Μαραγκός Ιωάννης
 • 2310 891.712
 • marangos uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, Γ203

  Μαραγκός Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό LaTrobe University
  • Μάστερς Monash University
  • Πτυχίο ΑΣΣΟΕΕ
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα
  • Πολιτική Οικονομία
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ (Κ., ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ)
   (ΒΣ0719)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εστιάζεται στο οικονομικό περιβάλλον της Κεντρικής, Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης μετά την κατάρρευση του κεντρικά σχεδιασμένου σοσιαλισμού. Εξετάζονται η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς και οι αρνητικές συνθήκες της μετάβασης, η κατάρρευση της ΚΟΜΕΚΟΝ και του διεθνούς εμπορίου, ιδιωτικοποιήσεις, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, παγκοσμιοποίηση, αναζήτηση κινήτρων στη βαλκανική ενδοχώρα. Επίσης αναλύονται μελέτες περιπτώσεων (casestudies).

  • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
   (ΒΣ0827)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αναπτύσσουμε ένα αναλυτικό πλαίσιο το οποίο απαιτεί όλα τα στοιχεία του οικονομικού συστήματος (την οικονομική διάρθρωση, την πολιτική δομή, την ιδεολογία, το εξωτερικό περιβάλλον και τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων) να αλληλοσυνδέονται και να αξιολογούνται με βάση την επίτευξη της «συνέπειας». Παρατηρώντας το οικονομικό σύστημα στο σύνολό του, οι όροι της ανάλυσης δεν είναι περιορισμένοι σε οικονομικά «ανεξάρτητες» μεταβλητές, αλλά η ανάλυση περιλαμβάνει όλο το οικονομικό-πολιτικό-ιδεολογικό πλαίσιο. Γιατί τα οικονομικά συστήματα αλλάζουν; Επειδή οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα στην κοινωνική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, ένα συνεπές οικονομικό σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο και να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις αλλαγές της κοινωνικής πραγματικότητας, να αλλάζει κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθιστώντας έτσι δυνατή την επιβίωσή του με την πάροδο του χρόνου. Με άλλα λόγια, το οικονομικό σύστημα σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνει τη βιωσιμότητα του. Έτσι, το οικονομικό σύστημα, στο ευρύ κοινωνικό πλαίσιό μελέτης με βάση τη θεσμική και εξελικτική προσέγγιση, πρέπει να είναι συνεπές και βιώσιμο. Τα οικονομικά συστήματα που εξετάζουμε είναι η μεταπολεμική Μεγάλη Βρετανία, η μεταπολεμική Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σουηδία.

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Κ. ΑΝ. ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ)
   (ΒΣ0646)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας με βάση την οποία μπορούμε να συγκρίνουμε οικονομικά συστήματα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται μας παρέχει τις συνθήκες, με βάση τις οποίες μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο ένα οικονομικό σύστημα είναι «συνεπές και βιώσιμο». Εφαρμόζουμε αυτές τις συνθήκες για να ερευνήσουμε εάν τα οικονομικά σοσιαλιστικά συστήματα είχαν τις προϋποθέσεις να είναι «συνεπή και βιώσιμα». Τα σοσιαλιστικά οικονομικά συστήματα που εξετάζονται υπό μορφή διαλέξεων είναι το κεντρικά διοικούμενο οικονομικό σύστημα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η μεταρρύθμιση του 1965 των Liberman-Kosygin, οι μεταρρυθμίσεις του Gorbachev και η πρώην Γιουγκοσλαβία.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (45 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Marangos, J., Triarchi, E., Anthrakidis, T., (forthcoming), “The Impoverishment of a Nation: The Greek Financial Crisis and Troika’s Free Market-Austerity Policies”, in Raju, D., and Deepak, M., (Eds), Poverty and inequality under Global Capitalism: Theoretical and Empirical Perspectives. Brill: Leiden/Boston.
   • Marangos, J., and Triarchi, E., (forthcoming), “Democracy and Development: The case of Foreign Direct Investment”, in Deciancio, M, Nemiña, P., &. Tussie, D., Handbook on the Politics of International Development, Cheltenham, UK: Edward Elgar.

   2020

   • Marangos J., (2020), International Development and the Washington Consensus: A Pluralist Perspective, translated into Greek by Methexis Publishers
   • Marangos J., (2020), International Development and the Washington Consensus: A Pluralist Perspective, Routledge.

