Παπανικολάου Μαρία
 • 2310 891.209
 • mariapap uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε207,
 • 2310 891.293

  Παπανικολάου Μαρία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
  Προϊσταμένη Διεύθυνσης