Καραγιάννης Εμμανουήλ
 • 2310 891.425
 • makara uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 235

  Καραγιάννης Εμμανουήλ

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στην Ευρασία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο σε Ευρωπαϊκές Σπουδές, London South Bank University, Μεγάλη Βρετανία, (1995)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεθνή Ασφάλεια, University of Reading, Μεγάλη Βρετανία, (1996)
  • Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη, University of Hull, Μεγάλη Βρετανία, (2000) 
  • Μεταδιδακτορικό στο πολιτικό Ισλάμ και την τρομοκρατία στην Κεντρική Ασία, University of Pennsylvania, ΗΠΑ (2005)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ο Καύκασος και η Κεντρική Ασία
  • Ρωσική εξωτερική πολιτική
  • Η Γεωπολιτική της Ενέργειας
  • Τρομοκρατία και Πολιτικό Ισλάμ
  • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Ασύμμετρες Απειλές.
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • SECURITY PROBLEMS IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  During the Cold War period, the Balkan region was one of the frontlines of the East-West confrontation. However, one of the main implications of the ending of the Cold War has been the emergence of new regions in the former communist bloc. South-Eastern Europe has become once again a crossroads where great powers and local states seek influence, compete or cooperate with each other over markets and resources. The region presents challenges to global security, as well as opportunities for the overall interests of the international community. For reasons of geographical proximity, those challenges concern first and foremost the European Union. They arise from the region’s demographic situation and migratory pressures, inter-state and ethnic conflicts, terrorism and organized crime.

  • ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (ΒΣΑ205-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ205-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  (Παλαιό Η΄)

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  [Ε/Πεδίο 200 (νέο ΠΠΣ), Υ/ΠΟΛ (παλαιό ΠΠΣ)]

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL426/index.php

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO203/

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι: α) να προσφέρει μια ευσύνοπτη και διερευνητική προσέγγιση στη θεωρητική εξέλιξη των Διεθνών Σχέσεων, β) να μελετήσει τη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων ως διεθνή πολιτική θεωρία, γ) να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητριών/ών προς θεωρητικές αναζητήσεις που επιχειρούν τη διερεύνηση εναλλακτικών μορφών πολιτικής υποκειμενικότητας και δράσης και δ) να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων απαντά σε αλλά και επηρεάζει τα σύγχρονα διλήμματα και τις πολιτικές προκλήσεις στα Βαλκάνια και διεθνώς.

  Ειδικότερα, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία περιλαμβάνουν: α) την άριστη γνώση και κατανόηση των θεωριών των διεθνών σχέσεων, β) την εφαρμογή των εν λόγω θεωριών σε μια σειρά από πραγματικά περιστατικά ή πολιτικά δεδομένα, γ) την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητριών/ών στη διαχείριση των θεωριών των διεθνών σχέσεων και δ) την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια εισαγωγική γνώση, αλλά και να έχουν αναπτύξει μια διερευνητική και κριτική ικανότητα πάνω σε μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι σε θέση α) να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση ορισμένες βασικές θεματικές του μαθήματος, β) να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις διάφορες θεωρητικές οπτικές της διεθνούς πολιτικής και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στην πράξη κατά τρόπο τόσο αναλυτικό όσο και συνθετικό, γ) να αποφεύγουν τις τυχόν σχηματικές αναγνώσεις της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, δ) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος και ε) να εμβαθύνουν σε ακόμη δυσκολότερα και σύνθετα ζητήματα.

  Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα μελετά κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής. Ειδικότερα εξετάζονται οι σχολές σκέψης και θεωρητικές εκδοχές του ρεαλισμού, του φιλελευθερισμού, του νεορεαλισμού, του νεοφιλελευθερισμού, των μαρξιστικών προσεγγίσεων και της κριτικής θεωρίας, του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, του μεταστρουκτουραλισμού, του μετα-αποικιοκρατισμού, της κανονιστικής θεωρίας και μιας μετα-κριτικής ερμηνευτικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής. Οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν εξετάζονται απλά ως αφηρημένες θεωρητικές κατασκευές, αλλά ως τρόποι κατανόησης και διαμόρφωσης της διεθνούς πολιτικής

