Γιέλιτς-Κουμπουρίδου Μαρίτσα
 • 2310 891.629
 • marajelic2003 yahoo.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Γιέλιτς-Κουμπουρίδου Μαρίτσα

  Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας