Μαραγκός Ιωάννης
 • 2310-891712
 • marangos uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, Κ122

  Μαραγκός Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό LaTrobe University
  • Μάστερς Monash University
  • Πτυχίο ΑΣΣΟΕΕ
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα
  • Πολιτική Οικονομία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ (Κ., ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ)
   (ΒΣ0719)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εστιάζεται στο οικονομικό περιβάλλον της Κεντρικής, Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης μετά την κατάρρευση του κεντρικά σχεδιασμένου σοσιαλισμού. Εξετάζονται η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς και οι αρνητικές συνθήκες της μετάβασης, η κατάρρευση της ΚΟΜΕΚΟΝ και του διεθνούς εμπορίου, ιδιωτικοποιήσεις, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, παγκοσμιοποίηση, αναζήτηση κινήτρων στη βαλκανική ενδοχώρα. Επίσης αναλύονται μελέτες περιπτώσεων (casestudies).

  • ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ (Κ. ΑΝ. ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ)
   (ΒΣ0217-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα διερευνά τη μέχρι σήμερα εμπειρία των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης από την κατάρρευση του συστήματος της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας το 1989 και το πέρασμά τους στο σύστημα της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται η οικονομική διάσταση της μετάβασης μέσα από το πρίσμα της επίτευξης τόσο της βραχυχρόνιας όσο και της μακροχρόνιας μακροοικονομικής ισορροπίας, καθώς και της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της οικονομικής ανάπτυξης. Κατά πρώτον, προσεγγίζονται τα στάδια της μετάβασης βάσει της εξέλιξης των μακροοικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την ανάλυση της οικονομικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόσθηκαν. Η μελέτη του φαινομένου ολοκληρώνεται με την ανάλυση των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων των χωρών της περιοχής, καθώς και ειδικών θεμάτων, όπως οι άμεσες ξένες επενδύσεις και η ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, εξετάζεται η πορεία της σύγκλισης των οικονομιών των χωρών της περιοχής προς τις «παλαιές» χώρες της ΕΕ, καθώς και η επίδραση της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην περιοχή

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Κ. ΑΝ. ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ)
   (ΒΣ0646)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας με βάση την οποία μπορούμε να συγκρίνουμε οικονομικά συστήματα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται μας παρέχει τις συνθήκες, με βάση τις οποίες μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο ένα οικονομικό σύστημα είναι «συνεπές και βιώσιμο». Εφαρμόζουμε αυτές τις συνθήκες για να ερευνήσουμε εάν τα οικονομικά σοσιαλιστικά συστήματα είχαν τις προϋποθέσεις να είναι «συνεπή και βιώσιμα». Τα σοσιαλιστικά οικονομικά συστήματα που εξετάζονται υπό μορφή διαλέξεων είναι το κεντρικά διοικούμενο οικονομικό σύστημα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η μεταρρύθμιση του 1965 των Liberman-Kosygin, οι μεταρρυθμίσεις του Gorbachev και η πρώην Γιουγκοσλαβία.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Marangos, J. and Karagiannis, (2013), Toward a Good Society in the Twenty-first Century: Principles and Policies, Palgrave, New York
   • Marangos J., (2013), Consistency and Viability of Capitalist Economic Systems, Palgrave, New York
   • Marangos J., (2013), Consistency and Viability of Socialist Economic Systems, Palgrave, New York
   • Marangos J., (2013), Consistency and Viability of Islamic Economic Systems and the Transition Process, Palgrave, New York
   • Marangos J. (2013), Comparative Economic Systems, Methexis, Thesaloniki, (in Greek)

   2012

   • Marangos J., (2012), (ed.), Alternative Perspectives of a Good Society, Palgrave, New York

   2011

   • Figart D. and J. Marangos, (eds), (2011), Living Standards and Social Well-Being, Routledge

   2007

   • Marangos J., (2004), Alternative Economic Models of Transition, Ashgate, Burlington VA. Reprint (2007) in paperback as Alternative Political Economy Models of Transition, Transaction Publishing
   • Bitzenis, A., and J. Marangos, (2007), The Economics of Transition, Stamoulis Publications, Athens, Greece (in Greek)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (63 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2014

    • Marangos J., (2014), “A Keynesian Alternative to the Washington Consensus Policies for International Development”, International Journal of Trade and Global Markets, Vol. 7, No. 1, pp.67–85

    2013

    • Marangos, J., Fourmouzi, V. and Koukouritakis, M. (2013), “Factors that Determine the Decline in University Student Enrolments in Economics in Australia: An Empirical Investigation”, Economic Record, Vol. 89, No.285, pp.255-70

    2012

    • Marangos, J., (2012), “The ‘Discouraged-Business-Major Hypothesis’: Policy Implications”, Education Economics, Vol. 20, No. 4, pp. 430-46
    • Marangos, J., (2012), “The Post Keynesian Retort to the ‘After Washington Consensus’”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 34, No. 4, pp. 583-609

    2011

    • Marangos, J., (2011), “Social Change versus Transition: The Political Economy of Institutions and Transitional Economies”, Forum for Social Economics, Special issue edited by Phillip O’Hara, Vol. 40, No. 1, pp. 119-37

    2010

    • Marangos J. and N. Astroulakis, (2010), “The Aristotelian Contribution to Development Ethics”, Journal of Economic Issues, Vol. XLIV No. 2, pp. 551-8

    2009

    • Marangos, J., (2009), “An Institutional and Economic Complexity Approach to the Development of Agricultural Interest Groups in Australia”, Journal of Economic Issues, Vol. XLIII, No. 1, pp. 43-68
    • Marangos, J., (2009), “What Happened to the Washington Consensus? The Evolution of International Development Policy’, Journal of Socio-Economics, Vo. 38, No.1, pp. 197-208
    • Marangos, J., (2009), “The Evolution of the Term Washington Consensus”, Journal of Economic Surveys, Vol. 23, No. 2, pp. 350–384
    • Bitzenis A. and J. Marangos, (2009), “The Impact Of Adverse Initial Conditions And The Resulting Speed And Sequence Of Reforms In Determining The Delayed EU Membership Of Bulgaria”, Social Science Journal, Vol. 46, No. 1, pp. 70–88
    • Marangos, J., and N. Astroulakis, (2009), “The Institutional Foundation of Development Ethics”, Journal of Economic Issues, Vol. XLIII, No. 2, pp. 381-8
    • Bitzenis A., Misic, A., J. Marangos and A. Andronikidis, (2009), “The role of banking reform policy in transition economies: delayed reforms for the case of Serbia”, Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.2, No.2, pp.175-98

    2008

    • Bitzenis A., Misic, A., J. Marangos and A. Andronikidis, (2008), “Evaluating the Banking Reforms in Serbia Using Survey Results”, Studies in Economics and Finance, Vol. 25, No. 1, pp. 49-71
    • Marangos, J. (2008), “Thomas Paine (1737-1809) and Thomas Spence (1750-1814) on Land Ownership, Land Taxes and the Provision of Citizens Dividend”, International Journal of Social Economics, Vo.34, No.5, pp. 313-325, (Lead Article)
    • Bitzenis A. and J. Marangos (2008), “The Role of Risk as an FDI Barrier to Entry during Transition: The Case of Bulgaria”, Journal of Economic Issues, Vol. XLII, No. 2, pp. 499-508
    • Figart D.M. and J. Marangos, (2008), “Introduction to Living Standard and Social Well-Being”, Review of Social Economy, Vo. LXVI, No. 1, pp. 1-5
    • Marangos, J., (2008), “The Evolution of the Anti-Washington Consensus Debate: From “Post-Washington Consensus” to “After the Washington Consensus”, Competition & Change: The Journal of Global Business and Political Economy, Vol. 12, No. 3, pp. 227-44