   2019

   • Marangos, J., Triarchi, E., and Anthrakidis, T. (2019), “Political Economy and foreign direct investment (FDI) issues in Western Balkan EU accession”, in Vlachos, V., Bitzenis, A., (eds.), European Union: Post Crisis Challenges and Prospects for Growth, Palgrave Macmillan, New York, pp.149-71

   2017

   • Siskos D. and J. Marangos, (2017), “Restructuring Accounting Education: The Key to Avoiding Another Financial Crisis in Greece”, in Marangos J., (ed.), (2017), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, Palgrave Macmillan, New York, pp. 207-234.
   • Marangos J. (2017), “Theories of International Development: The Post Keynesian and Marxian Alternatives” in Tae-Hee Jo, Lynne Chester, and Carlo D’Ippoliti (eds), Routledge Handbook of Heterodox Economics, Routledge, pp.402-13.
   • Marangos J., (ed.), (2017), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, Palgrave Macmillan, New York, translated into Greek by Methexis Publishers

   2015

   • Bitzenis A., Karagiannis N., and J. Marangos (eds), (2015), Europe in Crisis, Palgrave Macmillan, New York

   2014

   • Marangos, J. (2014), “Alternative Perceptions regarding Social Policy during Transition”, in Kipas M. (ed), Structures Transformation and Economic Development, Athens, Irodotos Publications, pp. 361-84, (in Greek).
   • Marangos J., (2014), “The Economic Ideas of Thomas Spence: The Right to Subsistence”, in Armstrong, K. and Bonnett A. (Eds), The Hive of Liberty: Essays on Thomas Spence, London, Breviary Stuff Publications, pp.65-73.

   2013

   • John Marangos, Nikos Astroulakis and Maria Dafnomili (2013), Beyond US Neoliberalism and the Washington Consensus: The Challenge of Development Ethics for the USA in edited by N. Karagiannis, Z. Madjd-Sadjadi and S. Sen, The US Economy and Neoliberalism: Alternative Strategies and Policies, London and New York: Routledge, pp.56-71
   • Marangos J., (2013), Theories and Models of Economic Transition in Hare, Paul G. and Gerard Turley (eds.), The Routledge Handbook on the Economics and Political Economy of Transition, Routledge, Abingdon, pp. 138-47.
   • Marangos, J. and Karagiannis, (2013), Toward a Good Society in the Twenty-first Century: Principles and Policies, Palgrave, New York
   • Marangos J., (2013), Consistency and Viability of Capitalist Economic Systems, Palgrave, New York
   • Marangos J., (2013), Consistency and Viability of Socialist Economic Systems, Palgrave, New York
   • Marangos J., (2013), Consistency and Viability of Islamic Economic Systems and the Transition Process, Palgrave, New York
   • Marangos J. (2013), Comparative Economic Systems, Methexis, Thesaloniki, (in Greek)

   2012

   • Marangos J. and Charles J. Whalen, (2012), Evolution Without Fundamental Change: The Washington Consensus on Economic Development and Its Significance for Post-Keynesian Institutionalism, in Charles, J. Whalen (ed.), Rethinking Economics: Instability, Prosperity and Public Policy After the Great Recession, Edward Elgar Publishing, pp. 153-178.
   • Marangos J. and N. Astroulakis, (2012), The Development Ethics Perspective of a Good Society in Marangos J. (ed.), Alternative Perspectives of a Good Society, Palgrave, pp. 79-98.
   • Marangos J., (2012), (ed.), Alternative Perspectives of a Good Society, Palgrave, New York

   2011

   • N. Astroulakis and Marangos J., (2011), The European Union Enlargement and Well-Being: A Comparative Approach, in Figart D. and J. Marangos, (eds), Living Standards and Social Well-Being, Routledge, p.113-32.
   • Bitzenis A., J. Marangos, V.A. Vlachos, N. Astroulakis and G. Meramveliotakis and A. Tsitouras, (2011), Competitiveness, Entrepreneurship and the Business Environment in Greece: Aspects from the EU South in Claudette Chin-Loy, Nikolaos Karagiannis and Zagros Madjd-Sadjadi (eds), Modern Competitiveness in the 21st Century: Global Experiences, Lexington Books, Lanham, Maryland., pp.253-76.
   • Marangos J., (2011), The Policies of the IMF before and after the Financial Crisis in Vlachou A., N. Theohararis and D. Milonakis, The Financial Crisis and Greece, Guternberg, Athens, pp. 104-21 (in Greek)
   • Figart D. and J. Marangos, (eds), (2011), Living Standards and Social Well-Being, Routledge

   2009

   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2009), Industry Policy, in P.A. O Hara (Ed.), International Encyclopedia of Public Policy: Volume 3―Global Governance and Development. GPERU: Perth, pp. 274-287.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Marangos, J., (2009), Economic Planning, in P.A. OHara (Ed.), International Encyclopedia of Public Policy: Volume 3―Global Governance and Development. GPERU: Perth, pp. 175-187.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Marangos, J., (2009), Market Socialism, in P.A. OHara (Ed.), International Encyclopedia of Public Policy: Volume 3―Global Governance and Development. GPERU: Perth, pp. 351-366.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Marangos, J., (2009), Transition Economies, in P.A. OHara (Ed.), International Encyclopedia of Public Policy: Volume 1―Global Governance and Development. GPERU: Perth, pp. 475-489

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Marangos J., (2009), Labor during Transition: A Radical Institutional Approach in Frederic S. Lee and Jon Bekken (eds), Radical Economics and Labor: Essays Inspired by the IWW Centennial, Routledge, Abingdon, UK, pp.143-58.