  Η πειθαρχία των Διεθνών Σχέσεων θεμελιώνεται σε μία βασική διχοτόμηση: ό,τι υφίσταται εντός των κρατικών συνόρων θεωρείται ότι είναι αντικείμενο μελέτης της Πολιτικής Θεωρίας, ενώ ό,τι υφίσταται εκτός αυτών των συνόρων θεωρείται ότι είναι αντικείμενο μελέτης των Διεθνών Σχέσεων. Η προβληματοποίηση αυτής της διάκρισης έχει πρόσφατα οδηγήσει στην ανάγνωση της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων ως Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας, επηρεάζοντας το θεωρητικό εύρος και αναλυτικό προσανατολισμό της πειθαρχίας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η διαπίστωση και η αποδοχή αυτής της δυσκολίας είναι σημαντική.

  Ο στόχος αυτού του μαθήματος δεν είναι απλά να βοηθήσει τους φοιτητές να κατηγοριοποιήσουν και να ταξινομήσουν τις θεωρίες της διεθνούς πολιτικής ως εργαλειοθήκες χρήσιμες στην επεξήγηση της διεθνούς πολιτικής. Η αναγνώριση των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τους ή ο εντοπισμός συγκεκριμένων προσεγγίσεων εντός ορισμένων σχολών σκέψης είναι βέβαια σημαντικός. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η θεωρητική μετατόπιση και μεταβολή στο έργο των θεωρητικών. Κάθε ολοκληρωμένη θεωρητική πρόταση είναι πάντοτε ήδη μια ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη απόκριση σε συγκεκριμένα προβλήματα, ζητήματα, γεγονότα ή συζητήσεις. Κάθε θεωρία απαντά στο πλαίσιο της παραγωγής της, παραμένει εμπεδωμένη σε αυτό το πλαίσιο, «συναντά» άλλες θεωρίες εντός αυτού αλλά και, συχνά, αγωνίζεται να «ξεπεράσει» αυτό το πλαίσιο. Η κατανόηση της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων αντιμετωπίζεται λοιπόν εδώ ως μια διαδικασία ερμηνείας. Αντί να αναζητά κανείς τη συνέχεια ή την ομοιογένεια στη θεωρητική εξέλιξη, οφείλει να αναγνωρίζει τις θεωρητικές ασυνέχειες και να προσπαθεί να τις συνδέσει με σύγχρονες ασυνέχειες στο πεδίο της πολιτικής πράξης.

  Ο κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι λοιπόν διττός: να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν ότι α) η Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων δεν είναι μια ουδέτερη και αντικειμενική απεικόνιση της διεθνούς πολιτικής και β) ότι καμία συνειδητή πολιτική πράξη δεν είναι ποτέ ανεξάρτητη από ή άσχετη προς μια συγκεκριμένη θεωρία, μια κοσμοθεωρία σχετικά με το τι είναι ή θα έπρεπε να είναι η διεθνής πολιτική, που βρίσκεται ή θα έπρεπε να βρίσκεται η διεθνής πολιτική, πώς και από ποιον παράγεται ή θα έπρεπε να παράγεται κλπ. Με αυτή την έννοια, η υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης θεωρίας αντί άλλων δεν είναι μια τυχαία ή βολική επιλογή. Είναι ένα σοβαρό καθήκον, κυριολεκτικά μια πολιτική επιλογή.

   

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1            Εισαγωγή (Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του μαθήματος)