    2007

    • Marangos, J., (2007), “Was Shock Therapy Consistent with the Washington Consensus?”, Comparative Economic Studies, Vol. 49, No. 1, pp. 32-58. With a comment by John Williamson (2007), “Shock Therapy and the Washington Consensus: A Comment”, Comparative Economic Studies, Vol. 49, No. 1, pp. 59-60
    • Bitzenis A. and J. Marangos (2007), “Globalization and the Integration-Assisted Transition in Central and Eastern European Economies”, Journal of Economic Issues, Vol. XLI, No. 2, pp. 427-34
    • Marangos J. and S. Alley, (2007), “Effectiveness of Concept Maps in Economics: Evidence from Australia and USA”, Learning and Individual Differences Journal of Psychology and Education, Vol. 17, No. 2, pp. 193-9
    • Marangos, J., (2007), “The Shock Therapy Model of Transition”, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.1, No.1, pp. 88-123, reprinted as the lead chapter in Gadziyev S.G., D. Grundey, Y. Bilan and B.S. Sergi (2009), Business Development and Markets in the European Economic Area, Foundation of International Studies, Kyiv, Ukraine, pp.19-50
    • Bitzenis A., J. Marangos and A. Andronikidis, (2007), “The Interaction of International Trade and Foreign Direct Investment (FDI) under Decisive Institutional Reforms in Bulgaria”, International Journal of Trade and Global Markets, Vol. 1, No. 1, pp. 69-88
    • Bitzenis A. and J. Marangos (2007), “The Monetary Model of Exchange Rate Determination: The Case of Greece (1974-1994)”, International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 1, No. 1, pp. 57–88
    • Bitzenis, A., Marangos, J., and Nuskova V. (2007), “Motives for Foreign Direct Investment in the Manufacturing Sector in the FYR Macedonia”, Post-Communist Economies, Vol. 19, No. 4, pp. 505-27

    2006

    • Marangos, J., (2006), “Contrasting Primitive Conceptions of Basic Income Guarantee”, International Journal of Environment, Workplace and Employment, Vol. 2, No. 1, pp. 6-20
    • Marangos, J., (2006), “Was there an Optimum Model of Transition?”, Global Business & Economics Review Special Issue The Political Economy of Transition, Vol. 8, No. 1-2, pp. 133-60
    • Marangos, J., (2006), “Introduction-The Political Economy of Transition”, Global Business & Economics Review Special Issue The Political Economy of Transition, Vol. 8, No. 1-2, pp. 1-5
    • Marangos, J., (2006), “Were the Chinese Reforms a Feasible Alternative to Transition Economies”, International Journal of Social Economics, Vol. 33, No. 3, pp. 221-40
    • Marangos, J., (2006), “Developing a Civilized Society in Transition Economies: The Post Keynesian Paradigm”, Journal of Socio-Economics, Vol. 35, No. 4, pp. 660-81
    • Marangos, J., (2006), “Changing Students’ Perception of Economics by Facilitating Their Transition to University”, International Journal of Learning and Change, Vol. 1, No. 3, pp. 329-44
    • Marangos J. and S. Alley, (2006), “A Comparative Political Economy Approach to Farming Interest Groups in Australia and USA”, The American Journal of Economics and Sociology, Vol.65, No.3, pp.497-524. Reprinted in L. Moss (ed), Natural Resources, Taxation & Regulation: Unusual Perspectives on a Classic Topic, Blackwell Publishing, Malden MA, pp. 25-52
    • King J. and J. Marangos, (2006), “Two Arguments for Basic Income: Thomas Paine and Thomas Spence”, History of Economic Ideas, Vol. XIV, No. 1, pp. 55-71
    • Marangos, J., (2006), “Was Market Socialism a Feasible Alternative for Transition Economies?”, International Journal of Political Economy, Vol.35, No. 3, pp.64-88
    • Marangos, J., (2006-7), “John Rogers Commons on Power”, International Journal of Political Economy, Vol.35, No.4, pp. 50-66

    2005

    • Marangos, J., (2005), “Why China is a High Lambda Society?”, Journal of Economic Issues, Vo. 39, No. 4, pp. 933-50
    • Marangos, J., (2005), “A Political Economy Approach to the Neoclassical Gradualist Model of Transition”, Journal of Economic Surveys, Vol. 19, No. 2, pp. 263-293
    • Marangos, J., (2005), “Alternative Paths to the Transition Process”, International Journal of Social Economics, Vol. 32, No. 4, pp.307-24
    • Marangos J. and C. Williams, (2005), “The Impact of Drought on Uncertainty and Agricultural Investment in Australia”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 27, No. 4, pp. 575-94
    • Marangos, J., (2005), “Shock Therapy and its Consequences in Transition Economies”, Development, Vol. 42, No. 2, pp. 70-8
    • Marangos, J., (2005), “Alternative Models of Transition and Institutional Development”, Global Business & Economics Review, Vo. 7, No. 4, pp. 390-408