   2008

   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), Transitional Economies, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 533-4
   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), Exchange Rates, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 37-40
   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), International Monetary Fund, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 95-6
   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), Market Economy, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 604-5
   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), Money Laundering, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 263
   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), Private Sector, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 480-1
   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), Business, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 400-3
   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), Enterprise, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 598-600
   • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), Trade Bilateral, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 414-5

   2007

   • Marangos J., (2007), Alternative International Trade Policies and the Role of Foreign Aid for Transition Economies, in Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas and Jana Kubicova (eds), Industries and Markets in Central and Eastern Europe, Ashgate, Burlington VA, pp.103-15
   • Marangos J., (2004), Alternative Economic Models of Transition, Ashgate, Burlington VA. Reprint (2007) in paperback as Alternative Political Economy Models of Transition, Transaction Publishing
   • Bitzenis, A., and J. Marangos, (2007), The Economics of Transition, Stamoulis Publications, Athens, Greece (in Greek)

   2005

   • Marangos J., (2005), A Political Economy Approach to Transition from Command to Markets, in Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, and Jana Kubicová (eds.), Business Opportunities in Slovakia and Central Europe, Iura, Bratislava. A book sponsored by the American Chamber of Commerce in Slovakia, pp.21-33

   2004

   • Marangos J., (2004), Transformation To The Market in Eastern Europe, Former Soviet Union and Asia, in OHara P. (ed), Global Political Economy and the Wealth of Nations: Performance, Institutions, Problems and Policies, Routledge, London, pp.105-126

   1999

   • Marangos J., (1999), The Rise and the Fall of the Stalinist Economic System: A Social Science Perspective in Dahiya, S.B. (ed), The Current State of Economic Science, Spellbound Publications, Rohtak, pp.2685-2705
   • Επιστημονικά Περιοδικά (73 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Marangos, J., Astroulakis, Ν. and E. Triarchi (forthcoming), “The Advancement of Development Ethics”, Panoeconomicus.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Marangos, J., and E. Triarchi (forthcoming), “Students’ Comprehension of the Greek Economic Crisis through an Introductory Macroeconomics Course”, Panoeconomicus, Advance online publication, 1-30,

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Marangos, J., Triarchi, E., Anthrakidis, T., Nestoroudi, A. and Dimitriadou, A. (forthcoming), "Inward and Outward FDI and the Shadow Economy during the Greek Economic Crisis". Int. J. of Economics and Business Research.

    2020

    • Marangos, J., (2020), “An Institutional Perspective to International Development”, International Journal of Economics and Business Research, Vol. 19, No. 2, pp. 203–222
    • Marangos, J. and Triarchi, E. (2020) “Teaching the Greek financial crisis in an introductory macroeconomics course: university students’ perceptions”, International Journal of Education Economics and Development, Vol. 11, No. 3, pp. 225–243.

    2019

    • Marangos, J., (2019), “Teaching Introductory Macroeconomics during The Greek Financial Crisis”, International Journal of Social Economics, Vol. 46 No. 8 pp. 1032-45.
    • Marangos, J., (2019), “How introductory macroeconomics should be taught after the global financial crisis: data from Greek university students”, International Journal of Pluralism and Economics Education, Vol. 10, No. 2, pp.155–170.
    • Marangos, J., Astroulakis, Ν. and E. Triarchi (2019), “The Philosophical Roots of Development Ethics” International Journal of Social Economics, Vol. 64, No. 4, pp.523-31.

    2018

    • Marangos, J., (2018), 2018 Clarence Ayres Scholar, “An Institutional Riposte to the ‘After the Washington Consensus’”, Journal of Economic Issues, Vol. 52, No. 2, pp.323-35.

    2016

    • Alfa, M. and Marangos, J. (2016) “An empirical appraisal of the role of money in Nigerian politics”, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 9, No. 1, pp.65–88.