  Εβδομάδα 2            Ρεαλισμός

  Εβδομάδα 3            Φιλελευθερισμός

  Εβδομάδα 4            Νεορεαλισμός και Νεοφιλελευθερισμός

  Εβδομάδα 5            Μαρξιστικές προσεγγίσεις – Κριτική Θεωρία

  Εβδομάδα 6            Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός

  Εβδομάδες 7-9       Μεταστρουκτουραλισμός

  Εβδομάδα 10          Μεταποικιακή Θεωρία

  Εβδομάδα 11          Κανονιστική Θεωρία

  Εβδομάδα 12          Προς μια μετα-κριτική ερμηνευτική της διεθνούς πολιτικής

  Εβδομάδα 13         Επίλογος και επισκόπηση

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται υπό τη μορφή 2ωρων διαλέξεων, οι οποίες ακολουθούνται από 2ωρα σεμινάρια, τα οποία αποσκοπούν: α) στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προετοιμασία του μαθήματος, β) στην περαιτέρω διερεύνηση σχετικής περιπτωσιολογίας, καθώς και ζητημάτων ή ερωτημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και τη φοιτητική προετοιμασία, καθώς και γ) στην ενθάρρυνση ενός κριτικού ακαδημαϊκού διαλόγου. Οι φοιτήτριες/ητές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σεμιναριακές συζητήσεις έχοντας ήδη μελετήσει το υπό εξέταση κεφάλαιο του εγχειριδίου.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Η χρήση του compus διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Η χρήση παρουσιάσεων PowerPoint στην τάξη αποφεύγεται συνειδητά καθώς, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, περιορίζει τόσο τη διαδραστικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και την κριτική ικανότητα των φοιτητών.

  Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του compus του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον υφίσταται σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο syllabus του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα compus.

   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο παρακάτω ελεύθερης επιλογής):

  α) Baylis J, Smith S, και Owens P (επιμ) (2013) Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο), κεφ. 5-11.

  ή

  β) Υφαντής Κ (2012) Διεθνής Πολιτική Θεωρία (Αθήνα: Σιδέρης).

   

  Συμπληρωματικά:

  Ακριβούλης ΔΕ (2012), «Πρόλογος», στο ΚΘ Χατζηκωνσταντίνου et al. Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις (Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας), σελ. VII-XVII.

  Carr EH (2001) The Twenty Years' Crisis 1919-1939 (Basingstoke and New York: Palgrave), chs. 1-2.

  Cox RW (1993) 'Gramsci, hegemony and International Relations', in S Gill (ed.) Gramsci, Historical Materialism and International Relations, 49–66 (Toronto: York University).

  Edkins J, and Vaughan-Williams N (eds) (2009) Critical Theorists and International Relations (New York: Routledge), chs. 1, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 26.

  Wendt A (2006) 'Social Theory as Cartesian science: an auto-critique from a quantum perspective', in S Guzzini and A Leander (eds) Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and his Critics, 181–221 (New York: Routledge).

   

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Adler E (1997) 'Seizing the middle ground', European Journal of International Relations 3(3): 319–63.

  Adler E, and Pouliot E (2011) 'International practices', International Theory 3(1): 1–36.

  Akrivoulis DE (2017) 'Beyond the hermeneutics of suspicion in the critique of humanitarian intervention', Review of International Studies 43(2): 240–59.

  Alker HR (1981) 'Dialectical foundations of global disparities', International Studies Quarterly 25(1): 69–98.

  Ashley RK (1984) 'The poverty of Neorealism', International Organization 38(2): 225–86.

  Ashley RK (1988) 'Untying the sovereign state', Millennium 17(2): 227–62.

  Ashley RK, and Walker RBJ (1990) 'Reading dissidence/writing the discipline', International Studies Quarterly 34(3): 367–416.

  Ashley RK, and Walker RBJ (1990) 'Speaking the language of exile', International Studies Quarterly 34(3): 259–68.

  Cox RW (1981) ‘Social forces, states and world orders’, Millennium 10(2): 126–55.

  Darby P (2004) 'Pursuing the political', Millennium 33(1): 1–34.

  Darby P, and Paolini AJ (1994) 'Bridging International Relations and postcolonialism', Alternatives 19(3): 371–97.

  Der Derian J (1990) 'The (s)pace of International Relations', International Studies Quarterly 34(3): 295–310.

  Der Derian J (2000) 'Virtuous war/virtual theory', International Affairs 76(4): 771–88.

  Der Derian J (2008) 'The desert of the Real and the simulacrum of war', International Affairs 84(5): 931–48.

  Dillon M (2005) 'A Passion for the (Im)possible', European Journal of Political Theory 4(4): 429–52.

  Dillon M, and Reid J (2001) ' Global Liberal Governance: Biopolitics, Security and War', Millennium 30(1): 41–66.

  Doyle MW (1986) 'Liberalism and world politics', American Political Science Review 80(4): 1151–69.