    2004

    • Marangos, J., (2004), “Was Shock Therapy Consistent with Democracy?”, Review of Social Economy, Vol. LXII, No. 2, pp. 221-43
    • Marangos, J., (2004), “A Post Keynesian Approach to the Transition Process”, Eastern Economic Journal, Vol. 30, No. 3, pp. 441-65
    • Marangos, J., (2004), “Modeling the Privatization Process in Transition Economies”, Oxford Development Studies, Vol. 32, No. 4, pp. 585-604
    • Marangos, J., (2004), “Social Dividend Versus Basic Income Guarantee in Market Socialism”, International Journal of Political Economy, Vol. 34, No. 3, pp. 20-40

    2003

    • Marangos, J., (2003), “Price Liberalization, Monetary and Fiscal Policies for Transition Economies: A Post Keynesian Perspective”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 25, No. 3, pp. 449-70
    • Marangos, J., (2003), “Global Transition Strategies in Eastern Europe: Moving to Market Relations”, Development, Vol. 46, No. 1, pp. 112-7
    • Marangos, J., (2003), “A Political Economy Methodology in Modeling the Transition Process’, Global Business & Economics Review, Vo. 5, No. 2, pp. 197-225
    • Marangos, J., (2003), “Was Shock Therapy Really A Shock?”, Journal of Economic Issues, Vol. 37, No. 4, pp. 943-66
    • Marangos, J., (2003), “The Effectiveness of Concept Maps In Introductory Microeconomics”, Economic Papers, Vol. 22, No. 4, pp. 74-82
    • Marangos, J., (2003), “Alternative Politico-Economic Models of Transition, Journal of Economic and Social Policy, Vol. 8, No. 1, pp. 52-71

    2002

    • Marangos, J., (2002), “The Political Economy of Shock Therapy”, Journal of Economic Surveys, Vol. 16, No. 1, February, pp. 41-76
    • Marangos, J., (2002), “A Political Economy Approach to the Neoclassical Model of Transition”, The American Journal of Economics and Sociology, Vol. 61, No. 1, January, pp. 259-276, reprinted in L.S. Moss (ed), The New Political Economies, Malden, Blackwell Publishers, pp. 259-276
    • Marangos, J., (2002), “A Survey of the Value University Students Place on Economics”, Economic Papers, Vol. 21, No. 3, pp. 80-93
    • Marangos, J., (2002), “How University Students Were Planning To Study Introductory Microeconomics? Were Their Study Plans Realized?”, Economic Papers, Vo. 21, No. 2, pp. 45-60
    • Marangos, J., (2002), “A Post Keynesian Critique of Privatisation Policies in Transition Economies”, Journal of International Development, Vol. 14, No. 5, pp. 573-89
    • Marangos, J., (2002), “Alternative Methods of Institutional Development for Transition Economies”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 158, No. 3, pp. 483-513
    • Marangos, J., (2002), “Preventive Therapy: The Neoclassical Gradualist Model of Transition from Central Administration to Market Relations”, Carl Beck Papers in Russian and Eastern European Studies, University of Pittsburgh, No. 1604, October

    2001

    • Ward, I., G. Crosling and J. Marangos, (2001), “The Effectiveness of the Orientation Tutorial: Some Further Results”, Economic Papers, Vol. 20, No. 1, pp. 85-88
    • Marangos, J., (2001), “A Post Keynesian Approach to Institutional Development in Transition Economies”, Journal of Economics and Social Policy, Vol. 5, No. 2, pp. 58-71
    • Marangos, J., (2001), “International Trade Policies for Transition Economies: The Post Keynesian Alternative”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 23, No. 4, Summer, pp. 689-704

    2000

    • Ward, I., G. Crosling and J. Marangos, (2000), “Encouraging Positive Perceptions of Economics: The Effectiveness of the Orientation Tutorial”, Economic Papers, Vol. 19, No. 3, pp. 76-86
    • Marangos, J., (2000), “The Effectiveness of Collaborative Problem-Solving Tutorials in Introductory Microeconomics”, Economic Papers, Vol.19, No. 4, pp. 33-41
    • Marangos, J., (2000-1), “A Post Keynesian View of Transition to Market Capitalism: Developing a Civilized Society”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 23, No. 2, pp. 299-309
    • Συνέδρια (54 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • 4-6 January 2013 , ASSA Meeting, Association for Evolutionary Economics, San Diego, Paper: “Realistic Economic Development Policy Today: What Does Really Matter?” John Marangos and Nikolaos Karagiannis (Winston-Salem State University)
     • 6-9 July 2013, Business and Economics Society International Conference, Monte Carlo. Paper: “Preliminary Results from a Questionnaire Survey for the Role of the Shadow Economy and Corruption in Greece: First Results from a Pilot Project”, Aristidis Bitzenis, John Marangos, and Spiridon Passadis

     2012

     • 5-8 January 2012 , ASSA Meeting, Association for Evolutionary Economics, Chicago, Paper: “The Economic System from Social Science Perspective: Consistency and Viability”
     • 11-14 April 2012, Western Social Science Association, Association for Institutional Thought, Houston, Paper: “Factors that Determine the Decline in University Student Enrolments in Economics in Australia: An Empirical Investigation” John Marangos, Vasiliki Fourmouzi, and Minoas Koukouritakis, University of Crete
     • 17-21 June 2012, First International Social Inquiry Conference, Bursa Turkey, Paper: “The Economic System from Social Science Perspective: Consistency and Viability”

     2011

     • 6-9 January 2011, ASSA Meeting, Association for Evolutionary Economics, Denver, Paper: “After the Washington Consensus: The Post Keynesian Alternative”

     2010

     • 2-5 January 2010 , ASSA Meeting, Organizer and Chair of the Joint Session Association for Social Economics and Association of Evolutionary Economics, Denver, Paper: “The Development Ethics Perspective of a Good Society”
     • 7-9 July 2010, History of Economic Thought Society Australia, Sydney, Paper: “Williamson’s Retort to the Critics: From the ‘After’ to the “Amended’ Washington Consensus”
     • 10-12 September 2010, International Initiative for the Promotion of Political Economy (IIPPE) & Greek Scientific Association of Political Economy, at the University of Crete, Paper: “The Post Keynesian Response to the ‘After Washington Consensus’”
     • 24-26 September 2010, 16th Workshop on Alternative Economic Policy in Europe at the University of Crete, Paper: “The Post Keynesian Retort to the ‘After Washington Consensus’”

     2009

     • 3-5 January 2009, ASSA Meeting, Association of Evolutionary Economics, San Francisco. Paper: The Institutional Foundation of Development Ethics”
     • 23-26 April 2009, 13th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought Thessaloniki, University of Macedonia, Greece. Paper: “Ron Stanfield’s Contribution to Institutions and Transitional Economies”

     2008

     • 4-6 January 2008 , ASSA Meeting, Association of Evolutionary Economics, New Orleans. Paper: “The Role of Risk as an FDI Barrier to Entry during Transition: The Case of Bulgaria”
     • June 29– July 1, 2008, 10th International Post Keynesian Conference Kansas City, Missouri. Paper: “After the Washington Consensus: The Post Keynesian Alternative”

     2007

     • 3-5 January 2007, ASSA Meeting, Association of Evolutionary Economics, Chicago. Paper: “Globalization and the Integration-Assisted Transition in Central and Eastern European Economies”
     • 11-14 April, 2007, Association for Institutional Thought Annual Meeting, Calgary Alberta Canada, Paper: “The ‘Discouraged-Business-Major Hypothesis’: Empirical Evidence”
     • 7-9 June, 2007, Twelfth World Congress of Social Economics, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, Paper: “Effectiveness Of Concept Maps In Economics: Evidence From Australia And USA”
     • 14-16 September, 2007, First International Research Workshop in Political Economy, University of Crete, Rethymno, Greece. Paper: “Was Shock Therapy consistent with the Washington Consensus?”

     2006

     • 5 January 2006, The Great Capitalist Restoration, Disembedded Economy & Nurturance Gap, A Festschrift Celebration for James Ronald Stanfield, Boston MA. Paper: “Social Change versus Transition: The Political Economy of Institutions and Transitional Economies”
     • 6-9 January 2006 , ASSA Meeting, Association of Social Economics, Boston MA. Paper: “Basic Capital, Basic Income Guarantee and Basic-Liveable Income Guarantee: A Historical Perspective”.
     • February 24-26, 2006, Eastern Economic Association, Philadelphia. Paper: “A Historical Account of the Distinction Between Basic Income and Basic Livable Income Guarantee”
     • 19-22 April, 2006, Association for Institutional Thought Annual Meeting, Phoenix, Paper: “What Factors Determine the Decline in Student Enrolments in Economics in Australia?”
     • 19-22 April, 2006, Association for Institutional Thought Annual Meeting, Phoenix, Paper: “FDI, International Trade and Institutional reform in Bulgaria” by Bitzenis A., J. Marangos and A. Andronikidis.
     • 18-23 June, 2006, Interdisciplinary Graduate Summer Workshop, Kansas City, Missouri. Paper: “A Post Keynesian Approach to the Transition Process”
     • 15-18 September 2006, 9th International Post Keynesian Conference. Paper: “The Impact of Economics for a Civilized Society on Economic Thought”

     2005

     • 7-9 January, 2005, ASSA Meeting, Association of Social Economics, Philadelphia, Paper: “The Evolution of the Term Washington Consensus”
     • 4-6 March, 2005, Eastern Economic Association, New York. Paper: “Paine and Spence on Basic Income Guarantee”
     • 13-16 April, 2005, Association for Institutional Thought Annual Meeting, Albuquerque, NM, Paper: “An Institutional Approach to the Development of Agricultural Interest Groups in Australia”
     • 15-17 September, 2005, Radical Economics in the 20th Century: Radical Economics and the Labor Movement, Kansas City, IMKC. Paper: “Labor During Transition: An Institutional Approach”

     2004

     • 5 April 2004, Seminal Series, Department of Agricultural and Resource Economics, CSU. Paper: “The Impact of Drought on Uncertainty and Agricultural Investment in Australia”
     • 21-24 April 2004 , Association for Institutional Thought Annual Meeting, Salt Lake City, Utah. Paper: “Alternative Models of Transition and Institutional Development”
     • 27-30 September, 2004, International College Teaching Methods and Styles Conference, Reno, NV. Paper: “A Comparative Approach to the Effectiveness of Concept Maps in Principles of Microeconomics Between Australian and USA Students” with S.Alley
     • 19-22 July, 2004, Business & Economics Society International, Rhodes, Greece. Paper: “Alternative Perspectives to Social Policy during Transition”

     2003

     • 24-28 July 2003, Business & Economics Society International Conference, San Francisco, USA. Papers: “The Role Of Markets In Institutional Development Of Transition Economies”, “The Value of Studying Economics”

     2002

     • 3 May 2002, Russia: Ten Years of Post-Communist Reforms, University of Melbourne. Paper: “Was Shock Therapy Really a Shock?”
     • 9-10 December 2002, Australian Society of Heterodox Economist Conference, Sydney. Paper: “A Market Socialist Model of Transition”

     2001

     • 10 May 2001, Department of Economics, University of Newcastle, Seminar Series. Paper: “A Post-Keynesian Model of Transition”
     • 11 May 2001, Department of Economics, University of Newcastle, Seminar Series. Paper: “The Value of Studying Economics: A Student Survey”
     • 9-10 July 2001, 8th Annual Teaching Economics Conference, RMIT, Melbourne. Paper: “The Value Australian Students Place on Studying Economics”
     • 23-26 September 2001, 30th Conference of Economists, University of Western Australia, Perth. Paper: “How University Students were Planning To Study Introductory Microeconomics? Where their Study Plans Realised?”
     • 14-16 November 2001, Eighth International Karl Polanyi Conference: “Economy and Democracy”. National Autonomous University of Mexico, Mexico City. Paper: “Was Shock Therapy Consistent with Democracy”

     2000

     • 11-16 January 2000, 4th Biennial Conference Pacific Rim Economies at the New Millennium, Coordinated by Western Economic Association International, Sydney. Paper: “Alternative Methods of Institutional Development for Transition Economies”.
     • 20-21 June 2000, Sixth Annual Conference, Corporate and Organisational Restructuring, Centre for Research into East European Business and other Transforming Economies, Missenden Abbey Management Centre, Great Missenden, Buscks, London. Paper: “The Political Economy of Transition: Why the Shock Therapy Model Was Short-lived?”
     • 22-26 July 2000, Business & Economics Society International Conference, Los Angeles, USA. Paper: “Advancing Student Learning Introducing Collaborative Problem-Solving Tutorials in Introductory Microeconomics”

     1999

     • 22-26 July 1999, 1999 Business & Economics Society International. Canary Islands, Spain. Paper: “Europe in Transition”
     • 26-30 September 1999, 28th Conference of Economists, Melbourne. Paper: “A Post Keynesian Model of Transition from Central Administration to Market”
     • 16-18 December 1999, Conference on European Integration and Economies of Transition, Chios, Greece. Paper: “The Failure of the Shock Therapy Model: A Political Economy Approach”

     1998

     • 17-21 July 1998, 1998 Business & Economics Society International. Rome, Italy. Paper: “Why the Gorbachev Reforms Fail?”
     • 27 Sept-3 October 1998, 27th Conference of Economists, Sydney. Paper: “The Political Economy of Shock Therapy”

     1997

     • 12-14 March 1997, 33rd Annual Meeting, Midwest Business Administration Association, Chicago, USA. Paper: “Models of Transition for Russia and Eastern Europe”
     • 18-22 July 1997, 1997 Business and Economics Society International Athens, Greece. Paper: “Market and Political Freedom”

     1996

     • 1996, Deakin University, Burwood Campus, Transitional Economics Seminar. Paper: “Conceptualising the Transition Problem”
     • 27-28 June 1996, Five Years since the Fall of the Soviet Union. Centre for Russian and Euro-Asian Studies, University of Melbourne. Paper: “The Rise and The Fall of the Stalinist Economic System”

     1992

     • 1992, Staff seminar series Faculty of Business, R.M.I.T. Coburg Campus. Paper: “The Gorbachev Reforms in a Historical Context”
     • Άλλα (33 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • John Marangos, Nikos Astroulakis and Maria Dafnomili (2013), “Beyond US Neoliberalism and the Washington Consensus: The Challenge of Development Ethics for the USA” in edited by N. Karagiannis, Z. Madjd-Sadjadi and S. Sen, The US Economy and Neoliberalism: Alternative Strategies and Policies, London and New York: Routledge, pp.56-71
      • Marangos J., (2013), “Theories and Models of Economic Transition” in Hare, Paul G. and Gerard Turley (eds.), The Routledge Handbook on the Economics and Political Economy of Transition, Routledge, Abingdon, pp. 138-47.

      2012

      • Marangos J. and Charles J. Whalen, (2012), “Evolution Without Fundamental Change: The “Washington Consensus” on Economic Development and Its Significance for Post-Keynesian Institutionalism”, in Charles, J. Whalen (ed.), Rethinking Economics: Instability, Prosperity and Public Policy After the Great Recession, Edward Elgar Publishing, pp. 153-178.
      • Marangos J. and N. Astroulakis, (2012), “The Development Ethics Perspective of a Good Society” in Marangos J. (ed.), Alternative Perspectives of a Good Society, Palgrave, pp. 79-98.

      2011

      • N. Astroulakis and Marangos J., (2011), “The European Union Enlargement and Well-Being: A Comparative Approach”, in Figart D. and J. Marangos, (eds), Living Standards and Social Well-Being, Routledge, p.113-32.
      • Bitzenis A., J. Marangos, V.A. Vlachos, N. Astroulakis and G. Meramveliotakis and A. Tsitouras, (2011), “Competitiveness, Entrepreneurship and the Business Environment in Greece: Aspects from the EU South” in Claudette Chin-Loy, Nikolaos Karagiannis and Zagros Madjd-Sadjadi (eds), Modern Competitiveness in the 21st Century: Global Experiences, Lexington Books, Lanham, Maryland., pp.253-76.
      • Marangos J., (2011), “The Policies of the IMF before and after the Financial Crisis” in Vlachou A., N. Theohararis and D. Milonakis, The Financial Crisis and Greece, Guternberg, Athens, pp. 104-21 (in Greek)

      2009

      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2009), “Industry Policy”, in P.A. O’Hara (Ed.), International Encyclopedia of Public Policy: Volume 3―Global Governance and Development. GPERU: Perth, pp. 274-287.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Marangos, J., (2009), “Economic Planning”, in P.A. O’Hara (Ed.), International Encyclopedia of Public Policy: Volume 3―Global Governance and Development. GPERU: Perth, pp. 175-187.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Marangos, J., (2009), “Market Socialism”, in P.A. O’Hara (Ed.), International Encyclopedia of Public Policy: Volume 3―Global Governance and Development. GPERU: Perth, pp. 351-366.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Marangos, J., (2009), “Transition Economies”, in P.A. O’Hara (Ed.), International Encyclopedia of Public Policy: Volume 1―Global Governance and Development. GPERU: Perth, pp. 475-489

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Marangos J., (2009), “Labor during Transition: A Radical Institutional Approach’ in Frederic S. Lee and Jon Bekken (eds), Radical Economics and Labor: Essays Inspired by the IWW Centennial, Routledge, Abingdon, UK, pp.143-58.

      2008

      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “Transitional Economies”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 533-4
      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “Exchange Rates”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 37-40
      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “International Monetary Fund”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 95-6
      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “Market Economy”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 604-5
      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “Money Laundering”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 263
      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “Private Sector”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 480-1
      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “Business”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 400-3
      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “Enterprise”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 598-600
      • Bitzenis, Α. and J. Marangos, (2008), “Trade Bilateral”, in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 414-5

      2007

      • Marangos J., (2007), “Alternative International Trade Policies and the Role of Foreign Aid for Transition Economies”, in Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas and Jana Kubicova (eds), Industries and Markets in Central and Eastern Europe, Ashgate, Burlington VA, pp.103-15

      2005

      • Marangos J., (2005), “A Political Economy Approach to the Chinese Model of Transition” in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2005, pp.74-83
      • Marangos J., (2005), “A Political Economy Approach to Transition from Command to Markets”, in Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, and Jana Kubicová (eds.), Business Opportunities in Slovakia and Central Europe, Iura, Bratislava. A book sponsored by the American Chamber of Commerce in Slovakia, pp.21-33

      2004

      • Marangos J., (2004), “Alternative Perspective to Social Policy during Transition” in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2004, pp.684-93
      • Marangos J., (2004), “Transformation To The Market in Eastern Europe, Former Soviet Union and Asia”, in O’Hara P. (ed), Global Political Economy and the Wealth of Nations: Performance, Institutions, Problems and Policies, Routledge, London, pp.105-126

      2003

      • Marangos J., (2003), “The Value of Studying Economics” in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2003, pp. 425-30
      • Marangos J., (2003), “The Role of Markets in Institutional Development for Transition Economies” in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2003, pp. 386-89

      2000

      • Marangos J., (2000), “Advancing Student Learning Introducing Collaborative Problem-Solving Tutorials in Introductory Microeconomics” in Kantarelis D., (ed), Global Business & Economics Anthology 2000, pp.113-121

      1999

      • Marangos J., (1999), “Europe in Transition” in Kantarelis D., (ed), Business & Economics for the 21st Century- Volume III, Business and Economic Society International, Worcester, pp.423-431
      • Marangos J., (1999), “The Rise and the Fall of the Stalinist Economic System: A Social Science Perspective” in Dahiya, S.B. (ed), The Current State of Economic Science, Spellbound Publications, Rohtak, pp.2685-2705

      1998

      • Marangos J., (1998), “Why the Gorbachev Reforms Fail?” in Kantarelis D., (ed), Business & Economics for the 21st Century- Volume II, Business and Economic Society International, Worcester, pp.430-7

      1997

      • Marangos J. (1997), “Market and Political Freedom” in Kantarelis D., (ed), Business & Economics for the 21st Century- Volume I, Business and Economic Society International, Worcester, pp. 162-7