    2014

    • Marangos J., (2014), A Keynesian Alternative to the Washington Consensus Policies for International Development, International Journal of Trade and Global Markets, Vol. 7, No. 1, pp.67-85

    2013

    • Marangos, J., Fourmouzi, V. and Koukouritakis, M. (2013), Factors that Determine the Decline in University Student Enrolments in Economics in Australia: An Empirical Investigation, Economic Record, Vol. 89, No.285, pp.255-70

    2012

    • Marangos, J., (2012), The Discouraged-Business-Major Hypothesis: Policy Implications, Education Economics, Vol. 20, No. 4, pp. 430-46
    • Marangos, J., (2012), The Post Keynesian Retort to the After Washington Consensus, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 34, No. 4, pp. 583-609

    2011

    • Marangos, J., (2011), Social Change versus Transition: The Political Economy of Institutions and Transitional Economies, Forum for Social Economics, Special issue edited by Phillip OHara, Vol. 40, No. 1, pp. 119-37

    2010

    • Marangos J. and N. Astroulakis, (2010), The Aristotelian Contribution to Development Ethics, Journal of Economic Issues, Vol. XLIV No. 2, pp. 551-8

    2009

    • Marangos, J., (2009), An Institutional and Economic Complexity Approach to the Development of Agricultural Interest Groups in Australia, Journal of Economic Issues, Vol. XLIII, No. 1, pp. 43-68
    • Marangos, J., (2009), What Happened to the Washington Consensus? The Evolution of International Development Policy, Journal of Socio-Economics, Vo. 38, No.1, pp. 197-208
    • Marangos, J., (2009), The Evolution of the Term Washington Consensus, Journal of Economic Surveys, Vol. 23, No. 2, pp. 350-384
    • Bitzenis A. and J. Marangos, (2009), The Impact Of Adverse Initial Conditions And The Resulting Speed And Sequence Of Reforms In Determining The Delayed EU Membership Of Bulgaria, Social Science Journal, Vol. 46, No. 1, pp. 70-88
    • Marangos, J., and N. Astroulakis, (2009), The Institutional Foundation of Development Ethics, Journal of Economic Issues, Vol. XLIII, No. 2, pp. 381-8
    • Bitzenis A., Misic, A., J. Marangos and A. Andronikidis, (2009), The role of banking reform policy in transition economies: delayed reforms for the case of Serbia, Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.2, No.2, pp.175-98

    2008

    • Bitzenis A., Misic, A., J. Marangos and A. Andronikidis, (2008), Evaluating the Banking Reforms in Serbia Using Survey Results, Studies in Economics and Finance, Vol. 25, No. 1, pp. 49-71
    • Marangos, J. (2008), Thomas Paine (1737-1809) and Thomas Spence (1750-1814) on Land Ownership, Land Taxes and the Provision of Citizens Dividend, International Journal of Social Economics, Vo.34, No.5, pp. 313-325, (Lead Article)
    • Bitzenis A. and J. Marangos (2008), The Role of Risk as an FDI Barrier to Entry during Transition: The Case of Bulgaria, Journal of Economic Issues, Vol. XLII, No. 2, pp. 499-508
    • Figart D.M. and J. Marangos, (2008), Introduction to Living Standard and Social Well-Being, Review of Social Economy, Vo. LXVI, No. 1, pp. 1-5
    • Marangos, J., (2008), The Evolution of the Anti-Washington Consensus Debate: From Post-Washington Consensus to After the Washington Consensus, Competition & Change: The Journal of Global Business and Political Economy, Vol. 12, No. 3, pp. 227-44

    2007

    • Marangos, J., (2007), Was Shock Therapy Consistent with the Washington Consensus?, Comparative Economic Studies, Vol. 49, No. 1, pp. 32-58. With a comment by John Williamson (2007), Shock Therapy and the Washington Consensus: A Comment, Comparative Economic Studies, Vol. 49, No. 1, pp. 59-60
    • Bitzenis A. and J. Marangos (2007), Globalization and the Integration-Assisted Transition in Central and Eastern European Economies, Journal of Economic Issues, Vol. XLI, No. 2, pp. 427-34
    • Marangos J. and S. Alley, (2007), Effectiveness of Concept Maps in Economics: Evidence from Australia and USA, Learning and Individual Differences Journal of Psychology and Education, Vol. 17, No. 2, pp. 193-9
    • Marangos, J., (2007), The Shock Therapy Model of Transition, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.1, No.1, pp. 88-123, reprinted as the lead chapter in Gadziyev S.G., D. Grundey, Y. Bilan and B.S. Sergi (2009), Business Development and Markets in the European Economic Area, Foundation of International Studies, Kyiv, Ukraine, pp.19-50
    • Bitzenis A., J. Marangos and A. Andronikidis, (2007), The Interaction of International Trade and Foreign Direct Investment (FDI) under Decisive Institutional Reforms in Bulgaria, International Journal of Trade and Global Markets, Vol. 1, No. 1, pp. 69-88
    • Bitzenis A. and J. Marangos (2007), The Monetary Model of Exchange Rate Determination: The Case of Greece (1974-1994), International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 1, No. 1, pp. 57-88
    • Bitzenis, A., Marangos, J., and Nuskova V. (2007), Motives for Foreign Direct Investment in the Manufacturing Sector in the FYR Macedonia, Post-Communist Economies, Vol. 19, No. 4, pp. 505-27