  Doyle MW (2005) 'Three pillars of the liberal peace', American Political Science Review 99(3): 463–6.

  Doyle MW (2006) 'One world, many peoples: international justice in John Rawls's The Law of Peoples', Perspectives on Politics 4(1): 109–20.

  Epstein C (2014) 'The postcolonial perspective', International Theory 6(2): 294–311.

  Finnemore M, and Sikkink K (2001) 'Taking stock', Annual Review of Political Science 4(1): 391–416.

  Frost M (1994) 'The role of normative theory in IR', Millennium 23(1): 109–18.

  George J, and Campbell D (1990) 'Patterns of dissent and the celebration of difference', International Studies Quarterly 34(3): 269–93.

  Halliday F (1988) 'Three concepts of internationalism', International Affairs 64(2): 187–98.

  Halliday F (1995) 'International Relations and its discontents', International Affairs 71(4): 733–46.

  Hobson JM (2007) 'Is Critical Theory always for the white West and for Western imperialism?' Review of International Studies 33(1): 91–107.

  Kamran M (2013) 'Redeeming the universal', European Journal of International Relations 19(2): 353–78.

  Katzenstein PJ, et al. (1998) 'International organization and the study of world politics', International Organization 52(4): 645–85.

  Keohane RO, and Nye JS (1974) 'Transgovernmental relations and international organizations', World Politics 27(1): 39–62.

  Kratochwil F (1982) 'On the notion of "interest" in International Relations', International Organization 36(1): 1–30.

  Kratochwil F (2000) 'Constructing a new orthodoxy?', Millennium 29(1): 73–101.

  Lapid Y (1989) 'The Third Debate', International Studies Quarterly 33(3): 235–54.

  Lebow RN (2009) 'Constitutive causality', Millennium 38(2): 211–39.

  Lebow RN (2009) 'Culture and International Relations', Millennium 38(1): 153–9.

  Mearsheimer J (1994-5) 'The false promise of international institutions', International Security 19(3): 5–49.

  Morgenthau HJ (1948) 'The twilight of international morality', Ethics 58(2): 79–99.

  Neufeld M (1993) 'Interpretation and the "science" of International Relations', Review of International Studies 19(1): 39–61.

  Neufeld M (1993) 'Reflexivity and International Relations Theory', Millennium 22(1): 53–76.

  Patomäki H (2001) 'The challenge of critical theories', Journal of Peace Research 38(6): 723–37.

  Powell R (1991) 'Absolute and relative gains in International Relations Theory', American Political Science Review 85(4): 1303–20.

  Powell R (1994) 'Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal debate', International Organization 48(2): 313–44.

  Shapcott R (2011) 'Philosophical hermeneutics in practice', Journal of International Political Theory 7(2): 229–38.

  Slater D (1998) 'Post-colonial questions for global times', Review of International Political Economy 5(4): 647–78.

  Sutch P (2000) 'Global civil society and international ethics', Review of International Studies 26(3): 485–89.

  Sylvester C (2006) 'Bare life as a development/postcolonial problematic', Geographical Journal 172(1): 66–77.

  Tickner AB (2013) 'Core, periphery and (neo)imperialist International Relations', European Journal of International Relations 19(3): 627–46.

  Walker RBJ (1987) 'Realism, change, and international political theory', International Studies Quarterly 31(1): 65–86.

  Walker RBJ (2002) 'International/inequality', International Studies Review 4(2): 7–24.

  Waltz K (2000) 'Realist thought and neorealist theory', Journal of International Affairs 44(1): 21–37.

  Wendt A (1992) 'Anarchy is what states make of it', International Organization 46(2): 391–425.

  Williams J (1998) 'Mervyn Frost and the constitution of Liberalism', Journal of Peace Research 35(4): 511–7.

  Williams MC (2004) 'Why ideas matter in International Relations', International Organization 58(4): 633–65.

  Williams MC (2013) 'In the beginning: the International Relations enlightenment and the ends of International Relations Theory', European Journal of International Relations 19(3): 647–65.

