Παπαδημητρίου Μαρία
  • mariapapadim uom.edu.gr

    Παπαδημητρίου Μαρία

    Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών