Μάνθος Κωνσταντίνος
 • 2310 891.570
 • manthosk uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 214
 • 2310 891.255

  Μάνθος Κωνσταντίνος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

  Βιογραφικό

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font