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ
   (ΒΣ0549-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΑ217-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα εξετάζει την πολιτική ιστορία των νεοσύστατων δημοκρατιών του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Γίνεται αναφορά στο πολιτικό σύστημα και την κοινωνία της Αρμενίας, Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιστάν, Τουρκμενιστάν και Τατζικιστάν. Επίσης, εξετάζεται η εξωτερική πολιτική των συγκεκριμένων χωρών και ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ρόλο της Κίνας ως ανερχόμενης στρατιωτικής και οικονομικής δύναμης στην περιοχή. Τέλος, αναλύονται τα ενεργειακά τεκταινόμενα σε Καύκασο και Κεντρική Ασία με έμφαση στη γεωπολιτική του φυσικού αερίου και τον ρόλο των ρωσικών ενεργειακών εταιρειών.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Η/Υ – Πρόγραμμα Power Point

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαδραστική διδασκαλία

  52

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Γενική προετοιμασία

  72

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων

  Γραπτή Εργασία και προφορική παρουσίαση

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Cohn, T. (2009) Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Gutenberg.
  • Γεωργακόπουλος, Θ. (ed.) (2007) Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Αθήνα: Γ.Μπένος.
  • Gleason, G. (1997) The Central Asian States, Boulder, Co.: Westview Press.
  • Glenn, J. (1999) The Soviet Legacy in Central Asia, New York: Macmillan Press.
  • Heywood, A. (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
  • Jonson, L. (2006) Tajikistan in the New Central Asia: Geopolitics, Great Power Rivalry and Radical Islam, London: I.B. Tauris.
  • Karagiannis, Emmanuel (2002) Energy and Security in the Caucasus, New York: Routledge.
  • Karagiannis, Emmanuel (2010) Political Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb ut-Tahrir, NewYork: Routledge.
  • Καραγιάννης, Μάνος (2005) Εθνοτικές Συγκρούσεις στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία: Μία Συγκριτική Ανάλυση, Αθήνα: ΕΚΕΜ.
  • Rashid, A. (2000) Οι Ιεροί Πολεμιστές του Ισλάμ: Η Άνοδος Ισλάμ στην Κεντρική Ασία, Αθήνα: Ενάλιος.
  • Sotiriou, S. (2015) Russian Energy Strategy in the European Union, the Former Soviet Union Region and China, Lanham: Lexington Books.
  • Σωτηρίου, Σ. (2016) Η Γεωπολιτική της Ενέργειας στο Περιφερειακό Υποσύστημα της Κεντρικής Ασίας και ο Ρόλος της Τουρκίας, στο H Τουρκία και οι Στρατηγικές Ανακατατάξεις μιας Περιφέρειας σε Μετάβαση (2011-2016), επιμ. Νικόλαος Ραπτόπουλος, υπό έκδοση, Αθήνα: Ηρόδοτος.
  • Σωτηρίου Στυλιανός και Εμμανουήλ Καραγιάννης (2013) Η Ενεργειακή Ταυτότητα της Κίνας: Μια Εισαγωγική Προσέγγιση, στο Η Κίνα και οι Άλλοι: Οι Σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και τον Κόσμο, επιμ. Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, σσ. 299-326, Αθήνα: Παπαζήσης.
  • Vassiliev, A. (ed.) (2001) Central Asia: Political and Economic Challenges in the Post-Soviet Era, London: Saqi Books.
  • Yaacov, R. (ed.) (1995) Muslim Eurasia: Conflicting Legacies, London: Frank Cass.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Πολιτική Οικονομία

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (17 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • “Understanding the Islamic Perspective on Environment – Doctrine and Practice” in James Walters (ed.), Religious Imaginations and Global Transitions: How Narratives of Faith Are Shaping Today’s World (Chicago: The University of Chicago Press, 2019)

   2018

   • The New Political Islam: Human Rights, Democracy and Justice (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018)

   2016

   • “Οι Εξελίξεις στις Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική”, στο Θάνος Ντόκος (επιμ.), Λευκή Βίβλος για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα και Ασφάλεια: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προτάσεις Πολιτικής (Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 2016)

   2014

   • “Η Ιρανική Εξωτερική Πολιτική στην Υπερκαυκασία και την Κεντρική Ασία” στο Βιβή Κεφαλά και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.), Ιράν: Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς και Περιφερειακές Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014)

