Γιέλιτς-Κουμπουρίδου Μαρίτσα
  • 2310-891778
  • marajelic2003 yahoo.gr
  • Γραφείο: ΓΔ, 415

    Γιέλιτς-Κουμπουρίδου Μαρίτσα

    Διδάσκων ΠΔ 407/80
    Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών