Παπανικολάου Μαρία
 • 2310-891209
 • mariapap uom.gr
 • Γραφείο: Ε207,
 • Fax: 2310-891293

  Παπανικολάου Μαρία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
  Προϊσταμένη Διεύθυνσης