   2013

   • “Adhering to Neo-Caliphatism: The Ideological Transformation of the Islamic Movement of Uzbekistan” in Madawi al-Rasheed (ed.), Demystifying the Caliphate (New York: Columbia University Press, 2013)
   • “The Politicization of European Converts to Islam” in Tali K. Walters, Rachel Monaghan, & J. Martín Ramirez (eds.), Radicalization, Terrorism, and Conflict (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013)
   • “Η Ενεργειακή Ταυτότητα της Κίνας: Μια Εισαγωγική Προσέγγιση” (μαζί με Στέλιο Σωτηρίου) στο Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας (επιμ.), Η Κίνα και οι 'Αλλοι: Οι Σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013)

   2012

   • Οι Ενεργειακές Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Νέα Γεωπολιτικά Δεδομένα (Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2012)
   • “Η Ρωσική Εξωτερική Πολιτική στην πρώην Γιουγκοσλαβία” στο Κυριάκος Κεντρωτής (επιμ.), Μετά το Τέλος της Ιστορίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2012).

   2011

   • “Η Ρωσική Εξωτερική Πολιτική στα Μετακομμουνιστικά Βαλκάνια” στο Γιάννης Αρμακόλας και Θάνος Ντόκος (επιμ.), Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2011)

   2010

   • Η Ρωσία Σήμερα: Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις (επιμελητής συλλογικού τόμου) (Αθήνα: Παπαζήσης, 2009)
   • Political Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb ut-Tahrir (London & New York: Routledge, 2010)

   2009

   • “The European Union External Energy Policy” in Stelios Stavridis (ed.), Understanding and Evaluating the European Union: Theoretical and Empirical Approaches (Nicosia: University of Nicosia Press, 2009)

   2007

   • “Ethnic Conflicts in the Caucasus and Central Asia” in Vassilis Fouskas (ed.), Politics of Conflict: A Survey (New York: Routledge, 2007)

   2006

   • Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον Καύκασο: Εσωτερικές και Διεθνείς Παράμετροι, Προκλήσεις και Προοπτικές (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006)

   2005

   • Οι Εθνοτικές Συγκρούσεις στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία (Αθήνα: ΕΚΕΜ, 2005)

   2002

   • Energy and Security in the Caucasus (London: Routledge, 2002)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • “The Rise of Electoral Salafism in Egypt and Tunisia: The Use of Democracy as a Master Frame”, Journal of North African Studies [Taylor and Francis], vol. 24, no. 2, 2019, 207-225.

    2016

    • “Ukrainian Volunteer Fighters in the Eastern Front: Ideas, Norms and Emotions as Mobilization Mechanisms”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies [Taylor and Francis], vol. 16, no. 1, March 2016, 1-15.
    • “Shifting Eastern Mediterranean Alliances”, Middle East Quarterly, vol. 23, no. 2, 2016, 1-10.
    • “The Russian Threat to the Baltic States: The Problems of Shaping Local Defense Mechanisms, The Journal of Slavic Military Studies [Taylor and Francis], with Rod Thornton, vol. 29, no. 3, 2016, 331-351.
    • “The New Face of Political Islam in Central Asia: The Rise of Islamo-democrats”, Journal of Muslim Minority Affairs [Taylor and Francis], vol. 36, no. 2, 2016, 267-281.

    2015

    • “When the Green Gets Greener: Political Islam’s Newly Found Environmentalism”, Small Wars and Insurgencies [Taylor and Francis], vol. 26, no. 1, 2015, 181-201.

    2014

    • “The Russian Interventions in South Ossetia and Crimea Compared: Military Performance, Basis of Legitimacy, and Goals”, Contemporary Security Policy [Taylor and Francis], vol. 35, no. 3, 2014, 400-420.
    • “Defining and Understanding the Jihadi-Salafi Movement: A Review Article”, Asian Security [Taylor and Francis], vol. 10, no. 2, 2014, 188-198.
    • “Comparative Islamist Perspectives on the Politics of Energy in the Middle East and Beyond”, Studies in Terrorism and Conflict [Taylor and Francis] vol. 37, no. 8, 2014, 619-637.

