, 1-20.

    2005

    • “Political Islam and Social Movement Theory: The Case of Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan”, Religion, State and Society [Taylor and Francis], vol. 35, no. 2, 2005, 137-149.

    2004

    • “The Turkish-Georgian Partnership and the Pipeline Factor”, Journal of Balkan and Near East Studies [Taylor and Francis], vol. 6, no. 1, 2004, 15-28.

    2003

    • “The U.S.-Iranian Relationship after September 11, 2001 and the Transportation of Caspian Energy”, Central Asian Survey [Taylor and Francis], vol. 22, no. 2/3, 2003, 151-162.
    • Συνέδρια (27 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • “Sectarian Violence as a Quest for Justice: The Case of Hizb’allah”, Center for Islamic and West Asian Studies Annual Conference on Islam, the West, and Extremism, Royal Holloway, University of London, 14-15 February 2018
     • “The challenge of Islamist Non-State Groups in the Greater Middle East and New Forms of Warfare”, Security and Defence Conference 2018, Chatham House, 12-23 March 2018
     • “Counter-Terrorism and Illegal Migration in Greece”, Paper presented to the 59th International Studies Association’s Annual Convention, San Francisco, 4-7 April 2018.
     • “Understanding the AKP’s Political Strategy: The Use of Democracy as a Master Frame”, Paper presented to the 59th International Studies Association’s Annual Convention, San Francisco, 4-7 April 2018.
     • “The Environmental Policy of the Muslim Brotherhood”, Paper presented to a Conference on Sources of Pluralism in Islamic Thought, Casablanca, 9-11 July 2018.

     2017

     • “The Paris and Brussels Attacks: Were They Really an Intelligence Failure?”, Paper presented to the 58th International Studies Association’s Annual Convention, Baltimore, February 22-25, 2017

     2016

     • “The Russian Intervention in Syria through the Prism of Neoclassical Realist Theory”, Paper presented to the International Studies Association Asia-Pacific Regional Conference, June 25-27, 2016, Hong Kong
     • “Understanding the Islamic Perspective on the Environment: Doctrine and Practice”, Paper presented to a Conference on Environmental Challenges in the MENA Region: The Long Road from Conflict to Cooperation, London Middle East Institute, School of African and Oriental Studies, London, October 12-13, 2016
     • “Deterrence and Russian Energy Strategy”, Paper presented to a Conference on Reassessing Deterrence in the 21st Century, Modern War Institute, US Military Academy, West Point, New York, November 13-15, 2016.
     • “Jihadi Strategies and Tactics Against Critical Energy Infrastructure in the Caucasus Region and Beyond”, NATO Advanced Research Workshop on Addressing Emerging Security Risks for Energy Flows over South Caucasus, Tbilisi, 5-6 December 2016

     2015

     • “ISIS in Syria and Iraq: Ideology, Organization, Recruitment and Strategy”, Paper presented at the Roundtable “Prospects of Destabilization in the Middle East: Russian and Western Responses”, Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia, March 17, 2015
     • “The Rise of Electoral Salafism in North Africa: Ideological Modification or Political Necessity?”, Paper presented to the Annual Conference of the British Association for Islamic Studies, London, United Kingdom, April 13-15, 2015
     • “Russian Foreign Policy in the Eastern Mediterranean: Does it Really Exists?”, Paper presented to a Conference on The Arab World and Russia: Current Transformations of an Enduring Relationship, Arab Center for Research and Policy Studies, Doha, Qatar, May 23-24, 2015
     • “The Rise of Political Islam in Russia: A Social Movement Approach”, Paper presented to a Conference on Islam in Russia, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, Boston, October 15-16, 2015

     2014

     • “The Rise of Islamo-Democracy and the Western Response”, Paper presented to a workshop on Nonviolence/Violence, Religion and Ethnicity in Eurasia, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, United States, March 14, 2014
     • “Islamist Perspectives on Energy Issues: A Comparative Analysis”, Paper presented to the Annual Conference of the British Society for Middle East Studies, University of Sussex, Brighton, United Kingdom, June 16-18, 2014
     • “The Emerging Gas Region of the Eastern Mediterranean”, Paper presented to the 2014 FLANCO-International Studies Association Conference on Global and Regional Powers in a Changing World, Buenos Aires, Argentina, July 23-25, 2014
     • “The Rise of Eco-Islamism: Why and How Islamists Want to Protect the Environment”, Paper presented to the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington DC, United States, August 28-31, 2014

     2013

     • “The Internationalization of Jihad in Afghanistan: The Strange Case of Western Fighters”, Paper presented to the 7th Annual Conference of the Society for Terrorism Research, University of East London, London, United Kingdom, June 27-28, 2013

     2012

     • “The Growth of New Islamism in Central Asia”, Paper presented to the Annual Conference of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, New Orleans, United States, November 15-18, 2012.
     • “The New Political Islam in Central Asia: From Radicalism to Political Engagement?”, Paper presented to a Conference on Islam in Central Asia: Politics, Society and Resistance, University of Exeter, Exeter, United Kingdom, November 24-25, 2012.
     • “EU, NATO and Russia: Before and After the Cold War”, Paper presented to a Conference on EU-Russia Relations: The Rhetoric and the Record, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, November 20, 2012.

     2011

     • “Conceptualizing the Radicalization of European Converts to Islam”, Paper presented to a Conference on Aggression, Violence, and Terrorism, University of California, Irving, United States, September 7-9, 2011

     2010

     • “The U.S.-Russian Competition in the Caucasus”, Paper Presented to a Conference on Russia and the World, Institute of Business and Politics, Moscow, Russia, April 16, 2010
     • “Political Islam in Central Asia: On the Trail of Hizb ut-Tahrir”, Paper presented to a Conference on Demystifying the Caliphate: Advocates, Opponents and Implications for Europe, King’s College, London, United Kingdom, October 12-13, 2010.

     2009

     • “European Converts to Islam”, Paper presented to a Conference on Political Violence and Collective Aggression, University of Ulster, Belfast, Northern Ireland, September 4, 2009
     • “The Russian-Georgian Conflict in South Ossetia Through the Lens of Offensive Realism”, Paper Presented to the Tenth Annual Conference of Central Eurasian Studies Society, University of Toronto, Canada, October 10, 2009
     • Άλλα (11 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      2017

      2016

      2015