    2006

    • Marangos, J., (2006), Contrasting Primitive Conceptions of Basic Income Guarantee, International Journal of Environment, Workplace and Employment, Vol. 2, No. 1, pp. 6-20
    • Marangos, J., (2006), Was there an Optimum Model of Transition?, Global Business & Economics Review Special Issue The Political Economy of Transition, Vol. 8, No. 1-2, pp. 133-60
    • Marangos, J., (2006), Introduction-The Political Economy of Transition, Global Business & Economics Review Special Issue The Political Economy of Transition, Vol. 8, No. 1-2, pp. 1-5
    • Marangos, J., (2006), Were the Chinese Reforms a Feasible Alternative to Transition Economies, International Journal of Social Economics, Vol. 33, No. 3, pp. 221-40
    • Marangos, J., (2006), Developing a Civilized Society in Transition Economies: The Post Keynesian Paradigm, Journal of Socio-Economics, Vol. 35, No. 4, pp. 660-81
    • Marangos, J., (2006), Changing Students' Perception of Economics by Facilitating Their Transition to University, International Journal of Learning and Change, Vol. 1, No. 3, pp. 329-44
    • Marangos J. and S. Alley, (2006), A Comparative Political Economy Approach to Farming Interest Groups in Australia and USA, The American Journal of Economics and Sociology, Vol.65, No.3, pp.497-524. Reprinted in L. Moss (ed), Natural Resources, Taxation & Regulation: Unusual Perspectives on a Classic Topic, Blackwell Publishing, Malden MA, pp. 25-52
    • King J. and J. Marangos, (2006), Two Arguments for Basic Income: Thomas Paine and Thomas Spence, History of Economic Ideas, Vol. XIV, No. 1, pp. 55-71
    • Marangos, J., (2006), Was Market Socialism a Feasible Alternative for Transition Economies?, International Journal of Political Economy, Vol.35, No. 3, pp.64-88
    • Marangos, J., (2006-7), John Rogers Commons on Power, International Journal of Political Economy, Vol.35, No.4, pp. 50-66

    2005

    • Marangos, J., (2005), Why China is a High Lambda Society?, Journal of Economic Issues, Vo. 39, No. 4, pp. 933-50
    • Marangos, J., (2005), A Political Economy Approach to the Neoclassical Gradualist Model of Transition, Journal of Economic Surveys, Vol. 19, No. 2, pp. 263-293
    • Marangos, J., (2005), Alternative Paths to the Transition Process, International Journal of Social Economics, Vol. 32, No. 4, pp.307-24
    • Marangos J. and C. Williams, (2005), The Impact of Drought on Uncertainty and Agricultural Investment in Australia, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 27, No. 4, pp. 575-94
    • Marangos, J., (2005), Shock Therapy and its Consequences in Transition Economies, Development, Vol. 42, No. 2, pp. 70-8
    • Marangos, J., (2005), Alternative Models of Transition and Institutional Development, Global Business & Economics Review, Vo. 7, No. 4, pp. 390-408

    2004

    • Marangos, J., (2004), Was Shock Therapy Consistent with Democracy?, Review of Social Economy, Vol. LXII, No. 2, pp. 221-43
    • Marangos, J., (2004), A Post Keynesian Approach to the Transition Process, Eastern Economic Journal, Vol. 30, No. 3, pp. 441-65
    • Marangos, J., (2004), Modeling the Privatization Process in Transition Economies, Oxford Development Studies, Vol. 32, No. 4, pp. 585-604
    • Marangos, J., (2004), Social Dividend Versus Basic Income Guarantee in Market Socialism, International Journal of Political Economy, Vol. 34, No. 3, pp. 20-40

    2003

    • Marangos, J., (2003), Price Liberalization, Monetary and Fiscal Policies for Transition Economies: A Post Keynesian Perspective, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 25, No. 3, pp. 449-70
    • Marangos, J., (2003), Global Transition Strategies in Eastern Europe: Moving to Market Relations, Development, Vol. 46, No. 1, pp. 112-7
    • Marangos, J., (2003), A Political Economy Methodology in Modeling the Transition Process, Global Business & Economics Review, Vo. 5, No. 2, pp. 197-225
    • Marangos, J., (2003), Was Shock Therapy Really A Shock?, Journal of Economic Issues, Vol. 37, No. 4, pp. 943-66
    • Marangos, J., (2003), The Effectiveness of Concept Maps In Introductory Microeconomics, Economic Papers, Vol. 22, No. 4, pp. 74-82
    • Marangos, J., (2003), Alternative Politico-Economic Models of Transition, Journal of Economic and Social Policy, Vol. 8, No. 1, pp. 52-71