    2013

    • “The 2008 Russian-Georgian War via the Lens of Offensive Realism”, European Security [Taylor and Francis], vol. 22, no. 1, 2013, 74-93.
    • “The Emerging Red-Green Alliance: Where Political Islam Meets the Radical Left”, Terrorism and Political Violence [Taylor and Francis], vol. 25, no. 2, 2013, 167-182.
    • “Transnational Islamist Networks: Western Fighters in Afghanistan, Somalia, and Syria”, The International Spectator: Italian Journal of International Affairs [Taylor and Francis], vol. 48, no. 4, 2013, 119-134.

    2012

    • “European Converts to Islam: Mechanisms of Radicalization”, Politics, Religion and Ideology [Taylor and Francis], vol. 13, no. 1, 2012, 99-113.
    • “Making New Friends: Explaining Greek Radical Left’s Political Support for Middle Eastern Islamists”, Dynamics of Asymmetric Conflict [Taylor and Francis], vol. 5, no 3, 2012, 183-195.

    2010

    • “China’s Energy Security and Pipeline Diplomacy: Assessing the Threat of Low-Intensity Conflicts”, Harvard Asia Quarterly, vol. XII, no. 3-4, 2010, 54-60.
    • “Political Islam in the Former Soviet Union: Azerbaijan and Uzbekistan Compared”, Dynamics of Asymmetric Conflict [Taylor and Francis], vol. 3, no. 1, 2010, 46-61.

    2009

    • “Hizballah as a Social Movement Organization: A Framing Approach”, Mediterranean Politics [Taylor and Francis], vol. 14, no. 3, 2009, 365-383.

    2007

    • “The Rise of Political Islam in Kazakhstan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Nationalism and Ethnic Politics [Taylor and Francis], vol. 13, no. 2, 2007, 297-322.

    2006

    • “Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Europe-Asia Studies [Taylor and Francis], vol. 58, no. 2, 2006, 261-280.
    • “Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remains Nonviolent”, Terrorism and Political Violence [Taylor and Francis], vol. 18, no. 1, 2006, 315-334.
    • “The Challenge of Radical Islam in Tajikistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Nationalities Papers [Taylor and Francis], vol. 34, no. 1, 2006, 1-20.

    2005

    • “Political Islam and Social Movement Theory: The Case of Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan”, Religion, State and Society [Taylor and Francis], vol. 35, no. 2, 2005, 137-149.

    2004

    • “The Turkish-Georgian Partnership and the Pipeline Factor”, Journal of Balkan and Near East Studies [Taylor and Francis], vol. 6, no. 1, 2004, 15-28.

    2003

    • “The U.S.-Iranian Relationship after September 11, 2001 and the Transportation of Caspian Energy”, Central Asian Survey [Taylor and Francis], vol. 22, no. 2/3, 2003, 151-162.
    • Συνέδρια (27 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • “Sectarian Violence as a Quest for Justice: The Case of Hizb’allah”, Center for Islamic and West Asian Studies Annual Conference on Islam, the West, and Extremism, Royal Holloway, University of London, 14-15 February 2018
     • “The challenge of Islamist Non-State Groups in the Greater Middle East and New Forms of Warfare”, Security and Defence Conference 2018, Chatham House, 12-23 March 2018
     • “Counter-Terrorism and Illegal Migration in Greece”, Paper presented to the 59th International Studies Association’s Annual Convention, San Francisco, 4-7 April 2018.
     • “Understanding the AKP’s Political Strategy: The Use of Democracy as a Master Frame”, Paper presented to the 59th International Studies Association’s Annual Convention, San Francisco, 4-7 April 2018.
     • “The Environmental Policy of the Muslim Brotherhood”, Paper presented to a Conference on Sources of Pluralism in Islamic Thought, Casablanca, 9-11 July 2018.

     2017

     • “The Paris and Brussels Attacks: Were They Really an Intelligence Failure?”, Paper presented to the 58th International Studies Association’s Annual Convention, Baltimore, February 22-25, 2017

     2016

     • “The Russian Intervention in Syria through the Prism of Neoclassical Realist Theory”, Paper presented to the International Studies Association Asia-Pacific Regional Conference, June 25-27, 2016, Hong Kong
     • “Understanding the Islamic Perspective on the Environment: Doctrine and Practice”, Paper presented to a Conference on Environmental Challenges in the MENA Region: The Long Road from Conflict to Cooperation, London Middle East Institute, School of African and Oriental Studies, London, October 12-13, 2016
     • “Deterrence and Russian Energy Strategy”, Paper presented to a Conference on Reassessing Deterrence in the 21st Century, Modern War Institute, US Military Academy, West Point, New York, November 13-15, 2016.
     • “Jihadi Strategies and Tactics Against Critical Energy Infrastructure in the Caucasus Region and Beyond”, NATO Advanced Research Workshop on Addressing Emerging Security Risks for Energy Flows over South Caucasus, Tbilisi, 5-6 December 2016

     2015

     • “ISIS in Syria and Iraq: Ideology, Organization, Recruitment and Strategy”, Paper presented at the Roundtable “Prospects of Destabilization in the Middle East: Russian and Western Responses”, Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia, March 17, 2015
     • “The Rise of Electoral Salafism in North Africa: Ideological Modification or Political Necessity?”, Paper presented to the Annual Conference of the British Association for Islamic Studies, London, United Kingdom, April 13-15, 2015
     • “Russian Foreign Policy in the Eastern Mediterranean: Does it Really Exists?”, Paper presented to a Conference on The Arab World and Russia: Current Transformations of an Enduring Relationship, Arab Center for Research and Policy Studies, Doha, Qatar, May 23-24, 2015
     • “The Rise of Political Islam in Russia: A Social Movement Approach”, Paper presented to a Conference on Islam in Russia, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, Boston, October 15-16, 2015

     2014

     • “The Rise of Islamo-Democracy and the Western Response”, Paper presented to a workshop on Nonviolence/Violence, Religion and Ethnicity in Eurasia, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, United States, March 14, 2014
     • “Islamist Perspectives on Energy Issues: A Comparative Analysis”, Paper presented to the Annual Conference of the British Society for Middle East Studies, University of Sussex, Brighton, United Kingdom, June 16-18, 2014
     • “The Emerging Gas Region of the Eastern Mediterranean”, Paper presented to the 2014 FLANCO-International Studies Association Conference on Global and Regional Powers in a Changing World, Buenos Aires, Argentina, July 23-25, 2014
     • “The Rise of Eco-Islamism: Why and How Islamists Want to Protect the Environment”, Paper presented to the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington DC, United States, August 28-31, 2014

     2013

     • “The Internationalization of Jihad in Afghanistan: The Strange Case of Western Fighters”, Paper presented to the 7th Annual Conference of the Society for Terrorism Research, University of East London, London, United Kingdom, June 27-28, 2013

     2012

     • “The Growth of New Islamism in Central Asia”, Paper presented to the Annual Conference of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, New Orleans, United States, November 15-18, 2012.
     • “The New Political Islam in Central Asia: From Radicalism to Political Engagement?”, Paper presented to a Conference on Islam in Central Asia: Politics, Society and Resistance, University of Exeter, Exeter, United Kingdom, November 24-25, 2012.
     • “EU, NATO and Russia: Before and After the Cold War”, Paper presented to a Conference on EU-Russia Relations: The Rhetoric and the Record, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, November 20, 2012.

     2011

     • “Conceptualizing the Radicalization of European Converts to Islam”, Paper presented to a Conference on Aggression, Violence, and Terrorism, University of California, Irving, United States, September 7-9, 2011

     2010

     • “The U.S.-Russian Competition in the Caucasus”, Paper Presented to a Conference on Russia and the World, Institute of Business and Politics, Moscow, Russia, April 16, 2010
     • “Political Islam in Central Asia: On the Trail of Hizb ut-Tahrir”, Paper presented to a Conference on Demystifying the Caliphate: Advocates, Opponents and Implications for Europe, King’s College, London, United Kingdom, October 12-13, 2010.

     2009

     • “European Converts to Islam”, Paper presented to a Conference on Political Violence and Collective Aggression, University of Ulster, Belfast, Northern Ireland, September 4, 2009
     • “The Russian-Georgian Conflict in South Ossetia Through the Lens of Offensive Realism”, Paper Presented to the Tenth Annual Conference of Central Eurasian Studies Society, University of Toronto, Canada, October 10, 2009
     • Άλλα (11 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      2017

      2016

      2015

      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font