    2002

    • Marangos, J., (2002), The Political Economy of Shock Therapy, Journal of Economic Surveys, Vol. 16, No. 1, February, pp. 41-76
    • Marangos, J., (2002), A Political Economy Approach to the Neoclassical Model of Transition, The American Journal of Economics and Sociology, Vol. 61, No. 1, January, pp. 259-276, reprinted in L.S. Moss (ed), The New Political Economies, Malden, Blackwell Publishers, pp. 259-276
    • Marangos, J., (2002), A Survey of the Value University Students Place on Economics, Economic Papers, Vol. 21, No. 3, pp. 80-93
    • Marangos, J., (2002), How University Students Were Planning To Study Introductory Microeconomics? Were Their Study Plans Realized?, Economic Papers, Vo. 21, No. 2, pp. 45-60
    • Marangos, J., (2002), A Post Keynesian Critique of Privatisation Policies in Transition Economies, Journal of International Development, Vol. 14, No. 5, pp. 573-89
    • Marangos, J., (2002), Alternative Methods of Institutional Development for Transition Economies, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 158, No. 3, pp. 483-513
    • Marangos, J., (2002), Preventive Therapy: The Neoclassical Gradualist Model of Transition from Central Administration to Market Relations, Carl Beck Papers in Russian and Eastern European Studies, University of Pittsburgh, No. 1604, October

    2001

    • Ward, I., G. Crosling and J. Marangos, (2001), The Effectiveness of the Orientation Tutorial: Some Further Results, Economic Papers, Vol. 20, No. 1, pp. 85-88
    • Marangos, J., (2001), A Post Keynesian Approach to Institutional Development in Transition Economies, Journal of Economics and Social Policy, Vol. 5, No. 2, pp. 58-71
    • Marangos, J., (2001), International Trade Policies for Transition Economies: The Post Keynesian Alternative, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 23, No. 4, Summer, pp. 689-704

    2000

    • Ward, I., G. Crosling and J. Marangos, (2000), Encouraging Positive Perceptions of Economics: The Effectiveness of the Orientation Tutorial, Economic Papers, Vol. 19, No. 3, pp. 76-86
    • Marangos, J., (2000), The Effectiveness of Collaborative Problem-Solving Tutorials in Introductory Microeconomics, Economic Papers, Vol.19, No. 4, pp. 33-41
    • Marangos, J., (2000-1), A Post Keynesian View of Transition to Market Capitalism: Developing a Civilized Society, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 23, No. 2, pp. 299-309
    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • Bitzenis A., J. Marangos and S. Passadis, (2014), “Preliminary Results of A Pilot Test From A Questionnaire Survey Regarding The Role Of Shadow Economy And Corruption In Greece”, Global Business & Economics Anthology, March, pp.109-21.

     2005

     • Marangos J., (2005), A Political Economy Approach to the Chinese Model of Transition in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2005, pp.74-83

     2004

     • Marangos J., (2004), Alternative Perspective to Social Policy during Transition in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2004, pp.684-93

     2003

     • Marangos J., (2003), The Value of Studying Economics in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2003, pp. 425-30
     • Marangos J., (2003), The Role of Markets in Institutional Development for Transition Economies in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2003, pp. 386-89

     2000

     • Marangos J., (2000), Advancing Student Learning Introducing Collaborative Problem-Solving Tutorials in Introductory Microeconomics in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2000, pp.113-121

     1999

     • Marangos J., (1999), Europe in Transition in Kantarelis D., (ed), Business & Economics for the 21st Century- Volume III, Business and Economic Society International, Worcester, pp.423-431

     1998

     • Marangos J., (1998), Why the Gorbachev Reforms Fail? in Kantarelis D., (ed), Business & Economics for the 21st Century- Volume II, Business and Economic Society International, Worcester, pp.430-7

     1997

     • Marangos J. (1997), Market and Political Freedom in Kantarelis D., (ed), Business & Economics for the 21st Century- Volume I, Business and Economic Society International, Worcester, pp. 162-7
     • Άλλα (52 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • 12-13, April 2019: Marangos, J., Triarchi, Ei., Anthrahidis, Th., Nestoroudi, A., “Political Economy, inward FDI and Western Balkans - EU Accession”. Conference of Hellenic Society of International Law & International Relations Under the Auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos, Thessaloniki Greece.

      2016

      • 10-12 June 2016: 1st International Conference in Contemporary Social Sciences, Rethymno, Crete. Paper: “Teaching Introductory Macroeconomics during the Greek Financial Crisis”.
      • 20-22 May 2016: International Conference for International Business, Thessaloniki, Greece. Paper: “An Institutional Riposte to the ‘After the Washington Consensus’”.

      2015

      • 22-24 May 2015: International Conference for International Business, Thessaloniki, Greece. Paper: “Theories of International Development: The Heterodox Alternatives”.

      2013

      • 4-6 January 2013, ASSA Meeting, Association for Evolutionary Economics, San Diego, Paper: Realistic Economic Development Policy Today: What Does Really Matter? John Marangos and Nikolaos Karagiannis (Winston-Salem State University)
      • 6-9 July 2013, Business and Economics Society International Conference, Monte Carlo. Paper: Preliminary Results from a Questionnaire Survey for the Role of the Shadow Economy and Corruption in Greece: First Results from a Pilot Project, Aristidis Bitzenis, John Marangos, and Spiridon Passadis

      2012

      • 5-8 January 2012, ASSA Meeting, Association for Evolutionary Economics, Chicago, Paper: The Economic System from Social Science Perspective: Consistency and Viability
      • 11-14 April 2012, Western Social Science Association, Association for Institutional Thought, Houston, Paper: Factors that Determine the Decline in University Student Enrolments in Economics in Australia: An Empirical Investigation John Marangos, Vasiliki Fourmouzi, and Minoas Koukouritakis, University of Crete
      • 17-21 June 2012, First International Social Inquiry Conference, Bursa Turkey, Paper: The Economic System from Social Science Perspective: Consistency and Viability

      2011

      • 6-9 January 2011, ASSA Meeting, Association for Evolutionary Economics, Denver, Paper: After the Washington Consensus: The Post Keynesian Alternative

      2010

      • 2-5 January 2010, ASSA Meeting, Organizer and Chair of the Joint Session Association for Social Economics and Association of Evolutionary Economics, Denver, Paper: The Development Ethics Perspective of a Good Society
      • 7-9 July 2010, History of Economic Thought Society Australia, Sydney, Paper: Williamson's Retort to the Critics: From the After to the Amended Washington Consensus
      • 10-12 September 2010, International Initiative for the Promotion of Political Economy (IIPPE) & Greek Scientific Association of Political Economy, at the University of Crete, Paper: The Post Keynesian Response to the After Washington Consensus
      • 24-26 September 2010, 16th Workshop on Alternative Economic Policy in Europe at the University of Crete, Paper: The Post Keynesian Retort to the After Washington Consensus

      2009

      • 3-5 January 2009, ASSA Meeting, Association of Evolutionary Economics, San Francisco. Paper: The Institutional Foundation of Development Ethics
      • 23-26 April 2009, 13th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought Thessaloniki, University of Macedonia, Greece. Paper: Ron Stanfield's Contribution to Institutions and Transitional Economies

      2008

      • 4-6 January 2008, ASSA Meeting, Association of Evolutionary Economics, New Orleans. Paper: The Role of Risk as an FDI Barrier to Entry during Transition: The Case of Bulgaria
      • June 29-July 1, 2008, 10th International Post Keynesian Conference Kansas City, Missouri. Paper: After the Washington Consensus: The Post Keynesian Alternative

      2007

      • 3-5 January 2007, ASSA Meeting, Association of Evolutionary Economics, Chicago. Paper: Globalization and the Integration-Assisted Transition in Central and Eastern European Economies
      • 11-14 April, 2007, Association for Institutional Thought Annual Meeting, Calgary Alberta Canada, Paper: The Discouraged-Business-Major Hypothesis: Empirical Evidence
      • 7-9 June, 2007, Twelfth World Congress of Social Economics, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, Paper: Effectiveness Of Concept Maps In Economics: Evidence From Australia And USA
      • 14-16 September, 2007, First International Research Workshop in Political Economy, University of Crete, Rethymno, Greece. Paper: Was Shock Therapy consistent with the Washington Consensus?

      2006

      • 5 January 2006, The Great Capitalist Restoration, Disembedded Economy & Nurturance Gap, A Festschrift Celebration for James Ronald Stanfield, Boston MA. Paper: Social Change versus Transition: The Political Economy of Institutions and Transitional Economies
      • 6-9 January 2006, ASSA Meeting, Association of Social Economics, Boston MA. Paper: Basic Capital, Basic Income Guarantee and Basic-Liveable Income Guarantee: A Historical Perspective.
      • February 24-26, 2006, Eastern Economic Association, Philadelphia. Paper: A Historical Account of the Distinction Between Basic Income and Basic Livable Income Guarantee
      • 19-22 April, 2006, Association for Institutional Thought Annual Meeting, Phoenix, Paper: What Factors Determine the Decline in Student Enrolments in Economics in Australia?
      • 19-22 April, 2006, Association for Institutional Thought Annual Meeting, Phoenix, Paper: FDI, International Trade and Institutional reform in Bulgaria by Bitzenis A., J. Marangos and A. Andronikidis.
      • 18-23 June, 2006, Interdisciplinary Graduate Summer Workshop, Kansas City, Missouri. Paper: A Post Keynesian Approach to the Transition Process
      • 15-18 September 2006, 9th International Post Keynesian Conference. Paper: The Impact of Economics for a Civilized Society on Economic Thought

      2005

      • 7-9 January, 2005, ASSA Meeting, Association of Social Economics, Philadelphia, Paper: The Evolution of the Term Washington Consensus
      • 4-6 March, 2005, Eastern Economic Association, New York. Paper: Paine and Spence on Basic Income Guarantee
      • 13-16 April, 2005, Association for Institutional Thought Annual Meeting, Albuquerque, NM, Paper: An Institutional Approach to the Development of Agricultural Interest Groups in Australia
      • 15-17 September, 2005, Radical Economics in the 20th Century: Radical Economics and the Labor Movement, Kansas City, IMKC. Paper: Labor During Transition: An Institutional Approach

      2004

      • 5 April 2004, Seminal Series, Department of Agricultural and Resource Economics, CSU. Paper: The Impact of Drought on Uncertainty and Agricultural Investment in Australia
      • 21-24 April 2004 , Association for Institutional Thought Annual Meeting, Salt Lake City, Utah. Paper: Alternative Models of Transition and Institutional Development
      • 27-30 September, 2004, International College Teaching Methods and Styles Conference, Reno, NV. Paper: A Comparative Approach to the Effectiveness of Concept Maps in Principles of Microeconomics Between Australian and USA Students with S.Alley

      2002

      • 3 May 2002, Russia: Ten Years of Post-Communist Reforms, University of Melbourne. Paper: Was Shock Therapy Really a Shock?
      • 9-10 December 2002, Australian Society of Heterodox Economist Conference, Sydney. Paper: A Market Socialist Model of Transition

      2001

      • 10 May 2001, Department of Economics, University of Newcastle, Seminar Series. Paper: A Post-Keynesian Model of Transition
      • 11 May 2001, Department of Economics, University of Newcastle, Seminar Series. Paper: The Value of Studying Economics: A Student Survey
      • 9-10 July 2001, 8th Annual Teaching Economics Conference, RMIT, Melbourne. Paper: The Value Australian Students Place on Studying Economics
      • 23-26 September 2001, 30th Conference of Economists, University of Western Australia, Perth. Paper: How University Students were Planning To Study Introductory Microeconomics? Where their Study Plans Realised?
      • 14-16 November 2001, Eighth International Karl Polanyi Conference: Economy and Democracy. National Autonomous University of Mexico, Mexico City. Paper: Was Shock Therapy Consistent with Democracy

      2000

      • 11-16 January 2000, 4th Biennial Conference Pacific Rim Economies at the New Millennium, Coordinated by Western Economic Association International, Sydney. Paper: Alternative Methods of Institutional Development for Transition Economies.
      • 20-21 June 2000, Sixth Annual Conference, Corporate and Organisational Restructuring, Centre for Research into East European Business and other Transforming Economies, Missenden Abbey Management Centre, Great Missenden, Buscks, London. Paper: The Political Economy of Transition: Why the Shock Therapy Model Was Short-lived?

      1999

      • 26-30 September 1999, 28th Conference of Economists, Melbourne. Paper: A Post Keynesian Model of Transition from Central Administration to Market
      • 16-18 December 1999, Conference on European Integration and Economies of Transition, Chios, Greece. Paper: The Failure of the Shock Therapy Model: A Political Economy Approach

      1998

      • 27 Sept-3 October 1998, 27th Conference of Economists, Sydney. Paper: The Political Economy of Shock Therapy

      1997

      • 12-14 March 1997, 33rd Annual Meeting, Midwest Business Administration Association, Chicago, USA. Paper: Models of Transition for Russia and Eastern Europe

      1996

      • 1996, Deakin University, Burwood Campus, Transitional Economics Seminar. Paper: Conceptualising the Transition Problem
      • 27-28 June 1996, Five Years since the Fall of the Soviet Union. Centre for Russian and Euro-Asian Studies, University of Melbourne. Paper: The Rise and The Fall of the Stalinist Economic System

      1992

      • 1992, Staff seminar series Faculty of Business, R.M.I.T. Coburg Campus. Paper: The Gorbachev Reforms in a Historical Context